Monday, March 28, 2011

လူငယ့္အေတြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

by Myanmar Youth Network on Friday, October 22, 2010 at 1:15pm
‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အတင္းလုပ္ယူ၍မရ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္’ ဟူ၍ ကမာၻေက်ာ္႐ူပေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ အဏုျမဴစြမ္းအင္ဖခင္ အိုင္းစတိုင္းကဆိုခဲ့သည္။ ‘ေကာင္းေသာစစ္ႏွင့္ မေကာင္းေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မရွိ’ ဟူေသာ ဆို႐ုိးစကားလည္းရွိသည္။ စာေရးဆရာၾကည္မင္းက “စစ္ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈတခ်ဳိ႕ရွိတာ မျငင္းလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေၾကာင့္သာ တိုးတက္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မတိုးတက္ခ်င္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အခ်ိန္မေ႐ြးၿပိဳကြဲႏိုင္တယ္။” ဟု စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။


ထို႔အတူ ကမာၻႀကီး၏ အနာဂတ္ကို ပုံေဖာ္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ား ရွိၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္က မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းမီဒီယာတစ္ခုမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ရွိ ကိုေအးခိုင္က “မၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းကို ပိုေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က အညိဳေရာင္နယ္ေျဖထဲမွာ ေနခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ သူရဲ႕တန္းဖိုးကို ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္လူငယ္အခ်ဳိ႕ေတြနဲ႔ ငယ္တဲ့မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက ဒီလိုမျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြရွိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ျခားနားေကာင္းျခားနားပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တန္ဖိုးထားတာ အေလးအေပါ့လည္း ကြာပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာလူငယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကိုရဲ၀င္းက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အားလုံးလိုခ်င္တဲ့အရာပါ။ ဒါေပမဲ့ အၿမဲထာ၀ရဆိုတာေတာ့မရွိႏိုင္ဘူး။ စစ္ပြဲေတြဆိုတာလည္း ရွိေနမွာပဲ။ စစ္ပြဲဆိုတာထက္ ပဋိပကၡဆိုရင္ ပိုသင့္ေတာ္မယ္ ထင္တယ္။ Conflict (ပဋိပကၡ) ေတြေၾကာင့္ ပိုေကာင္းတဲ့ Ideology (အေတြးအေခၚ) အသစ္ေတြလည္း ေပၚထြက္လာတတ္ပါတယ္” ဟု ၎၏အျမင္ကို ေျပာဆိုသည္။


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍သတင္းႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရးဘာ သာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားကိုလည္း စိတ္၀င္စားသူ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ကိုေက်ာ္မိုးဟိန္းက “ကၽြန္ေတာ့္ေနနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (အဇၥၽတၱ) ပိုအေရးႀကီးတယ္ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ စစ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနရင္ ဒုကၡသုကၡေတြၾကား ေနႏိုင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးတာတစ္ခုလိုေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္ရင္ စစ္ကိုျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့” ဟုဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာလိပ္၊ သတင္းစာပညာ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မေအးသၪၨာေအာင္က “ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ ျဖစ္သင့္တာတစ္တပ္တည္းက်မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

‘ႏွလုံးသာထဲတြင္ သမာသမတ္စိတ္ထားရွိလွ်င္ စာရိတၱေကာင္းမြန္လွပမည္။ စာရိတၱေကာင္းမြန္လွပလွ်င္ အိမ္တြင္းညီၫႊတ္မႈရွိမည္။ အိမ္တြင္းညီၫႊတ္မႈရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္မွာ စည္းကမ္းက်နေသ၀ပ္မႈရွိမည္။ တိုင္းျပည္မွာ စည္းကမ္းက်နေသ၀ပ္မႈရွိလွ်င္ ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေပလိမ့္မည္’ ဆိုေသာ တ႐ုတ္ဆို႐ိုးစကားတစ္ခုရွိသည္။

လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဟာေျပာပြဲတြင္ စာေရးဆရာၾကည္မင္းက မတရားႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ၊ တရားမမွ်တမႈ၊ အခြင့္အေရးမညီမွ်မႈ၊ ျခစားမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ စသည္တို႔ရွိမေနမွသာလွ်င္ မိမိ၀န္းက်င္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ယူ ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္၊ ပေပ်ာက္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္မိ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္အသိပညာ၊ အတက္ပညာ၊ သတၱိ၊ ဗ်တၱိႏွင့္ ျပည့္စုံေစရန္ ဦးစြာတည္ေဆာက္ရမည္ဟုလည္း ၎ကေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

“ေရွ႕ခရီးအတြက္ပဲျပင္ဆင္ထားတာ အေကာင္းဆုံးေပါ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ တိမ္ရွင္းသြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို အားလုံးလိုခ်င္ၾကတာခ်ည္းပါပဲ” ဟု လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၀င္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ ကိုစစ္ႏိုင္ကဆိုသည္။

ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
The Voice Weekly
Monday, October 18 – 24, 2010

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Weekly ၏ အခ်ပ္ပို (B) ၏ Society အခန္းက႑တြင္ပါရွိသည့္ “လူငယ့္အေတြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကိုေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...