Saturday, September 28, 2013

အံ့ၾသဘြယ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဴး

May 21, 2013 at 3:26pm

(အစၥေရးလူမ်ိဳး)
မိတ္ေဆြတစ္ဦး ပို႔ေပးလိုက္တဲ့ Isreal - Facts of History အေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ပဲ ၾကာမယ္ဆိုေပမဲ့ နာရီမ်ားစြာ ၾကာသြားပါတယ္။ စိတ္၀င္စားစရာ  ကမၻာေက်ာ္ အစၥေရးလူမ်ိဳး (ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ အရဆိုရင္ ကၠဳသေရလလူမ်ိဳး) အေၾကာင္းဆိုေတာ့ ......


ဂ်ဴး နဲ႔ အာရပ္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္း အေရးအခင္းကို ၾကည့္ရင္  အစၥေရး Benjamin Netanyahu အင္တာဗ်ဴးမွာ  ဒါငါတို႔ေျမပဲ .. လို႔ေျပာပါတယ္။ ခရစ္ယာန္တကၠသိုလ္တခုက ပါေမာကၡတစ္ဦးက အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ေရးထားပါတယ္။၁။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ ဟာ B.C 1312 (လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၃၃၀၀) ကတည္းက အစၥလမ္ဘာသာ မေပၚခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။၂။ အာရပ္ဒုကၡသယ္မ်ား (ပါလက္စတိုင္း) ကိစၥျဖစ္ျပီး ႏွစ္၂၀အၾကာ 1967 ခုႏွစ္မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံ ခိုင္ခိုင္မာမာေပၚလာပါတယ္။၃။ B.C 1272 မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံထူေထာင္ျပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၃၀၀ အဆက္မျပက္ ေနထိုင္လာတဲ့ နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။၄။ အာရပ္နယ္ေျမျဖစ္သြားတာက A.D 635 မွာျဖစ္ျပီး ၂၂ႏွစ္ေလာက္ပဲ အာရပ္ေအာက္မွာရွိခဲ့ပါတယ္။

၅။ နွစ္ေပါင္း ၃၃၀၀ ၾကာတဲ့အထိ ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔ဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ျမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္ နဲ႔ မြတ္ဆလင္မ်ား ေဂ်ာဒန္ႏိုင္ငံေအာက္မွာရွိစဥ္ေတာင္မွ ဘယ္ခါမွ် ျမိဳ႔ေတာ္အျဖစ္မသတ္မွတ္ခဲ့ပါဘူး။ ၆။ ေဂ်ရုဆလင္ Jerusalem စာလံုးကို အၾကိမ္ေပါင္း ၇၀၀ေက်ာ္ ဂ်ဴးေတြရဲ႔ က်မ္းစာ Tanach မွာေတြ႔ႏိုင္ျပီး၊ အာရပ္ေတြရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းမွာ တခါမွေဖၚျပမထားပါဘူး။၇။ ဒါ၀ိပ္မင္း King David မွစတင္ျပီး ေဂ်ရုဆလင္ျမိဳ႔တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ ေဂ်ရုဆလင္ကို လာတယ္လို႔ ေရးမထားပါဘူး။၈။ ဂ်ဴးေတြဟာ ေဂ်ရုဆလင္ကို မ်က္ႏွာမူျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။ အာရပ္ေတြက ေက်ာေပးျပီး ဆုေတာင္းပါတယ္။၉။ 1948 အာရပ္ဒုကၡသယ္မ်ား နယ္ေျမမွထြက္ရန္ အစၥေရးအစိုးရအမိန္႔ေပးတဲ့အခါ ၆၈ရာႏံႈးေသာ အရပ္မ်ား ေအးေဆးစြာနဲ႔ ထြက္သြားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ၁၀။ ဂ်ူးလူမ်ိဳး ဒုကၡသယ္မ်ားကေတာ့ အရပ္နိုင္ငံကထြက္ခြာတဲ့အခါ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖက္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားအသိမ္းခံရျခင္း ေတြနဲ႔ ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။၁၁။ 1948 မွာ အစၥေရးနယ္ေျမက ထြက္ခြာရတဲ့ အာရပ္ဒုကၡသယ္ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ 630,000 ရွိပါတယ္။ ဒီအေရအတြက္အတိုင္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဒုကၡသယ္မ်ား အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားက ထြက္ေပးရပါတယ္။၁၂။ အာရပ္ဒုကၡသယ္မ်ားကို လက္ခံမဲ့ အာရပ္ႏိုင္ငံမရွိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဒုကၡသယ္အားလံုးကိုေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံက အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၁၃။ အာရပ္ႏိုင္ငံေပါင္း ၈ ႏိုင္ငံက အာရပ္ဒုကၡသယ္အတြက္  ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔မကူညီပါဘူး။ အစၥေရးႏိုင္ငံကပဲ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ ေျပာျပီး အာရပ္-အစၥေရး စစ္၅ၾကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံက ေအာင္ျမင္စြာခုခံႏိုင္တဲ့အျပင္ အနိဳင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။၁၄။ ပါလက္စတိုင္းေတြရဲ့ P.L.O အဖြဲ႔ကို ဂါဇာကမ္းေျမာင္မွာ ကုလသမဂၢက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏိုင္ငံထူေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၅။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံေအာက္မွာ ရွိစဥ္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားရွိခုိးခြင့္ ေနရာ၊ ဘာသာေရးပြဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခု အစၥေရးႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ဘုရားရွိခိုး ဘာသာေရးအခမ္းအနားေတြ လုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ၁၆။ 1990 ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ Security Council Resulutions ကုိ ကုလအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၅ ခုအနက္ ၉၇ ႏိုင္ငံက အစၥေရးႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။၁၇။ 1990 ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေတြေတြညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ၆၉၀ဦးမွာလည္း ၄၂၉ဦးဟာ အစၥေရးကို ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စသျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံဘက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။(အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား။ ... ဂြ်န္လွေအာင္ ထံမွရရွိပါသည္။)ဒါေလာက္ေတာင္ နွပ္ကြပ္ခံရတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အစၥေရးႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္ၾကပါဦး....။

အခုေခတ္မွာ တကမၻာလံုးမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး 13.1 millions ၁၃သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အစၥေရးမွာ 5.6 millions ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ 5.2 millions ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ဂ်ဳးေတြ ၁၉၃၀ ဂ်ာမန္နာဇီေတြ အာဏာရသတ္ျဖတ္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေမရိကားကို သြားေရာက္ခိုလႈံရပါတယ္။ ဂ်ဴးေတြ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ဘုရားေကာင္ၾကီးေပးတယ္ ခံယူထားၾကပါတယ္။ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္မွာ တရုပ္ျပည္မၾကီးကို ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကပါျပီ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Jews
ႏိုင္ငံေရး 2010 အခ်က္အလက္အရ၊ အေမရိကန္ အစိုးရ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၃ ေယာက္ (23%) ရွိပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄၀၀ ေလာက္မွာလည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအမတ္ ၃၄ ေယာက္ပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ ၂၅ ခုရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး Governor ေတြဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ...အေမရိကန္အစိုးရမွာ ဂ်ဴးၾသဇာ ေတာ္ေတာ္ရွိပံုပါပဲ။http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_politicians
ေငြေရးေၾကးေရး (စီးပြားေရး)အေမရိကန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကပါတယ္။ အေမရိကန္လူဦးေရရဲ့ ၂ရာႏံႈးရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ၄၀ရာႏႈံး ဘီလွ်ံနာသေဌးမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၄ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ မီလွ်ံနာသူေဌးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ဂ်ဴး ၅၅ရာႏႈံးဟာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဂ်ဴးမ်ား အေမရိကန္ရဲ့ စီးပြားေရးမွာ အဓိကျဖစ္ေနပါတယ္။http://www.topix.com/forum/afam/TCEL6H6L79C279EVA
ကမၻာ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ဘီလွ်ံနာသူေဌး 465 ဦးကို 1999 တံုးက စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုေဋေပါင္း 1644 billions ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး သူေဌးအမ်ားဆံုး 56% ပိုင္ဆိုင္မႈရွိပါတယ္။ ၅ႏိုင္ငံ USA, Germany, Germany, Frence, Hong Kong (5 countries) မွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးသူေဌးမ်ားဟာ  ဘီလ်ံေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ (82%) ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ အိႏၷိယ၊ ဂ်ပန္၊ တိုင္၀မ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား  ... အခ်မ္းသာဆံုးသူေဌးမ်ား ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေနတာ အံ့ၾသဘြယ္ ေတြ႔႔ရပါတယ္။ ဒီဂ်ဴး ဘီလ်ံနာၾကီးမ်ားရဲ့ နာမည္ကေတာ့ တရုပ္၊ဂ်ပန္၊အင္ဒိုနီးရွာ .. နာမည္ေတြပဲ၊ ဒါေပမဲ့သူတုိ႔က ဂ်ဴးဓေလ့၊စရိုက္၊ဘာသာ က်င့္သံုးတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဆိုပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဂ်ဴးသူေဌးၾကီးေတြ ရွိမွာပါ။ http://www.jewwatch.com/jew-leaders-list-of-jewish-millionaires.html
ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးသာမကပါဘူး၊ အျခားနယ္ပယ္မ်ားစြာမွာလည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ၾသဇာၾကီးလွပါတယ္။ ဥပမာ .. သိပၸံပညာရွင္ အိုင္စတိုင္း။ ေဟာလိ၀ု ဒါရိုက္တာၾကီး စတီဗင္စပီးဘတ္ ...စသျဖင့္ ဘုရားေကာင္းၾကီးမ်ားစြာရေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ပါတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္မႈ သမိုင္းေတြကို အႏွစ္ ၃၃၀၀ အတြင္းမွာ မ်ားစြာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ေဘဘီလုန္ေခတ္၊ ေရာမေခတ္၊ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲကာလ၊ ေနာက္ဆံုးကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္ နာဇီဂ်ာမဏီလက္ခ်က္နဲ႔ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆သန္းေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သတ္ျဖတ္ခံမႈ Persecution မရွိရင္ ယခုေခတ္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ၁၃ သန္းမဟုတ္ပဲ အာရပ္လူမ်ိဳးအေရအတြက္အတိုင္း သန္းေပါင္း ၂၀၀ေက်ာ္ရွိေနမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ေတာ္၊တတ္၊ ၾကိဳးစားလို႔ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ခံစားရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ဘုရားကို ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္အားကိုးသလဲ ဆိုတာ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ခရစ္ယာန္မ်ားရဲ့ အေျခခံဟာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ ဂ်ဴးဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ တစ္ခုလံုးဟာ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ား ရာဇ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား Miracles အမ်ားၾကီး သမၼာက်မ္းစာမွာဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကြ်န္အျဖစ္မွ ေမာေရွအားျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၄၀၀၀က ပင္လယ္နီကို ျဖက္ကူးျခင္း (ထြက္ ၁၄း၂၂-၁၈း၂၇)၊  ေယာရႈႏွင့္ အစၥေရးစစ္သည္မ်ား ေယရိေခါျမိဳ႔ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း (ေယာရႈ ၆) ၊  ပေရာဖက္ ဧလိယ နွင့္ ဧလိရွဲတို႔၏ အံ့ဘြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (၃ရာ၁၇-၂၉၊  ၄ရာ၂-၅) ။ ရႈရိဘုရင္၏ အင္အားၾကီးလွေသာစစ္တပ္ ရွမာရိျမိဳ႔ကို ၀ိုင္းရံထားစဥ္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ရပ္ႏွင့္  ကၠဳသေရလဘုရင္ စစ္ႏိုင္ျခင္း (၄ရာ၆)။ အင္အားၾကီးလွေသာ အာရႈရိစစ္တပ္ၾကီး ဘုရင္ေဟဇကိ ႏွင့္ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ၀န္းရံထားစဥ္ ေကာင္းကင္တမန္တပ္ျဖင့္ အာရႈရိ စစ္သား တသိန္းရွစ္ေသာင္း တညတည္း ေသေၾကရႈံးႏွိမ့္ေျပးရျခင္း (၄ရာ၁၉)။ ေရွးေဟာင္း အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ (ယုဒျပည္၊ ကၠဳသေရလျပည္) ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ဒါ၀ိပ္မင္း (King David)၊ ေဆာ္လမြန္မင္း (King Solomon) တို႔ကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ အထူးေဖၚျပထားပါတယ္။
ယခု ၂၀၁၀ မွာေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံဟာ ၁၉၇၃ အာရပ္အစၥေရးစစ္အျပီး  (အထူးသျဖင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ) နဲဲ႔  အေမရိကန္သမၼတ ဂ်င္မီကာတာဦးေဆာင္ျပီး  ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  နယူးေယာက္ ၂၀၀၁   9/11 တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ အထိနာခဲ့ရတယ္။ အစၥေရးကလည္း အာရပ္စစ္ေသြးၾကြ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အၾကမ္းဖက္ လိုက္သတ္ေနတယ္။  အၾကမ္းဖက္ အေသခံ အာရပ္အစြန္းေရာက္သူမ်ားက ၁၉၇၃ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္မွာ အစၥေရး အားကစားသမားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲ၊ သတ္ျဖက္ပစ္ျပီးေနာက္ အစၥေရး ေမာစ္ဆက္အဖြဲ႔က ကမၻာအႏွံ့ လွည့္ျပီး အာရပ္အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို လိုက္လံ၊ဖမ္းဆီး၊ လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္တယ္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ အဓြန္႔ရွည္ေရးအတြက္ စစ္အင္အားကို အၾကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ႔တယ္။ အႏုျမဴလက္နက္ ထိပ္ဖူး ၇၅ - ၁၃၀ ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ အတိက် အခ်က္အလက္ေတြရထားတယ္။ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အီရန္၊ အီရက္ အႏုျမဴလက္နက္ထုတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားတာကို အစၥေရးေလယာဥ္မ်ား သြားေရာက္ဗံုးၾကဲဖ်က္ဆီးပစ္တယ္။ အေရွ့အလယ္ပိုင္း အာရပ္-အစၥေရး ျပႆနာကေတာ့ ကမၻာတည္သေရြ႔ ရွိေနမွာပါ။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြ ေအာင္ျမင္လာခ်ိန္မွာ  ဘုရားကိုပစ္ပယ္၊ မာနၾကီး၊ လယ္ပင္းခိုင္၊ ပုန္ကန္တတ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားက ဒဏ္ခတ္တယ္လို႔ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေရးထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားဆီ ေနာင္တနဲ႔၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ ျပန္လာ ခ်ဥ္းကပ္လာတိုင္း ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအမ်ားၾကီး ေပးတဲ့အတြက္ ယပခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာ့ၾသဇာၾကီမားတဲ့ လူမ်ိးတစ္ခု အျဖစ္ အံ့ၾသဘြယ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေဇာ္ေအာင္ 

ကမာၻေပၚ ေငြေၾကးအခ်မ္းသာဆံုးလူမ်ိဳးေတာ္ နဲ႔ ၀ိညာဥ္ေရး
Friday, 13 November 2009 21:26 Zaw Aung
အံ့ၾသဘြယ္လူမ်ိဳးေတာ္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ဘ၀အသက္တာမွာ အံ့ၾသဘြယ္ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အထူးဆန္းဆံုးကေတာ့ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏   အဘဘုရား၊ သားေတာ္သခင္ေယရႈ နဲ႔ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  (၃)ပါးတဆူ နဲ႔ တန္ခိုးေတာ္ မႈတ္သြင္းေရးထားေသာ သမၼာက်မ္းစာသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ အထူးကိုးစားစရာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အံ့ၾသဘြယ္အေကာင္းဆံုးမွာ အစၥေရးနဲ႔ အာရပ္ လူမ်ိဳး၂မ်ိဳးပါ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ လူသားကို ဘုရားဖန္ဆင္းျပီးေနာက္ အာျဗဟံ လက္ထက္ မွာပဲ ဇနီးစာရာရဲ့ သား ယာကုပ္ - ဣသေရလ က တဆင့္ ေပၚလာတဲ့ အစၥေရးလူမ်ိဳး၊  အာျဗဟံရဲ့ ကြၽန္မ ဟာဂရ ရဲ့ သားျဖစ္သူ ဣရွေမလ မွတဆင့္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
ဘုရားသခင္က အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ မိခင္ၾကီး စာရာကို  "သူ႔ကို ငါေကာင္းႀကီးေပး၍၊ သူ႔အားျဖင့္လည္း သင့္အား သားကုိေပးမည္။ အကယ္စင္စစ္ သူ႔ကုိ ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ သူသည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္လိမ့္မည္။ သူ၏ အမ်ဳိးအႏႊယ္၌လည္း၊ အျပည္ျပည္ေသာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရ ၾကလိမ့္မည္" ၁။ ဟုေျပာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ဘုရားသခင္ကလည္း အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ မိခင္ ကြ်န္မ ဟာဂရအား  "ငါသည္ သင့္ကို အလြန္ ပြါးမ်ားေစမည္။  သင့္အားျဖင့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ ျဖစ္ေစမည္" ၂။ ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုလူမ်ိဳး၂မ်ိဳးတြင္ လူဦးေရ နည္းေသာ္လည္း ဘုရား ေကာင္းႀကီးမ်ားစြာ ခံစားရေသာ၊ ဘုရား ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို အလူးအလဲခံရေသာ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ား .. ယခုအခါ သူတို႔ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ခါနန္ျပည္ကို ၁၉၄၇ခုနွစ္တြင္ ကုလသမဂၢမွ အစၥေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးတို႔သည္ လက္ရွိ ကမၻာၾကီးတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသူေဌး ဆိုလွ်င္ တရုပ္သူေဌးထက္ ေငြကို ခ်စ္ခ်ဳပ္တိုးပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ .. ၂၀ရာစု အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီးတြင္ ဂ်ဴးသူေဌး မ်ားစြာရွိရံုမက .. ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အထက္ လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာေက်ာ္ သိပံၸပညာရွင္ အိုင္စတိုင္း၊ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ စတီဗင္ စပီးဘတ္၊ စသည့္ ဂ်ဳးလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ထင္ရွားလွပါသည္။ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားျပီး ကမၻာ့ေရနံထြက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကီးစိုးေနေသာ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါသည္။ သူတို႔သည္ တေန႔ကို အၾကိမ္မ်ားစြာ ဘုရားသခင္ကို ရွိခိုးဦးခ်ၾကပါသည္။ အလုပ္မလုပ္ပဲ .. ဘုရားထံ က်ယ္ေသာအသံကိုလႊင့္ၿပီး ဗလီၾကီးမ်ားမွာ ရွိခိုးၾကေသာ အာရပ္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ဘုရားသခင္က လူမ်ိဳးၾကီးအျဖစ္ ခ်ီးေျမွာက္ထားဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးကာလ အဆက္ဆက္ကလည္း အာရပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား မွာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာၾကသည္။ ၁၉ရာစုေနာက္ပိုင္း ေရနံစြမ္းအင္ အေရးၾကီး လာခ်ိန္တြင္ သူတို႔ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေရနံမ်ား ထြက္လာၾကသည္ မွာလည္း အံ့ၾသစရာၾကီးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ိဳး၂မ်ိဳးသည္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္မွာ ေရွးကာလ၊ ယခုကာလ ႏွင့္ ေနာက္ ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ ရပ္မည္ မထင္ပါ။ အယူအစြဲ မျပင္းထန္သူ ျမန္မာ အစၥလမ္တစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္အရ  .. " ဒီလူမ်ိဳး၂မ်ိဳးထဲက  တမ်ိဳး ေပ်ာက္တဲ့ေန႔မွာ ကမၻာၾကီး ပ်က္မွာပဲ" .. ဟု မွတ္ခ်က္ေပးပါသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ထိုလူမ်ိဳး၂မ်ိဳး  အထူးသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အစၥေရးလူမ်ိဳးကဲ့သို႔  ဘုရားေကာင္းၾကီးမ်ားစြာ ခံစားလိုေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေခတ္သစ္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဓမၼေဟာင္း က်မ္း၅ခုကို "Torah" includes 5 books "Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy"  ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရႈ မွတ္သား လိုက္နာတတ္ရန္ လိုပါသည္။  အစၥေရးမ်ား၏ လက္စြဲက်မ္း Torah တြင္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လိုသူမ်ား အတြက္၊ ခ်မ္းသာနည္း အားလံုးပါ၀င္သည္ ဟု ခရစ္ယာန္သူေဌးမ်ားက ေျပာသည္ကို ၾကားဖူးပါသည္။ သည့္ထက္ ပိုအေရးၾကီးေသာ ဝိညာဥ္ ေရးရာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလိုသူမ်ားအတြက္မူ၊ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို ပိုမို  ကိုးစားလိုက္နာဖို႔ လိုပါသည္။
အကယ္စင္စစ္ အံ့ၾသဘြယ္လူမ်ိဳးေတာ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္  အသက္ရွင္ေနသူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တဦးစီသည္ပင္လ်င္ အံ့ၾသဘြယ္ရာလူမ်ိဳးေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေန႔စဥ္ ဖတ္ရႈ မွတ္သား၊ ၾကားနာ၊ လိုက္ေလွ်ာက္ႏိုင္ေရး...ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ၀ိညာဥ္ခြန္အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ေဇာ္ေအာင္ As a human being, we want to be rich for Body, Mind and Sprit.  Spritual rich is the best blessing from God..၁။ က ၁၇း၁၆ ,   Genesis 17:16၂။ က ၁၆း၁၀ ,   Genesis 16:10

စိတ္၀င္စားသူမ်ား ၀ိညာဥ္သစ္မဂၢဇင္းတြင္ဆက္လက္ဖတ္ရန္http://www.jbcs.org.sg/bornagain/index.php/2009-02-08-07-30-25/340-2009-11-13-13-52-46
Saturday, 12 June 2010 23:26 ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

အစၥေရးႏိုင္ငံေပၚထြန္းလာျခင္း (ႏို႔ႏွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ သမၼာက်မ္းမွတိုင္းျပည္) Wednesday, 22 September 2010 06:03 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ယေန႔အစၥေရး
အစၥေရးႏိုင္ငံသမိုင္းေၾကာင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအား ေသြဖည္ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ က်မ္းစာပေရာဖက္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တညီတထပ္တည္း ျဖစ္ပ်က္ တည္ရွိေနပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ ျပန္လည္ေတြ႔ၾကမည့္ ဤလူမ်ိဳးအတြက္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ (၁၂)ခ်က္ရွိသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလကို ေလ့လာရာ၌ အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းလူမ်ိဳးမွာ မျဖစ္မေနေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်င္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ အစၥေရးသမိုင္းသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေပသည္။ ယေန႔ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲသမွ်သည္ က်မ္းစာႏွင့္အညီ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွသည္။

ေယဇေက်လ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္
ေနာက္ဆံုးကာလ ျမင္ကြင္းကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔က ပေရာဖက္ ေယဇေက်လ ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ဟူသမွ်သည္ အစၥေရးလူမ်ိဳး၌ ျပည့္စံုစြာ ျဖစ္ပ်က္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရား လူ႔ေလာကသို႔ ျပန္လည္ၾကြလာ၍ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံမည္ ေယဇေက်လ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

"အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္သို႔ ငါကြဲျပား ျပန္႔လႊင့္ေစျပီ။ သူတို႔က်င့္ၾကံ ျပဳမူသည့္အတိုင္း ငါစီရင္ျပီ၊ အေၾကာင္းမူကား သင္တို႔ကို အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တို႔က ငါေခၚခဲ့၍ စုေ၀းေစျပီးလွ်င္ သင္တို႔ေနရင္းျပည္သို႔ ပို႔ေဆာင္မည္"  (ေယဇ ၃၆ း ၁၉-၂၄)
ဘုရားသခင္က အစၥေရးလူမ်ိဳးအား ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ အႏွ႔ံျပန္႔လြင့္ေစမည္။ ျပီးေနာက္ ျပန္လည္စုစည္းေစေသာကာလသည္ ေနာက္ဆံုးကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းစကား မွန္ကန္ေၾကာင္း မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ၾကည့္ေသာသူတို႔ ျမင္ေတြ ့ၾကရသည္။ ေအဒီ ၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာမတို႔က ေယရုဆလင္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္ ယုဒလူမ်ား ကမၻာအႏွ႔ံသို႔ ထြက္ေျပး ျပန္က်ဲခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ေျပးလြင့္ပါးရသည္။ မရွိမဲ့ ရွိမဲ့ ယုဒလူမ်ားကို ဟစ္တလာက ႏွိပ္ကြပ္ေသာအခါ ေသေၾကေၾကျပန္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၀၀ ခန္႔မွ် တိုင္းတပါးသားမ်ားက အုပ္စိုးၾကေသာ္လည္း ကၠဳသေရလတို႔၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈသည္ တိမ္ျမဳတ္ေပ်က္ကြယ္သြားျခင္း မရွိ။ အစၥေရးႏိုင္ငံ ျပန္လည္ ထူေထာင္လာၾကေသာအခါ ယခင္အတိုင္း ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲ ရွိေနသည္။ အံ့ၾသဘြယ္ နမိတ္လကၡဏာ မဟုတ္ပါသေလာ။ ေယဇ ၃၆း၂၄ က်မ္းခ်က္ျပည့္စံုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ျပန္လည္စုစည္းမည့္ အေၾကာင္းကို ပေရာဖက္ ေဟရွာယက ဤသို႔ေရးသားသည္။
"မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိ၏၊ အေရွ႔အရပ္မွ သင္တို႔အမ်ိဳးအႏြယ္တို႔ကို ငါေဆာင္ခဲ့သည္။ အေနာက္မ်က္ႏွာမွ သင့္ကို စုသိမ္းမည္။ ေျမာက္မ်က္ႏွာကို အပ္ေလာ့ ဟု၄င္း၊ ေတာင္မ်က္ႏွာကို မထိန္ခ်န္ႏွင့္ ဟု၄င္း..."
၄င္းသည္ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ား ေယရုဆလင္တြင္ ျပန္လည္စုစည္းၾကမည့္အေၾကာင္းျဖစ္၏။ တခါက စာေရးသူကိုယ္တိုင္ အစၥေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ စကားလက္ဆံုက်ခဲ့သည္။ ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ေနာက္ဆံုးေသာကာလသို႔ အမွန္ပင္ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံကို ျပန္လည္တည္ေထာင္စဥ္၌ ပထမဦးဆံုး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာ တရုပ္ျပည္မွ အစၥေရးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား ေနာက္တြင္ ဥေရာပအရပ္ရပ္မွ ဂ်ဴးမ်ား ထပ္မံေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ရုရွားႏိုင္ငံမွ ဂ်ဴးမ်ားက အခြင့္ရရွိဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကရသည္။ ထိုဂ်ဴးမ်ားေရာက္ရွိလာျပီးေနာက္ မိုးဇက္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ အီသီယိုပီးယား (အဲသေယာပိ) မွ ဂ်ဴးမ်ားကို ေလယဥ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေခၚေဆာင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထိုသို႔ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွအစၥေရးမ်ား ျပန္လည္စုစည္းျခင္းသည္ ေဟရွာယ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စံုလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔ အကြဲကြဲအျပားျပား ျပန္႔လြင့္စင္သြားျပီးမွ ျပန္လည္စုစည္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သည္။ ဗာဗုလုန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတပါးသို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရရာမွ ျပည္ေတာ္ျပန္၀င္ခြင့္ရရွိၾကျခင္းမွ်သာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စံုျခင္းမဟုတ္ေသး၊ လု ၂၁ း ၂၄ တြင္ ...
"သူတို႔သည္ ဓားေဘးျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိတို႔အခ်ိန္ကာလ မျပည္စံုမွီတိုင္ေအာင္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ေျချဖင့္နင္းၾကလိမ့္မည္"   ဟု ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေျပာထားသည္။ ထိုစကားသည္ အစၥေရးႏိုင္ငံအား တိုင္းတစ္ပါးသား လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္မည့္အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ေယရုဆလင္ ပ်က္သုန္း၍ ယုဒလူမ်ား ဖမ္းဆီျခင္း ခံရသည့္အခ်ိန္ရွိသကဲ့သို႔ ေယရုဆလင္တြင္ ျပန္လည္စုစည္းၾကရမည့္ ခရစ္ေတာ္၏ စကားေတာ္ (ပေရာဖက္ျပဳခ်က္) သည္ ျပန္လည္စုေ၀းျခင္း တစ္ခုတည္းသာ ဆိုလွ်င္ ျပီးျပည့္စံုျပီဟု မဆိုသာေသးပါ။
၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ အစၥေရးႏိုင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းထက္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အျဖစ္အပ်က္ ရွိေသးသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဴးတို႔သည္ ေယရုဆလင္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ အုပ္စိုးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ဘုရားသခင္၏ အနာဂတၱိ စကားမ်ားသည္ မလြဲမေသြ ဧကန္အမွန္ခ်ည္းသာ ျဖစ္သည္။

ပေရာဖက္ ေယဇေက်လက အျခားနိမိတ္ျပဳထားသည္။ သေဘၤာသဖန္းပင္ အသက္ျပန္ရွင္သကဲ့သို႔ ကၠဳသေရလ လူမ်ား ေနာက္ဆံုးကာလ၌ ျပန္လည္ရွင္သန္လာၾကမည့္အေၾကာင္း တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ဘာသာ ပရာဖက္ျပဳထားသည္။ ျပည္ေတာ္လြမ္းစိတ္ျဖင့္  "ထိုအခါ သူ႔တပါးတို႔က အရင္စြန္႔ပစ္ေသာ ဤေျမသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလျပီ။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းပ်က္စီးေသာ ျမိဳ႔တိုသည္လည္း ခိုင္ခံ့၍ ျမိဳ႔သစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကမည္"   (ေယဇ ၃၆ း ၃၅) ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ အဓိပၸါယ္ရွင္းပါသည္။ သဲကႏၱာရလြင္ျပင္ ကၠဳသေရလေျမသည္ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကဲ့သို႔ စိမ္းလန္းစိုေျပလာလွ်င္ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလသို႔ ေရာက္ျပီဟု မွတ္သားခိုင္းသည္။
ေယဇေက်လ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စံုပံုတို႔ကို ၁၉၈၇ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ Saturday Evening Post စာမ်က္ႏွာ ၄၈၊ ၂၉ ၌  "အံ့ဘြယ္ အစားအစာ" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ပါ သတင္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။
"သဲကႏၱာရထဲက အစၥေရးတို႔၏ အံ့ဘြယ္အစားအစာ"  ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍  "သဲႏွင့္ ဆားငံေရမွ အစာအဟာရျဖစ္ထြန္းပံု"  ေရးသားထားသည္။ အမွန္စင္စစ္ သဲကႏၱာရသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္။ လူေနအပ္ေသာအရပ္မဟုတ္။ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး အ၀င္ေျမမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ယခုမူ ထိုကႏၱာရေျမေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြျဖင့္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ လယ္ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။

အစၥေရးတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဖက္၌ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းပံုကို ထိုစာေစာင္ထဲတြင္ တ၀တျပဲ ဖတ္ရႈရသည္။ သူတို႔သည္ သဲကႏၱာရ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းသစ္ကို တီထြင္ၾကသည္။ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ဆားငံေရ ေလာင္းၾကသည္။ ထိုဆားငံရည္သည္ ေရခ်ိဳထက္ ဆားဓါတ္ အဆ (၂၀) ပိုမိုပါ၀င္သည္။ ကႏၱာရေျမေပၚတြင္ ဆားငံေရေလာင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးသီႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ မယံုႏိုင္စရာျဖစ္သည္။ နားရွိ၍သာ ၾကားသည္။ မယံုခ်င္ၾက။ သို႔ေၾကာင့္ ထူတိုင္းေတြ႔ျမင္ခ်င္ၾကသည္။ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေ၀းမွ လွမ္းျမင္ႏိုင္သည္။ မယံုႏိုင္သျဖင့္ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျပီး သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

လယ္သမားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၊ တစ္ႏွစ္သံုးသီး စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဖရဲ၊ အာလူး၊ ခရမ္း၊ ငရုတ္၊ စြန္ပလြန္၊ ဘူးသီးႏြယ္ ႏွင့္ ေထာပတ္သီးမ်ား လိႈင္လိႈင္ ျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကရသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ အသီးအႏွံ တန္ (၆၀) မွ် ထြက္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္ ၄ဆမွ ၆ဆ အထိ အတိုးထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည္။ ဤေဆာင္းပါးအဆိုအရဆိုလွ်င္ ေယဇေက်လ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ျပည့္စံုလာေနေၾကာင္း သက္ေသထူေနပါသည္။
အေမရိကန္သည္ အစၥေရးသဲကႏၱာရေျမ၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈကို အားရ သေဘာက်၍ လိုက္လုပ္ၾကည့္သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ပါ။ ထိုအေၾကာင္းကို ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔ထုတ္ The Newyork Times စာမ်က္ႏွာ ၆-၉ တြင္ေရးသားထားသည္။ သစ္ပင္မ်ားကို ဆားငံေရ ခက္ခဲစြာ ေလာင္းၾကပါသည္။ အစၥေရးတို႔နည္းဟန္အတိုင္း မတိမ္းမေစာင္း လိုက္ေလာင္းၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ၾကပါ။

၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ အစၥေရးစာေစာင္တြင္ မက္မုံသီး၊ ဆီးသီး၊ တရုပ္ဆီးသီး၊ နတ္ၾသဇာ၊ ခ်ယ္ရီသီး အစရွိသည့္ ရာသီ သီးႏွံမ်ား ဘုန္းေဘာလေအာ ျဖစ္ထြန္းပံုေရးထားသည္။ ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ လက္မလည္ေအာင္ တင္ပို႔ေနရသည္။ ထိုစာေစာင္ထဲတြင္ သစ္သီး၀လံမ်ားသာမက ပန္းမာလ္ မ်ားလည္း တင္ပို႔ရေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ဂ်ာမဏီ၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေဟာလန္တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရသည္။ ပန္းေပါေသာ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ အစၥေရးပန္းမ်ား ေစ်းကြက္တိုး၀င္ႏိုင္ျခင္းမွာ ယံုရခက္ၾကီးျဖစ္သည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သစ္သီး၀လံတို႔ မိခင္တိုင္းျပည္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေပး အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
"ေနာင္ကာလ၌ ယာကုပ္သည္ အျမစ္က်လိမ့္မည္။ ကၠဳသေရလသည္ စိမ္းလန္း အဖူးအငံုထြက္သျဖင့္ ေလာကႏိုင္ငံကို အသီးႏွင့္ၾကည့္ေစလိမ့္မည္"  (ေဟရွာ ၂၇း၆)ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

တေန႔ေသာအခါ အစၥေရး သဲကႏၱာရေျမမွ ကမၻာအႏွ႔ံသို႔ ပန္းမာလ္ တင္ပို႔မည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ လူ႔အေတြးတြင္ ယံုရခက္လွသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ၊ ေသးငယ္ေသာ အစၥေရးေျမသည္ ကမၻာ့တိုင္းျပည္ၾကီးမ်ား၏ "မုန္႔ေတာင္း"  ျဖစ္မည့္အေၾကာင္း အမွန္တကယ္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ အမွန္ေတြ႔ေနရသည္။ စာေရးသူသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့ရာ ေစ်းကြက္၌ အစၥေရးျပည္မွ တင္ပို႔ထားေသာ သီးႏွံမ်ား ေတာင္ပံု၊ ယာပံု ေတြ႔ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ သစ္သီး၀လံ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံအနက္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ဒုတိယေနရာလိုက္ေနသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၏ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ မွန္ကန္တိက်မႈကား အံ့ဖြယ္ေကာင္းေပစြ။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂၀) မွစ၍ အစၥေရး၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ပို႔ကုန္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ သဲကႏၱာရ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေၾကာင္း ပိုမို၍ စိတ္၀င္စားသြားမည္။ သဲကႏၱာရကို ဧဒင္ဥယ်ာဥ္သဖြယ္ ေျပာင္လဲေစေသာ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္စကားသည္ မွန္ကန္သည္ကို အခိုင္အမာ ေထာက္ခံပါသည္။

"ထာ၀ရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လယ္ထြန္ေသာသူသည္ စပါးရိတ္ေသာသူကို၄င္း၊ စပ်စ္သီးနယ္ေသာသူသည္ မ်ိဳးေစံၾကဲသူကို၄င္း မွီလွ်က္၊ ေတာင္တို႔မွ ခ်ိဳေသာစပ်စ္ရည္ယို၍ ကုန္းရွိသမွ်တို႔သည္ အရည္ျဖစ္ရေသာ ကာလေရာက္လိမ့္္မည္။ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ငါ၏လူ ကၠဳသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို တဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးေသာျမိဳ႔မ်ားကို ျပဳျပင္၍ ေနၾကလိမ့္မည္။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ား စိုက္၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သံုးၾကလိမ့္မည္။ လယ္ယာမ်ားကို ျပဳစု၍ အသီးတို႔ကို စားရလိမ့္မည္။"  (အာ ၉း၁၃-၁၄)

စိုက္ပ်ိဳးေသာသူသည္ ရိတ္သိမ္းေသာသူကို မွီလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳထားခ်က္ ရွိေနသည္။ စာေရးသူသည္ ခရစ္ေတာ္က်င္လည္ခဲ့ရာ အစၥေရးေျမသို႔ အေခါက္ေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္မွ် သြားေရာက္ ေလ့လာ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။ တႏွစ္၌ လယ္သမားမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ေလ့လာရာ၊ ထိုႏွစ္အတြင္းတြင္ သီးထပ္ (၆)ၾကိမ္ စိုက္ပ်ိဳးျပီး၍ (၇)ထပ္ေျမာက္ မ်ိဳးေစ့ ၾကဲေၾကာင္းေတြ႔ရွိသျဖင့္ အလြန္အံ့အားသင့္မိသည္။ အစၥေရးေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွးရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အနာဂတၱိစကားမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျပည့္စံုလာေခ်ျပီ။ ဘုရားသခင္ ဂတိေတာ္ ထားရွိခဲ့သည့္အတိုင္း အစၥေရးေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၍ သီးႏွံသစ္သီး၀လံမ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ စည္ပင္၀ေျပာေနျပီ တကား။

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေရာင္ျခည္ @ Life Of Hope Magazine Vol.3 (Published in Yangon 2010) မွတဆင့္ေဖၚျပသည္။ဆက္သြယ္ရန္။  ေစာစံေအာင္ lightofhope.elc@gmail.com


ဆက္လက္ေလ့လာသူမ်ား ဖတ္ရန္။1.  Agriculture in Israel is a highly developed industry: Israel is a major exporter of fresh produce and a world-leader in agricultural technologies. This is so despite the fact that the geography of Israel is not naturally conducive to agriculture. More than half of the land area is desert, and the climate and lack of water resources do not weigh in favor of farming. Only 20% of the land area is naturally arable.Today agriculture represents 2.5% of total GDP and 3.6% of exports.While agricultural workers make up only 3.7% of the work force, Israel produces 95% of its own food requirements, supplementing this with imports of grain, oil seeds, meat, coffee, cocoa and sugar.Israel is home to two unique types of agricultural communities, the kibbutz and moshav, which developed as Jews from all over the world immigrated to the country and embarked on a pioneering enterprise largely motivated by Zionism. http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Israel
3. Israel Agriculture Facts and Figures (pdf, 37 pages) by Isreal Gov


Facebook ေဖ့စ္ဗုတ္ နဲ႔ Founder ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေလးမ်ား Thursday, 12 April 2012 13:52 ေဇာ္ေအာင္  လူခ်င္းဆက္သြယ္ရာမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ တြီတာ စသျဖင့္ ဆိုရွယ္နက္၀ပ္ အင္တာနက္ေတြေခတ္စားေနခ်ိန္မွာ၊ ပထမဆံုးလူၾကိဳက္မ်ားလာတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္၄ေယာက္ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ မတ္ခ္ ဇူကာဘတ္ ဆိုတဲ့ ဂ်ဴးလူငယ္ေလးက ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာျပီး၊ လက္ရွိ ၂၈ႏွစ္ (၂၀၁၂) မွာ စီအီးအို အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္။ လူငယ္၄ေယာက္  Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes ၂၀၀၄ မွာ စတင္ခဲ့ျပီး၊ လက္ရွိ မွတ္ပံုတင္ထားသူ ၈၄၅သန္းနဲ႔ လူအမ်ားဆံုး ဆိုရွယ္နက္၀ပ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူမ်ားရဲ့ ၇၂%  ဟာ  အသက္၃၄ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ျပီး၊  ၁၃% ဟာ အသက္၄၅ႏွစ္ေက်ာ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံအလိုက္ မွတ္ပံုတင္ထားသူအမ်ားဆံုး (၅)ႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိကား ၁၅၂သန္း၊ အိႏၷိယ ၄၃သန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၄၃သန္း၊ ဘရာဇီး ၃၇သန္း၊ မကၠစီကို ၃၂သန္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တရုပ္ျပည္မွာေတာ့ Facebook ၀င္မတိုးႏိုင္ပါဘူး။ renren.com ကို တရုပ္ေဖ့စ္ဘုတ္ အသံုးျပဳသူ သန္းေပါင္း ၁၆၀ ရွိပါတယ္။

အသက္၂၀အရြယ္ လူငယ္၄ဦး စုေပါင္းျပီး၊ ဆိုရွယ္နက္၀ပ္တခုကေန အခု Zukerberg  (24% share - US$ 17.5 billion) အသက္ငယ္ဆံုး ဘီလွ်ံနာျဖစ္ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈မွာ Facebook က ထြက္ခြာသြားတဲ့ Saverin (5% shre - US$ 5 billion) ,  Moskovitz (7.6% shre - US$ 3 billion) ခ်မ္းသာေနပါတယ္။ ေစာေစာထြက္ခြာသြားတဲ့ Hughes ကေတာ့ မီဒီယာသမားျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အိုဘားမားအတြက္ ၀က္ဆိုဒ္လုပ္ေပးပါတယ္။ မဂၢဇင္းတိုက္ၾကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ မီဒီယာသူေဌးတဦးပါ။ ကမၻာ့ ထိပ္တန္းသူေဌးၾကီး၂ဦး Bill Gates နဲ႔ Warren Buffett ၂ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္မႈ ၅၀% ကို တေျဖးေျဖးလႈဒါန္းပစ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာ Zukerberg ပါ၀င္လႈဒါန္းလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မွတ္သားစရာေကာင္းတာကေတာ့ ဒီလူငယ္၄ေယာက္မွာ ပထမ (၃)ေယာက္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Zukerberg က ဘာသာမဲ့လူငယ္တဦးျဖစ္ေသာ္လည္း မၾကာခင္ ေျပာင္းလဲလာမယ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ဟာ လူေတြကို စြဲလမ္းေစလြန္းတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီၾကီးေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ အခ်ိန္မျဖဳန္းေအာင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ၾကည့္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ထားၾကပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက လက္၀ါးၾကီးအုပ္တတ္လို႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၷျပတဲ့အေနနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္မသံုးၾကဖို႔ လွိ်ဳ႔ေဆာ္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ။ အားလပ္ခ်ိန္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ၀င္ၾကည့္ရင္ မူယစ္ေဆးစြဲသလို စြဲလမ္းျပီး၊ အခ်ိန္ကုန္လွပါတယ္။ ဘာသာမဲ့ျဖစ္တဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္ C.E.O Zukerberg ကိုလည္း �

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...