Monday, July 30, 2012

ဆိုးရြားခဲ့သည့္ဟန္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္အမ်ဳိးသားေရးအင္အားစုတစ္ရပ္ အေပၚ အမ်ားႏွင္႕မတူေသာအျမင္မွ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည္႕ျခင္း


ယခုအယူအဆသည္ ကၽြန္ေတာ္ ပစ္တိုင္းေထာင္ ၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္သာျဖစ္ၿပီး မည္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္း ၊ ပါတီ ၊လူပုဂၢိဳလ္ ၏ တိုက္တြန္းျခင္းေၾကာင္႕ ေရးသားရျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္း စာရႈသူတို႕ အား ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ႀကီးကို အင္အားခိုင္မာေတာင္႕တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ႕ေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏွင္႕ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းၿဖိဳးေကာင္စီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ႕ေသာ ၊ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ ကမၻာကေရာျမန္မာလူထုကပါ အာဏာရွင္ ဟု သမုတ္ခဲ႕ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) သန္းေရႊေနရာႏွင္႕ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္စိတ္ကူးျဖင္႕ စဥ္းစားၾကည္႕မိသည္ ကိုေျပာရမည္ဆိုလွ်င္
"  တကယ္လို႕ သာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ႏွင္႕ ႏိုင္ငံေရး  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္( Political Colleague ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕ ႏွစ္ဦး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႕ Stakeholders အားလံုး ႏွလံုးျဖဴစြာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္၊ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုကလည္း စိတ္ရင္းေစတနာျဖဴစင္စြာကူညီေဆာင္ရြက္အားေပးမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၏ ေရႊျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ႀကီး သည္  ကမၻာအလယ္ တြင္ ေရႊေရာင္၀င္းလက္ေတာက္ပေသာ ၊ ဂုဏ္နံ႕သင္းေသာ မဟာအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္သို႕ လာမည္႕ ႏွစ္မ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေပမည္ဟု ခိုင္မာေလးနက္စြာ ယံုၾကည္မိပါသည္။ ကမၻာပညာရွင္မ်ား ႏွင္႕ ေလ႕လာသူသုေတသီမ်ား အံ႕ၾသဘနန္း ျဖစ္ခဲ႕ၾကရေသာ ေသြးေျမမက်ရေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈပံုစံအသစ္ဟု တညီတညြတ္တည္း ၀န္ခံခဲ႕ၾကရေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ရပ္ဆိုင္းခဲ႕ၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ တပ္မေတာ္က ျပည္သူကို  အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕ၾကရေသာ စနစ္မွျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မိဘ ျပည္သူ ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမန္မာ႕ေမာ္ကြန္း ဒီမိုကေရစီ ေခတ္သစ္ ေရာက္ရွိ လာမႈအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) သန္းေရႊ ကို ၂၁ ရာစုသစ္ ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်သူ အျဖစ္ရာဇ၀င္ မွာ သတ္မွတ္ခ်ီးက်ဴးရေတာ႕မည္ျဖစ္ေပသည္။ ပညာမတတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႕သည္ဟု လူအမ်ားက ယူဆခဲ႕ေသာ ၊ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အေ၀ဖန္ခံ အဆဲဆိုခံ ျဖစ္ခဲ႕ရေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ႏွင္႕ တပ္မေတာ္၏ပ်ဳိးေထာင္ျပဳစုခဲ႕ရေသာ ျမန္မာ႕ဒီမိုကေရစီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီး တြင္ ေရာင္စံုပန္းမ်ား ဖူးပြင္႕ေ၀ဆာလာေပေတာ႕မည္။ ဒီထက္ လွပေသသပ္ၿပီး လူအမ်ားမထင္မွတ္ထားေသာတိုင္းျပည္ႏွင္႕ လူမ်ုိးအက်ုိးအတြက္ေရွးရႈသည္႕ ျဖဴစင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဥာဏ္ပညာ ( POLITICAL WISDOM ) ႏွင္႕ ကစားကြက္အခင္းအက်င္း (TACTICAL SCHEME )   ျဖင္႕ တိုင္းျပည္၏မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအလယ္ မထင္မရွား ပံုစံမ်ားျဖင္႕ ျပည္သူတို႕ေနရေသာ လူမႈဘ၀တြင္ေနထိုင္ရွင္သန္ ႀကီးျပင္းေစၿပီး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ႏိုင္ခဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ နတ္လူသာဓု ေခၚၿပီး အစိုးရ ၊ တပ္မေတာ္ ၊ မိဘျပည္သူ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားႏြယ္ဖြားမ်ားအားလံုး အတြက္ လွပသာယာေသာ ျပည္ျမန္မာ ျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ တိုင္းျပည္ ႏွင္႕ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အလြဲသံုးခဲ႕ ၊ အာဏာယစ္မူးခဲ႕သည္ဟု လူအမ်ား ေ၀ဖန္သမုတ္ခဲ႕ေသာ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) သန္းေရႊ ႏွင္႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလံုးအေနနဲ႕ မကြယ္လြန္မီ တြင္ လွပေသသပ္ေသာ ပံုစံျဖင္႕ ထိုသို႕ အထင္ခံခဲ႕ရေသာ စည္းစိမ္မ်ားကို တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးခ်ခဲ႕ေသာ ၊ အသံုးခ်လ်က္ရွိေသာ ၊အသံုးခ်မည္ဟု ရည္မွန္းထားေသာ အစီအမံမ်ားကို လူအမ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေအာင္  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာႏွင္႕  ျမန္မာ ျပည္သူအေပါင္း အထင္အျမင္လြဲမႈ သံသယမ်ား ကင္းစင္ေ၀းလ်က္ ျမဴတိမ္ကင္းေသာ ေကာင္းကင္ပမာ ၀င္းပၾကည္လင္ေနမည္ျဖစ္ေပမည္။ယခုလက္ရွိ္ဘ၀ေရာ ၊ သံသရာဆိုသည္ ဆက္ရမည္ဆိုေသာ္ ေနာင္တမလြန္ ေကာင္းရာမြန္ရာဘံုဘ၀တိုင္ ေကာင္းမႈအက်ဳိး ခံစားရမည္ျဖစ္ေပေတာ႕မည္။
ဒုတိယကို ေအာင္ဆန္း ၊ ဒုတိယ ကိုသန္႕ မ်ားစြာေပၚထြန္းေအာင္ ေလ႕က်င္႕ေပးႏိုင္ခဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ညီေနာင္သားခ်င္း ေသြးရင္းအားလံုး၏ ေသနတ္မ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိန္ရြယ္ ပစ္ခတ္ေန ရမည္႕အစား က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသူ ျပည္ပရန္စြယ္ အႏၱရာယ္ အေပါင္း ကိုကာကြယ္တြန္းလွန္ရမည္႕  အင္အားစုမ်ား အျဖစ္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးသံသာမ်ား ၊ ရင္လႈိင္းခတ္သံ စကားသံမ်ား ၊မာယာမဖက္ ၾကင္နာတတ္ေသာ ပီတိအၿပံဳးမ်ား သည္ ကမၻာတစ္ခြင္ အတုယူဖြယ္ ပ်ံ႕ႏွံ ႕လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေတာ႕မည္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာတို႕ေပးဆပ္ခဲ႕ရေသာႏွစ္ကာလမ်ား ကို သမိုင္းျဖစ္ရပ္အမွန္ ဇာတ္လမ္းတြဲအျဖစ္ ရိုက္ကူးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေႏွာင္းလူတို႕ ေခတ္ေဟာင္းက အရိပ္ေဟာင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းၾကည္႕ရႈလ်က္ ေခတ္သစ္ ကို အားသစ္မာန္သစ္မ်ားျဖင္႕ ခ်ီတက္ႏိုင္ပါေစ ဟု ယေန႕ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ပစ္တိုင္းေထာင္
နံနက္ ၈း၅၅ နာရီ
၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၉)ရက္ စေနေန႕

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...