Thursday, June 7, 2012

ဒို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ၿပီလား ?မ်ဳိးသန္႔ (MNA)
ၿမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္ရွိပါက မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း။
လြပ္လပ္ေရး ရသည့္အတြက္  တို႔ဘြား၊ တို႔ေဘး၊ တို႔ဘီ၊ တို႔ဘင္ ေတြ ၀မ္းသာမဆံုး တၿပံဳးၿပံဳးၿဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရမႈအေပၚ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူပံုၿခင္း ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲမ်ားျဖင့္ မတူညီခဲ့ၾကဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ အယူအဆကြဲၿပား အၿငင္းပြားလို႔ မညီညြတ္ခဲ့ၾကတာလဲ သမိုင္းမွတ္တမ္းရွိေနဆဲပါဘဲ။

ဖဆပလ ႏွင့္ ကြန္ၿမဴနစ္ အားၿပိဳင္ေနခ်ိန္ခဲ့စဥ္က တို႔ၿပည္သူေတြက တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဖဆပလကို အၾကီးအက်ယ္ေထာက္ခံခဲ့လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္အား တက္ခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ညီညြတ္ေရး အေလးမေပး မေဆြးေႏြးဘဲ အေၿခအေနၿခင္း မတူေသာ အိႏိၵယမွ ပံုတူကူးယူထားသည္၊ ကုလား ကြန္ၿမဴနစ္ဂ်ိဳရွီေနာက္လိုက္ လုပ္ေနၾကသည္ စသည့္ သေဘာတရားေရးၿဖင့္ ၿပန္တိုက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ -
” ဖဆပလ အစိုးရ နာမည္ပ်က္ေအာင္ ကြန္ၿမဴနစ္ေတြ က သူပုန္ထ၊ဓားၿပတိုက္ လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီ ထၾကြမႈ ေတြကို ၿငိမ္သြား ေအာင္စစ္တပ္ႏွင့္ ႏွိမ္တန္ႏွိမ္မယ္ ”
(ပ်ဥ္းမနား တရားပြဲ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္)
” ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံသမားေတြကို ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ မလုပ္ဘူး။ စည္းကမ္းမဲ့တရားလြန္ တိုင္းၿပည္အက်ိဳးမဲ့ဆူပူေအာင္လုပ္လွ်င္ ၾကည့္မေနႏိုင္ဘူးႏိွပ္ကြပ္ရမယ္၊ အတိုက္အခံသမား ေတြကို လြတ္လပ္စြာေၿပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္ တရားသၿဖင့္ေပးတာကို အသားယူၿပီးမတရားလုပ္မည္ၾကံလွ်င္ခ်မယ္၊ အေရးယူမယ္ “
ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း )
စသည့္ မိန္႔ခြန္းေတြကိုသံုးၿပီး သူ႔အားေ၀ဖန္၊ သူ႔အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ သူတို႔အေပၚတြင္ သည္းမခံႏိုင္ေသာ အေၿပာ အဆို အမူအရာေတြ ၿပခဲ့ရပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူထုအၿပည့္အ၀ေထာက္ခံလိုက္ၿခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးစီးေသာ ဖဆပလအစိုးရသည္ လူထု အစိုးရၿဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပည္သူလူထုအမ်ားစုကို ဖိႏွိပ္စိုးမိုးၿပီး နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔က ဖန္တီးခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ၿပဌာန္းၿပီး ၀ါဒ (Determinism)ေၾကာင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီ အက်ဥ္းေထာင္ ပုဒ္မငါး ၿခစားၿခင္းၿဖင့္ ၿပည့္ႏွက္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားၾကီးသည္ တရားေသၿဖစ္တည္မႈ၀ါဒ (Doctrinaire Existentialism)ၿဖင့္ လူထုေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူထုအစိုးရ လက္သို႔ ပိုက္မိခဲ့ ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မည္သို႔ပင္ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို ေၾကၿငာထားထား လက္ေတြ႔တြင္ကား လူထုကိုဖိႏွိပ္ထား သည့္ အရင္းရွင္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားၾကီးေၾကာင့္ အသြင္ၿခားနားေသာၿပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားၾကီးႏွင့္ ေၿပာင္းလဲ မေပးႏိုင္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ ဖဆပလ အစိုးရသည္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ မဟုတ္ဘဲႏွင့္ဟုတ္ေလဟန္ ယူဆၿခင္း၊ ထင္ၿမင္သည့္အတိုင္း နယ္ခ်ဲ႕အေမြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားၾကီးကို ကာကြယ္ကာ ကုိယ့္တပ္ကိုယ္ၿပန္နင္းၿခင္း ေနာက္ေက်ာဓားႏွင့္ ထုိးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱရားဆန္႔က်င္ေရး ဟူ၍ စုစည္းမရေသာ အမွားမ်ားၿဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ရင္ဆိုင္ကာ ဖဆပလ ႏွင့္ ကြန္ၿမဴနစ္တို႔ သင့္ၿမတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္း (Optimize) မရွိဘဲ ညီညြတ္ေရး ခက္ခဲလာခဲ့၏။
ထိုမွ်မက ဖဆပလ အစိုးရသည္ ကိုယ္႔အခ်င္းခ်င္းကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ပုလိပ္ ၊ေၾကာင္နက္တပ္ ( ၁၄ နံပါတ္ တပ္မေတာ္ )၊ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရးတပ္ ( ၿပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ )တို႔ၿဖင့္ Reactive မ်ားလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿပည္တြင္း စစ္ (Civil war)အေငြ႕အသက္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အစိုးရယႏၱရားတိမ္းေစာင္းမႈရင္ဆိုင္ေနရသၿဖင့္ အေၿခခံစီးပြားေရး ၿပႆနာ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ၊ အထူးသၿဖင့္ အဂၤလိပ္-ဂ်ပန္တို႔ ေမႊးခဲ့ၾကေသာ ဘ႑ာေရးၿပႆနာမ်ားကို ခါးသီးစြာ ခါးစီးခံခဲ့ရၿပီး ၿပည္သူတို႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈ၊ ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးမႈတို႔ေၾကာင့္သာ ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း မေက်နပ္မႈမ်ားက ပို၍ ပို၍ ေပါမ်ားလာခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ -
” လစာၿပဳၿပင္ေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥလည္း စဥ္းစားရမယ္၊ ခက္တာက အစိုးရမွာေပးၿခင္ေပမယ့္ ပိုက္ဆံကမရွိ၊ အစိုးရရဲ႕၀ါဒကေတာ့ ေအာက္လူေတြကိုတိုးေပးဖို႔ မူအားၿဖင့္သေဘာတူၿပီး နိုင္ငံ့၀န္ထမ္းပထမတန္းေတြဆိုရင္ ယခု မေလ်ွာ့ႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီအတြင္း၀န္က တိုက္ရိုက္ခန္႔တဲ့ရာထူးေတြ ဖ်က္ၿပီးမွေလ်ွာ့ႏိုင္မယ္။ ဖ်က္ဖို႔လည္းစီစဥ္ေနၿပီ။ အဲဒီလူေတြကို မေလွ်ာ့ႏိုင္ခင္ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္း ဒုတိယတန္းမ်ား၏ လစာကိုလည္း မေလွ်ာ့ႏိုင္ေသးဘူး ”
                                                                               (၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္တြင္)
” အစိုးရတို႔လုပ္ေနပံုမွာ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္သလို ဟိုကဆူရင္ ဟိုလိုက္လုပ္၊ ဒီကဆူရင္ ဒီလိုက္လုပ္ ဆိုသလို ၿဖစ္ေနတဲ့အၿပင္ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ခ်ိန္မရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေခြးေဟာင္တိုင္းထမၾကည္႔နဲ႔၊ ေၿပာၿပန္ေတာ့ လည္း မခံၿခင္ဘူး “
” ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားအေရးကို သီးၿခားမလုပ္ဘဲ အားလံုးၿခံဳၿပီး လုပ္ရမွာပဲ။ ဆိုင္ရာအသင္း နည္းလမ္းတက် တရားသၿဖင့္ ေတာင္းဆိုၾကမယ္ဆိုလွ်င္ အစိုးရတို႔ကေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ထိုက္သင့္ သလိုေဆာင္ရြက္ေပးမွာပဲ “
” အဲလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ သခြပင္က မီးတက်ည္က်ည္လုပ္တာေတာ့လည္း မေကာင္းဘူး၊ ေၿမွာက္ေပးတဲ့အထဲ သတင္းစာေတြလဲပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေၿပာၿခင္တယ္။ အဲဒီလို ခင္ဗ်ားတို႔လုပ္ေနရင္ က်ဳပ္တို႔ကလည္း ၀တၱရားအတိုင္း အေရးယူလုပ္ရမွာပဲ။ အဲဒီလိုလုပ္ၾကရင္ မီးခိုးမဆံုးမိုးမဆံုး ၿဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒါေတြဖယ္ထားၿပီး အလုပ္ကေလးလဲ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ပါရေစဦး “
” အဂၤလိပ္ဟာ အဂၤလိပ္ဥပေဒျဖစ္ေနေပမဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက က်ဳပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္ ဥပမာျပရလွ်င္ က်ဳပ္ကုိအဂၤလိပ္က ေမာ္ေတာ္ကားအပ်က္ႀကီးကုိ ျပင္ေမာင္းခုိင္းတာပဲ အေမာင္းခိုင္းေပမဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက အဂၤလိပ္လက္ထဲမွာပဲရွိေနေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔က ဘာမွမျပင္ႏုိင္ေသးဘူး ေမာ္ေတာ္ကားအပ်က္မုိ႔ အေမာင္းဘယ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း စက္မေကာင္းေတာ့လုိရာကုိ ျမန္ႏုိင္သေလာက္ျမန္ေအာင္မေရာက္ႏုိင္ဘူး ဒီစက္ႀကီးနဲ႔သာဆုိရင္ တာရွည္က်ဳပ္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူး ”
( ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္ နက္ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ေျပာသည့္မိန္႔ခြန္း )
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အေျခအေနကုိမေက်နပ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ဗ်ဴရုိကေရစီ အာဏာသုံးၿပီး ဆန္႔က်င္လုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ႏွိမ္ျပစ္ခ်င္ေသာ္လည္း ဗ်ဴရုိကေရစီအာဏာသုံးတုိင္းသုံးတုိင္း အမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးကုိ ပ်က္ျပား လာေၾကာင္းသိလာသည္။
” သပိတ္ကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္သမားကိစၥ၊ တုိင္းျပည္ကိစၥေတြႏွင့္ ဟုိေျပးဒီလႊားႏွင့္ ေခါင္းႀကိမ္း မိတယ္။ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္လုပ္တာ ခင္ဗ်ားတုိ႔က သိပ္ၿပီးစည္းစိမ္ရွိတယ္ထင္တယ္ က်ဳပ္အဖုိ႔ က်ားၿမီးစြဲမိလုိ႔သာ ဆက္လုပ္
ေနရတယ္။ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာ ေငြေရးေၾကးေရးလုိတယ္။ ဒီေငြေရးေၾကးေရးဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေတာ္ေတြပဲ၊ ဒီအခြန္ေတာ္ဟာ မွားသလား၊ မွန္သလား မစဥ္းစားရေသး ေတာ့ ဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္ေနတယ္”
” က်ဳပ္က ေျမရွင္စနစ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္၊ လယ္ပိုင္ရွင္စနစ္ကုိျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ပဲ အဲဒီလုိျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး ေဇာ္ခ်ီ၊ ၀ိတ္ဇာေတြလုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔လုိခ်င္တာ တမဟုတ္ခ်င္းလုပ္မေပးႏိုင္ဘူး ”
( ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း )
ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ေနာက္လုိက္ျဖစ္ေနၿပီ ဟူ၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ဗတင္(ဂုိရွယ္)က ေအာင္ဆန္းဘယ္လဲဟူေသာစာတမ္းကုိ ေရးသားလိုက္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကား ဗ်ဴရုိကရက္အာဏာသုံးၿပီး ကုိယ့္အခ်င္း ခ်င္းခ်ေနေသာ္လည္း တကယ့္လြပ္လပ္ေရးရရန္သ႔ိုလည္းေကာင္း၊ လြပ္လပ္ေရးရၿပီးခုိင္မာစြာ တိုးတက္ရန္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ညီညႊတ္ေရးအေရးႀကီးေၾကာင္း သိၿပီး လက္၀ဲညီညႊတ္ေရးကုိ တုိက္တြန္းေနသည္။
” လြပ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ ယိုးဒယားလုိျဖစ္ခ်င္သလား ဆုိဗီယက္ရရွားလုိျဖစ္ခ်င္သလား ဗမာျပည္လြပ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းမ်ားျဖင့္လုပ္မွ ခပ္ရုိင္းရုိင္းဗမာစကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ အေတာ္ကုိၿပဲ ေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ႏုိင္မွ အႏွစ္ (၂၀)ေလာက္ၾကာမွ ဗမာျပည္ေတာ္ယုံေလာက္မယ္ မလုပ္လွ်င္ ယုိးဒယား ေတာင္မွီမွာမဟုတ္ဘူး အျခားတုိင္းျပည္က ေျခတစ္လွမ္းလမ္းလွ်င္ ကိုယ္ကေျခ ၄-၅-၁၀ လမ္း လွမ္းႏုိင္မွ ေတာ္ယုံၾကမယ္ အဲဒီလုိမလုပ္လွ်င္ ဟိုလူလာလည္း မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရ ဖာသည္ႏိုင္ငံျဖစ္မွာပဲ ”
” တိတိလင္းလင္း သတိေပးခဲ့ေပမဲ့ ဗမာျပည္မွာ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းမကြဲဖို႔ လူငယ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ လက္၀ဲသမား အခ်င္းခ်င္းမကြဲဖုိ႔ သတိေပးလုိတယ္ ”
( ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ )
ထုိကဲ့သုိ႔ ပြင့္လင္းျပတ္သား တိက်ေသာ မိန္႔ခြန္႔အား ေျပာၾကားရင္း လုံး၀လြပ္လပ္ေရးသုိ႔ခ်ီတက္ေနခ်ိန္ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အားႀကိဳးမာန္တက္ စုစည္းတုိက္တြန္းေနခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရး တာ၀န္မၿပီးဆုံးေသးခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိလ်ထုတ္ေပးေသာလက္နက္ျဖင့္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေလသည္။
ဤသည္ကား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ေသာ တစ္ဦးတည္း ရဲရင့္ျပတ္သားစြာဆုံးျဖတ္၍ တုိင္းျပည္၏ လြပ္လပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႀကိဳပမ္းေသာ္လည္း အယူမွား၊ အထင္အျမင္မွား၊ ႏိုင္ငံေရးမႈိင္းမ်ားျဖစ္ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းေသြးကြဲကာ ညီညႊတ္ေရးလမ္းေပ်ာက္ၿပီး လမ္းမွား ေရာက္ခဲ့သည္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အသက္ေပး၍ သာဓကျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ အစိုးရ၊ တုိင္းက်ဳိးျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္း သက္၀င္ကာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညႊတ္ ေရး ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းၿပီးျပည္သူ႔ဘ၀လုံၿခဳံေရး ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ေပၚလာေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။
လက္ရွိသမၼတႀကီးဟာ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔ပင္ အလားလာေကာင္းေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေစကာမူ၊ အနာဂတ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ အတြက္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးအတြက္ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ေစကာမူ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျပန္လာေစကာမူ မည္သုိ႔မည္ပုံ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ေစကာမူ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမဂၢမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား တည္ေထာင္ေစကာမူ အေရးႀကီးဆုံးသည္က အစုိးရအဖြ႕ဲ၊ ျပည္သူႏွင့္
ပါတီတုိ႔သည္ အတိတ္သမုိင္း ဆိုးေမြမ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား အေတြးအေခၚအယူအဆ အထင္အျမင္ အလြဲအမွား သူ႔ဘက္ကုိ႔ဘက္ခြဲျခားၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အသက္ေပး၍ သာဓကေပးခဲ့ေသာ ညီညႊတ္မႈကုိ လစ္လ်ဴမ႐ႈၾကပဲ ဥပမာယူကာ စည္းလုံးညီညႊတ္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္ ဟု အမ်ဴိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ခံယူၾကေစလုိေၾကာင္း တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းေသာ မိန္႔မွာခ်က္မ်ား ၿဖစ္သည့္အၿပင္ Local Narrative ၿဖင့္ ေရွ႕ဆက္ သြားရမည့္  လက္ရွိအိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီ တိမ္းညြတ္ခ်က္အရ မ်ဥ္းတန္းသေဘာ မဟုတ္ေသာ္လည္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ၾကည့္သင့္ေသာ မွီျငမ္း သေဘာတရား အျဖစ္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းတို႕သည္ တစ္ပါတ္ ျပန္လွည့္ တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္ ဟူေသာ သစၥာတရား သဖြယ္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အဆိုးေက်ာ့သံသရာကို မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါ သည္။သို႕ေသာ္လည္း ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ Key Player မ်ား၊ Stakeholder မ်ား၏ Strategic Thinking မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ ထားပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အေၾကာင္းကုိ မသိပဲမေနေကာင္း၊
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ဘုံဘ၀ကုိလည္းသိရမည္၊
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္၀တၱရားကုိလည္းသိရမည္၊
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဘ၀တြင္အေျခခံျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈဘ၀သာယာေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးကသာလွ်င္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔မီွျငမ္းျပဳ၍ လူထု၀ါဒသာလွ်င္ လူ႔ဘ၀သာယာေရးသုိ႔ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ေသာ့ခ်က္၏ ေသာ့ခေလာက္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...