Thursday, September 19, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၁၁ )

September 18, 2013 at 12:36pm
ရေသ့ျမတ္ ဤရႈမျငီးအလွျဖင့္ ခ်စ္စရာအတိျပီးေသာ အမ်ိဴးသမီးငယ္သည္ ကုုိယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သုုံးပါးလုုံးတုုိ႔၏ လုုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္တုုိင္း၌ သင္ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္လတံ့။ ထုုိ႔ျပင္ ဤအမ်ိဴးသမီးငယ္သည္ ျမင္ရသူ လူအေပါင္း၏ ရႈ၍မျငီး ၾကည့္၍မဝေသာ ခ်စ္ဘြယ္ရာရုုပ္ဆင္းအဂၤါႏွင့္ ျပည့္စုုံသူျဖစ္ျပီးလွ်င္ သူတပါးတုုိ႔အား ႏွလုုံးစိတ္ဝမ္းေပ်ာ္ရႊင္ ေအးခ်မ္းမႈကုုိလည္း တုုိးပြါးေစႏုုိင္သူျဖစ္လသတံ့။
 ျမတ္စြာဘုုရားရွင္တုုိ႔၏ တရာေတာ္၌ ႏွလုုံးေပ်ာ္ပုုိက္ကာ က်င့္ႏုုိင္သူျဖစ္ျပီးလွ်င္ ဘုုန္းတန္ခုိးရွိန္ေစာ္ အာႏုုေဘာ္ၾကီးသူျဖစ္လတ့ံ။ အရွင္သခင္၏ ဘ႑ာကုုိအစဥ္မျပတ္ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုုိ႔ ကုုသုုိလ္တရားမွန္သမွ်တုုိ႔၌လည္း အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းသူျဖစ္လတံ့။ ဘုုရားျဖစ္ရန္ ပါရမီေတာ္ဆယ္ပါးကုုိျဖည့္က်င့္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာသင့္အား ေဖါက္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ပါရမီတုုိ႔ကုုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးသူျဖစ္လတ့ံ။ ျခေသၤ့သည္ ေႏွာင္အိမ္ခ်ိဳင့္ကုုိဖ်က္ဆီး၍ လြတ္ေျမာက္ရာကုုိသြားသကဲ့သုုိ႔ ( သင္ဘုုရားျဖစ္ေသာအခါ ) ကိေလသာတုုိ႔ကုုိ ဖ်က္ဆီး၍ သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ရာ သာဝကေဗာဓိဥာဏ္သုုိ႔ ( နိဗၺာန္ ) ေရာက္လတံ့ဟုု မ်ားျပားလွေသာရမၼာဝတီျပည္သူျပည္သားတုုိ႔၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ တပည့္ေတာ္မအတြက္ ဤဗ်ာဒိတ္စကားကုုိမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

   တပည့္ေတာ္မသည္ ထုုိဗ်ာဒိတ္စကားေတာ္ကုုိၾကားရေသာအခါ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရားႏွင့္လက္တြဲ၍ ပါရမီလုုပ္ငန္းတုုိ႔ကုုိ အဟုုတ္တန္းက်င့္ေဆာင္ခြင့္ ျဖည့္ဆည္းခြင့္ကုုိရျပီဟုု ေတြးေတာမိ၍လည္း အလြန္အမင္းဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးခဲ့ရပါ၏။ ထုုိဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးမႈသည္ ယခုုအခါေဖၚျပ၍မရႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ အထြဋ္အထိပ္သုုိ႔ေရာက္ခဲ့ပါျပီ။ ထုုိသုုိ႔ဝမ္းေျမာက္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္လည္း ဒီပကၤရာဘုုရားရွင္၏ ဗ်ာဒိတ္စကားေတာ္အတုုိင္း ကံသုုံးရပ္တုိ႔ျဖင့္ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ပါသည္ဘုုရား။ ဒီပကၤရာဘုုရားရွင္ကုုိလည္း အလြန္အမင္းၾကည္ညုုိခဲ့ပါ၏။ ထုုိကဲ့သုုိ႔ ဘုုရားရွင္ကုုိၾကည္ညုုိ၍ သာသနာေတာ္အဆုုံးအမတုုိင္းေနထုုိင္က်င္လည္ကာ ျဖည့္ဆည္းခဲ့ရေသာ ကံအစြမ္းတုုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္တုုိ႔၌ မေရမတြက္ႏုုိင္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာသုုခကုုိခံစားခဲ့ရပါသည္ဘုုရား။ အရွင္ဘုုရားႏွင့္သံသရာတြင္ေပါင္းဆုုံမိသည့္အတြက္ ဤကဲ့သုုိ႔ေသာ ခ်မ္းသာမ်ိဴးကုုိရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုုရား။ ဘဝအဆက္ဆက္ ပူးတြဲ၍ဆည္းပူးခဲ့ရေသာ ကုုသုုိလ္ကံအရွိန္တုုိ႔ေၾကာင့္ ဘဝဆက္တုုိင္း ခ်မ္းသာသုုခကုုိခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ေလာက၏နိယာမျဖစ္ေသာ ေလာကဓံတရားတုုိ႔ကိုုေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ အတုုိင္းမသိ အႏႈိင္းဆမဲ့ေသာ ဒုုကၡမ်ားစြာကုုိလည္း ခံစားခဲ့ရပါ၏။

   ထုုိသုုိ႔ခံစားရေသာ္လည္း ေဖါက္ျပန္ယိမ္းယုုိင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ပါ။ ဘဝသံသရာဝယ္ ပါရမီေတာ္တုုိ႔ကုုိ ကူညီျဖည့္ဆည္းရင္း ေနာက္ဆုုံးျဖစ္ေသာယခုုဘဝတြင္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဴး၌ ထိပ္တန္းမင္းသမီးျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ တပည့္ေတာ္မသည္ ေနာက္ဆုုံးျဖစ္ေသာယခုုဘဝဝယ္ ရုုပ္အဆင္းအားျဖင့္လည္း ရႈ၍မျငီး ခ်စ္၍မဝႏုုိင္ေအာင္ တင့္တယ္လွပသူျဖစ္ရပါ၏။ စည္းစိမ္ဥစၥာအားျဖင့္လည္း လုုိအပ္သည့္အရာဟူ၍ မရွိေလာက္ေအာင္ပင္ ျပည့္စုုံသူျဖစ္ရပါ၏။ အျခံအရံအလုုပ္အေကြ်းတုုိ႔လည္း မ်ားျပားလွပါ၏။ သီလတရားကုုိလည္း အေလးအျမတ္ထားကာ ေစာင့္ထိန္းပါ၏။ ကုုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုုိင္းမ်ားလည္း တင့္တယ္စြာျပည့္စုုံၾက၍ လူအေပါင္းတုုိ႔၏ ေလးစားရုုိေသပူေဇာ္မႈကုုိ ခံယူရသူျဖစ္ပါ၏။ ေလာကဓံဆုုိးမ်ားႏွင့္ၾကံဳရေသာအခါတြင္လည္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမျဖစ္ပါ။ လုုံျခံဳျပည့္ဝ ေအးခ်မ္းေသာဘဝျဖင့္ေနထုုိင္ရပါသည္ဘုုရား။

    မိမိတုုိင္းျပည္ျဖစ္ေသာ ကပိလဝတၱဳျပည္သုုိ႔ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုုရား ျပန္လည္ၾကြေရာက္ေတာ္မူစဥ္အခါတုုန္းက နန္းေတာ္တြင္းဝယ္  သာကီဝင္မင္းတုုိ႔၏ေရွ႔ေမွာက္၌ တပည့္ေတာ္မ၏ဂုုဏ္ေက်းဇူးတုုိ႔ကုုိ ဤသုုိ႔ဖြင့္ထုုတ္မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ကုုိ ၾကားေယာင္ေနမိပါေသးသည္ဘုုရား။ အရွင္ျမတ္ဘုုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ဤရႈ၍မျငီး အံ့ခ်ီးေလာက္သည့္ ခ်စ္ဇနီးျဖစ္္ခဲ့ဖူးေသာ ယေသာဓရာသည္ ေက်းဇူးအထူးကုုိ ျပဳလည္းျပဳတတ္၍ သိလည္းသိတတ္သူျဖစ္ေပ၏။ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာဆင္းရဲ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာခ်မ္းသာတုုိ႔၌ စိတ္ေဖါက္ျပန္ျခင္း ယိမ္းယုုိင္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘဲ ခုုိင္ၾကည္တည့္မတ္ေသာ စိတ္ထားရွိသည့္မိန္းမျမတ္ျဖစ္ေပ၏။ ကုုသုုိလ္အက်ိဴး ပြါးစီးတုုိးပြါးသည့္စကားကုုိသာ ေျပာၾကားတတ္သူျဖစ္ေပ၏။ ေကာင္းမႈကုုသုုိလ္မွန္သမွ်ကုုိလဲ အစဥ္အျမဲေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ မိန္းမျမတ္ျဖစ္ေပ၏တကားးး။ ဤသည့္စကားတုုိ႔မွာ ကပိလဝတၱဳနန္းေတာ္တြင္းဝယ္ သာကီဝင္မင္းမ်ိဴးတုုိ႔၏ေရွ႔ေမွာက္၌ တပည့္ေတာ္မသည္ သံသရာ၏ေကာင္းမႈကုုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းက်င့္ၾကံခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္းကုုိ ထင္ရွားေအာင္ ခ်ီးမြမ္းမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ စကားေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္ဘုုရား။ တပည့္ေတာ္မဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္ထားသည္တုုိ႔ကုုိ နာၾကားေတာ္မူေစခ်င္ပါသည္ဘုုရား။

( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

Director of Religious Education

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...