Sunday, February 19, 2012

အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဆင္းရဲေနဆဲ ျမန္မာ့ စာသင္ခန္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

by Hla Shwe on Wednesday, February 15, 2012 at 3:50pm ·


ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဟဂယ္လ္က “အသိအမွတ္ျပဳျခင္း” ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားပါတယ္။
“လူသားမ်ားသည္ သိကၡာရွိေသာ လူသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းကို လိုအင္ဆႏၵ ရွိၾကေပသည္။ ၄င္းဆႏၵသည္ပင္လ်င္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေသြးစြန္းေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစသည္။ ၄င္းတိုက္ပြဲမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သခင္ႏွင့္ ကႊ်န္လူတန္းစား ႏွစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
သခင္ ျဖစ္လိုေသာ သူမ်ားသည္ သူ႔တို႔အသက္စြန္႔ရမည္ကို ၀န္မေလးဘဲ၊ အသက္စြန္႔ရမွာကို ေၾကာက္ေသာ သူမ်ားသည္ ကႊ်န္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္” ဟု ေတြးေခၚ ပညာရွင္ ေဟဂယ္လ္ မွတင္ျပခဲ့သည္။

က်ေနာ္ စီဒီစီ ေက်ာင္းတြင္ သမုိင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံဘာသာရပ္သင္ ဆရာ လုပ္လာခဲ့သည္မွာ တႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စီဒီစီ ေက်ာင္း Grade 12 (c) အခန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံသင္ၾကားရင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း (Recognize) ဆိုင္ရာ ကိုအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ကိုအလြယ္တကူ ျဖစ္ေစမည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ပုံမွန္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ၾကသည္။

ဥပမာ “စာေမးပြဲ တခုတြင္ အတန္းသားအားလုံး သုံည အမွတ္ ရသည္” ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုံည အမွတ္ရေသာ အတန္းသား အားလုံး မွားသလား၊ (သို႔) ၄င္းဘာသာရပ္ကို သင္ေသာ ဆရာမွားသလား (သို႔) မည္သူတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္ ဆိုေသာ အဆိုကို ေက်ာင္းသားမ်ား တဦးခ်င္း ေျဖၾကားရေသာ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ ဘာသာရပ္ ေဆြးေႏြးပြဲေလး ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစု၏ အေျဖတြင္ ဆရာမွားသည္ ဆိုေသာ တူညီေသာ အေျဖကို ရရွိခဲ့သည္။ သင္ခန္းစာ ၿပီးသြားေသာ အခ်ိန္တြင္ ဆရာတဦးျဖစ္ေသာ က်ေနာ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြ ဆရာမ်ား အတြက္ ေတြးစရာ အေၾကာင္း အရာတခု ပိုလာခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာ တဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးရင္း အခါအားေလ်ာ္စြာ စာေပ ေရးသားျခင္းျဖင့္ ဘ၀ ၀မ္းေရးကို ေျဖရွင္းေနရေသာ က်ေနာ္သည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လိုလားေတာင့္တေနေသာ သူျဖစ္သည္ကို ၀န္ခံလိုပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ကဗ်ာဆရာတဦး၊ အယ္ဒီတာ လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ နယူးဇီလန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဆရာခင္လြန္း (၀ါ) ဆရာ ဘေဖၿငိမ္းမွ က်ေနာ္ေရးေသာ အက္ေဆး “ အေမေန႔အတြက္ မွတ္စုေလး” ႏွင့္ ေဆာင္းပါး “ ေျဖသိမ့္လိုက္” ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း၊ “ ခင္ဗ်ားက တကယ့္ စာေရးဆရာ ျဖစ္သြားၿပီဗ်ာ” လို႔ေျပာလိုက္ေသာအခါ က်ေနာ့္ရင္ထဲတြင္ အတိုင္းမသိ ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္မိခဲ့ပါသည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အခ်က္အလက္ အေျခခံ ေဆာင္းပါးမ်ားသာ ေရးသားေလ့ရွိေသာ က်ေနာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားကာ အက္ေဆးမ်ား၊ ရသစာေပမ်ားကို ပါေရးသား လာခဲ့သည္။ ဦးခင္လြန္း၏ အသိအမွတ္ ျပဳမႈသည္ က်ေနာ့္ဘ၀၏ အခ်ိဳးအေကြ႔ အခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့ပါသည္။ အသိအမွန္ျပဳျခင္း၏ အေရးပါမႈ ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေတြးေခၚပညာရွင္ ေဟဂယ္လ္ မွ လူသားတို႔သည္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ေနေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို  လိုလားသည့္အတြက္ ေသြးစြန္းေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ၊့ ေပၚေပါက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရွိ ရေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အေရးပါေသာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ေနပါသနည္း။

က်ေနာ္တို႔၏ ျမန္မာ့ ပညာေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈကို မည္မွ်ထိ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္ေပသည္။ က်ေနာ္၏ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံအတန္းတြင္ ဧည့္သည္ ဆရာအျဖစ္ လုပ္ခဲ့သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဆရာတဦးမွ “ခင္ဗ်ားတို႔ ကေလးေတြကို ျဖစ္သလို ပစ္ထားၾကတာဘဲ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရွိတဲ့ စာသင္ခန္းက ဘယ္လိုမွ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္မလာႏိုင္ဘူး” ဟုက်ေနာ့္ ကိုေထာက္ျပခဲ့ဘူးသည္။

အေမရိကန္တို႔၏ စာေပသင္ၾကားမႈဆိုင္ရာကို အသိမွတ္ျပဳျခင္းနဲ႔ တြဲထားေၾကာင္း ကေလးေတြ မိမိအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ရွိလာေအာင္ စာသင္ခန္းတြင္းမွ လုပ္ေပးေၾကာင္း သူ၏ အေတြ႔အႀကဳံကို ေျပာျပခဲ့သည္။ ကေလးငယ္ အေယာက္ (၂၀) ရွိေသာ စာသင္ခန္းတြင္ အေယာက္ (၂၀) လုံးအတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ ဆိုင္ရာ ဆုတံဆိပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသား တဦးအဖို႔ စာေတာ္ျခင္း၊ အားကစား ေတာ္ျခင္းသာလ်င္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္သင့္သည္ မဟုတ္ဘဲ ဘာသာရပ္အားလုံးတြင္ ညံ့ေနၿပီး ေက်ာင္းမွန္သည့္၊ အတန္းတြင္း၏ သန္႔ရွင္ေရး အပါအ၀င္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ဆုတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ရန္ မသင့္ေတာ္ေပဘူးလား။

Grade 11 (A) တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဆိုင္ရာကို ေဆြးေႏြးၾကည့္ေသာ သူတို႔၏ အတြင္းစိတ္ သေဘာထားကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ “စာေမးပြဲ တခုတြင္ အတန္းသားအားလုံး သုံည အမွတ္ ရသည္” ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ ေကာင္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေက်ာင္းသား အမ်ားစု၏ သေဘာထားတြင္ သုံည ရသည္အထိ သူ႔တို႔မညံ့ေၾကာင္းကို အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။ အကယ္၍ သုံည ရခဲ့လ်င္ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားတြင္ နားလည္မႈ တစုံးတရာ အႀကီးအက်ယ္ လြဲႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။
Grade 11 (A) တြင္ ေက်ာင္းသား (၂၀) ဦးရွိသည့္အနက္ ႏွစ္ဦးေသာ ေက်ာင္းသားသာ ေဘာလုံး အားကစား ထူးခႊ်န္မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၏ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္ေသာ ဆုတံဆိပ္ကို ရရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ က်န္ေသာ ေက်ာင္းသား ၁၈ ဦးသည္ မည္သည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုမွ လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Grade 12 (c ) အခန္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၂၄ ဦးရွိသည့္အနက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို (၃) ဦးေသာ ေက်ာင္းသားသာ ရရွိခဲ့သည္။ တဦးက အမွတ္အမ်ားဆုံး ရသည့္အတြက္၊ ေနာက္တဦးက တပါးသူ၏ ပစၥည္း ေကာက္ရသည္ ကို ျပန္လည္ အပ္ႏႈံသည့္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္း တခုမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုကို ရရွိခဲ့ၿပီး၊ က်န္ေနေသာ ေက်ာင္းသား တဦးမွာ တရြာလုံးတြင္ ဆယ္တန္းေအာင္ေသာသူ တဦးတည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ရြာမွေပးသည့္ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္ကို ရရွိခဲ့သည္။

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ဆိုင္ရာကို ျမန္မာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္သည့္ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ဆရာဦး၀င္းျမင့္က “က်ေနာ္တို႔ဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက အသိအမွတ္ျပဳမႈကို အရမ္း မက္ေမာခဲ့ၾကတယ္၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရတာကို မက္ေမာၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီၾကားလည္း အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္းေတြ ေပၚေပါက္ေနတယ္၊ ဘယ္ရာထူး၊ ဘယ္တာ၀န္မရရင္ မလုပ္ဘူးဆိုတဲ့ အျပဳအမႈ ေတြက အသိအမွတ္ျပဳမႈကို မက္ေမာတဲ့အတြက္ ေပၚေပါက္လာရတာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ မက္ေမာျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္မွာ ငယ္စတည္းက အသိအမွတ္ျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈ မရွိခဲ့သည့္ (သို႔) အာနည္းခဲ့သည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး ေပၚလစီကို မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္၊ မည္သို႔ေသာ ႏိုင္ငံ့ သားေကာင္းမ်ိဳးကို ေမြးထုတ္မည္ ဆိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ေဘာင္အတြင္း တဦးခ်င္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးသြားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့အနာဂါတ္ မ်ိဳးသစ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာဦး၀င္းျမင့္မွ ေထာက္ျပခဲ့သည္။
က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေသာ အခါ ႏိုင္ငံ့၏ရည္မွန္းခ်က္ ေဘာင္အတြင္း ျဖစ္ေလ့ရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္ လူရည္ခႊ်န္ ဟုေခၚေသာ လူတန္းစားခြဲျခားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ တခုျဖစ္ေပၚခဲ့ေပသည္။

ေဘာင္အတြင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိလိုသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကား အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ တခါက ကမၻာေက်ာ္ မဂၢဇင္းတခုတြင္ ေရစီးထဲ စီးေမ်ာေနသည့္ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ကို ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္ကို သူေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္မွ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္တဦးသည္ ေနာင္တြင္အသက္စြန္႔ခဲ့သည္ ့မီးသတ္သမား ျဖစ္လာသည္ကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ခြန္အားရွိသည္ကို သတိျပဳမိေစလိုပါသည္။
က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးမည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား သုံညရမွတ္ကို ေပးမည္ေလာ (သို႔) အသက္စြန္႔ရဲမည့္ ခြန္အားမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစသည့္ ဂုဏ္ျပဳမႈမ်ိဳးကို ေပးမည္ေလာ စဥ္းစားသင့္ေပသည္။

က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ အာရွတြင္ပင္ သဘ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါေသာ္လည္း ကမၻာ့ အဆင္းရဲ ဆုံးႏိုင္ငံ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာင့္မႈ အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံ၊ ျပည္တြင္း စစ္အရွည္ၾကာဆုံးနိုင္ငံ အျဖစ္စံႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာေဖာသီသီ သုံး၍ရေသာ၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈနည္းသည့္  “အသိအမွတ္ျပဳမႈ” ဆင္းရဲေသာ လူမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္ အထူးအေလးထားသင့္ေၾကာင္း။ ။ ။

ဘာသာရပ္ တခုတြင္ အတန္းသားမ်ား အားလုံး သုံည ရသည့္ အတန္းပိုင္ဆရာ၏ ရင္တြင္း ခံစားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
လွေရႊ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...