Monday, September 29, 2014

ဂ်ီဟဒ္ ျမန္မာျပည္၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ နိဳင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္             မၾကာေသးခင္က ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက သတင္းေထာက္ ၏ ေမး ျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ အယ္လ္ကိုင္ဒါသည္ ေမွးမွိန္သြားေၾကာင္း၊ Is အစ္စ္တို႔ ထင္ရွားလူ သိ မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားအာရံုစိုက္ခံရေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ ဂ်ီဟဒ္ေၾကျငာျခင္းျဖစ္ နိဳင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားသည္ကို ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထိုေျဖၾကားခ်က္မွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ကြဲလြဲပါသျဖင့္ လံုး၀မွားယြင္းပါသည္။


            အယ္လ္ကိုင္ဒါေမွးမွိန္သြားျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ေဒသႏၱရအသီးသီးတြင္ အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကေသာ္လည္း တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၾကေသာ  အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔မ်ားေပၚေပါက္လာျပီး နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ယက္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ အင္အားေကာင္းလာ ျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္လွဳပ္ရွားမွဳ႔ ပိုမိုသြက္လက္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္း မေျပ လည္ေသးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ပဋိပကၡအား မီးထိုးေပးသည္အေနျဖင့္ ဂ်ီဟဒ္ေၾကျငာျခင္းျဖစ္နိဳင္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာမူ အမွန္ျဖစ္ ေလာက္ပါသည္။ သိမ္ေမြ႔ေသာ ဘာသာတရားယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွဳ႔မွသည္ မႏွစ္ျမိဳ႔ဖြယ္ရာ ပဋိပကၡမ်ား ကမၻာအ၀ွမ္း ျပန္႔ပြားလွ်က္ရိွေနသည္ကား အမွန္ပင္။

            ျပႆနာတစ္ခုအား ပဋိပကၡအျဖစ္သို႔ မေရာက္ေစလိုလွ်င္ ထိုျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္မွ စတင္ကာ ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တို႔အား ဖံုးကြယ္ျခင္း၊ မသိဟန္ေဆာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ေျဖရွင္းခ်က္အမွားမ်ားျဖင့္ သာ စခန္းသြားေနလွ်င္ ထိုျပႆနာပိုမိုၾကီးထြားလာျပီး ေနာက္ထပ္ ဆင့္ကဲျပႆနာမ်ားထပ္ကာ ထပ္ကာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။

         “ အယ္လ္ကိုင္ဒါ “ ဆိုသည့္အမည္ကို လူအမ်ား စတင္ၾကားဖူးၾကသည္မွာ အေမရိကန္ 9/11 ျဖစ္စဥ္ အျပီးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အယ္ကိုင္ဒါ၊ အယ္လ္ခါရီးဒါး၊ အယ္လ္ေကးဒါး စသည့္ အသံထြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ Al Qaeda မွာ ကမၻာ့မီဒီယာေလာကတြင္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ထိုမွစတင္ကာ မီဒီယာတြင္ နိဳင္ငံေရးသတင္း ေဆာင္းပါး၊ နိဳင္ငံေရးေ၀ဖန္ခ်က္ေရးသားသူမ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားၾကားတြင္ အယ္လ္ကိုင္ ဒါႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းၾက၊ ေရးသားၾကျပီးလွ်င္ အခုအခါတြင္ Anti-Terrorism မွာ နိဳင္ငံ ေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ တကၠသုိလ္ၾကီးမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးနိဳင္လာျပီျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ ခန္႔မွ စတင္ကာ နိဳင္ငံတကာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ေရးဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျပီး နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံတည္းသာမက နိဳင္ငံအမ်ားစုေပါင္းကာ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ဆက္စပ္သတင္း ဖလွယ္ ျခင္းအပါအ၀င္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ၾကသည္အထိ အသင့္ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအတြက္ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢမွ International Security Policy ကို ခ်မွတ္ေပးျပီး၊ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မ်ိဳး ဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚမလာေစရန္၊ ၾကိဳတင္ ကိုင္တြယ္ျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳ႔ ေလွ်ာ့နည္းေစရန္ ရမွန္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။         အမ်ားျပည္သူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ လံုျခံဳေရးစံနစ္ Security  System ဆိုသည္မွာ ေႏြရာသီတြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ တစ္ေယာက္ အလွည့္က်ရပ္ကြက္မီးကင္းေစာင့္ၾကရ သည္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ေပါက္ကြဲ/ပ်က္ စီး/ဖ်က္ဆီးခံရလွ်င္ လူအမ်ားထိခိုက္ေစနိဳင္သည့္ ဘူတာရံု၊ ရံုး၊ စက္ရံု၊ ဘဏ္၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာစသည္တို႔တြင္ ရွိႏွင့္ျပီး၀န္ထမ္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဗဟိုအၾကမ္းဖက္မွဳ႕ဆန္႔က်င္ေရးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ရွိႏွင့္ျပီး ၀န္ထမ္းအဆင့္အသီးသီးတို႔အား လံုျခံဳေရးအတြက္ ပူးတြဲတာ၀န္ယူေပးျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့လွ်င္ ေဆာက္တည္ရာမရ စိတ္လွဳပ္ ရွား ေျပးလႊားေနၾကမည့္ သူမ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္ေပးနိဳင္ရန္၊ မိမိတို႔ အလုပ္ရံု/ဌာနအတြင္း အေရးၾကီး စက္ကိရိယာ/ယာဥ္တို႔အား အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခံ ရျခင္းမ်ိဳးမွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္နိဳင္ေစရန္ စီမံျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

         ယေန႔ကာလသည္”  နိဳင္ငံ၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ သမားရိုးက်ပံုမွန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မဟုတ္ေသာ လူတစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔က စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျခင္းမရွိ/ စစ္ေျမျပင္မဟုတ္ေသာ ေန ရာတို႔တြင္ အျပစ္မရွိေသာ သာမာန္အရပ္သူ အရပ္သား၊ က်ား/မ၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ သက္ၾကီး ရြယ္အိုတို႔အား ေျခာက္လွန္႔၊ ဗံုးေထာင္၊ ဗံုးခြဲ၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္၊ ဖ်က္ဆီး။ ေသေစျခင္း”  ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္လာနိဳင္ေၾကာင္း နိဳင္ငံတကာလက္ခံထား ၾက ျပီးျဖစ္သည္။ ထို အၾကမ္းဖက္မွဳ႔သည္ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္လွ်က္ ခ်ိတ္ဆက္လွဳပ္ ရွားေန ၾကသည္ျဖစ္ရာ နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ယက္ “ Global Network of Terror “ အသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ “ နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္၏ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ “ သည္ မ်က္ေမွာက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဖ်က္ဆီး/ေျခာက္လွန့္လွ်က္ရွိသည့္ အၾကီးမားဆံုး အႏၱရာယ္ျဖစ္လာပါသည္။

 

          “ သာသနာျပဳသည္ “ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ဘာသာတရားယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွဳ႔ရွိသူတိုင္း ၾကားရ ယံုႏွင့္ ဖရဏာပီတိ ဂြမ္းဆီထိသကဲ့သို႔ နား၀င္ပီယံရွိၾကေပမည္။ မိမိယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကမၻာျပန္႔ မည္ဆိုသည္မွာလည္း ဘာသာ၀င္တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ အျမင့္ဆံုးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ ၾကပါလိမ့္မည္။ မဆိုင္းမတြ အတတ္နိဳင္ဆံုး ပူးေပါင္း၊ပါ၀င္၊ ေထာက္ခံမိၾကပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ “ မည္သူက၊ မည္သည့္ေနရာတြင္၊ မည္ကဲ့သို႔သာသနာျပဳမည္ “ ဆိုသည့္ အေရးပါလွ ေသာ အခ်က္အလက္တို႔အား ေစ့ငုေသခ်ာ ဆန္းစစ္သူကား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေပမည္။

        အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ျပဳမူပံုတို႔မွာ “ .. သက္ၾကီးရြယ္အို၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားကို မသတ္ရ၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားေရွ႔တြင္ ရန္သူကိုမသတ္ရ၊ စစ္ပြဲႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူတို႔အား သတ္ရန္ဟု ဒါးျဖင့္ ခ်ိန္ရြယ္ ျခင္းပင္မျပဳရ ..“ ဟူေသာ “ ဟာဒစ္ေတာ္၊ ပညတ္ခ်က္ “ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိေနျပီး၊ ထိုပညတ္ခ်က္ရွိ သည္ ကိုပင္ သိရွိသူ အလြန္နည္းပါသည္ဟု ကုလသမဂၢ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔တန္ျပန္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မဟာမင္းၾကီးေဟာင္း ပါေမာကၡရိုဟန္ က ျငီးတြားပါသည္။ ပါေမာကၡရိုဟန္ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔အား သုေတသနလုပ္ထံုးႏွင့္အညီ သုေတသနျပဳလုပ္၊ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားသည္ နိဳင္ငံတကာအစိုးရအဖြဲ႔တို႔တြင္ “ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔တိုက္ဖ်က္   ေရး၊ အၾကံေပးကၽြမ္းက်င္သူ “  အျဖစ္ ေနရာေပးထားၾကရသည့္အျပင္၊ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္တို႔အာ း ေဟာေျပာရန္ ပင့္ဖိတ္တတ္ၾကပါသည္။
        “ အယ္လ္ကိုင္ဒါ “ အမည္နာမဟုတ္ေသာ္လည္း အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ခံယူဦးတည္ခ်က္၊လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ိဳး အတိုင္း “ ဘာသာေရးနိဳင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရန္၊ ဘာသာ၀င္မဟုတ္ သူမ်ားအား သုတ္သင္ရန္၊ ဘာသာျခား တို႔ ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ႔ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္း သမိုင္း၀င္အေဆာက္အအံုမ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္(သို႔ဟုတ္) လိုရာဆြဲ  ပံုစံေျပာင္း လဲေစရန္၊ ဘာသာ၀င္အျဖစ္ဇာတ္သြင္းရန္၊ ၄င္းတို႔ႏွင့္ အျမင္ ခံယူခ်က္ျခားနားေသာ  ဘာ သာတူ ဘာသာ၀င္တို႔အား ႏွိပ္ကြပ္ရန္ “ နိဳင္ငံ/ ေဒသႏၱရအသီးသီးတြင္ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႔ လုပ္ေဆာင္လာနိဳင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။သူတို႔၏ပထမဆံုးပစ္မွတ္မွာ၄င္းတို႔ႏွင့္ဘာသာတူနိဳင္ငံမ်ားအားထိပ္ဆံုးတြင္သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳမိ နိဳင္ပါသည္။ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္၊ လူမ်ိဳးကြဲျပားၾကေသာ္လည္း ခံယူခ်က္တူညီၾကျပီး တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အဆက္အသြယ္ အေပးအယူရွိၾကပါသည္။

       ဤတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးအသြင္ သ႑ာန္ရွိသေယာင္ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း ၉၉.၉ ရာႏွဳန္းျပည့္နီးပါးျဖစ္ေသာ ဘာသာ၀င္အမ်ားစု၏ ေထာက္ခံ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းလည္းမရွိသျဖင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတစ္ခု ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မသတ္မွတ္နိဳင္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိေသာ ဘာသာ၀င္တို႔အား ေရာေႏွာ အထင္ မွားေစနိဳင္ ေၾကာင္းသတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကိုးကြယ္ရာဘာသာတြင္ စည္းကမ္း စံနစ္တက် ပညတ္ျပဌာန္း ျပီးျဖစ္ပါသျဖင့္၊ ၄င္းတို႔ “ဂ်ီဟဒ္ “ တိုင္း က်န္သာသာ၀င္ အားလံုးက “ဂ်ီဟဒ္ “ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခင္ကတည္းက ျမန္မာနိဳင္ငံအပါအ၀င္ နိဳင္ငံအခ်ိဳ႔တို႔အား“ အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔က ” ဂ်ီဟဒ္ ေၾက ညာျခင္း“ ႏွစ္ၾကိမ္ ရွိခဲ့ရာ “ ဂ်ီဟဒ္“  အဂၤါရပ္ အခ်က္အလက္မျပည့္စံုသျဖင့္  “ ဖတၱ၀ါ “ ( Fatwa )  ထုတ္ျပန္မရနိဳင္ဟု ၀ိ၀ါဒကြဲလြဲခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

         ထို႔ေၾကာင့္ “အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ဂ်ီဟဒ္ “ မွာ၊ ျမန္မာနိဳင္ငံႏွင့္ နိဳင္ငံသားတို႔အား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အႏၱရာယ္ မေပးနိဳင္သည့္အတြက္ ၾကိဳတင္သတိထားၾကရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားအၾကိဳက္ အျပဳအမူ၊ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ိဳး မလုပ္မိေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။လူစု လူေ၀း (Mob) ဆိုသည္မွာ စုေ၀းၾကျပီးေနာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အ လြန္ခက္ခဲျပီး၊ မူလရည္မွန္း ခ်က္မွ ဆန္႔က်င္ရာသို႔ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲတတ္သည္ျဖစ္ရာအေတြ႔အၾကံဳရွိျပီးျဖစ္ေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီတို႔က မလိုအပ္ပဲ လူအမ်ားစုေ၀းျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ၊ စုေ၀းခဲ့လွ်င္လည္း စံနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲနိဳင္ေရးအတြက္ ရွင္း လင္းျပတ္သားေသာ ၾကိဳတင္အစီအစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ထားသင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါးႏွင့္ နိဳင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ မြတ္စလင္အမ်ားစု နိဳင္ငံအခ်ိဳ႔ႏွင့္၊ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ကမၻာ့နိဳင္ငံမ်ား၏ အပူတျပင္း အလိုရွိေနသာ ထိပ္တန္းရာ၀ဇတ္ တရားခံ မ်ားျဖစ္ေနေလသည္။ ( လက္ရွိအယ္လ္ကိုင္ဒါးေခါင္းေဆာင္ ေအမန္အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီ မွာ အေမရိ ကန္  အက္ဖ္ဘီအိုင္၏ ေဒၚလာ ၂၅သန္းဆုေငြထုတ္ထားခံရသူျဖစ္သည္)။ နိဳင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အေနာက္နိဳင္ငံ ေထာက္ လွမ္းေရးမ်ား၏ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူမ်ားျဖစ္ေနေလသည္။

http://www.mefeedia.com/video/39791988
          အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီသည္ 9/11 ျဖစ္စဥ္အား ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားရင္း စပိန္နိဳင္ငံသည္ပင္ ၄င္းတို႔ကမၻာမွပိုင္ ဆိုင္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကမၻာေျမတစ္ ခြင္အား ၄င္းတို႔အၾကိဳက္ ဘာသာေရး ကမၻာအျဖစ္  ဇာတ္သြင္းရန္ ျဖစ္ပါသတည္း။ အယ္လ္ကိုင္ဒါႏွင့္ နိဳင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္ကြန္ယက္၏ ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနမည္ကို မည္သူမွ တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာနိဳင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆႏွင့္ လုပ္ကိုင္ပံုနည္းနာမ်ားမွာ နိဳင္ငံတကာသို႔ စိမ့္၀င္ထိုးေဖာက္ခဲ့ ျပီး ျဖစ္သည္။ အင္အားမ်ားလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ေန႔လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ (၅) ၾကိမ္ႏွဳန္းျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ လူသား မ်ိဳးႏြယ္တို႔အတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ ျခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိသည္။
           ၁၉၈၇-ခုႏွစ္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၌ အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔ ထိုးေဖာက္ ေျခကုပ္ရခဲ့ျပီးလွ်င္ ၁၉၉၈ သို႔ေရာက္ ေသာအခါ ယခင္က အာရပ္နည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္သာ သင္ ၾကားေပးနိဳင္ေသာ သေဘာတရားေရးႏွင့္ စစ္ေရး သင္ တန္းမ်ား အား ေဒသခံနည္းျပဆရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအတြင္း၌ပင္ သင္ၾကားပို႔ခ်နိဳင္သည္အထိ တိုး တက္လာ ခဲ့သည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔ႏွင့္ အျပစ္မရွိသူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ေနျခင္းအေပၚ မႏွစ္ျမိဳ႔ၾက ေသာ္လည္း ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကး မက္လံုး တို႔ကို ၾကံၾကံမခံနိဳင္ပဲ ရွိတတ္သည္ ဟု ဆို သည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပကတိအေျခအေနကို ေကာင္းစြာနားမလည္သျဖင့္ စည္းရံုးခံ ရျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ တတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

         ဤတြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔ မည္သည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာရသည္ကို ရွင္းျပရလိမ့္မည္ထင္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...