Sunday, September 14, 2014

"၂၀၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေခ် ဘယ္သူ ပုိမ်ားသလဲ"

ဒီေမးခြန္းကုိ လူတုိင္း ေမးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ထင္ေၾကး
အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနၾကၿပီး၊ သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္လုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္သူလည္း မ်ားလာပါ
တယ္။ သုိ႔ျဖင့္သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားစြာ ပလူပ်ံလာခဲ့ျပန္ပါတယ္..။

လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီး သူရ
ဦးေရႊမန္း၊ NLD ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သုံးဦးကေတာ့ ေရပန္းအစား
ဆုံး ျဖစ္ၾကပါတယ္...။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ကစားကြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက
တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိ႔အတူယင္းပုဂၢဳိလ္(၃)ဦးရဲ႕Power အတက္အက်မ်ားကုိလည္း
ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရျပန္ပါေသးတယ္...။၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက သတင္းထြက္ခဲ့တဲ့ PR ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကတည္း ယခုအခါ
ျပန္လည္ အသက္၀င္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ယင္းစနစ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္
သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကို တြက္ခ်က္ဖုိ႔ရာမွာ ခက္ခဲလာခဲ့ပါတယ္...။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ယင္းေမးခြန္းရဲ႕အေျဖမွာလည္း ပုိမုိ ေ၀း
ကြာ ေ၀၀ါးလာပါေတာ့တယ္...။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း လူပုဂၢဳိလ္အားျဖင့္ မခန္႔မွန္းႏုိင္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ စနစ္အရ
ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖဲြ႔ဆုိတာကုိေတာ့ အနည္းငယ္ ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း နားလည္ထားပါ
တယ္...။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိမိနားလည္ထားသည့္အတုိင္းသာ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း တင္
ျပမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ သုံးသပ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားဟာလည္း လဲြေခ်ာ္သြားႏုိင္တယ္
ဆုိတာ ႀကိဳတင္ ၀န္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္...။

ယေန႔ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သမၼတ ျဖစ္ေရးဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)အေပၚ မ်ားစြာ မူ
တည္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္...။

အ့ဲဒီ သုံးသပ္ခ်က္ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ခင္အခ်ိန္အထိ မွန္
ကန္ ေသာ္ျငားလည္း၊ အခုအခါမွာေတာ့ ၅၉ (စ) ျပင္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ PR
စနစ္ကုိ အသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ သမၼတျဖစ္ဖုိ႔ မလြယ္
ကူ ေတာ့ပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕စနစ္အရ သမၼတေလာင္း(၃)ေယာက္ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္
သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖဲြ႔ေတြက တစ္ဦးစီ တင္
သြင္းရမွာ ျဖစ္တယ္...။

PR စနစ္ကုိသုံးရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး
ရဖြယ္ရွိေနတဲ့ NLD ပါတီက သမၼတေလာင္း(၁)ဦး တက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္
သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ သမၼတေလာင္း (၁)ဦး ေသခ်ာေပါက္ တက္လာေတာ့မွာ
ျဖစ္တယ္...။

ဒါဆုိရင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဘက္က ဘယ္ပါတီကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း တက္
လာမွာပါလဲ...။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီး(၇)ခုကုိကုိယ္စားျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္(၈၄)ဦး၊ ျပည္နယ္(၇)ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္(၈၄)ဦးနဲ႔ တပ္မေတာ္
သား(၅၆)ဦးတုိ႔နဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္...။

PR စနစ္ကုိ က်င့္သုံးတဲ့အခါမွာ ျပည္နယ္မ်ားေရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွာပါ ေဒသ
အေျချပဳပါတီမ်ားအေနနဲ႔ သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိတဲ့(၈၄)မဲေသာအေရအတြက္ကုိ တစ္စု
တစ္စည္းတည္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွိၾကေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး...။

ဥပမာအားျဖင့္- ရွမ္းျပည္နယ္က ခဲြတမ္းရရွိတဲ့ (၁၂)ေနရာထဲမွာ NLD လည္း ပါလာ
ႏုိင္သလုိ၊ USDPလည္းပါ၀င္လာႏုိင္ၿပီး၊ တျခားေသာပါတီမ်ားစြာတုိ႔လည္း မဲခဲြတမ္း
ရရွိၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ အေျချပဳၿပီး တည္ေထာင္ထားတဲ့ က်ားျဖဴပါတီ၊ က်ားေခါင္းပါတီတုိ႔
ဟာ မူလက ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ (၁၂)ေနရာကုိ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြင္းမွ ရ
ရွိႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းဟာ အင္မတန္ နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အစကတည္းက (၁၂)×(၇)= (၈၄ )ဦး ဆုိတဲ့ ႏႈန္း
နဲ႔ သြားေနရတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားဟာ ထပ္ၿပီးမဲကဲြထြက္လာဦးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အမ်ဳိး
သားလႊတ္ေတာ္မွာ ဗမာပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းကသာ မဲအေရအတြက္စုစုစည္းစည္း
နဲ႔ လႊမ္းမုိးလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ထဲကလည္း သမၼတေလာင္းအေနနဲ႔ NLD ပါတီက
တက္လာလုိ႔ရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနျပန္ပါေသးတယ္...။

ဆုိလုိတာက NLD ပါတီဟာ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက USDP ပါတီလုိ ျပည္
သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ေယာက္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ေယာက္၊ စုစုေပါင္း
ဒုတိယသမၼတ(၂)ဦးအထိ တင္သြင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးရလာႏုိင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္...။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒုသမၼတ(၃)ဦးထဲမွ သမၼတတစ္ဦးသာ ေရြး
ၿပီး၊ က်န္ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒုတိယသမၼတတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္..။

အဲ့ဒီေတာ့ NLD ပါတီဟာရဲ႕ ဒုတိယသမၼတ (၂)ဦးမွာ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ တပ္
မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က တက္လာတဲ့ ဒုသမၼတတစ္ဦးတည္းနဲ႔သာ
ၿပိဳင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္လုိ႔၊ ၂၅% ေသာ မဲကုိသာ ၿပိဳင္ဘက္စာရင္းထဲ ထည့္တြက္ထား
မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အခက္အခဲ ေတြ႔လာႏုိင္ပါတယ္...။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဗမာ ပါတီငယ္မ်ားမွ
တက္လာတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တသီးပုဂၢလိက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ မဲအေရ
အတြက္ စုစုေပါင္းဟာ ၃၅% အထိရွိလာမယ္ဆုိရင္ NLD အေနနဲ႔ ၄၀% ေသာ မဲ
နဲ႔ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အနည္းငယ္ စိတ္မခ်ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္...။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ၄၀%ေသာမဲဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒုသမၼတ(၂)ဦးကုိ မွ်ေ၀
ခဲြေပးရမွာ ျဖစ္တာကလည္း တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္...။

ပုိဆုိးတာက အဲ့ဒီဒုသမၼတ(၂)ဦးထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ပါလာခဲ့မယ္ဆုိ
ရင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅% နဲ႔ တျခားေသာ အင္အားစုမ်ားဟာ NLD ကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔
အတြက္ ပူးေပါင္းအင္အားစုေတာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ေခ် ရွိပါတယ္...။

ဒါဆုိရင္ ၾကားထဲက အလုိလုိေနရင္း တပ္မေတာ္သား ၂၅% မွ တင္သြင္းလုိက္တဲ့
ဒုသမၼတက သမၼတေကာက္ျဖစ္ကာ ဒုိင္စားသြားႏုိင္ပါေသးတယ္...။

အကယ္၍ USDP နဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ ဒီအခ်က္ကုိအသုံးခ်မယ္ဆုိရင္ ၅၉(စ)ကုိ ျပင္
ေပးၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတျဖစ္ေရးသတ္ကြင္းထဲကုိ ဆဲြသြင္းလုိ႔ ရ
ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမၼတျဖစ္ေရး သတ္ကြင္းဆုိတာက အနည္းငယ္ရွင္းျပလုိပါတယ္...။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတေနရာယွဥ္ၿပိဳင္ရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ခြင့္အတြက္ ၅၉(စ)
ကုိ ျပင္ေပးၿပီ ဆုိပါစုိ႔...။ ဒါဆုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒုသမၼတ နာမည္စာရင္း
တင္သြင္းရာမွာ NLD မဲအေရအတြက္နည္းတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ထက္၊ မဲအေရ
အတြက္ပုိမ်ားတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကပဲ တက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒါဆုိရင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုတစ္ခ်ဳိဳ႕ကုိသာ တပ္
မေတာ္သား၂၅% အင္အားစုမ်ားက စည္းရုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ခက္ခဲတဲ့ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးကုိ ရင္ဆုိင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ အဲ့ဒီအင္အားစုကုိမေက်ာ္လႊားႏုိင္ဘူး
ဆုိရင္ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Political Image ဟာ ရုတ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ထုိးက်သြားရေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္...။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ USDP အေနနဲ႔ " ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆုိတဲ့
အတုိင္း ၅၉(စ)ကုိ ျပင္ဆင္ေပးၿပီး၊ မွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ပါေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ဟာ သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး" ဆုိတဲ့စကားမ်ဳိးနဲ႔ ထုိးႏွက္လုိ႔ ရသြားႏုိင္လုိ႔ပဲ
ျဖစ္ပါတယ္...။

အဲ့ဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဒီအေျခအေနမွာ Risk အရမ္းမယူသင့္
ဘူးလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္...။

(ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေနရာကုိ
ယူၿပီး၊ မိမိပါတီက ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကုိ ဒုသမၼတနာမည္စာရင္း တင္သြင္းေပးတာက
ပုိၿပီး အက်ဳိးရွိလိမ့္မယ္၊ ပုိၿပီး စိတ္ခ်ရလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္...။)

ဒီေတာ့ NLD အေနနဲ႔ ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ...။

၁။ " ဒုသမၼတေနရာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မဟုတ္ပဲ၊ NLD မွ တစ္ေယာက္
ေယာက္ကုိ တင္၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဒုသမၼတတစ္ဦးကုိေတာ့ ျပည္နယ္မ်ားဘက္
မွ မဲအေရအတြက္ (လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္)မ်ားမ်ား ရႏုိင္တဲ့ ျပည္
နယ္ႀကီးတစ္ခုကုိ ထုိးေပး...။ ဒါဆုိရင္ အဲ့ဒီျပည္နယ္ရဲ႕ မဲနဲ႔ NLD ရဲ႕မဲအေရအတြက္
ေပါင္းလုိက္ရင္ NLD မွ ပုဂၢဳိလ္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္သည္"ဆုိတဲ့ နည္း
လမ္း။

၂။ အဲ့ဒီနည္းေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး...၊ NLD ပါတီမွသာ ဒုသမၼတတစ္ေယာက္၊ သမၼတ
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ေတာ့...၊ တပ္မေတာ္သား ၂၅% ကုိ စည္းရုံး ပူး
ေပါင္းႏုိင္မလားဆုိတာ ေမးစရာ ရွိပါတယ္...။

၃။ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္၂၅% နဲ႔မပူးခ်င္ဘူးဆုိရင္ NLD အေနနဲ႔ အခုက
တည္းက တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားနဲ႔ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ထားဖုိ႔
လုိေနပါၿပီ။ ဒီနည္းလမ္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ NLD ဟာ တုိင္းရင္းသား
အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး အနည္းငယ္ေသြးေအးေနသလားလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ NLD အေနျဖင့္ ဘယ္နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္...၊ မည္သည့္ဘက္နဲ႔
ဆက္ဆံေရး ပုိမုိတည္ေဆာက္ထားသင့္တယ္ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာက်
က် သုံးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္...။

တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းရာထူးႀကီးမ်ားကုိ ရာထူးအေျပာင္းအလဲ
ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ကစားကြက္ကုိ အရွိန္ထပ္မံ ျမွင့္တင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္...။

လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
မွာ အသက္(၆၀)ႏွစ္ျပည့္ ပင္စင္ယူရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ သူဟာ ဒုသမၼတအျဖစ္
တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္းႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္း
အ၀ုိင္းက ထင္ေၾကးေပးခံေနရသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္...။

ဒါဆုိရင္ NLD ပါတီဘက္ကေရာ...၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ သမၼတမလုပ္ဘူး
ဆုိရင္ ဘယ္သူလုပ္မွာလဲဆုိတာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါၿပီလား...။

တစ္ဘက္မွာလည္း လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီး သူရဦးေရႊမန္း
ဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိ မ်ားစြာလႊမ္းမုိးထားႏုိင္ၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား
လွယ္မ်ားနဲ႔လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္...။

အကယ္၍မ်ား NLD ပါတီကသာ တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားကုိ မစည္းရုံးႏုိင္ခဲ့ဘူး
ဆုိရင္ေတာ့အဲ့ဒီ အင္အားစုမ်ားဟာ USDP အပါအ၀င္၊ တျခားေသာပါတီငယ္မ်ားနဲ႔
စုေပါင္းၿပီး၊ ဦးေရႊမန္းကုိ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္သြင္းလာႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္...။

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဒုတိယသက္တမ္း သမၼတဆက္လုပ္ခ်င္
ေသးတယ္လုိ႔ ေျပာေနေပမယ့္လည္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္အရ
လႊတ္ေတာ္မွာ ေထာက္ခံမယ့္သူ မရွိဘူးဆုိရင္ သမၼတလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး...။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းထဲမွာ ပါ၀င္လာႏုိင္ေခ်ရွိသူကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
ဆုိရင္ ဦးသိန္းစိန္ထက္ ဦးေရႊမန္းက ပုိၿပီး အခြင့္အေရးရွိတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္...။

ေနာက္ဆုံးအႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုေပးရမယ္ဆုိရင္၂၀၁၅ မွာ တက္လာ
မယ့္ ဒုသမၼတ (၃)ဦးထဲမွာ NLD ပါတီမွ တစ္ေယာက္နဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က တစ္
ေယာက္ဟာ ေသခ်ာေပါက္ ပါလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ က်န္တစ္ေယာက္ကေတာ့ NLD ပါတီ
ရဲ႕ သေဘာထားအေပၚ မူတည္ၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္ေခ် ရွိပါေၾကာင္း
တင္ျပလုိက္ရပါတယ္...။

-လင္းသက္-

စက္တင္ဘာ-၁၂၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...