Tuesday, October 14, 2014

ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းေျမနိမ့္ရာ၌စုိက္သည့္လွံ။ (သုိ႔မဟုတ္) ျမန္မာ့တုိ႔အတြက္ အမ်ဳိးသားေရးစိန္ေခၚသံ။ (တတိယပုိင္း)


(၆) လူမွဳကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားမွ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္တုန္႔ျပန္မွဳမ်ား။
ထုိင္းရဲမ်ား၏ေျခလွမ္းတုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနၾကသည့္ ျမန္မာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ ထုိင္းလူမႈ အသိုင္းအ၀ုိင္း အပါအ၀င္ ကမၻာမီဒီယာမ်ားကပါ၊ယံုၾကည္မႈ မရွိပဲ၊ အဆုိပါ ျမန္မာ ႏွစ္ ဦးမွာ ဓားစာခံ အျဖစ္ ထုတ္ျပခံရသည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

အဆုိပါ လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈ ကိစၥျဖင့္ ကြ်န္းေပၚရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ထုိင္းရဲမ်ားစစ္ေဆးရာတြင္ ေရေႏြးပူ ေလာင္း၍ ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ားကဆုိသည္။ထုိ႔အျပင္ ယင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ ထုိင္းသတင္းစာ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္က ယခင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္း မ်ားႏွင့္ ထုိင္းရဲမ်ား၏ ေျပာဆုိမႈ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကုိ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားက ေထာက္ျပၾက သည္။
ထုိသုိ႔ေထာက္ျပၾကရာတြင္ စီအက္အုိင္(CSI LA)အမည္ရွိလူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာသည္ အထင္ရွားဆံုး၊လူထုစိတ္ဝင္စားမွဳအရဆံုးျဖစ္ ၏။ထုိစာမ်က္ႏွာကုိေရးသားတင္ျပေနသူမ်ားမွာထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္သေဘာထားျခင္းမတူညီသည့္၊အဂၤလိပ္၊ထုိင္းႏွစ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္ေသာထုိင္းလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကျပီး‘‘ဒီျမန္မာေတြဟာ လူသတ္သမား အစစ္ေတြလို႔ သင္ထင္ပါသလား’’ ဟူေသာစစ္တမ္းတစ္ေစာင္ေကာက္ယူခဲ့ရာ (၉၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ‘‘မထင္ဘူး’’ ဟု ေျဖဆုိၾကၿပီး (၄) ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ‘‘ထင္တယ္’’ ဟု ေျဖဆုိထားသည္။
စြပ္စြဲခံျမန္မာ လူငယ္ႏွစ္ဦးအေနျဖင့္ အဆုိပါလူသတ္မွဳကုိ က်ဴးလြန္ျခင္းမွာမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အခုိင္အမာ ေစာဒကတက္ လ်က္ရွိၾက၏။
(က) ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္တရားစြဲဆုိရန္ဥပေဒအၾကံျပဳခ်က္မေတာင္းခံမီ၊သံသယျဖစ္ခံရသူမ်ားကုိ၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ေတြ႔ဆံု ခြင့္မေပးခဲ့ပါသနည္း။
(ခ) ျမန္မာ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး သရုပ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ေပါက္ျပားေပါက္ခြ်န္ျဖင့္ ေဒးဗစ္ေမလာ အား စတင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ ဟု သရုပ္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒးဗစ္ေမလာ၏ အေလာင္းေပၚမွ ဒဏ္ရာႏွင့္ ပုံစံခ်င္း အဘယ္ေၾကာင့္ကုိက္ညီမွဳမရွိပါသနည္း။
(ဂ) မုဒိန္းက်င္မႈ ရွိ၊မရွိခဲ့ဟူေသာ ကနဦး မူခင္းေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသနည္း။
(ဃ) ရာဇဝတ္မႈကိစၥတြင္သက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္ေသာ အသံုးျပဳၿပီးသား ကြန္ဒံုကို အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္ေဆးရန္ မပုိ႔ခဲ့ပါသနည္း၊မုဒိန္းက်င့္သူဟာကြန္ဒံုကုိသံုးပါမည္ေလာ။
(င) လူသတ္မႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကုိ ျပန္မည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားခရစ္ဝဲ(Chris Ware) သုဝဏၰဘုမၼိ ေလဆိပ္၌ ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ ဆံပင္အေရာင္ႏွင့္ ေသဆံုးသူ မစၥဟန္နာ၏ လက္တြင္းမွ ရသည့္ ဆံပင္အေရာင္တူညီသည့္ဟု ထုိင္းရဲမ်ား၏ ယခင္ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္အသံတိတ္သြားရပါသနည္း။
(စ) ထုိင္းမာဖီးယားတုိ႔၏ျခိမ္းေျခာက္မွဳေၾကာင့္ လိပ္ကၽြန္းမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ ေရွာင္(Sean)၏လက္တြင္ ရရွိထားသည့္ ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ေသဆံုးသူ ေဒးဗစ္မီလာ၏ ဒဏ္ရာဟာအဘယ္ေၾကာင့္ပံုစံတူ ျဖစ္ေနရပါသနည္း။
(ဆ) လိပ္ကြ်န္း သူႀကီး၏ သားျဖစ္သူကို အဘယ္ေၾကာင့္ဒီအန္ေအမစစ္ေဆးခဲ့ပါသနည္း။
(ဇ) သံသယျဖစ္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ထုတ္ျပခဲ့ေသာ စီစီတီဗီ ျပကြက္တစ္ခုတြင္ ႏွစ္မိနစ္စာအဘယ္ေၾကာင့္ျဖတ္ေတာက္ထားပါသနည္း။
(စ်) ေဒးဗစ္၏ ေျခာက္ေပပတ္၀န္းက်င္ အရပ္ႏွင့္ လူသတ္တရားခံအျဖစ္ စြပ္စဲြခံထားသည့္ ျမန္မာႏွစ္ေယာက္၏ အရပ္ အေမာင္းတုိ႔ ကိုႏွဳိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ စြပ္စြဲခံရသူတုိ႔ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းမွာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမရွိ။(ေဒးဗစ္အေလာင္းမွ ရဲက ျပသထားသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား အားလုံးသည့္ ဦးေခါင္းႏွင့္ ပုခုံးပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိ ရသည္။)
(ည) ေသဆံုးသူ ဟန္နာ၏ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ျမန္မာတဦး၏ အခန္းအနီးမွ ေတြ႔သည္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆုိပါ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ဟန္နာ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက အခင္းျဖစ္ၿပီးေနာက္တေန႔တြင္ ထုိင္းရဲသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာကြဲလြဲခ်က္သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ရပါသနည္း။
(႒) စကားျပန္လုပ္ေပးသူ ႏွစ္ဦးဟာဘယ္သူေတြလဲ။
တရားဝင္စကားျပန္လက္မွတ္မရွိပဲဘာေၾကာင့္အသံုးျပဳခဲ့သလဲ။
(ထုိစကားျပန္ ႏွစ္ဦးကုိကမာအမည္ရွိ စကားျပန္မွာထုိင္းရဲတံဆိပ္ကပ္ထားသည့္အျပာေရာင္စပုိ႔ရွပ္ကိုဝတ္ဆင္ထားသည္။)
(ဋ) ေရွာင္မက္ အန္နာ၏ ေဖစ္ဘြခ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္ ထုိင္း လူမ်ိဳး ႏွစ္ဦးကုိ ဓာတ္ပံု႐ုိက္၍ တင္ခဲ့ၿပီး၊ “ထုိင္းမာဖီး ေတြက က်ေနာ့္ကို သတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ က်ေနာ့္ကို ကယ္ၾကပါ” ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းရဲ့ေနာက္ဆက္တြဲအေျဖဟာဘာလဲ။
(ဎ) လူသတ္တယ္လို႔သံသယရွိခံရသူေတြ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့လက္နက္အတိအက်သည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ပါသနည္း။
(ဏ) စြပ္စြဲခံရသူမ်ားျပစ္မွဳ က်ဴးလြန္ပံုကုိ ျပန္လည္ သ႐ုပ္ျပ ခိုင္းခဲ့ရာတြင္ ကြဲလြဲမွားယြင္းမႈမ်ား၊ အေထာက္အထား ကြာဟခ်က္မ်ားကိုအထင္အရွားေဖာ္ျပေနသည္ကို ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္ျငင္းဆန္ေနၾကပါသနည္း။
(၇) ထုိင္းလူထု၊ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သေဘာထားႏွင့္အျမင္။
ထုိင္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ စြပ္စြဲခံလူငယ္ႏွစ္ဦးမွာ ထုိင္းရဲတုိ႔႔ကဓားစာခံအျဖစ္ထုိးေကၽြးခံရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းရွဳျမင္ၾကသည္။ထုိင္းရဲတုိ႔ သည္ေငြေၾကးၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည့္ရာဇဝတ္သားတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္အလုိ႔ငွာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိေသာ ဆင္းရဲသား တုိ႔ ကုိေငြေပးဝယ္ယူ၍ဓားစာခံအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ေသာလုပ္ရပ္မွာ ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္ေၾကာင္း၊ထုိသုိ႔ျပဳမူေနေသာေၾကာင့္ ထုိင္းရဲတုိ႔နာမည္ပ်က္ ေနသည္မွာ ကာလၾကာျပီးျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ဟလာၾကသည္။
အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အဆင့္ျမင့္အရာရွိတဦးက တီဗီအင္တာ ဗ်ဴးတခုတြင္ အက်ဥ္းသားအားလံုး၏ တဝက္ေလာက္သည္ တရားခံအျဖစ္ အစားထုိးခံရေသာ၊ ဓားစာခံေတြျဖစ္ေၾကာင္းသူ႔ယံုၾကည္မႈကို ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားခဲ့ဖူးသည္။ထုိင္းႏုိင္ငံတဝွန္းတြင္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ကာလရွည္ၾကာစြာထင္ရာစုိင္းေနသည့္ မာဖီးယားတုိ႔၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထုိင္းလူမ်ဳိးတုိ႔ျပစ္တင္ေဆာေၾကာလာၾကသည္။
ထုိင္းရဲတုိ႔သည္ အခင္းအမွဳျဖစ္ေနရာမွသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိုဖယ္ရွာေဖ်ာက္ဖ်က္ကာ လိပ္ကၽြန္းေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား တုိ႔အေပၚေျမနိမ့္ရာလွံစုိက္ခဲ့သည္၊စြပ္စြဲခံေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔အေပၚ မည္သည့္သံသယမွ်ရွိရန္မလိုဟု အမ်ားကယူဆ လ်က္ရွိၾက သည္။အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ထုိင္းရဲတုိ႔အေပၚလူထုယံုၾကည္မွဳပ်က္ျပားသြားျပီဟုဆုိသည္။ ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ မွ်ေသာ တရားစီရင္ေရးထက္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမာၻ လွည့္ခရီးသြား မက်ဆင္းေစေရးကုိေဇာင္းေပးလုပ္ကုိင္ေနသည္ဟုျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသည္။
အဆုိပါအမွဳျဖစ္ပြားျပီး ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ အႀကီးအကဲႏွင့္ ၿဗိတိန္သံအမတ္တို႔ ေအာက္တိုဘာ (၂) ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ပစၥည္းကိရိယာ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တျခား အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ကမ္းလွမ္းလာခဲ့ျပန္သည္။ထုိင္း(Rights and Liberties Protection Department )မွလည္း ျမန္မာ တရားခံ ႏွစ္ဦးမွာ အဆုိပါျပစ္မႈကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲေန ေသးေၾကာင္း၊ လုိအပ္ပါက ကြ်မ္းက်င္သည္ ေရွ႕ေနမ်ားကုိပံ႔ပုိးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သည္ေနရွင္းသတင္းစာ သုိ႔ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္း အဖြဲ႕(SERC) ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးကြန္ ရက္(MWRN)တုိ႔ကလည္း သံသ ယတရားခံမ်ားကုိ ႐ုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားရွိ သည္ဟူေသာ သတင္းပို႔အစီရင္ခံမႈ အမ်ားအျပားရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီေပး ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေရႊ႕ ေျပာင္းတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ားပါ၀င္သည့္ ၎ တို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ အဖဲြ႕တစ္ ဖဲြ႕ကုိ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ Ko Samui အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ တရား႐ံုးသုိ႔ ေစလႊတ္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏အျမင့္ဆံုးမွဳခင္း၊အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ၾကီးေဒါက္တာ Pornthip ကလည္း အဆုိပါအမွဳတြင္ ထုိင္းရဲတုိ႔သည္ မွဳခင္းဆရာဝန္ ကုိအသံုးမျပဳခဲ့ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ေသခ်ာေရရာေသာစစ္ေဆးခ်က္မရွိပဲ ဗမာလူငယ္ႏွစ္ဦးကိုသာ တရားခံအျဖစ္အခ်ိန္ တုိအတြင္းထုတ္ျပခဲ့ျခင္း၊ဒီအန္ေအစစ္ေဆးရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီျခင္းအပါအဝင္ အျခားလုိအပ္လစ္ ဟာခ်က္အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းအေပၚ ထုိင္းရုပ္ျမင္သံၾကားမွေန၍ျပင္းထန္စြာေဝဖန္သြားခဲ့သည္။
(၈) ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အေပၚရုိက္ခတ္မွဳ။
ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပရာယြတ္က်န္အုိးခ်ားသည္ ၎အမွဳႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ “ႏုိင္ငံျခားသားေတြဟာ ထုိင္းႏိုင္ငံကုိလံုျခံဳမွဳရွိတယ္ ထင္ျပီး ဘစ္ကီနီနဲ႔ေလွ်ာက္သြားေနၾကတာကုိး” ဟူေသာ လက္လြတ္စပယ္မွတ္ခ်က္ကုိဦးစြာျပဳခဲ့သျဖင့္၊အေဆာတလ်ဥ္ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ ဤအမွဳအေပၚထုိင္းရဲမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ အၾကြင္း မရွိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းရဲ မ်ားတြင္ သက္ေသအေထာက္ အထား အတိအက် ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ အမႈကုိ ျမန္ဆန္စြာ ေဖာ္ ထုတ္ႏုိင္မႈကုိ ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား၏ အေမးကုိ ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းသတင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရဲတပ္ဖဲြ႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားပင္ ေပးအပ္မည္ဟုပင္သူက ဆုိသည္။
သုိ႔ေသာ္လိပ္ကၽြန္းေအစီဘားကလပ္ဘားကလပ္ပုိင္ရွင္၏မိခင္ႏွင့္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏မိခင္တုိ႔သည္လြန္စြာရင္းႏွီးသည့္သတင္းမ်ားလည္း၊ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာခဲ့့ျပန္သည္။ထူးျခားခ်က္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ စစ္တပ္ဗဟုိျပဳထုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကုိ ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆုိင္လ်က္ရွိသျဖင့္ပုိမိုရွဳပ္ေထြးလာသေလာ စဥ္းစားဖြယ္ရာရွိေနသည္။စစ္တပ္ဟူသည္ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖင့္ အရာရာကုိ အေကာင္းအတုိင္းျဖစ္ေစမည္ဟုခံယူေလ့ရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ၊ထုိအခ်က္ကုိသတိျပဳမိေသာ ထုိင္းႏိုင္ငံ သားတုိ႔ကမူ ထုိင္းအစုိးရ ကိုျပစ္တင္ေဝဖန္လ်က္ရွိ၏။
ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားေနခ်ိန္၌ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ခရီးအျဖစ္ေရာက္ရွိေနသည္။အဆုိပါခရီးစဥ္မစ တင္မီမွာပင္ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မွဳအတြက္ စြပ္စြဲခံရေသာလူငယ္ႏွစ္ဦး၏အမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႔ကုိ အေထာက္ အထားမခိုင္လံုသျဖင့္ တိက်ခိုင္လံုစြာအမွဳျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ညြန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚလာျပန္ရာ၊ေသြးရုိးသားရုိးဟုတ္မဟုတ္ ၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ခ်ိန္ကိုက္၍ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ၊သတင္းေပေလာ၊စဥ္းစားဖြယ္ေကာင္းေနျပန္သည္။ျမန္မာသမၼတၾကီးကမူ အဆုိပါ အမွဳကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိင္းဝန္ၾကီးအားေမးျမန္းမည္ဆုိပါသည္။ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လွဳိင္ႏွင့္ ထုိင္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြ႔ဆံုျပီးခ်ိန္တြင္ အျပစ္ရွိသူကို အျပစ္မေပးမိတာထက္ အျပစ္မရွိသူကို အျပစ္မေပးမိရန္ လိုသည္ဟူေသာ ဥပေဒစကား အတိုင္း ေသခ်ာစြာ စိစစ္လုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ေျပာဆုိခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။
(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...