Sunday, July 29, 2012

အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူေပးေစလုိ

တေက်ာ့ ၿပန္ဟစ္ တလာ
၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂

သို ့

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ေသာ သိသင့္သိထိုက္သူ
မ်ားသိရွိရန္ အျပဳသေဘာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ဥပေဒဆိုသည္မွာ ျပည္သူ ့အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ေျပာဆိုတင္သြင္း သည္ကို ေလ့လာသိရွိရပါသည္။၂၅၊ ၀၇၊ ၂၀၁၂ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန ့က လယ္ေ၀းရဲစခန္းအနီး တရားရံုးလမ္းတြင္ ဆိုင္ကယ္စစ္ေဆး ျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္အတူ အစီး(၃၀) ခန္ ့ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္တြင္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မပါ၍ အမွဳတစ္ခုျဖင့္ ယဥ္ထိန္း ေခါင္းေဆာင္ နံပါတ္ ၁၄၄၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း(ေနျပည္ေတာ္ ယာဥ္ထိန္း) အဖြဲမွ စည္ပင္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆ ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ပါသည္။
အျပစ္ရွိ၍ အျပစ္ဒဏ္ခံရတာ ကိုၾကည္ျဖဴစြာ အေရး ယူခံပါသည္။ စိတ္မဆိုးပါ။ ယဥ္ထိန္း အဖဲြ႕သည္ သတ္မွတ္ ယူနီေဖာင္းမ၀တ္ဆင္ပဲ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ ယဥ္သက္ေသခံကဒ္ျပားအားၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲြျဖဳတ္ျခင္း၊ ဆိုင္ကယ္ေရာ ယဥ္သက္ေသခံကဒ္ပါ ပူးတဲြ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ မညီညြတ္ဟုယူဆပါသည္။

ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရန္ သြားေရာက္ရာတြင္ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေပးျခင္းမရွိ၍ ယဥ္ထိန္း၊ ယဥ္မွဳစစ္ႏွင့္ စခန္းတို ့ပူးေပါင္းကာ အဂတိလိုက္စားရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ဤသို ့ေသာအက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ဖမ္းခံရသူ အားလံုး ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုးနိစၥဓူ၀အသိဒုကၡေရာက္
ရပါသည္။ ဆိုင္ကယ္ အသိမ္း ခံရသည့္အတြက္ အလုပ္သြားခ်ိန္ၾကန္ ့ၾကာခဲ့ရပါသည္။ ကယ္ရီငွား စီးရသည့္အတြက္ ကယ္ရီခမ်ားကုန္က်ခဲ့ရပါသည္။
ကြ်န္ေတာ့္လို အဖမ္းခံရသူ တခ်ိဳ ့တြင္ ယဥ္ထိန္းကိုေငြေပး၍ အမွဳပိတ္ကာ အမွဳတဲြမတင္ပဲ အမွဳေရွာင္လႊဲသြားသည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ ၀န္ထမ္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို မ်ားစြာထိခိုက္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခု အသြင္ကူးေျပာင္းစ ကာလတြင္ထိုကဲ့သို ့ေသာ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားဆက္လက္ရွိေနပါက ႏိုင္ငံေတာ္
အတြက္အႀကိဳး မရွိႏိုင္ပါဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆမိပါသည္.။


ဒါ့အျပင္ လမ္းဆံုးလမ္းခြတြင္ကားမ်ားထံမွ ေဘာ္ဒါေၾကးမ်ားေတာင္းခံ ၾကေသာ ယဥ္ထိန္းမ်ားလည္း ေတြ ့ရွိရပါသည္.။ ေရႊၾကာပင္ မီးသတ္လမ္းဆံု၊ ေဗာဓိကုန္းလမ္းဆံု၊ ေရႊနံသာအနီး ၀ဏၰသိဒိၶအ၀ိုင္းတို ့တြင္ေတြ ့ရွိရပါသည္.။ ကားပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကားအသံုးျပဳ သူမ်ားမွာ ခရီးစရိတ္ ပိုကုန္၍ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရပါသည္.။ အျပစ္ေတြ ့လွ်င္ တရား၀င္ အေရးယူပါ.။ အျပစ္မေတြ ့ပဲ ဥပေဒ မဲ့ ေဘာ္ဒါ ေၾကးမေတာင္းခံသင့္ပါ.။ အထက္ပါ ကိစၥတြင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုအလဲြသံုးစား
လုပ္ကာကိုယ္ႀကိဳးအတြက္ စီးပြားရွာျခင့္ျဖစ္ပါသည္ဟုယူဆရပါသည္။

အမွဳ စီရင္ရာတြင္ ခ်မွတ္သည့္ ဒဏ္ေငြႏွင့္ ပုဒ္မ၊ ကုန္က်စရိတ္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္.။
- စည္ပင္အက္ ဥပေဒ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆) ၊ ဒဏ္ေငြ ၄၅၀၀၀၊ စာရြက္ စာတမ္း ေၾကး ၁၀၀၀ မိတၱဴ ကို လဲ ၂၀၀ ဖိုး မျပည့္လွ်င္ မကူးေပးဟု တရားရံုး ေရွ႕ မိတၱဴဆိုင္မွ ေျပာပါသည္.။ ကယ္ရီခ (၂၅ ၊ ၂၆) ရက္ ၂ရက္ခ ၁၅၀၀၀ စုစုေပါင္း - ၆၀၀၀၀ (ေျခာက္ေသာင္း) ေက်ာ္ကုန္က်ပါသည္.။

ဥပေဒတြင္ ေဆြ မ်ိဳးမရွိပါ။ သို ့ေသာ္လည္း ယဥ္ထိန္းရဲ၊ ရဲ၀န္ ထမ္းမ်ား၏ ေဆြမ်ိဳးအသိ မိတ္ေဆြမ်ား အျပစ္က်ဴးလြန္မိပါက မည္သူက အေရးယူေပးမည္နည္း.။? လိုင္စင္ မဲ့ ဆိုင္ကယ္ စီးသူအမ်ားစု ၎၀န္ထမ္းမ်ား၏ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးသားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရပါသည္.။ သာမန္ ျပည္သူမ်ား ထိုကဲ့သို ့ေသာ ေဆြမ်ိဳးမရွိသူမ်ားသည္ တားျမစ္ခ်က္ စည္းကမ္းမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာသည္ျဖစ္ေစ ေၾကာက္လန္ ့၍ ျဖစ္ေစ စည္းကမ္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္လိုက္နာၾကပါသည္။ သို ့ေသာ္လဲ ယဥ္ထိန္း ရဲ၊ ရဲ၀န္ထမ္း တို ့၏ ေဆြ မ်ိဳးမ်ား တြင္ ဤ ကဲ့သို ့ေသာ ေလးစားလိုက္နာမွဳမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ မေတြ ့ရပါ။ ထိုကဲ့သိုျဖစ္ျခင္းသည္ ဥပေဒတြင္ေဆြမ်ိဳးရွိေနျခင္း ရွိသည္ဟုျပည္သူမ်ား မွသံသယ၀င္မိပါသည္.။ ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္တာေလးတခု ရွိေနပါသည္.။ ထိုနည္း အတူ ျပည္သူမ်ားမွာလဲ သိခ်င္ၾကလိမ့္မည္.။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ဆီမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားကို မည္သူရရွိပါသလဲ.။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ အမွန္တကယ္ရရွိႏိုင္ သလား.။ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားသည္ တေန ့လုပ္မွ တေန ့စားရေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရွိေနသည္ ထိုကဲ့သို ့ေသာ ဒဏ္ေငြ ပမာဏ ခ်မွတ္ထားသည္ဆိုတာ အမွန္တကယ္ပင္ျဖစ္ေနလား.။ ေနျပည္ေတာ္တြင္လဲ အလားတူ
ျပစ္မွဳမ်ိဳး က်ဴးလြန္မိပါက တရား၀င္ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြမွာ ၂၀၀၀၀ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ တရား၀င္ ဒဏ္ေငြ ျဖစ္ပါသည္ ေနာက္ဆက္တဲြမွာေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေၾကး ၂၅၀၀ ဆက္တဲြ ထြက္ေပၚလာပါသည္.။

ထိုကဲ့သို႕ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ေၾကး ဆိုပီး ခ်မွတ္ထားပါ၏ ေလာ.။ ထားပါအံုး ၂၅၀၀ အခုကြ်န္ေတာ္၏ ဒဏ္ေငြသည္ ၄၆၂၀၀(ေလးေသာင္း ေျခာက္ေထာင့္ႏွစ္ရာက်ပ္) အသားတင္ ေပးသြင္းရၿပီး သြားေရာက္ထုတ္ယူရာတြင္လဲ အသြားစရိတ္မ်ားမွာ ကြ်န္ေတာ္ေနေသာ ေနရာႏွင့္အလွမ္း ေ၀းေသာေၾကာင့္ လမ္းခရီးစရိတ္မ်ား ထပ္မံကုန္က်ရပါေသးသည္.။

တရား၀င္ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြမွာ ၂၀၀၀၀(ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ )ျဖစ္ျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ၄၆၂၀၀( ေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင့္ႏွစ္ရာ)ျဖစ္ေနရပါသလဲ၊

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...