Monday, July 30, 2012

ျမန္မာျပည္ အေနာက္ေျမာက္ဖ်ား ရုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးအတြက္ အာရပ္ ၅ ႏုိင္ငံတြင္စစ္သင္တန္း တက္ေနသည္ဆုိျခင္း......ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ အီဆလင္မစ္ရီပါပလီေအာ္ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံ (Islamic Repubilc of Rohingya)ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ အာဖဂန္နီစတန္ႏုိင္ငံ၊ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံ၊ဘဂၤလာေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ ႏွင္႔ ေဆာဒီအာေရဗ်ား ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၉၉၉)ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ အာမစ္ခ်ားဆုိသူ၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ သိရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံထုတ္ The Daily Matriteemi သတင္းစာေဆာင္းပါးတြင္ ေဖၚျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္ ၊ဖလံေထာင္၊ သက္ေထာက္ႏွင္႔ ဖေလာင္းခ်ိတ္ ႏွင္႔ နတ္ေခ်ာင္းသရီေတာနက္မ်ားတြင္ မြန္းမံ လွ်ိဳ႕၀ွက္စစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေနေၾကာင္း၊ အဓိက အမာခံမ်ားမွာ ေဖၚျပ ပါ ၅ ႏုိင္ငံတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း အာမတ္ခ်ားမွ ေျပာပါသည္။ ၄င္းဖမ္းဆီးခံရသည္မွ ဒါကားၿမိဳ႕ အဆင္ျမင္႔ တည္းခုိးခန္းတြင္ တည္းခုိကာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၏ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္သြားစဥ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊အာမတ္ခ်ား သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ဖမ္းဆီးစဥ္က အာမတ္ခ်ားအား ကတ္ခ်မီးယားမွ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယျဖင္႔ ထင္ျမင္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ရမွ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္စကား အေျပာေကာင္းၿပီး စစ္တေကာင္း ေလသံထြက္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ အာမတ္ခ်ားသည္ ေမာင္ေတာနယ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ဇာတိျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရက္စက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ဦးတည္း ထြက္ေျပးသြားကာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာမတ္ခ်ား ၏ဇနီး ႏွင္႔ သားသမီး မ်ားသည္ ေမာင္ေတာ တြင္ ယခုေနထုိင္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အာမတ္ခ်ားသည္ ပါလက္စၥတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးတြင္လည္း ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် လက္ေတြ႕ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ အလားတူ ယခင္ ပါလက္စၥတုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္ႏွင္႔ လြန္စြာ ရင္းႏွီးခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ ယာဆာအာရာဖတ္ႏွင္႔ လည္း ထုိစဥ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း လုပ္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊အာရာဖတ္ ၏ ေျပာစကား တစ္ခု ကုိ ယေန႔တုိင္ ၄င္း လက္ကုိင္ထားေၾကာင္း ၊ အဆုိပါ စကားမွာ ““ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ အလဟသ မျဖစ္ပါ။ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း”” အာမတ္ခ်ား အေနျဖင္႔ ယံုၾကည္သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာင္ေတာ နယ္ စပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိ႔ ၏ တုိင္းျပည္ နယ္ေျမ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သည္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာမူစလင္ ညီလာခံ(O-I-C) တြင္ တင္ျပၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းက မူဆလင္ေတြက အေရွ့က သိမ္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မူဆလင္ေတြက အေနာက္ရခိုင္ျပည္က ေဖါက္မယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းကရွိျပီးသားတို ့မူဆလင္ညီအကိုေတြက အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေနရာေတြမွာ ေနရာယူထားရန္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထူးျခားသည္မွာ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ၊ (၁၉၉၀)ျပည္ႏွစ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ NLD ပါတီ ေမာင္ေတာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္း (ခ) Mr. Shamsul Anwar သည္ အာမတ္ခ်ား ႏွင္႔ တစ္ဖြဲ႕တည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ (ခ) ဘဂၤလီလူမ်ိဳးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ ၁၀ သိန္းနီးပါး ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အထက္ေဖၚျပပါ ႏုိင္ငံ (၅) ႏုိင္ငံ တြင္ စစ္ပညာ သင္ၾကားေနသူႏွင္႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ တြင္ စာေပသင္ၾကားေနသူမ်ားအား ေပါင္းပါက (၉၀၀) ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္း ၊ယခုအခါ အာမတ္ခ်ား သည္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္နန္းစံေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလာေဒရွ္႕ ႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံေရး ခုိလွံဳခြင္႔ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...