Wednesday, June 27, 2012

ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဥေရာပခရီး


by 7Day News Journal on Wednesday, June 27, 2012 at 2:52am ·

ေရးသားသူ-ေအးျမေက်ာ္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ဥေရာပ ၅ ႏိုင္ငံသုိ႔ ၁၇ ရက္ၾကာ သြားေရာက္ ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ဥေရာပခရီးသည္ သူမအား ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းခံရသည့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။
    ကိန္းႀကီးခမ္းႀကီးႏုိင္သည့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက သူမကုိ ၿဗိတိန္ပါလီ မန္တြင္ ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘက္ ၿပီးလွ်င္ သမုိင္း၀င္၀က္မင္စတာ ခန္းမတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ရခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိခန္းမ ထုိေနရာတြင္ ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ေဟာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ ဆုရွင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ပုပ္ရ ဟန္းမင္းႀကီးဗင္နီဒစ္၊ အေမရိ ကန္သမၼတ ဘားရက္အုိဘားမားတုိ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ဖူးၿပီး ၆၇ ႏွစ္ရွိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္း ေဆာင္သည္ ထုိေနရာတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာခြင့္ရခဲ့ေသာ အာရွတုိက္မွ ပ ထမဆုံးပုဂၢဳိလ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ သူမ၏ ၁၇ ရက္တာ ကာ လအတြင္း သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းႏွစ္ ရပ္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏုိဘယ္လ္ဆု ျပန္လည္လက္ခံ ရယူသည့္ အခမ္းအနားတုိ႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔ကို ကမၻာ့ သတင္းဌာနမ်ားက ထုိမိန္႔ခြန္း ႏွစ္ခုကုိ တုိက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သ ျဖင့္ ကမၻာ့ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။
    ထိုမိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္ေျပာၾကားၿပီးခ်ိန္တြင္ လန္ဒန္အေျခစိုက္သသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့မီဒီယာ
မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၊ ကမၻာ့စံျပပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အေျခႀကီးေသာၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကပင္ သူမကို ေကာ္ေဇာနီခင္းႀကိဳကာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကိုသာမိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ေပးေသာ ၀က္မင္စတာခန္းမႀကီးတြင္ ၿဗိတိန္အထက္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု ၿဗိတိန္သတင္းဌာနေမးလ္အြန္လိုင္းက ေရး
သားေဖာ္ျပသည္။
    ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔
တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒး ဗစ္ကင္မရြန္းအပါအ၀င္ ေနာ္ေ၀ ဘုရင္မင္းျမတ္၊ ၿဗိတိန္အိမ္ေရွ႕ မင္းသားခ်ားလ္၊ ေနာ္ေ၀၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ စသူတုိ႔အျပင္ ေရာက္ရာေန ရာမွ ဥေရာပသားမ်ားက ေလး စားခ်စ္ခင္စြာ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကသည္။ သူမပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေအာက္ စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္ကလည္း ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ေဒါက္တာဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အုိင္ယာလန္နာမည္ေက်ာ္ ေရာ့ခ္ အဆုိေတာ္ ဘုိႏိုပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ တကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ က ခ်ီးျမႇင့္ေသာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ သံတမန္ဆုအပါအ၀င္ ဆယ္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆုတံဆိပ္မ်ား စြာကုိ ခရီးစဥ္အတြင္း လက္ခံရရွိခဲ့သည္။
    ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံမႈအျဖစ္ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးဒလိုင္းလား မားႏွင့္လည္း မိနစ္ ၃၀ ၾကာ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဟု လန္ဒန္သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
    သူမ၏သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္း အျဖစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ တုိင္းမ္မဂၢဇင္းက ကမၻာ့ကိန္းႀကီးခမ္းႀကီး ႏုိင္ေသာ ပရိသတ္ဟု တင္စားေရး သားေသာ ပရိသတ္ ၁၄၀၀ ေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ ငံ၏ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ ကူး ေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ကမၻာ့၀ါအရင့္ဆုံး ပါလီမန္ဒီမုိက ေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ ကူညီေပးရန္ တုိက္တြန္း ခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႀကိဳ ဆုိရန္လည္း သူမ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ''အခြင့္အေရးေတြ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြရဲ႕ဘ၀နဲ႔ အခြင့္အလမ္း ေတြအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ဖုိ႔ ကြၽန္မေျပာလုိပါတယ္။ ေကာင္း မြန္ျပည့္စုံတဲ့ အနာဂတ္ကုိ ေရာက္ ႏိုင္ဖုိ႔ အခုမွ ကြၽန္မတုိ႔ႏိုင္ငံက အစပ်ိဳးေနဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေတာင္
ကုန္းေတြ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြလုိ အခက္အခဲေတြကုိ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ လုိပါေသးတယ္။ အားလုံးႀကိဳးစားလုိ႔ ဒီလုိအေျခ အေနအထိ ေရာက္လာတာပါ။ ၿဗိ တိန္နဲ႔ ကမၻာတစ္၀န္းက ျပည္သူေတြ ၀ုိင္းကူရင္ ဒီထက္ပုိခရီးတြင္ ပါလိမ့္မယ္''ဟု သူမ၏ ၿဗိတိန္ပါ လီမန္ မိန္႔ခြန္းအစပုိင္းတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
    ေနာက္လတြင္ ၿဗိတိန္သုိ႔ အ လည္အပတ္ သြားေရာက္မည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ သမၼတဦးသိန္း စိန္၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိ တိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္ ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထုိခရီးစဥ္ကုိ ေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ သမၼတကုိ ဖိတ္ၾကားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး  သူမ၏ ပါလီမန္မိန္႔ခြန္းတြင္ ]]သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ ျပဳလုိပါတယ္ အရင္က ေျပာခဲ့သ လုိ ႏုိင္ငံေရးကြဲျပားျခားနားမႈေတြ ကုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပါ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္''ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ထို႔ျပင္ ''စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရး
ရွိလာပါၿပီ။ ဒီအခြင့္အလမ္းကိုအသုံးမခ်ႏိုင္ရင္ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးေပၚလာေအာင္ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ေစာင့္ရႏိုင္ပါတယ္''ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္ၾကာေပ်ာက္ဆုံးေနခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ေရာင္ဂုဏ္၀ါကို ျပန္လည္
အေရာင္တင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ အခါလည္သားသာရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္က တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစ
ခဲ့သည္။
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္သည္ သူမ၏
၆၇ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ေမြးေန႔ရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲခြာေနရေသာသားႀကီး၊ သား
ငယ္ကိုထိန္လင္း၊ သူမႏွင့္ တစ္ခါမွမဆုံဖူးေသာ ေျမးမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ေမြးေန႔ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စီအင္န္အင္န္ လန္ဒန္သတင္းေထာက္ဒန္ေရဗာက သတင္းေပးပုိ႔သြားသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ မိသားစုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အမ်ားစိတ္၀င္စားေနေသာ သားႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျဖစ္၊ မျဖစ္ကိုမူ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ ေရရာေသာသတင္းေဖာ္
ျပမႈမ်ား မေတြ႕ရေပ။
    မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အတိတ္ကာလမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာ၍မရမည္စိုးသျဖင့္ သြား
ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ ဥေရာပသို႔ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ ႏွစ္ၾကာအၿပီး ပထမဆုံးသြားေရာက္ေသာ သူမ၏ ခရီး
စဥ္သည္ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သမိုင္းတြင္သြားၿပီျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...