Wednesday, September 25, 2013

ေဒၚေအးေအးစိုး၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


ေမး။ လက္ရွိ NLD ဒီခ်ဳပ္နဲ ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အေပၚ ဘယ္လိုရႈၿမင္သံုးသပ္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ လက္ရွိအေနအထားအရ NLD ဒီခ်ဳပ္နဲ ့ ပြင့္လင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္တို ့ဟာ
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ ့အဆင္ေၿပလိုပါတယ္။ သူတို ့ႏိုင္ငံေရးအရ ဆံုးၿဖတ္ပံု
ဆံုးၿဖတ္နည္းေတြမွာ သူတို ့ကို တစ္ဖက္က ေအာင္ၿမင္စြာ စည္းရံုးထားတာကို
ေတြ ့ရပါတယ္။

ၿပည္သူလူထုရဲ ့ လတ္တေလာအက်ိဳးစီးပြား ေရရွည္အက်ိဳး
စီးပြားကတစ္ဖက္၊ အာဏာရပါတီရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားကတစ္ဖက္ ဒီေနရာမွာ
အေက်ာ္ေဒးယ် NLD နဲ ့ ပြင့္လင္း ၈၈ တို ့ဟာ ႀကားေနလိုတဲ့သေဘာေတြနဲ ့
သြားေနပါတယ္။ အတိုခ်ံဳ ့ေၿပာရရင္ လူထုတိုက္ပြဲေတြက ကင္းကြာလာသူမ်ားလို ့
ေခၚရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ တရားပ်က္ခ်င္းမလွ ပ်က္သုဥ္းေနတဲ့
ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္မွာ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ထံုးစံလို ့သေဘာမထားဘဲ၊
မတရားမႈေတြကို မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္မလုပ္ဘဲ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ေၿဖရွင္းဖို ့
လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ႀကပါတယ္။ ၈၈ အုပ္စုမွာေရာ
NLD မွာေရာ ဟိုးအရင္တုန္းကလို တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓာတ္နဲ ့ Direct Action ပါတဲ့
အလုပ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ ၿပန္ထူေထာင္ဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
ေမွ်ာ္လင့္ထားတာက စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ ့ အခြင့္ထူးခံ ေခါင္းပံုၿဖတ္
စီးပြားေရးစနစ္ ပ်က္သုဥ္းေရးပါ။ ဒါေတြကို မ်က္ေၿခၿပတ္လာတဲ့
အဖြဲ ့အစည္းေတြမွာ စစ္မွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့
အခြင့္အလမ္း နည္းသထက္နည္းလာပါတယ္။

ေမး။ အာဏာရႀကံ့ခိုင္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားပါသလဲ။

ေၿဖ။ အာဏာရပါတီၿဖစ္တဲ့ ႀက့ံဖြံ ့ပါတီ၀င္ေတြႀကားမွာ အထူးသၿဖင့္
ေခါင္းပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ သူတို ့အခ်င္းခ်င္းႀကားမွာ မူ၀ါဒ (သို ့မဟုတ္)
အေတြးအေခၚသေဘာတရားညီညြတ္မႈ Ideological Unity ရွိေနပါတယ္။
ဒီလိုညီညြတ္မႈေႀကာင့္ သူတို ့ထဲက အခ်ိဳ ့ထိပ္သီးမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီကို
စိတ္၀င္စားဟန္ၿပလာပါတယ္။ သူတို ့က တက္တစ္စ္ (Tactics) လည္းၿဖစ္ေန
ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ န၀တ၊ နအဖ နည္းေဟာင္းေတြနဲ ့ဘဲ ဒီတစ္လမ္းမွာဘဲ
ၿမဲေနတဲ့လူေဟာင္းေတြခ်ည္းပါ။ ဒီေတာ့ သူတို ့ကတိေပးေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္
လူမႈဘ၀မ်ိဳးဟာ မိုးနဲ ့ေၿမလို အလွမ္းေ၀းေနပါဦးမယ္။ ႀက့ံဖြံ ့ပါတီႀကီးထဲမွာ
ၿပည္သူေတြလိုေတြး၊ ၿပည္သူေတြလိုခံစားႏိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တကယ္ ရွိ/မရွိ
ၿပည္သူေတြကသာ ပိုသိပါတယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့လူတန္းစားရဲ ့အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ
ကာကြယ္ေပးလိုတဲ့ပါတီၿဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ၿဖစ္ေစ သူတို ့လက္ေအာက္မွာ
ၿပည္သူလူထုရဲ ့ဘ၀လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အခါ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီဟာ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ
လူထုကို ဦးေဆာင္တာ၀န္ယူၿပႏိုင္၊ လူထုယံုႀကည္တဲ့ပါတီႀကီးၿဖစ္လာမယ့္
အလားအလာေတာ့ မၿမင္မိပါဘူး။

ေမး။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားလူတန္းစားေတြရဲ ့ ဘ၀ရပိုင္ခြင့္
ဆံုးရံႈးနစ္နာမႈေတြကို အကူအညီေပးၿပီး ရပ္တည္လႈပ္ရွားမႈေတြၿပဳလုပ္ေနတဲ့
အင္အားစုေတြနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လိုၿမင္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ဒီအင္အားစုေတြသာလွ်င္ တိုက္ပြဲမၿပီးေသးတာကို အသိအရ၊ အလုပ္အရ
နားလည္က်င့္သံုးေနသူမ်ားလို ့ၿမင္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ
အမ်ိဳးအမ်ိဳးကို ခံစားေနရတဲ့ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားေတြ
ဘက္မွာဘဲ သူတို ့ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္မႈေတြက အ့ံမခန္းပါဘဲ။
အေရအတြက္အားၿဖင့္ အမ်ားႀကီးၿဖစ္ခ်င္မွၿဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အရည္အေသြးအရ
အေတာ္အားေကာင္းပါတယ္။ လိုရာခရီးပန္းတိုင္ေရာက္ဖို ့ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္မႈေတြ
ကိုသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးေနရပါမယ္။ ဒူးမေထာက္တဲ့သူ
မ်ားလာေလေလ ေအာင္ၿမင္ဖို ့အခြင့္အလမ္း မ်ားလာေလေလ၊ ဒီလိုဘဲ
ေၿပာရမွာပါဘဲ။ ဒီအင္အားစုေတြဟာ ၿပည္သူလူထုနဲ ့ တစ္ေသြးတစ္သားတည္း
ရွိေနႀကပါတယ္။ ေထာက္လွန္းေရးယႏၱရားေတြကိုလည္း ဒီအင္အားစုေတြက
သိပ္မၿဖံဳႀကပါဘူး။ သူတို ့ဟာ ပညာရွင္အသြင္ေဆာင္ မေဟာမေၿပာဘဲ
လူထုနစ္နာဆံုးရံႈးတဲ့ေနရာေတြမွာဘဲ ဦးေဆာင္မႈေပးေနႀကပါတယ္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး၊ အလုပ္သမားအေရး၊ ဒီလိုေအာက္ေၿခက
လူတန္းစားကိစၥေတြမွာ မည္သည့္ Facility နဲ ့ ထူးထူးၿခားၿခား အခြင့္အေရးမ်ား
မရဘဲ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားရဲ ့ စိတ္ဓာတ္နဲ ့ခံႏိုင္ရည္ဟာ
အလြန္တန္ဘိုးႀကီးပါတယ္။ သူတို ့သာလွ်င္ လူတန္းစားၿပႆနာ နားလည္ၿပီး
သူတို ့ယံုႀကည္တဲ့အလုပ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ လုပ္ေနႀကတယ္။ ကၽြန္မမ်က္လံုးထဲမွာ
ဒီလိုလူေတြဟာ ထူးခၽြန္ထက္ၿမက္သူေတြ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ ေစတနာရွိသူေတြၿဖစ္လာပါ
လိမ့္မယ္။ လူထုရဲ ့နစ္နာဆံုးရႈံးမႈနဲ ့ ဒုကၡအ၀၀ကို စာနာနားလည္ေပးႏိုင္သူမ်ား၊
ေၿဖရွင္းေပးရဲသူမ်ားသာ အနာဂတ္ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္အစစ္မ်ားၿဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ေမး။ လက္ရွိ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ လိုအပ္ခ်က္အရ
ၿဖစ္ေပၚလာတယ္လို ့ထင္ပါသလား။ ထင္ၿမင္ယူဆတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို
လိုအပ္ခ်က္ေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာရတာပါလဲ။

ေၿဖ။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားေႀကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္
ထိုးစစ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ ၿမန္မာစစ္တပ္ေႀကာင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ တကယ့္
လိုအပ္ခ်က္ႀကီးၿဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ့္အရွိတရားအရ စစ္အာဏာရွင္ေတြရွိေနလို ့
ထိုးစစ္ေတြၿဖစ္ေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိတ္သုဥ္းေနတာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ မေက်နပ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းေတြရဲ ့
ပူပန္စိုးရိမ္မႈကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲ ၿမန္မာစစ္တပ္ကိုဘဲ
အေရာင္တင္ေပးေနသလို ခံစားေနရပါတယ္။ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ရင္
လြယ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အက်င့္အႀကံမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္ ့ပစ္လိုက္ရံုပါဘဲ။ ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ လက္ရွိအာဏာရ
ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီရဲ ့လိုအပ္ခ်က္အရ ၿဖစ္ေပၚလာတာဘဲၿဖစ္ပါတယ္။ ခုအခ်ိန္ဟာ
ၿမန္မာစစ္တပ္နဲ ့ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီ နာမည္ေကာင္းတည္ေဆာက္ေနတဲ့ေခတ္ပါ။

ေမး။ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြ
ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ၿမင္မႈမရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါဘာေႀကာင့္ပါလဲ။
လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက လုပ္ေနတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေရာ ေအာင္ၿမင္မႈ
ရွိႏိုင္ပါသလား။

ေၿဖ။ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္က
အစိုးရေတြ ၿပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အႏွစ္သာရအားၿဖင့္
တစ္မ်ိဳးတည္းပါဘဲ။ ဒါေႀကာင့္ ေအာင္ၿမင္မႈမရတာၿဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ
လက္နက္ကိုင္တဲ့အခါ သူတို ့နစ္နာမႈေတြကို ေတာင္းဆိုဖို ့က အဓိကၿဖစ္ပါတယ္။
သူတို ့နစ္နာမႈေတြကို အသားပါပါ Address မလုပ္သေရြ ့ ဘယ္ႏွႀကိမ္ဘဲ
ေဆြးေႏြးသည္ၿဖစ္ေစ ဘာမွၿဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ့ဆႏၵနဲ ့
ဘ၀အေၿခအေနကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေလးစားမႈမၿပသေရြ ့ ခုတက္လာတဲ့
ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမရွိပါဘူး။

ေမး။ အစ္မ ၿမန္မာၿပည္မွာရွိေနတုန္းက ေတြ ့ခဲ့ရတဲ့ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းပံုစံနဲ ့
အခုၿပန္ေရာက္လာေတာ့ ေတြ ့လိုက္ရတဲ့လူ ့အဖြဲ ့အစည္း ဘာေတြမ်ား
ကြာဟသြားတာေတြ ့ခဲ့ရပါသလဲ။

ေၿဖ။ အစ္မတို ့ၿမန္မာၿပည္မွာ ေက်ာင္းသားဘ၀က ခုေခတ္ထက္
ပိုလြတ္လပ္သလို အသက္ရွဴ၀သလိုမ်ိဳးပါဘဲ။ က်ဴရွင္ဆရာေကာင္းေကာင္းကို
၁၀ - ၂၀ က်ပ္ဘဲေပးရတဲ့ေခတ္ကိုး။ ၿပီးေတာ့ အသက္ရွဴရတာေတြ၊
ေက်ာင္းတက္ရတဲ့အေတြ ့အႀကံဳ အခုေလာက္မဆိုးရြားပါဘူး။
ဆရာ ဆရာမေတြက လာဘ္မယူႀကပါဘူး။ ေက်ာင္းေတြ ေကာလိပ္ေတြလည္း
ၿမိဳ ့ၿပင္မွာ ဇနပုဒ္ေတြမွာ မတက္ႀကရဘူး။ ခုေတာ့ အေတာ္ႀကိးေၿပာင္းလဲသြားၿပီ။
ေငြမ်ားေငြႏိုင္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ၿပည္သူလူထုဆံုးရံႈးနစ္နာမႈက အမ်ားႀကီးပါ။
အခုထိေတာ့ အစ္မ နယ္ဘက္ေတြမေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္
အတိုင္းအတာအထိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးခမ္းေၿခာက္မႈကို
ကိုယ့္မ်က္၀ါးထင္ထင္ မေတြ ့ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္က ေနရာအႏွံ ့မွာ
အမ်ားၿပည္သူ လူမႈဘ၀အေၿခခံက အလြန္စိတ္ထိခိုက္စရာပါ။ အစိုးရရဲ ့
စီမံကိန္းအသီးသီးဟာ လမ္းၿပင္လမ္းခ်ဲ ့ အေသးအဖြဲကအစ အႀကီးႀကီးေနရာေတြ
အထိ လူထုဘ၀ရပ္တည္မႈကို ထိေရာက္ေစပါတယ္။ လူေတြဟာ အကာအကြယ္မဲ့
ေနပါတယ္။ လူေတြဟာ အရမ္းကို ပင္ပန္းဆင္းရဲေနပါတယ္။ လက္ညိႈးထိုးမလြဲ
မ်ားေၿမာင္လွတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္အသီးသီးမွာ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္ေတြ
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၂ - ၁၃ႏွစ္ ၁၄ ကေလးေတြ၊ ေက်ာင္းစာမသင္ႀကဘဲ
စားေသာက္ဆိုင္အလုပ္ လုပ္ေနႀကပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တစ္ခုမွာတင္ ဒီကေလး
အေရအတြက္ဟာ သိန္းခ်ီရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီကေလးေတြဟာ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ
ရွိေနရမွာပါ။ လမ္းေပၚမွာ၊ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ၊ ႏိုက္ကလပ္ေတြထဲမွာ၊
စားေသာက္ဆိုင္ေတြထဲမွာ၊ အလုပ္ခြင္ေတြထဲမွာ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာႀကည့္၊
အသံလံုး၀မရွိတဲ့ လူအမ်ားစုရဲ ့ အသံမဲ့နစ္နာမႈ၊ ဘ၀ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈေတြဟာ
ခုေခတ္လူ ့အဖြဲ ့အစည္းရဲ ့ရလဒ္ၿဖစ္ေနတယ္။

ေမး။ ဖြဲ ့စည္းပံုၿပင္ဆင္ေရးနဲ ့ ဖ်က္သိမ္းေရးအယူအဆႏွစ္ခုအနက
ဘယ္အယူအဆေပၚမွာ အေၿခၿပဳထားပါသလဲ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေပးပါဦး။

ေၿဖ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုက ဖ်က္သိမ္းသင့္ပါတယ္။

ေမး။ လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရးဟာ ၿမန္မာၿပည္မွာ က်ဆံုးသြားပါၿပီလား။

ေၿဖ။ လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရး ၿမန္မာၿပည္မွာ က်ဆံုးသြားၿပီလို ့ေၿပာဖို ့ထက္
က်ဆံုးသြားေအာင္ အားမေပးမႈ၊ ခက္ခဲေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈေတြေႀကာင့္
လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာမွာ ၈၈ ကလို
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း မၿဖစ္ေအာင္ တားဆီးခံေနရတဲ့ကာလၿဖစ္ပါတယ္
လမ္းေပၚထြက္ႏိုင္ငံေရးဟာ ကမာၻနဲ ့ယွဥ္ရင္ ၿမန္မာၿပည္မွာ အခုအားနည္းေန
ပါတယ္။ လုပ္ေနဆဲသူေတြကေတာ့ သူတို ့အသိနဲ ့သူတို ့ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ
ရပ္တည္ေနႀကတာမို ့ အားရစရာေကာင္းပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္
အေရးမွာ ေဒသခံေတြ ေတာင့္ခံထားႏိုင္မႈ၊ အလုပ္သမားအေရးေတြမွာ
ဒီေလာက္မိုက္ရိုင္းပက္စက္တဲ့ ဗိုလ္က်မႈ၊ လူလိုမဆက္ဆံမႈ၊ ေခါင္းပံုၿဖတ္မႈေတြကို
အပ္တိုတစ္ေခ်ာင္းေတာင္မရွိတဲ့ လူငယ္ေလးေတြဟာ ရံုးခ်ိန္းအလီလီသြား၊
အရိုက္အႏွက္ခံ၊ အငတ္ခံ၊ ေနပူမိုးရြာ ရာသီမေရြး ရပ္တည္ခ်က္နဲ ့တုန္ ့ၿပန္ေနႀက
တာၿဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးဟာ အဓိကပါ။ အရည္အေသြးေကာင္းသူ၊
သတၱိရွိသူ၊ လူထုၿပႆနာကို တိတိက်က်နားလည္ ရပ္တည္ေပးသူ ဒီလိုလူမ်ိဳး၊
လမ္းေပၚကလူထုႏိုင္ငံေရးကို ယံုႀကည္မႈေတြဟာ ယံုႀကည္ခ်က္ကိုမွီၿပီး
တိုးပြားရတာမို ့ တူရာလူေတြစုဖို ့လိုပါတယ္။ တူရာလူေတြ ေက်ာခ်င္းကပ္ထားဖို ့
လိုပါတယ္။ ၿပည္သူလူထုဟာ ဘယ္ေတာ့မွမမွားႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ၿပည္သူလူထုဘက္က
ရာသက္ပန္ေတာင့္ခံေပးမယ့္ ပထမတန္းစား A List ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဟာ
လမ္းေပၚက၊ မိုးထဲေရထဲက ႏိုင္ငံေရးခြင္မွာဘဲ ေတြ ့ႏိုင္တယ္လို ့ထင္ပါတယ္။

ေမး။ လက္ရွိလူထုလူတန္းစားအေရးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တခ်ိဳ ့အင္အားစု
ေတြကို ပညာရွင္ဆိုၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေခၚခံေနရတဲ့သူေတြက ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈ
ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ရွိလည္းရွိေနဆဲပါဘဲ။ အဲဒါက ေနာက္ေႀကာင္းၿပန္လွည့္မွာ
စိုးရိမ္တယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ အစ္မေရာ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ေပးခ်င္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ပညာရွင္ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ့ အခင္းအက်င္းေတြက ဘယ္လူတန္းစားကို
ကူညီေပးေနသလဲဆိုတာ တစ္ခ်က္ႀကည့္ဖို ့လိုပါတယ္။ သူတို ့အာဂ်င္တာေတြက
တည္ဆဲစနစ္နဲ ့ ေခါင္လူႀကီးမ်ားကို အေရာင္တင္ေပးေနၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက
လူ ့စြမ္းအားနဲ ့ စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ Concerns ေတြ၊ Issues ေတြကို Address
မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့ၿပႆနာက စီးပြားေရးၿပႆနာၿဖစ္ပါတယ္၊
လူေတြ ဒီမိုကေရစီအေႀကာင္းနားမလည္ေသးလို ့ ေလ့က်င့္ေပးဖို ့လိုတယ္ဆိုတာ
ဆင္ေၿခသာၿဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက သူတို ့ပညာရွင္ေတြရဲ ့အေၿပာအေဟာေတြဟာ
အစိုးရရဲ ့ေထာက္အပံ့ရထားတာကလြဲရင္ လူတန္းစားၿပႆနာ၊ ငတ္မြတ္ဆင္းရဲမႈ
စီးပြားေရးၿပႆနာေတြ ေၿဖရွင္းဖို ့ မည္သည့္အေၿခခံဂိုက္လိုင္းတစ္ခုမွ မရွိပါဘူး။
ပညာရွင္လူတန္းစားရဲ ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ ၂၀၁၅ အထိ ေစာင့္စရာမလိုပါဘူး။
ခုကတည္းက လူေတြကစႏွာေခါင္းရံႈ ့ေနႀကပါၿပီ။ ပညာရွင္လုပ္ခ်င္ရင္
နည္းတစ္နည္းဘဲရွိပါတယ္။ အဖက္ဖက္က မွားယြင္းလြဲေစာင္းေနတဲ့
လူမႈအဖြဲ ့အစည္းမွာ ပါတီတစ္ခု၊ အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုရဲ ့ ခိုင္ခ့ံတဲ့မူ၀ါဒနဲ ့
Direct Action ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈေတြၿဖစ္ရပါမယ္။
လူထုနဲ ့မ်ိဳးမကြဲ၊ တစ္သားတည္းရွိေနရပါမယ္။ အႀကမ္းဖ်ဥ္းေၿပာရရင္
Radical Intellectual Force ေပါ့။ ခုအႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ ့ေနရတဲ့ ေဟာေၿပာပြဲေတြမွာ
ပညာရွင္ဆိုသူေတြဟာ တည္ဆဲစနစ္ကိုသာ အေထာက္အပံ့ေပးေနႀကၿပီး
လူထုနဲ ့အလွမ္းေ၀းလွပါတယ္။ ႏွလံုးရည္အၿပည့္နဲ ့ပညာရွင္မ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့
တစ္မ်ိဳးေပါ့။ ခုေတာ့ ေတြ ့ေနရတာေတြဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ပညာရွင္တံဆိပ္ကပ္၊
သူတို ့ႏွလံုးရည္ပိုင္းကေတာ့ သံသယၿဖစ္စရာႀကီးပါ။

ေမး။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ အစ္မက လက္ရွိအစိုးရနဲ ့ ထင္ေပၚေက်ာ္ႀကား
လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ ့အစည္းေတြကို ေ၀ဖန္ေထာက္ၿပမႈေတြ
ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာနဲ ့ပက္သက္ၿပီး အစ္မက လက္၀ဲအၿမင္နဲ ့
ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ လက္၀ဲသမားတစ္ေယာက္လို ့ ေၿပာဆိုသတ္မွတ္ခံေနရတဲ့အေပၚ
ဘာမ်ားေၿပာခ်င္ပါသလဲ။

ေၿဖ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာ့ နာမည္ႀကီးလို ့လည္း မၿမင္ပါဘူး။ Critical ေတာ့
ၿဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္း Critical ၿဖစ္ရင္ လူအခ်ိဳ ့ အထူး Critical ၿဖစ္ဖို ့ေတာင္
လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ ၿပည္သူေတြရဲ ့အေရးကိစၥမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈထားသူမ်ားကို
ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဖာက္ၿပန္မႈဆိုတာ အစိုးရ
လက္ထက္မွာသာမက နာမည္ေက်ာ္လူႀကိဳက္မ်ား ေရပန္းစားတဲ့သူေတြရဲ ့
အတြင္းစည္းထဲမွာလည္း ဒီဂရီအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ ့အတိုက္အခံ
ေၿပာေၿပာေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ရီေဖာင္းမ္ဆိုတာႀကီးမွာ အတားအဆီးေတြ၊
ကန္ ့သတ္မႈေတြ၊ ေသာင္မတင္ေရမက်အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ေတာင္လိုပံု။
ဒီလိုအေၿခအေနမ်ိဳးမွာ ပါးစပ္ပိတ္၊ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၿခင္းဟာ မတရားမႈကို
အားေပးေနသလိုမို ့ ကိုယ္သိတဲ့နည္းနဲ ့ Critical လုပ္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ
က်ပ္တည္းတာကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သည္းခံႏိုင္ပါတယ္။ သို ့ေသာ္
မေတာ္မတရားနည္းေတြနဲ ့ စီးပြားရွာထားတဲ့သူေတြကို က်ဥ္ၿခင္း၊ ေရွာင္ၿခင္း၊
အေရးယူႏိုင္ၿခင္း တစ္ေစ့မရွိဘဲ သူတို ့နဲ ့မကင္းမရွင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို
ေ၀ဖန္ရပါမယ္။

ေမး။ ABSDF မွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ AB ဟာ လက္ရွိ
အေနအထားအတိုင္း ဆက္ရွိသင့္ပါသလား။

ေၿဖ။ ABSDF ဟာ အထူးသတိထားသင့္ပါတယ္။ တကၠစီေတြေပးၿပီး ABSDF ကို
စည္းရံုးထားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးတန္းတူရည္တူ ၿဖစ္မေနၿခင္းကိုဘဲ ႀကည့္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လို
ဧကရီတစ္ပါးေတာင္ အစိုးရနဲ ့ယွဥ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူၿဖစ္မႈ
လံုးလံုးမရတဲ့အေနအထားမွာ ABSDF ကို ဦးေအာင္မင္းအဖြဲ ့က က်က်နန
ပေလး (ကစား) ၿပပါလိမ့္မယ္။ အထူးသၿဖင့္ ေရွ ့ထြက္ေနတဲ့၊ သမိုင္းလည္း
ရွိခဲ့တဲ့ အသက္ ၅၀ တန္း ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ေၿခမေခြဖို ့၊ ေၿခမေခ်ာ္ဖို ့၊
သူတို ့အိပ္မေပ်ာ္သြားဖို ့ တေတေတ သတိေပးေနရပါမယ္။

ေမး။ (အာဏာရ) ပါတီထိပ္သီးပိုင္းကပုဂၢိဳလ္ေတြ လူသိရွင္ႀကား ကြဲလြဲမႈေတြ
ၿဖစ္ေနတဲ့အေပၚ အစ္မအၿမင္ ေၿပာၿပပါဦး။

ေၿဖ။ အခ်ိဳ ့ဆိုတဲ့ တကယ္ေၿပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိသူေတြ ရွိမ်ားရွိခဲ့ရင္
ဒီလူေတြ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ရပ္တည္ဖို ့လိုပါတယ္။ ေၿပာမယ့္သာေၿပာရတယ္။
အားေတာ့မရွိလွပါ။ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတဲ့ ပါတီထိပ္သီးပိုင္းက
ကြဲလြဲမႈေတြဆိုတာ တကယ္လား၊ ေကာလာဟလလား အစ္မလည္း
ေသေသခ်ာခ်ာ မသိပါ။ ထံုးစံအရေတာ့ သူတို ့မွာ အေပ်ာ့အမာ သိပ္မကြဲလွပါဘူး။
သူတို ့မွာ Ideological Unity ရွိတယ္။ အတိုက္အခံဘက္က လိုက္မမီတဲ့
သေဘာတူညီညြတ္မႈမ်ိဳးဆိုပါေတာ့။

ေမး။ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုနဲ ့ပက္သက္ၿပီး လက္ခံပါသလား။
လက္ခံတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ဖက္ဒရယ္ပံုစံမ်ိဳးလဲ။

ေၿဖ။ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုကို လက္ခံပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ
ခြဲေရးႀကီးပါလို ့ မိႈင္းတိုက္ထားခံရလို ့ၿဖစ္ေနတဲ့ ေႀကာက္ရြံ ့စိုးရိမ္မႈေတြလည္း
ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရဟာ ၿပည္နယ္တိုင္းေဒသခံ လူထုပဋိပကၡ
ေၿဖရွင္းတဲ့အခါ လူအဆန္ဆံုးနည္းေတြ၊ ၿပည္မ - ၿပည္နယ္ ၿမိဳ ့ - ေတာ၊
ေက်ာသားရင္သား မခြဲၿခားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြ၊ ခိုင္ခံ့တဲ့ဥပေဒေတြ
ဒါေတြကဘဲ ေပါက္ဖြားလာရပါမယ္။ လူထုေထာက္ခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ိဳးကို
ဆိုလိုပါတယ္။

ေမး။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ ့နဲ ့ ဒီခ်ဳပ္
ဘယ္သူ အားသာပါသလဲ။

ေၿဖ။ ဒီခ်ဳပ္ဘဲႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ပြဲႀကမ္းႏိုင္ပါတယ္။
သို ့ေသာ္ ႀကံ့ဖြံ ့ပါတီ၀င္ေတြ ဒီခ်ဳပ္အဖြဲ ့ထဲ စိမ့္၀င္ပ်ံ ့ႏွံ ့ၿပီးသားဆိုရင္ေတာ့
အသစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ရဲ ့ အခန္းက႑မွာလည္း Entity တစ္ခု
အေနနဲ ့ၿဖစ္လာႏိုင္ေၿခရွိပါတယ္။

ေၿဖႀကားသူ - ေအးေအးစိုး၀င္း
အင္တာဗ်ဴးတင္ဆက္သူ - ညီေလး

(လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၅၂ မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...