Friday, March 18, 2011

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နိဂံုး၊ လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရး နိဂံုး၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒ နိဂံုး

ရန္-ငါအေတြးအေခၚေဟာင္းမ်ား နိဂံုး

ႏုိင္ငံေရး မဂ္ဆုိက္သူသာ ႏုိင္ငံေရးကုိ နားလည္သည္

နည္းနည္းေတာ့ ႀကီးက်ယ္သြားမည္။ ႏုိင္ငံေရး မဂ္ဆုိက္သူသာ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ နားလည္ႏုိင္ပါမည္။ ခံစားမႈ အီမုိးရွင္း ဝါဒကုိ ကုိင္စြဲ ထားသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ သေဘာေပါက္မည္ မဟုတ္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေရစီးသည္ အမ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္း ေျဖာင့္စင္း႐ုိးရွင္း စီးဆင္းလာခဲ့သည္ မဟုတ္။ ျပည္ပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ ႔၏ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ ၾသဇာေပး စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရး ဝင္႐ႈပ္ သပ္လွ်ဳိေသြးထုိး ေျမႇာက္ပင့္ မီး႐ႈိ႕ ေပးခဲ့ၾကတာ ဗူးေပၚသလုိ ေပၚခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ (ၿပီးခဲ့တဲ့ အတိတ္ကုိသာ ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္) တစ္ခါ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆုိရွယ္လစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ တစ္ပါတီစနစ္ စံုတကာ့စံု ပလံုပလံု ေရျမဳပ္မ်ားပမာ။ ယခု ဘာမွ အရာမထင္ မရွိေတာ့။ အဲဒီ သမုိင္းမ်ားကုိ လြမ္းခ်င္ေသးလုိ႔လား။ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္ မလြမ္းေလာက္လုိ႔ မလြမ္းေတာ့ၿပီ။


တစ္ခါ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ မခံခ်င္စိတ္ (ကေလး) တစ္ခုႏွင့္၊ မတရားဘူး ဘာဘူး ညာဘူးေလာက္ႏွင့္၊ ရန္တုံ႔ျပန္ခ်င္ စိတ္ေလာက္ႏွင့္ အမုန္းအာဃာတ တိမ္သလႅာဖံုး ဉာဏ္ပညာ လိမၼာပါးနပ္မႈ မသံုးႏုိင္ၾကေသာ ကုိေရႊ ပညာတတ္ မ်ားလည္း နိဂံုး ေရာက္ေတာ့မည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အတိတ္္သည္ (ေလ့လာလုိက ေလ့လာပါ)။ သုိ႔ေသာ္ ဘာမွေတာ့ အသံုးမတည့္ ေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ယေန႔သည္ Web 2.0 ေခတ္ ျဖစ္၏။ Web 1.0 ေခတ္က ၿပီးခဲ့ၿပီ။ မၾကာခင္ Web 3.0 လာႏုိင္သည္။ ကမာၻႀကီးကုိ လည္းေကာင္း၊ ကမာၻႀကီး၏ အနာဂတ္ကုိ လည္းေကာင္း အဓိက အေျခခံ က်က် ပံုေလာင္း ေနေသာ အရာသည္ ေျပာင္းသြားၿပီ။ သမုိင္းကုိ ပံုသြင္းခဲ့သည္ ဆုိေသာ အရာတုိ႔လည္း ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီ။ ၁၈၄၈ က စေကာ့လူမ်ဳိး ဒႆန ပညာရွင္ႀကီး ေသာမတ္ခ္ ကာလုိင္းက သမုိင္းသည္ မဟာပုဂၢိဳလ္ တုိ႔၏ အတၳဳပၸတၱိဟု ေျပာခဲ့၏။ ဂ်ာမန္ ဒႆန ဆရာႀကီး နီေရွးက ဟီး႐ုိး စူပါမင္းေတြက ကမာၻကုိ ကုိင္လႈပ္သည္ဟု ေရးခဲ့၏။ ကားလ္မတ္က လူထုက သမုိင္းကုိ ဖန္တီး သည္ဟု ေရးခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ေဂါ့ဒ္ကသာ သမုိင္းကုိ ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ေဟာၾကသည္။

အထက္ပါ အယူအဆ အားလံုးကုိ ၿဖိဳလွဲ ခ်ပစ္လုိက္ေသာ အယူအဆ တစ္ရပ္ ေပၚလာသည္။ ယင္းမွာ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ကမာၻႀကီး၏ အနာဂတ္ကုိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဝက္ဘ္တူး လူသားေတြက ပံုေလာင္းေနသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အလုပ္ လုပ္သူေတြ သန္းကုေဋ ရွိလာၿပီ။ ယင္းက ကမာၻကုိ ပံုေလာင္းေနၿပီ။ ဉာဏ္ပညာ စူးေရာက္ေသာ ေခတ္ဟု ေခၚႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခက္ေနသည္မွာ John Maynard Keynes ဂၽြန္ေမးနတ္ကိန္း ေျပာခဲ့ သလုိပင္။ အခက္အခဲဟာ အေတြးအေခၚ စိတ္ကူးသစ္ထဲမွာ မဟုတ္၊ အေဟာင္းက မလြတ္ေျမာက္ ႏုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ “The difficulty lies not in the new idea, but in escaping from the old ones.”

ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပေဒသရာဇ္ ပုဂၢိဳလ္ ကုိးကြယ္မႈ အေဟာင္းစိတ္ဓာတ္၊ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ ဗုိလ္က်ဝါဒ စိတ္ဓာတ္၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ကြန္ျမဴနစ္ လက္ဝဲရန္/ ငါစိတ္ဓာတ္... ေတြးေထာင့္ ေရးေထာင့္ ႐ႈေထာင့္ ျမင္ေထာင့္တုိ႔ကုိ စြန္႔ပစ္ရန္ လုိပါမည္။ (နည္းနည္းမွ လံုးဝ) စြန္႔ႏုိင္သူ ႏုိင္ငံေရးမဂ္ဉာဏ္ ဆုိက္ပါမည္။ ထုိႏုိင္ငံေရး မဂ္ဆုိက္သူသာ ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ ပကတိကုိ ပကတိ အတုိင္း၊ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ရွင္းရွင္းႀကီး ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Whispering Campaign (အကြက္ခ်၍ မဟုတ္ မတရား တီးတုိးဝါဒျဖန္႔ တုိက္ပြဲဆင္ျခင္း) ေတြမွာ ေျပာဆုိေရးသား ေနၾကသလုိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အဆုိးဘက္သုိ႔ ေရြ႕သြားသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္ပါ။ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး အေကာင္းဘက္ ဆီသုိ႔ ေရြ႕သြားၿပီဟု ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး မဂ္ဆုိက္ၿပီးသူတုိင္း ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ မဟုတ္လွ်င္ မျမင္ႏုိင္ပါ။ အလြန္လည္း လြယ္၍/ အလြန္လည္း ခက္ေနေသာ ကိစၥဟု ကၽြန္ေတာ္ ယူဆပါသည္။ ဒီမုိကေရစီသည္ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေကာင္းကုိသာ လုိပါမည္။ အက်ဳိးမဲ့ ဆုတ္ယုတ္ ေနာက္ျပန္ အေႏွာင့္အယွက္ ယဥ္ေက်းမႈ ေဟာင္းမ်ားကုိ ဆက္၍ လက္ခံမထား သင့္ေတာ့ပါ။ ဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္က ေနရစ္ေတာ့ ေခတ္ေဟာင္းဟု စာအုပ္ ေရးဖူးပါသည္။ ေနရစ္ေတာ့ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ေခတ္ေဟာင္း။

back to square ဒံုရင္းေနာက္သုိ႔ မျပန္ၿပီ

ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရး ေပၚၿပီ။ ဒံုရင္းေဟာင္း (အားလံုးသုိ႔) ျပန္မသြားေတာ့။ ဘာဒံုရင္းေတြလဲ။ ရွင္းပါသည္။ ဟုိတုန္းက လႊတ္ေတာ္မ်ဳိး ေတြဆီ ျပန္မသြားေတာ့ပါ။ အရင္ အုိင္ဒီအုိလုိဂ်ီေတြ၊ အရင္ အေဆာက္အအံု ေဟာင္းေတြကုိ ဘာတစ္ခုမွ မသံုးေတာ့ပါ။ ယခင္ လမ္းစဥ္ေတြ အားလံုး စခန္းသိမ္း မီးၿငိမ္းၿပီ။ အဲဒီမွာ လစ္ဘရယ္ဝါဒ (အေနာက္ ဒီမုိကေရစီ စံသက္သက္) လည္း ပါသြားၿပီ။ လစ္ဘရယ္ ဝါဒ နိဂံုး ခ်ဳပ္ၿပီ။ လစ္ဘရယ္ ဝါဒ=စစ္ဘက္ (တပ္မေတာ္ ) မွ မပါဝင္ မပတ္သက္ျခင္း။ ယခု တပ္မေတာ္ ပါဝင္ေသာ စစ္ဘက္ /အရပ္ဘက္ တန္းတူလက္ခံေသာ ဝါဒႏွင့္ စစ္ဘက္လမ္းၫႊန္ ဒီမုိကေရစီ ေပၚလာၿပီ။ အခ်ဳိးက် ဥပေဒက သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယာယီမဟုတ္၊ ထာဝရ သေဘာေဆာင္သည္။ ပဲ့ကုိင္ ဒီမုိကေရစီ ဟုလည္း ေခၚႏုိင္သည္။ ယင္းမွ... လမ္းေပၚ ႏုိင္ငံေရး (လႈပ္ရွားတက္ႂကြ သူတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး) မဆီမေလ်ာ္ ျဖစ္ကာ နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားၿပီ။ ယေန႔ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးသည္ လစ္ဘရယ္ဝါဒ နိဂံုးႏွင့္ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏုိင္ငံေရး နိဂံုးကုိ ေပၚေပါက္ ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီ။ ထုိ႔ျပင္ စစ္ဘက္ တစ္ဦးတည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံလည္း အဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ ေစၿပီ။ ယေန႔သည္ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ပါဝါမွ်ေဝမႈ ပံုစံသစ္ အခင္းအက်င္း အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရၿပီ။ ႏုိင္ငံေရး (ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး) ပံုစံသစ္ ဟူသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္း (တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္) =“ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” ဟု အဓိပၸာယ္ ထြက္သည္။ ဤသည္ပင္ ျမင္ရေတာ့မည္၊ ျမင္ရေတာ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း သစ္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။

လကၡဏာႏွစ္ရပ္ one to two

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ယခင္လႊတ္ေတာ္ ေဟာင္းမ်ားဆီ ျပန္လွည့္သြားျခင္း မဟုတ္မူဘဲ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ one to two ျဖစ္သြားသည္။ စစ္ဘက္ -အရပ္ဘက္၊ တပ္သား- အရပ္သား အာဏာရမႈ မွ်ေဝေသာ ပံုစံသစ္၊ ယင္းကို ေတြ႕ရသည္။ ေတြ႕ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သီအုိရီအရ ယင္းသည္ ေခ်ာေမြ႕ သိမ္ေမြ႕မည္ဟု ယူဆစရာ အေၾကာင္း ရွိသည္။ အေၾကာင္းမူ ေခတ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ငံေရးသည္ အင္စတီက်ဴးရွင္း ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ကေတာ့ သံုးခု ရွိသည္-
(၁) တပ္မေတာ္
(၂) လႊတ္ေတာ္
(၃) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား
ဤသံုးရပ္ၾကား ဆက္ဆံမႈ သစ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကို ျပ႒ာန္းေပေတာ့မည္။ စာအုပ္ႀကီးမ်ား အလုိအရ သမုိင္းလုိအပ္ခ်က္ အေျခခံ သံုးသပ္မႈ မဟုတ္ေတာ့ႏုိင္။ အေမရိကန္ အဂၤလန္ ဘင္သံ မဟုတ္ေတာ့ႏုိင္။ ႐ုိးမေခၚသံလည္း မဟုတ္ေတာ့ႏုိင္။ ဘဝဟစ္တိုင္ ရန္/ငါ ငိုခ်င္းခ် ႀကိမ္းဝါးသံလည္း မဟုတ္ေတာ့ႏုိင္။ လမ္းေဘး ေစာေစာက Whispering Campaign လက္ဖက္ရည္ဝုိင္း ဘီယာဝုိင္းမွ ေအာ့အန္သံမ်ားလည္း မဟုတ္ေတာ့ႏုိင္။ သမုိင္း(ေဟာင္း)က စကား မေျပာေတာ့ႏုိင္။ ယေန႔ ဇာတ္ေကာင္သစ္မ်ား၏ တီထြင္မႈ ကျပမႈ အသံုးေတာ္ခံမႈကသာ အဓိကစကား ေျပာေတာ့မည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ ေဆာင္းပါးမ်ား၌ ကၽြန္ေတာ္ ေရးခဲ့သလုိ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပဲခူး႐ုိးမ ဗကပ လက္နက္ကုိင္ (ျပည္တြင္းစစ္) အေတြ႕အၾကံဳ ရွိသူပီပီ အၾကမ္းပတမ္းမႈ၏ အနိ႒ာ႐ံုမ်ားကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ သိျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး မဂ္ဆုိက္ျခင္းဟု ယူေသာ္ ရပါသည္။ မယူတတ္လွ်င္ေတာ့ မရပါ။ ႏုိင္ငံေရးသည္ မျဖစ္ႏုိင္တာ လုပ္၍မရပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိသာ မွန္း၍ လက္ေတြ႕ လုပ္ရပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ပါ က်မ္းကုိး စကားကုိး စာကုိး မ်ားကုိလည္း ႐ုိးသားမႈႏွင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳေစပါသည္။

၁။ Guide ေရွ႕ေဆာင္ အဂၤလိပ္- အဂၤလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္
၂။ ဒံုရင္းသစ္ မဟုတ္ေသာ ပါဝါမွ်ေဝမႈ (ေမာင္စူးစမ္း၊ ျမန္မာပုိ႔စ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆/၂ဝ၁၁)
၃။ ဝမ္းတူတူးျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲျခင္း (ေမာင္စူးစမ္း၊ The VOICE ဇန္နဝါရီ ၃၁/၂ဝ၁၁)
၄။ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းမ်ား စြန္႔ခြာျခင္း (ေနဇင္လတ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇/၂ဝ၁၁)

စာႂကြင္း
ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဇန္နဝါရီ ၂၇ မွာ ဆရာ ေမာင္စူးစမ္းက ေျပာင္းလဲလုိက္တဲ့ ေခတ္ကုိ ၾကည့္ျမင္ရာမွာ မဇိၩမပဋိပဒါ နည္းကုိသာ သံုးဖုိ႔၊ အစြန္း မေရာက္ဖုိ႔၊ ေယဘုယ် ကမာၻ႕ စံႏႈန္းႀကီးေတြနဲ႔ မၾကည့္ဖုိ႔၊ အယူစြဲ မသန္ဖုိ႔၊ တရားေသ ပံုေသ မၾကည့္ဖုိ႔၊ မလြန္မကၽြံဖုိ႔၊ ေနရာတုိင္း အခ်ိန္တုိင္း မွန္ဆုိတာႀကီးနဲ႔ မၾကည့္ဖုိ႔ သတိ ေပးထားတာ ဖတ္ရပါေသးသည္။

စိုးျမင့္သိန္း

ေယာက္်ား၏ ပို႔စ္မွ တဆင့္ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...