Tuesday, June 12, 2012

ဘာသာေရး ၊ ဒီမိုကေရစီ ႏွင္႔ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ


by Bo K Nyein on Tuesday, June 12, 2012 at 5:27pm 

ဖန္ဆင္းသူ ထါ၀ရဘုရားသခင္ ကိုယံုသည္ျဖစ္ေစ ၊  ျဗဟၼာၾကီးကိုပဲကိုးကြယ္သူျဖစ္ေစ ၊ ဗုဒၶကိုပဲ ကိုးကြယ္သူပဲျဖစ္ေစ ၊ ရုပ္ထု ကိုးကြယ္သူပဲျဖစ္ေစ ၊ ေရွး အီဂ်စ္ေခတ္ က Sun God လို႔ေခၚတဲ႔ ေနမင္းကိုပဲ ဘုရားလိုကိုးကြယ္သူျဖစ္ ေစ ဘာသာေရးဆိုတာ လူေတြ ကိုးကြယ္မႈျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ၊ ၾကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ မၾကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ ၊ ဘာသာေရးဆိုတာဟာ လည္း ေနာက္ဆံုးေတာ႔ လူေတြရဲ႔ တစစ တိုးတက္ျပာင္းလဲမႈ Evolution နဲ႔ ယွဥ္တြဲလ်က္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔ မရပါဖူး။

ဘာေၾကာင္႔လဲ ဆိုေတာ႔ ဘယ္ဘာသာမဆို ေနာက္ဆံုးေတာ႔ လူသားေတြ ရဲ႔ နားလည္မႈ Human Interpretation အေပၚ မူတည္ေနလို႔ပဲ။ ဒါစာေရးသူရဲ႔ ဥါဏ္မွီသေလာက္ ေတြးဆခ်က္ပါ။


လူသားေတြရဲ႔ အသိဥါဏ္တိုးတက္မႈ ၾကီးထြားလာတာနဲ႔ အမွ် ဘာသာေရး နားလည္မႈ ၊ အတိအက် ေျပာရေသာ္ Interpretation ေျပာင္းသြားသည္႔ အတြက္ ၊ နားလည္မႈ လည္း လိုက္ေျပာင္းၾကရပါတယ္။
ဥပမာ ေရွး ေခတ္က မိုေလ၀သ ေကာင္းဖို႔ရာအတြက္ ၊ ဘုရားေတြကို ရာဇ္ ပူေဇာ္ရတယ္။ တခါတရံ Human Sacrifice ပင္ျပဳခဲ႔ၾကရတယ္။ Maya Civilization မွာ လူအခ်င္းခ်င္း ရာဇ္ပူေဇာ္မႈ ဟာ အထင္ကရပဲ။ ခေလးသူငယ္ေလးေတြကို အရွင္လပ္လပ္ ေျမျမွဳပ္ ပူေဇာ္ခဲ႔ၾကတယ္။ တူးေဖၚလို႔ရတဲ႔ အေလာင္းေတြက ျငင္းမရတဲ႔ သာဓက ေတြပဲ။ သူ႔ေခတ္ ၊ သူ႔အသိဥါဏ္ နဲ႔ေတာ႔ ဒီရာဇ္ ပူေဇာ္မႈဟာ Absolute Truth ၊ အၾကြင္းမဲ႔ အမွန္တရား ၊ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္က ကိုးကြယ္မႈရဲ႔ ယံုၾကည္မႈကိုး။

အခုေခတ္ ျဂိဳလ္တု ေခတ္မွာ မိုးေလ၀သ ျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းကင္ေပၚက ျခံဳၾကည္႔ ႏုိ္င္တဲ႔ တိုးတက္မႈ အသိဥါဏ္နဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၾကည္႔ရင္ (ရီစရာ) ျဖစ္မေနဖူးလား။ အဓိပၸါယ္ မဲ႔မေနဖူးလား။ ဒါ ကို Evolution လို႔မျငင္းႏုိင္ဖူးလား။

ခရိယာန္ဘာသာ စိုးမိုးထားတဲ႔ အခ်ိန္ ၊ Dark Ages လို႔ေခၚစမတ္ ျပဳတဲ႔အခ်ိန္ က Christianity နဲ႔ ယေန႔ ၂၁ ရာစု Christianity တို႔ရဲ႔ Practices ေတြတူညီ ၾကရဲ႔လား။ Dark Ages အခ်ိန္ကာလ က ခရိယာန္ဘုန္းၾကီးေတြဟာ ငါတို႔မွ အမွန္ဆိုျပီး ဓါးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔တာပဲ မဟုတ္လား။ သိပၸံပညာကိုေတာင္ အဓမၼနည္းတဲ႔ ေျပာင္းခဲ႔ေသးတာပဲ။ Earth ဟာ Center of Universe လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဘာသာေရးအယူအဆ နဲ႔ ဆန္႔က်င္မႈကို ေတြ႔ ရွိတဲ႔သိပၸံပညာရွင္ Galileo ကိုေတာင္ တရားဆြဲျပီး ႏွိပ္ကြပ္ ႏုိင္ခဲ႔ေသးတာပဲ။  Bible က Psalm 93:1, 96:10, and 1 Chronicles 16:30 အရ "the world is firmly established, it cannot be moved." ကိုရည္ညႊန္းျပီး ကမၻာၾကီး ဟာ (မေရြ႔) ႏုိင္ဖူးဆိုျပီး ကက္သလစ္ အာဏါပိုင္ေတြက Interpret လုပ္ျပီး ဇြပ္သတ္မွတ္ခဲ႔တာပဲ မဟုတ္ပါလား။

အခု ၂၁ ရာစု ေခတ္မွာ Big Bang ဟာ သီအိုရီ မဟုတ္ေတာ႔ဖူး။ Big Bang ရဲ႔ အစနီးပါးကို ေတာင္ျပန္ၾကည္႔ႏုိင္တဲ႔ telescope ေတြေပၚျပီး သိပၸံပညာ တိုးတက္ေနတဲ႔ ေခတ္မွာ ကက္သလစ္ Church နဲ႔ Pope တို႔ရဲ႔ အရွိန္ဟာ က်ဆင္းလ်က္ရွိတယ္။ ၂၁ ရာစုႏွစ္ မွာ Galileo လိုနံမည္ ရွိတဲ႔ Stephen Hawking က ေနာက္ဆံုး Universe အေၾကာင္းရွင္းျပရာမွာ God အတြက္ေနရာ မလိုေတာ႔ဖူးလို႔ ဆိုခဲ႔ေလျပီ။ ကက္သလစ္ Church က Stephen Hawking ကိုဖမ္းျပီး ဗိုလ္က် ႏုိင္တဲ႔ အေျခအေန မရွိေတာ႔ဖူး မဟုတ္လား။ ဒါ (အခ်ိန္) အရ ေျပာင္းလဲသြားတဲ႔ ပကထိ အေျခအေနပဲ၊ တနည္းအားျဖင္႔ Time အရေျပာင္းလဲလာတဲ႔ Evolution ပဲ မဟုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင္႔ ဘာသာေရး အေၾကာင္းေျပာရင္ (Time )  နဲ႔  (Evolution) ကိုခ်န္လို႔ မရ လို႔ ရိုးသားစြာထင္ျမင္မိတယ္။ 

စာေရးသူ ဟာ Relative Truth ကိုပဲ လက္ခံ ပါတယ္။ Absolute Truth ကို လက္မခံပါ။ (မွတ္ခ်က္။ စာေရးသူရဲ႔ Notes ၊ ေရာမသား (၁) နဲ႔ (၂) ကိုၾကည္႔ပါ။)

ခရိယာန္ဘာသာကို ၾကည္႔ရင္ ေရာမေခတ္ အစ မွာ ခရိယန္ ဆိုရင္ အသတ္ခံရတာပဲ။ ေရရႈ (Jesus) ကိုေတာင္ ေရာမသားေတြက သတ္ျဖတ္္ခဲ႔ၾကေသးတာပဲ။ အခ်ိန္ အခါအရ ေရာမဘုရင္ ခရိယန္ ဘာသာကို လက္ခံလိုက္ေတာ႔ ခရိယန္ဘာသာဟာ ၾကီးထြားလာရတယ္။ ဒါလည္း (အခ်ိန္) နဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲမႈပဲ။

ဘာသာေရးမွာ Exploitation ကိုေရွာင္လို႔မရ

ဘာသာေရးဆိုတာ လိုအပ္သလို ေၾကာက္ဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဘာသာေရး အျငင္းပြားမႈျဖစ္ရင္ (Self-Righteousness) ကကပ္ပါလာစျမဲပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒုတ္ဆြဲ - ဓါးဆြဲေတြ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဘာသာေရးေၾကာင္႔ Crusade စစ္ပြဲၾကီးေတြေတာင္ ျဖစ္ခဲ႔ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။

ထို႔နည္းတူစြာ ၊ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပျပီး လုပ္စားသူေတြ ကလည္းမနည္း
စကားေျပာေကာင္းရင္ ၊ အေဟာေကာင္းရင္ ၊ လူေတြက ခ်ဥ္းကပ္ တာဆိုေတာ႔ အေမရိကားမွာ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းေတြ ၊ Church ေတြေထာင္ျပီး ၊ ခ်မ္းသာေနတဲ႔သူေတြ အမ်ားၾကီး။ အထူးသျဖင္႔ TV Preacher ေတြ ဟာ ဘာသာေရးအေၾကာင္ျပျပီး စီးပြားေရး အင္ပါရာၾကီးေတြေတာင္ ေထာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ Billy Grahm တို႔လို လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ Preacher ေတြရွိသလို Jim and Tammy Faye Baker တို႔လို လူလိမ္ေတြက လည္းအမ်ားသား။

အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ဘာသာေရး ရဲ႔ အားနဲခ်က္က ဘာသာေရးဆိုတာနဲ႔ ယံုလြယ္ ၾကတယ္။ က်မ္းစာအုပ္က ဒီလို ေျပာတယ္ဆိုရင္ ယံုလိုက္ၾကတာပဲ။ အမ်ားက ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ ေလ႔လာထားၾကတာမွ မဟုတ္တာ။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ဘာသာေရး ဆရာေတြက ငါတို႔ ဘာသာေရးက်မ္းစာ ေတြက ဒီလို ေျပာတယ္ေဟ႔ ဆိုျပီး ဟိန္းေဟာက္လိုက္ရင္ မိမိဘာသာကို ေစာ္ကားရာေရာက္မွာ စိုးေတာ႔ လူအမ်ားက ယံုလိုက္ၾကတာပဲ။

ဒါေၾကာင္႔ ဘာသာေရး မွာ Exploitation က လူလယ္ ၊ လူလိမ္ ေတြအဖို႔ သိပ္ လြယ္တယ္လို႔ ထင္မိတယ္။

ဘာသာတိုင္းမွာ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ Human Interpretation ပဲ။

ေနာက္ဆံုးေတာ႔ တဖက္က ျပန္ေတြးၾကည္႔ရင္ ဘာသာတိုင္းမွာ Human Interpretation နဲ႔ အဆံုးသတ္တာပဲ။
ဘယ္သူကမွ ဘုရာသခင္ နဲ႔ေတြ႔ဖူးၾကတာမွ မဟုတ္။ အမွားအမွန္ ကိုယ္လည္း ဘုရာသခင္ ကိုေမး၍ ရသည္မဟုတ္။
ဘုရားသခင္က တမန္ေတာ္ေတြကိုေျပာ ၊ တမန္ေတာ္ေတြက တခါ က်မ္းစာေတြျဖစ္
ဒီက်မ္းစာေတြ ကို Interpret လုပ္ရာမွာ ကြဲလြယ္မႈ ေတြျဖစ္ၾကျပီး ဂိုဏ္းေတြကြဲ ၊ ဒါဘာသာတူု အခ်င္းခ်င္းမွာ ပဲ သပြပ္အူရႈပ္ေထြးေနၾကတာ။

Final Analysis မွာ Root Cause က Interpretation ပဲ။
ဒါကို တထစ္ ထပ္စိပ္ လိုက္ရင္ ..ကိုယ္အသက္ရွင္ေနတဲ႔ … (Time) အခ်ိန္ကာလမွာ အမ်ားလက္ခံတဲ႔ ဘာသာေရး ပုဂၢိိဳလ္ ေတြရဲ႔ Interpretation ပဲ။

ဒါ Creation ကိုလက္ခံတဲ႔ ဘာသာေတြပဲလား။

ဗုဒၶဘာသာ မွာလည္း ရွင္ၾကီး ေဂါတမ ဆိုတာ အသက္ထင္ရွားရွိေတာ႔တာမွ မဟုတ္တာ။
ဒီေတာ႔ ေနာက္ဆံုး Human Interpretation မွာပဲ လမ္းဆံုးၾကရတာပဲ။
ဒါေပမဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဟာ Absolute Truth မဟုတ္ဖူး။ Universal Truth။
ဗုဒၶဘာသာ မွာ ဘုရားသာသနာ ၊ ျပီးရင္ သိၾကားသာသနာ ၊ ျပီးရင္ သာသနာေပ်ာက္သြားလိမ္႔မယ္လို႔ ပါတယ္ မဟုတ္လား
ေနာက္ဘုရားတစ္ဆူ ထပ္ပြင္႕မွ တခါ သာသနာ ျပန္ထြန္းကား ျပန္မယ္။
ဒါ Time Factor ရဲ႔ သက္ေရာက္မႈပဲ။
ဒါေၾကာင္႔ ဘုရားပြင္႔တဲ႔ အခ်ိန္မွာ (လူ) ျဖစ္ရတာ အလြန္ကံေကာင္း သလို ၊ သာသနာထြန္းကားတဲ႔ အခ်ိန္မွာ လူျဖစ္ရတာလည္း ကံေကာင္းတယ္မွတ္ပါတယ္။
သာသနာ ထြန္းကားတဲ႔ အတြက္  တရားရႏုိင္ျပီး အကၽြပ္တရားရႏုိင္သည္ကိုး

Universal Truth

ဒါေၾကာင္႔ စာေရးသူရဲ႔ နားလည္မႈ Interpretation က ဗုဒၶဘာသာ ဆိုတာ Universal Truth။ Absolute Truth က ဘုရးသခင္က ေျပာလို႔ (အမွန္) တရားျဖစ္တာ။ သြားျငင္း၍ မရ
Universal Truth က Process။ (ရွိေနတာ)။ သာမန္လူေတြ သိျပီး လူေတြကၽြပ္ေအာင္ ေဟာႏုိင္ဖို႔  မလြယ္။ သဗၺင္ညဳတဥါဏ္ကို ရရွိမွ ဘုရားျဖစ္မွ ဒီတရားကိို သိရွိခြင္႔ရတာ။ ဘုရားျဖစ္ျပီးမွ လူသားေတြကို ခၽြပ္ခြင္႔ရတာ။

လူသားေတြကလည္း အံုဖြဆိုျပီး အကၽြပ္တရား ရသည္မဟုတ္။ ဘုရားက ညႊန္ရံုညႊန္ႏုိင္တာ။ ဘုရားက ကၽြပ္ေစသတည္းဆိုျပီး လူသားေတြကို မခၽြပ္ႏုိင္။ Creator လို တန္ခိုးရွင္ မဟုတ္။ ကၽြပ္ႏိုင္ မကၽြပ္ႏုိင္ကိုသိႏိုင္ ေပမဲ႔ လူေတြက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က်င္႔ၾကံမွ ၊ သို႔မဟုတ္ ပါရမီ ပါလာမွ ၊ မဂ္ (၄) ပါး ဗိုလ္ (၄) ပါးစိုက္ မွ Convincing Truth ကိုျမင္ျပီး လကၡံမွ နိဗၺန္ကိုေရာက္ရမွာ။ ဘုရားက အကၽြပ္တရားရေအာင္ လမ္းျပ တရားေဟာနုိင္တယ္။ နိဗၺန္ ဆိုတာကလည္း For Eternity ေပ်ာ္ရႊင္ရမဲ႔ ေနရာမဟုတ္။ (၃၁) ဘံုမွာ က်င္လည္ ရမဲ႔ ၀ဋ္က ကၽြပ္သြားတဲ႔ Continuity ရပ္သြားတဲ႔ State တခုကိုရျပီး Peace ရသြားသည္ပဲ။

Process ပဲ

စာေရးသူ ဥါဏ္မွီသမွ် ေတြးၾကည္႔တာက Buddhism ဟာ သံသရာလည္ရတဲ႔ Process ဆိုတဲ႔ Universal Truth ကို  Discover ျဖစ္္တာပဲ။ ဘုရားတိုင္း ဒီ Process ကိုျမင္ျပီး ဒီ Process ကလြပ္ရာကၽြပ္ ေၾကာင္းကို (တရား) အျဖစ္ေဟာတာပဲ။ ေကာဏဂံုဘုရား ၊ ကႆဖ ဘာရား တို႔နဲ႔ ေဂါတမရဲ႔ (တရား) ကြာတာမွ မဟုတ္တာ။ ဒီ တရားပဲ။ ပြင္႔တဲ႔ Time အခ်ိန္ ပဲကြာတာ။ ပြင္႔ျပီးတဲ႔ ဘုရားတိုင္း ဒီတရားကိုေဟာၾကတာပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ Buddhism မွာ (ဘုရား) ထက္ (တရား) က ပို အေရးၾကီးတယ္လို႔ ေတြးမိတယ္။ (ဘုရား) က (တရား) ျပတဲ႔ အတြက္ ၊ ေက်းဇူးတင္ျပီး ပူေဇာ္ကိုးကြယ္တာပဲ။ ဘုရားၾကီး ရွိခိုးေနရင္ ကုသိုလ္ပဲ ရမယ္ သံသရာက လြပ္မွာ မဟုတ္ဖူး။ (တရား) ရျပီး Convinced ျဖစ္သြားရင္ အသက္ေသာ အေသခံမယ္ ၊ တရားမပ်က္ ေတာ႔ဖူး။ (တရား) ရဖို႔ အဓိက ပဲ။

Creator ကို လက္ခံတဲ႔ ဘာသာေတြမွာ ဘုရား က အဓိကပဲ။ ဘုရား က အားလံုးကို ဖန္ဆင္းျပီး ၊ ေနာက္ဆံုး Judgment Day ေရာက္ရင္လည္း ဒီဘုရားက ပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာပဲ။
ဘုရားၾကိဳက္ ေအာင္ေန ၊ ဘုရားၾကိဳက္တာလုပ္ ၊ ဘုရားၾကိဳက္ရင္ Heaven ေရာက္မယ္၊ ဘုရားမၾကိဳက္ရင္ Hell ေရာက္မယ္။ Both Heaven & Hell ဟာ Eternity ။ ထို႔ေၾကာင္႔ (မွား) ရင္ Forever ဆိုတဲ႔ FEAR ပါလာတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ (အမွား) နဲ႔ (အမွန္) က သိပ္အေရးၾကီးလာျပီး ၊ အမွား အမွန္ ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာက (ဘုရား) ေဟာအတိုင္းက်င္႔။ ေနာက္ဆံုး ေတာ႔ “(ဘုရား) ေဟာအတိုင္းက်င္႔” ဆိုတာ ေတြကလည္း ဘာသာေရးဆရာေတြရဲ႕ Interpretation လာျဖစ္တာပဲ။ ဒီအတိုင္း က်င္႔ၾကံ ေနထိုင္ၾကမွ heaven ကိုေရာက္မွာကိုး။

ဒါေၾကာင္႔ Creation ကိုလက္ခံတဲ႔ ဘာသာေတြမွာ (ဘုရား) သည္ အဓိက။ ထိုမွတဆင္႔ ၊ ဘုရားရဲ႔ ကိုယ္စလွယ္ေတြ လို႔ေျပာတဲ႔ ဘာသာေရး ဆရာေတြ က By Proxy အေရးပါ အာဏါရွိလာၾကတယ္။ သူတို႔ပဲ စည္းမ်ဥ္းေတြကို Interpret လုပ္ျပီးထုတ္ ၊ ၾကီးၾကပ္ ၊ လာၾကတာကိုး။ ဒါထက္ တဆင္႔တက္ေတာ႔ Organized Religion ျဖစ္လာရင္ Organization ရဲ႔ Self Interest က ပို အေရးပါလာျပန္တယ္။

Buddhism က Individualism ပဲ။ ကိုယ္လုပ္မွကိုယ္ရတာ။

ဘုရားသခင္ ရဲ႔ အလိုက် မဟုတ္။

ဘာသာတိုင္းမွာ အတက္အက်ရွိတယ္

လူေတြစီမွာ Evolution အရ အတက္အက် ရွိသလို ဘာသာေတြမွာလည္း အတက္အက် ရွိတယ္လို႔ထင္မိတယ္။

ဥပမာ Jesus မေပၚခင္က ေဂ်ရူစလန္ မွာ ဂ်ဴး ေတြၾကီးစိုးတာပဲ။ Jesus ေရရႈ ေရာက္လာေတာ႔ ဒီ ဂ်ဴးဘာသာေရး ဆရာေတြကပဲ Roman Governor ကို တိုင္လို႔ Jesus ကို Crucified လုပ္ျပီးသတ္ပစ္ တာပဲမဟုတ္လား။ ဒီေခတ္မွာ ေထာက္ေလ်က္ ခရိယန္ ေတြကို ရိုမန္ေတြက သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ႔တာပဲ။ ရိုမန္ဧကရာဇ္ ကိုယ္တိုင္ ခရိယန္ ျဖစ္သြားမွ ခရိယန္ေတြ ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္တာပဲ။ ေနာက္ Roman ေတြေခတ္မွာ religious Sects ေတြအမ်ားၾကီးရွိရာမွာ Attila ေခတ္ေရာက္ေတာ႔ မွ Rome ကိုခ်ီတက္လာတဲ႔ Attila ကို Rome ကိုမခ်ီတက္ဖို႔ Pope က ေအာင္ျမင္ ေအာင္ လဘ္ ထိုးႏုိင္ျပီး Attila ျပန္ဆုတ္သြား။ ျပီး Attila ေသသြားမွ ဒါ Divine Intervention ဆိုျပီး Catholicism ဟာတခ်ိန္ထိုး ၾကီးထြားသြားတာပဲ။ ဒါဟာလည္း အမွန္ေတာ႔ Human Manipulation ပဲမဟုတ္ဖူးလား။ ေဟာ Dark Ages ေရာက္ေတာ႔ ခရိယန္ဘာသာ ဟာ Dominating Status ကိုေရာက္သြားျပီ။

ေနာက္ပိုင္း ကိုလိုနီ ေခတ္ေရာက္တဲ႔ အခါ ဥေရာပ ကိုလိုနီ သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔ ခရိယန္ ဘာသာ ကို ပါျဖန္႔ခ်ီ လာတာပဲမဟုတ္လား။ ဒီလိုနည္း နဲ႔ Maya ေတြနဲ႔ ေတာင္အေမရိက တိုက္တခုလံုး ဘရင္ဂ်ီ Cathoic ဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ကုန္ရသလို တရုတ္ျပည္ က Boxer Rebellion ဟာလည္း တရုတ္မ်ိဳးခ်စ္ေတြ Imperialism နဲ႔ Christianity ကိုဆန္႔က်င္ၾကတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးပဲ မဟုတ္ပါလား။ ထိုေခတ္ ထိုုအခ်ိန္ က သာ မ်ိဳးခ်စ္သာျဖစ္ ခဲ႔ရင္ ခရိယန္ သာသနာျပဳ ေတြကို မုန္းလိုက္မဲ႔ ျဖစ္ခ်င္း။

လစ္ဖရယ္ ဒီမိုကေရစီ ဥေရာပ မွာၾကီးထြားလာတဲ႔ အခါမွ .. Colonist ေတြနဲ႔ အတူ Organized Religion ေတြဟာလည္း အရင္ ကလို မၾကီးထြား ႏုိင္ေတာ႔ဖူး။ လြပ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင္႔ရလာၾကတဲ႔ အခါမွာ
လူေတြဟာ Organized Religion ေတြကို ႏွာေခါင္းရႈ႔ံ႕လာၾကတယ္။ ဒါေတာင္ အၾကမ္းျပင္း ကမၻာေပၚမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ က သန္း ၁၀၀၀ (1 Billion) ေက်ာ္က်န္ျပီး က်န္တဲ႔ ဂိုဏ္းကြဲေတြက ေနာက္ထပ္ သန္း ၁၀၀၀ ေလာက္ က်န္ေသးတယ္။

မြတ္စလင္ဘာသာ ဟာလည္း တခ်ိန္က Caliphate လို႔ေခၚတဲ႔ ဘာသာေရး အုပ္ခ်ုပ္မႈ အထိ ၾကီးက်ယ္ခဲ႔ၾကျပီးမွ ဥေရာပက နယ္ခ်ဲ႔ကိုလိုနစ္ ေတြေအာက္မွာ ရုန္းကန္ခဲ႔ရတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဘာသာေရး အယူသန္သူေတြဟာ ဒီ ဘာသာေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ပယ္ Caliphate ေတြကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ခ်င္တဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိၾကတယ္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အျပီး အစၥလမ္ဘာသာ

ကိုလိုနီ ေခတ္မွာ အေနာက္ဥေရာပ က အျဖဴေတြက တကမၻာလံုးကို ကၽြန္ဇာတ္သြင္းျပီး ေသြးစုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ အာရပ္ကမၻာတခုလံုး လိုလို ကၽြန္ဘ၀ေရာက္သြားေတာ႔ ဘာသာေရး ဟာ လည္း ႏိုင္ငံ႔ အေရးလိုပဲ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ခဲ႔ဖူး။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၾကီးအျပီးမွာ ႏုိင္ငံေတြဟာ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရမွ တကယ္ ေရနံ ေခတ္ကိုေရာက္ခဲ႔ၾကရတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျပီးခါနီးမွာ အေမရိကန္သမၼတ Roosevelt နဲ႔ ေဆာ္ဒီဘုရင္ တို႔စစ္သေဘၤာ အေပၚမွာေတြ႔ဆံုၾကျပီး ေဆာ္ဒီေတြက ေရနံေရာင္း ၊ အေမရိကန္က လံုျခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမယ္ဆိုျပီး သေဘာတူခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီသေဘာတူညီမႈ ဟာ ယေန႔အထိ ရွင္သန္လ်က္ပဲ။

အာရပ္ကမၻာမွာ သံရာဇာတ ဘာမွမဲမဲရရ ရွိတာမဟုတ္။ ေရနံကလြဲရင္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ တကမၻာလံုး က ေရနံကိုအားကိုး လာရေတာ႔ ေရနံ ဟာ ေရႊမဲ ျဖစ္လာျဖစ္လာျပီး အာရပ္ေတြဟာ ဒီ Petro Dollar ေတြ နဲ႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခ်မ္းသာလာၾကတယ္။

Wahhabism (Arabic: وهابية‎)

အစၥလမ္ဘာသာ ထူေထာင္ရာ ေဆာ္ဒီအေရးဘီရားႏုိင္ငံ Najd ဆိုတဲ႔ျမိဳ႔မွာ ဘာသာေရးပညာရွင္ Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) ေပၚ ခဲဲ႔ဖူးတယ္။ ဒီဘာသာေရး ပညာရွင္ဟာ အလြန္တင္းၾကပ္တဲ႔ Interpretation ကို ခံယူတဲ႔ သေဘာထားကို လက္ခံတဲ႔ တရားေဟာဆရာက ထိုအခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္တဲ႔ Muhammad ibn Saud နဲ႔ ၁၇၄၀ မွာေပါင္းမိျပီး တစ္ေယာက္က ဓါးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္က အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးကို ဘာသာေရးနဲ႔ ထိန္းကြပ္ေပးတဲ႔ သေဘာတူညီမႈကို ရရွိၾကျပီး ေနာက္ဆံုး Wahhabism ဟာ ေဆာ္ဒီမွာ ကိုးကြယ္စည္းကပ္ရာ တခုတည္းေသာ ဘာသာေရကိုးကြယ္မႈျဖစ္လာရတယ္။ Wahhabism  ဟာ doctrine of Tawhid လို႔ေခၚတဲ႔ ဘုရားတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ရွိတယ္  "uniqueness of God” ဆိုတဲ႔ ဘာသာေရးအေတြးအေခၚေပၚမွာ ရပ္တည္ျပီး က်န္ေသာ ကိုးကြယ္မႈ ေတြမရွိေစရဆိုတဲ႔ ပညတ္ကို အားလံုးလက္ခံ က်င္႔သံုးေစခဲ႔တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ၂၀၁၂ ႏွစ္ထဲမွာပဲ ေဆးလိုက္ကုတဲ႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို စုန္းရူးနတ္ရူး ဆိုျပီး ေခါင္းျဖတ္သတ္ခဲ႔တယ္။ လင္ငယ္ ေနတဲ႔  မိန္းမ ၊ ေယာက်္ားေတြကို တြင္းထဲျမွဳပ္ ၊ ေခါင္းပဲေဖၚထားျပီး ၊ ရြာသားေတြက ေက်ာက္တံုးေတြနဲ႔ ေပါက္သတ္ရမယ္ဆိုတာလည္း ဒီဘာသာေရးဆရာ ရဲ႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြပဲ။

Wahhabism ကမၻာျပန္႔ျပီ။

Wahhabism ဟာ ေဆာ္ဒီမွာ ကိုးကြယ္တဲ႔ ဘာသာအျဖစ္သာ ရပ္တည္ခဲ႔ရာမွ ဒုတိယကမၻာစစ္ အျပီး ေဆာ္ဒီဘုရင္ေတြ Petro Dollars ေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာလာတဲ႔အခါမွာ Wahhabism ကို တေျဖးေျဖးကမၻာကို ျဖန္႔လာခဲ႔ၾကတယ္။ အေမရိကား တျပည္လံုး နဲ႔ ဥေရာပတခြင္ ေဆာက္ထားတဲ႔ ပလီ ေတြဟာ ေဆာ္ဒီေငြေတြနဲ႔ ေဆာက္တာပဲ။ ေနာက္ ေဆာ္ဒီေတြက ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ ေဆာက္ ၊ ဘာသာေရးကူညီမႈ အသင္းေတြကို အားေပးရံု မက အေမရိကန္-အစၥလမ္ဘာသာေရး အသင္းေတြကို ဖြဲ႔ျပီး တျဖည္းျဖည္း ဘာသာေရးကြန္ယက္ ကိုတည္ေဆာက္ျပီး ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ ကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ပညာသားပါပါ ပါးပါးေလး လုပ္ေဆာင္လာတာ ၾကာခဲ႔ျပီပဲ။

လစ္ဖရယ္ စိတ္ကူးယဥ္သမားေတြက Human Rights ကိုအေရးေပးျပီး တကမၻာလံုး လိုက္ကူ ေနခ်ိန္မွာ ေဆာ္ဒီဘုရင္မ်ိဳးေတြက ဘာသာေရးမွာပဲ ေငြသံုးျပီး အစၥလမ္ဘာသာျဖန္႔ပြားေရးမွာပဲ ေငြသံုးၾကတယ္။ အစၥလမ္ႏုိင္ငံေတြမွာ သဘာ၀ေဘးကပ္ဆုိက္ရင္ေတာင္ ေဆာ္ဒီေတြက ေငြပံုး သံုးလို႔လား။

ေဆာ္ဒီဘုရင္မ်ိဳးေတြက အုပ္ခ်ုပ္လာတာလည္း ၾကာလွျပီ ။ ပိုက္ဆံလည္းရွိေတာ႔ အာဏါ ၊ ေငြ နဲ႔  Manipulation အေၾကာင္းကိုေကာင္းေကာင္းေနာ္ေၾကေနၾကျပီ။ ဒါေၾကာင္႔ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ က်င္႔သံုးၾကတဲ႔ ဘာသာေရး လြပ္လပ္ခြင္႔ ကို အသာေလး အသားယူျပီး စပါးၾကီးေျမြၾကီးလို တေျဖးေျဖး စိမ္ေျပနေျပ ျမိဳေနလိုက္တာ အျမိဳခံရတဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံက လစ္ဖရယ္ ဥါဏ္ၾကီးရွင္ေတြ သတိေတာင္ မထားမိၾကဖူး။

အိုစာမာ လာျပီဗ်ိဳ႔

ေဆာ္ဒီဘုရင္ေတြ လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႔ ဘာသာေရးတိုးခ်ဲ႔ေနခ်ိန္မွာ ဟီးရိုးျဖစ္ခ်င္တဲ႔ အိုစာမာ ဘင္လာဒင္ က ၀ုန္းဆို ဘီလူးဆိုင္းနဲ႔ ဖုံုးေဖါက္ျပီး ကမၻာ႔ ႏုိင္ငံေရးစင္ ကို အၾကမ္းနည္းနဲ႔ တက္လာေလရဲ႔။ အိုစာမာ အေဖဟာ ရီမင္ဇာတိ ေဆာ္ဒီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာလာသူမို႔ ဘင္ၾကီးရဲဲ႔ ယံုၾကည္မႈဟာလည္း Wahhabism ေပပဲေပါ႔။ ေဆာ္ဒီ ပိုက္ဆံနဲ႔ Wahhabism ဟာ ကမၻာျပန္႔ေနတာ လူေတြမသိလိုက္ၾကဖူး။
ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံရဲ႔ ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ (ISI – Inter-Services Intelligence) ရဲ႕ အကူအညီ နဲ႔ စတင္ဖြဲ႔စည္းျပီး အာဖဂန္မွာ အာဏါရလာတဲ႔ တာလီဖန္ ေတြဟာလည္း Wahhabism ကိုလက္ခံ က်င္႔သံုး သူေတြ ျဖစ္ေနၾကျပီ။ အလြန္ျပင္းထန္တဲ႔ Wahhabism ကိုေဆာ္ဒီမွာ က်င္သံုးေနတာ ရာစုႏွစ္ေတြ မက ရွိခဲ႔ျပီ။ ၾကိပ္ျပီးေသာင္းက်န္ေနတာ ကမၻာကလည္း မသိ ၊ ဂရုလည္းမျပဳမိခဲ႔ၾကေပ။ အာဖဂန္ မွာ ရက္ရက္စက္စက္ ေသာင္းက်န္းလာမွ ကမၻာက ရင္သပ္ရႈေမာ ျဖစ္ၾကရတယ္။

အာဖဂန္ဟာ လြန္ခဲ႕တဲ႔ အႏွစ္တရာေက်ာ္က ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားတဲ႔ႏိုင္ငံ။ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေတြကို အဓမၼဘာသာေရး ျဖန္႔ခ်ီမႈကို လက္ကိုင္ ထားတဲ႔ အစၥလမ္ဘုန္းၾကီး ေတြက လိုက္သတ္ျပီး အာဖဂန္ႏုိင္ငံဟာ အစၥလမ္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာရတယ္။ ေဟာ မ်က္စိတဖက္နဲ႔ ေဆြေစာင္း မူလာအိုမား လို တဖက္စြန္း တာလီဖန္ ေတြေခတ္ေရာက္ေတာ႔ Wahhabism ရဲ႔ ဘုရားတဦး သာလွ်င္ ရွိရမယ္ ဆိုတဲ႔ အယူနဲ႔ ေက်ာက္ကဖါး မွာ ထြင္းထုထားတဲ႔ ကမၻာမွာအၾကီးဆံုး ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ေတြကို အေျမွာက္နဲ႔ ပစ္ ၊ မိုင္းခြဲျပီး ဖ်က္စီးခဲ႔ၾကတယ္။ အစၥလမ္းဘုန္းၾကီးေတြလက္ ကထြက္ေျပးရင္း ေျမျမွဳပ္ခဲ႔ရတဲ႔ လဲေလွ်ာင္း ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ၾကီးကို အာဖဂန္မွာ ဂ်ာမန္ပညာရွင္ေတြ လိုက္ရွာေနၾကတာ ခုထိ မေတြ႔ေသးဖူး။ မေတြ႔ေသးတာပဲေကာင္းပါတယ္ ၊ မိစၥာေကာင္ တာလီဖန္ ေတြနဲ႔ ဆိုမျဖစ္ပါဖူး။

ငရန္မန္ကန္း မူလာ အိုမာ ကအာဖဂန္မွေသာင္းက်န္း ၊ ၎ရဲ႔ ဖြားဖက္ေတာ္ ဘင္ၾကီးက ကမၻာမွာ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္စီးေသာင္းက်န္း ျပီး ဓါးသိုင္းနဲ႔ ထြက္လာၾက မွ ကမၻာၾကီး က Wahhabism ကို လက္ကိုင္ထားတဲ႔ အစၥလမ္ေသာင္းၾကမ္းသူ ေတြကို နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ၊ ေတြ႔ဖူးၾကရေတာ႔တယ္။ အေမရိကန္ ေတြက ဘုန္းေပၚလေအာ ျဖဳန္းၾက ၊ ေဆာ္ဒီေတြက petro dollars ေတြရ ၊ ဒီေငြနဲ႔ ေဆာ္ဒီေတြက Wahhabism ကိုကမၻာကို ျဖန္႔ ၊ ဒီ petro dollars ေတြကရတဲ႔ ေငြေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာလာတဲ႔ ဘင္ၾကီး က အစၥလမ္ေသာင္းၾကမ္းမႈ ကိုဦးေဆာင္ ၊ ေနာက္ဆံုး 9/11 မွာ နယူးေရာက္မွာ စိန္ေအာင္မင္း အတီးေလးနဲ႔ World Trade Center ကို ေဆာ္ပေလာ္တီးလိုက္ၾကမွာ အေမရိကန္ေတြက အုိမုိ္င္ေဂါ႔ (OMG) ဆိုျပီး အိပ္ရာက လန္႔ႏုိးလာၾကရေတာ႔တယ္။

ေဆာ္ဒီေတြက အႏုနည္းနဲ႔ Wahhabism ကိုျဖန္႔တယ္။ ဘင္ၾကီးက ဘီလူးဆိုင္းနဲ႔ Wahhabism ကိုျဖန္႔လိုက္ၾကတာ။

က်ားနဲ႔ဆင္ လယ္ျပင္မွာေတြ႔ၾကျပီ

ဘင္ၾကီးတို႔ ကံဆိုးတာက ဘင္ၾကီးတို႔ ဟို ဖံုးေဖါက္ ၊ ဒီဖံုး လုပ္တုန္းက လစ္ဖရယ္ သမၼတ က Bill Clinton။ လစ္ဖရယ္ေတြက ဘင္ၾကီးတို႔ကို ရာဇ၀တ္မႈ ေလာက္သေဘာထားတာ။ သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾကဖူး။
ဘင္ၾကီးတို႔ရဲ႔ မဟာေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္တဲ႔ 9/11 ေရာက္ေတာ႔ George Bush က သမၼတျဖစ္ကာစ။ ေဂ်ာ႔ဘုရ္က ဘာသာေရး အစြဲအလန္းၾကီးတဲ႔ ေနရာမွာ ဘင္တို႔နဲ႔ သူမသာ ၊ ကိုယ္မသာ။ ေဂ်ာ႔ဘုရ္ က အသက္ (၄၀) အထိ ပုလင္းဖက္ ေနတဲ႔သူ။ မိန္းမ က ရွင္ က်မကို စြန္႔မလား ၊ Jack Daniel ကိုစြန္႔မလား ဆိုမွ ရုတ္တရက္ လူျဖစ္လာရတဲ႔ အျပင္ ဘာသာေရး အျမင္ၾကည္လာျပီး Born Again Christian  ျဖစ္လာရ တဲ႔သူ။ ေဂ်ာ႔ဘုရ္ က Intellect မဟုတ္ဖူး။ သိပ္နက္နက္ေတြးတတ္သူမဟုတ္။ ဒါေပမဲ႔ အေမရိကန္ကို ထိရင္ ဓါးၾကည္႔ ၊ အေမရိကန္တစ္ေယာက္ေသရင္ မီးပြင္႔သြားမယ္ဆိုတဲ႔ လူစားမ်ိဳး။

ဒါေၾကာင္႔ ဘင္တို႔ကို ရာဇ၀တ္မႈ အေနနဲ႔ မၾကည္႔ေတာ႔ဖူး။ စစ္ပြဲ အေနနဲ႔ ပဲျမင္တယ္။ ေျပာမေကာင္းလို႔သာ ဘင္တို႔ကို အမွန္အတိုင္း ဘာသာေရးစစ္ပြဲလို႔ပဲ အမွန္အတိုင္း ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ “Dead or Alive” တို႔ “Crusade” ဆိုတဲ႔ စကားလံုးမ်ိဳးေတြ သံုးလာတဲ႔အခါ မွာ ၀ိုင္းေအာ္ၾကတာေၾကာင္႔ မိန္မဆူတာနဲ႔ ျငိမ္သြားရတာ။
ဘင္ၾကီးတို႔ Clinton တုိ႔ကိုၾကည္႔ျပီး အေမရိကန္ေတြဟာ ငေပါေတြ။ Cruise Missiles (၁၀) လံုးေလာက္ ပစ္ျပီး ျပီးသြားမွာပါလို႔ ထင္ေနၾကတာ။ ဘင္ၾကီးတို႔ ကံဆိုးရွာတာက ဘုရ္နားမွာ ၀ိုင္းရံထားတာက ၂၁ရာစု ႏွစ္ဟာ အေမရိကန္ ရာစုႏွစ္ပါဆိုျပီး ေၾကြးေက်ာ္ထားတဲ႔ ကြန္ဆာေဖးတစ္ မိုက္ခဲေတြ။ ဒုသမၼတ ခ်ိန္နီ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး Donald Rumsfeld တို႔လိုလူေတြ။ ေဂ်ာ႔ဘုရ္က ဘံုးမိုးရြာျပီး စီအိုင္ေအ ရဲ႔ မလီရွာ ေတြနဲ႔ ၀င္ႏႊာလာေတာ႔ ဘင္ၾကီး နဲ႔ ငရန္မန္ကန္း မိုလာအိုမာ တို႔ ဖင္သနီလန္ ေအာင္ထြက္ေျပးၾကရတာ။ ေက်ာက္ေခတ္ျပန္ေရာက္သြားေအာင္ဖံံုးၾကဲပစ္မယ္ၾကီမ္းေျခာက္ခံရေတာ႔ ပါကစၥတန္က မြပ္စလင္ကုလားေတြလည္း အေမရိကန္ေက်နပ္ေအာင္ 9/11 ကိုေဖၚေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ အငယ္ေကာင္ေတြကို ခ်ေၾကြးျပီး ဘင္နဲ႔ အိုမာ တို႔ကိုေတာ႔ ISI ကပဲက်ိပ္ ဖြက္ေပးထားခဲ႔တယ္။ ျပီးတဖက္လွည္႔ နဲ႔ အေမရိကန္ ကို ေငြလက္ျဖန္႔ေတာင္းေပါ႔။

အေမရိကန္သမၼတ ရဲ႔ အာဏါ
အေမရိကန္သမၼတ ဆိုတာက “Institution” ။ ဒါေၾကာင္႔္ သူ႔ေအာက္မွာ “ စနစ္ - system “ ။ ဒီေအာက္မွာမွ “Rules & Regulation” ဆိုတာေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ (စနစ္) ကိုသိရင္ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ေဖၚေဆာင္ႏုိင္တဲ႔ နည္းေတြရွိတယ္။  အေမရိကန္ Constitution အရ လုူ႔အခြင္႔အေရးေတြကို အာမခံခ်က္ေပးထားတယ္ ဆိုတာက အေမရိကန္ လူမ်ိဴးေတြ အတြက္ပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီအစၥလမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို အေမရိကန္ ေျမကို အနင္းမခံဖူး။ ဂြာတာနာမိုး မွာပဲ ထားျပီး ကိုင္ေတာ႔တာပဲ။
အေမရိကန္ စနစ္မွာ စစ္ေၾကျငာ တာက ကြန္ကရက္ က ေၾကျငာရတယ္။ ဒီလိုေၾကျငာျပီးရင္ စစ္ကို ႏုိင္ေအာင္တိုက္ဖို႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳ႔ပ္ျဖစ္တဲ႔ သမၼတရဲ႔ တာ၀န္ပဲ။ တရားေရးဌါနက အစိုးအတြက္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ (သို႔) ေရွ႔ေနပဲ။ စီအိုင္ေအက ဒီအစၥလမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို မိလာရင္ စစ္ေဆးရာမွာ torture လုပ္ခြင္႔ မရွိဖူး။ ဒါေၾကာင္႔ retention လို႔ေခၚတဲ႔ မိတ္ဖက္အစိုးရ စစ္ေၾကာေရးဌါန ေတြကို ေခၚသြားျပီး အေမရိကန္ ကိုယ္စား ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းစစ္ ခိုင္းတယ္။ ေနာက္ ေရေလာင္းစစ္တဲ႔ water Boarding ဟာ torture မဟုတ္ေၾကာင္းကို တရားေရးဌါန က Constitution အရ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရတယ္။ ဒီတရားေရး၀န္ၾကီးဌါန ရဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ကို မွီျငမ္း ျပီး သမၼတဘုရ္ က water boarding လုပ္ေစ ဆိုတဲ႔ Presidential Directive - သမၼတအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ေပးတဲ႔ အခါ အားလံုးဟာ တရား၀င္ သြားေတာ႔တယ္။
ဒီလို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္ႏုိင္လို႔ ဘင္ၾကီးတို႔ လူေတြ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္အဖမ္းခံရတာေပါ႔

ေခတ္ေပၚ Drones
ေနာက္ ဘုရ္လက္ထက္မွာ ပဲ Drone လို႔ေခၚတဲ႔ ေမာင္းသူမဲ႔ ေလယဥ္နဲ႔ ေလေပၚမွာ ပ်ံ၀ဲေနျပီး Value Target လို႔ေခၚတဲ႔ အေရးၾကီးပစ္မွတ္ ကို ေတြ႔ရင္ ေလေပၚက Missile နဲ႔ ထုလိုက္ေတာ႔ ေျပးမလြပ္ေတာ႔ဖူး။
အရင္က ဘင္တို႔ အေမရိကားကို ၀င္ျပီး အက်မ္းစီး ၊ ဖံုးေဖါက္ႏုိင္တာ။ အခု Drones ေတြက ဘင္ၾကီးတို႔ နယ္ေျမကို ေလေပၚက စိုးမိုးထားျပီး ေရႊ႔ေျပာင္းတာနဲ႔  (၀ုန္း) ဆို အသက္ေပ်ာက္ သြားျပီမွတ္။ ကိုယ္႔နယ္ေျမမွာ ကိုယ္႔ကားနဲ႔ မေရႊ႔႔ရဲ ၊ ေျဗာင္ခရီး မသြားရဲေတာ႔ဘူး။  သိပၸံပညာ တိုးတက္လာတာကလည္း အခု Liquid Hydrogen နဲ႔ ေမာင္းတဲ႔ Drone ဟာ ၃-၄ ရက္ ေလေပၚမွာ မနားတန္း ပ်ံႏုိင္တယ္။ အျမင္႔ၾကီးပ်ံႏိုင္တဲ႔ ဒရံုး ရွိသလို နိမ္႔နိမ္႔ပ်ံတဲ႔ ဒရံုးေတြ ရွိတယ္။ ဒရံုးသံၾကားရင္ အစၥလမ္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ေနမထိ ၊ ထို္င္မထိ ျဖစ္ေနၾကျပီ။ ဒါ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးပဲ။ တကယ္ခ်ေတာ႔ အျမင္႔ၾကီးျပန္တဲ႔ ဒရံုး က ရွိေနမွန္းေတာင္ မသိရဖူး။ မၾကားရဖူး။ ထြက္လာမွ ဒရံုး က ၀ုန္းဆို… သြား ျပန္ျပီ ေနာက္တစ္ေယက္။
အေမရိကန္ေတြ တည္ထြင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ Drones ေတြဟာေၾကာက္ ခမန္းလိလိ။ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ေတြကို ဖ်က္စီးခဲ႔ၾကတဲ႔ မ်က္ကန္းမိုလာ နဲ႔ အစၥလမ္မစ္အၾကမ္းဖက္ သမားေတြ ငရဲမွာ မခံရခင္ က်ီးလန္႔စာစား ကိုယ္နယ္ေျမမွာ ကိုယ္မလံုျခံဳၾကေတာ႔ဖူး။ မၾကာေသးခင္ကပဲ အဲလ္ကိုင္းဒါး နံပတ္ (၂)တစ္ေယာက္လည္း Drone ေကာင္းမႈနဲ႔ ငရဲကို ေဇာက္ထိုး ဆင္းသြားေလရဲ႔။
ေနာက္ Drones ေတြေကာင္းတာက Drone Pilot ေလယဥ္ေမာင္း သမားေတြဟာ အိမ္က သားမယားေတြနဲ႔ မခြဲမခြာရပဲ ၊ hamburger ကိုက္ရင္း မို္င္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္က မိစၦာေကာင္ ကို တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ ရွင္းထုတ္ ႏုိင္တဲ႔ အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ ဆုရွင္ အိုဘားမား ရဲ႔ အၾကိဳက္ဆံုးလက္နက္ လာျဖစ္ရတယ္။

အေသအျခာစဥ္းစားရင္ အိုစာမာ ကိုေက်းဇူးတင္ရမယ္
ေဆာ္္ဒီဘုရင္ အမ်ိဳးအႏြယ္ေတြဟာ တကယ္လူလည္ၾကီး သားသမီးေတြ။ သူတို႔အမ်ိဳးအႏြယ္ ေတြ ဟာ အေမရိကန္ ေက်ာင္းေကာင္းေတြက ေအာင္ၾကတာ။ အေမရိကန္ စနစ္နဲ႔ လစ္ဖရယ္၀ါဒ ရဲ႔ အားနဲခ်က္ ၊ စိတ္ကူးယဥ္မႈေတြကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ Petro Dollars ေတြကို Wahhabism ကမၻာေပၚမွာ ျပန္႔ပြားေရးကို စိတ္ရွည္ရွည္ နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေနၾကတာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္လာျပီ။ လူမသိ ၊ သူမသိ သာသာေလး (ျမဳိ) ေနတာ။ ကမၻာက သိေနတာက အီရန္က အာလာတိုလာ ေတြက (လူဆိုး) ေတြ။ အီရန္ေတြက (ရွီရာ) Shia ေတြ။ Sunni နဲ႔  Shia ေတြက မတဲ႔။ အုိစာမာ သာ မေပၚ ခဲ႔ရင္ ကမၻာၾကီး (သိ) လိုက္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အစၥလမ္ ရဲ႔ ၀ါးျမိဳျခင္းကို ခံလိုက္ရျပီး သိပ္ေနာက္က် သြားလိမ္႔မယ္။
အိုစာမားကို တိမ္တိမ္ေလးၾကည္႔ ရင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြ အဖို႔ ဘာသာအတြက္ အေသခံသြားတဲ႔ ဘာသာေရးသူရဲေကာင္း လို႔ျမင္တဲ႔ သူေတြရွိ ေပမဲ႔ နက္နက္ေတြးရင္ အိုစာမာ ေၾကာင္႔ ယေန႔ အစၥလမ္ ဘာသာ ဟာ အႏၱရာယ္ လုိ႔ ကမၻာက ျမင္လာၾကရျပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြ မိုးေကာင္းစဥ္ ကာလ ၊  တကမၻာလံုးရဲရဲနီ ေနတဲ႔ ကာလမွာ မက္စ္စစ္ေတြက ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ပါ ဆိုျပီး ေၾကြးေက်ာ္ နံမည္ေကာင္း ယူေနၾကျပီးမွ ၊ တူသဇင္ အလံေထာင္ျပီး Pol Pot တို႔ မိမိလူဦးေရ ရဲ႔ ေလးပံုတစ္ပံုကို ရက္ရက္ဆက္ဆက္ သတ္ျပ လိုက္ေတာ႔မွ အိုးမိုင္ေဂါ႔ (OMG) ဆိုျပီး လူေတြ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကို ေအာ႔ေၾကာလန္ ကုန္ၾကရတာ။
အစၥလမ္ ဘာသာဟာ လည္းေထာက္ေလွ်ာက္ ဘာသာေရးပညာရွင္ေတြက ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာ ပါ ။ အလြန္သိမ္ေမြ႔တဲ႔ ဘာသာပါဆိုျပီး ေၾကျငာေမာင္းခပ္ ေနၾကရာမွ ၊ အိုစာမာ တို႔က ျမင္ျမင္သမွ်သတ္ ၊ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ကြ ၊ ဘာသာေျပာင္းမလား ၊ မေျပာင္းရင္ Infidel ေတြကို သတ္ဆိုျပီး ၾကမ္းျပေတာ႔မွ ျမတ္စြာဘုရား ကယ္ၾကပါဦး ျဖစ္ကုန္ရတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ အေနနဲ႔ ၾကည္႔တတ္ရင္ ရင္နာစရာပဲ။ ဒိထက္ တဆင္႔ပို ၾကည္႔တတ္ရင္ အခု ကမၻာၾကီးမွာ အစၥလမ္ဘာသာ ဆိုတာနဲ႔ မယံုၾကေတာ႔ဖူး။ မုတ္ဆိတ္ေမႊး ၊ ပုသို္င္းေမႊးနဲ႔ အစၥလမ္ ပံုေတြ ၊ ေခါင္းပူးျခံဳေတြ ပါလာရင္ ၊ ခရီးသည္ေတြကိုယ္ႏႈိက္ က သံသယ နဲ႔ ၀ိုင္းၾကည္႔ေနၾကျပီ ၊ က်ဳပ္မေမာင္းႏုိင္ဖူး ဆိုတဲ႔ ေလယဥ္မွဴးေတြေတာင္ ေပၚ လာၾကျပီ။ ဒါ အုိစာမာ တုိ႔ရဲ႔ အစၥလမ္ အၾကမ္းဖက္ေတြေၾကာင္႔ပဲ။
ဒါ အုိစာမာတို႔ရဲ႔ Extremism က ရလာတဲ႔ Negative effect & Negative Image ပဲေလ။
တနည္းအားျဖင္႔ ရုပ္ပံုမွန္ ကို ပံုေဖၚသြားေပးတဲ႔ ဥါဏ္ၾကီးရွင္ကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။

ဆက္ရန္ အပိုင္း (၂)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...