Thursday, June 28, 2012

ခရုိနီကုိေႀကာက္မွာလား ၊ ခရုိနီကုိကာကြယ္မွာလား


by Ye Thurein Min on Thursday, June 28, 2012 at 6:36am 

ခရုိနီဆုိသည္မွာ
Crony ခရုိနီ ဆုိသည္မွာ ၁၈ ရာစုတြင္ လန္ဒန္တြင္ စတင္သုံးစြဲခဲ့တဲ့ စကားလုံးၿဖစ္ၿပီး Oxford English Dictionary ၏ အဆုိအရ long-term လုိ႔ အဓပၸါယ္ရတဲ့ မူရင္း ဂရိ ဘာသာစကား χρόνιος (chronios)   ကေနဆင္းသက္လာတဲ့ စကားလုံးၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ Crony ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြ ၊ အက်ဳိးတူ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ စသၿဖင့္ အဓိပၸါယ္ယူ သုံးစြဲလွ်က္ရွိပါတယ္ ။
နိုင္ငံေရး ေ၀ါဟာရမွာေတာ့ ခရုိနီဆုိတာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစား အာဏာ အခြင့္ရွိသူကုိ ရင္းႏွီးေအာင္ေပါင္းၿပီး
 လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ား ရယူကာ ထုိအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူေသာ္လည္းေကာင္း အက်ဳိးအၿမတ္ေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ေနေသာ အရင္းရွင္ စီးပြားသမားမ်ားကုိ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲတဲ့ စကားလုံးၿဖစ္လာပါတယ္ ။ ဥပမာအေနနဲ႔ေၿပာရရင္ (ေတဇ ၊ ေဇာ္ေဇာ္) တုိ႔ဟာ ခရုိနီ အမ်ဳိးအစားေတြပါပဲ ။


ၿမန္မာခရုိနီ ႏွင့္ ကမာၻ႔နုိင္ငံမ်ားမွ ခရုိနီမ်ား
ၿမန္မာနုိင္ငံမွာလည္း ခရုိနီေတြဟာ ဘုရင္ေတြ အုပ္စုိးစဥ္ကာလ ကတည္းက တည္ရွိေနခဲ့ႀကပါတယ္။ ဘုရင္နဲ႔နီးစပ္သူေတြဟာ နယ္စား ရြာစား ရာထူးေတြရ ၊ ဘုရင္ေတြကုိ သမီးပါမက်န္ ရသမွ် အခြန္ေတြဆက္ ၊ ၿပည္သူေတြကုိေတာ့ အတင္းအဓမၼ နိပ္စက္ခဲ့ႀကတယ္။ 
 ေနာက္ ကုိလုိနီေခတ္ေရာက္ၿပန္ေတာ့လည္း အဂၤလိပ္ကုိ ဖားၿပီး ႀကီးပြားႀကတဲ့ ခရုိနီေတြ ၊ ဂ်ပန္ေခတ္ေရာက္ၿပန္ေတာ့လည္း ဂ်ပန္ အလုိေတာ္ရိေတြ ၊ ဖဆပလ ေခတ္ေရာက္ေတာ့လည္း နုိင္ငံေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းကလူေတြနဲ႔နီးစပ္သူေတြ ၊ ဦးေန၀င္း 
လက္ထက္ေရာက္ေတာ့လည္း စစ္အသုိင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ခရုိနီေတြ နဲ႔ ေနာက္ပုိင္း ဦးသန္းေရႊေခတ္ ယခု ဦးသိန္းစိန္ေခတ္ထိ ခရုိနီလုိ႔ သတ္မွတ္နုိင္တဲ့ သူေတြဟာ အေၿမာက္အမ်ားရွိေနပါတယ္ ။ၿမန္မာတင္ရွိတာလား ဆုိေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။ ခရုိနီဆုိတာ ဒီမုိကေရစီနုိင္ငံ ၊ ကြန္ၿမဴနစ္နုိင္ ၊ ဆုိရွယ္လစ္ နုိင္ငံ ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္မ်ဳိး မဆုိ ခရုိနီဆုိတာ ရွိေနပါတယ္ ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားတဲ့ နုိင္ငံေတြမွာေတာင္ သမၼတေတြ ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ၊ ခရုိနီေတြရဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ တခါတရံ လူသိရွင္ႀကား သတင္းထြက္လာတတ္ပါတယ္ ။ တရားဥပေဒစုိးမိုးေတာ့ ခရုိနီကေတြရဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ပုိမုိ လ်ဳိ.၀ွက္ႀကၿပီး လူသိပ္မသိႀကေပမဲ့ ကမာၻမွာ ခရုိနီဆုိသူေတြဟာ ၿမန္မာသာမက ၊ နုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာ ရွိေနပါတယ္ ။ 

ၿမန္မာခရုိနီမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ
ၿမန္မာခရုိနီလုိ႔ သတ္မွတ္နုိင္သူေတြဟာ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေၿမာက္မ်ားစြာကုိလုပ္ခဲ့ႀကတယ္ ။ ဒါေႀကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကလည္း ဥပေဒကုိ လက္တလုံးၿခား ကစားလုိတဲ့အတြက္ ေခတ္နဲ႔ ေလွ်ာ္ညီမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကို မၿပင္ဆင္ပဲ အၿမတ္ထုတ္ခဲ့ႀကတယ္ ။ ဥပမာ ၊ ကုိလုိနီေခတ္က နုိင္ငံေတာ္ကုိေပးရတဲ့ သစ္တတန္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ အစုိးရကုိေပးရတဲ့ ေစ်းႏွႈန္းကုိ ေနာက္ပုိင္း အနည္းငယ္တုိးၿမွင့္ရုံၿဖင့္ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးၿခား လွည့္ဖ်ားခဲ့ႀကတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္မွာ တန္ ၁၀၀ ထုတ္လုပ္ခြင့္ၿပဳေပမဲ့ သစ္ထုတ္လုပ္သူ ကုန္သည္က သစ္တန္ေပါင္း တေသာင္း ေလာက္ကုိ ထုတ္လုပ္လုိက္တယ္ ၊ သစ္ေတာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ ၊ စစ္တပ္ ဂိတ္ ၊ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြကုိၿဖတ္ေက်ာ္စဥ္ စစ္ေဆးလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ လက္ထဲ၌ တရား၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား ပါရွိေပမဲ့၊ စာရြက္ထဲ၌ သစ္တတန္သယ္ယူခြင့္ကုိေဖၚၿပထားေပမဲ့ အမွန္တယ္ ကားေပၚတြင္ သယ္ေဆာင္လာသည့္ သစ္မွာ ၂၀ တန္ေက်ာ္ေနတာမ်ဳိးေတြ ၊ ဒါေတြဟာ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးၿခားလုပ္ၿပီး အက်င့္ပ်က္ၿခစားခဲ့ႀကေတြေႀကာင့္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခရုိနီႀကီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ နုိင္ငံ ခြ်တ္ၿခဳံက်ေရး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးေတြကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ႀကရတယ္ ။ 

 ခရုိနီလက္သစ္မ်ား
ေနာက္ပုိင္းခရုိနီ လက္သစ္ေတြဟာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ပုိင္းေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြဟာ ပုံစံမ်ဳိးစုံနဲ႔ နုိင္ငံပုိင္ေငြေတြကုိ ၄င္းတုိ႔ အိပ္ထဲ ထည့္ႀကပါေတာ့တယ္ ။ နုိင္ငံေတာ္က ေခတ္မွီ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ နုိင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္တယ္ လုိ႔ အသံေကာင္းဟစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၿမာက္မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးပါတယ္ ။ ဆည္ေၿမာင္း ၊ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး ၊ ၿမဳိ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ား ၊ စက္မႈဇုံ စီမံကိန္းမ်ား ၊ နုိင္ငံၿခား သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ စီမံကိန္းမ်ား ၊ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွာ ေလလံေပး၍ အမ်ားၿပည္သူ ယွဥ္ၿပဳိင္ လုပ္ကုိင္ေစၿခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ လုပ္ကုိင္ေစၿခင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ စစ္အာဏာရွင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကုိသာ လုပ္ကုိင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္ကာ ၊ ေငြကစားခဲ့ပါတယ္ ၊ ေငြကစားတယ္ဆုိရာမွာ စီမံကိန္းတခုကုိ ၿမန္မာေငြနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ခ်က္မွာ ကုန္က်စရိတ္ ေတြကုိ ေဒၚလာနဲ႔ အစားထုိး ေဖာ္ၿပတာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ ၊ ဒါေပမဲ့ တရားမ၀င္ ေဒၚလာေပါက္ေစ်း တေဒၚလာ က်ပ္တေထာင္ၿဖစ္ေနခ်ိန္ ၄င္းတုိ႔က အစုိးရေပါက္ေစ်း တေဒၚလာ ၆ က်ပ္ ၊ ၁၂ က်ပ္ စသၿဖင့္တြက္ခ်က္လုိက္တဲ့အခါ ၄င္းတုိ႔ အိပ္ထဲ ေဒၚလာေၿမာက္မ်ားစြာ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့တယ္ ။ဥပမာ စီမံကိန္းတခုလွ်င္ က်ပ္ေငြ တသန္း ကုန္က်သည္ဆုိပါစုိ႔         ၁ ေဒၚလာ = ၁ ေထာင္က်ပ္ဆုိလွ်င္ ေဒၚလာ ၁ေသာင္းကုန္က်မည္          သုိ႔ေသာ္ စာရင္းၿပရာတြင္ ၁ေဒၚလာ = ၁၂ က်ပ္ဆုိလွ်င္ ၈၃၃၃၃ ေဒၚလာကုန္က်မည္ ။ (အမွန္တကယ္ကုန္က်ေငြ ေဒၚလာ ၁ ေသာင္း အစား ၈၃၃၃၃ ေဒၚလာလုိ႔ စာရင္းၿပခဲ့တယ္)၄င္းတုိ႔အတြက္ ေဒၚလာ ခုနွစ္ ေသာင္းေက်ာ္ အက်ဳိးအၿမတ္ရသြားမည္ ၿဖစ္သည္ ။ေက်ာက္မ်က္ ကေရာင္းခ်လုိ႔ ရတဲ့ ေဒၚလာဆုိရင္ ေၿပာင္းၿပန္ စရင္းေဖာ္ၿပပါတယ္ ။ တေဒၚလာ ၁၂ က်ပ္ႏွႈန္းနဲ႔ ၿမန္မာေငြၿဖင့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဖၚၿပေတာ့ ၄င္းတုိ႔ အိပ္ကပ္ထဲ ေၿမာက္မ်ားစြာေသာ ေဒၚလာေတြေရာက္ကုန္ေတာ့တယ္ ။ နုိင္ငံၿခား၀င္ေငြ ၿဖစ္ေသာ အခြန္ ၊ ပုိ႔ကုန္ ၊ သြင္းကုန္ ၊ သယံဇာတ ေရာင္းရသမွ် ေဒၚလာမ်ားကုိ ထုိကဲ့သုိ႔ အလြန္နိမ့္ေသာ ေငြေႀကးေပါက္ေစ်းၿဖင့္ လိမ္လည္လွည့္ၿဖားခဲ့ႀကတယ္ ။ အခြန္ေတြကုိလည္း လိမ္လည္ၿပီး ေပးေဆာင္ခဲ့ႀကလုိ႔ ၊ နုိင္ငံေတာ္ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြေတြ မကိုက္ညီေတာ့ပဲ ၊ ကုန္ေစ်းႏွႈံး ၿမင့္တက္မႈ ၊ ေငြေႀကး ေဖာင္းပြမႈ ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ႀကရၿပီး ကမာၻမွာ သယံဇာတ ေပါမ်ားသေလာက္ အေႀကြးတင္ၿပီး အဆင္းရဲဆုံး နုိင္ငံစာရင္း 
 ၀င္သြားခဲ့ရတယ္ ။

 ခရုိနီနဲ႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈ
ဒီေန႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ ေထာက္ခံေနသူေတြရဲ့ အေႀကာင္းၿပခ်က္က စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္ေရာက္လာရင္ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ နီးစပ္သူ ခရုိနီေတြသာ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံခြင့္ေတြ ရႀကမယ္ ။ ထုိသူမ်ားသာႀကီးပြားသြားၿပီး ၿပည္သူကေတာ့ ငတ္ၿမဲ ငတ္ေနမယ္ ဆုိတဲ့ အယူအဆပဲၿဖစ္ပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ့အၿမင္ကေတာ့ ဒီလုိၿဖစ္လာမယ္ဆုိတာ သိေနမွေတာ့ ကာကြယ္ရမဲ့ နည္းလမ္းေတြ စဥ္းစား ေဖၚထုတ္သင့္ပါတယ္ ။ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္ ။ ၿဖစ္ေပၚလာမဲ့ ဆုိးက်ဳိးကုိ သိေနမွေတာ့ အဲ့ဒီဆုိးက်ဳိးကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းရွာရပါမယ္ ။
 ဒါဆုိရင္ ေနာက္တနည္း စဥ္းစားႀကည့္ရေအာင္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈဖြင့္ရင္ ခရုိနီေတြလက္ထဲပဲ ေငြေရာက္မယ္ဆုိရင္ ၊ ၿပည္သူေတြကေရာ အဲ့ဒီရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ ေငြ အလုံအေလာက္ရွိႀကပါရဲ့လား ။ အၿခား ခရုိနီမဟုတ္သူ ေငြေႀကးပုိင္ဆုိင္သူမ်ားကေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးေတြမွာ ရင္းႏွီး ၿမဳပ္ႏွံရဲပါ့မလား ။ ခရုိနီလက္ထဲေငြေရာက္မွာေႀကာက္လုိ႔ စီးပြားေရးပိတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြအာဏာ ရေနသေရြ. ပိတ္ထားရမဲ့ သေဘာေဆာင္ေနပါတယ္ ။ ဒီေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိလည္းနုိင္ေအာင္မတုိက္ ၊ ခရုိနီကုိလည္းေႀကာက္ဆုိရင္ေတာ့ ၿမန္မာနုိင္ငံလည္း နာလံထူစရာ အေႀကာင္းမရွိသလုိ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈဟာလည္း ပြင့္လာစရာ လမ္းစမၿမင္ပါ ။ ခရုိနီႀကီးပြားေရးကုိေႀကာက္လုိ႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ပါတယ္ဆုိရင္ေတာ့ နည္းမွန္လမ္းမွန္ မဟုတ္ပါဘူး ။

 ခရုီနီေတြကုိ ဘယ္လုိ ေၿဖရွင္းမလည္း
အနာသိေဆးရွိ ဆုိသလုိပဲ ပုံစံမ်ဳိးစုံ ဥပေဒကုိ လက္တလုံးၿခားလုပ္၊ အက်င့္ပ်က္ၿခစား တာေတြေႀကာင့္ ခရုီနီေတြဟာ တႏွစ္လွ်င္ ဘီလ်ံနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ေဒၚလာ ၀င္ေငြရွိတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာင္ ထုတ္ေဖၚေၿပာဆုိလာတာေတြ ရွိလာခဲ့ႀကတယ္ ။ ဒီေန႔ မွာ ဒါေတြကို ေၿဖရွင္းနုိင္မဲ့ လမ္းစေတြ ရွိေနၿပီဆုိရင္ ..........
 ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္နုိင္တာေတြ အေၿမာက္အမ်ားရွိပါတယ္ ။
၁။ ခရုိနီေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ဟာ ၄င္းတုိ႔ရဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈေတြကုိ ေဖၚၿပရပါမယ္ ။
၂။ ထုိပုိင္ဆုိင္မႈ ေငြေႀကးေတြ ရရွိလာပုံကုိ ေဖာ္ၿပနုိင္ရပါမယ္ ။
၃။ ၄င္းတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေငြေႀကးမ်ားအား အခြန္ေပးေဆာင္ၿခင္း ရွိ ၊ မရွိ စစ္ေဆးရပါမယ္ ။
၄။  တရား၀င္ နည္းလမ္းၿဖင့္ မေဖာ္ၿပနုိင္ေသာ ေငြေႀကးပုိင္ဆုိင္မႈ ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ေငြေႀကးပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္အၿဖစ္သတ္မွတ္ရပါမယ္ ။
၅။ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ အခြန္စည္းႀကပ္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ရပါမယ္ ။
ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္နုိင္ရန္ ေကာ္မရွင္ တခုကုိ သီးၿခားလြတ္လပ္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး စုံစမ္း စစ္ေဆးမ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ ခရုီနီ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ နုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ားအၿဖစ္ ၿပန္လည္ သတ္မွတ္နုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။


ခရုိနီေႀကာင့္ၿဖစ္ေပၚရေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား
ခရုိနီမ်ားရရွိသည့္ အက်ဳိးအၿမတ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ ၿပည္သူပုိင္ ေငြမ်ားၿဖစ္ႀကသည္ ။ ထုိ႔ေႀကာင့္ အမ်ားၿပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဆုတ္ယုတ္ေစသည္ ။ ၄င္းတုိ႔ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာေႀကာင့္လည္း 
 ေစ်းကြက္ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ ေလွ်ာ့က်လာၿခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကစားၿခင္းမ်ား ၊ ေစ်းကြက္လည္ပတ္မႈမ်ား ၊ ရင္ႏွီးၿမဳပ္ႏွံလုိမႈမ်ား ၊ နုိင္ငံၿခားေငြေႀကးလဲလွယ္မႈနႈံးမ်ား ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါတယ္ ။


ခရုိနီ မ်ဳိးတုန္းေရး
ခရုိနီ ဆုိသူမ်ားကုိ အၿမစ္ၿပတ္ ေၿဖရွင္းရန္မွာ မၿဖစ္နုိင္ေသာ နည္းလမ္းပါ ။ ဥပေဒ စုိးမုိးမႈ အၿပည့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ နုိင္ငံေတြမွာေတာင္ ခရုိနီေတြဟာ ရွိေနပါတယ္ ။ ဥပေဒရဲ့ လစ္ဟာမႈေတြ ၊ အားနည္းမႈေတြကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ခရုိနီနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားဟာ 
 အက်င့္ပ်က္ႀကပါတယ္ ။ သုိ႔ေသာ္ ၿမန္မာနုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဥပေဒဟာ စာအုပ္ထဲမွာ ၊ အာဏာရွင္ ပါးစပ္ဖ်ားမွာသာ ရွိေသာ နုိင္ငံ အေနၿဖင့္ ခရုိနီဟာ နုိင္ငံ ဆင္းရဲရာ အေႀကာင္းတရားရဲ့ အဓိက တရားခံ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေႀကာင့္ ေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမႈ မရွိေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ 
ၿပန္လည္ ၿပင္ဆင္ရပါမယ္ ။ အားလုံးေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ ဥပေဒကုိ တိတိက်က် လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမယ္ ။ နုိင္ငံၿခား ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံမႈေတြကုိလည္း ဥပေဒ တင္းက်ပ္ရပါမယ္ ။ အမ်ားပုိင္ ကုမၼဏီမ်ားအၿဖစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ရပါမယ္ ။ 
 အလယ္အလတ္တန္းစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေအာင္ အားေပးၿခင္း အကူအညီေပးၿခင္းမ်ား အစုိးရက ၿပဳလုပ္ရပါမယ္ ။ နုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ရေငြ သုံးေငြ ဘတ္ဂ်က္ ဟာ ပြင့္လင္းၿမင္သာတဲ့ စာရင္းဇယား ၿဖစ္ရပါမယ္ ။ ဒါေတြဟာ ခရုိနီေတြရဲ့ 
 လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြကေန ကင္းလြတ္နုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ၿဖစ္ႀကပါတယ္ ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈရွိလာတဲ့အခါမွာ ခရုိနီေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔ ၊ ခရိုနီဟာ ပိုမုိလွ်ဳိ.၀ွက္သိပ္သည္းစြာၿဖင့္ ရွိေနအုန္းမွာပါပဲ ။ခရုိနီဆုိလာမ်ဳိးကလည္း တဗုိလ္ဆင္းရင္ ေနာက္တဗုိလ္တက္လာမွာပါပဲ ။ ေနာက္ဆုံးကုန္ကုန္ေၿပာရရင္ ခရုိနီဆုိတာ ကမာၻတည္သေရြ.ရွိေနမွာ ၿဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ တည္ရွိေနမႈကုိ ေႀကာက္လန္႔ေနမဲ့အစား ဘယ္လုိကာကြယ္ရမလည္းဆုိတာ က ပုိေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းသာၿဖစ္ပါတယ္ ။ 

ရဲသူရိန္မင္း
GMT 14:36
28.06.2012

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...