Thursday, February 9, 2012

၅၀၀၀ တန္ ဖုန္းကဒ္ရႏိုင္မရႏိုင္၏ အဓိကေသာ့ခ်က္

ျပည္သူေတြ ဖုန္းဆက္ခေငြေတြကို အစိုးရထံမွ (ေ႐ႊျပည္တံခြန္က) ေဒၚလာႏွင့္ မေတာင္းလွ်င္ ငါးေထာင္တန္ဖုန္းကဒ္ ကိစၥ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆို....

×××××××××××××××


 
ႏိုင္ငံေရးအရထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား အက်ဥ္ေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ သတင္းမ်ားနည္းတူ အမ်ားစိတ္၀င္စားေသာ အျခားကိစၥတစ္ခုမွာ ၅၀၀၀ တန္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းကိစၥ သတင္းျဖစ္သည္ ။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း တယ္လီဖုန္း sim Card မ်ားကိုေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ေန ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအဖို႕ အထူးတစ္လည္စိတ္၀င္တစားရွိၾကသည္မွာလည္း အဆန္း မဟုတ္ပါေပ။

ထိုတယ္လီဖုန္းစီမံကိန္းကို တာ၀န္ယူမည့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီကလည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ ၊ နည္းပညာအရ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ရကိုရမည္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ မတ္လတြင္ စျပီးမိတ္ဆက္ေတာ့မည္ ဇြန္လတြင္ကဒ္မ်ားစေရာင္းမည္  ၊ ပထမအဆင့္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ ။ေနာက္ပိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေဆာင္ရြက္မည္ ၊ ေဒၚလာသန္း ၈၀၀ ခန္႕ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္မပတ္သက္ ၊  အစရွိသျဖင့္ အာမခံရဲရဲျဖင့္ တာထြက္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားက ၀မ္းသာၾကေလသည္ ။

၀မ္းသာသည့္စိတ္ႏွင့္အတူ ဒီေလာက္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္ေတြကို အစိုးရက ဘာလို႔ လက္တုန္႔ဆိုင္းေနရတာလဲ ၊ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိလို႕ မလုပ္တာေနမွာေပါ့ ၊ သူ႕ဟာသူလုပ္မွာကို ဘာလို႔ လက္ေႏွးေနရတာလဲ ၊ အစရွိသျဖင့္ အျပစ္တင္ၾကေလသည္ ။ ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးက အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ဦးေဇာ္မင္းဦးက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ပဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ထုတ္ေပးထားေသာ တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ မျဖစ္မေနဆက္သြယ္ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မိုဘိုင္းနက္၀ပ္တည္ေဆာက္ရန္မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ဦးေဇာ္မင္းဦးကို ၀ိုင္း၀န္းအျပစ္တင္ၾကသူမ်ား အမ်ားအျပားလည္းေပၚေပါက္လာေလ၏ ။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နည္းပညာႏွင့္နီးစပ္သူမ်ား ကလည္း အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိေစ်းႏံႈးမ်ား ၊ နည္းပညာမ်ားကို ကိုးကား၍ လုပ္ရင္ ရႏိုင္ေၾကာင္း ၊ သူမ်ားရလ်င္ကိုယ္ရရမွာျဖစ္ေၾကာင္းစသည္တို႕ကို နည္းပညာ အကိုးအကား အခ်က္အလက္အကိုးအကား မ်ားျဖင့္ ေထာက္ခံသည့္ဘက္မွ ေရးသားၾက သည္မ်ားေတြ႕ရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ပိုမို လာကာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အျပစ္ဆိုသည္ မ်ားလည္း ပို၍ ပို၍ တိုးလာေလေတာ့သည္ ။

ဗမာလို ရိုးရိုးေလးေတြးၾကည့္မိပါသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နည္းပညာအရ ရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း ရႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္ ။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းသက္သက္သာသာႏွင့္ ရႏိုင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ရႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္ေလသည္ ။ အဓိက ျပသနာမွာ နည္းပညာပိုင္း ၊ Sim Card ၏ေစ်းႏႈန္းပိုင္းမဟုတ္ပါ  ၊ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ ။



ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ေရာ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ပါ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံလိုသူအမ်ားအျပား လာေရာက္ေဆြးေႏြးဘူးပါသည္ ။ကမၻာႏွင့္ ေဒသတြင္းမွ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္ ။ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း သက္ဆိုင္ရာကို ခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားလည္းရွိပါသည္ ။သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက ၁၀၀% ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ ၊ အက်ိဳးအျမတ္ကို ႏိုင္ငံတစ္ကာစံႏႈန္းမ်ား အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ကုမၸဏီတို႕ ခြဲေ၀ယူၾကမည္ ။ ဒီအထိအဆင္ေျပပါသည္ ။အဆင္မေျပသည့္အဆင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ၄င္းတို႕ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံထားသည့္ေငြမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျပန္လိုခ်င္သည့္ကိစၥျဖစ္ေလသည္ ။



ဥပမာဆိုၾကပါစို႔ ယခုရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမည္ဟု နာမည္ၾကီးေနေသာ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီသည္  မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံကာ တယ္လီဖုန္း အလံုး ၂ သန္းကို ျမန္မာျပည္သူေတြကို မေရာင္းပဲအလကားေပးလိုက္သည္ ဆိုၾကပါစို႔  ထိုဖုန္းအလံုး ၂ သန္းကိုရသြားၾကကုန္ေသာ ျမန္မာတို႕သည္ တစ္သက္လံုး ခ်ဳပ္တီးထားသမွ် အတိုးႏွင့္ေျပာၾကေပေတာ့မည္ ။တစ္ေန႔ကို ပ်မ္းမွ် ဖုန္းတစ္လံုးသည္ ၀.၅ ေဒၚလာႏွင့္ညီမွ်သည္႕ ျမန္မာေငြတန္ဘိုးပဲ ေျပာသည္ဆိုၾကပါစို႕ ၊ အဆိုပါ ကုမၸဏီသည္ တစ္ေန႕အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁သန္း ႏွင့္ညီမွ်သည့္က်ပ္ေငြမ်ား၀င္ေငြရွိေလသည္ ။တစ္လ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား၀င္ေငြရွိေလသည္ ။ တစ္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ သန္း  ၃၆၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြမ်ား ၀င္လာေလေတာ့သည္ ။ ၃ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ သူတို႔အရင္းေက်ေလျပီ....။ ထိုျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္၀င္လာေသာ ဖုန္းေျပာခမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားက အစိုးရထံသြင္းျပီး အစိုးရထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ျပန္လိုခ်င္ၾကေလသည္ ။ဒီမွာတင္ အစိုးရက စဥ္းစားရေလျပီ ။မစဥ္းစား၍မရေတာ့ ၊ ျပည္သူေတြမ်ားမ်ားေျပာေလ အစိုးရက ေဒၚလာမ်ားမ်ား ရွာရေလျဖစ္လာေတာ့မည္ ။ ဒီေနရာမွာ အဆင္မေျပျဖစ္ၾကေလသည္ ။



တယ္လီဖုန္းေျပာသည့္ ကိစၥတစ္ခုတည္းအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ သန္း ၃ ၊ ၄ ရာရွာရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံငယ္အဖို႔ မလြယ္လွ ၊ ယခင္က ယခုကဲ့သို႕ ေဒၚလာတရား၀င္လဲလွယ္သည့္ ေနရာမ်ားလည္းမေပၚေသး ၊ ယခုေပၚေနေသာ္လည္း လိုသေလာက္လဲ၍မရႏိုင္ ေထာင္ဂဏန္းလဲသည္ကိုပင္အဆင္မေျပလွေသး အကန္႕အသတ္မ်ားရွိေနဆဲ၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္သည္ ။ 


အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္း စီမံကိန္းလုပ္မည္ဆိုေသာ ကုမၸဏီသည္ အစိုးရထံမွ ေဒၚလာကိုမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ျပန္မေတာင္းလွ်င္အဆင္ေျပပါမည္ ၊ ျပန္ေတာင္းလွ်င္ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ ၊ အေျဖကဒါပဲျဖစ္မည္ဟုယူဆပါသည္ ။ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ဤေမးခြန္းကို ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီ၏  MD ဦးလြင္ႏိုင္ဦးကို ေမးေစလိုပါသည္  ၊ သူတို႔ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံ ထားမႈအတြက္ အစိုးရထံမွ တနည္းနည္းျဖင့္ ေဒၚလာျပန္ယူလို မယူလို သာေမးေစလိုပါသည္၊ သူ၏ အေျဖသည္ ျပည္သူမ်ားစိတ္၀င္စားေနသည့္  ၅၀၀၀ တန္ဖုန္း ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ၏ အေျဖျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္ ။ေဒၚလာ ျပန္ယူမည္ဆိုလွ်င္မျဖစ္ႏိုင္ပါ ၊ေဒၚလာ ျပန္မယူဘူး ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ ။

 Voice Of Myanmar

  1 comment:

  1. လင္းနိုင္March 20, 2012 at 2:18 AM

    မယံုပါဗ် ။ ေနရာအတိအက် ေဖာ္ၿပနိုင္ရင္ ယံုမယ္ ။ေတာတြင္းတေနရာဆိုေတာ့ ပံုၿပင္ထဲက လို ့ဘဲမွတ္ထားလိုက္တယ္။ IT ေခတ္မွာဒါမ်ိဳးေတြ ဖိန္ ့လံုးေတြ မသံုးသင့္ေတာ့ပါဘူး။

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...