Saturday, June 16, 2012

ဇူလိ္ုင္ ၁၃၊ ၁၉၄၇က ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္သူသို႔ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္း


by Shwe Eaim Si on Monday, March 5, 2012 at 1:26am ·


"တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ [ေဖာ္ေဆာင္ရတာဟာ] အိမ္ေဟာင္းကို တည္ရုံအလုပ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တခုလုံး ဖ်က္ဆီးၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီပ်က္သြားတဲ့ ေနရာမွာထပ္ၿပီး အိမ္အသစ္ေဆာက္တာနဲ႔ တူပါတယ္။
 ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း အဲဒီလုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။


ဒီလုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ေၾကညာထားတဲ့အတိုင္း တႏွစ္အတြင္း လုံး၀လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ေနလ်က္ပါပဲ။
ဘယ္အစိုးရမွလဲ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မရွိတဲ့ အစိုးရမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာရွင္းရွင္းထားၿပီး တဆင့္ထက္တဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္လာတဲ့ လုပ္ငန္းဟာ တိုးတက္သလား မတိုးတက္ဘူးလား ဆိုတာခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္ၾကည့္ပါ။……..ေနာက္အေတာ္ေလးၾကာလာယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို အတိအလင္း ေၾကညာႏိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳးလုပ္လာႏိုင္ပါဦးမယ္။

အဲဒီလို လုပ္လာတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမယ္ ဘယ္ထိေအာင္ တစခန္း တက္လာၿပီး ဘယ္ထိေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို တစခန္း တက္လာျပန္ၿပီ အစရွိသည္အားျဖင့္ အဲဒီလို အခြင့္အလမ္းေတြကိုလဲ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမယ္ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းမွာလဲ တဆင့္တက္လာတာကိုေသာ္၄င္း၊ အခုလြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တဆင့္တက္လာတာကိုေသာ္၄င္ အဲဒီလိုတက္လာတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရက္မၾကာမီမွာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလို ျမင္ရရုံမကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအစိုးရႏွင့္ အရင္ကရွိတဲ့ အစိုးရေတြႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ယင္ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ ယခု အစိုးရထဲမွာ လာဘ္စားတဲ့လူေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။
က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ အတင္းအဓမၼလုပ္လာလို႔ အစိုးရျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ႔ ေထာက္ခံမွႈနဲ႔ က်ဳပ္တို႔အစိုးရျဖစ္ေနတာ တိုင္းျပည္ကမၾကည္ညိဳဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႔သိတဲ့တေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔လဲ မေနဘူး။ တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာပါဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ။ ရာဇ၀င္မွာ အေရးခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလား။ ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလားဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္သိပါလိမ့္မယ္။……..

တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူထု ညီညြတ္ေရး၊ စားဖားသမားေတြ ညီညြတ္တာ ကြ်န္ေတာ္မလုိခ်င္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သား လူထုညီညြတ္ေရး၊ အဲဒီညီညြတ္ေရး ႏွစ္ခုမရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး၊ ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္လြတ္လပ္ျငားေသာ္လဲ ဘယ္ပါတီတက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္၊ ဖာသယ္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာဘဲလို႔ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။…..

ဗမာေတြ စိတ္ထဲမွာ ဗမာေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ထက္တယ္ ဘာညာနဲ႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီေနရာမွာသုံးဖို႔ ဟာေတြပဲ။ ဗမာေတြစိတ္ဓာတ္က မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ သြားၿပီးေကာင္းေနတယ္။ တကယ့္ေနရာေတြက်ေတာ့ အသုံးမက်ဘူး။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ အသုံးမခ်တတ္ဘူး။ ဗမာဗမာခ်င္း ခ်ဖို႔မွာ လုပ္ခ်င္တယ္။….

ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ယင္၊ လြတ္လပ္ေရးရႏိုင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကို ရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိယင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ညီညြတ္မွႈကို ထိန္းသိမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ယင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ထူေထာင္မွႈကို လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလို လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႔ကို လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆိုယင္၊ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေစာက္က်င့္ေတြကိုျပင္ၾကဖို႔ လိုၿပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ကေန႔ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။"


(စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျပည္သူ႔လက္စြဲစာစဥ္ထုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္းမ်ား ၁၉၄၅-၁၉၄၇ စာအုပ္မွ မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

ေတာင္းပန္တယ္ဗ်.....ေဖ ့ဘုတ္ကူးေတာ့ ့ေဖာင့္နဲနဲမ်ားေျပာင္းသြားလားမသိဘူး...သည္းခံျပီးဖတ္ေပးပါ

ဓါတ္ပံုမ်ားကိုခြပ္ေဒါင္းေအာ္သံမွယူသံုးသည္။
ေလးစားဦးညႊတ္လွ်က္
ေရႊအိမ္စည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...