Monday, September 2, 2013

~~~~ ရုပ္ဝတၳဳႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ~~~~

Archangel AK's photo.
Photo: ~~~~ ရုပ္ဝတၳဳႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ~~~~

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ ကားမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ
ဖုန္မ်ားလည္း အလြန္ေပါမ်ားလာခဲ့ပါသည္။

ကားမ်ားျပားလာေသာအခါကားေမာင္းသူ
မ်ားျပားလာသကဲ့သို႔ ဖုန္းေပါမ်ားလာေသာအခါ ဖုန္းေျပာသူမ်ားျပားလာေလေတာ့သည္။

ဤတြင္ ျပႆနာကား " ကားေမာင္းရင္းဖုန္းေျပာသူမ်ား " ပါ အလိုအေလ်ာက္မ်ားျပားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရုပ္ဝတၳဳပိုင္း တိုးတက္လာေသာအခါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားပါ ပိုမို တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကားေမာင္း
ရင္းဖုန္းေျပာျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ကားႏွင့္ဖုန္းမ်ားေပါမ်ားလာေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ မရွိေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒထက္ အသိတရားကိုသာ ပိုမိုဦးစားေပးေစလိုပါသည္။ အသက္ကိုဥာဏ္ေစာင့္ ဟူေသာစကားပံုအရ မိမိ ၏ အသက္ကို တာဝန္ယူရန္မွာ ကိုယ္တိုင္တာဝန္အရွိဆံုးပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လမ္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း 
လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းမႈေရာ လိုက္နာမႈပါ အားနည္းေသာ ဤႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ေမာင္းရျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။

အထူးသျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သေဘာသဘာဝမတူညီေသာယာဥ္မ်ား ( ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ ဘက္ထရီဆိုင္ကယ္ စသည္ျဖင့္ ) လမ္းေပၚတြင္ တိက်ေသာ စည္းကမ္းမရွိဘဲ နားလည္မႈ ျဖင့္ အဆင္ေျပသလိုသြားလာေနျခင္းသည္ ပိုမို အႏၲရာယ္ႀကီးမားေစပါသည္။

မ်က္စိတစ္မွိတ္ လ်ွပ္တစ္ပ်က္
အတြင္းဘာမဆို ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဖုန္းေျပာရင္း ကားေမာင္းေန
ျခင္းသည္ ကိုယ့္အသက္ႏွင့္ ဖုန္း တစ္ Call ကို လဲလွယ္ကာ ေသမင္းကို စိန္ေခၚေန
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းတစ္ call သည္ အေရးႀကီးႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိအသက္ မိမိခႏၶာထက္ေတာ့ ပို၍ အေလးမထားသင့္ပါ။

အကယ္၍ မိမိတြင္ အေရးႀကီး phone call မ်ား လာေလ့ရွိပါက ကားေမာင္းစဥ္ အသံုးျပဳရန္ သင့္တင့္ေသာ bluetooth handfree တစ္ခုကိုဝယ္ယူထားသင့္ပါသည္။

သိန္းရာခ်ီတန္ေသာ ကားတစ္စီးကို 
ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္သူသည္ ဆင္တစ္စီးလံုးဝယ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ခြၽန္းအတြက္ လက္မေႏွးသင့္ပါ။

ကားေမာင္းရင္းဖုန္းေျပာေနသူမ်ားကိုျမင္မိတိုင္း စိတ္မသက္မသာခံစားမိလို႔ ေစတနာႏွင့္ ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖုန္းေတြေျပာၾကပါသည္။ ဖုန္းေျပာလ်ွင္ ဖုန္းယဥ္ေက်းမႈ ရွိသင့္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္မိသည္မွာ Busy tone send ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ 
မထြန္းကားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းတြင္ Busy tone send ျခင္းႏွင့္ SMS ေပးပို႔ကာ reject လုပ္ျခင္း 2 မ်ိဳး သံုးႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုသူသည္ သူအဆင္ေျပခ်ိန္တြင္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းလက္ခံသူ မည္သည့္ အေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနမွန္း မျမင္ရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ Phone လက္ခံသူသည္ 
ျငင္းဆိုသင့္လ်ွင္ Call ကို reject လုပ္၍ ေနာက္မွျပန္လည္ ေခၚဆိုသင့္ပါသည္။

Reject လုပ္ျခင္းျဖင့္ မၾကား၍ မဟုတ္ဘဲ ဖုန္းေျပာရန္ အခြင့္မသာ၍ ဆိုတာ ေခၚဆိုသူမွလည္း နားလည္ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ားစုမွာ ဖုန္းကို Busy tone send ျခင္းကို လက္မခံဘဲ 

" ဘာျဖစ္လို႔ ဖုန္းခ်ပစ္လိုက္တာလဲ " ဟု ျပင္းထန္စြာ စိတ္ဆိုးရန္ေတြ႕တတ္ၾကပါသည္။ 

ရုပ္ဝတၳဳကိုလိုက္၍ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈမတိုးတက္လာေသာအခါ ဤအေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကားေမာင္းရင္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ဖုန္းေျပာၾကပါသည္။ မိမိ၏ လံုၿခံဳမႈထက္
 ဖုန္း call တစ္ခုအား အေရးမေပးေစလိုပါ။

ဖုန္းေျပာရင္း ကားမေမာင္းသင့္ဟူေသာ အသိတရားႏွင့္ Busy tone send ျခင္းကို နားလည္လက္ခံေပးသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကားေစလိုသည္မွာ ရင္ထဲမွဆႏၵအမွန္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Archangel AK 2.9.2013

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ ကားမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ
ဖုန္မ်ားလည္း အလြန္ေပါမ်ားလာခဲ့ပါသည္။
ကားမ်ားျပားလာေသာအခါ ကားေမာင္းသူမ်ားျပားလာသကဲ့သို႔ ဖုန္းေပါမ်ားလာေသာအခါ ဖုန္းေျပာသူမ်ားျပားလာေလေတာ့သည္။

ဤတြင္ ျပႆနာကား " ကားေမာင္းရင္းဖုန္းေျပာသူမ်ား " ပါ အလိုအေလ်ာက္မ်ားျပားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရုပ္ဝတၳဳပိုင္း တိုးတက္လာေသာအခါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားပါ ပိုမို တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကားေမာင္း
ရင္းဖုန္းေျပာျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ကားႏွင့္ဖုန္းမ်ားေပါမ်ားလာေသာ္လည္း ထိုဥပေဒ မရွိေသးပါ။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒထက္ အသိတရားကိုသာ ပိုမိုဦးစားေပးေစလိုပါသည္။ အသက္ကိုဥာဏ္ေစာင့္ ဟူေသာစကားပံုအရ မိမိ ၏ အသက္ကို တာဝန္ယူရန္မွာ ကိုယ္တိုင္တာဝန္အရွိဆံုးပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လမ္းပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း
လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းမႈေရာ လိုက္နာမႈပါ အားနည္းေသာ ဤႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ေမာင္းရျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္ပါ။

အထူးသျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သေဘာသဘာဝမတူညီေသာယာဥ္မ်ား ( ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ ဘက္ထရီဆိုင္ကယ္ စသည္ျဖင့္ ) လမ္းေပၚတြင္ တိက်ေသာ စည္းကမ္းမရွိဘဲ နားလည္မႈ ျဖင့္ အဆင္ေျပသလိုသြားလာေနျခင္းသည္ ပိုမို အႏၲရာယ္ႀကီးမားေစပါသည္။

မ်က္စိတစ္မွိတ္ လ်ွပ္တစ္ပ်က္
အတြင္းဘာမဆို ျဖစ္သြားႏိုင္ေသာလမ္းမ်ားေပၚတြင္ ဖုန္းေျပာရင္း ကားေမာင္းေန
ျခင္းသည္ ကိုယ့္အသက္ႏွင့္ ဖုန္း တစ္ Call ကို လဲလွယ္ကာ ေသမင္းကို စိန္ေခၚေန
ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းတစ္ call သည္ အေရးႀကီးႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိအသက္ မိမိခႏၶာထက္ေတာ့ ပို၍ အေလးမထားသင့္ပါ။

အကယ္၍ မိမိတြင္ အေရးႀကီး phone call မ်ား လာေလ့ရွိပါက ကားေမာင္းစဥ္ အသံုးျပဳရန္ သင့္တင့္ေသာ bluetooth handfree တစ္ခုကိုဝယ္ယူထားသင့္ပါသည္။

သိန္းရာခ်ီတန္ေသာ ကားတစ္စီးကို
ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္သူသည္ ဆင္တစ္စီးလံုးဝယ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ခြၽန္းအတြက္ လက္မေႏွးသင့္ပါ။

ကားေမာင္းရင္းဖုန္းေျပာေနသူမ်ားကိုျမင္မိတိုင္း စိတ္မသက္မသာခံစားမိလို႔ ေစတနာႏွင့္ ေရးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖုန္းေတြေျပာၾကပါသည္။ ဖုန္းေျပာလ်ွင္ ဖုန္းယဥ္ေက်းမႈ ရွိသင့္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္မိသည္မွာ Busy tone send ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈ
မထြန္းကားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းတြင္ Busy tone send ျခင္းႏွင့္ SMS ေပးပို႔ကာ reject လုပ္ျခင္း 2 မ်ိဳး သံုးႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းေခၚဆိုသူသည္ သူအဆင္ေျပခ်ိန္တြင္ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္းလက္ခံသူ မည္သည့္ အေျခသို႔ ေရာက္ရွိေနမွန္း မျမင္ရပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ Phone လက္ခံသူသည္
ျငင္းဆိုသင့္လ်ွင္ Call ကို reject လုပ္၍ ေနာက္မွျပန္လည္ ေခၚဆိုသင့္ပါသည္။

Reject လုပ္ျခင္းျဖင့္ မၾကား၍ မဟုတ္ဘဲ ဖုန္းေျပာရန္ အခြင့္မသာ၍ ဆိုတာ ေခၚဆိုသူမွလည္း နားလည္ေပးသင့္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ အမ်ားစုမွာ ဖုန္းကို Busy tone send ျခင္းကို လက္မခံဘဲ

" ဘာျဖစ္လို႔ ဖုန္းခ်ပစ္လိုက္တာလဲ " ဟု ျပင္းထန္စြာ စိတ္ဆိုးရန္ေတြ႕တတ္ၾကပါသည္။

ရုပ္ဝတၳဳကိုလိုက္၍ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈမတိုးတက္လာေသာအခါ ဤအေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကားေမာင္းရင္း ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ဖုန္းေျပာၾကပါသည္။ မိမိ၏ လံုၿခံဳမႈထက္
ဖုန္း call တစ္ခုအား အေရးမေပးေစလိုပါ။

ဖုန္းေျပာရင္း ကားမေမာင္းသင့္ဟူေသာ အသိတရားႏွင့္ Busy tone send ျခင္းကို နားလည္လက္ခံေပးသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ထြန္းကားေစလိုသည္မွာ ရင္ထဲမွဆႏၵအမွန္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Archangel AK 2.9.2013

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...