Sunday, September 1, 2013

ပါတီစနစ္

August 30, 2013 at 11:36am
အဂၤလိပ္ စကားလံုး(Party) ကို ျမန္မာလို တိုက္ရိုက္ ေမြးစားထားတဲ့ “ပါတီ” ဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေရးပါတဲ့စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ “ႏိုင္ငံေရး (သို႔) ဒီမိုကေရစီ” လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ ပါတီဆိုတာကိုတတြဲတည္း သိၾကပါတယ္။ “ပါတီ” ဆိုတာကို အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္မွာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုထားတာကေတာ့“ႏိုင္ငံေရးအရ တရားဝင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာအစိုးရဖြဲ႔ရန္ (သို႔) အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ဖြဲ႔စည္းေသာအဖြဲ႔” လို႔ အဓိပၸါယ္ ေပးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ပါတီလို႔ အလြယ္ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္း ထံုးစံအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ရည္မွန္းခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ပါတီရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္၊ ပါတီရံပံုေငြ … စသျဖင့္က႑အစံုအလင္ ရွိၾကပါတယ္။
ရည္မွန္းခ်က္ေတြလည္း ကြဲျပားၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးရဲ႕ တူညီခ်က္ကေတာ့“ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာ ရရွိေရး” ကို ဦးတည္ၾကပါတယ္။


ဒီေနရာမွာ ပါတီေတြရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပံုေတြကို အဓိက ေျပာခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီေတြ အကုန္လံုးပါဝင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထဲက ႏိုင္ငံေရး ပံုသ႑န္ေတြ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕“ပါတီစနစ္” အေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေတြရဲ႕ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ“ႏိုင္ငံေရးအရ အာဏာရရွိေရး” ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါတီေတြ တည္ရွိပံု၊ ပါတီေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပံု၊ပါတီေတြ အစိုးရဖြဲ႔ၾကပံုေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာအေရးပါၿပီး ေလ့လာသင့္တဲ့ နယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏိုင္ဟာပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ေအာက္တိုဘာလမွာ ဖဆပလ ပါတီ ႏွစ္ခ်မ္းကြဲခ်ိန္မွာဦးေန၀င္းက အိမ္ေစာင့္အစိုးရဆိုၿပီး တိုင္းျပည္ အာဏာကိုသိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၆၀ဧၿပီလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး အနိုင္ရ ပါတီ ျဖစ္တဲ့ သန္႔ရွင္းဖဆပလ ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အာဏာသိမ္း အေျခအေနကေန ပါတီစံုကို ျပန္သြားခဲ့ေသးတယ္လို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဦးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က ဒုတိယအႀကိမ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာကိုသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ပါတီေတြ အကုန္လံုးကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ”လို႔ေခၚတဲ့ စစ္ေကာင္စီနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာကေန ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး“ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ ပါတီ)” ကို တည္ေထာင္ကာ တိုင္းျပည္ကို တစ္ပါတီစနစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ၁၉၈၈ မွာေတာ့ အမ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံုကေနစလိုက္တာ တျပည္လံုးအံုၾကြတဲ့ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုနဲ႔အတူ ဦးေနဝင္း အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။အဲဒီ ၁၉၈၈ ကာလရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို ၾကည့္ရင္ “ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး” “တစ္ပါတီအစိုးရျပဳတ္က်ေရး” “ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚထြန္းေရး”… စတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ လႊမ္းမိုးေနတာသတိထားမိမွာပါ။

အထက္ပါ ျမန္မာ့သမိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ “တစ္ပါတီစနစ္” “ပါတီစံုစနစ္” စတဲ့ ပါတီစနစ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ  အေရးပါလြန္းတယ္ဆိုတာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ၿပီးေခတ္ သမိုင္းဟာသက္ေသအျဖစ္ ေရးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီစနစ္ေတြအေၾကာင္း ပိုၿပီး ေလးေလးနက္နက္ သိဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာတဲ့အခါ“ဒီမိုကေရစီ စနစ္” နဲ႔ “ပါတီစနစ္” ဟာ နက္နက္နဲနဲကို ပက္သက္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး … ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြအရ ႏိုင္ငံတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အားေကာင္းသလဲဆိုတာဟာ ပါတီစနစ္ေတြနဲ႔လည္းတိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႔ အေရးအပါဆံုး တန္ဖိုး တစ္ခုဟာ “ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးမွာ လြတ္လပ္စြာပါဝင္ခြင့္နဲ႔တန္းတူညီမွ်ခြင့္ အခြင့္အေရး” ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးမွာလြတ္လပ္စြာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႔ခြင့္ရဖို႔၊ျပည္သူတိုင္း မိမိတို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ပါတီထဲ ပါတီဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရဖို႔ ေတြဟာ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ဒီအခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါတီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဟာနက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ဆက္သြယ္ေနတယ္လို႔ ဆိုရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္ကူဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ မရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ပါတီေတြ ဖြဲ႔တဲ့အခါမွာလည္းႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါမွဒီမိုကေရစီ စနစ္ပီသမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္ဟာ ပါတီတစ္ခုကို မႀကိဳက္လို႔ အျခားပါတီကိုေထာက္ခံဖို႔ (သို႔) ပါတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ (သို႔) မိမိကိုင္တိုင္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေတြကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ အခြင့္အေရး အျဖစ္ ရွိသင့္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ ပါတီတစ္ခုတည္း ရွိတဲ့စနစ္ဆိုရင္ “လြတ္လပ္ခြင့္” “တန္းတူညီမွ်ခြင့္” ရွိတယ္လို႔ ေခၚလို႔ ရႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။အဲဒီအခါ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ပါတီတစ္ခုတည္း ရွိတဲ့ “တစ္ပါတီစနစ္” ဟာ လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကို တိုက္ရိုက္(သို႔) သြယ္ဝိုက္တဲ့ နည္းေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတာေေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပမာ လကရွိ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၊ ၁၉၇၄ - ၁၉၈၈ အတြင္း ျမန္မာျပည္နဲ႔ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့တစ္ခုထက္ ပိုတဲ့ ပါတီေတြ ရွိေပမယ့္ ပါတီစံု စနစ္လို႔ မေခၚနိုင္ပဲ တစ္ပါတီ စနစ္ျဖစ္ေနတတ္တာလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ခုထက္ ပိုတဲ့ ပါတီေတြ ရွိေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ တစ္ပါတီ စနစ္ျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုေတာ့ပါတီတစ္ခုတည္းဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အာဏာ (၃) ရပ္လံုး (ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး)မွာ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတာမ်ိဳး ျဖစ္ေနၿပီး အျခားေသာ ပါတီေတြအတြက္ အခြင့္အေရး လံုးဝမရွိသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုပံုစံကိုလည္း ပါတီစံု စနစ္လို႔ မေခၚဘဲ တစ္ပါတီစနစ္လို႔ သတ္မွတ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ စကၤာပူႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈ ပါတီလို႔ေခၚလို႔ရမယ့္ People's Action Party (PAP) ျဖစ္ပါတယ္။ PAP ပါတီဟာ ၁၉၅၉ ကတည္းကေန အာဏာရရွိလာၿပီးဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔မွာ PAP ပါတီတစ္ခုတည္းကသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေနတာေၾကာင့္တစ္ပါတီစနစ္လို႔ ေခၚရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ေနာက္ ကပ္ရပ္မွာေတာ့ အလုပ္သမားပါတီလို႔ ေခၚလို႔ရမယ့္workers’ party ဟာ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ PAP ပါတီက စုစုေပါင္း ၈၇ ေနရာမွာ ၈၁ ေနရာ အႏိုင္ရပါတယ္။ PAP ပါတီဟာ စုစုေပါင္းမဲအေရအတြက္ရဲ႕ ၆၀.၁၄ % နဲ႔ အႏိုင္ရတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာလိုပဲပါတီေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႔ခြင့္ ရွိေပမယ့္ တစ္ပါတီစနစ္ ပံုစံ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၊ အီရန္ႏိုင္ငံ၊ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံ၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိုေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္ပါ ပံုစံ တစ္ပါတီႏိုင္ငံေတြကေတာ့ဒီမိုကေရစီ စနစ္လို႔ ေခၚဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာဖို႔ကေတာ့ခက္ပါတယ္။ သူ႔ကို အေယာင္ျပ ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚလို႔ ရႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ သူ႔မွာ အေယာင္ျပဒီမိုကေရစီ ပံုစံ အေပၚယံအခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ပါတီစံုရွိတာ၊ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္ရွိတာ၊ေရြးေကာက္ပြဲရွိတာ၊ လႊတ္ေတာ္မွာ အတိုက္အခံပါတီေတြက လူနည္းနည္းရွိတာ … စတဲ့ ဒီမိုကေရစီလုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ ရွိေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ျပည့္ဝမႈနဲ႔တိုင္းရင္ေတာ့ အျငင္းပြားစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပါတီစံု ရွိရဲ႕သားနဲ႔ဘာေၾကာင့္ တစ္ပါတီ စနစ္ ရွိေနတာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုျခင္း သီးျခားေလ့လာရမယ္ထင္ပါတယ္။ေယဘူယ် ခ်ၿပီးေတာ့ ေျပာဖို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတြဟာပါတီစံု စနစ္ျဖစ္လာဖို႔ အားမေပးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ပါ တစ္ပါတီစနစ္ဟာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးနဲ႔တန္တူညီမွ်ခြင့္ကို အနည္းနဲ႔ အမ်ား ဖယ္က်ဥ္ထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္(စစ္စစ္) အျဖစ္ “တစ္ပါတီစနစ္” ကို သတ္မွတ္ၾကဖို႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ပါတီတစ္ခုတည္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕အာဏာ (၃) ရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေၾကာင့္ လူနည္းစု လူမ်ိဳးစုေတြရဲ႕ မတူတဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔မတူတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ျငင္းပယ္ခံရေလ့ရိွတာကို တစ္ပါတီစနစ္ ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ရေလ့ ရွိပါတယ္။

တစ္ပါတီ စနစ္ကို ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ (စစ္စစ္) မွာ အနည္ဆံုးေတာ့ ၂ ပါတီ (သို႔) ၂ ပါတီထက္ ပိုတဲ့ပါတီေတြ ရွိရမယ္လို႔ ဆိုလိုသလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီအခါ ၂ ပါတီတည္း ရွိတဲ့ စနစ္ကို ၂ ပါတီစနစ္ (two parties system) လို႔ ေခၚဆို သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ၂ ပါတီဆိုတာဟာ ပါတီေတြ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိလို႔ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ ပါတီႀကီး ၂ ခုကသာ အစိုးရ ဖြဲ႔ႏိုင္ဖို႔၊လႊတ္ေတာ္မွာ အသာစီးရဖို႔ သူႏုိင္ ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရတဲ့ စနစ္ကို ၂ ပါတီစနစ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ယူေကႏိုင္ငံက ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ (ConservativeParty) နဲ႔ ေလဘာပါတီ (Labour Party)၊ အေမရိကန္က ဒီမိုကရက္တ္ပါတီ (DemocraticParty) နဲ႔ ရီပါဗလစ္ကန္ပါတီ (Republican Party) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာပါတီ ၂ ခုတည္း ရွိၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါတီ အေသးေလးေတြ ရွိေပမယ့္ ပါတီႀကီး ၂ ခုတည္းကလႊမ္းမိုးထားတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လို႔ ၂ ပါတီ စနစ္လို႔ ေခၚၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိယူေကႏိုင္ငံ ပါတီ စနစ္ကိုေတာ့ ၂.၅ ပါတီစနစ္လို႔ ေခၚလို႔ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ပါတီႀကီး ၂ခု အျပင္ သူတို႔ေလာက္ အားမေကာင္းေပမယ့္ အေတာ္အသင့္အားေကာင္းတဲ့ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက လက္ရွိ အစိုးရအဖြ႔ဲမွာ ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရအျဖစ္နဲ႔ ပါဝင္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပါတီ စနစ္နဲ႔ ႏွစ္ပါတီစနစ္ရဲ႕ အဓိက ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ အာဏာ အလႊဲအေျပာင္းကိစၥနဲ႔ အတိုက္အခံပါတီ ရွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။တစ္ပါတီ စနစ္မွာ တစ္ပါတီတည္း ႀကီးစိုးၿပီး တစ္ပါတီတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အာဏာကို အျခားပါတီကိုအလႊဲအေျပာင္းဆိုတာ မရွိတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီဆိုတာ မရွိပါ။ ၂ ပါတီ စနစ္မွာေတာ့ႏွစ္ပါတီ ရွိေပမယ့္ တစ္ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ပါတီကို ျပည္သူေတြက မေထာက္ခံေတာ့ရင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီကို တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာ လႊဲေပးရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ထိုအခါမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ရတဲ့ ပါတီဟာ အတိုက္အခံပါတီ ျပန္ၿပီး ျဖစ္လာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ပါတီ ၂ ခုဟာ လူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ရေအာင္ အၿပိဳင္ ႀကိဳးစားလာရပါေတာ့တယ္။လူထု ေထာက္ခံမွ သူတို႔ အႏိုင္ရၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵဟာ ႏွစ္ပါတီစနစ္မွာ တစ္ပါတီ စနစ္ထက္ ပိုၿပီး အေရးပါလာပါေတာ့တယ္။ တစ္ပါတီ စနစ္မွာျပည္သူ ေထာက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ မေထာက္ခံသည္ ျဖစ္ေစ အခ်ိန္တန္ရင္ တစ္ခုတည္း ရွိတဲ့ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵေတြဟာ အေရးမပါသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ပါတီ စနစ္မွာေတာ့ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရမွ အစိုးရဖြဲ႔တာ၊ ဥပေဒျပဳတာ လုပ္လို႔ ရႏိုင္မွာမို႔ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈကိုရေအာင္ ၂ ပါတီက အၿပိဳင္ႀကိဳးစားရတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵဟာ အေရးပါလာပါတယ္။ အႏိုင္ရ ပါတီဟာအမွားအယြင္းေတြ လုပ္လာရင္ အတိုက္အခံ ပါတီကေန ေထာက္ျပတာေၾကာင့္ အာဏာရပါတီဟာ စိတ္ထင္တိုင္းလုပ္လို႔မရဘဲ မိမိ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ဂရုစိုက္ တာဝန္ယူလာရပါတယ္။ ဒီအခါ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအစစ္အမွန္ကို ေရွးရႈ႕တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ပါတီေတြက ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီး ျပည္သူသာလွ်င္အဓိကဆိုတာမ်ိဳး အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ျဖစ္လာပါတယ္။

ႏွစ္ပါတီ စနစ္အျပင္ႏွစ္ပါတီတဲ့ ပိုတဲ့ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆိုတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ၂ ပါတီထက္  ပိုတဲ့ ပါတီေတြက လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရဖြဲ႔စည္းရာမွာ ပါဝင္တာမ်ိဳးကို ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလို႔ ေခၚဆိုႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ပါတီစံုစနစ္မွာလႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္းမွာ ပါတီေတြဟာ အင္အား တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အျပတ္အသတ္အသာစီး မရၾကတာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳတာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရဖြဲ႔တာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ပါတီ တစ္ခုတည္းရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ လုပ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ပါတီ ၂ ခု၊ ၃ ခု စုေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႔တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥပေဒ တစ္ခု ျပဌာန္းဖို႔ ပါတီေတြ အမ်ားစုက သေဘာတူမွ လုပ္ႏိုင္တာျဖစ္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပါတီတစ္ခုတည္းက လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ပါတီစံု ႏိုင္ငံေတြကို စကင္ဒီေနဗီးယန္း ႏိုင္ငံေတြမွာ အေတြ႔မ်ားရပါတယ္။ဥပမာ ဖင္လန္၊ ဆီြဒင္၊ ေနာ္ေဝ … စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီေတြဟာမတိမ္းမယိမ္း အႏိုင္ရၾကၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးရတဲ့ ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး မိမိနဲ႔ပါတီမူဝါဒ ကြဲျပားမႈ သိပ္မရွိတဲ့ ပါတီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ပါတယ္။ အစိုးရဖြဲ႔ရာမွာမပါတဲ့ ပါတီေတြကိုေတာ့ အတိုက္အခံပါတီေတြလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႔ဟာ ပါတီ တစ္ခုတည္းကဖြဲ႔တာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ လူတန္းစား တစ္ခု၊ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးတည္းကို ကိုယ္စားျပဳတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူတန္းစားေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ကိုယ္စားျပဳေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တာေၾကာင့္လူနည္းစုေတြကို ထိခိုက္တာမ်ိဳးေတြကို မလုပ္ႏိုင္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္။

တစ္ပါတီစနစ္၊ ၂ ပါတီစနစ္၊ ပါတီစံု စနစ္ေတြရဲ႕ အဓိက ကြာျခားခ်က္ကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တစ္ပါတီစနစ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ပံုစံနဲ႔ ဆင္တူၿပီး အာဏာအလႊဲအေျပာင္းမရွိဘဲ တစ္ပါတီတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္၊ တစ္ပါတီရဲ႕သေဘာနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတီစနစ္မွာ အတိုက္အခံဆိုတာ မရွိပါ။၂ ပါတီ စနစ္ကေတာ့ တစ္ပါတီတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အာဏာအလွည့္အေျပာင္းရွိႏိုင္ၿပီး ျပည္သူက ေထာက္ခံတဲ့ ပါတီက အာဏာရလာႏိုင္ၿပီး အတိုက္အခံ ပါတီလည္း ရွိတာေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရးမွာ အားမွ်မႈ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြဟာ ၂ ခုထဲက တစ္ခုကို ျပတ္ျပတ္သားသားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူက မိမိတို႔ပါတီကို ေထာက္ခံဖို႔ရာ ႀကိဳးစားရတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။

ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ ၂ပါတီ စနစ္ရဲ႕ အဓိက ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ ၂ ပါတီစနစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ပါတီတစ္ခုတည္းကေနဖြဲ႔ရတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္သင့္တယ္ထင္တာကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ထိထိမိမိ အတားအဆီးမရွိလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ ျမန္ဆန္ႏိုင္ပါတယ္။ ပါတီစံုမွာေတာ့အစိုးရဟာ ပါတီ ၂ ခု (သို႔) ၂ ခုထက္ ပိုတဲ့ ပါတီက လူေတြနဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔ထားရတာေၾကာင့္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိစၥေတြကို ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ရာမွာ ေႏွးေကြးတာမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳရေလ့ရွိပါတယ္။သို႔ေသာ္ ပါတီစံု စနစ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းက လုပ္ခ်င္ရာလုပ္လို႔ မရေတာ့ဘဲ အားလံုးညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရတာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ သေဘာဆႏၵကိုတန္ဖိုးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအခါ တိုင္းျပည္အတြင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိမႈေတြကိုပိုၿပီး ကိုယ္စားျပဳရာေရာက္ပါတယ္။ 

ပါတီစနစ္ေတြကို လက္ရွိျဖစ္ရပ္နဲ႔ ႏိႈင္းၿပီး ေျပာရလွ်င္ .. ရခိုင္ကေန တရုတ္ျပည္ကို သြယ္တန္းတဲ့ ဂစ္(စ)ပိုက္လိုင္းကိစၥမ်ိဳးမွာ တစ္ပါတီ စနစ္ (သို႔) အာဏာရွင္ စနစ္မွာ ဆိုလွ်င္ ယခု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္တဲ့ျဖစ္ရပ္အတိုင္း အစိုးရက မိမိသေဘာနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာဆႏၵကို ထည့္မတြက္ဘဲ လုပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္ စနစ္မွာေတာ့ပိုက္လိုင္း တေလွ်ာက္က ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးထိခိုက္မႈကို ထည့္မတြက္ပဲ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ တစ္ပါစီ စနစ္မွာေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳး ထိခိုက္မႈကို တစ္စံုတရာ ထည့္ထြက္ၿပီးစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ မေသခ်ာပါ။ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ တာဝန္ယူတတ္မႈ (သို႔)စိတ္ေကာင္းရွိမႈေပၚမွာသာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ဆိုတဲ့ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ စနစ္ မရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ပါတီ စနစ္မွာေတာ့ပိုက္လိုင္း မစခင္ တရုတ္ျပည္နဲ႔ စတင္ေဆြးေႏြးကတည္းက လုပ္ေဆာင္သင့္၊ မသင့္ကို ပါတီ ၂ခု အၿပိဳင္အဆိုင္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ႀကၿပီး ျပည္သူကိုလည္း အသိေပးကာ လူမ်ားစုရဲ႕ သေဘာတူညီမႈကိုရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးကေတာ့ ျပည္သူကို ေသခ်ာေပါက္အသိေပးပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူမသိဘဲ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၿပီး … စက္ယႏၱယားေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ေတာ့မွျပည္သူေတြက သိရတာမ်ိဳး လံုးဝ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ကို ထည့္တြက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔နစ္နာခ်က္ကို ထည့္သြင္းမလုပ္ေဆာင္ရင္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရပါတီဟာ အစိုးရဖြဲ႔ေနရာကေန အတိုက္အခံအျဖစ္ အာဏာမဲ့ဘဝကို ေရာက္သြားႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္က ထိန္းေက်ာင္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာဆိုရင္ ဂစ္(စ) ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းဖို႔ ကိစၥကို အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘဲလႊတ္ေတာ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္တာကို ေဆာက္ျဖစ္ခ်င္မွေဆာက္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရ (သို႔) လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူလို႔ မေဆာက္လုပ္ျဖစ္တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းသြားလာတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္က ေဒသခံ ျပည္သူေတြအားလံုးရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ဟာ အဓိက အခရာက်လာပါလိမ့္မယ္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၊ လူအုပ္စု တစ္အုပ္စုတည္းရဲ႕သေဘာထားက အခရာ မက်ေတာ့ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ အႏိုင္ရတဲ့ ပါတီေတြဟာ မိမိတို႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေဒသက ျပည္သူေတြ၊ မိမိတို႔ကို ေထာက္ခံတဲ့ ေဒသက လူေတြရဲ႕ သေဘာထားကို အဓိကထား စဥ္းစားၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီေတြ အားလံုးက သေဘာတူ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္လည္း စီးပြားေရး ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ထက္ျပည္သူေတြရဲ႕ နစ္နာမႈကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေက်နပ္ေအာင္ ျပန္လည္အစားထိုးတာေတြကို အရင္လုပ္ကိုင္ ေပးတာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈကိုအႀကီးအက်ယ္ ထည့္တြက္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့အာဏာရွင္ စနစ္နဲ႔ တစ္ပါတီစနစ္ ၾကားက စနစ္ပဲ ျဖစ္ေသးတာေၾကာင့္ ျပည္သူရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ တိုင္းျပည္မွာႀကီးႀကီးမားမား မရွိေသးဘဲ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ သေဘာတူတူ၊ မတူတူ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တာေတြကိုႀကံဳေတြ႔ေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ သေဘာထား ဆႏၵကို ေလးေလးနက္နက္ ထင္ဟပ္ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေတြကိုမေတြ႔ရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္စရာ မလိုေအာင္ ပါတီ တစ္ခုတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး တိုင္းျပည္ အာဏာကို ရယူထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါတီႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အင္အားရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားအျပား အႏိုင္ရၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္လာႏိုင္မယ့္အေနအထား ရွိလာရင္ေတာ့ ၂ ပါတီ စနစ္ကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရႏိုင္ငံရဲ႕အာဏာကို တပ္မေတာ္က အမ်ားအျပား ရယူထားတာေၾကာင့္ ၂ ပါတီစနစ္ ပံုစံ (စစ္စစ္)ျဖစ္လာဖို႔ကေတာ့ ေဝးကြာေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲက တပ္မေတာ္နဲ႔ မဆိုင္တဲ့အာဏာေတြ ဖယ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္မွာ ဒီထက္ပိုၿပီး အားေကာင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသစ္ေတြထပ္မံေပၚေပါက္လာၿပီး ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ပိုမိုထင္ဟပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖို႔ကေတာ့အေတာ့္ကို အလွမ္းေဝးကြာေနဆဲ အေျခအေနမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပါတီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚၾကမယ္ဆိုတာကေတာ့ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ အဆံုး အျဖတ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တစ္ပါတီလား၊ ၂ ပါတီလား၊ပါတီစံုလား .. (သို႔)  တစ္ပါတီဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီဆိုရံုမွ် ဟန္ျပ ဒီမိုကေရစီလား၊ ႏွစ္ပါတီဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ လူမ်ားစုရဲ႕ ဆႏၵလား၊ပါတီစံု ဆိုတဲ့ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵအမ်ားစုကိုပါ ေလးစား တန္ဖိုးထားတဲ့နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္လားဆိုတာကေတာ့ … ျပည္သူေတြ အားလံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြအားလံုးက ႏိုင္ငံေရး သတိ ရွိရွိနဲ႔ စဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ အေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း

(ကိုထိုက္)
၁၈.၀၈.၂၀၁၃

(စာၾကြင္း။   ။မဇၽြိမ သတင္းစာတြင္ ဒီတပတ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ ေဖၚျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...