Saturday, February 4, 2012

ပူပူေႏြးေႏြး ေထာင္လြတ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ ့သုိ႔ အိတ္ဖြင္ေ့ပးစာ

by Wai Maw on Saturday, February 4, 2012 at 3:18pm


ဖုိးေသာၾကာ -၁-၂ -၂၀၁၂

ျမန္မာ ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေရပန္းစား ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး (စိန္၊ စု၊ ကန္ - ပူးေပါင္း)ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွဳ မ်ားႏွင့္ ေလာေလာ လတ္လတ္ ပူပူေႏြးေႏြး ေထာင္မွ လြတ္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ့ ေခၚ ႏုိ္င္ငံ အနာဂတ္ ဦးေလးၾကီးမ်ား ဘယ္လမ္းသြားမလဲ ဆုိသည့္ ႏုိ္င္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံအနာဂတ္ ဦးေလးၾကီးမ်ား ဆုိသည့္ စကား ရွင္းလုိသည္။
ရွစ္ဆယ္ရွစ္ ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ့သည္ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္ စစ္တြက္ၾကည့္လွ်င္ အသက္ ၄၅ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ၅၀ ၾကားတြင္ ေရာက္ရွိ ေနၾကေလျပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ လမ်ား မၾကာမီက သူတုိ႔ထဲက လူတခ်ိဳ႔ အသက္ ၅၀ ျပည့္ ေမြးေန ႔ပြဲ က်င္းပသည္ဟု သတင္းတြင္ ဖတ္ရသည္။
ကၽြန္ဳပ္လည္း အသက္သည္ ၅၀ ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ျပီ။ ၁၉၈၄ -ခုႏွစ္၊ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းျပီးျပီး ဘြဲ ့ရကာ လုပ္ငန္းခြင္သုိ ႔ ေစာစီးစြာ ၀င္ခဲ့ရသျဖင့္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ အေရးအခင္း ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား အမည္ တပ္ခြင့္ မရခဲ့။
ကၽြႏ္ုပ္နည္းတူ ကုိကုိၾကီး၊ မင္းကုိႏုိင္ တုိ႔ႏွင့္ သက္တူ ရြယ္တူမ်ားသည္ ေက်ာင္းေစာစြာ ျပီးခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းခြင္ ေစာစီးစြာ ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွာလည္း ေက်ာင္းသား အမည္ခံခြင့္ မရသူ မ်ားစြာ ရွိေပမည္။

ကၽြန္ဳပ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္က ေမြးရပ္ေျမ သုိ႔ ျပန္ေရာက္၏။
အဘုိးေလးဟု တမ်ိဳး၊ ဦးေလးၾကီးဟု တဖုံ၊ အန္ကယ္ ဟု တသြယ္ ႏွဳတ္ဆက္ လာၾကသည္။

ထုိသူမ်ားမွာ ကၽြန္ဳပ္၏ အကုိ၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမႏွင့္ အသက္ရြယ္တူ မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေမြဖြားလာၾကသူ အသက္ ၂၀ ၀န္းက်င္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပတည္း။
ဆုိလုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား အမည္ျဖင့္ အမည္ခံေရးသည္ အဓိကေလာ။
အလုပ္ ျဖစ္ေရးသည္ အဓိေလာ ၊ခြဲျခား ျမင္ေစရန္ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးကေတာ့ ရွင္းသည္။
ပါတီႏုိ္င္ငံေရး ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္သည္။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား အမည္ခံမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိ္င္ငံေရး လုပ္မည္၊
ပီးပဲလ္ ဆုိဆုိက္ရတီ လုပ္မည္၊
လူထုၾကားတြင္ တသားတည္း ရပ္၍ လူထု ဘ၀ အနီးကပ္ ေလ့လာဦးမည္၊ ေနာက္မွ ပါတီေထာင္မည္
လုထူ အသံ နားေထာင္ ဦးမည္ ဆုိေသာ အသံေတြ ၾကား ေနရသည္။

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ့ အေနႏွင့္ပါတီ မေထာင္ေသး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေသးဟူ၍ ကုိကုိၾကီးေျပာဆုိသည္။

အမွန္မွာ ပူပူေႏြးေႏြး ေထာင္လြတ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါတီ မေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဟု ေျပာသင့္သည္။
အေၾကာင္းမွာ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ့ အမည္ျဖင့္ပါတီ ၂ ခု ေထာင္ထားျပီး ျဖစ္၍ ထုိစကားမွာ ေရွ ့ေနာက္ မညီ ျဖစ္ေနသည္။

တခ်ိဳဳ့က ယခုတေလာ ေရပန္းစားေနသည့္ ဗကသ ျပန္လည္ ဖြဲ ့စည္းေရး၊ အထက္-ဗ ျပန္လည္ ဖြဲ ့စည္းေရးတုိ ့တြင္ ပူပူေႏြးေႏြး ေထာင္လြတ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား အဖြဲ့ ၀င္တုိ႔သည္ နာယက၊ အၾကံေပး၊ ဘာညာစသည့္ ရာထူး တုိ႔ျဖင့္ တာ၀န္ ယူရန္ ရွိသျဖင့္ နုိင္ငံေရး ေလာကျဖင့္ ပူးသေယာင္၊ ခြါသေယာင္ လုပ္ေလသေလာဟု ခန့္မွန္းခ်င့္ခ်ိန္ တြက္ဆေနမိသည္။
ျပည္သူ တုိ႔ ဒုကၡ တြင္းမွ ကယ္တင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မွန္သမွ်တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာက၌္ အခ်ိန္ေစာသည္မရွိ။
နာရီတုိင္း စကၠန္ ့တုိင္းတြင္ ႏုိ္င္ငံေရးသမားတုိ႔ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ မွဳ မ်ားသည္ ေရႊမိနစ္ မ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။
ႏုိင္ငံေရးသည္ စစ္ေရးကုိ ေရွာင္ရွား၍ ေျဖရွင္းသည့္ အႏုနည္း ဥာဏ္ရည္ တုိက္ပြဲ စစ္ဆင္ေရး တမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။
အဖုိး သခင္ကုိယ္ေတာ္မွိဳင္း ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ သခင္လူငယ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ အခက္။ ဗမာ့ အခ်က္ ဆုိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး အလုပ္မွန္ခဲ့သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ သမုိင္းတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္၌ အဂၤလိပ္ကုိ တုိက္ထုတ္လုိ၍ ဂ်ပန္ ကုိေပါင္း၊ ဂ်ပန္ကုိ ျပန္လည္ တုိက္ထုတ္လုိ၍ အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ ကုိျပန္လည္ေပါင္းသင္းခဲ့၊ အခ်ိန္ကုိက္ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေလာ။

ကမၻာ့ သမုိင္းတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္၌္ (ရုရွား၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ ) တုိ႔ မဟာမိတ္လုပ္၍ အခ်ိန္ကုိ အက်ိဳးရွိစြာ သုံးႏုိင္၊ႏုိ္င္ငံေရး ကစား ႏုိ္င္သျဖင့္ ကမၻာတြင္ ဖက္ဆစ္ စနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိ္င္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကၽြန္ုပ္ ဆုိလုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား အမည္ခံျပီး လူထု ေမတၱာကုိ ရယူ၍ ေတာ္လွန္ေရး အသံေကာင္း ဟစ္ေနယုံမွ်ျဖင့္ ေအာင္ပြဲ ရႏုိ္င္-မရႏုိင္ စဥ္းစား ၾကဖုိ႔ လုိသည္။

ေက်ာင္းသား ဆုိေသာ အမည္ သည္ ေနာင္ မည္မွ်ၾကာသည္အထိ ျပည္သူက လက္ခံ နားလည္ ေပးႏုိင္မည္ကုိလည္း တြက္သင့္ၾကသည္။
စစ္ေျမျပင္တြင္ သူရဲေကာင္းမ်ား ရွိေနၾကသကဲ့သုိ႔ ပါတီႏုိ္င္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိ္င္ငံေရး သည္သာလွ်င္ တရား၀င္ ျပည္တြင္း- ျပည္ပတုိ႔ႏွင့္ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရန္လုိသည္။
နမူနာ အားျဖင့္ ပုံျပရေသာ္ --ကုိေက်ာ္သူ ကဲ့သုိ လူမွဳေရး အဖြဲ့အစည္းတခု၏ ေခါင္းဆာင္သည္ ပါတီ ႏုိ္င္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ႏုိ္င္ငံေရးကုိ ေက်ာ္လြန္၍ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ႏုိ္င္ ပါသေလာ။
ႏုို္င္ငံျခား အကူေငြျဖင့္ လူမွဳေရး လုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းသည္ ပါတီ ႏုိ္င္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ႏုိ္င္ငံေရးကုိ ေက်ာ္လြန္၍ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသေလာ။
မုိက္ခရုိေဆာ့ဖ္ သေဌးၾကီး ဘီလ္ဂိတ္ ကဲ့သုိ႔ သန္းခ်ီ လွဴကာ လူမွဳေရး အလွဴ ေပးေနသူမ်ိဳးသည္ ပါတီ ႏုိ္င္ငံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ ႏုိ္င္ငံေရးကုိ ေက်ာ္လြန္၍ သမၼတ၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ႏုိ္င္ ပါသေလာ။

ျပည္ပေရာက္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား ဆုိသူ အမ်ားစုသည္ မီဒီယာ ေလာကကုိ ႏုိင္ငံေရးကြင္းျပင္ အျဖစ္ သမုတ္ၾကလွ်က္ ၀က္ဆုိက္ေထာင္ကာ ပရုိပုိဇယ္ရွာျခင္း၊ ႏွင့္ (ဘီဘီစီ၊ ဗီြအုိေအ၊ အာအက္ဖ္ေအ-စသည့္ ) မီဒီယာလုိင္းဘက္ ေရြ ့သူ ေရြ ့ၾကေလျပီ။
အခ်ိဳ ့မွာမူ -- အာသမားမ်ား၊ အသျပာသမား ဘ၀ျဖင့္ ငဘတ္၊ င၀ါး အဖြဲ့ႏွင့္ ေပါင္းသူေပါင္း၊ ေငြေပးမည့္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ေပါင္းသူေပါင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး သမား ဘ၀မွ လူသတ္သမား ျဖစ္သူျဖစ္၊ ဦးသိန္းစိန္ လက္ေ၀ခံ ျဖစ္ရန္ ၾကံသူ ကၾကံ၊ ႏုိ္င္ငံျခား ပရုိပုိဇယ္ ဆက္ေပးမည့္ အဖြဲ့အား ေမွ်ာ္သူကေမွ်ာ္၊ ျပည္တြင္း၀င္မည့္ လူမွဳေရး ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္မည့္ ႏုိ္င္ငံျခား အဖြဲ့မ်ားတြင္ ကပ္သူက ကပ္ၾက ျဖစ္ေနၾကေပျပီ။
ပူပူေႏြးေႏြး ေထာင္လြတ္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ားတုိ႔သည္ ႏုိ္င္ငံေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိ္င္ငံေရး အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းကုိ ခြဲျခား တတ္မွ ေရွ ့ဆက္ ႏုိင္ေပမည္-မဟုတ္ပါေလာ။
ျပည္သူတုိ႔ ေမ်ွွာ္လင့္ အထင္ၾကီးထားသေလာက္ တာ၀န္ေက်ျပြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ရည္လွ်က္-----
ဆက္ပါဦးမည္။။။----
--ဖုိးေသာၾကာ

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ယွဥ္္တြဲ သုံးသပ္ေလ့လာႏိုင္ပါရန္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။
ဟစ္တုိင္သည္ အမွန္တရား လုိလားသူမ်ားႏွင့္ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ားအားလုံး ပုိင္သည့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ-စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...