Tuesday, July 31, 2012

အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႕ လွမ္းၾကည့္ျခင္း (၂) (၃)


by ၿငိမ္းေအးအိမ္ on Monday, July 30, 2012 at 6:22am ·

(၂)
ေျမပုံမ်ားေပၚတြင္ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္မ်ားသည္ လွပေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ ေကြးညႊတ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ဖူးၾက ပါလိမ့္မည္။ အမွန္ေတာ့ ထိုအရာမ်ားသည္ စိတ္ကူးမ်ဥ္းမ်ားမွ်သာျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိစၥအတြက္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ထားၾကရျခင္းသာျဖစ္၏။ တကယ့္ေျမျပင္တြင္ ထိုမ်ဥ္းမ်ားမရွိ။ မ်ဥ္းမရွိေသာ ေျမမ်ားေပၚ တြင္ လူ႕မ်ဳိးႏြယ္စုတို႕သည္ အဆင္ေျပရာ၊ အႏြယ္တူရာ စုေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားတြင္ ရွိေနၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ “မ်ဳိးတူ”မ်ားသည္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ရွိေနၾကသည္သာျဖစ္၏။


ထိုသူတို႕သည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးပါဟု ေတာင္းဆို ခဲ့ဖူးသည္ဟူ၍မရွိ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႕တြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ား အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္တြင္လည္း ထိုလူမ်ဳိးမ်ား ရွိေန၍ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကခ်င္၊ ေလာ္ေ၀ၚ၊ လာခ်ိဒ္၊လီဆူ၊ ရ၀မ္တို႕ တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ရွိေနသလို ထိုမ်ဳိးႏြယ္စုတို႕သည္ တရုတ္ျပည္တြင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ ရွိေန သည္။ မြန္ႏွင့္ ကရင္တို႕လည္း ထိုအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တြင္လည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ တစ္ဘက္ နယ္နမိတ္တြင္ရွိေနသည္။

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ၀၊ အခါ၊ စသည္တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၀ုိင္းပတ္ ထားသည့္ နယ္စပ္မ်ဥ္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံ၏ ခံတပ္ၾကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တံတိုင္းႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူဦးေရအဆမတန္မ်ားေသာ သက္ဆိုင္ရာ နယ္နမိတ္ အသီးသီး၏ လူမ်ဳိးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ကိုယ္ေျမထဲသို႕ စိမ့္၀င္ထြန္းကားမလာၾကေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေက်းဇူးကို သိတတ္ရပါမည္။ သူတို႕ကုိ ကူညီဖို႕၊ သူတို႕ႏွင့္အတူတူ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေျမ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေရကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕၊ သူတို႕ ပခုံးေတြေပၚက်ေရာက္ေနေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို မွ်ခံထမ္းယူဖို႕ စဥ္းစားမိဖူးၾကပါလား။ သူတို႕ကေတာ့ ဘယ္သူကူကူ မကူကူ ကိုယ့္အသိႏွင့္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသူမ်ား သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္တံတိုင္း၊ ေျမာက္ဘက္တံတိုင္း၊ အေနာက္ဘက္တံတိုင္းမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ား အားလုံး (တိုတံတိုင္းမ်ားရွိရာ အရပ္တိုင္းတြင္ ျမန္မာမ်ား မရွိၾကပါ) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေလးအျမတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝင္ေပါက္ အေနာက္တံခါးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေသခံၿပီး ျဖစ္ျဖစ္၊ အငတ္ခံၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ ဝန္ထမ္းေတြက အက်င့္ပ်က္ခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ပိုက္ဆံေပးၿပီး လိုခ်င္တာေတြ ဖန္တီးသြားခဲ့ တာေတြ ရွိတယ္။ ေအာက္ေျခမွာျဖစ္ခဲ့တာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနခဲ့တဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ပဲ …။
မဲရဖို႔အတြက္ လူေတြသြင္းခဲ့တဲ့ အမွားပဲ။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ မွားခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သတိမရွိခဲ့တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ က်ဆံုးမလို ျဖစ္ေနၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပိုက္နက္ေျမကို တစ္လက္မမွ အဆံုးရႈံးမခံႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ အေမြေပးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျမ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေရ တစ္လက္မမွ မေပးဘူး။ အဆံုးရႈံးမခံဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္သြားမွာပါ” ဟု ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

          ေဖၚျပပါစကားရပ္သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သမိုင္းတင္ ရခိုင္-ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္း ၿငိမ္သက္စတြင္ ဆရာ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ရင္တြင္းစကားျဖစ္သည္။ ရခိုင္သူရခိုင္သားမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားဟု လည္း ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္သည္။
            “မဟာပညာေက်ာ္” ၏ Arakantimes.net တြင္ Tuseday,10 july 2012 15:33 ကေရးထားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္၌ ရခိုင္တို႕၏ တံခါးမ်ား က်ဳိးပ်က္ျခင္းကိုမွတ္တမ္း တင္ရာတြင္-
            -စႏၵရ သီရိသုဓမၼရာဇာ မင္းလက္ထက္(၁၆၆၆)ခုႏွစ္တြင္ “မဂို”တပ္တို႕၏ တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ ဒကၠာႏွင့္ စစ္တေကာင္းကို လက္လႊတ္ဆုံးရႈံး လိုက္ရေသာ စစ္ပြဲကို “ရခိုင္လူမ်ဳိးတို႕၏ ပထမ တံခါး ခ်ဳိးဖ်က္ခံရျခင္း” (ထိုစဥ္က ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အေရွ႕မွာ မာလကာ၊ ပဲခူး၊ အေနာက္မွာ ဘဂၤါ၁၂ၿမိဳ႕၊ မဂို၊ ႀတိပူရ အထိက်ယ္ျပန္႕ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္)
            - ရခိုင္ဘုရင္ မဟာသမၼတရာဇာမင္း လက္ထက္၊ ၁၇၈၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဗမာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းက ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္းကို “အေရွ႕တံခါးခ်ဳိးဖ်က္ခံရျခင္း” ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ (သမိုင္းသုေတသနဦးစီး ဌာန၏ စာတမ္းတစ္ေစာင္တြင္မူ 1784 ခုႏွစ္တြင္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ “ဗဒုံ”မင္းက သိမ္းပိုက္သည္ဟုဆို)။ ထိုသို႕ ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၂ခု ဇြန္လသည္ ရခိုင္ေျမအတြက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခံတပ္တံခါးက်ဳိးပ်က္ခဲ့ ေၾကာင္းမွတ္ယူၾကလိမ့္မည္ ထင္သည္။
            ရခိုင္အမ်ဳိးသားတို႕၏ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလာင္ၿမိဳက္ခံစားေနရမႈမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာမိ၏။
            ထို ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္အခံျဖင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ “အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႕ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္” မိပါေတာ့သည္။

(၃)
          ရခိုင္သမိုင္းတြင္ ေရွးဦးရခိုင္ျပည္၊ (“ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္”ဟု တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖၚျပ)သည္၊ ဓည၀တီ(စစ္ေတြခရိုင္)၊ ရမၼ၀တီ(ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္)၊ ေမဃ၀တီ(မာန္ေအာင္ခရိုင္)၊ ဒြါရ၀တီ(သံတြဲခရိုင္) တို႕ျဖင့္ စုဖြဲ႕ ေပါင္းစည္း ထားသည္ဟုဆိုသည္။ (လက္ရွိရခိုင္ျပည္နယ္၏ အလယ္ပိုင္းက်ေသာေဒသမ်ား၊ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ အရ စိုက္ပ်ဳိးေျမယာၾကြယ္၀ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္)။ ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ အေထာက္ အထားမ်ားအရမူ ပုဂံေခတ္မတိုင္မီ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီကတည္းက ရခိုင္မင္းဆက္မ်ား ထူေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ခဲ့ၿ႔ပီဟုဆိုသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္ ေရာက္ေသာအခါ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားသည္ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသတ ခုလံုးကိုစည္းလံုး သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ရံုမွ်မက၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းေဒႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၾတိပူရ ေဒသမ်ားကိုပါ ႏွစ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ကို စတင္စည္းရံုးခဲ့သည့္ ပုဂံမင္းဆက္ဘုရင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထူေထာင္သည့္ ဘုရင့္ေနာင္သည္လည္းေကာင္း၊ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို စည္းလံုးတည္ေထာင္သည့္ အေလာင္းဘုရားသည္ လည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္ တစ္ခု အျဖစ္သို႕ မသိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ၾက။ ရခိုင္သည္ ၁၈၇၄ ေရာက္မွသာ ဘိုးေတာ္ဗဒံုမင္းလက္ေအာက္သို႕ က်ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။  
          သမိုင္းေခတ္မ်ားအေနျဖင့္ “ဓည၀တီေခတ္”(BCE.3325-327ADE)၊  “ေ၀သာလီခတ္”(327ADE-818ADE)၊ “ေလးၿမိဳ႕ေခတ္”(818ADE-1430ADE)၊ “ေျမာက္ဦးေခတ္”(1430ADE-1785ADE) ဟု ခြဲျခား မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္ဦးရခိုင္၏ အဓိက ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ဘာသာမ်ားမွာ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။ (မြတ္ဆလင္ဘာသာ မေရာက္ရွိေသး)။ ဓည၀တီေခတ္ကို သုံးပိုင္းပိုင္းထားၿပီး၊ “သူရိယမင္းဆက္”ကို တည္ေထာင္ေသာ   “စႏၵသူရိယမင္း”(တတိယဓည၀တီေခတ္)လက္ထက္တြင္ “မဟာမုနိ”ကို သြန္းလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ေစာစီးစြာ သက္ေရာက္ကာ ကိုးကြယ္ေနမႈကို ျမင္ရသည္။ ထိုမင္းဆက္သည္ ဗုဒၶႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ခုႏွစ္မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖၚျပေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ရခိုင္မင္းဆက္တို႕ထံ အေနာ္ရထာထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာ၍ ေရာက္ႏွင့္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။   ေ၀သာလီေခတ္တြင္မူ မေထရ္ႀကီးမ်ား ရဟန္းသံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား သိန္းေသာင္းခ်ီရွိခဲ့သည္ဆိုသျဖင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာ အထြန္းလင္းဆုံးကာလ ဟု မွတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
          ရိုဟင္ဂ်ာတို႕ကို ရခိုင္ေဒသသားအျဖစ္သြပ္သြင္းလိုေသာ သမိုင္းအခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕တြင္၊ ေျမာက္ဦး ေခတ္ဦးပိုင္း ရခိုင္ဘုရင္ အခ်ဳိ႕သည္ ရခိုင္အမည္အျပင္မြတ္ဆလင္နာမည္ခံယုူကာ ၊ ဒဂၤါးျပားမ်ားတြင္ သြန္းလုပ္ေဖၚျပထားျခင္းကို ေဇာင္းေပးသက္ေသျပဳျခင္းျဖင့္ ရခိုင္မင္းမ်ားကို မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖၚၾကသည္။ အမွန္မွာ ရခိုင္မင္းဆက္တို႕တြင္ ရခိုင္ဘုရင္ေပါင္း (၄၈)ဦး နန္းတက္ခဲ့ရာ (၉)ဦးသာ မြတ္ဆလင္အမည္ျဖင့္ ဒဂၤါး သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ထို (၉)ဦးစလုံးသည္ စစ္တေကာင္းကို သိမ္းပိုက္ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သူ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတို႕သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ နယ္ပယ္ေဒသရွိလူထု၏ယုံၾကည္မႈကို ရယုႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဂၤါး ေပၚတြင္ သူတို႕၏ရခိုင္ဘုရင္ဘြဲ႕ေတာ္သာမက မြတ္ဆလင္ဘြဲ႕အမည္ကိုပါ ေရးထြင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေလးၿမိဳ႕ေခတ္”၏ ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္  ရခိုင္ဘုရင္မင္းေစာမြန္သည္ နန္းတက္ၿပီး (၂)ႏွစ္ အၾကာ(1430ADE) တြင္၊ အင္း၀၏ရန္ျပဳစစ္ခင္းမႈေၾကာင့္ ဘေဂၤါကိုထြက္ေျပးခိုလႈံရသျဖင့္ ရခိုင္မင္းဆက္သည္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သေယာင္ မွန္းဆၾကသည္။ (ပါေမာကၡ“ဆာရာဂ်ဴဒင္” ကမူ၊ ရခိုင္ဘုရင္မင္းေစာမြန္သည္ ဘေဂၤါသို႕ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ရသည့္သမိုင္းအေထာက္အထား ဘေဂၤါသမိုင္းတြင္မရွိ၊ မင္းေစာမြန္ရခိုင္ေျမသို႕ ျပန္လာျပီးသည့္ေနာက္ တြင္ ရခိုင္ျပည္သူတို႕ မြတ္ဆလင္ယဥ္ေက်းမႈကိုလက္ခံသည္ဆိုေသာ အဆိုလည္းမျဖစ္ႏိုင္၊ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားက မြတ္ဆလင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့သည့္ အေထာက္အထားလည္းမရွိဟု ေရးသားခဲ့သည္။)
မင္းေစာမြန္ကိုဆက္ခံခဲ့သည့္ ဘုရင္မ်ား (1430ADE)မွ ရခိုင္ကို “ဗဒုံမင္း”သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ (1784ADE) အထိ မည္သည့္ရခိုင္ဘုရင္မွ် မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မဟုတ္ခဲ့။ (“ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” ဟူေသာ အမည္သည္လည္း 1947ခုႏွစ္ထိ မည္သည့္ သမိုင္းစာအုပ္တြင္မွ် မွတ္တမ္းတင္ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသးပါ။)
          ရခိုင္တို႕သည္ သူ႕သမိုင္း၊ သူ႕စာေပ၊ သူ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူ႕ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ရာ သူ႕ထီးသူ႕နန္းျဖင့္ အေနာက္ဘက္တံတိုင္းကို ၾကီးစိုးေစာင့္ၾကပ္ထားသူမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

    http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php တြင္မူ ဤသို႕မွတ္တမ္းျပဳထားသည္ကိုေတြ႕ရ ၏။

          ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသ သို႕မဟုတ္ ရခိုင္ျပည္ သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား အုပ္စိုးရာ သီးျခား လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ရခိုင္ဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းေဒသ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၾတိပူရ ေဒသတို႕သည္ ရခိုင္ျပည္၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ထိုစဥ္ကလကပင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအျဖစ္ ဘဂၤလားေဒသႏွင့္ ၾတိပူရေဒသတို႕ တြင္လည္း အစဥ္အဆက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကျပီး ယေန႕ထက္တိုင္ ေနထိုင္ၾကဆဲလည္း ျဖစ္သည္။   

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...