Wednesday, March 23, 2011

စိုင္းသိန္း၀င္းဖတ္ဖို႕Mg Lulatt 6:32pm Mar 23
ျမန္မာ့ အဏုျမဴ စီမံကိန္းအေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္း (လူေျပာမ်ားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရ့ဲ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိမွတ္ဖြယ္ မ်ားကို ေရးျပထားတဲ့ ဦးအဏၰ၀ါ စစ္သည္ရဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းကို အခုမွမဟုတ္ ဟိုတံုးထဲက ႏုိင္ငံ အက်ိဳးတြက္ စဥ္းစားလုပ္ခဲ့တယ္။ လက္နက္ အတြက္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ တင္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။) အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား သတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ သြားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အစီအစဥ္ကို စိတ္၀င္တစား ၾကည့္မိသည္။ ထိုသတင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက အဏုျမဴ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကံစည္ ေနသည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို အသား ေပးထားၿပီး ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ ဒံုးက်ည္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ၊ ေျမေအာက္ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ား တည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း စသည္တို႔ကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္စပ္ တင္ျပ သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အဏုျမဴ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစား ေနသည္ ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ ကေတာ့ ဂယက္ အရိုက္ဆံုး ျဖစ္မည္ ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အဏုျမဴ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္စြမ္းလည္း မရိွ၊ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မရိွေၾကာင္း၊ သုေတသန အတြက္ ရုရွားႏုိင္ငံမွ သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္ခု ၀ယ္ယူရန္ စီမံခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္း ထားေၾကာင္း၊ ထုိ အစီအစဥ္ ကိုလည္း IAEA ၏ အစီအစဥ္ ေအာက္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္း ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ အေနျဖင့္ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ကို သိပၸံနည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး တို႕အတြက္သာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ အစဥ္အလာ အရ အစိုးရကို သံသယ ရိွေနသူမ်ား ကမူ ထိုစကားကို ယံုပံုမရ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အဏုျမဴ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိ သိမွီသမွ် ေ၀ငွလိုပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ယခု စြပ္စြဲသလို ျမန္မာ့အဏုျမဴ စီမံကိန္းသည္ ယခု တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္မွ စတင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ ပါ။ ဖဆပလ ေခတ္ကပင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႕ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊြတ္ ခဲ့သည့္အခါ စစ္ပညာေတာ္သင္မ်ား သာမက အရပ္ဘက္ ပညာေတာ္သင္မ်ားပါ ပါသြားခဲ့သည္။ ထိုအထဲ ဦးလွညြန္႕ဆိုသူမွာ အဏုျမဴ ရူပေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အင္မတန္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂ်ာပန္ ပါေမာကၡ တစ္ဦး ( အမည္ မသိပါ) ထံတြင္ ပညာ သင္ခဲ့ရသည္။ စစ္ၾကီး ျပီးသည့္အခါ ဖဆပလ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ျငိမ္း အေမရိကန္သို႕ ေလ့လာေရး ခရီး သြားသည့္အခါ အေမရိကန္ ႏုိုင္ငံက ျမန္မာ ပညာေတာ္သင္ မ်ားကို လက္ခံေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုသြားသည့္ ပညာေတာ္သင္ မ်ားထဲတြင္ ဦးလွညႊန္႕ပါသြားခဲ့သည္။ ဦးလွညႊန္႕ ျပန္ေရာက္ လာသည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ လူၾကီးမ်ားထံ တင္ျပသည္ဟု ဆိုသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ရုရွားတို႕သာ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖို ေလးငါးခု ရိွၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ရာ ထိုတင္ျပခ်က္သည္ ထိုအခ်ိန္က အေတာ္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေသာ အယူအဆ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏုိ္င္သည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကို လူႀကီးမ်ားက လက္ခံျပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေကာ္မရွင္ Union of Burma Atomic Energy Commission, UBAEC ကို တည္ေထာင္ၿပီး ဦးလွညႊန္႕ကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခန္႕ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ႏုိင္ငံတကာ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ IAEA ပင္ မဖြဲ႕ရေသး၊ ေနာင္ ၁၉၅၆- ၅၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ IAEA တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ဦးလွညြန္႕ပင္ ေခါင္းေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ၅၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက်မွ IAEA ကို ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထပ္ေျပာရလွ်င္ ထိုအခ်ိန္က အာရွတြင္ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီ စဖြဲ႕ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းက ၁၉၆၁ ခုနွစ္မွ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ႏုိင္သည္။ ျမန္မာ့ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ ေကာ္မရွင္ရံုးကို ကန္ဘဲ့ သုေတသန ၀င္းအတြင္းမွာ ထားသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္း ကိုလည္း ထို ၀င္းထဲမွာ ထားသည္။ ယေန႕ ကန္ဘဲ့ သုေတသန၀င္း အတြင္းတြင္ ေတြ႕ေနရေသာ သံုးထပ္ အေဆာက္အဦး မ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္က ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ အေဆာက္အအံုု ပံုစံကလည္း ေခတ္မီ၊ ဓာတ္ခြဲခန္း ပစၥည္းမ်ား ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ ထားခဲ့သည္ကို မွတ္မိပါသည္။ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလူငယ္ သံုးဆယ္ေက်ာ္ကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ အဏုျမဴဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားရန္ အတြက္ ပညာေတာ္သင္ လႊတ္ခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္ခုကို ေကဘာႀကီး ရာဘာၿခံ ခုႏွစ္မိုင္၊ အခု ေဒသေကာလိပ္ လိႈင္ ေနရာတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည္ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သုေတသနလည္း လုပ္ႏုိင္၊ လွ်ပ္စစ္လည္း ထုတ္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေပါင္းဖို ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သန္႕ရွင္း၊ တည္ၿမဲ အကြဲေၾကာင့္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္မူ ထိုစီမံကိန္းကို ဆိုင္းငံ့ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္သာ ဦးစားေပးခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး ဦးႏု၏ ပထစအစိုးရ တက္လာေတာ့လည္း ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ အလုပ္ ရႈပ္ေနၿပီး ျပန္မစႏုိင္ခဲ့။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္တြင္မူ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းသည္ ဘက္မလိုက္ မူ၀ါဒကို ထိခုိက္ေစမည္ဟု ဆိုၿပီး ဖ်က္သိမ္း လိုက္ေတာ့သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ျမန္မာ့ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ စီမံကိန္းသည္ တစ္ခန္းရပ္ သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာ ပညာေတာ္သင္ မ်ားလည္း အခ်ိဳ႕ ျပန္မလာ ေတာ့ဘဲ ေနသလို အခ်ိဳ႕ ျပန္လာၿပီး တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ား ဘ၀ႏွင့္ အရိုးထုတ္ ၾကေတာ့သည္။ ထိုအထဲက ထင္ရွားသူ တစ္ဦးမွာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆရာ ဦးသိန္း ဦးဖိုးေစာ ျဖစ္သည္။ ဦးလွညြန္႕ ကေတာ့ ျမန္မာ့ အဏုျမဴစြမ္းအင္ ေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္ အခါ ျပည္ပသို႕ ထြက္သြားၿပီး IAEA တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္ ကြယ္လြန္သည္ အထိ လုပ္သြားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ က်န္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက အဏုျမဴစြမ္းအင္ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေရးကို ဆက္လွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္းက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ရံုးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္ခုကို ဒြန္ေမာင္း ေလဆိပ္နားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယေန႕အထိ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္း အစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မီဂါ၀ပ္ ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္မည့္ ဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္ခုကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အျပီး တည္ေဆာက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဏုျမဴစြမ္းအင္ စီမံကိန္းသည္ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ခ်ိန္က ရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ ျပန္လည္စတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖို တည္ေဆာက္ ၿပီးလွ်င္ပင္ အႀကီးစား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခု ေဆာက္ႏုိင္ဖို႕ အေတြ႕အၾကံဳ၊ နည္းပညာ၊ ေငြေၾကး အမ်ားၾကီး လိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္အတြက္ ေရနံႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကိုသာ မွီခို၍ မရေတာ့သည္မွာ ေသခ်ာ ေနပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံ၏ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ၃၅%၊ ေတာင္ကိုရီးယား၏ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ၄၂ % ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ၇၅% ကို အဏုျမဴ စြမ္းအင္က ရယူေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဏုျမဴ ဓာတ္ေပါင္းဖို ေဆာက္လုပ္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ပင္လွ်င္ နည္းပညာ ဖြံ႕ျဖိဳး လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဓာတ္ေပါင္းဖို လံုျခံဳေရးေတြ ပိုေကာင္းလာသည္ဟု ဆိုကာ ေနာက္ထပ္ ဓာတ္ေပါင္းဖို ႏွစ္ဆယ္ ေဆာက္ဖို႕ လုပ္ေနသည္။ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း သံုးဆယ့္သံုးႏုိင္ငံက ဓာတ္ေပါင္းဖို ေလးရာေက်ာ္ အသံုးျပဳေနျပီး ေနာက္ထပ္ ဓာတ္ေပါင္းဖို သံုးဆယ္ေက်ာ္က ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏုိင္ငံလည္း အခုထဲက လိုအပ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ၊ နည္းပညာေတြ ရေအာင္ စတင္ ၾကိဳးစားမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိင္းပင္လွ်င္ သုေတသန ဓာတ္ေပါင္းဖိုႏွင့္ ႏွစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ အေတြ႕အၾကံဳ ယူျပီးမွ ဓာတ္ေပါင္းဖို အၾကီးစား လုပ္ဖုိ႕ ေနာက္ထပ္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံမွာ မစခင္က အေႏွာက္အယွက္ ႏွင့္ ၾကံဳလာရျပီ။ အဏုျမဴဆုိင္ရာ ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ေတာ အဏုျမဴဗံုး ထုတ္ဖို႕ဟု စြပ္စြဲ လာၾကသည္။ အဏုျမဴဗံုး ဆိုသည္မွာ အရက္ပုန္း ခ်က္သလို ခိုးခ်က္၍ ရေသာ အလုပ္မဟုတ္၊ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုေတြ ေဆာက္ႏုိင္ရင္ေတာင္ ထိုစက္ရံုမ်ားမွ သံုးေသာ ယူေရနီယမ္က အဆင့္နိမ့္ ယူေရနီယမ္ ျဖစ္သည္။ ဒါကို လက္နက္ ထုတ္ႏုိင္သည့္ Weapon Grade အဆင့္ ေရာက္ေအာင္ သန္႕စင္ဖို႕ နည္းပညာ အမ်ားၾကီး လိုသည္။ စက္ရံုက ထြက္လာသည့္ ယူေရနီယမ္ ေတြကို IAEA က တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ အီရန္က ဒါကို ေရွာင္ဖို႕ ၾကိဳးစားသျဖင့္ အမႈေပြေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား တို႕သာ စစ္ေအးေခတ္၊ IAEA ၾသဇာ သိပ္မထက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ၾကံဳသျဖင့္ လုပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပီး လက္နက္ ထုတ္ႏုိင္သည့္ ယူေရနီယမ္ ရိွရံုႏွင့္ ဗံုးမျဖစ္၊ ဗံုးထုတ္ႏုိင္ဖို႕ အလြန္ တိက်ေသာ တြင္ခံုႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ား လိုသည္။ အယ္ေကဒါးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သုေတသန ျပဳခ်က္ တစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ လက္နက္ ထုတ္နုိင္သည့္ ယူေရနီယမ္သာ ရိွလွ်င္ ေစ်းကြက္တြင္ အလြယ္တကူ ရႏုိင္ေသာ နည္းပညာ၊ စက္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ဗံုးလုပ္ ရမရ ေလ့လာ ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိေလ့လာခ်က္က ဗံုး လုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္ ထိုဗံုးသည္ ငါးတန္ေလာက္ ေလးျပီး ကြန္တိန္နာ တစ္ခုစာေလာက္ ၾကီးလိမ့္မည္။ ဘယ္ကိုမွ သယ္၍ ရမည္မဟုတ္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဗံုးလုပ္ရန္ ၾကိဳးစားမည့္ အစား ထုတ္လုပ္ၿပီး ဗံုးတစ္လံုး ကိုသာ ခိုးဖို႕ ၾကိဳးစားလိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ အဏုျမဴဗံုး တစ္လံုးကို ဒံုးပ်ံေပၚ၊ ေလယာဥ္ေပၚ သယ္ႏုိင္ဖို႕ ဆိုလွ်င္ အလြန္ အဆင့္ျမင့္သည့္ နည္းပညာသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားႏွင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အက်ယ္ေရးလွ်င္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ ျဖစ္သြားမည္စိုး၍ မေရးေတာ့ပါ။ သာဓကမွ် ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုသတင္း မ်ားသည္ သမားရိုးက် စစ္လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားကို အဏုျမဴဗံုး ထုတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားေန သေယာင္ေယာင္ ခ်ဲ႕ကား ထုတ္လႊင့္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ရဲရဲၾကီး ေျပာလိုပါသည္။ အဏုျမဴ စြမ္းအင္ကို ဗံုးလုပ္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ကုသမႈမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳျခင္း တို႕ကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သံုးႏုိင္သည္ကို လူတုိင္းသိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း တစ္ေန႕ ထိုကဲ့သို႕ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း ရိွရန္ ၾကိဳးစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အျမင္က်ယ္ေသာ ေရွ႕လူၾကီးမ်ားက ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး အကြဲအျပဲေတြ ၾကားမွာ ဇာတ္သိမ္း သြားခဲ့ရသျဖင့္ တုိင္းျပည္ နစ္နာခဲ့ရ ေပျပီ။ ယခုလည္း အစိုးရကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႕ အတြက္ အဏုျမဴကို အေၾကာင္းရွာ လာျပန္ျပီ၊ ဒီအထဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ကိစၥေတြမွာ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႕ သတင္းေတြ လႊင့္ခဲ့ေသာ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယားႏွင့္ အစိုးရကို အစဥ္တစိုက္ ေ၀ဖန္တုိက္ခုိိက္ လာေသာ ဒီဗီြဘီတို႕ ပူးေပါင္း သြားသည္မွာလည္း သတိျပဳစရာ ျဖစ္သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ သလိုပင္ ဒါသည္ အမ်ိဳးသားအေရး ျဖစ္သည္။ ဘာမဟုတ္သည့္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား အတြက္ အသံုးမခ် သင့္ေၾကာင္း ထပ္ေျပာလိုပါသည္။ အဏၰ၀ါစစ္သည္ http://doctorsatephwar.blogspot.com</span>

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...