Wednesday, February 1, 2012

မလြတ္လပ္တဲ့ ကေလးငယ္ (ပထမပိုင္း)

by Lu Cifer on Sunday, January 29, 2012 at 4:00pm


(ေအာက္တြင္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးသည္ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္သစ္ တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး ေအ-အက္စ္-နီးလ္ (A.S.Neill ၁၈၈၃-၁၉၇၃) ၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။)
ဆရာႀကီးနီးလ္သည္ ေႏြေတာင္ကုန္း ( Summerhill ) အမည္ရွိေသာ စာသင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာႀကီး နီးလ္က အဓိကသင္ၾကားေပး သည္မွာ စာေပဗဟုသုတမ်ား မဟုတ္။
ေက်ာင္းမွထြက္လွ်င္ နဖူးေတြ႕ဒူး ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကရမည့္ လူ႕ဘ၀ႀကီးကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ ပညာမ်ား သာျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ေအာင္ ေနႏိုင္ထိုင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

ဆရာႀကီးနီးလ္၏အလိုအရ " လူ႕ဘ၀၌လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ရန္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖို႔ လိုသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ရန္အတြက္ ရဲ၀ံ့စြန္႔စားဖို႔ လိုသည္။ ရဲ၀ံ့စြန္႔စားရန္အတြက္ ႐ိုးသားဖို႔လိုသည္။ ႐ိုးသားရန္အတြက္ လြတ္လပ္မႈ လိုသည္။ " ထို ့ေၾကာင့္ သူ၏ေက်ာင္းတြင္ လြတ္လပ္မႈကို ရႏိုင္သေရြ႕ ရေအာင္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

ဆရာႀကီးနီးလ္၏ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔သည္ စာသင္ ခန္းသို႔ တက္ခ်င္တက္၊ မတက္ခ်င္ေန၊ မိမိဆႏၵအတိုင္း ေနခြင့္ရွိသည္။ ကစားကြင္းထဲမွာ တစ္ေနကုန္ ကစားေန၍လည္း ဆူပူအျပစ္ေပးျခင္းမရွိ။ သူ႕ေက်ာင္းမွာ စည္းကမ္းတစ္ခုသာ ရွိသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ မထိခိုက္လွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ စည္းကမ္းျဖစ္၏။
ဤမွ်လြတ္လပ္ခြင့္ေပးသည့္အတြက္ ေႏြေတာင္ကုန္း စာသင္ေက်ာင္းသည္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္း၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေက်ာင္း စသည္ျဖင့္ သြားပုပ္ေလလြင့္ အေျပာခံရသည္။ ေနာက္ဆံုး ပညာေရး ေကာင္စီက စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း၍ ေႏြေတာင္ကုန္းေက်ာင္းကို စစ္ေဆးရန္ ခုိင္းေစခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာတစ္ခုကို တင္သြင္းရာ ပတ္၀န္းက်င္က ထင္သလိုမဟုတ္ေၾကာင္း သိလာၾက သည္။ ေႏြေတာင္ကုန္း စာသင္ေက်ာင္းမွ ထြက္လာၾကေသာကေလးမ်ားသည္ ကေလကေခ်မ်ား မဟုတ္ဘဲ ဘ၀၌ လူတန္းေစ့ေစ့ ေနထိုင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြေတာင္ကုန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတုိ ့သည္ ႐ိုးသားၾကေၾကာင္း၊ တက္ၾကြၾကေၾကာင္း၊ စုေပါင္းတတ္သည့္စိတ္ရွိေၾကာင္း၊ ဤေက်ာင္း တြင္ အလြန္အဖိုးထိုက္တန္သည့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနတစ္ခုကို စိတ္၀င္ စားဖြယ္ ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း သုေတသနလုပ္ငန္းကို ပညာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

" ျပႆနာ႐ႈပ္ေသာ ကေလးငယ္မရွိ၊ ျပႆနာ႐ႈပ္ေသာမိဘသာ ရွိသည္" ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ "လြတ္လပ္မႈျဖင့္သာ ေလာကလူသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္စြမ္းႏိုင္မည္" ဟုလည္းေကာင္း ယူဆေသာ ဆရာႀကီး နီးလ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမ်ားႏိုင္စရာ ရွိေပ၏။
-      - - - - - -- - - - - - -- - - - - ---   -- - -- ------- - ------
ပံုစံအသြင္းခံေနရတဲ႕ကေလး၊ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ကေလး၊ စည္းကမ္းေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္ေနရတဲ့ ကေလး၊ လြတ္လပ္မႈကင္းမဲ့တဲ့ကေလး ၊ သည္လိုကေလးမ်ဳိးဟာ ကမာၻေျမရဲ႕ ေနရာတိုင္း ေဒသတိုင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕မွာဆိုရင္လည္း လမ္းရဲ႕ ဟိုဘက္မွာတင္ ရွိေနပါတယ္။

သည္ကေလးငယ္ဟာ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းအတြင္းက ၿငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းတဲ့ စာပြဲတစ္ခုမွာ ထိုင္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းက ထြက္ၿပီးတဲ့အခါ ပိုၿပီးၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့ ႐ံုးတစ္႐ံုးရဲ႕ စားပြဲတစ္ခုမွာျဖစ္ျဖစ္၊ စက္႐ံုတစ္႐ံုရဲ႕ ခံုရွည္တစ္ခုမွာျဖစ္ျဖစ္ ထိုင္ျပန္ပါတယ္။

သူဟာ အလြန္ပ်ပ္၀ပ္ က်ဳိးႏြံသူျဖစ္တယ္။ အမိန္႔ကိုလည္း အင္မတန္ ႐ိုေသလိုက္နာတတ္တယ္။ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မွာကိုလည္း သိပ္ေၾကာက္တတ္တယ္။
ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ဖုိ႔၊ တိက်မွန္ကန္ဖို႔ပဲ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ရွိပါတယ္။ သူ႕ကို သင္ေပးတာမွန္သမွ်ကိုလည္း အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိဘဲ အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ သူဟာ သူ႔စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္မႈေတြ၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္မႈေတြ အကုန္လံုးကို သူ႕သားသမီးထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။

ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ပ်က္စီးမႈဟာ ပထမ ငါးႏွစ္ ကာလအတြင္းမွာတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့တယ္လို႔ စိတ္ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေသတဲ့အထိ တည္ရွိေနေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ပ်က္စီးမႈကို ကေလးငယ္ရဲ႕ ပထမငါးလတာကာလအတြင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ပထမငါးမိနစ္တာ ကာလအတြင္းမွာတင္ ျဖစ္ပြားေစႏိုင္တယ္လို႔ေျပာမွ အမွန္တရားနဲ႔ ပိုၿပီးနီးစပ္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။

မလြတ္လပ္မႈဟာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႔အတူ အစျပဳခဲ့တာလို ့ေျပာတာထက္ မလြတ္လပ္မႈဟာ မေမြးခင္ကတည္းက အစျပဳေနခဲ့တာပါလို ့ေျပာတာက ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။

အဖိႏွိပ္အခ်ဳပ္ခ်ယ္ကိုခံေနရတဲ႕ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕ေတာင့္တင္းခက္မာတဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းမွာ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရတယ္ဆိုရင္ သူရဲ႕ခက္ထန္မာေက်ာမႈက ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးငယ္ အေပၚမွာ အက်ဳိးမသက္ေရာက္ခဲ့ဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာႏိုင္မလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအတြင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ကေလးငယ္ အားလံုးဟာ "ဘ၀ကို စက္ဆုပ္ ဆန္႔က်င္တဲ့ အသိုက္အ၀န္း" ထဲကို ေမြးဖြား ေရာက္ရွိလာၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲျဖစ္တယ္လို႔ေျပာရင္ လြန္ရာက်မယ္ မထင္ဘူး။

အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ကေလးကို ႏို႔တိုက္တတ္တဲ႕ လူေတြကိုပဲ ၾကည့္ဗ်ာ။ သူတို႔ဟာ အေျခခံ စိတ္ဓာတ္ကိုယ္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနသူ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ကေလးကိုအခ်ိန္နဲ႔ တိတိက်က် ႏို႔တိုက္ၾကတာေပါ့။ သည္လိုမလုပ္ရင္ ကေလးဟာ ႏို႔စို႔ရတာကို သာယာသြားမွာ သူတို႔စိုး ရိိမ္ၾကတာကိုး။ သူတို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း ႏို႔တိုက္တာဟာ ကေလးငယ္ကို အာဟာရ ပိုျဖစ္တယ္လို ့ဆင္ေျခေပးတတ္ၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္က အဲဒါ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ ကေလးကို စည္းကမ္း အတိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာတတ္တဲ့ သတၲ၀ါေလး ျဖစ္လာေအာင္ ပံုသြင္းခ်င္တာသာျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္ ရႊင္မႈထက္ တာ၀န္ကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ သတၲ၀ါမ်ဳိး ဆိုပါေတာ့။
ေတြ႕ေနျမင္ေနက် သာမန္ေက်ာင္းသားကေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။ သူ႕နာမည္က ဂြၽန္စမစ္ဆိုပါစို႔။

အမွန္အတိုင္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဂြၽန္စမစ္ရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳၿပီးမွ ကာမဂုဏ္ရသကို ခံစားခ်င္ၾကတဲ့အတြက္ လက္ထပ္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အသိုက္ အ၀န္းမွာက လက္မထပ္ဘဲ အတူေနတာဟာ ဂုဏ္သိကၡာ ကင္းမဲ့တဲ့ အက်င့္ပ်က္မ်ားရဲ႕ အလုပ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပတာကိုး။ သည္လိုနဲ႔ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတာေပါ့ဗ်ာ။

ဒါေပမဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈေလာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို သာယာေစဖို႔ ဘယ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ သည္လိုနဲ႔ မၾကာခဏ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္စကားမ်ားၾကတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ စိတ္၀မ္း ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ဂြၽန္စမစ္ ေနရတဲ့အိမ္ဟာ တင္းမာခက္ထန္တဲ႕ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ကို ေရာက္ ရွိလာပါေတာ့တယ္။ ေအးေအး ေဆးေဆး ျဖစ္တဲ့အခါေတြရွိတာမွန္ေပမယ့္ ကေလးငယ္ ဂြၽန္အေနနဲ႔ သည္လို ေအးေဆးတာကို သိပ္ၿပီး ဂ႐ုမထားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ပြက္ေလာညံေနတဲ့ ရန္ပြဲေတြေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ အာ႐ုံေၾကာေတြ ထိခိုက္သြားပါၿပီ။ သူက အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ၿပီး ငိုေၾကြးေနခဲ႕ပါတယ္။ သည္လိုငိုေၾကြးတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕မိဘႏွစ္ပါးက သူ႔ကို ႐ိုက္ၾကပါတယ္။

လူရယ္လို႔ စျဖစ္ကတည္းက ဂြၽန္ဟာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ တာကို ခံခဲ့ရတာပါ။ အခ်ိန္ဇယား အတိုင္း သူ႕ကို ႏို႔တိုက္ခဲ့ပါတယ္။ သည္အတြက္ သူဟာ စိတ္အပ်က္ႀကီးပ်က္ခဲ့ရတယ္။ ဗိုက္ကဆာလို့ တၾကဳတ္ၾကဳတ္ျမည္ေနေပမဲ့ ႏို႔စို႔ရဖို႔ ေနာက္တစ္နာရီေစာင့္ရဦးမယ္လို႔ နာရီက ၫႊန္ျပေနတယ္ေလ။

ေနာက္ၿပီး သူ႕တစ္ကိုယ္လံုးကို ၀တ္ဆင္ေထြးပိုက္ထားတဲ့ အ၀တ္အစားေတြကလည္း တစ္ပံုႀကီးပါပဲ။ သူကေတာ႕ က်ပ္လို႔ညပ္လို႔။ ဒါေပမဲ့ သည္အ၀တ္အစားေတြကိုလည္း သူႀကိဳက္သလို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ခြၽတ္ပစ္လို႔မရဘူးဆိုတာ သူ သိလာရတယ္။
ႏို႔မစို႔ရလို႔ စိတ္ပ်က္ေနရာကေန ကိုယ္လက္ကို ပါးစပ္နဲ႔စုပ္မိျပန္ေတာ့လည္း သည္လို အက်င့္ဆိုး ေတြကို ခြင့္မျပဳရဘူးလို႔ မိသားစုဆရာ၀န္ေတြက ေျပာပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕လက္ေတြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ည္ထားဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း လက္ထိပ္မွာ အနံ႔ဆိုးဆိုး ေဆးခါးသုတ္ထားဖို႔ အေမကို ခိုင္းထားပါ တယ္။

ကေလးငယ္ရဲ႕ သဘာ၀က်က်လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာသာ ရွိေနပါ ေတာ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဂြၽန္ဟာ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ေလးဖက္တြားၿပီး ေဆာ့ကစားတဲ့အရြယ္ကို ေရာက္လာတယ္။ သည္အခါေရာက္ေတာ့ "လိမၼာရမယ္၊ မညစ္ပတ္ရဘူး" ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ပလူပ်ံလာေတာ့တာပဲ။

သည္လိုနဲ႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သန္႔ရွင္းေရး သင္တန္းႀကီးလည္း အစျပဳလာပါေတာ့တယ္။
သည္ အရြယ္ မတိုင္မီကတည္းက သူ႕လက္က လိင္အဂၤါကိုသြားထိမိတိုင္း "မထိရဘူး" "မကိုင္နဲ႔ " ဆိုၿပီး အဖယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

လိင္အဂၤါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိတ္ပင္တားဆီးမႈနဲ႔အတူ မစင္အညစ္အေၾကးအေပၚမွာ စက္ဆုပ္ရြံရွာမႈဟာ ဒြန္တြဲလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာလို႔ နယ္လွည့္အေရာင္းသမားဘ၀ကို ေရာက္တဲ႕ အခါ သူ႕ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းထဲမွာ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္တဲ့ ျပက္လံုးေတြ၊ အိမ္သာ၊ ေရခ်ဳိးခန္းႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ျပက္လံုးေတြ ပါ၀င္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕သင္တန္းအေပၚမွာ အမ်ားဆံုးဖိစီးေနတာကေတာ့ ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ၊ အိမ္နီးခ်င္း ေတြလာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕သားဂြၽန္ဟာ မိဘရဲ႕သင္ၾကားမႈကို ေျမ၀ယ္မက် လိုက္နာတဲ့ သားေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဂြၽန္ရဲ႕ အေမနဲ႔ အေဖဟာ ဂြၽန္တစ္ေယာက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖစ္ေရးကို အလြန္စိတ္ေစာေနၾကပါတယ္။

အေဒၚျဖစ္သူက ေခ်ာကလက္တစ္ခုေပး လိုက္တာနဲ႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေဒၚေဒၚခင္ဗ်ားလို႔ ျပန္ေျပာရပါမယ္။ စားပဲြ ေသာက္ပြဲမွာလည္း ေျပာတာဆုိတာ လုပ္တာကိုင္တာ စားေသာက္တာ အခ်ဳိးက်ဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ လူႀကီးေတြစကား ေျပာေနရင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရမယ္။ စကား၀င္မေျပာရဘူး။

တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဘာသာေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို သြားတဲ့အခါ ၀တ္ဆင္ရတဲ့ ေအာ့ေၾကာလန္စရာ အ၀တ္အစားကိုလည္း အိမ္နီးနားခ်င္းေတြအႀကိဳက္ ၀တ္ဆင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

သည္လိုဂုဏ္သိကၡာရွိေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္အတူ မပါမျဖစ္တဲ့ လိမ္ညာမႈတစ္ခုလည္း ပါရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီလိမ္ညာမႈကို သူသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ လိမ္ညာမႈဟာ သူငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အစျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆဲတတ္တဲ့ ကေလးဆိုးေတြကို ဘုရားသခင္က မခ်စ္ဘူးလို႔ သူ႕ကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးမီးရထားစႀကႍန္ေပၚ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနရင္ လက္မွတ္စစ္က႐ိုက္လိမ္႔မယ္လို႔ ေျပာျပန္ပါ တယ္။

လူ႕ဘ၀ဆိုတာ ဘယ္ကေန စျဖစ္လာပါလိမ့္လို႔ သိခ်င္စိတ္ေတြလည္း အၿမီးအေမာက္မတည့္တဲ့ လိမ္ညာမႈေတြနဲ႔သာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သည္လိမ္ညာမႈေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားသလဲ ဆိုရင္ လူ႕ဘ၀အ ေၾကာင္း၊ လူေတြေမြးဖြားလာတဲ့အေၾကာင္း သိခ်င္စိတ္ေတြဟာ တစ္ခါတည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့တာပဲ။

အိမ္နီးခ်င္း ကေလးမေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ လင္မယားလုပ္တမ္းကစားမိတာကို အေမလုပ္တဲ့သူက ေတြ႕သြားတဲ့အခါမွာ ေတာ့ ဘ၀နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လိမ္ညာမႈေတြဟာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ သြားပါေတာ့တယ္။
ဂြၽန္တစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းႀကီးအ႐ိုက္ခံရပါေတာ့တယ္။ အေဖလုပ္တဲ့သူ အလုပ္က အိမ္ျပန္ေရာက္လာေတာ့လည္း ေနာက္ထပ္ အ႐ိုက္ခံရျပန္ေသးတယ္။

သည္လိုအ႐ိုက္ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ ဂြၽန္ရဲ႕ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လိင္မႈကိစၥဆိုတာ အလြန္ ညစ္ညမ္းတဲ့ အကုသိုလ္အမႈႀကီး ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ကူးဖို႔ေတာင္မသင့္ျမတ္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္လို႔ သင္ခန္းစာ ရသြားပါေတာ့တယ္။
သနားစရာေကာင္းတဲ့ ဂြၽန္ကေလးဟာ လိင္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိခ်င္တဲ့စိတ္ကို အရြယ္ေရာက္တဲ့ အထိ မ်ဳိသိပ္ ထားခဲ့ရရွာတယ္။ ႐ုပ္ရွင္႐ံုထဲမွာ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္က သူ႔မွာ ကိုယ္၀န္ သံုးလရွိေနၿပီလို႔ ေျပာသံၾကားရတဲ႕အခါမွာ တဟားဟား ရယ္ခ်င္ရယ္ ေနေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။

အသိဥာဏ္ပိုင္းမွာေတာ့ ဂြၽန္ဟာပံုမွန္ပါပဲ။ စာသင္တဲ့ ေနရာမွာလည္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း မိုက္မိုက္မဲမဲ ဆရာတစ္ေယာက္က ေပးတတ္တဲ့ ေလွာင္ေျပာင္႐ႈတ္ခ်တာမ်ဳိး၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးတာမ်ဳိးကို မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဘာမွမည္မည္ရရ အသံုးမ၀င္တဲ႔ အသိပညာ မေတာက္ တေခါက္ရယ္၊ အေပါစားစာနယ္ဇင္းေတြ၊ မဲျပာပုဆိုး႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ စံုေထာက္ ၀တၴဳေတြဖတ္႐ံုေလာက္နဲ႔ ရႏိုင္မဲ့ ယဥ္ေက်းမႈရယ္ကိုယူၿပီး ဂြၽန္တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကထြက္လာေတာ့တာပဲ။

ဂြၽန္အဖို႔ေတာ့ "မီလ္တန္ Milton" ဆိုတဲ့စကားလံုးဟာ အာခံတြင္းကို သန္႔စင္တဲ့ ေဆးတစ္မ်ဳိးရဲ႕ အမည္လို႔ပဲ သိေနခဲ့တယ္။ ဘီသိုဗင္တို႔၊ ဘက္ခ်္တို႔ဆိုရင္လည္း အဲဗစ္ပရက္စေလတို႔၊ ေဗဒါဗက္ တီး၀ိုင္းတို႔ၾကားမွာ ေဖာက္ေဖာက္၀င္လာၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္တဲ့ ငနဲေတြလို႔ပဲ သိေနတယ္။

ဂြၽန္စမစ္ရဲ႕ ၀မ္းကြဲညီတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ႕ ရယ္ဂ်ီနယ္ကေတာ႕ ခ်မ္း သာသူမို႔ ပ႐ိုက္ဗိတ္ ေက်ာင္းတစ္ခုကို တက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ အသိဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈဟာလည္း ဂြၽန္ကေလးနဲ႔ ပိန္မသာလိန္မသာ ပါပဲ။ သူလည္း ခပ္ညံ့ညံ့ဘ၀မ်ဳိးကိုပဲ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲဆိုတဲ့ အစဥ္အလာေဟာင္းထဲမွာပဲ ကြၽန္ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနရတယ္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာတို႔၊ ေပ်ာ္ရႊင္သုခတို႔နဲ႔ ကင္းေ၀းေနခဲ့ရတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ေဖာ္ျပေနတဲ့ ဂြၽန္နဲ႔ ရယ္ဂ်ီနယ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀႐ုပ္ပံုလႊာမ်ား ဟာ တစ္ဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ႐ုပ္ေျပာင္ေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလား။ မဟုတ္ ပါဘူးဗ်ာ။ ႐ုပ္ေျပာင္ေတြ တကယ့္ကိုမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္လံုး မွာရွိေနတဲ့ ေႏြးေထြးတဲ့လူသားစိတ္ဓာတ္ေတြကို ေျပာဖို႔ က်န္ပါေသးတယ္။ အဲသည္လူသားစိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ဆိုးသြမ္းတဲ့ အက်င့္စ႐ိုက္ေတြ ျဖစ္လာ ေအာင္ဖန္တီးတဲ့ အေျခအေနမ်ားၾကားမွာ ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီး တည္တံ့ေနပါတယ္။

စမစ္တို႔လို၊ ၀ပ္သင္တန္တို႔လို လူမ်ဳိးေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ေဖာ္ေရြတတ္တဲ့ သူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ကေလးဆန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြ၊ အယူသည္းမႈေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္။ ကေလး တစ္ေယာက္လို ႐ိုး႐ိုးသားသား ယံုၾကည္တတ္ၾကတယ္။ သစၥာရွိတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔တေတြ ဟာ စုေပါင္းၿပီး "စံျပႏိုင္ငံသားအသင္း" ကို တည္ေထာင္ၾကတယ္။

သည္အသင္းက တရားဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ၿပီး က႐ု ဏာတရားထားၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ တိရစာၦန္ေတြကို အၾကင္နာ တရားရွိရွိ သတ္ရမယ္လို႔ အမိန့္ခ်တဲ့လူမ်ဳိးဟာ သူတို႔လို လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ပါ တယ္။ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴရမယ္လို႔ အမိန္႔ ခ်မွတ္တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔လုိလူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ လူသားစိတ္ဓာတ္ မထားႏိုင္ တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကြဲၾကျပဲၾကေတာ့တာပဲ။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး ခရစ္ယာန္အယူနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ ရာဇ ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ကိုဓဥပေဒတစ္ခုကို မစဥ္းမစားလက္ခံလိုက္ၾကတယ္။ စစ္ပြဲ ျဖစ္ၿပီး လူေတြတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သတ္ၾကျဖတ္ၾကတာကို သဘာ၀ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံလိုက္ၾကတယ္။

ဂြၽန္နဲ႔ သူ႕ညီ၀မ္းကြဲတို႔ဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာနဲ႔ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကိုလည္း မိုက္မဲမႈေတြ၊ ရက္စက္မႈေတြ၊ မုန္းတီးမႈေတြ ျပည့္ေနေစဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္အတြက္က ဥပေဒတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး မိန္းမအတြက္က ဥပေဒတစ္ မ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္လို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး သေဘာတူထားၾကတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးက သူတို႔လက္ထပ္မယ့္မိန္းမဟာ အပ်ဳိစစ္စစ္ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏို႔ ... ခင္ဗ်ား တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကေကာ လူပ်ဳိစစ္လို႔လားဗ်ာလို႔ ေမးလိုက္ရင္ေတာ့ မ်က္ေမွာင္ႀကီးေတြက်ဳတ္ၿပီး မိန္းမနဲ႔ ေယာက်္ား တူတာမဟုတ္ဘူးဗ်လို႔ ျပန္ေျပာေတာ္မူၾကေလရဲ႕။

(ဆက္ရန္)
ေမာင္သာမည
(အေတြးအျမင္စာစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္)

Sunday, 22 January 2012 02:57
http://www.maukkha.org/index.php/book-store/essay-maukkha/1767-maukkha-js-neill-maukkha-thar-ma-nya
· · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...