Wednesday, June 6, 2012

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား "ေျပာင္းၾကပါ" "Change"

Soe Yan Naing


(သီတဂူဆရာေတာ္၏ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္)


***ျမတ္စြာဘုရားသည္ သူ၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ တို႔တြင္ သတၱ ေလာကႀကီး၏ အေျခအေနကို တစ္ေန႔ႏွင့္ တစ္ညဥ့္လွ်င္ ေျခာက္ႀကိမ္မွ် ၾကည့္႐ႈေတာ္ မူျခင္းသည္ အလြန္ အေရးပါေသာ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ရပ္ အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။ သတၱေလာကႀကီး၏ အေျခအေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတစ္ခု၊ သတၱဝါ တစ္စုစု၏ အေျခအေနသည္ ကာမရာဂ လြန္ကဲ ေသာင္းၾကမ္းသည္ဟု ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထိုကာမရာဂကို ၿငိမ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ သမာဓိ က်င့္စဥ္ကို ညႊန္ျပေတာ္မူသည္။
ရံခါ ေဒသတစ္ခု သတၱဝါတစ္စုစုမွာ သို႔မဟုတ္ မင္းစိုးရာဇာတို႔ေလာကမွာ အာဏာ မက္ေမာမႈတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ကို ျမင္ေတာ္ မူလွ်င္ ေဒါသကိုႏွိမ္ႏွင္းဖုိ႔ ေမတၱာလမ္းစဥ္ကို ညႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။ ရေသ့ ရဟန္း ေယာဂီ သမဏျဗဟၼဏ တုိ႔ေလာက၌ ဓမၼႏွင့္အဓမၼအျငင္းပြား၍ ျငင္းခုံ ကြဲျပားၾကသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ထုိသမဏ ျဗဟၼဏတို႔အား ပညာလမ္းစဥ္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကဖို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။ ဤသို႔ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါေလာ ကႀကီး၏ အေျခအေနကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္၍ အေျခအေနအားေလ်ာ္စြာ က်င့္သံုးပံုနည္းစနစ္မ်ားကို ေဟာၾကားညႊန္ျပေတာ္မူသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အတုယူလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေကာင္းပါသည္။

***ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မ်က္စိႏွင့္နားကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္၍ ေလာကႀကီး၏အေျခအေနကို အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈသံုးသပ္ ေနသင့္ပါသည္။ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္အရ အစဥ္မျပတ္ ၾကည့္႐ႈ ျဖည့္စြက္ေပးဖို႔ရန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဓမၼကို ျဖန္႔ခ်ိျခင္းသည္ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ဓမၼႏွင့္လူသား တျခားစီ မျဖစ္ရေလေအာင္ ဓမၼႏွင့္လူသား တစ္ထပ္ တည္းက်ေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ပါမွ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္စံုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ လူသားအမ်ားစုတို႔က ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ လူ႕ေလာကႀကီး အတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေက်းဇူးတင္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ ယေန႔ေခတ္၌ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္စြက္ႏိုင္ေသာ ေလာကႏွင့္ဓမၼကို တစ္သားတည္း က်ေအာင္ ဦးမေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တို႔ကို လူသားတို႔က တစ္ေန႔တျခား လူ႔ေလာကႀကီး၏ အပိုအလွ်ံမ်ားသဖြယ္ ျမင္လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္အခ်ဳိ႕ကဆိုလွ်င္ ဘာသာေရးမွ ႐ုန္းထြက္ဖို႔ပင္ ႀကိဳးစားေနၾကၿပီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသည္သာလွ်င္ ေလာကကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳသည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ ျမင္လာေနၾကေပၿပီ။ သို႔ေသာ္ ထုိသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာသည္ ေလာကေကာင္းက်ဳိးကို ျပဳပင္ျပဳျငားေသာ္လည္း လူေလာကႀကီးကို လူညြန္႔တံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္စက္သည္မွာလည္း ယင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကသည္ကို သတိျပဳၾကရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ တက္ထရာဆိုင္ကလင္း ေဆးသည္ အဖ်ားေပ်ာက္ေဆး တို႔တြင္ အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစာအိမ္ကို ေလာင္ကြၽမ္းေစကာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ထပ္တိုးေစသည္မွာလည္း ဤေဆးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၅၊၈၊၁၉၄၇)ရက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ နာဂါဆာကီႏွင့္ ဟီ႐ိုရွီးမားၿမိဳ႕တို႔မွာ လူသိန္းေပါင္း မ်ားစြာကို သတ္ခဲ့ေသာ အဏုျမဴဗံုးသည္ သိပၸံဆရာမ်ား တီထြင္ခဲ့ေသာ လက္နက္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ ဘာသာေရးတိုင္းသည္ လူသားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ အသီးသီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေပးႏိုင္ၾကၿပီး လူသားတို႔စိတ္ႏွလံုးကို ယဥ္ေက်းေစႏိုင္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းဆာင္ အားလံုးသည္ လူ႕ေလာကႀကီး၏ မရွိမျဖစ္ လုိ္အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူသားအမ်ားစု နားလည္ခံယူလာေအာင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

***ျမတ္ဗုဒၶ လက္ထက္ေတာ္ကာလက ကု႐ုတိုင္း၊ ထုလႅေကာ႒ိကၿမိဳ႕သို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေရာက္သြားေသာအခါ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဓမၼကို နာၾကားရသျဖင့္ ဘီလ်ံနာသူေ႒း ရ႒ပါလရဟန္း ျပဳခဲ့သည္။ ဘီလ်ံေပါင္း မ်ားစြာေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကိုစြန္႔၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ေသာ အရွင္ရ႒ပါလကို ေကာရဗ်မင္းႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ေမးေလွ်ာက္ပါသည္။ ''အရွင္ဘုရားသည္ ဤမွ်ႀကီးက်ယ္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာေတြကိုစြန္႔ၿပီး မည္သည့္ခ်မ္းသာ သုခကို ျမင္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါသနည္း'' အရွင္ရဌပါလက ျပန္လွန္၍ ေမးခြန္းထုတ္ပါသည္။ ''ဒကာေတာ္မင္းႀကီး ရေသ့ရဟန္းတို႔ အေပၚမွာ သင္သည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ျမင္ပါသနည္း'' မင္းႀကီးကဆိုပါသည္။ ''လူေတြဟာ စီးပြား ပ်က္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိး ပ်က္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရး ပ်က္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး အခက္ေတြ႕တဲ့ လူေတြဟာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဝင္လုပ္ၿပီး စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ ေတြကို ရွာၾကတာပဲ''။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူသားေတြ အတြက္ ဘာအက်ဳိးေက်းဇူးမွ မျပဳသည့္ အဓိပၸာယ္ကို မင္းႀကီးက ဆိုလာသည္။ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လူပိုေတြ အေခ်ာင္သမား ေတြလို႔ျမင္တဲ့ အျမင္ရွိ သူအခ်ိဳ႕ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ လက္ထက္ေတာ္ အခါကပင္လွ်င္ ရွိဖူးပါသည္။ ပညာမဲ့ေသာ လူသားတို႔ ဤသို႔ျမင္သည္မွာ အလြန္အေရးမႀကီး လွေသာ္လည္း ေကာရဗ် မင္းကဲ့သို႔ မင္းစိုးရာဇာတုိ႔က ဤအျမင္မ်ဳိး ရွိသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိျပဳစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

***အရွင္ရဌပါလ၏အေျဖမွာ--- ၁။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနသည္။ သတၱဝါေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူး။ ငါသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ဘဝ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျဖပါသည္။ အရွင္ဘုရား၏ ဘဝတည္ၿငိမ္မႈကို ဘာႏွင့္တည္ေဆာက္သလဲဟု မင္းႀကီးကေမးလွ်င္ အရွင္ရဌပါလက ငါ့ဘဝရဲ႕ တည္ၿငိမ္မႈကို ဓမၼျဖင့္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျဖၾကားလိုက္သည္။ ၂။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ ေနပါသည္။ ငါသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္၌ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးကို ၿငိမ္းေအးေစဖို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘဝမီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားကို ဓမၼျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၃။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး အိုနာေသ သံုးမ်ဳိးတို႔ ႏွိပ္စက္ေသာအခါ ဘယ္တန္ခိုးရွင္မွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဒုကၡသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ငါသည္ သာသနာေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထိုဒုကၡသံုးမ်ဳိးတို႔ကို ငါသည္ ဓမၼျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၄။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ပစၥည္းဥစၥာ ရာထူးအာဏာ ေတြဆိုတာ တကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ အျဖစ္ ဘာကိုမွ မပိုင္ဆိုင္ၾကဘူး။ ငါ့ဥစၥာဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာထက္ ပို၍ ေျပာဆိုပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မရွိၾကဘူး။ ႏွစ္တစ္ရာ မျပည့္မီမွာ ထိုပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုးတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ၾကရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌ ငါသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွာဖို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ငါက်င့္ထားေသာ ဓမၼအားလံုးတို႔ကို ငါပိုင္ခဲ့ေလၿပီဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၅။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး သတၱဝါေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ မည္သည့္ပစၥည္းဥစၥာ မည္သည့္ ရာထူးအာဏာတို႔ မည္မွ်ပင္ ရထားၾကေစကာမူ အလိုမျပည့္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ အလိုရွိေနသမွ် မည္သို႔ပင္ ျဖည့္ၾကေသာ္လည္း အလုိကား မျပည့္ၾကေပ။ အလုိမျပည့္မီမွာပင္ လူသားအားလံုးတို႔ ေသၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ၌ ငါ၏ အလုိဆႏၵတို႔ကို ပစၥည္းဥစၥာ ရာထူးအာဏာတို႔ျဖင့္ မျဖည့္ဘဲ ဓမၼျဖင့္ ျဖည့္ခဲ့ေလၿပီ။ လိုသည္ဆိုသည့္ ေလာဘ၏ ေနရာ၌ ဓမၼျဖင့္ အစားထိုးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္ အလိုျပည့္ခဲ့ေလၿပီဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၆။ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး လူသားတို႔သည္ ''လိုသည္ လိုသည္''ဆိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္ ကို ရွာေဖြ ျဖည့္စြက္ၾကရာ၌ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကုိ အဆံုးမသတ္ ႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တဏွာေလာဘ၏ ေက်းကြၽန္မ်ားအျဖစ္သာ ျဖစ္ခဲ့ၾကရေလသည္။ ငါသည္ တဏွာ၏ ေက်းကြၽန္အျဖစ္က လြတ္ဖို႔ရန္ အတြက္ ရဟန္းဝတ္ခဲ့သည္ဟု ေျဖေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

***ဤသို႔လွ်င္ အရွင္ရဌပါလ၏ မြန္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာ ရဟန္းျပဳျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို မင္းႀကီး ၾကားေသာအခါ အလြန္ပင္ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ခဲ့ေလသည္။ ေက်နပ္ ႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ သူစြပ္စြဲခဲ့မိေသာ အျပစ္တို႔ကို ေတာင္းပန္ဝန္ခ် ကန္ေတာ့ခဲ့သည္။ ဤေန႔မွစ၍ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံအသီးသီး လူမ်ဳိးအသီးသီး စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနၾကရေသာ ကာလ၌ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္၍ စားဝတ္ေနေရး အခက္အခဲ ေတြ႕ေနၾကရသည္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုး ျမင္ေတြ႕ေနၾကရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္း ဘာသာေရး အၾကပ္အတည္း ဤသံုးခုတို႔သည္ တျခားစီ မေနၾကဘဲ အျပန္အလွန္ မွီတြယ္၍ ေနတတ္ၾကေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ လူအမ်ားစု အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကရသည္ကို ၾကည့္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဘာသာေရး အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ရေလေအာင္ အထူး သတိျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ လူမႈေရး အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိဋကတ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကမၼ႒ာန္း က်င့္ႀကံ အားထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔ေခတ္၌ ႏွစ္ဆတိုး ႀကိဳးစား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အရွင္ရဌပါကကို ေကာရဗ်မင္းႀကီး စြပ္စြဲသလို အစြပ္စြဲ မခံၾကရေလေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

***ေကာရဗ် မင္းႀကီးကဲ့သို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔ အေပၚ အထင္အျမင္ ေသးၾကသည့္ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ ရေအာင္ အရွင္ရဌပါလကဲ့သို႔ အားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ကမၻာကို တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္ ျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာကို တုန္လႈပ္ေစေသာ လူေတြထဲမွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား မပါဝင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ လူ႔ေလာကႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဝိုင္းဝန္းျဖည့္စြက္ ေပးႏိုင္ၾကဖို႔ အားထုတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ဆိုလိုပါသည္။ သို႔မွသာ ကမၻာ့လူသားအမ်ားစုက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး တို႔အတြက္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ အထူး အားကုိးထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိျမင္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သည္ကား ကြၽႏု္ပ္၏ ေတာင္းဆိုမႈပင္ ျဖစ္ပါသတည္း။ ပူေလာင္ေနေသာ ကမၻာမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မီးသတ္သမားမ်ားသဖြယ္ ကိေလသာမီး ေသာကမီး စစ္မီးတု႔ိကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ကမၻာ့ေရးရာမွာ ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ေလာကကို မီးဝိုင္း႐ႈိ႕ေသာ လူေတြထဲမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မပါဝင္ႏိုင္ေပ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူသားတို႔ထံမွ ဘာကိုမွ် မေတာင္းဆိုၾကပါ။

***သို႔ေသာ္ '' Jealousy ကို Joy ေျပာင္းၾကပါ။ Evil ကို Good သို႔ေျပာင္းၾကပါ။ Ignorance ကို Enlightenment သို႔ ေျပာင္းၾကပါ။ အဝိဇၨာမွ ဝိဇၨာသို႔ ေျပာင္းၾကပါ'' ဟူေသာ Change ကို တကယ္ပဲ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ သီတဂူ စန္းလပမာ ခ်မ္းျမသာယာရွိၾကပါေစ။

ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ Ph.D., Litt. သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္၊ စစ္ကိုင္း။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...