Friday, September 27, 2013

အ႐ႈံးကိုဝန္ခံတဲ့ အရည္အခ်င္းအေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ အၿမဲေျပာတယ္။

"ဒီမိုကေရစီအရည္အခ်င္းဆိုတာ ေက်ာင္းေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကေန ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တာ"တဲ့။ ဒီလိုေလ့က်င့္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအရည္အခ်င္းရဲ႕ နံပါတ္တစ္အခ်က္က အရႈံးကိုဝန္ခံတဲ့အရည္အခ်င္းျဖစ္တယ္။ --- ရႈံးရဲတယ္၊ လွလွပပရႈံးဝံ႔တယ္။အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြႏွစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ရဲ႕ လူထုေဟာေျပာပဲြေတြကို ၾကည့္ဖန္မ်ားရင္ သူတို႔ရဲ႕စည္းကမ္းဥပေဒကို ေဖာ္ထုတ္တတ္လာတယ္။ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္ပါတီဝင္ရဲ႕ မူဝါဒသေဘာထားေတြက ျပည္သူ႔အေပၚအက်ဳိး႐ွိေစမယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး.. တစ္ဘက္ပါတီရဲ႕မူဝါဒက တိုင္းျပည္ကိုနစ္နာ၊ ျပည္သူကိုနစ္နာေစတယ္ဆိုတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြက ၾကားဖန္မ်ားရင္ စိတ္ကုန္ဖို႔ေကာင္းလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဟာေျပာပဲြတစ္ခုကိုေတာ့ အခြင့္ရရင္ရသလို ကၽြန္ေတာ္နားေထာင္ျဖစ္၊ ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေဟာေျပာပဲြက ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးတဲ့ေနာက္တစ္ရက္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြရႈံးနိမ့္သြားသူရဲ႕ အရႈံးကိုဝန္ခံတဲ့ေဟာေျပာပဲြျဖစ္တယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ေလ... ေရွ႕တစ္ရက္ကပဲ ဒီသမၼတအျဖစ္အေရြးခံမယ့္လူဟာ လူစုလူေဝးေ႐ွ႕မွာ စကားေတြ ေလးေလးနက္နက္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာလို႔။ တစ္ဘက္လူထက္ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ေတာ္ေၾကာင္း၊ တတ္ေၾကာင္းေတြ။ အခုေတာ့ ျပည္သူေပးတဲ့မဲအေရအတြက္နဲ႔ အဆံုးအျဖတ္ေပးေတာ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ဒီေရြးေကာက္ပဲြရႈံးသူဟာ ျပည္သူလူထုေ႐ွ႕မွာပဲ ႐ႈံးေၾကာင္းဝန္ခံရတယ္။ ဒီမ်က္ႏွာ ဘယ္နားထားမလဲ၊ ဒီအ႐ႈံးဝန္ခံတဲ့ေဟာေျပာပဲြကို ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။

အ႐ႈံးကိုဝန္ခံတဲ့ေဟာေျပာပဲြက ဗီဒီယိုကင္မရာေ႐ွ႕မွာေျပာရတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစခ်င္းတစ္ခြန္းမွာေျပာတာက "ကၽြန္ေတာ္ခုနားကပဲ အေရြးခံရသူဆီ ဖုန္းဆက္ၿပီး သူသမၼတေရြးခံရတာကို ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂါဝရျပဳလိုက္ပါၿပီ"။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးသူက သူ႔ကိုအားေပးေထာက္ခံတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြထံ "အခု... ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ပါတီက သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံလိုက္ရပါၿပီ။ သူဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕ သမၼတပါ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕သမၼတ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕သမၼတပါ"လို႔ အယူခံဝင္ပါတယ္။

အ႐ႈံးဝန္ခံေဟာေျပာပဲြက စည္းလံုးမႈရဲ႕ေဟာေျပာပဲြျဖစ္တယ္။ ႐ႈံးနိမ့္သူရဲ႕ တစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း လႈပ္႐ွားလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေဟာေျပာပဲြျဖစ္တယ္။ ၿပိဳင္ပဲြက အႏိုင္အ႐ႈံးရလဒ္ကို သိေနၿပီ... ႐ႈံးတဲ့သူက ဒီေနာက္ဆံုးအ႐ႈံးဝန္ခံပဲြကို ေကာင္းေကာင္းသ႐ုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အ႐ႈံးကိုဝန္ခံတဲ့အရည္အခ်င္းဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားအတြက္ အေရးပါတဲ့အရာမို႔ပါ။

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေရးကို "မွ်တတဲ့ကစားပဲြ"လို႔ အၿမဲတင္စားပါတယ္။ အိုလံပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြအတိုင္း တန္းတူတဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအာက္မွာ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ၾကပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြက "ဒီမိုကေရစီအရည္အခ်င္းဆိုတာ ေက်ာင္းေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကေန ေလ့က်င့္ေပးလိုက္တာ"လို႔ အၿမဲေျပာတယ္။ ဒီလိုေလ့က်င့္ေပးလိုက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအရည္အခ်င္းရဲ႕ နံပါတ္တစ္အခ်က္က အရႈံးကိုဝန္ခံတဲ့အရည္အခ်င္းျဖစ္တယ္။ --- ရႈံးရဲတယ္၊ လွလွပပရႈံးဝံ႔တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးသူရဲ႕ အ႐ႈံးဝန္ခံေဟာေျပာပဲြက အေရးပါပါတယ္။ စကားကို လွလွပပေျပာသလား မေျပာဘူးလား... ဒါဟာ စိတ္ပန္းလူပန္း သူအစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး အဆံုးသတ္ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ သက္ေရာက္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာပါဝင္တဲ့ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔က ဒီပဲြဟာ အေရြးမခံရသူမွာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့စိတ္၊ သေဘာထားေသးသိမ္တဲ့စိတ္႐ွိ မ႐ွိ စမ္းသပ္တာပဲျဖစ္တယ္။ အေရြးမခံရသူမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ႐ွိအပ္တဲ့အရည္အခ်င္း႐ွိ မ႐ွိ ဆန္းစစ္တာပဲျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္မယ့္သူေတြဟာ ဒီသေဘာထားကို နားလည္ထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွလို႔ အ႐ႈံးဝန္ခံတဲ့အရည္အခ်င္းကို ထုတ္ေဖာ္ျပသရတဲ့အခါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ့အေနအထားကို ေရာက္သြားသည့္တိုင္ ႐ွိသမွ်အင္အားနဲ႔ စင္ေပၚမွာ ေနာက္ဆံုးသ႐ုပ္ကို အေကာင္းဆံုးေဆာင္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးတိုင္း အ႐ႈံးဝန္ခံေဟာေျပာပဲြေတြ ၾကားနားထိုက္တဲ့အေၾကာင္းရင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူ -- Lín dá
မူရင္းလင့္ -- http://qmch6946.blog.163.com/blog/static/10564958020130673328764/

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...