Friday, September 20, 2013

ျမန္မာ အစိုးရ အဖြဲ ့ ၀င္ မ်ား ၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ (ဦးေန၀င္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ)


(ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ေငြ ေၾကး လႊဲ ေျပာင္း မႈ ျပဳ လုပ္ ရာ Standard Chartered ဘဏ္)

တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ၊ ၊ ဆင္း ရဲ မြဲ ေတ ၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ မွ ေခ်းေငြ မ်ား ျဖင့္ ရုန္းကန္ ေနသည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဘီလွ်ံ ႏွင့္ ခ်ီ ၿပီး ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ ၀ သူ ၁၀ ဦးခန္ ့ ရွိ မည္ ဟု FNG
မွ ခန္ ့ မွန္း ရသည္။ျပည္သူ အမ်ား စု မွာ ၀မ္းေရး အတြက္ ပင္ပန္း တႀကီး ရုန္း ကန္း ေနရ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ၏ သံယံဇာတ
မ်ား ျဖင့္ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ ေနသည့္ အာဏာ ရွင္ မ်ား ၏ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ ကို ျပည္သူ မ်ား က စတင္ ေမးခြန္း
ထုတ္ လာ ၾက ၿပီ ျဖစ္သည္။

၁၉၆ ၂ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ထိ ၂၆ ႏွစ္ ၾကာ တိုင္းျပည္ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည့္
သမၼတ ေဟာင္း ဦးေန ၀င္း မိသားစု သည္ ေလးဘီလွ်ံ ခန္ ့ ခ်မ္းသာ မည္ ဟု ၿဗိတိသွ် တယ္လီဂရပ္
သတင္း စာ က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ ခန္ ့မွန္း ခဲ့ ၿပီးFortune မဂၢဇင္း က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ ခန္ ့မွန္း ရာ ဥ္
ဦးေန၀င္း သည္ ငါး ဘီလွ်ံ ခန္ ့ ခ်မ္းသာ ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ ထို အခ်ိန္ က အခ်မ္းသာ ဆံုး ျဖစ္သည္။

ဦးေန၀င္း သည္ ေငြ ေၾကး လႊဲ ေျပာင္း မႈ ဥ္ ၿဗိတိသွ် ဘဏ္ မ်ား ႏွင့္ ဆြစ္ ဇာလန္ ဘဏ္ မ်ား ကို သံုးသည္။

သူ ႏွင့္ လံုး၀ ကြဲ ျပား ျခား နား သည္မွာ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္း ေရႊ သည္
သူ ၏ ေငြ ေၾကး အပ္ ႏွံ လႊဲ ေျပာင္း ရန္ အတြက္ တရုတ္ ဘဏ္ ၊ စကၤာ ပူ ဘဏ္ ၊ ေဟာင္ ေကာင္
ဘဏ္ မ်ား ကို သံုးသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ MSNBC သတင္း ဌာန က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႈး ႀကီး သန္းေရႊသည္ ေငြ သား ခ်ည္း သက္သက္
ပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးဘီလွ်ံ ခ်မ္းသား သည္ ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပ ခဲ့ ဖူးသည္။

ဦးေန၀င္း သည္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ စသည့္ တြင္းထြက္ သဘာ၀ ပစၥည္းမ်ား ၊ ျပည္သူ ပိုင္ သိမ္းယူ
မႈ မ်ား ၊ ႏိုင္ငံ ျခား အစိုးရ မ်ား ၏ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တိုးတက္ ေရး အတြက္ ေခ်းေငြ ေထာက္ပံ့ ေငြ မ်ား မွ ခ်မ္း
သာ ၾကြယ္၀ လာ သည္ ဟု ယူ ဆ ရ သည္။ ဦးသန္းေရႊ မွာ မူ ျပည္ပ ပို ့ ကုန္ သစ္ ၊ ေရ နံ ၊ သဘာ၀ ဓာတ္
ေငြ ့ ၊ တရုတ္ အစိုးရ ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ မွ ဖက္ စပ္ လုပ္ ကိုင္ သည့္ ကုမၸဏီ မ်ား ျဖင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ လာသည္
ဟု ယူ ဆ ရသည္။

ႏွစ္ဦး စလံုး တိုင္း ျပည္၏ သဘာ၀ သံယံ ဇာတ အရင္း အျမစ္ မ်ား ကို ကိုယ္က်ိဳး အလို ့ငွာ အသံုး ခ် ျခင္း
ျဖင့္ ခ်မ္းသာ ခဲ့ ၾကသူ မ်ား ျဖစ္သည္။

ဦးသန္းေရႊ သည္ ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီး အကဲ ေဟာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးခင္ ညႊန္ ့ကို ရာထူး
မွ ဖယ္ရွား ၿပီး မွ သာ လွ်င္ သူ ၏ က်ိကိ် တက္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ မႈ ကို စတင္ ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ၊ အာဏာရွင္ ဦး
ေန၀င္း က မူ သူ အာဏာရွိ စဥ္ ႏွင့္ ေန အိမ္ အက်ယ္ ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ မခံ ရ ခင္ အထိ ၀င္ေငြ ရွိခဲ့သည္။

ဦးေန၀င္း မိသားစု က သူ တို ့ ၏ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းမ်ား အတြက္ ပါတီ ေပး ရာ တြင္ ဆီဒိုးနား ၊ ထရိတ္ဒါး
ဟိုတယ္မ်ား ဥ္ ျပဳ လုပ္ ၿပီး ျမန္မာ က်ပ္ ေငြ သိန္း ေထာင္ ခ်ီ အ ကုန္ အက် ခံ သည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တြင္ ဦးေန၀င္း က သူ ၏ အင္ဒိုနီးရွား မိတ္ ေဆြ (ရာထူးမွာ ဖယ္ရွားခံ ရသည့္ သမၼတ ေဟာင္း
ဆူဟာတို ၏ ညီ ႏွင့္ မိတ္ေဆြ မ်ား) အတြက္ ပါတီ ပြဲ ကို အင္းလွ်ား ကန္ ဟိုတယ္
တြင္ ျပဳ လုပ္ ရာ ရွမ္ ပိန္ အရက္ ၊ ေကာ့ ညက္ အရက္ ႏွင့္ ၀ိုင္ အရက္ မ်ား ကို ဥေရာပ တိုက္ ႏုိင္ငံ မ်ား
မွ တိုက္ရိုက္ မွာ ယူ ခဲ့သည္။

ဦးသန္းေရႊ မွာ မူ သမီး ျဖစ္သူ မဂၤလာ ပြဲ တြင္ ရရွိ ေသာ လက္ ဖြဲ ့ ေငြ ႏွင့္ ပစၥည္း မ်ား က ပင္ အနည္း ဆံုး
ေဒၚလာ ေလး သန္း ထက္ မနည္း ရွိ မည္ ဟု သံုးသပ္ ၾကသည္။ မဂၤလာ ေဆာင္ တြင္ အဖိုးတန္ေမာ္ေတာ္ကာ
အစီး ၂၀၀ ထက္ မနည္း လက္ ဖြဲ ့ အျဖစ္ ရရွိသည္။ လက္ဖြဲ ့ ၾကသူ မ်ား မွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ မ်ား အခြင့္
ထူးခံ မ်ား ျဖစ္ ၿပီး ေမာ္ေတာ္ က မ်ား လက္ဖြဲ ့ ၾကသည္။

ထို မဂၤလာ ပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး စကၤာ ပူ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဟာင္း လီကြမ္ယူ က ဗိုလ္သန္း ေရႊ သမီး ၀တ္ထား
တာ ခရစၥမတ္သစ္ ပင္ က် ေနတာ ပဲ ဟု တစ္ကိုယ္လံုး စိန္ ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ မ်ား စီျခယ္ ထားသည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ၏ သမီး ကို ရည္ညႊန္း ၿပီး ေျပာ ျခင္း ျဖစ္သည္။

လန္ဒန္ ရွိ Standard Chartered ဘဏ္ မွာ ယခင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏
ေငြ ေၾကး လႊဲ ေျပာင္း မႈ မ်ား ကို ၀န္ေဆာင္ေပး သည့္ ဘဏ္ ျဖစ္သည္။

standard chartered သည္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ၏ ႏိုင္ငံ ျခား
ေငြ ေဒၚလာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ျဖင့္ ၁ ဘီလွ်ံ နီး ပါးခန္ ့ ကို ဥေရာ ပ ရုရွ ၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ အာရပ္
ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ ့ သို ့ လႊဲ ေျပာင္း ေပး ခဲ့ သည္ ဟု ယံု ၾကည္ ရသည္။

standard chartered နည္းတူ ပင္ ဆြစ္ဇာလန္ ဘဏ္ Credit Sussieသည္ လည္း ျမန္မာ စစ္ အစိုးရ
ထိပ္တန္း အရာ ရွိ တစ္ခ်ိဳ ့ ၏ ဘဏ္ စာရင္း ဖြင့္ လွစ္မႈ ကို လက္ခံ ၿပီး ၊ ေငြ ေၾကး လႊဲ ေျပာင္း မႈ မ်ား ကို
လက္ခံ ခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ သည္ Credit Sussie မွ ေန ၍ အနည္း ဆံုး ေငြ ေၾကး လႊဲ ေျပာင္း မႈ ေဒၚလာ
သန္း ၈၀၀ ခန္ ့ရွိ မည္ ဟု ခန္ ့မွန္း ရသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...