Friday, September 26, 2014

ခ်စ္လို႔႔အာေခ်ာင္တယ္မွတ္ပါ။

ခ်စ္လို႔႔အာေခ်ာင္တယ္မွတ္ပါ။

၁။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ရဲ့အဆုိအမိန္႔အရ တုိင္းျပည္တျပည္မွာအေရးၾကီးတဲ့အရာေတြဟာ 
(က) စစ္လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းမွဳ
(ခ) စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမွဳ
(ဂ) လူထုယံုၾကည္မွဳ ေတြျဖစ္သတဲ့။
အေရးေပၚအေျခအေနၾကံဳၾကိဳက္လာရင္ ပထမဆံုးစစ္တပ္အင္အားကုိ စြန္႔လႊတ္၊ဒုတိယစားနပ္ရိကၡာကုိ စြန္႔လႊတ္၊ လူထု ယံုၾကည္မွဳကေတာ့ အေရးၾကီးဆံုးမို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွစြန္႔လႊတ္လုိ႔မရပါဘူးတဲ့။

၂။ ဒီအဆုိအမိန္႔ကုိ၊လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ေတြးေတာၾကည့္လုိပါတယ္။ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ဟာ ဘယ္ပါတီဖက္ကုိမွ မပင္းရပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔သာတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ငါတုိ႔ဖက္မွာ စစ္တပ္ၾကီးရွိ တယ္” ဆုိ တဲ့ပါတီမ်ဳိးမရွိသလုိ “ငါတုိ႔ဖက္ကုိ စစ္တပ္ၾကီးက ပါပါ့မလား” လုိ႔၊ ေတြးပူ စရာမလုိပါဘူး။ဆုိလိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဘက္လုိက္မွဳကင္းမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္သားတုိင္းကိုယ္ႏွစ္သက္ရာပါတီကုိမဲေပးႏိုင္တာမုိ႔ စစ္လက္နက္အင္အားဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွာမပါဝင္ပါဘူး။ကၽြဲကူးေရပါသေဘာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ လက္ရွိၾကံ့ခိုင္ေရးအစုိးရရဲ့အေျခအေနကိုဆန္းစစ္ရင္ အထက္ပါသံုးခ်က္အနက္၊ အားအေပ်ာ့ ဆံုးအခ်က္ ခါးပုိက္ေဆာင္ စစ္တပ္ၾကီး ရွိေသာ္ျငား စီမံခန္႔ခြဲမွဳအမွားေတြေၾကာင့္၊လူထုကိုစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေအာင္ မျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ ဆက္တြဲရလာဒ္အျဖစ္ လူထုယံုၾကည္မွဳကုိမရရွိပါဘူး။

၄။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအင္အားအေကာင္းဆံုးအတုိက္အခံပါတီၾကီးဟာ လူထုေထာက္ခံမွဳအမ်ားစုရေနတာေၾကာင့္ အေရး အၾကီးဆံုးအခ်က္နဲ႔ကုိက္ညီေနလို႔ အသာစီးရမဲ့အေနအထားကုိေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၅။ လူထုယံုၾကည္မွဳအရွိဆံုးအဲဒီပါတီၾကီးဟာ ျပည္သူလူထုစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာ ရွင္ မ်ားကုိယ္တုိင္၊မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေရးဆြဲထားတဲ့ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရး အစီအမံေတြကုိ ခ်ျပႏိုင္တဲ့အေျခ အေနရွိေအာင္ အဆင္သင့္ေရးဆြဲျပီးေနျပီလားလုိ႔ေမးခြန္းထုတ္လုိပါတယ္။

၆။ “ျပည္သူလူထု ၾကီးကုိ ယံုပါတယ္”ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔မလံုေလာက္ပါဘူး။ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္အစီ အမံေတြလုိပါ တယ္။ လူထု ေရွ႕ကုိခ်ျပရမဲ့ အခ်ိန္ဟာ သိပ္နီးေနပါျပီ။တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာဖုိ႔ တမ်ဳိးသားလံုး အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ႏွလံုးသြင္းၾကရပါမယ္။ေအာင္ပြဲဆုိ တာအဘက္ဘက္ကေန ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ေအာင္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမွဳေတြကေန ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ ခ်စ္လို႔အာေခ်ာင္တယ္မွတ္ပါ။

(အခ်ိန္ရရင္ဒိထက္ျပည့္စံုတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးပါအံုးမယ္။)

ရုပ္ပံု။ ။ဂူဂဲလ္

၁။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ရဲ့အဆုိအမိန္႔အရ တုိင္းျပည္တျပည္မွာအေရးၾကီးတဲ့အရာေတြဟာ
(က) စစ္လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းမွဳ
(ခ) စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမွဳ
(ဂ) လူထုယံုၾကည္မွဳ ေတြျဖစ္သတဲ့။
အေရးေပၚအေျခအေနၾကံဳၾကိဳက္လာရင္ ပထမဆံုးစစ္တပ္အင္အားကုိ စြန္႔လႊတ္၊ဒုတိယစားနပ္ရိကၡာကုိ စြန္႔လႊတ္၊ လူထု ယံုၾကည္မွဳကေတာ့ အေရးၾကီးဆံုးမို႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွစြန္႔လႊတ္လုိ႔မရပါဘူးတဲ့။၂။ ဒီအဆုိအမိန္႔ကုိ၊လာမဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ေတြးေတာၾကည့္လုိပါတယ္။ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ စစ္တပ္ဟာ ဘယ္ပါတီဖက္ကုိမွ မပင္းရပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔သာတာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ငါတုိ႔ဖက္မွာ စစ္တပ္ၾကီးရွိ တယ္” ဆုိ တဲ့ပါတီမ်ဳိးမရွိသလုိ “ငါတုိ႔ဖက္ကုိ စစ္တပ္ၾကီးက ပါပါ့မလား” လုိ႔၊ ေတြးပူ စရာမလုိပါဘူး။ဆုိလိုတာက ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ဘက္လုိက္မွဳကင္းမယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္သားတုိင္းကိုယ္ႏွစ္သက္ရာပါတီကုိမဲေပးႏိုင္တာမုိ႔ စစ္လက္နက္အင္အားဟာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွာမပါဝင္ပါဘူး။ကၽြဲကူးေရပါသေဘာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ လက္ရွိၾကံ့ခိုင္ေရးအစုိးရရဲ့အေျခအေနကိုဆန္းစစ္ရင္ အထက္ပါသံုးခ်က္အနက္၊ အားအေပ်ာ့ ဆံုးအခ်က္ ခါးပုိက္ေဆာင္ စစ္တပ္ၾကီး ရွိေသာ္ျငား စီမံခန္႔ခြဲမွဳအမွားေတြေၾကာင့္၊လူထုကိုစားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေအာင္ မျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ ဆက္တြဲရလာဒ္အျဖစ္ လူထုယံုၾကည္မွဳကုိမရရွိပါဘူး။

၄။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအင္အားအေကာင္းဆံုးအတုိက္အခံပါတီၾကီးဟာ လူထုေထာက္ခံမွဳအမ်ားစုရေနတာေၾကာင့္ အေရး အၾကီးဆံုးအခ်က္နဲ႔ကုိက္ညီေနလို႔ အသာစီးရမဲ့အေနအထားကုိေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၅။ လူထုယံုၾကည္မွဳအရွိဆံုးအဲဒီပါတီၾကီးဟာ ျပည္သူလူထုစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ တတ္သိကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာ ရွင္ မ်ားကုိယ္တုိင္၊မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေရးဆြဲထားတဲ့ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စီးပြားေရး အစီအမံေတြကုိ ခ်ျပႏိုင္တဲ့အေျခ အေနရွိေအာင္ အဆင္သင့္ေရးဆြဲျပီးေနျပီလားလုိ႔ေမးခြန္းထုတ္လုိပါတယ္။

၆။ “ျပည္သူလူထု ၾကီးကုိ ယံုပါတယ္”ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔မလံုေလာက္ပါဘူး။ယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္အစီ အမံေတြလုိပါ တယ္။ လူထု ေရွ႕ကုိခ်ျပရမဲ့ အခ်ိန္ဟာ သိပ္နီးေနပါျပီ။တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာဖုိ႔ တမ်ဳိးသားလံုး အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ႏွလံုးသြင္းၾကရပါမယ္။ေအာင္ပြဲဆုိ တာအဘက္ဘက္ကေန ျပည့္စံုျပီးေျမာက္ေအာင္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမွဳေတြကေန ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ ခ်စ္လို႔အာေခ်ာင္တယ္မွတ္ပါ။
(အခ်ိန္ရရင္ဒိထက္ျပည့္စံုတဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးပါအံုးမယ္။)
ရုပ္ပံု။ ။ဂူဂဲလ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...