Friday, September 20, 2013

((((( ``` အမွန္တရားတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း.....´´´ )))))


`` မင္း ငါ့ကုိေတာ့ အမွန္အတုိင္းေျပာပါ... ဒါမွ ငါကာကြယ္လုိ႔ရမယ္...´´
ေသေသခ်ာခ်ာမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ၿပီး ေျပာမိသည္။
`` မဟုတ္ပါဘူးဆရာရယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ မသတ္ခဲ့ပါဘူး၊ ဘုရားစူးရပါေစ့ဗ်ာ၊ ေကာင္မေလးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္ေနတာေတာ့ မွန္ပါတယ္´´
လက္၀ါးႏွစ္ဘက္ကုိ ပြတ္လွ်က္ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာကုိ မၾကည့္ဘဲေျပာေနသည္။
ေသခ်ာပါၿပီ ဒီေကာင္သတ္လုိက္တာပါ လုိ႔ စိတ္ထဲမွာေတြးေနမိသည္။
ဒီပုဂၢဳိလ္သည္ ေၾကးရည္တက္မိသားစုမွ ေပါက္ဖြားသည္။
ရြာလူမုိက္ဆန္သည္၊
နံမယ္ပ်က္လည္းရွိသည္၊
ယခုလူသတ္ မွဳျဖစ္ၿပီ.....
သူ တစ္ပါးရည္းစားအား ၀င္လုရာမွ ေကာင္ေလးကုိ ဓါးျဖင့္ ထုိးသတ္ခဲ့သည္၊ အေတြ႔အႀကံဳအရ ဒီ ေမာင္ သာလွ်င္ သတ္ခဲ့ၾကာင္းသိရသည္၊

ယခုဒီေမာင္သည္ မိမိကုိပင္ ျငင္းဆန္ေနသည္၊ မဟုတ္တရုတ္မ်ား... ေကၽြးေမြးေျမွာက္ပင့္ေပးထားေသာကေလ က၀မ်ား (သူ၏တပည့္မ်ားကုိဆုိလုိသည္)ကုိ လႊဲခ်ေနသည္။

မ်က္လံုးလည္းမၿငိမ္....
အသံလည္းမမွန္....

သုိ႔ေသာ္ မိမိသည္ ေရွ႕ေန..
အင္မတန္ေတာ္သည္ဟု နံမယ္ႀကီးေသာ ေရွ႕ေန တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ေၾကးအတုိင္း ငွားရမ္းခဲ့လွ်င္ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

မိမိ၏အလုပ္သည္ မိမိ အက်ဳိးေဆာင္ေပးရသူအား သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ သက္ေသမ်ား၊ သံသယမ်ားျဖင့္ ထုေျခေလွ်ာက္လဲလွ်က္ အသာစီး ရယူရန္ပင္ျဖစ္သည္...

ဒီအတုိင္းလည္း ပဋိဥာဥ္ ခံထားခဲ့သည္။
သတ္မွတ္ေၾကးထက္မ်ားစြာ ပုိေပးမည္ဟု သူ႔အိမ္မွလည္း သေဘာတူေပး ထားသည္......

မိမိသည္ အမွဳ အနည္းငယ္ကုိသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစုိးရေရွ႔ေန အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္က မ်ားသည္၊

အမွန္တကယ္ မိမိကုိယ္တုိင္အက်ဳိးေဆာင္ေပးရသူကုိ ယံုၾကည္မွဳရွိမွသာ အမွဳကုိ လက္ခံခဲ့သည္၊ ယံုၾကည္မွဳျဖင့္သာ အခ်က္အလက္ရွာခဲ့သည္။

မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါကလည္း ပီတိျဖစ္ေနတတ္သည္၊
ေငြေၾကးျဖင့္ ငွားရမ္းသူမ်ား အႏုိင္ရပါက ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး ဥစၥာ မ်ားစြာ ရရွိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေပးႏုိင္သမွ် ေပးၿပီး ပါက ေမ့သြားတတ္ၾကသည္၊
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အမွန္တကယ္ဘ၀ကုိ တန္ဘုိးရွိရွိ ျဖတ္သန္းေနသူမ်ား မတရားသျဖင့္ ႀကံဳႀကဳက္သည့္ အခါ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါက ဂါရ၀တရားႏွင့္ ေက်းဇူး တင္ျခင္းဟူေသာ အလွအပတရားကုိ ခံစားရရွိသည္....။

ထုိ႔ထက္ပုိေသာ ပီတိကုိလည္းရရွိသည္၊ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားတတ္ပါ......

ဒီတစ္ေခါက္ လုပ္ငန္းအတြက္ ပင္ကုိယ္အားမရွိခဲ့...
ဒီတရားခံဟု သံသယရွိသူအား ယံုၾကည္မွဳမရွိခဲ့...၊
တရားလုိေရွ႔ေနသာ လုပ္လိုက္ခ်င္ေတာ့သည္။ ဒီေမာင္ လံုး၀ ေထာင္က်သြားႏုိင္သည္။

ရံုးခ်ိန္းတစ္ပါတ္...... ထိေရာက္ေသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္မရွိ၊ အလီဘုိင္မျပႏုိင္
ေနာက္တစ္ပါတ္ ထုိနည္းလည္းေကာင္း..
အမွန္အတုိင္းေျပာရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မစုဆာင္းထားခဲ့......
အမွန္အတုိင္း မေျပာသမွ် ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ....

အမွန္အတုိင္း သိရမွသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ သက္ညွာမႈကုိ ကၽြန္ေတာ္သူ႔အတြက္ ရွာေဖြေပးခ်င္ပါသည္။

တရားလုိေရွ႔ေနႏွင့္ တရားခံ ေရွ႕ေနျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အေျခအေနကုိ တရားသူႀကီးအဖဲြ႔က ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ေနသည္ ။

လုိျပ သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ျဖင့္ ဤပုဂၢိဳလ္ မၾကာမီ ေထာင္နန္းစံရေတာ့မည္၊
ကၽြန္ေတာ့္ကုိေခၚယူ သတိေပးခဲ့သည္၊
ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းမပ်က္ေစႏွင့္ ေရွ႕ေနဘ၀အဆံုးသတ္သြားႏုိင္သည္.... ဟု။

ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းမွ် မတုန္လွဳပ္....
ဒီေမာင္ ေထာင္က်သြားလည္း ေရွ႕ေနလုိင္စင္ အသိမ္းခံရစရာ အေၾကာင္းမရွိ..... အမွန္အတုိင္း သိရမွသာ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သည္။
ဒီအတုိင္းသြားလုိ႔ကေတာ့ .........

တရားခံဘက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ၿခိမ္းေျခာက္မွဳဆန္ေသာ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္လာၾကသည္၊

မည္သုိ႔ရင္ဆုိင္ရမည္နည္းရင္ဆုိင္သြားပါမည္၊
ကၽြန္ေတာ္ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ရေသာ အမွဳသည္သည္ ယုတ္မာသည္ဟု ခံစားရသည္၊
ႏုိင့္ထက္စီးနင္း ျပဳမူသည္ဟု ခံစားမိသည္၊
ဒီလုိေကာင္ မ်ဳိးေတြကုိ အထဲမွာထားတာ ေလာကႀကီးပုိ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ခံယူမိသည္၊

လူမုိက္မ်ားလည္း ႀကံဳဘူးပါသည္ မုိက္ေတာ့ မုိက္သည္ တစ္ခ်ိဳ႕မယုတ္မာၾကပါ၊

လူ ယုတ္မာတစ္ခ်ဳိ႕ ေတြ႔ဘူးသည္၊ အခြင့္ေရးရသမွ် မိဘကုိ ပင္မခ်န္ ယုတ္မာၾကသည္၊ သတၱိ နည္းနည္းမွ်မရွိ....

ယခု တရားခံသည္လည္း ယုတ္မာသည္။
ဒီအတုိင္းထား၍မျဖစ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္....
ကၽြန္ေတာ္ ညံ့သည္ဆုိေသာ စကားကုိ လက္ခံလုိက္မည္.... သြားေပေရာ့... ဟု ေတြးမိၿပီး ၿပံဳးေနခဲ့သည္ တစ္ဦးတည္းပါပဲ။

တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်... တရားသူႀကီးအား ေရွ႔တြင္ထား၍ ေရွ႔ေနႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ျငင္း ဆန္ၾကသည္၊ ယုတၱိရွိရွိ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ျငင္းဆန္ႏုိင္သူသည္ အႏုိင္ရသည္...

မိမိအမွဳသည္သည္ တရားခံအစစ္ျဖစ္မွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ ႀကိဳးစား၍ အကုိးအကားရွာေဖြတင္ျပသူသည္ အႏုိင္ရသည္...။

ဤသုိ႔ျဖင့္ တရားခံစစ္မ်ား လြတ္ေျမာက္သြားသည္မွာ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ၿပီ။

မသိနားမလည္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ျခင္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အင္အားမဲ့သူမ်ား မျဖစ္စေလာက္ေသာ အမွားမ်ားျဖင့္ တရားခံႀကီးမ်ား ျဖစ္သြားသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရွိသည္။

ကၽြန္ေတာ္ လူမုိက္ထက္ လူယုတ္မာကုိ ပုိမုန္းပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ လူယုတ္မာတစ္ေယာက္ကုိ ရွင္ သန္ခြင့္ ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ပါ၀ါတက္ျခင္းကုိ မေပးႏုိင္......

ဘ၀နာခ်င္နာသြားပါေစ၊ ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ပါေစဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

ဟုိေတြး ဒီေတြးျဖင့္ အမိန္႔ခ်ရန္ နီးကပ္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ အေျခအေနတစ္ခု ကုိ သတိရမိေသးသည္..

အကယ္၍ကၽြန္ေတာ့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ မွားေနခဲ့လွ်င္...ဟု

ကၽြန္ေတာ္ သံသယျဖစ္သြားသည္....။
ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံသယအက်ိဳးကုိ တရားခံမွ ခံစားခြင့္ရွိသည္.....

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ တရားခံအျဖစ္ စြပ္စဲြခံရသူသည္ လြတ္ထြက္သြားႏုိင္သည္.....

စိတ္မွန္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အမွန္တရားတစ္ခုကုိ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရမည္လား ဆုိသည္ကုိေတာ့.....။

အဲဒီညက ကၽြန္ေတာ္ ဆုေတာင္းျဖစ္ခဲ့သည္....
``တရားကုိ နတ္ေစာင့္ပါေစ...´´ဟု။

တိတ္ဆိတ္ေသာ ညတြင္ ဆရာျဖစ္သူ၏ စကားသံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ မသဲကဲြေသာ္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကားေယာင္မိသည္။

`` တစ္ခါတေလ ကုိယ္ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္လုိ႔ သမၼာေဒ၀ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ေတြဆီမွာ တုိင္တည္ ဆုေတာင္းရတဲ့ အခါမ်ဳိးေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္ တပည့္ေရ.... သူမ်ားဘ၀ေတြအတြက္ ကုိယ္က အမွားေတြ မဆံုးျဖတ္ခ်င္လုိ႔ပါ....´´တဲ့။

(ကြန္ဆူးမား)(၂၀-၉-၂၀၁၃)

(၈-၉-၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေရးျဖစ္ခဲ့ေသာ ပုိ႔စ္ေလးအား ျပန္လည္ တင္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...