Monday, September 29, 2014

.ျပည္တြင္းေရာက္ေနျပီျဖစ္သည့္ ဆင္႔ပြားလူလိမ္ဂိုဏ္းမ်ား

Min Burma_________________________________________29 september 2014
Min Burma's photo.

ဒီရက္အတြင္းဖတ္မိေနပါသည္...ဆင္႔ပြားလိမ္နည္း..ဟူရ် ္..ထို႔ေၾကာင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မိပါသည္....multi level marketing ဟု အမည္တတ္၍ အဆင့္ျမင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြျပ ကာ ေၾကာျငာပြဲတြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လက္ခံျပီး တဆင့္ျဖန္ျဖဴး အဖြဲ ့၀ငိသစ္ရွာရေသာ ကိုယ္စားလွယ္ သစ္အျဖစ္ရာထူးတန္းေပး၍ လိမ္နည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားတြင္ ေခတ္စားေနျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မဲေဆာက္လို နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အဆိုပါဂိုဏ္းမ်ားတရား၀င္ လုပ္စားေနၾကပါသည္။အထူသျဖင့္ကရင္တိုင္းသားမ်ား အားစည္း၍ ေဟာ္တည္ခန္းမတခုတြင္ ေတြဆံုပြဲလုပ္၍ လိမ္ေနသည္ကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ ့ခဲ့ရဘူးသည္။
ဥပမာ...ေျပာရလ်ွင္...ပစၥည္းတခု၃ေသာင္းခန္႔တန္သည္အား..၁သိန္းေပး၍အရင္ဝယ္ယူရျပီး...
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရေသာနည္းျဖစ္ပါသည္..။ထို႔ေၾကာင္႔ဇာတ္လမ္းစလ်ွင္စျခင္းပင္ ၇ေသာင္းရွုံးပါသည္.။
ကိုကေနာက္လူႏွစ္ေရာက္ထပ္စည္းရံုးႏိုင္လ်ွင္ လစဥ္မိမိ၀င္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ တိုးမည္စသျဖင့္ ဇရားမ်ား ပံုစံမ်ားခ်ကာ စည္းရံုးပါလိမ္မည္။
အလုပ္မရွိျဖစ္ေနသည့္လူဂုဏ္တမ္းမ်ား၊မွအစအလယ္လတ္တမ္းးမ်ားပါအလိမ္ေၾကာမ်ားေမ်ာသြားႏိုင္၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြတသိန္းထည့္ခိုင္၍ သင္ကိုယ္စာလွယ္ရာထူးကို တန္းခန့္ႏိုင္ သည္။
...ထိုမ်ွနွင္႔မျပီးေသးအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သြားသည္႔အေလ်ွာက္အလုပ္တခုပါလက္ခံလိုက္ရျပန္ပါသည္...ထိုအဖြဲ႔ အစည္းအတြက္ လူသစ္ထပ္မံရွာေဖြေပးေရးအလုပ္ျဖစ္ပါသည္...။
သင္ေၾကေၾကနပ္နပ္ လုပ္ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္...
.အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္သင္႔အား၄င္းတို႔မွယံုၾကည္ေလာက္ေအာင္စည္းရံုးျပီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါ
သည္...
.သင္အဘယ္႔ေၾကာင္ယံုၾကည္လြယ္ရသလည္းဟု ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည္႔ပါက...
သင္၏ေလာဘ ေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္ပါသည္...တသိန္းရင္းရ် ္ လူသစ္မ်ားမ်ားရွာနိဳင္ေသာ္ လစဥ္ ပံုမွန္
မည္ေရြ႔ မည္မ်ွဝင္ေငြရိွေၾကာင္း၊ အဖြဲ ့၀င္သစ္မ်ားမ်ားရေလ အမွတ္ေပးစနစ္အရ လစာတိုးျမငိ့ ရမည္ စသည္ျဖင့္ သင္႔အား အေထာက္ အထားမ်ား..ေငြစာရင္မ်ား ..ဘဏ္စာအုပ္မ်ား ျပပါလိမ္႔မည္...။
၄င္း၏လက္ေအာက္တြင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မည္မ်ွရိွရ်္ေန႔စဥ္ဝင္ေငြမည္မ်ွဝင္ေနသည္ကိုျပပါလိမ္႔မည္...
လူတိုင္းေလာဘ ရိွပါသည္....ေလာဘပိုၾကီးေသာသူမ်ားသည္ ပိုရ် ္ယံုလြွယ္တတ္ၾကပါသည္...
ထိုက္သင္႔သည္႔က်ိဳးစား အားထုပ္မူ႔မရိွဘဲ သူတပါးထံမွ အလြယ္ရမည္႔ ေငြကို တပ္မက္သူမ်ား
မ်ားစြာခံရေသာလိမ္နည္းျဖစ္ပါသည္....။
Min Burma's photo. .လြန္ခဲ႔သည္႔ ၁၀နွစ္၁၅နွစ္ခန္႔က မေလးရွားတြင္ တြင္က်ယ္ခဲ႔ျပီးေသာ လိမ္နည္းမ်ား
ယၡဳ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျခခ် လာျခင္းျဖစ္ပါသည္....ထိုစဥ္က မေလးနိဳင္ငံ သား အမ်ားအျပား အလိမ္ခံခဲ႔ရပါသည္....
တရားစြဲရ် ္မရပါ... ရဲတိုင္ရ် ္မရပါ...အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ျဖည္႔စြက္ရသည္႔ ေလ်ွာက္လြွာမွာတြင္ပင္ ၄င္းတို႔ဖက္မွ ဥပေဒေၾကာင္းအရအေရးယူရ် ္မရေအာင္ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ ၾကံ စည္ ထားျပၽီးျဖစ္ပါသည္...ထိုအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ခိုင္မာေတာင္႔တင္းစြာ သိုင္းၾကီးဝိုင္းၾကီးဖြဲ႔စည္း ထာၾကပါသည္..နာမည္ၾကီး မ်ား၏ အကူအညီမ်ား၊အမည္မ်ား ကိုလည္း အသံုးခ်တတ္ပါ သည္...။
ဝတ္စားဆင္ယင္မူ႔ အလြန္ စမတ္က် ၾကပါသည္...ဝင္းဝင္းေျပာင္ေျပာင္..ေရြွတြဲလဲ...ေငြတြဲလဲမ်ားျဖင္႔ဆြဲေဆာင္ၾကပါသည္...နက္တိုင္ႏွင့္
ကုတ္၀တ္ခါ အတြင္းမူးမလွလွေလးမ်ားပါလာလိမ့္မည္၊
အတန္းပညာမတတ္သူကိုပင္ ညြွန္ခ်ဳပ္ ျဖစ္နိဳင္ သည္ဟု ေျပာတတ္ၾကပါသည္...
.သင္သည္ ၄င္းတို႔နွင္႔ ပါတ္သက္မိျပီ ဆိုပါက ေနာက္ဆုတ္ရန္ခက္သြားပါလိမ္႔မည္...
ဆက္တိုးဖို႔ရန္ သာ၄င္းတို႔မွေျပာဆိုစည္းရံုးျပီး အဖြဲ႔ဝင္ အဆင္႔တက္ေရးအတြက္
ေငြထပ္မံထည္႔ဝင္ျခင္း....လူသစ္မ်ားအသဲအသန္ရွာေဖြျဖင္းမ်ားသံသရာတြင္လည္ပါေတာ႔သည္...
.ေနာက္ဆံုးနယ္တြင္ေနထိုင္ေသာမိရင္းဖရင္းကိုပင္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ရန္စည္းရံုးရသည္အထိျဖစ္လာပါလိမ္႔မည္...
သင္ကိုယ္တိုင္ အလိမ္ခံရျပီဟုသတိထားမိခ်ိန္တြင္ ေနာက္က်ေနျပီျဖစ္
သည္႔အတြက္သင္႔ထြက္ေပါက္႔ရရိွေရး အတြက္ သူတပါးအားလိမ္ရန္ အားထုပ္ရပါေတာ႔သည္..။
.
မဟုတ္တာကိုအဟုတ္ထင္ေအာင္ေျပာရပါေတာ႔သည္...မမွန္တာကိုအမွန္ထင္ေအာင္ေျပာရပါေတာ႔သည္..
စပါးၾကီးေျမြ လိမ္ထားသည္ထက္ အျဖည္ ခက္ပါလိမ္႔မည္...
.၄င္းတို႔သည္ ရဟန္းရွင္လူ မေရြွးစည္းရံုးၾကပါလိမ္႔မည္...ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားအားလည္းပစ္မွတ္ထားပါလိမ္႔မည္...ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအားလည္းပစ္မွတ္ထားၾကပါလိမ္႔မည္...
တခ်ိန္ကမေလးရွားနိုင္ငံသားမ်ားလူရည္လည္လာခ်ိန္လိမ္လည္ရ်္မရေတာ႔ေသာအခါတြင္ျပည္ပမွ
လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာကြ်န္ေတာ္တို႔လိုေအာက္ေျခလုပ္သားနိဳင္ငံျခားသားမ်ားအားပင္ပစ္မွတ္ထား
ခဲ႔ၾကပါသည္....ကြ်န္ေတာ္မိတ္ေဆြ အမ်ိုးသမီးတဦးဆိုလ်ွင္...
မေလးတြင္ ျမန္မာဆိုင္ဖြင္႔ရ် ္ အဆင္ေျပလ်ွက္ရိွရာမွ...စုေဆာင္းထားသမ်ွေလးေတြကုန္တဲ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ကအိမ္ပါေရာင္းလိုက္ရတဲ႔
အျဖစ္ၾကံုရပါသည္....။
ျပည္တြင္းေရာက္ေနေပျပီ...
ဆက္လက္မ်ွေဝရင္း..
မိတ္ ေဆြညီကိုေမာင္နွမနွင္႔လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ား ၏
အက်ိုးစီပြား မပ်က္စီးရာမပ်က္စီးေၾကာင္း ကူညီေစာင္႔ေရွာက္နိဳင္ၾကပါေစ.....။
.ေအာင္(နီလိုင္း)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...