Tuesday, June 26, 2012

ဒြိဟ ျဖစ္စရာ သတင္း ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို နုိင္ငံသားသတ္မွတ္ သင့္ မသင့္ အင္တာဗ်ဴး )

မုေယာ


ျမန္မာ နုိင္ငံမွ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ သည္
ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔ကို ျမန္မာနုိင္ငံသားမဟုတ္ဟု ေရးထားသည္ကို စာေစာင္
မ်ားတြင္ေဖာ္ျပသျဖင့္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ လြန္စြာမွ ပင္နွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္မိပါသည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားတြင္မူ ထိုသတင္းကို မေဖာ္ျပပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားစရာမ်ားရွိလာပါသည္။ ျဖစ္နုိင္သည္မ်ားမွာ-

၁-ဘာသာျပန္လြဲေခ်ာ္မႈ
၂-ျမန္မာနုိင္ငံသားတို႔၏ ေဒၚစုအေပၚ ဤကဲ့သို႔ေျပာဆိုေစခ်င္ေသာ စိတ္ဓါတ္ခံ
၃-ကိုးကားေသာ သတင္း source ဟူ၍ အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲျခားနုိင္ပါသည္။


၁-
Secular violence between Rakhine Buddhists and stateless Muslim
Rohingyas in the northwestern Rakhine region have clouded Suu Kyi's
first visit to Europe in nearly a quarter of a century and has tested
the country's fragile transformation.

"If we were very clear as to who are the citizens of the country,
under citizenship laws, then there wouldn't be the problem that is
always coming up, that there are accusations of that some people do
not belong in Bangladesh, or some people do not belong in Burma," Suu
Kyi told a news conference.

The violence, which displaced 30,000 people and killed 50 in Myanmar,
also known as Burma, flared last month with a rampage of rock-hurling,
arson and machete attacks, after the gang rape and murder of a
Buddhist woman that was blamed on Muslims.
Tensions stem from an entrenched, long-standing distrust of around
800,000 Muslim Rohingyas, who are recognised by neither Myanmar nor
neighbouring Bangladesh, and are largely considered illegal
immigrants.

"We are not certain exactly what the requirements of citizenship laws
are," said Suu Kyi, who spent a total of 15 years under house arrest
between 1989 and her release in 2010.

Asked whether the Rohingyas should be regarded as Burmese, she
replied, "I do not know."
"There are some who say that some of those who claim to be Rohingyas
aren't the ones actually native to Burma, but have just come over
recently from Bangladesh," she said.
"On the other hand Bangladesh says no, they don't want them as
refugees because they are not native to Bangladesh but come from
Burma," said Suu Kyi, who accepted her 1991 Nobel Peace Prize on
Saturday and her 1990 Rafto human rights prize on Sunday.
 (Additional reporting by Lorraine Turner and Conor Humphries in
Dublin; Editing by Diana Abdallah and Louise Ireland)


အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အေမးအေျဖ သည္ သတင္းေထာက္မ်ားက ေဒၚစုကို ေမးျမန္းသည့္
အခါ..ျပန္လည္ေျဖၾကားပံုကို...နာမည္ၾကီး ရိုက္တာ သတင္းထာဌာနက ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္း
ျဖစ္ပါသည္။၄င္းကို ေအာက္ပါလင့္တြင္သြားေရာက္ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္။

http://in.reuters.com/article/idINDEE85H0FY20120618

ဤသတင္းအရ ေဒၚစုသည္ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာနုိင္ငံသား ဟုတ္ျခင္းမဟုတ္ျခင္းကို တိတိက်က်
ေျပာထားသည္ကို မေတြ႔ရဘဲ။သူမအေနျဖင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ နွင့္
နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ တြင္
ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ မရွိျခင္း ၏ အားနည္းခ်က္ကို သာေျပာသြားခဲ့သည္ ကို ေတြ႔ရသည္။
သတင္းသမားတစ္ေယာက္၏ ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာ နုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳသင့္ သလားဟူ
ေသာေမးခြန္းကို လည္း သူမက `` ကြ်န္မ မသိဘူး`` ဟု ေျဖသြားသည္ကို ေတြ႔နုိင္ပါသည္။
ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တစ္ခ်ိဳ႔တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ `` ရိုဟင္ဂ်ာကို ကြ်န္မ မသိဘူး ``
ဟုေျဖဆိုသြားသည္ မဟုတ္ဘဲ ။ သူမက နုိင္ငံသားအျဖစ္
သတ္မွတ္ေရးမသတ္မွတ္ေရးကို မသိဘူးဟု ေျဖသြားျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနပါသည္။

ျမန္မာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ သူမ၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားက သူမသည္ ရိုဟင္ဂ်ာကို
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ခုအျဖစ္..မသိလည္းမသိ လက္လည္းမခံ ဟု အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္
ေနေသာ္လည္း အမွန္မွာ...သူမက..

ထိုရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ တိုင္းရင္းသားကို ျမန္မာ အစိုးရ နွင့္ ဘဂၤလားအစိုးရ
ကပါ နုိင္ငံသားအျဖစ္
နွစ္ဖက္စလံုးက လက္မခံ ေၾကာင္းကို ေျပာသြားျပီး သူမ၏ အေဘာထားကို ထည့္သြင္းေျပာဆို
သြားသည္ကို မေတြ႔ရပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာျပန္လြဲေခ်ာ္မႈလည္းျဖစ္နုိင္သည္ ဟု ကြ်န္ေတာ္ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


၂-ျမန္မာနုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ေဒၚစုကို
ရခိုင္အေရးတြင္ျပက္ျပက္သားသားေျပာဆိုေစခ်င္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနုိဘယ္စုကို သြားေရာက္ယူမည့္ ေဒၚစု သည္
စကားတစ္ခြန္းမွ လြဲမွားသြား၍
မျဖစ္နုိင္ေသာအေျခအေနတြင္ျဖစ္သည္။ ကမ ၻာ ေပၚတြင္ လူသားျခင္းစာနာ မႈ ကို
အေျချပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိပ္တန္းထားေျပာဆိုေနခ်ိန္တြင္
လက္လြတ္စပါယ္ေျပာဆို မႈကို ေဒၚစု လုပ္၍ မရေခ်။ထို႔ေၾကာင့္သူမ သည္
ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္သြားေစခဲ့သည့္ ထိုေမးခြန္းကို နွာေစး လိုက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနုိင္ငံသားအမ်ားစုက သူမဤ အေရးတြင္
ဘာမွလုပ္မေပးနုိုင္မွန္းသိပါလွ်က္ သူမ၏ ျပတ္သား
ေသာရပ္တည္ေၾကျငာခ်က္ကို ေတာင့္တ ေနခဲ့သည္မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္
သူမက အထက္ပါ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သူမအေနျဖင့္မသိေၾကာင္း ေျပာလိုက္ေသာအခါ ....
ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ( ရိုဟင္ဂ်ာသည္
ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ) သည္လည္း
မေရမရာျဖစ္သြားသကဲ့သို႔....
ျပည္တြင္း တုိင္းရင္းသားတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာ..( ရိုဟင္ဂ်ာ သည္
ျမန္မာနုိင္ငံသားမဟုတ္ဟု ေဒၚစုေျပာေရး ) သည္လည္း ယခုအခိ်န္အထိမေရရာေသး
ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၃-သတင္း source မွာ ရိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

သိေသာသူမ်ား ေျပာေပးၾကဖို႔ကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္ ခင္ဗ်ား
ကြ်န္ေတာ္လူေတာ္လူတတ္ၾကီးမဟုတ္ေၾကာင္းပါ။

မုေယာ( ၂၆-၆-၁၂)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...