Friday, September 19, 2014

လက္နက္တစ္လက္ အေၾကာင္း

ကြန္ဆူး မား's photo.
Photo: <<<<<< လက္နက္တစ္လက္ အေၾကာင္း >>>>>>

လက္နက္ကုိင္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ လက္နက္ရဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဥပမာ. M-16 ဆုိပါစုိ႔။

ျမန္မာလုိလည္း အမ္ဆယ့္ေျခာက္လုိ႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ M-16 ကုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္နက္ကုိင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ မွတ္ထားၾကပါတယ္။

ဒီထက္ နည္းနည္း ပုိမွတ္စရာ တစ္ခု ရွိပါတယ္၊ ေဘာက္တုိနဲ႔ ေဘာက္ရွည္ဆုိတဲ့ မဂၢဇင္းေဘာက္ကုိ အမ်ဳိးအစားခဲြတာေပါ့...

သာမာန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒါအကုန္ပါပဲ ဒီေလာက္ပဲ မွတ္ထားတာကေတာ့ M-16 ကုိင္ေဆာင္သူ သာမန္ လူတစ္ရာမွာ ၉၈ ေယာက္မွတ္သားထားတာပါ။

ဒီထက္ပုိၿပီး တာ၀န္ရွိသူ၊ သင္ၾကားေပးရသူ၊ ေလ့က်င့္ေပးရသူေတြကေတာ့ အမ္-၁၆ မွာ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ ၃ မ်ဳိးရွိၿပီး M-16A1,  M-16A2, M-16A4 ရယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီး မွတ္သားၾကပါတယ္...

ဒီထက္ပုိတဲ့ ျပဳျပင္ေပးရသူ.. မွတ္တမ္းေရးသြင္းရသူေတြကေတာ့ အမ္-၁၆  ၃မ်ိဳးမွာ အရွည္အားျဖင့္ 986 mm, 1006 mm ,1000 mm စီရွိၾကတယ္။

အက်ယ္အားျဖင့္ 508 mm စီ အတူတူပဲဆုိတာရယ္...။

အျခား ဆက္စပ္ပစၥည္း (ဥပမာ လြယ္ႀကိဳး၊ မဂၢဇင္းေဘာက္၊ က်ည္ဆံမပါ) အေလးခ်ိန္ေတြက 2.89 kg , 3.77 kg နဲ႔ 3. 4 kg စီရွိၾကတယ္ ဆုိတာရယ္။

Magazine capacity က အေတာင့္ ၂၀ ကေန ၃၀ အထိ ရွိတယ္ဆုိတာရယ္။

A1 က တစ္မိနစ္ကုိ အေတာင့္ ၆၅၀ ကေန ၇၀၀ အထိ ပစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာရယ္... A2 နဲ႔ A 4 ကေတာ့ ၇၀၀ ကေန ၉၀၀ အထိ ပစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာရယ္၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံရယ္၊ ယမ္းကန္အား (ဂ်ိဳး) ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာရယ္၊ မီတာ ၂၀၀ ကုိ တုိက္ရုိက္ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္ဆုိတာရယ္ စသည္ျဖင့္... စသည္ျဖင့္ ေလ့လာ မွတ္သားထားၾကတာေပါ့။

ဒါေတြက လက္နက္တစ္လက္ရဲ့ သိထားသင့္တဲ့ မ်က္ျမင္ အခ်က္ေတြပါ။

ဒီထက္ အေရးႀကီးတဲ့.... သာမန္ အသိဥာဏ္အားျဖင့္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ လက္နက္ရဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကုိေတာ့ ဒီလက္နက္ေတြကုိ အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲရသူေတြသာ သိထားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ....။

လက္နက္ တစ္လက္မွာ သာမန္ထက္ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ပင္   လက္နက္တစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္လုိက္ရၿပီဆိုပါက လက္နက္အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ရဲစြမ္းသတၱိေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလက္နက္ကေလးနဲ႔ ကေလးသဘာ၀ ေရာက္တတ္ရာရာမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္တတ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာလည္း ဒီလုိပါပဲ...။

လက္နက္တစ္ခု လက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာပါက ဒီလက္နက္ရဲ့ အသံုးခ် စြမ္းအားကုိ စမ္းသပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။

စမ္းသပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လက္နက္ကုိ အသံုးခ်လုိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလက္နက္ကုိ အသံုးခ်ဖုိ႔အတြက္ အရင္ဆံုး သတိရသူကေတာ့ မိမိ မေက်နပ္ခဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပဲ မေက်နပ္သူအေပၚမွာ လက္နက္အားကုိးနဲ႔ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္...။

တုန္႔ျပန္ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ...  မတုန္႔ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ဒုတိယ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ တကုိင္ကုိင္ျဖင့္ ၀င့္ၾကြားလုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အႏိုင္အထက္ ျပဳလုိသူမ်ား၊ မ်က္မုန္းက်ဳိးသူမ်ားကုိလည္း လက္နက္အားကုိးျဖင့္  ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ မိမိသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ လက္နက္ျပ၍ အားေပး ကာကြယ္တတ္ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအေပၚမွာ အမ်ားက ရုိေသေလးစားၿပီး အေလးထား ေနရာေပးျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ ရယူလုိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ရပါက အင္အားနည္းသူ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းလည္း လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ဟူေသာ အခြင့္အေရးကုိ ကုိင္စဲြၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြါးလည္း သည္းသည္းမဲမဲ ရွာတတ္ၾကပါတယ္။

ထုိမွ တဆင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း သာမန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္နက္အေရာင္ျပၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။

လက္နက္၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တတ္ၾကပါတယ္။

ဟန္႔တား ထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိလည္း လက္နက္ျဖင့္ ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးပါကလည္း  ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ ေျဖရွင္းတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ သာမန္ လက္နက္ကုိင္ေတြရဲ့ အေလ့အထေတြပါပဲ။

တကယ္တမ္း လက္နက္တစ္လက္မွာ ရွိသင့္တာကေတာ့... 
မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳဴိးတုိ႔ အေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မတရားမႈမ်ားေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ တားဆီးလုိျခင္း၊  ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ 
ထပ္မံ မျဖစ္ပြါးေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ 
ထပ္မံျဖစ္ပြါးလာပါကလည္း ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပဆုိထားျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ စြမ္းအားထက္ျမက္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေဘးရန္ကင္းကြာေသာ ေအးခ်မ္းမႈကုိ တည္ေဆာက္လုိျခင္းမွာ လက္နက္တစ္လက္၏ အထြဋ္ အထိပ္ စြမ္းအားပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမရုိးက် သေဘာတရားတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ရျခင္းမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္၊ မိမိ အ၀န္းအ၀ုိင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ရန္သူတုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စြမ္းအင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ လက္နက္ တစ္လက္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳဴိးကုိ စီမံရသူဟာလည္း အသိဥာဏ္၊ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆနဲ႔ ေရွ႕ေရးကုိ ေမွ်ာ္ေတြးႏုိင္ေသာ ေကာင္းမြန္ျပည္စံုတဲ့ စြမ္းရည္ေတြအျပင္ အသက္ေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားႏုိင္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ စည္းကမ္းတက် စံနမူနာျပအျဖစ္ ေနထုိင္က်င့္ၾကံႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားေသာ စိတ္ထားရွိသူျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ကုိယ္တုိင္ စည္းကမ္းမလုိက္နာႏုိင္သူ....
လက္နက္ျဖင့္ အခြင့္အေရး ရယူတတ္သူ...
ျဖစ္သမွ် ျပႆနာမ်ားကုိ လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသူ....
လက္နက္ျဖင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအား ေသေၾကပ်က္စီးေစသူ...
လက္နက္ျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိတုိင္းျပည္ကုိ မကာကြယ္လုိသူ....
လက္နက္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ မရွာေဖြႏုိင္သူသည္ လက္နက္ကုိင္ထားေသာ္လည္း ေလာကတြင္ မရွိသင့္သည့္ သူပုန္သူကန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဗ်ာ......

(ကြန္ဆူးမား)(၁၉-၉-၂၀၁၄)

လက္နက္ကုိင္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ လက္နက္ရဲ့ အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိထားဖုိ႔လုိပါတယ္။
ဥပမာ. M-16 ဆုိပါစုိ႔။
ျမန္မာလုိလည္း အမ္ဆယ့္ေျခာက္လုိ႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ M-16ကုိင္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကလက္နက္ကုိင္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ မွတ္ထားၾကပါတယ္။

ဒီထက္ နည္းနည္း ပုိမွတ္စရာ တစ္ခု ရွိပါတယ္၊ ေဘာက္တုိနဲ႔ ေဘာက္ရွည္ဆုိတဲ့ မဂၢဇင္းေဘာက္ကုိ အမ်ဳိးအစားခဲြတာေပါ့...

သာမာန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒါအကုန္ပါပဲ ဒီေလာက္ပဲ မွတ္ထားတာကေတာ့ M-16 ကုိင္ေဆာင္သူ သာမန္ လူတစ္ရာမွာ ၉၈ ေယာက္မွတ္သားထားတာပါ။

ဒီထက္ပုိၿပီး တာ၀န္ရွိသူ၊ သင္ၾကားေပးရသူ၊ ေလ့က်င့္ေပးရသူေတြကေတာ့ အမ္-၁၆ မွာ အမ်ဳိးအစားအားျဖင့္ ၃ မ်ဳိးရွိၿပီး M-16A1, M-16A2, M-16A4 ရယ္လုိ႔ ထပ္ၿပီး မွတ္သားၾကပါတယ္...

ဒီထက္ပုိတဲ့ ျပဳျပင္ေပးရသူ.. မွတ္တမ္းေရးသြင္းရသူေတြကေတာ့ အမ္-၁၆ ၃မ်ိဳးမွာ အရွည္အားျဖင့္ 986 mm, 1006 mm ,1000 mm စီရွိၾကတယ္။

အက်ယ္အားျဖင့္ 508 mm စီ အတူတူပဲဆုိတာရယ္...။

အျခား ဆက္စပ္ပစၥည္း (ဥပမာ လြယ္ႀကိဳး၊ မဂၢဇင္းေဘာက္၊ က်ည္ဆံမပါ) အေလးခ်ိန္ေတြက 2.89 kg , 3.77 kg နဲ႔ 3. 4 kg စီရွိၾကတယ္ ဆုိတာရယ္။

Magazine capacity က အေတာင့္ ၂၀ ကေန ၃၀ အထိ ရွိတယ္ဆုိတာရယ္။

A1 က တစ္မိနစ္ကုိ အေတာင့္ ၆၅၀ ကေန ၇၀၀ အထိ ပစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတာရယ္... A2 နဲ႔ A 4 ကေတာ့ ၇၀၀ ကေန ၉၀၀ အထိ ပစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာရယ္၊ ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံရယ္၊ ယမ္းကန္အား (ဂ်ိဳး) ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတာရယ္၊ မီတာ ၂၀၀ ကုိ တုိက္ရုိက္ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္ဆုိတာရယ္ စသည္ျဖင့္... စသည္ျဖင့္ ေလ့လာ မွတ္သားထားၾကတာေပါ့။

ဒါေတြက လက္နက္တစ္လက္ရဲ့ သိထားသင့္တဲ့ မ်က္ျမင္ အခ်က္ေတြပါ။

ဒီထက္ အေရးႀကီးတဲ့.... သာမန္ အသိဥာဏ္အားျဖင့္ မျမင္ႏုိင္တဲ့ လက္နက္ရဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကုိေတာ့ ဒီလက္နက္ေတြကုိ အသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲရသူေတြသာ သိထားႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ....။

လက္နက္ တစ္လက္မွာ သာမန္ထက္ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းအားေတြ ရွိပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ပင္ လက္နက္တစ္ခုကုိ ကုိင္တြယ္လုိက္ရၿပီဆိုပါက လက္နက္အေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ရဲစြမ္းသတၱိေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလက္နက္ကေလးနဲ႔ ကေလးသဘာ၀ ေရာက္တတ္ရာရာမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္တတ္ပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာလည္း ဒီလုိပါပဲ...။

လက္နက္တစ္ခု လက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာပါက ဒီလက္နက္ရဲ့ အသံုးခ် စြမ္းအားကုိ စမ္းသပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။

စမ္းသပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လက္နက္ကုိ အသံုးခ်လုိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

ဒီလက္နက္ကုိ အသံုးခ်ဖုိ႔အတြက္ အရင္ဆံုး သတိရသူကေတာ့ မိမိ မေက်နပ္ခဲ့သူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိပဲ မေက်နပ္သူအေပၚမွာ လက္နက္အားကုိးနဲ႔ မေက်နပ္ခ်က္ေတြကုိ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္...။

တုန္႔ျပန္ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေစ... မတုန္႔ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ဒုတိယ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ လက္နက္ တကုိင္ကုိင္ျဖင့္ ၀င့္ၾကြားလုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အႏိုင္အထက္ ျပဳလုိသူမ်ား၊ မ်က္မုန္းက်ဳိးသူမ်ားကုိလည္း လက္နက္အားကုိးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ မိမိသူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ လက္နက္ျပ၍ အားေပး ကာကြယ္တတ္ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းအေပၚမွာ အမ်ားက ရုိေသေလးစားၿပီး အေလးထား ေနရာေပးျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ ရယူလုိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ရပါက အင္အားနည္းသူ မည္သူ႔ကိုမဆုိ ႏုိင့္ထက္စီးနင္းလည္း လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ဟူေသာ အခြင့္အေရးကုိ ကုိင္စဲြၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြါးလည္း သည္းသည္းမဲမဲ ရွာတတ္ၾကပါတယ္။

ထုိမွ တဆင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း သာမန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လက္နက္အေရာင္ျပၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္တတ္ၾကပါတယ္။

လက္နက္၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တတ္ၾကပါတယ္။

ဟန္႔တား ထိန္းသိမ္းသူမ်ားကုိလည္း လက္နက္ျဖင့္ ျပန္လည္ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးပါကလည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ ေျဖရွင္းတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ သာမန္ လက္နက္ကုိင္ေတြရဲ့ အေလ့အထေတြပါပဲ။

တကယ္တမ္း လက္နက္တစ္လက္မွာ ရွိသင့္တာကေတာ့...
မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳဴိးတုိ႔ အေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မတရားမႈမ်ားေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ တားဆီးလုိျခင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊
ထပ္မံ မျဖစ္ပြါးေအာင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊
ထပ္မံျဖစ္ပြါးလာပါကလည္း ထိေရာက္စြာ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပဆုိထားျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ စြမ္းအားထက္ျမက္ေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ေဘးရန္ကင္းကြာေသာ ေအးခ်မ္းမႈကုိ တည္ေဆာက္လုိျခင္းမွာ လက္နက္တစ္လက္၏ အထြဋ္ အထိပ္ စြမ္းအားပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမရုိးက် သေဘာတရားတစ္ခုအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ရျခင္းမွာ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္၊ မိမိ အ၀န္းအ၀ုိင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ရန္သူတုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စြမ္းအင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ လက္နက္ တစ္လက္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳဴိးကုိ စီမံရသူဟာလည္း အသိဥာဏ္၊ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆနဲ႔ ေရွ႕ေရးကုိ ေမွ်ာ္ေတြးႏုိင္ေသာ ေကာင္းမြန္ျပည္စံုတဲ့ စြမ္းရည္ေတြအျပင္ အသက္ေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လုိသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားႏုိင္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ စည္းကမ္းတက် စံနမူနာျပအျဖစ္ ေနထုိင္က်င့္ၾကံႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ လုိလားေသာ စိတ္ထားရွိသူျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ ကုိယ္တုိင္ စည္းကမ္းမလုိက္နာႏုိင္သူ....
လက္နက္ျဖင့္ အခြင့္အေရး ရယူတတ္သူ...
ျဖစ္သမွ် ျပႆနာမ်ားကုိ လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းသူ....
လက္နက္ျဖင့္ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအား ေသေၾကပ်က္စီးေစသူ...
လက္နက္ျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိတုိင္းျပည္ကုိ မကာကြယ္လုိသူ....
လက္နက္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ မရွာေဖြႏုိင္သူသည္ လက္နက္ကုိင္ထားေသာ္လည္း ေလာကတြင္ မရွိသင့္သည့္ သူပုန္သူကန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္းဗ်ာ......

(ကြန္ဆူးမား)(၁၉-၉-၂၀၁၄)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...