Friday, March 25, 2011

အိမ္ပ်က္ေဟာင္း ျပင္ရန္မေႏွာင္းေသးပါ။


Image and video hosting by TinyPicမေန႔ညက ေလျပင္းမုန္တိုင္း ထန္ခဲ့သျဖင့္ အိမ္အမိုးမ်ား အေတာင္မေပါက္ဘဲ ပ်ံသြားၾကသည္။ အိမ္နံရံမ်ားလည္း ကြာသည့္ေနရာကြာ ပဲ့သည့္ေနရာ ပဲ့က်ကုန္သည္။ အိမ္တစ္အိမ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းေပ်ာက္ဆံုးကာ ေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့၍ အျမန္ျပဳျပင္မွျဖစ္ေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား စသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္။ အိမ္ရွင္မွာ သူ႕ပိုင္အိမ္ျဖစ္ျငား မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္ႏိုင္လွသည္။ အိမ္လခရလွၽင္ျပီးေရာ ဆိုသည့္ လူစားမ်ိဳး။ အိမ္မွာေနသည့္လူေတြ ဘာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္၀င္စားမည္ မဟုတ္ပါ။


သို႕ျဖစ္ေပရာ အိမ္မွာေနသည့္သူအားလံုး အိမ္ျပင္ၾကရမည္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရမည္။ အိမ္သည္ အိမ္ႏွင့္တူရမည္။ မိသားစုသိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ၊ ေႏြးေထြးလံုျခံဳမႈေတြ ေပးသည့္ေနရာသည္ “အိမ္” ျဖစ္သည္။ ဒီအိမ္ကို ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အိမ္သူ၊ အိမ္သား တိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ အိမ္မွာေနသည့္ မိသားစုတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ ကာယကံရွင္ျဖစ္သည့္အိမ္ရွင္မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ဖို႔သာ ဦးစားေပးၿပီး ၊ ေငြရဖို႔သာ ေရွ႕တန္းတင္ေနသည့္အတြက္ သူ႔အကူအညီေမွ်ာ္လင့္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလို႔ မရေသာကိစၥျဖစ္သည္။ သူ႔မိသားစု တစ္စုစာသာ စဥ္းစားေနသည့္အတြက္ အိမ္မွာေနသူတို႔သည္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္သာ ထူရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အိမ္ျပင္ရန္အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ ေလ့လာၾကည့္သည္။ဒီအိမ္ၾကီး ခိုင္ျမဲဖို႔ ၊ ေနထိုင္သည့္ မိသားစု၀င္အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိသည္။ ဒီအိမ္မွာ ေနေပ်ာ္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္မလဲ၊ သူမ်ားအိမ္ေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈပံုစံကိုၾကည့္၍ နည္းနာနိသွ်ေတြ ယူၾကည့္သည္။ ေနခ်င့္စဖြယ္ အိမ္တစ္လံုးျဖစ္လာဖို႔ အိမ္တိုင္းမွာ အဓိက အေျခခံ(၂) မ်ိဳး သာရွိသည္ကို အံ့ဩစဖြယ္ သြားေတြ႔သည္။ယင္းတို႔မွာ -

(၁)လူသားအရင္းအျမစ္

(၂) သဘာ၀ အရင္းအျမစ္

လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္သလဲ။ ပညာေရး ေကာင္းရမည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ ေက်ာင္းပညာ သင္ယူတတ္ေျမာက္မွ ပညာေရး မဟုတ္ေပ။သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသည္ ကြၽန္မတို႔အိမ္၏ ပညာရွာေဖြရာ အဓိက ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ တျခား ပညာရွာလို႔ ရသည့္ေနရာေတြ မိႈလိုေပါက္လာသည့္တိုင္ မပ်က္မကြက္ေတာ့ တက္ေရာက္သင့္သည့္ ေနရာဟု ယူဆမိပါသည္။ ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းပညာေရး ႏွင့္ ျပင္ပပညာေရး ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

ပညာေရးေကာင္းရန္ ဆိုသည့္ အထဲတြင္ ေက်ာင္းပညာေရး သာမက ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးပါ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရမည္။


ဥပမာ - (၁) ကေလးေတြကို စာသင္သည့္ ဆရာမ်ားသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ က်ရမည္၊ ဆရာဆိုသည့္ သိကၡာပုဒ္ႏွင့္ အညီ ကေလးေတြကို ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ရမည္။ မိမိပို႔ခ်ေသာ ဘာသာရပ္ကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ထူးခြၽန္ေအာင္ အျမဲေလ့လာေနရမည္။ မိမိတပည့္မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခ်င္စိတ္ ရွိရမည္။ ဆရာမ်ားသည္ ေစတနာ ႏွင့္ ဝါသနာႏွစ္ရပ္ ယွဥ္တြဲေနမွ တပည့္မ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ သြန္သင္လမ္းျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - (၂) ထမင္းခ်က္သည့္သူ ကလည္း တကယ္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ခ်က္တတ္တာမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာ သင္ယူရမည္။ မိမိ အိမ္မွ ထမင္းဟင္းကို ပင္ တီထြင္ဆန္းသစ္ကာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေနေစရမည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းသည္ တိုးတက္ရန္အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - (၃) ဆံပင္ညွပ္သည့္ ဆံသဆရာကလည္း ဆံပင္ညွပ္ပညာကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က် တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာျခင္း ၊ ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ စိတ္ႏွစ္ၾကိဳးစားျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ အၿမဲမျပတ္ဆည္းပူးေလ့လာျခင္း(Continuous Learning)ကသာ ယေန႔ေခတ္၏ တိုးတက္မႈကို ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ -(၄) အကၤ်ီခ်ဳပ္သည့္သူကလည္း အကၤ်ီကို လက္ရာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ခ်ဳပ္မလဲ ၊ သူမ်ားဘယ္လိုခ်ဳပ္သလဲ ၊ မိမိ ဘယ္လို ခ်ဳပ္မလဲ ၊ ေခတ္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ လိုက္ကာ တတ္ႏိုင္သမၽွ မိမိ အတတ္ပညာကို ျမင့္ေနရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ေပသည္။စစ္႐ံႈးဂ်ပန္၏ အစဥ္မျပတ္ ႀကံဆတီထြင္ေနျခင္း ၊ တိုးတက္လိုသည့္စိတ္ရွိျခင္း စသည္တို႔ကို အတုယူသင့္သည္။

ဥပမာ - (၅) ေဘာလံုးသမားမ်ားကလည္း ေဘာလံုးကို နည္းစနစ္တက် ကန္တတ္ေအာင္ အပတ္တကုပ္ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ျခင္း အျပင္ ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုး ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မလဲ အျမဲ စဥ္းစားကာ မိမိအလုပ္မွာစိတ္ကို ႏွစ္ထားျခင္းတို႔ ကို ျပဳလုပ္သင့္သည္။စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ နည္းစံနစ္က်က် ႀကိဳးစားဖို႔လည္း လိုအပ္ေပေသးသည္။

ကိုယ့္အလုပ္ကို သစၥာရွိရွိ လုပ္ၾကမည္။ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ၊ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး ၾကိဳးစားၾကမည္။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျမွင့္တင္ၾကမည္။ စာရိတၱေတြ သန္႔စင္ေစရမည္။ လူငယ္လူၾကီး အျပန္အလွန္ ေလးစားစြာ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ၾကမည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳၾကမည္။ လူသား ၊ အိမ္သား တစ္ဦးခ်င္းစီ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေအာင္ ထူေထာင္ၾကရမည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္မတို႔ အိမ္ကေလး သာယာလွပဖို႔ လူသားအရင္းအျမစ္သည္ အေတာ္ကို အေရးၾကီးေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေနသည္။

သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆိုသည္မွာ လူတိုင္းသိထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္၊ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အစရွိသည့္ သဘာ၀တြင္းထြက္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေပါမ်ားေသာ ကြၽန္မတို႔၏ ေနအိမ္တြင္ ဒါေတြကို ဘယ္လို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်မလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ သေႏၶ တည္လာတာ ၾကာျမင့္လွျပီျဖစ္သည္။ ေရာင္းစားပစ္မလား၊ ကိုယ့္အိမ္သာယာဖို႔ ေရွ႕ေရးေမွၽာ္ေတြးျပီး လူသားအရင္းအျမစ္နဲ႔ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳမလား ၊ ဘယ္လို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳမလဲ စသည္ျဖင့္ သဘာဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား (Natural Resources) အား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳမလဲ (handle and apply) ဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနေပသည္။ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားၾကသည္ကို ေတြ႔ရျငားလည္း အိမ္သူ အိမ္သားတို႔၏ ဆႏၵ ျပည့္ဝရန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္အျပင္မွၾကည့္သူက အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ႏိုင္ေပသည္။

ကြ်န္မတို႔အိမ္ထဲရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားသည္ အိမ္၀န္းထဲ၌ ေနထိုင္ေသာမိသားစုမ်ား၏ ေရွ႕ေရးေကာင္းစားဖို႔ သဘာ၀တရားႀကီးမွ ေပးအပ္ထားေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ေအာက္ရွိ နည္းပညာကို သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထဲ ဆြဲယူကာ စပ္ယွက္ အသံုးျပဳလိုက္လွၽင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔လည္း သိမည္ပင္။ သို႔ေသာ္ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို ဆိုသည့္ အေျဖခက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပေသးသည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရွင္၏ အေျဖေပးခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္မွာလည္း ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္သည္။

ထိုေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း အေျဖညွိရင္း ၊ လတ္တေလာ ေလမုန္တိုင္းမိထားေသာ အိမ္ျပဳျပင္ရန္ကိစၥကိုလည္း ပူပန္ရင္း ၊ ပိုအေရးၾကီးေနေသာ အိမ္ျပင္မည့္ကိစၥအား ဦးစားေပး စဥ္းစားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိအိမ္ကို အိမ္ရွိလူအား ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အစြမ္းႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဦးစြာ သတိခ်ပ္အသိကပ္ရေပမည္။ အမိုးကို ျပဳျပင္၊ အကာအေဆြး အေပါက္ေတြကို လဲလွယ္၊ ျခံ၀င္းေလးကို ရွင္းလင္းကာ အလွဆင္ၾကမည္။ အိမ္ကေလးျပင္လို႔ျပီးလွၽင္ ကြၽန္မတို႔၏ အိမ္ကေလးသည္ သာယာလွပမႈေတြႏွင့္ျပည့္စံုကာ ရႈမျငီးႏိုင္စရာ အျပည့္ျဖင့္ လံုျခံဳေႏြးေထြးမႈေတြ ေပးမည္ဟု အိမ္ရွိလူတိုင္းက စိတ္ထဲတြင္ စူးနစ္စြာ ယံုၾကည္ထားၾကရေပမည္။

အမွန္ေတာ့ အိမ္ဆိုသည္မွာ အိမ္သားအားလံုးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ၊လံုၿခံဳမႈ ၊ တိုးတက္မႈတို႔ ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေနရာပင္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ယေန႔ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္သည္ အိမ္ရွင္၏ ဥပကၡာရျငား အိမ္သား အားလံုး တစ္ေယာက္တစ္လက္ ကိုယ္စီကုိယ္ငွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စြမ္းေဆာင္ၾကရမည့္ အခါသမယပင္ျဖစ္ေခ်သည္။


စာဖတ္သူရင္ထဲကို တစ္ခုခုေပးႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္လ်က္......
ေမသိမ့္သိမ့္ေက်ာ္

www.maytheint2kyaw.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...