Friday, September 26, 2014

ရင္ေသြးအတြက္ အား

ရင္ေသြးအတြက္ အား

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး   ေမးျမန္းခံရသည့္ေမးခြန္းမွာ ‘ဘာေလးလိုခ်င္လဲ’ ဆိုသည့္  အေမးႏွင့္ ‘ဒီအတိုင္းေမြးမွာလား၊ ခဲြေမြးမွာလား’ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယေမးခြန္းမွာ မိခင္ဆႏၵအရ ခဲြစိိတ္ေမြးဖြားရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ တြင္ေတာ့ ေမးႏိုင္ေကာင္းေမးႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားခြင့္မရွိသည့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုေမးခြန္းက ေမးျမန္းရန္ပင္ မလိုေတာ့။

အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မိခင္တစ္ဦးက  ကေလးႏွစ္ေယာက္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်ေမြးဖြားသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္ေသြးကို ခဲြစိတ္ေမြးဖြားရန္  ေရြးခ်ယ္လာျခင္းသည္ ေတာေရာ၊ၿမိဳ႕ပါ တစ္ေန႔တျခား  က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။

တကယ္ေတာ့ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ဖူးေသာ မိခင္တစ္ေယာက္၊ အေမတစ္ေယာက္အတြက္ သေႏၶသားေလးကို ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရသည့္အခ်ိန္မွာ ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းကာလမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သားဦး၊ သမီးဦးေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုလို႔ပင္ သဲသဲလႈပ္ျဖစ္ရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိခင္တုိင္းက  မိမိ၏ သေႏၶသားေလးကို ကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြားဆိုသည့္အတိုင္း ေမြးဖြားသန္႔စင္ရာမွာ ယခင္က ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားႏွင့္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ရသည့္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ သတိၱ၊ သားသမီးတို႔အတြက္ အားအင္တို႔က အႏိႈင္းမဲ့ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ မိခင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္သာမဟုတ္ဘဲ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းအေလ့အထ  က်ယ္ျပန္႔လာေနျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိသည္ဟု ဆရာ၀န္က မွတ္ခ်က္မရွိသေရြ႕ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားခြင့္ မေပးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ါရင့္သူနာျပဳဆရာမႀကီးတစ္ဦးကေတာ့ မိခင္တိုင္းဟာ သဘာ၀အတိုင္းပဲေမြးဖြားဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘ၀မွာ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးသြားရတာပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ့္သေႏၶသားကို ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားနဲ႔ ေမြးဖြားဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြပဲရတဲ့ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးပါပဲ’’

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ကေလးေမြးဖြားသည့္ အေလ့အထကို အားေပးၿပီး သဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားသန္႔စင္ႏိုင္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား မွာ စနစ္တက်ရွိလွသည္။

မီးဖြားခန္းမ်ားကိုလည္း သဘာ၀အတိုင္း အလြယ္ကူဆံုး၊ နာက်င္မႈအသက္သာဆံုး ေမြးဖြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ခဲြစိတ္ေမြးဖြားရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သည္။ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ပ်က္ယြင္းေနေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ဗိုက္နာၿပီး ေဆး႐ံု ေျပးရမည့္အေျခအေနကို စိုးရြံ႕ေနၾကျခင္းပင္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ အိုဂ်ီမ်ားက မိခင္ေလာင္းမ်ားကို သဘာ၀အတိုင္း မီးဖြားျခင္းႏွင့္ ခဲြစိတ္ျခင္းတို႔ၾကား ေကာင္းက်ိဳးဆုိးျပစ္မ်ားကို ရွင္းျပရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အိုဂ်ီအမ်ားစု က ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္သာ ေမြးဖြားရန္ ဆဲြေဆာင္ေနၿပီး ခဲြစိတ္ ရန္ကိုသာ သြယ္၀ိုက္အားေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစုမ်ားၾကား ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းကို ဂုဏ္ျဒပ္ တစ္ခုလို ျမင္လာေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘယ္ေဆး႐ံုမွာ ဘယ္ဆ ရာ၀န္နဲ႔ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားသည္ဆုိ သည္ကပင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ ေသာ မိသားစုမ်ားက ေမြးဖြားလာ မည့္ သားသမီးအတြက္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ျပယုဂ္သဖြယ္ လည္းျဖစ္ သည္။

‘‘ခဲြစိတ္ေမြးတာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ လူေတြပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ပံုမွန္ေမြး တာကေတာ့ ႏြမ္းပါးတဲ့လူေတြ လုပ္တာပဲဆိုတဲ့ အျမင္က ကိုယ့္ ခြန္ကိုယ့္အားနဲ႔ သားသမီးဖြားျမင္ မယ့္သူေတြအတြက္ ပံုရိပ္ဆုိးကို ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ဒီလိုအျမင္မ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူး’’ ဟု ဂ်ပန္  ႏိုင္ငံရွိ St.Luke's သူနာျပဳေက်ာင္း မွ ပါေမာကၡသူနာျပဳ ဆရာမႀကီး က ဆိုသည္။

၎ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေန သည့္ သားဖြားေဆးခန္းတြင္ မိခင္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခန္း မ်ားက ပံုစံအေနအထားမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေမြးဖြားႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပး ထားသည္။ မိခင္ ဆႏၵရွိပါက ေမြး ခန္းထဲတြင္ ခင္ပြန္းသည္၊ သားသမီးႏွင့္ မိဘမ်ားပါ ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း စိတ္ ခြန္အားရွိေစရန္ျဖစ္သည္ဟု သူ က ရွင္းျပသည္။

ျပည္တြင္းရွိ အစုိးရေဆး႐ံု မ်ားတြင္ေတာ့ ထုိအေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိ က ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သဘာ၀အ တိုင္း ေမြးဖြားမည့္သူမ်ားအတြက္ ထုိအေျခအေန ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အိုဂ်ီမ်ား ကလည္း သဘာ၀အတိုင္း ေမြး ဖြားေပးရန္ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ရွိ လာမည္ ဆိုလွ်င္ သဘာ၀အတုိင္း မီးဖြား သည့္ အေလ့အထ ျပန္လည္ရွင္ သန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းက မိခင္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိၿပီး သ ဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းက က ေလးအတြက္ေရာ မိခင္အတြက္ ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားက ပိုသည္။

မီးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရင္ ေသြးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အ ျပည့္အ၀ လုပ္ကိုင္ေပးလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ခဲြမေမြးဘဲ သ ဘာ၀အတိုင္း ေမြးရန္ အိုဂ်ီကို ကိုယ္၀န္စအပ္စဥ္ကပင္ ေျပာခဲ့ ၿပီး သမီးဦးေလးအတြက္ စိတ္ခြန္ အားသတိၱမ်ား ျပည့္ေနသည့္ မိ ခင္ေလာင္း မလင္းလင္းဦးက ယ ခုလို ေျပာျပသည္။

‘‘အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေမြးၾကည့္ဖူး ခ်င္တယ္။ ေမြးတဲ့အေမတိုင္း ေတာ့ နာၾကတာပဲေပါ့။ ကေလး ေလးျမင္ရင္ အားလံုးေပ်ာက္သြား တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ဆိုေတာ့ သတိၱကေတာ့ အျပည့္ပဲ နာစမ္းပါ ေစ’’

မလင္းလင္းဦးေျပာသလို အမ်ိဳးသမီးတိုင္းတြင္ သဘာ၀ ေပးေသာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ထိုအခြင့္အေရး ရွိသည္။ မိခင္ ေလာင္းမ်ား ထိုအခြင့္အေရးကို အဆံုး႐ံႈး မခံသင့္ေပ။

သဘာဝအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးေမြးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

(၁) ႐ိိုး႐ိုးေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးသည္ မိခင္ဝမ္းဗိုက္မွ ထြက္္လာစဥ္တြင္ ေရာဂါမ်ားဒဏ္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားကို ရလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဘက္တီးရီးယားက ၎၏ ကိုယ္တြင္းေရာဂါ ခုခံစနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေပးေစမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ထိခိုက္ျခင္းဒဏ္မွ လည္း လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္သည္။

(၂) မိခင္ဝမ္းေခါင္းမွ ညႇစ္အားျဖင့္ ထြက္လာရျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအတြက္ ေရႁမႊာေပါက္ခ်ိန္ အဆုတ္အတြင္း ဝင္ေနခဲ့ေသာ အရည္မ်ားကို ေထြးထုတ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က ကေလးအေနျဖင့္ မိခင္ကိုယ္တြင္းမွ အျပင္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ အသက္ေကာင္းေကာင္း ႐ွဴတတ္ေစရန္ ကူညီႏိုင္သည္။

(၃) သဘာဝအတိုင္းေမြးေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားနည္းျဖင့္ေမြးေသာ ကေလးမ်ားထက္အေရျပားထိေတြ႕အာ႐ံုခံစားႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းသည္။

(၄) ႐ိုး႐ိုးေမြးသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ႏို႔တိုက္ျခင္းမလုပ္မီ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေသာ မိခင္ႏို႔ကို စုပ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပိုစိတ္ဝင္စားသည္။ မိခင္ႏို႔ မက္သည္။

သဘာဝအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးေမြးသည့္ မိခင္တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

(၁) ပံုမွန္႐ိုး႐ိုးေမြးေသာ မိခင္မ်ားသည္ ေမြးၿပီးေနာက္ ျမန္ျမန္နာလန္ထလြယ္ကာ ေဆး႐ံုမွ ေစာေစာဆင္းႏိုင္သည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးမွာ ေနအိမ္တြင္ ေစာေစာစီးစီး သက္ေသာင့္သက္သာစြာ အနားယူႏိုင္သည္။

(၂) မီးဖြားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား နည္းသည္။

(၃) မိခင္ႏို႔ အထြက္ႏႈန္းလည္း ပိုမ်ားသည္။
Byဂ်န္ေမေမ

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းခံရသည့္ေမးခြန္းမွာ ‘ဘာေလးလိုခ်င္လဲ’ ဆိုသည့္ အေမးႏွင့္ ‘ဒီအတိုင္းေမြးမွာလား၊ ခဲြေမြးမွာလား’ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယေမးခြန္းမွာ မိခင္ဆႏၵအရခဲြစိိတ္ေမြးဖြားရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ တြင္ေတာ့ ေမးႏိုင္ေကာင္းေမးႏိုင္မည္။
က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားခြင့္မရွိသည့္ ေခတ္မီဖံြ႕ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ထိုေမးခြန္းက ေမးျမန္းရန္ပင္ မလိုေတာ့။
အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ၂၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မိခင္တစ္ဦးက ကေလးႏွစ္ေယာက္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်ေမြးဖြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္ေသြးကို ခဲြစိတ္ေမြးဖြားရန္ ေရြးခ်ယ္လာျခင္းသည္ ေတာေရာ၊ၿမိဳ႕ပါ တစ္ေန႔တျခား က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။
တကယ္ေတာ့ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ဖူးေသာ မိခင္တစ္ေယာက္၊ အေမတစ္ေယာက္အတြက္ သေႏၶသားေလးကို ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရသည့္အခ်ိန္မွာ ဘ၀အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အစိတ္အပိုင္းကာလမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သားဦး၊ သမီးဦးေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ပိုလို႔ပင္ သဲသဲလႈပ္ျဖစ္ရ၏။
ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိခင္တုိင္းက မိမိ၏ သေႏၶသားေလးကို ကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြားဆိုသည့္အတိုင္း ေမြးဖြားသန္႔စင္ရာမွာ ယခင္က ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားႏွင့္ ေမြးဖြားသန္႔စင္ရသည့္ မိခင္တစ္ေယာက္၏ သတိၱ၊ သားသမီးတို႔အတြက္ အားအင္တို႔က အႏိႈင္းမဲ့ျဖစ္သည္။
ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ မိခင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္သာမဟုတ္ဘဲ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းအေလ့အထ က်ယ္ျပန္႔လာေနျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးအရ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိသည္ဟု ဆရာ၀န္က မွတ္ခ်က္မရွိသေရြ႕ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားခြင့္ မေပးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ါရင့္သူနာျပဳဆရာမႀကီးတစ္ဦးကေတာ့ မိခင္တိုင္းဟာ သဘာ၀အတိုင္းပဲေမြးဖြားဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။
‘‘အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ ဘ၀မွာ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆံုး႐ံႈးသြားရတာပါပဲ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ့္သေႏၶသားကို ကိုယ့္ခြန္ကိုယ့္အားနဲ႔ ေမြးဖြားဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြပဲရတဲ့ ေမြးရာပါအခြင့္ အေရးပါပဲ’’
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ကေလးေမြးဖြားသည့္ အေလ့အထကို အားေပးၿပီး သဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားသန္႔စင္ႏိုင္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား မွာ စနစ္တက်ရွိလွသည္။
မီးဖြားခန္းမ်ားကိုလည္း သဘာ၀အတိုင္း အလြယ္ကူဆံုး၊ နာက်င္မႈအသက္သာဆံုး ေမြးဖြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အထူးသျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ခဲြစိတ္ေမြးဖြားရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ သည္။ ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၏ ပ်က္ယြင္းေနေသာ စနစ္ေၾကာင့္ ဗိုက္နာၿပီး ေဆး႐ံု ေျပးရမည့္အေျခအေနကို စိုးရြံ႕ေနၾကျခင္းပင္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ အိုဂ်ီမ်ားက မိခင္ေလာင္းမ်ားကို သဘာ၀အတိုင္း မီးဖြားျခင္းႏွင့္ ခဲြစိတ္ျခင္းတို႔ၾကား ေကာင္းက်ိဳးဆုိးျပစ္မ်ားကို ရွင္းျပရန္ပင္ ပ်က္ကြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အိုဂ်ီအမ်ားစု က ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္သာ ေမြးဖြားရန္ ဆဲြေဆာင္ေနၿပီး ခဲြစိတ္ ရန္ကိုသာ သြယ္၀ိုက္အားေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိသားစုမ်ားၾကား ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းကို ဂုဏ္ျဒပ္ တစ္ခုလို ျမင္လာေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘယ္ေဆး႐ံုမွာ ဘယ္ဆ ရာ၀န္နဲ႔ ခဲြစိတ္ေမြးဖြားသည္ဆုိ သည္ကပင္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ ေသာ မိသားစုမ်ားက ေမြးဖြားလာ မည့္ သားသမီးအတြက္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ျပယုဂ္သဖြယ္ လည္းျဖစ္ သည္။
‘‘ခဲြစိတ္ေမြးတာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့ လူေတြပဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ပံုမွန္ေမြး တာကေတာ့ ႏြမ္းပါးတဲ့လူေတြ လုပ္တာပဲဆိုတဲ့ အျမင္က ကိုယ့္ ခြန္ကိုယ့္အားနဲ႔ သားသမီးဖြားျမင္ မယ့္သူေတြအတြက္ ပံုရိပ္ဆုိးကို ေပးလိုက္တာပါပဲ။ ဒီလိုအျမင္မ်ိဳး လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူး’’ ဟု ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံရွိ St.Luke's သူနာျပဳေက်ာင္း မွ ပါေမာကၡသူနာျပဳ ဆရာမႀကီး က ဆိုသည္။
၎ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေန သည့္ သားဖြားေဆးခန္းတြင္ မိခင္ ေလာင္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခန္း မ်ားက ပံုစံအေနအထားမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေမြးဖြားႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပး ထားသည္။ မိခင္ ဆႏၵရွိပါက ေမြး ခန္းထဲတြင္ ခင္ပြန္းသည္၊ သားသမီးႏွင့္ မိဘမ်ားပါ ၀င္ေရာက္ ႏုိင္ၿပီး မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း စိတ္ ခြန္အားရွိေစရန္ျဖစ္သည္ဟု သူ က ရွင္းျပသည္။
ျပည္တြင္းရွိ အစုိးရေဆး႐ံု မ်ားတြင္ေတာ့ ထုိအေျခအေနမ်ိဳး မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိ က ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သဘာ၀အ တိုင္း ေမြးဖြားမည့္သူမ်ားအတြက္ ထုိအေျခအေန ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ အိုဂ်ီမ်ား ကလည္း သဘာ၀အတိုင္း ေမြး ဖြားေပးရန္ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ရွိ လာမည္ ဆိုလွ်င္ သဘာ၀အတုိင္း မီးဖြား သည့္ အေလ့အထ ျပန္လည္ရွင္ သန္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ခဲြစိတ္ေမြးဖြားျခင္းက မိခင္ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာရွိၿပီး သ ဘာ၀အတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းက က ေလးအတြက္ေရာ မိခင္အတြက္ ပါ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားက ပိုသည္။
မီးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရင္ ေသြးကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အ ျပည့္အ၀ လုပ္ကိုင္ေပးလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ခဲြမေမြးဘဲ သ ဘာ၀အတိုင္း ေမြးရန္ အိုဂ်ီကို ကိုယ္၀န္စအပ္စဥ္ကပင္ ေျပာခဲ့ ၿပီး သမီးဦးေလးအတြက္ စိတ္ခြန္ အားသတိၱမ်ား ျပည့္ေနသည့္ မိ ခင္ေလာင္း မလင္းလင္းဦးက ယ ခုလို ေျပာျပသည္။
‘‘အင္နဲ႔အားနဲ႔ ေမြးၾကည့္ဖူး ခ်င္တယ္။ ေမြးတဲ့အေမတိုင္း ေတာ့ နာၾကတာပဲေပါ့။ ကေလး ေလးျမင္ရင္ အားလံုးေပ်ာက္သြား တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္ဆိုေတာ့ သတိၱကေတာ့ အျပည့္ပဲ နာစမ္းပါ ေစ’’
မလင္းလင္းဦးေျပာသလို အမ်ိဳးသမီးတိုင္းတြင္ သဘာ၀ ေပးေသာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ထိုအခြင့္အေရး ရွိသည္။ မိခင္ ေလာင္းမ်ား ထိုအခြင့္အေရးကို အဆံုး႐ံႈး မခံသင့္ေပ။
သဘာဝအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးေမြးျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
(၁) ႐ိိုး႐ိုးေမြးျခင္းျဖင့္ ကေလးသည္ မိခင္ဝမ္းဗိုက္မွ ထြက္္လာစဥ္တြင္ ေရာဂါမ်ားဒဏ္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားကို ရလာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဘက္တီးရီးယားက ၎၏ ကိုယ္တြင္းေရာဂါ ခုခံစနစ္ကို တိုးျမႇင့္ေပးေစမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကူးစက္တတ္သည့္ ေရာဂါမ်ား ထိခိုက္ျခင္းဒဏ္မွ လည္း လြတ္ကင္းမည္ျဖစ္သည္။
(၂) မိခင္ဝမ္းေခါင္းမွ ညႇစ္အားျဖင့္ ထြက္လာရျခင္းေၾကာင့္ ကေလးအတြက္ ေရႁမႊာေပါက္ခ်ိန္ အဆုတ္အတြင္း ဝင္ေနခဲ့ေသာ အရည္မ်ားကို ေထြးထုတ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က ကေလးအေနျဖင့္ မိခင္ကိုယ္တြင္းမွ အျပင္သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ အသက္ေကာင္းေကာင္း ႐ွဴတတ္ေစရန္ ကူညီႏိုင္သည္။
(၃) သဘာဝအတိုင္းေမြးေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ အျခားနည္းျဖင့္ေမြးေသာ ကေလးမ်ားထက္အေရျပားထိေတြ႕အာ႐ံုခံစားႏိုင္စြမ္း ပိုေကာင္းသည္။
(၄) ႐ိုး႐ိုးေမြးသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ႏို႔တိုက္ျခင္းမလုပ္မီ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္ေသာ မိခင္ႏို႔ကို စုပ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ပိုစိတ္ဝင္စားသည္။ မိခင္ႏို႔ မက္သည္။
သဘာဝအတိုင္း ႐ိုး႐ိုးေမြးသည့္ မိခင္တို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
(၁) ပံုမွန္႐ိုး႐ိုးေမြးေသာ မိခင္မ်ားသည္ ေမြးၿပီးေနာက္ ျမန္ျမန္နာလန္ထလြယ္ကာ ေဆး႐ံုမွ ေစာေစာဆင္းႏိုင္သည္္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးမွာ ေနအိမ္တြင္ ေစာေစာစီးစီး သက္ေသာင့္သက္သာစြာ အနားယူႏိုင္သည္။
(၂) မီးဖြားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား နည္းသည္။
(၃) မိခင္ႏို႔ အထြက္ႏႈန္းလည္း ပိုမ်ားသည္။

Byဂ်န္ေမေမ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...