Sunday, October 19, 2014

ဂ်ီဟဒ္ ျမန္မာျပည္၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ယက္

ရန္သူနံပါတ္ ( ၁ )

           ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အီရတ္ေျမာက္ပိုင္း အစၥလာမ္မစ္နိဳင္ငံေတာ္တည္ေထာင္ၾကသည့္ အစ္စ္ IS တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားသတင္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သိထားသင့္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခ်ိဳ႔ကို ေ၀မွ် လိုပါသည္။

         အြန္လိုင္းေပၚတြင္ “ အစ္စ္ IS သည္ အယ္ကိုင္ဒါမဟုတ္ “ ဟုေျပာဆိုေနၾကေသာ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၊ အစ္စ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ေသာ ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ားလည္း ေတြ႔ေနရပါသည္။
အစ္စ္တို႔၏ အဓိကရန္သူ စာရင္းတြင္ အယ္ကိုင္ဒါအား ထည့္သြင္းထားၾကသည္လည္းရွိပါသျဖင့္ “ .. အစ္စ္သည္ အယ္ကိုင္ဒါမဟုတ္.. “ ဟုေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္ ဟန္တူသည္။

         အစ္စ္တို႔၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ရန္သူစာရင္းတြင္ အယ္ကိုင္ဒါအား ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ေတြ႔ရပါ သည္။ ထိုအ ျဖစ္အပ်က္မွာသိပ္ေတာ့လည္း ထူးဆန္းသည္ဟု မဆိုနိဳင္ပါ။ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရး အေျခခံ စစ္ ေသြးၾကြ အဖြဲ႔အနည္းဆံုး (၂)ဖြဲ႔အထက္၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကၽြန္းစုမ်ားတြင္ အနည္းဆံုး (၄)ဖြဲ႔အ ထက္၊ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္တြင္ အာဆတ္အစိုးရအား ပုန္ကန္သူဖက္၌ အနည္းဆံုး(၄)ဖြဲ႔ ရွိၾကျပီး၊ ထိုအဖြဲ႔ အသီးသီးတြင္ စုရံုးလာၾကေသာ မူဂ်ာေဟဒင္ ဘာသာေရးစစ္သည္မ်ားမွာ သူ႔အုပ္စုႏွင့္သူ သီးျခားရွိေနၾက လွ်က္ ေျပလည္သည္လည္းရွိ၊ မေျပလည္သည္လည္း ရွိၾကပါသည္ ။ အခ်င္းခ်င္း သင့္ျမတ္မွဳ႔မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႔နိဳင္ပါသည္။ မူဂ်ာေဟဒင္ အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္၊ ေလာေလာ ဆယ္အားျဖင့္  အယ္ကိုင္ဒါတို႔အား အစ္စ္ရန္သူ စာရင္း၀င္ေနျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေခ်။
(အစ္စ္တို႔မွာ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအဘက္ေတာ္သားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကျခင္းလည္းေတြ႔ရပါသည္၊ ထိုသတင္းမွာ အေရွ႔အလည္ပိုင္းနိဳင္ငံမ်ားမွ စတင္ ထြက္ေပၚသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္၊ ထိုေဒသ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်င္ အေတာ္စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္ပါ၏)

         အစ္စ္ႏွင့္ အယ္ကိုင္ဒါသည္ ဘာသာေရးအေျခခံ၀ါဒီ စစ္ေသြးၾကြမ်ားျဖစ္ရာတြင္ တူညီၾကျပီး၊ ယခု ၂၁ ရာစုတြင္ ဤကမၻာေျမမွ မြတ္စလင္အေယာင္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားကိုးကြယ္ရာဘာသာ၀င္အမာခံမ်ားအား သုတ္သင္ေရး၊ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးတို႔အား သူတို႔ကဲ့သို႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ဇာတ္သြင္းေရး၊ ဤ     ကမ ၻာၾကီးအား ဘာသာတစ္ခုတည္း အင္ပါယာၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ေရး ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ ထားရွိရာတြင္လည္း တူညီေသာဂ်ီဟဒ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အလားတူ နိဳင္ဂ်ီးရီးယားမွ ဘိုကိုဟာရမ္၊ ဆိုမာလီမွ အယ္ရွာဘက္၊ ဆီးရီးယားမွ အယ္နဴးဆာ၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္မွ မိုရိုအစၥ လာမ္တပ္ဦး၊ အဘူေဆ ယက္၊ ဂ်မတ္အီ အစၥလာမ္မီ၊ ဘဂၤလားေဒရွ္မွ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၊ ဂ်ီဟဒ္အေရးေတာ္ ပံုအဖြဲ႔တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္ကိုင္ဒါတို႔ ေလ့ က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့သူ မ်ားျဖစ္ၾကရာ ထိုသို႔ ခံယူခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ပံုတူညီေန ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္အေပးအယူရွိျခင္းေၾကာင့္ နိဳင္ငံ တကာအၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္ Global Network of Terror အျဖစ္သတ္မွတ္ထားရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

         ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာၾကီးမ်ားအလိုက္ေသာ္၄င္း၊ လူမ်ိဳး၊ နိဳင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ ခုခုျဖင့္ စစ္ပြဲႏွင့္မသက္ဆိုင္သူ က်ား/မ လူၾကီးလူငယ္တို႔အား စစ္ေျမျပင္မဟုတ္သည့္ ေနရာတို႔တြင္ ေျခာက္ လွန္႔/သတ္ျဖတ္/ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ဗံုးေထာင္၊ ဗံုးခြဲျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ စင္တာ၊ ဘူ တာရံု၊ သေဘၤာဆိပ္၊ ေလ ဆိပ္တို႔ အားတိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နိဳင္ငံအခ်ိဳ႔က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ၊ အသင္းအဖြဲ႔ ၁၆၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ အခ်ိဳ႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ နိဳင္ငံတစ္ နိဳင္ ငံတည္းက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ နိဳင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက သတ္ မွတ္ထား ျခင္းခံရေသာ အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားလည္းရွိပါသည္။အယ္ကိုင္ဒါကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းအား ကုလသမဂၢ ႏွင့္ နိဳင္ငံ အမ်ားအျပားတို႔က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္သတ္မွတ္ ထားသည္ကိုေတြ႔ရျပီး၊ အယ္ကိုင္ဒါတို႔ ေလ့က်င့္ ပံုသြင္းေပးခဲ့သည့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း အယ္ကိုင္ဒါႏွင့္မျခား ထပ္တူေျခ ရာနင္း နိဳင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ဤတြင္ ထိုအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားတြင္ ရန္သူအလြန္မ်ားေနမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ အထူး သျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုတို႔မွာ သူတို႔အတြက္ အၾကီးမားဆံုးရန္သူျဖစ္ေနပါသည္။ ထို ရန္သူ အ ျပင္ သူတို႔အတြက္ အနီးဆံုးရန္သူလည္းရွိေနပါသည္။ ထိုသူတို႔မွာ သူတို႔ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မွဳ႔ တူညီေသာ္ လည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အား မႏွစ္ျမိဳ႔/ဆန္႔က်င္သည့္ ဘာသာတူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသတည္း။ အခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ သူတို႔လုပ္ရပ္အားဆန္႔က်င္ရင္း ကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ မွန္းမသိျဖစ္ေနသည္ဟုပင္ဆိုရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၀တ္ျပဳရာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအခန္းအနားမေရွာင္ အျပန္ အလွန္အ ၾကမ္းဖက္ေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

          အယ္ကိုင္ဒါတို႔လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရေသာ နိဳင္ငံအ စိုးရအဖြဲ႔အၾကီးအကဲတို႔ရွိေနခဲ့ျပီး၊ ထိုအစိုးရတို႔၏ ေအးဂ်င့္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရအဖမ္းခံၾကရေသာ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ကမ ၻာ့မြတ္စလင္ သန္း ၁၆၀၀ ရွိေသာ္လည္း အယ္ကိုင္ဒါတို႔ သိမ္းသြင္းနိဳင္ေသာ ဘာသာ၀င္ဦးေရ ၆-သန္း ခန္႔ရွိနိဳင္ျပီး ၄င္းတို႔အနက္ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၾကမည့္သူ မ်ားျဖစ္နိဳင္ ေၾကာင္း ကုလသမဂၢခန္႔မွန္းခ်က္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ( ထိုစစ္အင္အားမွာ အေတာ္ၾကီးမားသည္ဟု ဆိုနိဳင္ေသာ္ လည္း နိဳင္ငံတကာျပန္႔ၾကဲေနမည့္ လူအင္အားျဖစ္သည္ )

         ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ေနထိုင္သူ ရာႏွဳန္းအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုလူအမ်ားကို ကိုး ကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲေစလိုလွ်င္ အႏ ၱရာယ္ အလြန္ၾကီးပါသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ အတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ား မရွိေစလိုလွ်င္လည္း အလြန္အႏ ၱရာယ္ၾကီးသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ အခ်ိန္ေပးေလ့ရွိေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဂ်ီဟဒ္ ၾကရန္ ရဲရဲေတာက္ေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔နိဳင္ငံ ငယ္ေလး ျပိဳကြဲ က်ဆံုးစမည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ ထိုးဇာတ္ မ်ားကို ေကာင္းစြာသိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာတစ္ခု၏ အရင္းအျမစ္ကို လက္လွမ္းမီသမွ်၊ ဥာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ၾကိဳးစားရွာေဖြလို ပါသည္။ ျပႆနာတစ္ခုအား ပဋိပကၡအျဖစ္သို႔ မေရာက္ေစလိုလွ်င္ ထိုျပႆနာ၏ အ ရင္းအျမစ္မွ စတင္ကာ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တို႔အား ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ မသိဟန္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္ ေျဖ ရွင္းခ်က္အမွားမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေနလွ်င္၊ ထိုျပႆနာပိုမိုၾကီးထြားလာျပီး ေနာက္ထပ္ ဆင့္ကဲျပႆနာ မ်ားထပ္ကာ ထပ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ် လက္လွမ္းမီ သမွ် မွ်ေ၀မိျခင္းျဖစ္သည္။
         အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံဘာသာျခားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဒလၾကမ္းသတ္ျဖတ္ျပီး ၊အစၥ လာမ္မစ္နိဳင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေၾကာင္း အစ္စ္တို႔ ေၾကညာ သည့္အ ခါ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ဘာသာ ေရး အၾကီးအကဲနာယကၾကီး Grand Mufti Sheikh Abdul Aziz  ရွိတ္ အဗၺဒူ အဇစ္ အယ္လ္ရွိတ္က “ အယ္ ကိုင္ဒါႏွင့္ အစ္စ္တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႔အား ဒါးစာခံအျဖစ္သို႔ တြန္းပို႔လွ်က္ ရွိ ေၾကာင္း၊ က်မ္းစာအားလိုရာဆြဲ အဓိပၸါယ္ေကာက္ျခင္းတို႔အား ရွင္းလင္းျပတ္သားျပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ကမ ၻာ့အစၥ လာမ္ ဘာသာ၀င္တို႔အားသင္းခြဲျခင္းျဖင့္ ဓမၼႏ ၱရာယ္ျပဳ က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း “ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြား သည္ကို ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတြင္ ေတြ႔ လိုက္ရ ပါသည္။ ေဆာ္ဒီနိဳင္ငံသည္ ဘာသာေရးသမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ားရွိျခင္း၊ နိဳင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားအား ကူညီ၊ ေငြေခ်းငွားျခင္း၊ နိဳင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တြင္ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားထည့္၀င္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ အေတာ္ေလးၾသဇာေညာင္းသည့္နိဳင္ငံျဖစ္သည္။

          လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေလ့လာလွ်င္ ထိုေၾကညာခ်က္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေလာက္ပါသည္။ ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုး မဲမဲႏွင့္ မုတ္ဆိတ္ျမင္သမွ် အယ္ကိုင္ဒါမွတ္ေန ၾကေရာ ထင္ပါ၏။ ျဗိဇံုႏွင့္ ျဗံဳဇိဟု ဆိုရမည့္ အစ္စ္ႏွင့္ အယ္ကိုင္ဒါသည္ပင္လွ်င္ ရန္သူျဖစ္ေနၾကရာ လူမ်ိဳးအသီးသီးပါ၀င္ေသာ က်န္ သန္း ၁၆၀၀ ဆိုလွ်င္ အေတာ္ ေ၀းလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မွန္းဆမိသည္။

         လူႏွင့္ေမ်ာက္သည္ ညီအကို၀မ္းကြဲေတာ္စပ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာက လူျဖစ္ မည့္သတၱ၀ါႏွင့္ ေမ်ာက္ျဖစ္မည့္သတၱ၀ါတို႔သည္ သစ္ပင္ေပၚတြင္ အေနမ်ားလွ်က္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမသို႔ ဆင္းကာ ဒယိမ္းဒရိုင္ လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည့္သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္၏၊ သူတို႔အား သတ္ျဖတ္စားေသာက္သည့္ သား ရိုင္း တိရစ ၦာန္ၾကီးမ်ား၏ ရန္ျပဳမွဳ႔ၾကံဳခဲ့လွ်င္ သစ္ပင္ေပၚသို႔ အေျပးတက္ကာ ဆူညံစြာသံျပိဳင္ေအာ္ဟစ္ ေျခာက္ လွန္႔ျခင္း သစ္ကိုင္းမ်ား ခ်ိဳးဖဲ့ပစ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ရန္တုန္႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအႏၱရာယ္လြန္ ေျမာက္ သည့္အခါ ေမ်ာက္တို႔သည္ သစ္ပင္ေပၚမွဆင္းျမဲ ဆင္းလွ်က္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ၾကံဳလွ်င္ သစ္ပင္ေပၚ သို႔ျပန္ တက္ေခ်သည္။ လူမူကား ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔အား သတ္ျဖတ္စားေသာက္သည့္ သားရဲတိရစ ၦာန္ ၾကီးတို႔ ရန္ကို အျပီးတိုင္ ေခ်မွဳန္းရန္ နည္းလမ္းၾကံဆျပီး စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည္။ ေနာက္ဆံုး ထိုသားရဲတိရစ ၦာန္ ၾကီးတို႔သည္ပင္ လူတို႔၏ ဟင္းလွ်ာအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားရသည္။ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္လည္း မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းစုေပါင္း ေျပာင္းလဲပစ္တတ္သည္။

          လူသည္ မိမိတို႔၏ မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔အား အေကာင္း ဆံုးေသာ လက္နက္ကိရိယာႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းေလ့ရွိသည္။ ဤသည္မွာ လူတို႔၏ ဗီဇပါ အက်င့္စရိုက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ လူ႔ဗီဇရွိျခင္းေၾကာင့္ လူတို႔အား ႏွိပ္စက္သည့္ ေရာဂါဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဤကမ ၻာေျမမွ အျပီးတိုင္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ေလျပီ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔အား ႏွိပ္စက္ရန္ျပဳလွ်က္ရွိေသာ “အၾကမ္းဖက္၀ါဒ “ သည္ လည္း လူသားတို႔၏ တုန္႔ျပန္မွဳ႔ေၾကာင့္ မေ၀းေသာကာလတြင္ ဤကမ ၻာေျမမွ မလြဲမေသြ အျပီးတိုင္ ေပ်ာက္ ကြယ္ရမည္သာျဖစ္သည္။

        လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအသီးသီးတြင္ ေကာင္းသူလည္းရွိ၊ မေကာင္းသူလည္းရွိပါမည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ အေကာင္းဆံုးမ်ားသာ ရွင္သန္က်န္ရစ္ျမဲျဖစ္ပါသတည္း။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...