Saturday, July 21, 2012

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား တာဝန္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းသဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ေစခိုင္းေနျခင္းမ်ားအား တားျမစ္ေပးပါရန္ဒီမိုေဝယံသို႔ ေပးပို႔လာတဲ့ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ့ သမၼတၾကီးထံေပးစာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္..
http://www.demowaiyan.org/2012/07/blog-post_4295.html

သို႔
သမၼတၾကီးအား ရိုေသစြာျဖင့္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲရွိ သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအတြက္ဟု ခံစားနားလည္ေပးကာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အား အရိုအေသျပဳပါ၏။သို႕ေသာ္လည္း သမၼတၾကီးမွ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ပင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနပါေသာ္လည္း၊ အလယ္ဆင့္မွသူမ်ား၊ ေအာက္မွသူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိုလိုလားဟန္ မတူေပ။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ မစၥတာလီေျမာင္ဘတ္ လာစဥ္က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သည္လည္း စစ္အာဏာရွင္ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ဦးစြာပညာေရး က႑ကို ျမွင့္တင္ျခင္းအား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သိရွိရပါသည္။ မိမိတို႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ပညာေရးက႑ကို ဦးစားေပးရမည့္ အစားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လြန္းသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

သမၼတၾကီးမွ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို အကုန္အစဥ္ သိရွိ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ အသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳရမည့္အစား သာမန္ ရံုး၀န္ထမ္းသဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံ ခံေနရပါသည္။ သမၼတၾကီးသည္လည္း တစ္ခ်ိန္က တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိၾကံဳေတြ႔ ခဲ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားသည္ အခ်ိန္ရလွ်င္ မိမိဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးျခင္း၊ သင္ၾကားေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ မည္သို႔ျပဳရမည္ကို ရွာေဖြေလ့လာျခင္း၊ ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း တိုးတက္လာရန္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားဆိုသည္မွာ၊ စိတ္၏လြတ္လပ္ျခင္း၊ ကိုယ္၏လြတ္လပ္ျခင္း ရွိသင့္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရုံးဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ရံုးအလုပ္ျပီးကာ အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ ရံုးကကိစၥကို မစဥ္းစားပဲ ေနလို႔ရေသာ္လည္း (အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္) ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ ညဘက္ အိမ္ေရာက္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေန႕သင္ခန္းစာအတြက္ ျပင္ဆင္ရျခင္း၊ စာဖတ္ ရျခင္းမ်ား ျပဳရပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ စုန္းျပဴးမ်ား ပါေကာင္း ပါႏိုင္ေသာ္လည္း ၉၉%ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာ ထိုကဲ့သို႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္ ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား သင္ၾကားေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္မ်ားဥပမာ ဂိတ္ေပါက္ ေစာင့္ခိုင္းျခင္း (စေန၊ တနဂၤေႏြပါ မက်န္)၊ နာရီ၀က္တစ္ဆိုင္းႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လွည့္ကင္းပတ္ခိုင္းျခင္း၊ နံနက္ ၆း၃၀ အေရာက္လာေစျပီး အေဆာင္ အထပ္မ်ားကို လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္း သဖြယ္ ေစာင့္ခိုင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေစခိုင္းျခင္းခံေနရပါသည္။ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ယခင္လကHot News Journal တြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ပါေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ မဆိုင္သည့္ ဂ်ဴတီမ်ားကို ဆက္လက္ ခ်ထားေနျခင္းသည္ မည္သို႔မွ်ေခတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါးစလံုးကို ဆင္းရဲပင္ပန္းေအာင္ ျပဳမူေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကသည္။

ထိုဆရာ/ဆရာမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္၂ ခုတိုင္ေအာင္ ထိုတာ၀န္မ်ားကိုသာ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ရသည္ကို သမၼတၾကီးသိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုခံစားခ်က္မ်ားသည္ ၾကာေလ ပိုဆိုးလာေလျဖစ္ကာ ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနအားလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား လည္းေကာင္း ၾကည္ညိဳေလးစား စိတ္မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚ ေစမည္သာျဖစ္ပါသည္။

အမွန္မွာ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခန္႔ထားျခင္း၊ လံုျခံဳေရးအရာရွိမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ နယ္ေျမ လံုျခံဳေရးဌာနမ်ား ထားသင့္ျပီး လိုအပ္မွသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ဆိုလွ်င္ သင့္ေတာ္ေသးသည္။ ယခုအခါဆရာ ဆရာမမ်ား၏ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းမ်ားကို အလဟႆ နင္းေျခဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ခံစားေနၾကရပါသည္။ သိုျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေမတၱာေရွ႕ထားျပီး ထိုကဲ့သို႔ ေခတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ ကိစၥမ်ားကို ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ရိုေသ ေလးျမတ္စြာျဖင့္ အသနားခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ား
 — with Myat Myanmar.

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...