Wednesday, July 18, 2012

က်ိန္ဆဲျခင္းေလာ


by Kyawmoe Aung on Wednesday, July 18, 2012 at 6:38pm ·

 

အထက္ပါပံုကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လြဲေနရေစသည့္ အဓိကလက္သည္တရားခံ မုသာဝါဒျဖန္႔ေဝရာ၊ အမုန္းတရားႀကီးထြားစရာ တို႔၏ ဇစ္ျမစ္ အမ်ိဳးေျပာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ အပါအဝင္ (တရားဝင္ထုတ္ေဝျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အလြန္တြင္က်ယ္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔သည့္) ဝါဒမႈိင္းတိုက္ စာစဥ္မ်ားတြင္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။
ယခုအခါ Facebook ႏွင့္ အျခား အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႔လာရၿပီ။ တစ္ဆင့္ ျပန္ share လုပ္သူဦးေရလည္း မနည္းမေနာ။
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မဟုတ္သူ သာမန္ စာဖတ္သူတစ္ဦး ဖတ္မိပါက ၾကက္သီးေမြးညင္း ေထာင္ထစရာ၊ မြတ္စလင္မ္ဆိုသူေတြက အလြန္ေၾကာက္စရာ သတၱဝါမ်ားဟုပင္ တစ္ထစ္ခ် ယူမွတ္လိုက္ဖြယ္ရာ အေနအထားျဖစ္သည္။

ဟစ္တလာက ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ အမွားတစ္ခုကို လူထုၾကားမွာ ရဲရဲေျပာ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာ၊ စကာစက မယံုသူေတြေတာင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း အမွန္ဟု ထင္လာလိမ့္မည္တဲ့။ အဆိုပါ စာအုပ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသူတို႔၏ လုပ္ရပ္ အေတာ္ပင္ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ မြတ္စလင္မ္ဆိုတာ ႐ြံစရာ၊ မုန္းစရာ၊ ေၾကာက္စရာအျဖစ္ ျမင္ေနၾကသူေတြ မနည္းလွေၾကာင္း facebook ႏွင့္ internet သံုးသူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ကမာၻ႕နားလည္မႈ လြဲမွားမႈ အခံရဆံုး နံပါတ္(၁)သာသနာအျဖစ္ အစၥလာမ္ ႐ွိေနရပါၿပီ။

အစၥလာမ္ကေတာ့ သတင္းစကားတစ္ခုကို စာရိတၱေဖာက္ျပန္သူ မသူေတာ္တစ္ဦးဦးက သယ္ေဆာင္လာလ်င္ မသိဘဲႏွင့္  လူ႔အစုအေဝးတစ္ရပ္ကို အႏၱရာယ္မျပဳမိေစရန္ သင္တို႔ဆန္းစစ္ၾကဖို႔၊ သို႔မဟုတ္လ်င္ သင္တို႔ ျပဳမူမိခဲ့သည္အတြက္ ေၾကကြဲ ေနာင္တရရမည္ ဟူ၍ ဆံုမသြန္သင္ထားသည္။ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၄၉း၆)

အျခားအေၾကာင္းအရာေတြ မေဆြးေႏြးမီ ပထမဆံုး အစၥလာမ္ကို မည္သည္က အစစ္အမွန္ ကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုသည္ကို ေျပာလိုပါသည္။ အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္ေသာ အဆံုးအမမ်ားကို (၁)က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ (၂)ထိုက်မ္းျမတ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြန္သင္လမ္းညႊန္ထားေသာ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္၏ ပံုေဖာ္သြန္သင္ခ်က္မ်ားကသာလ်င္ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ရပ္ကို မြတ္စလင္မ္အမည္ခံသူ တစ္သန္းက လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ေဝပါေစ ထိုအေၾကာင္းအရာသည္ အစၥလာမ္ကို ကိုယ္စားမျပဳပါ၊ ထိုလူတစ္သန္းႏွင့္သာ ဆိုင္ပါမည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္၏ စစ္မွန္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ဆိုထားေၾကာင္း ဦးစြာ တင္ျပပါမည္။

ဘာသာတရားမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ယုံၾကည္ခ်က္၊ က်င့္သံုးေဆာက္တည္မႈမ်ား မတူညီ ကြဲျပားၾကပါသည္။ မတူညီမႈကို တန္းညွိေနရန္ မလိုပါ။ မိမိတို႔လုပ္ရပ္အတိုင္း ကိုယ့္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္ပါမည္။ အစၥလာမ့္သြန္သင္ခ်က္အရ ကိုယ့္သာသနာႏွင့္ကိုယ္ပါ။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ ေလွ်ာက္ၾကရမွာပါ။

“ အသင္ ေျပာၾကားပါေလ။
အို (အစၥလာမ္ကို) မယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔…
ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္မဟုတ္ေပ။
ထို႔ျပင္ သင္တို႔္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။
ထို႔ျပင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သင္တို႔ကိုးကြယ္ၾကကုန္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။
ထိုနည္းတုစြာ သင္တို႔္သည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ကိုးကြယ္လ်က္႐ွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကမည့္သူမ်ား မဟုတ္ေပ။
စင္စစ္ေသာ္ကား သင္တို႔အဖို႔ သင္တို႔၏ အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္၏ အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာပင္ ျဖစ္ေပသည္။” (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၀၉း၁-၆)

ထိုသို႔ ကိုယ့္ခရီးကိုယ္သြားေနၾကသူ အခ်င္းခ်င္း မည္သို႔မည္ပံု ဆက္ဆံရမည္ကိုလည္း ႐ွင္းလင္းျပတ္သားစြာ သြန္သင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

“အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အၾကင္သို႔ေသာသူတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္းမွလည္းေကာင္း တားျမစေတာ္မူသည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသူတို႔သည္ အသင္တို႔အား သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပ၊ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္လည္းမဟုတ္ေပ။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ တရားမွ်တသူတို႔အား ႏွစ္သက္ခ်စ္ခင္ေတာ္မူ၏။
အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔အား အၾကင္သို႔ေသာသူတို႔ကို အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္ျခင္းမွသာ တားျမစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုသူတို႔သည္ အသင္တို႔အား သာသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ အသင္တို႔အား အသင္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾက၏။ အသင္တို႔ကို ႏွင္ထုတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ (သူတစ္ပါးတို႔အား) ႐ိုင္းပင္းကူညီခဲ့ၾက၏။ စင္စစ္ေသာ္ကား မည္သူမဆို ၄င္းတို႔အား အေဆြခင္ပြန္း ျပဳလုပ္သည္႐ွိေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္သာလ်င္ မတရားေသာသူမ်ား  ျဖစ္ၾကကုန္သတည္း။”  (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၆၀း၈-၉)

အစၥလာမ့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တရားသည္ တရားမွ်တရန္၊ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံရန္၊ ေပးကမ္းလ်ဴဒါန္းရန္၊ မေကာင္းမႈမတရားမႈတို႔မွ ေ႐ွာင္က်ဥ္ရန္ျဖစ္သည္။ (က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၆း၆၀)

ဘာသာ မတူသူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းအတူ လက္တြဲကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္တို႔ တစ္ပံုတစ္ပင္ ႐ွိပါသည္။
အစၥလာမ္က မိမိ တစ္ကိုယ္ရည္အတြက္ ေမတၱာထားကာ ငံု႔ခံခိုင္းထားသလို အမ်ားအတြက္၊ လူ႔အစုေဝးအက်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္လာပါမူ သစၥာတရားအတြက္ တုန္႔ျပန္ခိုင္းထားသည္။

အစၥလာမ္၏ လမ္းျပပုဂၢိဳလ္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ မိမိတစ္ကိုယ္ရည္အား ရန္ျပဳသူ၊ ေစာ္ကားသူ၊ မတရားျပဳမူသူ၊ စြပ္စြဲသူမွန္သမွ်အား ေမတၱာထား ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ အမ်ားလူထု ၁၃ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွိပ္စက္ ျငွင္းပန္း သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ခံရၿပီးေနာက္ဆံုးတြင္ ခုခံစစ္အျဖစ္ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံု ရန္သူတို႔ အေရးနိမ့္သြားခ်ိန္တြင္ အားလံုးတို႔အား အကၽြင္းမဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည္။ မိမိအားကိုးခ်စ္ခင္ရေသာ ဦးရီးေတာ္ကို သတ္သူကိုပင္ ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
မတရားျပဳမူခံေနရစဥ္ မတရားမႈကို တြန္းလွန္ရာႏိုင္ေစဖို႔ အင္အား လိုပါသည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရသလို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားကလည္း အင္မတန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ႐ုပ္ကို စိတ္က ဦးေဆာင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုသို႔ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းအင္အတြက္ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ အားထားရာ အလႅာဟ္ အ႐ွင္ျမတါထံမွ ဆုပန္ၾကရပါသည္။ အစၥလာမ့္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈတိုင္း၏ အဆံုးသတ္သည္ မိမိ ဝဲယာ႐ွိ အရာခပ္သိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ အၾကပ္အတည့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါက၊ မတရား ျပဳမူခံေနရပါကလည္း မိမိတို႔ကိုးကြယ္အားထားရာ ဘုရားသခင္ထံ တိုင္တည္ကာ ဆုပန္ၾကသည္။ ထိုဆုေတာင္း အျပည့္အစံု အမွန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝါဒျဖန္႔စာအုပ္ပါ ဆုမြန္သည္ ဘာသာျခားမွန္သမွ်ကို ရည္စူးျခင္း လံုးဝ မဟုတ္ပါ။ မူရင္း အာရဗီဘာသာစကားတြင္ ပါ႐ွိေသာ “ဟြမ္” ဟူသည့္ ေဝါဟာရသည္ သူတို႔ ဟူ၍သာ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အႏၱရာယ္ျပဳေနေသာ မယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘာ သာျခားမ်ားအား က်ိန္စာတိုက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ထံ ၾကေရာက္မည့္ အႏၱရာယ္မ်ား ကင္းေဝးေစရန္ အကာအကြယ္ယူျခင္းသာပါ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။

ေအးခ်မ္းစြာ အတူလက္တြဲေနထိုင္ကာ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္လုပ္ေနၾကသူ ဘာသာတူသူမ်ားအား ညီေနာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာမတူသူမ်ားအား ဝမ္းကြဲေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာမဲ့တို႔အား မိတ္ေဆြအျဖစ္လည္းေကာင္း သေဘာထားပါသည္။ ထိုသူတို႔အားလံုးတို႔အေပၚ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ အျဖာျဖာ ၾကေရာက္ပါေစ။ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဓြန္႔႐ွည္ပါေစသား။

ဘာသာမတူျခင္းကို ခုတံုးလုပ္လ်က္ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္း ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း၊ အေမွာင့္ပေယာဂလုပ္ ေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ား၊ မတရားျပဳမူၾကသူမ်ား၊ အဖ်က္သမားမ်ား၊ အေၾကာင္းမဲ့ အညႈိးထားေနၾကသူမ်ား၊ မေကာင္းၾကံေနၾကသူမ်ား၊ ဝါဒျဖန္႔အမုန္းပြား ပဋိပကၡျဖစ္ေစၾကသူမ်ား (လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြး) ပ်က္သုဥ္းပါေစသား။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...