Tuesday, September 10, 2013

ဦးေက်ာ္သူ (သုဘရာဇာႀကီး) တစ္ဦးထံသို႔ အိတ္ပိတ္ေပးစာ (ေအာင္ခင္ဆင့္)

September 9, 2013 at 6:43pm

ဦးေမာင္ေရ ….
ပထမဦးဆံုးေျပာခ်င္တာက ဦးေက်ာ္သူ (ခ) သုဘရာဇာႀကီးတစ္ဦးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေခၚရျခင္းက အင္မတန္မွ အဓိပၸါယ္ ေတြျပည့္စံုေနတဲ့ ဒီအမည္ေလးကို ဟိုးအရင္က စက္ဆုတ္႐ြံ႐ွာဖြယ္ လူသားေတြလို႔ သတ္မွတ္ယူဆထားေသာ အယူအဆ မ်ားကို နမူနာအတုယူဖြယ္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားကာ ႐ုိက္ခ်ိဳးျဖတ္စီးသြားၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အမည္နာမတပ္လို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ အတိုင္း ရဲဝံ့စြာ လူသားေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးေနေသာ အကိုလိုလူမ်ိဳးကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ဂုဏ္ျပဳေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေမာင္ေရ ….
၂၇.၇.၂ဝ၁၃ ေန႔ ရက္စြဲပါ … ( ) သတင္းစာမွ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဖတ္မိရာကေန ဦးေမာင္ကို သတိယမိသြားလို႔ ခုလိုအိတ္ပိတ္ေပးစာ ေရးလိုက္ရပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သားတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ဘာလို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ မေရးတာလဲဆို ကၽြန္ေတာ္ခုထိ ဘယ္သူကိုမွ မယံုႏိုင္ေသးလို႔ပါ … ။
ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ပုဒ္မေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ ထြက္လာလိုက္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကိုဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သုဘရာဇာႀကီး အကို႔ကို စကားေတြအမ်ားႀကီး ေျပာခ်င္လို႔ ဒီစာကိုေရးလိုက္တာပါ။
ဦးေမာင္ေရ ….
အမွန္ကလံုးဝကို မလိုအပ္တဲ့ဥပေဒကို ဥပေဒတစ္ရပ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံဥပေဒ မည္သူမဆို ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါက တည္ဆဲဥေပေဒအရ အေရးယူခြင့္႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ - လူမႈကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မွားယြင္းစြာ အလြဲသံုးစားလုပ္တာ တို႔ မေလွ်ာ္ကန္ေသာ အျပဳအမူမ်ားလုပ္ပါက အေျခခံဥပေဒအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္႐ွိတာကို ထပ္ၿပီးထပ္ဆင့္ ဥပေဒထုတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္ ဒါက ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
ဦးေမာင္ေရ ….
ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ သံႏိၷ႒ာန္ေတြနဲ႔ လူသားေကာင္းက်ိဳးေတြကို ေပးဆပ္ျခင္းေတြနဲ႔ ေပးဆပ္ၿပီး လူ႔ေဘာင္ လူ႔ေလာက ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ေတာ့ အဲ့ဥပေဒက ဆူးတစ္ခုအျဖစ္ လာဆူးေနပါ တယ္။ တကယ္တမ္းက်ရင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကို Civil Service ေတြလို႔ေခၚတယ္။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြေလ .. သူတို႔က ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြယူၿပီး ျပည္သူေတြကို အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြပါ။ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန အက်ိဳးျပဳေပးေနတဲ့ အျခားအျခား ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လက္တြဲေခၚၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမွာပါ။ ဒါမွလဲ ႏိုင္ငံေတာ္က အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္ေတာ့မွာေပါ့ဗ်ာ။ ခုေတာ့ ခံယူခ်က္ယံုၾကည္ခ်က္ ေတြနဲ႔ ဘဝေတြရင္းၿပီးလုပ္ေနတဲ့ Civil Service လူမႈ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္႐ွားမႈေတြကို ရပ္တန္႔သြားေစတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းသလို ျဖစ္ေနပါ တယ္။ အဲဒီအသင္းအဖဲ႔ြဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ အခန္း(၈)က အမွတ္စဥ္ (၁၄) (၁၅) (၁၇) တို႔အရ တားျမစ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္မ်ားအရ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္မိရင္ဘဲ အျပစ္ဒဏ္ ခံရမယ္ဆိုတဲ့ အသိဟာ ျမန္မာမႈကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လံုးဝကိုက္ညီမႈမ႐ွိပါ။ အစိုးရဝန္ထမ္း Civil Service မ်ားတြင္ လုိက္နာ ရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ႐ွိတယ္။ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာ နမွ အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္သလို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါကလဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ Civil Society ကိုစံႏႈန္းတစ္ခုနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အဂၤါရပ္မ်ားကိုၾကည့္ၿ
ပီး ဥပေဒထုတ္ျပန္ တာထက္ Civil Society စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေလးဘဲ ထုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္။ မလိုအပ္ဘဲ တင္းက်ပ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ိဳးကို ထုတ္ျပန္ျခင္းကေတာ့ Civil Society ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မွာ Civil Society ေတြ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် တိုင္းျပည္ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံအတြင္း Civil Society ေတြ မ်ားျပားတိုးတက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစတယ္လု႔ိ မိန္႔ၾကားသြားခဲ့တယ္။
ဦးေမာင္ေရ ….
ဦးေမာင္ေရ အရင့္အရင္ အခ်ိန္ေတြတုန္းက သုဘရာဇာဆိုတာ အင္မတန္မွ အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ အမည္တစ္ခုျဖစ္ ေပမယ့္ အဲလူေတြက လူေတာမတိုးခဲ့ပါဘူး။ အင္မတန္မွ ယုတ္ညံ့ေသာအလုပ္ကို လုပ္ေသာသူတစ္ေယာက္လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက က်ဥ္ထားခံခဲ့ရတဲ့ လူသားေတြပါ။ ဘဘဦးသုခက လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး အကိုက ခိုင္မာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ တာ အခု (၁၃) ႏွစ္ေတာင္႐ွိခဲ့ၿပီ။ အစ ပထမမွာ ခရီးလမ္းက ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းတယ္ဆိုတာ အကိုမေျပာလဲ ႏွလံုးသား႐ွိတဲ့ လူသားတိုင္း နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာသမားဘဝကေန သုဘရာဇာဘဝႀကီးကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လူသားေတြ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အကို႔ဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တယ္။ အကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ သုဘရာဇာသခ်ႋဳင္းေစာင့္ႀကီး တစ္ ေယာက္ကို အစပထမတုန္းက ဘယ္သူေတြက သာေရး၊ နာေရးဖိတ္ၾကားခဲ့လို႔လဲ။ အကို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ၊ သူငယ္ ခ်င္းေတြ၊ မိတ္ေဆြေတြ၊ နာမက်န္းျဖစ္လို႔မွ သတင္းသြားမေမးႏိုင္တဲ့ဘဝ၊ ေနာက္ၿပီး မဂၤလာယူၿပီးလုပ္ရတဲ့ ပြဲလမ္းသဘင္ ေတြေတာင္ အကို႔ကို မဖိတ္ၾကား မလာေစခ်င္တဲ့ဘဝ၊ အဲဒါေတြကို ဥေပကၡာျပဳၿပီး ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ခဲ့တာ အဲ့လို အယူသီးမႈေတြကို အကိုရဲ႕ သံမဏိစိတ္ဓါတ္နဲ႔တိုက္ခဲ့တာ ၾကည့္စမ္း ခုမဂၤလာသတို႔သား၊ သတို႔သမီးေတြကေတာင္ အဲ့ေန႔မွာ မသာလာခ်ၿပီး ကုသုိလ္ယူတတ္ေနၾကၿပီ။ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာလိုက္တာ အကိုရာ။ ဒါေတာင္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ တားျမစ္မႈ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အကို႔သမိုင္းကို အကိုေရးခဲ့တာ အကို႔ေမာ္ကြန္းကို အကိုထိုးခဲ့တာ ဘယ္သူေတြျငင္းရဲလဲ။
အဲ့ေနာက္မွ ေရာင္ေတာ္ျပန္ႏိုင္ငံေရးေတြနဲ႔ ခံယူခ်က္မ႐ွိဘဲ ထလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ေတြက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ Columbus ေထာင္ျပခဲ့ ၾကက္ဥျပဳတ္လုိဘဲ ငါတို႔လဲ ေထာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး တက္လာၾကတာ ဒါေပမယ့္ ခံယူ ခ်က္ေတြကြာ ေတာ့ သူတို႔တစ္ေတြ မၿမဲခဲ့ပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးဘဲျဖစ္ၿပီ
း ေခါင္းေဆာင္သူ၊ ပဲ့ကိုင္သူေတြရဲ႕ ကိုယ္က်င့္ တရားက အဖဲြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈ၊ က်ဆံုးမႈေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္ဆိုတာပါဘဲ။ ထုိထက္ပို ၿပီး လူသားအက်ိဳးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွာမဆို ႐ွိသင့္ ႐ွိထိုက္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားစံႏႈန္း ေတြ႐ွိမွ ေအာင္ျမင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီး မိမိေနထိုင္ရာ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳႏိုင္မွာပါ။
ခုလက္႐ွိ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးမွာ ကိုယ္စီကိုယ္ငွနဲ႔ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ တုိးပြားလာတာ အင္မတန္မွကို ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔ အတြက္ ဘြဲ႔ယူက်မ္းကို ခုလိုလူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဘယ္လိုကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္း ေတြ ႐ွိသင့္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မွတ္တိုင္တစ္ခု စိုက္ထူထားႏိုင္ၿပီး လက္႐ွိအသင္းသားအမ်ားဆံုးနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိ
ု တစိုက္မတ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ Free Funeral Service Society (F.F.S.S) နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ကို အေျခခံၿပီး ေရးသားခဲ့တာပါ။
ေခါင္းစဥ္က Ethical Mindset of Civil Society Organization in Myanmar (ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ) ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေမာင္ေရ ….
ခုလိုအခ်ိန္မွာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး၊ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ သိသင့္တယ္ထင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဒီစာကို ေရးလိုက္ ရတာပါ။ အမွန္တကယ္လဲ လိုအပ္မယ္ထင္လို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ္စာတမ္းမွာ အဓိကတိုင္းတာခဲ့တဲံ စံႏႈန္းေတြကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက Mintzberg နဲ႔ Gosling တို႔က အဖြဲ႔အစည္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ ဦးေဆာင္သူတို႔ ႐ွိသင့္ ႐ွိထိုက္တဲ့ စိတ္ဉာဏ္ ငါးခုနဲ႔ စတင္တိုင္းတာပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - သူတို႔ႏွစ္ဦးေရးသားေသာ The Five Mindsets of a Manager ကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွ Harvard Business Review မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။) အဲေနာက္မွာေတာ့ Melby က ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္ သူေတြရဲ႕ ထူးျခားေသာ ပင္ကိုယ္လကၡဏာ၊ ပင္ကိုယ္စိတ္ထား ကိုးခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္ - Asia Pacific Journal of Management, 2012, Vlolume 1 (1) မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။)


Mintzberg နဲ႔ Gosling တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္သူေတြ ႐ွိသင့္တဲ့ စိတ္ဉာဏ္ (၅) ခုက -
1. Managing Self : the reflective mind-set
မိမိကိုယ္ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ ေလးနက္စြာေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္ေသ
ာစိတ္ထား
2. Managing Organization : the analytic mind-set
အဖဲြ႔အစည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ေသာစိတ္ထား
3. Managing Context : the worldly mind-set
အေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေလာကႀကီးကို ေလာကီအျမင္႐ွိေသာစိတ္ထား
4. Managing Relationships : the collaborative mind-set
ဆက္ဆံေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာစိတ္
ထား
5. Managing Change : the action mind-set
အေျပာင္းအလဲကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာစိတ္ထား
ေအာင္ျမင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ပဲ့ကိုင္႐ွင္မ်ားတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား ငါးခ်က္ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္။
Melby ရဲ႕ ေအာင္ျမင္သူေတြရဲ႕ ထူးျခားေသာ ပင္ကိုယ္လကၡဏာ၊ ပင္ကိုယ္စိတ္ထား (၉) ခ်က္ကေတာ့ -
1. Setting and playing by their own rules
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစညး္ကမ္းမ်ားေပၚတြင္ လိုက္နာၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း
2. Easily and effective overcome obstacles
ေတြ႔ႀကံဳလာတဲ့ အေႏွာက္အယွက္ အတားအဆီးမ်ားကို လြယ္ကူေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ျခင္း
3. Turning negative into positives
အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ အေျခအေန အျပဳအမူမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျခအေန၊ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း
4. Persistence
မဆုတ္အႏွစ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း
5. Ethic
ကိုယ္က်င့္တရား
6. Belief and Commitment
ယံုၾကည္မႈနဲ႔ သံႏၷိ႒ာန္
7. Focus and unstoppable drive
ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး မရပ္မနားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း
8. Taking risk
စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားႏိုင္ျခင္း
9. Fearlessness
ေၾကာက္႐ြံမႈအလ်င္းမ႐ွိျခင္း
Melby က အဲ (၉) ခ်က္ကို မ်ားျပားလွေသာ ဒႆနိကပညာ႐ွင္မ်ားရဲ႕ ကိုယ့္က်င့္တရားအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္ေတြနဲ႔ ယူဆခ်က္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စံု႐ံုနဲ႔ Ethic ကိုယ္က်င့္ တရားကို ဆံုးျဖတ္လို႔ မရေသးပါဘူး။ စာတမ္းရဲ႕ သေဘာတရားအရ ေတြ႔႐ွိတဲ့ စံႏႈန္းေတြကို တိုင္းတာတဲ့ Method နည္းစနစ္ ႐ွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုင္းတာခဲတဲ့ Philosophy Method ဒႆနပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္ႏွစ္ခုကေတာ့ -
1) Formalism by Immanuel Kant
အီမန္ႏူရယ္ကန္႔ရဲ႕ မူဝါဒအေျခခံသေဘာတရား
2) Utilitarianism by John Stuart Mill
ဂၽြန္တတူရလ္ေမးလ္ရဲ႕ လက္ေတြ႔အသံုးက် အေျခခံသေဘာတရားတို႔နဲ႔ တိုင္းတာရပါတယ္။

ကန္႔ရဲ႕ မူဝါဒအေျခခံသေဘာတရား -
ကန္႔က အကိုတို႔လို လူမ်ိဳးေတြကို “Good Samaritans” ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုကူညီေသာအဖြဲ႔ “A Good Samaritan” ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုကူညီေသာ ပုဂိၢဳလ္လို႔ ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းခဲတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မူဝါဒအေျခခံ သေဘာတရားကို မူဝါဒအေျခခံ သေဘာတရားကို လြယ္လြယ္နဲ႔ တိုတိုေျပာရရင္ သူက ခုလိုေျပာခဲ့တယ္။ ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးေတြမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ Good Samaritans ေတြ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေသာ သူေတြကေတာ့ အမွန္အတိုင္း နည္းလမ္းအတိုင္း သူတို႔ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ လူသား စိတ္ထားေတြနဲ႔ ေငြေၾကး၊ ဂုဏ္သိကၡာျပန္လည္ၿပီး တံု႔ျပန္မႈေတြကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ေတြကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားတယ္။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ DUTY ကို သူတို႔ရဲ႕စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာ ပါ။ အဲလိုတာဝန္သိတတ္ျခင္း၊ တာဝန္ယူတတ္ျခင္းသည္ Ethical Formalism ကိုယ္က်င့္တရားမူဝါဒ အေျခခံ သေဘာတရားကေန လာပါတယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး သူရဲ႕အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ ဒႆနတစ္ခုျဖစ္တဲ့ မူဝါဒ အေျခခံသေဘာတရားကို ေရးသားသြားခဲ့ပါတယ္။

ေမးလ္ရဲ႕ရလာဒ္ အေျခခံသေဘာတရား -
ဂၽြန္ေမးလ္က လက္ေတြ႔အသံုးခ်မူဝါဒ (သို႔) ရလာဒ္အေျခခံမူဝါဒသမားေတြရဲ႕ အျပဳအမူမ်ားသည္ လူသားေကာင္း စားေရးမ်ားနဲ႔ အေကာင္းဆံုးဘဝ ေနထိုင္မႈေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ခုလက္႐ွိ သက္႐ွိလူသားမ်ားေတြရဲ႕ နာက်င္မႈ၊ မေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္မႈ၊ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၊ ဒုကၡတရားမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်ေျဖ႐ွင္းၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ၊ ေက်နပ္မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီကို လူသားခ်င္း စာနာစိတ္နဲ႔ စည္း႐ံုးၿပီး လက္ေတြ႔ဘဝထဲမွာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ Utilitarianism (သို႔) ရလာဒ္ အေျခခံ မူဝါဒသမားမ်ားသည္ လူသားေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရလာဒ္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းအား ကိုယ္က်င့္သိကၡာရဲ႕ စံႏႈန္းတစ္ခုလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ F.F.S.S ကို တိုင္းတာခဲ့တဲ့ ဒႆနာေပတံ ႏွစ္ခုသည္ ႏွစ္ခုစလံုး အက်ံဳးဝင္ေနပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ့ အက်ယ္မခ်ဲ႕ျပေတာ့ပါဘူး။ အဲလို ကိုယ္က်င့္တရား အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လူသားအက်ိဳးျပဳ ဒႆနဆရာႀကီးေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ စံႏႈန္းေတြသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကိ
ု လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေန ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ ႐ွိသင့္႐ွိထိုက္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုၿပီး ျပည္သူေတြအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ႕ ပဲ့ကိုင္႐ွင္မ်ားကို Ethic ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားတန္ဖိုးထားေနမွာပါ။
ဦးေမာင္ေရ ….
ကၽြန္ေတာ္လဲ ကိုယ့္ရဲ႕ စြမ္းႏိုင္သေလာက္ေလးနဲ႔ ႐ိုး႐ုိးသားသား ဖတ္မွတ္ၿပီး ေလ့လာေရးသားခဲ့တာေလးကို ျပန္ေျပာမိတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ႐ွိေနမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေကာင္ကလဲ ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ပဲ ခုဘာလို႔ ေရးၿပီးပို႔ရတာလဲဆိုရင္ လူသားအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေခါင္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကိဳးစားတာဝန္ထမ္းေနၾကတဲ့ “Good Samaritans” ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ကူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုေတြကို သိေစလိုရင္းနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲေတြ႐ွိ႐ွိ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ သႏိၷ႒ာန္ကို မပ်က္ေစဖို႔၊ မိမိတို႔က ဘယ္လိုကုိယ္က်င့္တရားေတြ ဘယ္လိုမ်ိဳး သိကၡာေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္ဆိုတာကိုသိၿပီး ဆထပ္တပိုး လူသား အက်ိဳးကို ထမ္း႐ြက္ေစလိုရင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ က်မ္းေနာက္ဆံုး အပိုဒ္ေလးကို ဒီလို အဆံုးသတ္ထားတယ္ ဦးေမာင္ေရ ….
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လူမႈေကာင္းစားေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး Civil Society အမ်ားျပည္သူ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးကူညီသင့္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈအဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ လူသားမ်ားရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒလမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အဓြန္႔႐ွည္စြာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္သည
္လို႔ ေရးသား ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ အားေပးကူညီၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေသာ ဥပေဒသာျဖစ္သင့္ၿပီး၊ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လိုက္နာခိုင္းၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ ေသာ ဥပေဒမျဖစ္သင့္ပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္


ေအာင္ခင္ဆင့္
ခံုနံပါတ္ - (၁)
ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔ (အပတ္စဥ္ - ၉)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...