Tuesday, September 9, 2014

အိုုင္ဖုုန္းတြင္ iOS 7 ကိုု JailBreak လုုပ္ျပီး ျမန္မာေဖာင့္ထည့္သြင္းနည္း

ယခုုတင္ျပမည့္နည္းလမ္းမွာ Apple ထုုတ္ အိုုင္ဖုုန္း၊ အိုုင္ပက္၊ အိုုင္ပက္ မည္သည့္ပစၥည္းမဆိုု iOS 7.0 version မွသည္ ယခုုလက္ရွိေနာက္ဆံုုးထြက္ 7.0.4 version အထိကိုုသာ JailBreak လုုပ္ႏိုုင္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ လိုုအပ္ေသာအဆင့္မ်ားကိုု ပံုုမ်ားစာမ်ားႏွင့္တကြ အေသးစိတ္တတ္ႏိုုင္ သေလာက္ျပသပါမည္။
(မိမိကိုုယ္တိုုင္စမ္းသပ္ထားေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားျပဳ လုုပ္ရာတြင္ ျပသနာတစ္စံုုတစ္ရာျဖစ္ပါက တာ၀န္ယူမည္မဟုုတ္ေႀကာင္းႏွင့္ မိမိသေဘာ အတိိုုင္း လုုပ္မည္ မလုုပ္မည္ လြတ္လပ္စြာဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္ပါသည္။)

ေရွးဦးစြာ လိုုအပ္ေသာ software ကိုုေဒါင္းလုုပ္လုုပ္ရန္အတြက္ မိမိကြန္ျပဴတာ web browser တြင္ www.evasi0n.com ကိုုေအာက္ပါအတိုုင္းသြားပါ။


ေအာက္ပါပံုုအတိုုင္းေပၚလာပါမည္။


၀င္းဒိုုးကြန္ျပဴတာ သံုုးသူမ်ား windows ဆိုုတာကိုု ႏွိပ္ပါ။ Apple Mac ကြန္ျပဴတာသံုုးသူမ်ား Mac OS X ကိုုႏွိပ္ပါ။အထက္ပါ ကဲ့သိုု ့ေပၚလာလွ်င္ Download to your computer ကိုုႏွိပ္ျပီး Save လုုပ္ပါ။
Download လုုပ္ျပီးသြားပါက မိမိကြန္ျပဴတာတြင္ Save ထားေသာ ဖိုုင္ကိုုႏွိပ္ျပီးဖြင့္ပါ။
ေအာက္ပါအတုုိင္းေတြ ့ရပါမည္။ယခုုအဆင့္တြင္ မိမိ JailBreak လုုပ္လိုုသည့္ အိုုင္ဖုုန္း အိုုင္ပက္ကိုု ကြန္ျပဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ထိုုသိုု ့ခ်ိတ္ဆက္မူမွန္ကန္လွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီျဖစ္ေႀကာင္းႏွင့္ JailBreak ဆိုုသည့္ခလုုတ္ကိုုႏွိပ္ရန္ ျပပါလိမ့္မည္။
ထိုုသိုု ့ႏွိပ္လိုုက္လွ်င္ JailBreak လုုပ္ရန္အတြက္လိုုအပ္ေသာ Data မ်ားကိုု ေအာက္ပါအတိုုင္း ဖုုန္းအတြင္းအလုုိအေလွ်ာက္
ထည့္သြင္းပါလိမ့္မည္။ဆက္လက္ျပီး အဆင့္ ႏွစ္ကိုုဆက္ရန္အတြက္ မိမိဖုုန္းကိုုဖြင့္ျပီးဖုုန္းထဲမွ evasion 7 ဆိုုသည့္ icon ေလးကိုု ႏွိပ္ျပီးဖြင့္ရန္ေျပာပါလိမ့္မည္။

ဖုုန္ကိုဖြင့္ျပီး ေအာက္ပါအတိုုင္းေပၚေနေသာ  Evasion ဆိုုသည့္ icon ေလးကိုုႏွိပ္ေပးလိုုက္ပါ။ သူ ့အလိုုလိုုဆက္ျပီး အလုုပ္လုုပ္သြားပါလိမ့္မည္။


ထိုုအဆင့္ကိုုလြန္သြားပါ ေအာက္ပါအတိုုင္းျပျပီး ဖုုန္းကိုု အလိုုအေလွ်ာက္ပိတ္ျပီး ျပန္ဖြင့္ပါလိမ့္မည္။ဖုုန္းျပန္ပြင့္လာပါက မိမိဖုုန္းတြင္ password ထည့္ထားမိပါက password ကိုုထည့္ျပီး unlock လုုပ္ရန္ ေအာက္ပါပံုုအတိုုင္းျပပါလိမ့္မည္။ password မရွိပါက ထည့္ရန္မလိုုပါ။ ဖုုန္းျပန္ပြင့္လာျပီး
လိုုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားကိုု သူ ့အလိုုလိုုဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။ေနာက္ဆံုုးအဆင့္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုုးေႀကာင္း ေအာက္ပါအတိုုင္း ျပသပါလိမ့္မည္။ယခုုအဆင့္တြင္ ဖုုန္းႏွင့္ကြန္ျပဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကိုုပိတ္လိုု ့ပါျပီ။ jailbreak ျပီးဆံုုးသြားသည့္အတြက္ မိမိဖုုန္းထဲတြင္ Cydia ဟုုေခၚသည့္ အနီေရာင္ icon ေလးယခုုအတိုုင္းေပၚလာလွ်င္ JailBreak လုုပ္ျခင္းေအာင္ျမင္စြာျပီးဆံုုးသြားေႀကာင္းသိႏိုုင္ပါသည္။ယခုုဆက္လက္ျပသသြားမည့္အဆင့္မ်ားသည္ JailBreak လုုပ္ျပီး ျမန္မာေဖာင့္သြင္းရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာေဖာင့္သြင္းရန္အတြက္ မိမိဖုုန္းထဲမွ Cydia ကိုုႏွိပ္ပါ။ ပထမဆံုုးဖြင့္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္းေပၚလာျပီး  ဖိုုင္မ်ားကိုု Update လုုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ဖိုု္င္မ်ားကိုု Update လုုပ္ျခင္းျပီးသြားပါက သူ ့အလိုုလိုုပိတ္သြားျပီး ျပန္ဖြင့္ေပးရန္လိုုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုုအႀကိမ္ျပန္ဖြင့္ပါက မည္သိုု ့အသံုုးျပဳမည္ကိုု ေအာက္ပါအတိုုင္းေရြးခ်ယ္ခိုုင္းပါမည္။ထိုုသိုု ့ေရြးခ်ယ္ခိုုင္းပါက ေအာက္ပါပံုုအတိုုင္း User ကိုုေရြးျပီး ညာဘက္အေပၚေထာင့္တြင္ Done ကိုုႏွိပ္ေပးပါ။ထိုုသိုု ့ေရြးခ်ယ္ပါက Cydia ပင္မစာမ်က္ႏွာေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး ေအာက္ပါျပထားေသာပံုုအတိုု္င္း Manage ကိုုႏွိပ္ျပီးေရြးေပးပါ။
ေအာက္ပါအတိုုင္း Manage စာမ်က္ႏွာေပၚလာလွ်င္ အလယ္မွ Source ကိုုေရြးခ်ယ္ပါထိုု ့ေနာက္ ပံုုပါအတိုုင္း ညာဘက္အေပၚမွ Edit ကိုုႏွိပ္ပါျပီးလွ်င္ ဘယ္ဘက္ဘက္အေပၚေထာင့္မွ Add ကိုုႏွိပ္ပါ။လိုုအပ္ေသာလင့္ ထည့္သြင္းရန္ ေအာက္ပါလိပ္စာကိုု အတိအက်ရိုုက္သြင္းျပီး add source ကိုုႏွိပ္ပါ။ေနာက္အဆင့္တြင္ ျမန္မာစာထည့္သြင္းရန္လိုုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေအာက္ပါတိုုင္းထည့္သြင္းသြားပါလိမ့္မည္။ ထည့္ျပီးသြားပါက Return to Cydia ကိုုႏွိပ္ေပးပါ။ယခုုအဆင့္တြင္ ေအာက္ပါပံုုအတိုုင္း ျမန္မာစာထည့္သြင္းသည့္လင့္ ေရာက္ေနေႀကာင္းေတြ ့ရပါမည္။ျမန္မာေဖာင့္သြင္းရန္ zawgyi 4.3 font ကိုုႏွိပ္ျပီးေရြးပါ။


ညာဘက္ေထာင့္တြင္ Install ကိုုႏွိပ္ပါ။ေနာက္တဆင့္တြင္ Confirm ကိုုႏွိပ္ပါ။ျပီးသြားလွ်င္ေနာက္ဆံုုးအဆင့္အေနျဖင့္ Return to Cydia ကိုုေရြးျပီးလွ်င္ Cydia ကုုိပိတ္လိုု ရပါျပီ။
မိတ္ေဆြမ်ားဖုုန္းထဲတြင္ ျမန္မာစာထည့္သြင္းျပီးျဖစ္ေႀကာင္းစမ္းသပ္ႏိုုင္ပါျပီ။
Enjoy.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...