Thursday, September 26, 2013

အင္အယ္လ္ဒီ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီး

Tun Wai's photo.

ယခင္က ျပည္သူလူထု၏ ႏွလံုး သည္းပြတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အသံအျဖစ္လည္း ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေ ကာက္ပဲြဝင္ကာ အမတ္ ၄၃ ေနရာရခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ထဲ တြင္ ေျပာသင့္သည့္စကားကို မေျပာ၊ တင္သင့္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို မတင္ခဲ့ သည့္အတြက္ လူထုက အားမလို အားမ ရ ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ၿပီး ယေန႔အထိ ျဖစ္ပါသည္။


လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး အခင္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၌ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူလိုက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ေဒသမွ လယ္သမား မ်ားက အားရေက်နပ္မႈ မရိွခဲ့ေပ။ ေနာက္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ ခံစာ ထြက္လာခ်ိန္တြင္လည္း လယ္ သမားမ်ားဘက္မွ မလိုက္ဘဲ အစိုးရႏွင့္ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီဘက္လုိက္သည္ဟု ဆုိကာ ပို၍ အားမရျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ရခုိင္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ပြား ရာ NLD က သေဘာထားထြက္မလာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေရေရ ရာရာ ဘက္တစ္ခုတည္းတြင္ မရပ္ဘဲ ၾကားေနခဲ့သည္ကိုလည္း မေက်နပ္ခဲ့ ၾကေပ။

အစိုးရအဖဲြ႕သစ္သည္ တက္ခါစ ထက္ပို၍ ပဲြနည္းနည္းၾကမ္းလာသည္ဟု ဆုိၾက၏။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား မ်ားဘက္မွ ရပ္တည္မႈ မရိွဘဲ ပုဂၢလိက အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံမ်ားတြင္ ျပႆနာျဖစ္ တုိင္း အစိုးရက အလုပ္သမားမ်ားဘက္ မွေန အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံပုိင္ရွင္မ်ားကို ေတာင္းဆုိျခင္း၊ အလုပ္ျဖဳတ္ခံရသူမ်ား ကို အလုပ္ျပန္ လုပ္ခြင့္ေပး ရန္ ေတာင္း ဆိုျခင္းမ်ား မလုပ္ခဲ့ေပ။ လယ္သမား မ်ား၏ မတရား လယ္ေျမအသိမ္းခံရမႈ မ်ားကိုလည္း စနစ္က်က် မွန္မွန္ကန္ ကန္ လယ္သမားမ်ား ဘက္မွ မေျဖရွင္း ခဲ့ေပ။ ထိုကိစၥမ်ားကိုလည္း NLD ပါတီ က သေဘာထား မထုတ္ျပန္၊ လႊတ္ ေတာ္ထဲ၌ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ဥပေဒသစ္မ်ား တင္ျခင္းမ်ား မလုပ္ခဲ့ ေပ။ ပို၍ ဆုိးသည္ မွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒတြင္ အဖြင့္ႏွင့္အပိတ္လုပ္ၿပီး ဆႏၵျပခြင့္ေပးပါသည္ဟု ဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၁၈ ကို ေရလဲသံုးကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရိွ ဆႏၵျပသမား၊ လယ္သမား၊ အလုပ္ သမား၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသမားမ်ားကို ပုဒ္မ ၁၈၊ ပုဒ္မ ၁၈ ဟု တြင္တြင္ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေထာင္ခ် ျခင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထိုလုပ္ရပ္ကုိလည္း NLD သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ႐ႈတ္ခ် ေျပာ ဆုိျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း အရ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အားကိုးအားထားစရာ မ႑ိဳင္အျဖစ္ရိွေန ဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ေနရာတြင္ အစားထိုးစရာ ေခါင္းေဆာင္ မရွိေသး ေပ။ NLD မွာလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ လူထု ေထာက္ခံေသာ ပါတီႀကီး ျဖစ္လာေပ မည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ NLD ၏အားနည္းခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ျပည္သူ၏အသံမွာ NLD ၏ အသံျဖစ္ဖို႔လည္း အခ်ိန္တန္ ၿပီ။

ျပည္သူလူထုအားထားစရာ ေခါင္း ေဆာင္ႏွင့္ အားထားရာပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။ရာစုႏွစ္တစ္ခု၏ ေလးပံုတစ္ပံု ဆုိ သည္မွာ လူ႕သက္တမ္း တစ္ခု တြင္ လူ လားေျမာက္ေသာအရြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမွာ လူလားေျမာက္ေသာ ပါတီႀကီးတစ္ခု၊ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရိွေ သာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ေရွ႕ဆံုး ေရာက္ေနသည္ဆုိသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ရေပမည္။ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ ပံုႀကီး ေမြးဖြားလိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးလိုလိုမွာ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိး သား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ၏ ေခါင္း ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရ ေလသည္။ သားတစ္ကဲြ၊ လင္တစ္ ကဲြျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံစီ ခဲြေနရကာ ခင္ပြန္းဆံုးေသာ္ လည္း အသုဘပို႔ခြင့္မရ၊ ခင္ပြန္းက ဇနီး ထံလာလို႔မရ၊ သားမ်ားက အေမထံလာ လို႔မရ၊ အေမက သားမ်ားထံသြားလွ်င္ လည္း ျပန္ လာလို႔မရႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အတြက္ အဆံုးထိတုိက္ပဲြဝင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ ထားပါသည္။ ပါတီဝင္မ်ားမွာ အက်ဥ္း ေထာင္မေရာက္ဖူးသူ မရိွသလို ျဖစ္ေန ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ အေရး ေတာ္ပံုႀကီး ၿဖိဳခဲြခံရၿပီးေနာက္ စစ္အာ ဏာရွင္တုိ႔မွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ သူတုိ႔ရန္သူသဖြယ္ ပစ္ မွတ္ထားကာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ ၏။ ယခင္ အစုိး ရ လက္ထက္က ဗကပကို သူတုိ႔ရန္သူ အျဖစ္ ဖိႏိွပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗကပမွာ ၿပိဳ ပ်က္သြားရသည္။ ပါတီစည္း႐ုံးေရး အဆင့္သာ က်န္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ လည္း မရိွ၊ စနစ္က်ေသာ ဗဟို ေကာ္မတီကိုလည္း မထူေထာင္ႏုိင္ဘဲ ရိွခဲ့ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၿပိဳပ်က္သြား ေသာ ဗကပ မရိွေတာ့သည့္အတြက္ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ အဓိ က ရန္သူမွာ NLD ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ NLD ေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သစၥာရိွ ပါတီဝင္မ်ား ကသာ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးစား ရပ္တည္ခဲ့ရ၏။ အစိုးရကလည္း NLD ကို အၾကမ္း ဖက္လက္နက္ကိုင္ေစခ်င္ ၾကေသာ္လည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္က အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ကာ ေနခဲ့ပါသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ႏုိင္ငံျခားသို႔ ေရာက္သြား၏။ တခ်ဳိ႕ မွာ ေထာင္တြင္း အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္း၏လမ္း စဥ္အေပၚ မေက်လည္ဘဲ ပါတီကဲြမ်ား ေထာင္လိုက္ၾက၏။

ထိုအခ်ိန္ထိ ပါတီမွာ တရားဝင္ ပါတီလား၊ တရားမဝင္ ပါတီလားဟု ထင္ရေလာက္ေအာင္ စစ္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ စည္း႐ုံးေရးက အစ ဘာမွ လႈပ္ရွားခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ ၂ဝ၁ဝ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ပါတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ ေပးမည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံရမည္ဆုိသည့္ အတုိင္း NLD က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလည္း လက္ခံခဲ့ သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ NLD ၏ အသံကုိ ၾကားလာရ၏။ ႏုိင္ငံတကာ ၏ ဖိအားေၾကာင့္ NLD အားျပန္ ျပည့္လာခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား မွာ ပါတီ၏ႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ စည္း႐ုံးေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းစသည္ ျဖင့္ ပါတီ၏ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို စနစ္တက်ဖဲြ႕စည္း၍ ၂ဝ၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီးတြင္ အႏုိင္ရရိွ ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ စည္း႐ုံး ေနၾကပါသည္။

ျပည္သူလူထု အဖို႔ ယေန႔ကာလ တြင္ အားအထားဆံုးႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အရိွဆံုးမွာ NLD ပါတီသာ ရိွသည္။ ႀကံ႕ခုိင္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကိုလည္း ယခင္ အစုိးရ၏ လက္ကိုင္ တုတ္မ်ားအျဖစ္ လက္မခံၾကေပ။ တစည ပါတီကိုလည္း မဆလပါတီ တစ္ျဖစ္လဲ ျပည္သူက လက္မခံႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သူမွာ NLDသာရိွသည္ဟု ျပည္သူက အား ထားေနၾကသည္ကို NLD ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သိပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ ပခံုးေပၚ က် ေရာက္လာေသာ ဒီမိုကေရစီ တာဝန္ကို NLDပါတီသည္ တာဝန္ရိွရိွ ထမ္း ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အား လံုးသည္ မိမိတုိ႔ကုိ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားကို ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေ ပၚ ေရာက္ေ အာင္ ေခၚႏုိင္မည္မွာ NLD ပါတီျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားရေပမည္။ NLD ကလည္း မိမိတုိ႔၏ အေနအထား အမွန္ကုိ ဂုိဏ္းဂဏကင္းကင္း မွန္မွန္ ကန္ကန္ စဥ္းစားခ်င့္ ခ်ိန္၍ ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုလာပါသည္။ NLD ပါတီ မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္က လူထုလူ တန္းစား အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ သည္။ ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ အားေကာင္းသထက္ ေကာင္းကာ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳရသည္ အထိ ေလးနက္ လာပါ သည္။ ေတာင္ အာဖရိကတြင္ မင္ဒဲလားလို ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏အရိွန္က ျပင္းထန္လာသည္ဟု တခ်ဳိ႕က ယူဆေလသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူလူထုအတြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက အေလးအနက္ ထားရေပေတာ့မည္။ ထို႔အတြက္ -

(၁) လူတန္းစားေပါင္းစံု၏ ဒီမုိကေရစီ စစ္စစ္တည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္း က႑ကုိသတိထားရမည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိုးကြယ္မႈ မရိွေစရ။
(၂) စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈကို ခုိင္ခုိင္ မာမာ၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ထားရိွရ မည္။
(၃) အနည္းစုက အမ်ားစု၏ ဆႏၵ သေဘာထားကို လက္ခံရမည္။
(၄) အထက္မွ ေအာက္၊ ေအာက္မွ အထက္ အျပန္အလွန္ဒီမုိကေရစီ က်င့္ ထံုးအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ လြတ္ လပ္စြာ သေဘာထားကဲြလဲြခြင့္ရိွသလို ပါတီ၏ စည္းကမ္းကိုလည္း အေလး အနက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္။
(၅) ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ ႏွလံုးအိမ္သဖြယ္ ထိန္းသိမ္းၾကရမည္။

ယခုအခ်ိန္၌ NLD ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီတစ္ရပ္လံုး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ တာဝန္မ်ားအားလံုး ပံုခ်ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ခဲြေဝ မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရ မည္။ ျပည္သူမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ပံုေအာအားထားေနၾက သည္။ NLD ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ တစ္ေယာက္တည္း ေခါင္းေဆာင္ ေနျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ ေရးတြင္ မရိွသင့္ေသာ သေဘာထား၊ မျဖစ္ သင့္ေသာအေတြးအေခၚ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္တြင္ေခါင္းေဆာင္ မႈအခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ တည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခန္း က႑ကို တည္ေဆာက္ လွ်င္ ထိုပါတီမွာ ဒီမုိကေရစီအျမင္ရိွ ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မျဖစ္ႏုိင္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ NLD အဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္လို အင္အားေ ကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ၾကရ မည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း မိမိတုိ႔ ေျခေထာက္ေပၚရပ္ကာ မွန္လွ်င္ မွန္ ေၾကာင္း မွားလွ်င္မွားေၾကာင္း ေျပာႏုိင္ ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကရ မည္။ ဥကၠ႒တစ္ဦးတ ည္း၏ သေဘာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာ ပါတီမဟုတ္ဘဲ မွန္ကန္ ေသာလမ္းစဥ္ကုိ အားလံုးက ဆံုးျဖတ္ သည့္ပါတီ ျဖစ္ရမည္။ ဥကၠ႒မွားလွ်င္ လည္း အမွားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွင့္ တင္ျပႏုိင္ရမည္။ ထိုမွသာ ပါတီ၏ အလားအလာေကာင္းၿပီး တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္မွာလည္း ထြန္းေျပာင္ေနေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အႏုိင္ရရိွေရးအတြက္ ယခုအခ်ိန္မွစ၍ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး၊ ေလးေလးနက္နက္ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ ရေပမည္။ ျပည္သူလူထုအေပါင္း အားထားရာ ပါတီႀကီးပီသေအာင္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔လိုသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေန အာဏာရေအာင္ ႏွင့္ အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ႏွ စ္ရပ္စလံုး ျပင္ပတြင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ျပင္ဆင္ေရး ဆဲြႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။

ထက္ျမက္
မူရင္း Popular Myanmar News Journal

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...