Saturday, June 9, 2012

အရင္းရွင္စနစ္ဆိုတာ ဘာလဲ နိဂံုး အပို္င္း (၄)


by Bo K Nyein on Saturday, June 9, 2012 at 10:08pm

အရင္းရွင္စနစ္အတြင္း

စာေရးသူရဲ႔အျမင္အရ အရင္းရွင္စနစ္မွာ အဓိက ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။
ထုတ္လုပ္ျခင္းအပိုင္း (Production) နဲ႔ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမႈ (Financing) အပိုင္းတို႔ျဖစ္္ၾကပါတယ္။
ထုတ္လုပ္ျခင္း ဆိုရာမွာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈေရာ ၊ ၀န္ေဆာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း Goods and Services ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုေျပာတာပါ။
ဥပမာ ကားထုတ္လုပ္တာက ကုန္ပစၥည္းထုတ္တာ။ ဘတ္စ္ ကားေတြ၀ယ္ယူျပီး ကားလိုင္းေထာင္တာက ၀န္ေဆာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း Service ျဖစ္သြားေရာ
ေနာက္ဆံုးေတာ႔ (ထုတ္လုပ္ျခင္း) ကလည္း ခ်မ္းသာမႈ (Wealth Creation) ကိုဖန္ထီးႏုိင္သလို၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမႈ (Financing) ကလည္း ခ်မ္းသာမႈ (Wealth Creation) ကိုဖန္ထီးႏုိင္ပါတယ္။
စေတာ႔ေတြကို အေသးစိပ္ တင္ျပရျခင္းက ေငြေၾကးရင္းႏွီးမႈက႑ မွ ခ်မ္းသာမႈ (Wealth Creation) ကိုဘယ္လိုေဖၚထုတ္ႏုိင္သလဲ ဆိုတာကို သိေစလို၍ပါ။


လြဲမွားေသာ အရင္းရွွင္စနစ္ ေပၚအျမင္

အရင္းရွင္စနစ္ အေၾကာင္း ဂဃဏန မသိသူေတြက ေရာေယာင္ျပီး အရင္းရွင္စနစ္ ္မေကာင္းဖူးဟု အသံကုန္္ေအာ္ေနၾကသည္ပါ။
အရင္းရွင္စနစ္ ဆိုတာ (ေလာဘ) ကို အေျချပဳရတာမို႔ ၊ ေကာင္းတယ္လို႔ မဆိုႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အရင္းရွင္ စနစ္ထက္ ေကာင္းတဲ႔ စနစ္ေကာ ရွိပါသလား။
ဒီမိုကေရစီ လိုေပါ႔။ အျပစ္အမာစာ ေတြအမ်ားၾကီး။ သိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ ထက္ေကာင္းတဲ႔ စနစ္ ရွိပါသလား။

တကယ္ စဥ္းစားၾကည္႔ရင္ (လူ) ဆိုတာေရာေကာင္းလို႔လားေမးရင္ ၊ မေကာင္းပါဖူး။
အျပစ္မရွိတဲ႔ ၊ မိမိတို႔ထက္ အသိဥါဏ္နဲတဲ႔တိရိစၦန္ေလးေတြကို ႔ရက္ရက္စက္စက္ေထာင္ဖမ္း ၊ လည္လွီးသတ္ျဖတ္ ၊  အေမႊးခၽြပ္ ၊ ခ်က္စား နဲ႔ ေငြရဖို႔ ဆို ၾကီးႏုိင္ငယ္ျငွင္း ရက္စက္ဖို႔ ၀န္မေလးၾကပါ။
ေဟာ မိမိတုိ႔ အလွည္႔ၾကေတာ႔ ဘာအခြင္႔အေရး ညာအခြင္႕အေရး ဆိုျပီး ယူဇနာ တစ္ေသာင္းက ၾကားေအာင္ေအာ္ၾကပါလိမ္႔မယ္။
ဒီလို တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ႔ လူ႔ေလာကၾကီးမွာ (လူ) အခ်င္းခ်င္း တရားမွ်တမႈ မရွိတာ ဘာမွ မဆန္းဘူး။

တရားမွ်တ မႈမရွိတဲ႔ ၊ သဘာ၀ ကိုက ညီမွ်မႈ မရွိတဲ႔ လူ႔ေလာက ၾကီးမွာ သာတူညီမွ် ရွိရမယ္လို႔ေတာင္းဆိုေနတာ စိတ္ကူးယဥ္သူ (Idealist) ေတြရဲ႔ အိမ္မက္သာျဖစ္တယ္။
အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ၊ လက္ေတြ႔အက် ဆံုးက လြန္က်ဴးမႈ (Excess) ၊ နဲႏုိင္သမွ်နဲတဲ႔ လူု႔ေဘာင္ကိုတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ပဲ။
ငတ္ေသတဲ႔ မသာမရွိဖို႔ ၊ ခေလးတိုင္းစာသင္ႏုိင္ဖို႔ ၊ က်န္းမာေရးအတြက္စိတ္ေအးေစမဲ႔ Universal Health ရွိဖို႔ ၊ ၾကိဳးစားရင္ၾကီးပြားႏုိင္တဲ႔အခြင္႔အေရးရွိဖို႔ ၊ လူေတြကို အလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔

ႏုိင္ငံတိုင္းရဲ႔ တာ၀န္က မိမိႏုိင္ငံမွာ Middle Class ဦးေရ မ်ားမ်ားရွိဖို႔
Middle Class ကိုေဖၚထုတ္ႏုိင္ဖို႔ (Jobs) (အလုပ္) လိုတယ္
လူအမ်ား အတြက္ အလုပ္္ ေပးဖို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုိတယ္။
ဒီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေဖၚထုတ္ႏုိင္တာ (အရင္းရွင္) စနစ္ပဲရွိတယ္။ တျခားစနစ္ ရွိပါသလား။
ဒီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ပဲ (အရင္းရွင္) ဆိုျပီး တံဆိပ္တတ္ၾကတာပဲ မဟုတ္လား။
ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ (ျပည္တြင္းအရင္းရွင္) Domestic Capitalists ေတြလို ပါတယ္။
ဒီအရင္းရွင္ေတြ ၊ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မွ ၊ တိုးခ်ဲ႔ႏုိင္မွ လူအမ်ားစုအတြက္ အလုပ္ေတြေပၚမွာေပါ႔
ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ အလုပ္အမ်ားဆံုး ေပးႏုိင္တာ SME (Small and Medium Enterprises) ေတြပဲ
ဘယ္ အစိုးရကမွ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြလို (အလုပ္) မေဖၚေပးႏုိင္ဖူး။
ဒါ Proven True Knowledge ျငင္းမရတဲ႔ အခ်က္ပဲ

ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ ၊ တိုးခ်ဲ႔ဖို႔ ၊ (ေငြ) လိုလာတယ္။
ဒီ (ေငြ) ကို Financial Market က (ေငြရွင္) ေတြစီက (ေငြေျခး) ရတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ကမၻာၾကီးမွာ ျပႆနာေပၚေနရတာက ဒီ (Financial Market) ကို မထိန္းႏုိင္တာေၾကာင္႔ ၂၀၀၇ မွာ ေငြေၾကးျပႆနာ ေပၚခဲ႔တယ္
ေပၚရတဲ႔ အေၾကာင္းအရင္း က Financial Market က ေငြကစားတဲ႔သူေတြက ေလာင္းကစားဆန္လာတယ္။ အစိုးရ က မထိန္းႏုိင္ဖူး။
ဘဏ္ေတြက ၀င္ကစားတယ္။ ဘဏ္ေတြရွႈံးေတာ႔ အစိုးရေတြက ၀င္ကူရတယ္။

ေလာေလာဆယ္ ဥေရာပမွာ ျဖစ္ေနတာက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေၾကာင္႔ လုိ႔ဆိုႏုိင္တယ္။

ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအရ လူေတြကိုကူရမယ္။ အခြင္႔ေရးေတြေပးရမယ္ဆိုေတာ႔ လူေတြကအခြင္႔အေရးေတြေတာင္းေပါ႔
ဥပမာ ဂရိေတြက အခြန္မေပးၾကဖူး ၊ ခိုၾကတယ္ ၊ ငယ္ငယ္နဲ႔ ပင္စင္ယူႏုိင္တယ္ ၊ ငပ်င္းေတြျဖစ္ကုန္တယ္
အစိုးရ၀န္တမ္းက ပုဂၢလိက အလုပ္သမားထက္မ်ားလာတယ္။
အစိုးရက ယူနီယံေတြေတာင္းသမွ်ေပး ၊ ေငြေျခးနဲ႔ ေျခလြပ္လက္လြပ္ျဖစ္လာၾကတာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္လာေတာ႔ မွ ကယ္ပါယူပါျဖစ္ၾကတာ။
IMF ရဲ႔ MD ေျပာတာကိုေထာက္ခံတယ္။ ဘာမွ သနားစရာမရွိဖူး။
ဒီေနရာမွာ အဓိကက်တဲ႔ key word က (Non-competitive) ပဲ။
ဥပမာ ဂရိမွာ economic infrastructure တခုလံုး competitive မျဖစ္ေတာ႔တဲ႔ အတြက္ အစ ကျပန္ (စ) ၾကရလိမ္႔မယ္။
ဒါအရင္းရွင္စနစ္ မွာ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္၀င္ေရာ သြားေတာ႔ အရင္းရွင္စနစ္ ရဲ႔ အဓိက က်တဲ႔ (drive) ေပ်ာက္သြားျပီး ္(Non-competitive) လာျဖစ္တာပဲ
ဒါေၾကာင္႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေၾကာင္႔လို႔ ဆိုရတာပါ။

ဘဏ္ေတြ အပ်က္မခံႏိုင္ေတာ႔ အစိုးရေတြက ေငြေျခး ျပီး၀င္ကူ
အစိုးရ ေတြက အေၾကြးထူေနေတာ႔ ၊ ေငြေျခးရင္ အတိုးၾကီးေတာ႔ ႏုိင္ငံေတြ အတိုးဒဏ္ မခံႏိုင္ၾကဖူး
ဒီေတာ႔ Sovereign Debt Crisis လာျဖစ္တာပဲ

စီးပြးေရးနား အေၾကာင္း အေသအျခာ မလည္တဲ႔သူေတြ အဖို႔ကေတာ႔ ျပႆနာေပါင္းစံု လာဆံုတဲ႔ ယေန႔ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေရာေက်ာ္လုပ္ျပီး အရင္းရွင္စနစ္ကို အျပစ္တင္ေနၾကတာ
အမွန္က အရင္းရင္စနစ္ အတြင္း က (အလုပ္) ကို ေဖၚထုတ္ေပးႏုိင္တဲ႔ Production of Goods and Services Sector ကဘာမွမျဖစ္
ျဖစ္တာက ေငြေၾကးေစ်းကြက္ (Financial market) မွာ အလြန္အကၽြံေတြ ျဖစ္တာ။
ဒီကမွ ဘဏ္ေတြ ကိုကယ္ဖို႔ အစိုးရေတြက ေငြေျခးရတယ္
တခါ ဥေရာပက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ရဲ႔ အလြန္အကၽြံ ေငြသံုးမႈေၾကာင္႔ ဥေရာပ အစိုးရ ေတြ (အေၾကြးထူ) တဲ႔အတြက္ (ေငြမေျခး) ႏိုင္တဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္
၀င္ေငြ နဲ႔ သံုးေငြ မမွ်တ တာပဲ။
ဒါေၾကာင္႔ ဂ်ာမဏီ က အားလံုး ေျခြတာရမယ္ ဆိုတဲ႔ (AUSTERITY) ပရိုဂမ္ ကိုေတာင္းဆိုလာတာ။
ဂ်ာမဏီပဲ စီးပြားေရး ခုိင္မာတယ္။ ဥေရာပ ရဲ႔ စီးပြးေရး အင္ဂ်င္ပဲ

ေလာေလာဆယ္ အျဖစ္က ရိုးထြက္္ ႏုိင္တာ (GROWTH) တစ္ခုပဲ။
ျပႆနာ က (ေျခြတာ) ေနရတဲ႔ (AUSTERITY) အခ်ိန္မွာ (GROWTH) ကိုဘယ္လို ရွာႏုိင္မလဲ

ေလာလာဆယ္ အေရြးခံရတဲ႔ ျပင္သစ္က သမၼတက (GROWTH) ကို (ေငြထပ္ေျခး) ျပီး (STIMULUS) ကေဖၚထုတ္ဖို႔ အဆိုျပဳလာတယ္။
အႏူ ကို ၀ဲစြဲ မဲ႔ ကိန္းပဲ။ အေၾကြးထူလို႔ ေငြမေျခး ႏိုင္ဖူး ဆုိကာမွ ေငြေျခးျပီး အေျဖရွာမည္တဲ႔
ေရႊဥါဏ္ေတာ္ ဆူးေရာက္ တဲ႔ ဥါဏ္ၾကီးရွင္ပဲ
ျပင္သစ္မွာ လုပ္ငန္းေတြက် အလုပ္လက္မဲ႔ေတြ မ်ားလာျပီ
အကယ္၍ အီတလီ ထိရင္ ျပင္သစ္ဘဏ္ေတြ ထိလိမ္႔မယ္

ျပင္သစ္မွာ ေဆးအလကားကုႏုိင္တယ္ ၊ လခမ်ားတယ္ ၊ လူ႔အခြင႔္ေရးရွိတယ္ ဆိုျပီး အရင္ ကုိလိုနီႏုိင္ငံ က လူေတြလွိမ္႔၀င္လာေနၾကတယ္။
ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ခံႏုိင္မလဲ ၾကည္႔ရေအာင္

လက္ရွိ႕ဥေရာပ ကစီးပြားေရးအေျခအေနဟာ အလြန္နက္နဲသလို ၊ စိတ္၀င္စားစရာလဲ ေကာင္းတယ္။
ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ Inflation ကိုေၾကာက္ၾကတယ္။ Paul Krugman ကေလာေလာဆယ္ dose of inflation လိုတယ္လို႔ေျပာလာတယ္။
ဂရိ က ယူရိုဇံုက ထြက္ျပီး သူ႔ currency  ကိုျပန္သြား ျပီး ေငြေၾကးတန္ဖိုးကို ခ်ပစ္ devalue လုပ္ရေတာ႔မယ္။ ဒီေတာ႔မွ ဂရိမွာ စီးပြားေရလုပ္ရတာ (ေပါ) တယ္ဆိုျပီး capital ၀င္လာမွာ။ ဂ်ာမဏီမွာ inflation ျဖစ္မွ ဂရိနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဂရိက ပိုေပါေတာပမွာေပါ႔။
ေလာေလာတယ္ က စပိန္တို႔ ၊ ဂရိတို႔ စီမွာ အေသျခာေတာ႔ လူေတြက အဲဒီႏုိင္ငံက ေငြေတြထုတ္ျပီး ဂ်ာမဏီမွာ ေျပာင္းအပ္ထားၾကေတာ႔ ဒီႏုိင္ငံေတြမွာ capital deficit လာျဖစ္တာေပါ႔။
ေနာက္ဆံုး political Union ဖက္ဦးမတည္ ႏုိင္ရင္ monetary Union လည္းဖ်က္ဖို႕မ်ားတာပါပဲ

ျမန္မာႏိုငံ၏နစ္နာမႈ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ထုတ္ကုန္ကို မဆလ ေခတ္ကလို ေနရာတခါ အစိုးရ၏ညႊန္ၾကားခ်က္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မပါပဲ စီမံခန္႔ခဲြမႈ မပါပဲ ၊  ထုတ္္လုပ္ျဖန္႕ေ၀ႏုိင္တဲ႔ အတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလို႔ေျပာလို႔ရေပမဲ႔ ၊ စနစ္က်တဲ႔ ေငြေၾကးရင္းႏွီးမႈ မရွိေသးတဲ႔ အတြက္ လုပ္ငန္း နဲ႔ စီးပြားရွင္ ေတြအတြက္ အလြန္နစ္နာပါတယ္။

အနစ္နာဆံုးက အရင္းရွင္ စနစ္မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ရင္ အဲဒီေအာင္ျမင္မႈ ကို အရင္းျပဳျပီး ထပ္ေငြေဖၚႏုိင္တာကိုး။ Leverage လုပ္တယ္လို႔ဆိုၾကပါတယ္။ ဥပမာ ယမံုနာ ကုမၸဏီက ေအာင္ျမင္တယ္။ ဒီကုမၸဏီက ေအာင္ျမင္ရင္ ၀င္ေငြမ်ားမ်ားရမယ္။ တိုးခ်ဲ႔ႏုိင္မယ္။ ဒါကုမၸဏီရဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ႔႔႔႔႔႔႔႔႔႔ ပဲရွိေသးတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈကို အရင္းျပဳျပီး ေနာက္ထပ္ အျမတ္ မထုတ္ႏုိင္ေသးဖူး။ ဒီေအာင္ျမင္မႈကို Leverage မလုပ္ႏုိင္ေသးဖူး။ စေတာ႔ (stock) ေတြထုတ္ျပီး ေရာင္းႏုိင္မွ ကုမၸဏီအတြက္ ေငြထပ္ေဖၚ ႏုိင္သလို စေတာ႔ပိုင္ရွင္ေတြအတြက္၊ ခ်မ္းသာမႈကိုေဖၚထုတ္ေပးႏုိင္တယ္။ Wealth Creation ကိုျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္တယ္။ ကုမၸဏီဘြန္း (Corporate Bonds) ေတြထုတ္ေရာင္းႏုိင္မွ ဒုတိယမၸိ ေငြေျခးႏုိင္တယ္။ ဒါေတြဟာ (အျမတ္) ကို (အရင္း) ျပဳျပီး ထပ္ (အျမတ္) ေဖၚတာပဲ။ အၾကံပိုင္တဲ႔ (ငေခြး) လုပ္တာပဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စေတာ႔ေစ်းကြက္ မရွိတဲ႔အတြက္္ ေအာင္ျမင္မႈကို အရင္ျပဳျပီး၊ leverage လုပ္ျပီး wealth creation ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ ကိုမဖန္ထီးႏုိင္ေသးဖူး။ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ကုမၸဏီေတြ ဘြန္း Bonds ေတြထုတ္ ျပီးေငြမေျခးႏိုင္ေသးဖူး။ ေအာင္ျမင္မႈ ကို အရင္းျပဳ အျမတ္ မထုတ္ႏုိင္ေသးဖူး။

စေတာ႕ေစ်းကြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ဖို႔က ေငြစကၠဴ currency ကို အရင္ရွင္းရပါမယ္။ ဒိအတြက္ မွန္ကန္တဲ႔ ေငြသားလဲလွယ္မႈ exchange rate ရွိရပါမယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြပ္လပ္ေသာေစ်းကြက္ တစ္၀က္တစ္ျပက္ သာသာရွိပါေသးသည္။ Financial Market လို႔ေခၚတဲ႔ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မရွိေသးပါ။ လက္သိပ္ထိုးလုပ္နည္း ေတြရွိေကာင္း ရွိမည္ ၊ တရား၀င္ စနစ္တက် ပီပီျပင္ျပင္ ေစ်းကြက္ မရွိေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အခြန္မေကာက္ ႏိ္ုင္သည္႔ အတြက္ အစိုးရ အတြက္လည္း နစ္နာပါတယ္။ ဂ်ပန္အကူ နဲ႔ စေတာ႔ေစ်းကြက္ ေထာင္တာကေတာ႔ ပထမ ေျခလွမ္းပဲေပါ႔။

သို႕ေသာ္ ကမၻာမွာျဖစ္ေနသည္႔ Financial Market က သခၤန္းစာမ်ားကို ေမ႔၍ မရပါ။ သတိရွိရပါမည္။

အရင္းရွင္စနစ္ နဲ႔ အစိုးရ

စာဖတ္သူမ်ား အရင္းရွင္စနစ္ ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ေငြခ်မ္းသာမႈ (Wealth Creation) ကို ေဖၚထုတ္ဖို႔ဆိုတာ ရွင္းေလာက္ပါျပီ။ Wealth Distribution မဟုတ္ပါ။

အရင္းရွင္ စနစ္ရဲ႔ ေကာင္းက်ိုဳးက ေလာဘကို အရင္းတည္ျပီး လူေတြကို တြန္းအားေပးတာျဖစ္သည္႔ အတြက္ အရင္းရွင္စနစ္က ေအာင္ျမင္မႈ ကိုေဖၚေဆာင္ႏုိင္တယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈ ေၾကာင္႔ လူေတြ အလုပ္ရတယ္။ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ေနႏုိင္တယ္။ တျဖည္းျဖည္း လူလတ္တန္းစား ဘ၀ ကို တြန္းပို႔ေပးႏုိင္တယ္။ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ အဓိက လက္နက္ေပပဲ။

သို႔ေသာ္ အရင္းရွင္ စနစ္ဆိုတာ ေလာဘ ကို လက္နက္ သဖြယ္ အသံုးျပဳရတဲ႔ အတြက္ အဲဒမ္စမစ္ ေျပာခဲ႔သလို အားလံုးကို ေစ်းကြက္ကပဲ ေျဖရွင္းေပးသြားတယ္ဆိုတာ လည္းမဟုတ္ပါ။ လူ႕သဘာ၀အရ ေလာဘ အတြက္ မတရားမႈေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရရဲ႔ အခန္္းက႑ပါလာပါတယ္။ အစိုးရထိမ္းသိမ္းၾကီးၾကပ္မႈ Regulation လိုအပ္လာပါတယ္။ ၾကီးၾကပ္မႈ တင္းလြန္းလွ်င္လည္း ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္၊ ေလ်ာ႔လြန္းလွ်င္လည္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ကလိမ္ကက်စ္္ လုပ္မႈေတြ တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင္႔ မေလ်ာ႕မတင္း လုပ္တတ္ရပါမယ္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ဖြင္႔ေပးျပီး ႏုိင္ငံျခားရင္ႏွီးမႈ ကိုရွာရင္ အရင္းရွင္စနစ္ အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္း မကၽြမ္းက်င္ေသးတဲ႕ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကို ႏုိင္ငံျခားသား လူလည္ေတြ ၀င္ျပီး မတရားျပဳက်င္႔မႈ အႏၱရာယ္ ရွိလာျပန္တယ္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးမႈ ျပဳလိုသူမ်ားဟာ အတတ္ပညာ ေ၀ျဖန္႔မႈ (technology transfer) ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အစိုးရရဲ႔ ထိန္းေၾကာင္းမႈ လိုအပ္လာျပန္တယ္။ ဒီေနရာမွာ စကၤာပူႏုိင္ငံ ကို အတုယူ သင္႔ပါတယ္။ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိတဲ႕ လူေတာ္ ေတြကို အစိုး၀န္ထမ္း ေတြအျဖစ္ခန္႔ ထားျပီး ထိေရာက္တဲ႔ ထိန္းေၾကာင္းမႈ ကို ေပးသြားႏို္င္ခဲ႕တယ္ မဟုတ္ပါလား။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ အားသာခ်က္

အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံသားေတြ ဟာ ႏုိင္ငံျခားကိုထြက္ခြာခဲ႔ၾကရတယ္။ မိမိတုိ႔ ဘ၀ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ခဲ႔ၾကရတယ္။ ရုန္းကန္ၾကရင္း ပညာတတ္လာသူေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳ ရလာသူေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ကားကုမၸဏီ ေတြ တစ္ဂါလံ ဘယ္ႏွစ္မုိင္ ရရမလဲ ဆိုတဲ႔ ၾကီးၾကပ္မႈကို ဦးေဆာင္ေနတဲ႔ အစိုးရအရာရွိ အၾကီးအကဲဟာ   ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းကေအာင္တဲ႔ ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာႏုိင္ငံသား တဦးပဲ။ ထို႔အတူ စာေရးသူ ရွန္ဟိုင္းကို ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ေရာက္စဥ္က LNG ဂဲ႔စ္ တာမီနာ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ ဦးေဆာင္အင္ဂ်င္နီယာ ဟာလည္း စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းထြက္ပဲ။ စီလီကြန္ဗဲလ္လီ မွာ၎ ၊ ေ၀ါလ္စတိမွာ၎ ၊ ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔ ျမန္မာေတြ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ ထို႔နည္းတူ စီးပြားေရးလုပ္ျပီးေအာင္ျမင္ေနတဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။

တခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ပင္စင္ယူႏုိင္တဲ႔ အသက္အရြယ္ေရာက္လာၾကျပီ။ ဒီလိုလူေတြဟာ ပညာလည္းျပည္႔စံု၊ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳ အျပင္၊ ဘ၀လည္းျပည႔္စံု ေနၾကျပီ။ ထို႕ျပင္ လူဆိုတာ အသက္ ရလာတဲ႕အခါ မိမိကိုယ္ကိုမိမိေဖၚေဆာင္မႈ identity ဆိုတာ အေရးၾကီးလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေအာင္ျမင္ေနသည္႔တိုင္ ေမြးရပ္ေျမကို သတိရလာၾကတယ္။ ေမြးရပ္ေျမ တိုးတက္ေရးကို ကူညီခ်င္ၾကတယ္။ ၂၀၀ရ မွာ အဂၤလိပ္မက္သတစ္ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တီကလစ္ရဲ႔ သမီးနဲ႔ ဗိုလ္စၾကာ တို႔ရဲ႔သမီးႏွစ္ေယာက္ ကိုျပန္ေတြ႕ခဲဲ႔ရတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိၾကစဥ္က ဘိုကျပားတခ်ိဳ႔ဟာ အဂၤလိပ္ စိတ္ ၊ ဘိုစိတ္၀င္ၾကေပမဲ႔ အသက္ၾကီးသြားေတာ႔ ျမန္မာစိတ္ ျပန္၀င္လာၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳခ်င္စိတ္ေတြ ျပင္းျပ လာၾကတယ္။ ဒီလို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္က ခြဲခြာခဲ႔ၾကရျပီး အလုပ္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင႔္က်က္ေနၾကတဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေတြရဲ႔ စုေပါင္းအသိတရားစြမ္းအား (Accumulated Knowledge) ဟာနဲတာမဟုတ္ပါ။

ဒီလိုလူေတြဟာ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံရဲ႔ စနစ္ေတြကိုေကာင္းေကာင္း နားလည္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလိုလူေတြ ကို ေနာင္လူငယ္လူေတာ္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေမြးထုတ္ေပးရာမွာ၎ ၊ အစိုးရထိန္းသိမ္းမႈ စည္းမ်ဥ္း ေတြေရးဆြဲရာမွာ၎ ၊ အစိုးရရဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ၀င္ေရာက္ အကူုအညီေပးႏိုင္ရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အက်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြ ျပန္လာေအာင္ အစိုးရ ကၾကိဳးစားသင္႔တယ္။
တကမၻာလံုးျပန္႔ေနတဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားေတြ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ ပါ၀င္လာေအာင္ အားေပးမႈေတြျပဳလုပ္သင္႔ပါတယ္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးမွာ Human Resource လို႔ေခၚတဲ႔ အလုပ္သမားေတြ ဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ တကမၻာလံုးျပန္လြင္႕ေနတဲ႔ ႏုိင္ငံသား အားလံုးကို ပညာေတာ္သင္ လႊတ္ထားတဲ႕ ႏုိင္ငံ႔ သားေကာင္းေတြလို႔ယူဆျပီး လူတိုင္း တိုင္းျပည္္ အတြက္ အက်ိဳးျပဳ ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရ ကစီမံသင္႔တယ္။

တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦးဦးေၾကာက္စရာမဟုတ္

စာေရးသူအျမင္အရ မဆလ အစိုးရျပဳတ္က်သြားတာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ေပမဲ႔ မဆလ စိတ္ဓါတ္ဟာ လူတိုင္း ကုိယ္စီမွာ ၾကြင္းက်န္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။
မဆလ စိတ္ဓါတ္က (ငါ) ပဲလုုပ္ခ်င္တယ္။ တျခားသူ ၀င္လာမွာ စိုးရိမ္စိတ္ရွိတယ္။ အျပင္လူ အ၀င္မခံခ်င္ၾကဖူး။ ေနရာေပ်ာက္မွာ စိုးၾကတယ္။
ဒီစိတ္ေတြေမြးရင္ ဘာမွလုပ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ေတာ႔ဖူး
အရင္းရွင္ စနစ္ဆိုတာ လူတိုင္းကုိ အခြင္႔အေရးဖြင္႔ေပးျပီး လူတိုင္းကို (ေပးစား)တာမို႔ ေအာင္ျမင္တာပါ။
ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကလည္း လူတိုင္းကို ေရြခ်ယ္ခြင္႔ေပးျပီး လြက္လပ္ခြင္႔ ေပး တာမို႔ ေအာင္ျမင္တာပါ။
အျပင္ကလူေတြ ျပန္လာကူၾကရင္ လည္း ျပည္တြင္းကလူေတြ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဟာ အားလံုးကို လက္တြဲ ေခၚတာမို႔ ေအာင္ျမင္ တာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႔ ပညာေရးစနစ္ ဟာ ေဒါက္တာညီညီ ဖ်က္စီးျပီး ကတည္းက နလန္မထူႏုိင္ေတာ႔ဖူး
အသိစြမ္းအား Capacity ျပန္ျဖည္႔ဖို႔ အမ်ားၾကီး လုိအပ္ပါတယ္။
အျပင္ကျပန္လာတဲ႔သူေတြက အမ်ားၾကီး ကူညီႏုိင္ပါတယ္။
တခ်ိန္ထဲမွာ ျပည္တြင္းအရင္းရွင္ မရွိပဲ ေအာင္ျမင္တဲ႔ အရင္းရွင္ စနစ္ ကို မထူေထာင္ႏုိင္ဖူး
ဒါေၾကာင္႔ ယေန႕ လုပ္ငန္းရွင္ စီးပြားရွင္ ေတြကို လည္း ျပစ္ပယ္ လို႔မရ
စနစ္ေၾကာင္႔ ကရိုနီ လက္ရင္း သမား (Cronies) ေတြျဖစ္ ေနၾကရတာ။
လြပ္လပ္တဲ႔ အရင္းရွင္ စနစ္ျဖစ္လာရင္ ဒီလူေတြဟာ ျပည္းတြင္အရင္ရွင္ ဘ၀ကူးေျပာင္းသြားမယ္။
လုပ္ငန္း လုပ္တတ္သူေတြမို႔ သူတို႔ကပဲ တျခားသူေတြကို အလုပ္ျပန္ ဖန္ထီးေပးရမွာပဲ
ထိုမွ လုပ္ငန္းလုပ္ႏုိင္သူေတြ ကို အခြင္႔အေရးေပးရင္း တုိးခ်ဲ႔ရမည္။

ပင္လယ္ေရ ေသာက္မကုန္ပါဖူး
စာေရးသူတို႔ရဲ႔ ေမြးရပ္ေျမ ဟာ အရာရာ ၾကြယ္၀ပါတယ္။
စနစ္ ဆိုးေၾကာင္႔သာ ႏုိင္ငံ အလယ္မွာ မ်က္ႏွာငယ္ေနၾကရတာပါ။
အားလံုး ၀ိုင္း တည္ေထာင္ၾကရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုတာ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္လာမွာပါ။

အမိျမန္မာျပည္ၾကီးျပန္လည္ ထြန္းေတာက္ပါေစသား။

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း
ခ်င္းမိုင္ ၊ ဇြန္လ ၁ရက္ ၊ ၂၀၁၂

မွတ္ခ်က္။

စီးပြားေရးပညာကို စိတ္၀င္စားတဲ႔ လူငယ္ေတြကို မွ်ေ၀ျခင္တာပါ။

၂၀၀၇-၂၀၀၈ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ကပ္ဆိုက္ခဲ႔ရာမွာ အဓိကက်တဲ႔ အဂၤလိပ္စကားသံုး (၃)လံုးက ဒုကၡေပးသြားတာပဲ။ အဲတာကေတာ႔ CDO Collateralized debt obligations (CDOs) ပဲ
ဒီ CDO ေတြေခတ္စားလာေတာ႔ ေလာဘထြက္ျပီး Derivative နဲ႔ေရာလိုက္ေတာ႔…Risk Element ၀င္လာျပီး Suprime လည္း၀င္ႏွိပ္စက္ေရာ ေခြက်၀က္က် ျပဳတ္က်ေတာ႕တာပဲ။ ဒါ စီးပြားေရးမွာ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြ ၀င္ရႈပ္တာ။ စာေရးသူအျမင္မွာ Bonnie Frank ဆိုတဲ႔ Liberal Representative တို႔က Suprime လို႔ေခၚတဲ႔ စီးပြားေရးအရ ေငြေျခးႏိုင္စြမ္း မရွိ္တဲ႔သူေတြကို အစိုးရက အာမခံျပီး ေခ်းဆိုေတာ႔ Countrywide Mortgage တို႔လိုလူလယ္ေတြ၀င္လာျပီး ၀ိုင္းေဆာ္ပေလာ္တီးလိုက္ၾကတာ ၊ Subprime market လည္းျပဳတ္က်ေရာ Mortgage market ေရာ CDO ေတြ ဟာ တန္ဖိုးက်ျပီိး တကမၻာလံုး ဒုကၡေရာက္ၾကရတာ။

အခုလည္း ETF ဆိုတဲ႔ ျပႆနာေပၚလာျပန္ျပီ။ Exchange-Traded Fund လို႔ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ NASDAQ 100 တခုလံုးကို index အျဖစ္ယူျပီး Stock လိုအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တာကို (QQQ) ။ ဥပမာ Gold ETF (GLD) Silver ETF (SLV)။ သာမာန္ Investor ေတြက secondary market မွာပဲ၀ယ္လို႔ရတယ္။ Large Institution Investors ေတြပဲ primary market မွာ၀ယ္လုိ႔ရတယ္။ အခု ETF ကိုေခါင္းတည္ျပီး Derivative (Futures) အေနနဲ႔ Option ကစားေတာ႔ Risk သိပ္မ်ားလာတယ္။ Hedge လုပ္ဖို႔ traders ေတြက ကစားလာတာ။ ဒါေၾကာင္႔ UBS က rogue trader ၊ ေလာေလာလတ္လတ္ JP Morgan က Billions နဲ႔ခ်ည္ ရႈံးၾကတာ ဒီျပႆနာ ေတြလို႔ေျပာၾကတယ္။ ရႈပ္လြန္းေတာ႔ Executive ေတြေတာင္ နားမလည္ပဲ ရႈံးမွ ေအာ္ၾက ၊ ျပီးရင္ အစိုးရ ေတြက ၀င္ကူရဦးမယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တခ်ိဳ႔ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးေနၾကျပီ။ ဒီျပႆနာ ကို မကိုင္ႏုိင္ရင္ ေရွ႔မွာ ေနာက္ Crisis လာႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကျပီ။ ဒါ Banking Problem ပဲ။

ဥေရာပအေၾကြးျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ ၃လ ေလာက္ပဲ အခ်ိန္ရွိေတာ႔တယ္လို႔ George Soros ကေျပာျပီ။
အေၾကာင္းက အနာ နဲ႔ ေဆး တျခားစီျဖစ္ေနတယ္တဲ႔။ ဗ်ဴရိုကရက္ ေတြက Fiscal ေငြေၾကးျပႆနာလို႔ထင္တယ္။ တကယ္က banking problem ဘဏ္ျပႆနာ နဲ႔ problem of competitiveness မျပိဳင္ဆိုင္ မႈျပႆနာ လို႔ဆိုတယ္။ စာေရးသူ ရဲ႔ အေတြးနဲ႔ လာကိုက္တယ္။ မျပိဳင္ႏိုင္ဖူးဆိုတာက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေၾကာင္႔ပဲ။ ဥေရာပက အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ေငြရွာခ်င္တယ္ သို႕ေသာ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အခြန္ကို နင္႔ေအာင္ေကာက္ျပီး ခ်မ္းသာမႈကို မွ်ေ၀ဖို႔ ၾကိဳးစားေတာ႔ ေအာက္က အလုပ္မလုပ္ပဲ အခြင္႔ရသူေတြက ၾကိဴးစားစရာ မလိုေတာ႔ဖူး ငပ်င္းေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။ ၾကိဳးစားျပီး ေအာင္ျမင္သူေတြစီက အခြန္ကို မတရားေကာက္ေတာ႔ လူေတာ္ေတြ ထြက္ေျပးကုန္ေရာ။ ေနာက္ဆံုး ဘူေတြပဲက်န္ခဲ႔ျပီး ဘူ-ဘူ ခ်င္းပြပ္ၾကေတာ႔ တိုင္းျပည္ မြဲေတာေပါ႔။ အခုျပင္သစ္သမၼတ က ေအာင္ျမင္တဲ႔သူေတြစီက အခြန္ ၇၅% ေကာက္မယ္တဲ႔။ ဒါဆိုရင္ တႏွစ္မွာ ၉လ ဟာ အစိုးရ အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနရတာနဲ႔ မတူဖူးလား။ ဘာေၾကာင္႔ အစိုးရအတြက္ ကၽြန္ခံေတာ႔မလဲ။ လူေတာ္ေတြ အဂၤလန္ထြက္ေျပးဖို႔ လုပ္ေနၾကျပီ။ လန္ဒန္ အိမ္ေစ်းေတြ အထုူးသျဖင္႔ လူူကုန္တန္ရပ္ကြက္ေတြမွာ ၀ယ္သူမ်ားေနတယ္တဲ႔။ ေအာင္ျမင္တဲ႔သူေတြေျပးရင္ လူေတာ္ေတြေျပးရင္ ဘူေတြပဲ က်န္ခဲ႔မွာ။ ဒါဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ရဲ႔ရလဒ္ပဲ။

ဂရိက ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ က ဂရိယူရို ကအထြက္မခံဖူး လို႔ရဲရဲၾကီးေျပာေနတယ္။ ဂရထြက္ရင္ ၊ စပိ္န္တို႔ ၊ အာရီလန္တိုပါ ပါလာရင္ ယူရို ဇံု ပ်က္မယ္။ ဒါကို ဂ်မဏီက အျဖစ္မခံဖူးလို႔ေျပာၾကတယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲ။ ယူရိုပ်က္ရင္ ေငြေျခးထားတဲ႔ ဂ်ာမန္ဘဏ္ေတြ အထိနာမယ္။ ဂ်ာမဏီ ရဲ႔ အသက္ က Export။ ယူရိုပ်က္ရင္ ဂ်ာမန္ Deutschmark ကိုျပန္သြးရရင္ ဂ်ာမန္စီးပြားေရးေကာင္း တာေၾကာင္႔ ေငြတန္ဖိုးဟာ ျမင္႔မွာဧကန္ပဲ။ ဒါဆို ဂ်ာမန္ Export ေတြထိမယ္။ ေစ်းေပါတဲ႔ Euro ေၾကာင္႔ ဂ်ာမန္ေတြ အမ်ားၾကီး အသာရတယ္။

အမွန္က အရင္းရွင္စနစ္ နဲ႔ေငြရွာ ၊ မွ်တေအာင္ အခြန္ေကာက္ ၊ လူေတာ္ေတြကိုလည္း အစိုးရ မွာ၀င္ေအာင္ Public Service ၀င္လာေအာင္ ၾကိဳးစား။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ေအာင္ဆန္း တို႔ေခတ္ကလို တိုင္းျပည္ခ်စ္တဲ႔ စိတ္ နဲ႔ တိုင္းျပည္ၾကီးပြားခ်င္ေအာင္ Nationalism ၊ Patriotism နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ျပီး မွ်တတဲ႔ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းကို ထူေထာင္ရမွာပဲ။ တနည္းအားျဖင္႔ Socialism ကို Fair Nationalism နဲ႔ အစားထိုးရမွာပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်ဆံုးတာ လူတန္းစားတိုက္ပြဲ သြားလုပ္လို႔။ မဆလ ဟာလည္း စစ္တပ္လူတန္းစားသြားလုပ္တာပဲ။ Nationalism မွာအာလံုး ႏုိင္ငံသားၾကီးပဲ။ ႏိုင္ငံၾကီးပြားဖို႔ပဲ လုပ္ရမယ္။ စကၤာပူ စနစ္မွာ ေကာင္းတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ထို႔နည္းတူစြာ တရုတ္ေတြရဲ႔ ွState Capitalism မွာလည္းေကာင္းတာေတြ ရွိတယ္။ လိုတာဆြဲယူရမယ္။ ကိုယ္႔ႏုိင္ငံၾကီးပြားပို႔။

ဥေရာပက Liberalism ကို အားလံုးလိုက္ အတုခိုးေနရင္ သူတို႔လိုပဲ ေဒ၀ါလီခံရမွာပဲ။
စာေလးနဲနဲ ဖတ္တတ္လာရင္ ဗမာလူငယ္ တခ်ိဳ႔ဟာ ဘ၀င္ျမင္႔လာျပီးေတာ႔ Internationalism ၀င္လာၾကတယ္။ အာရွမွာ အာရွ Value System ရွိတယ္။ ဘုရားတရား လူၾကီးမိဖ ကိုရိုေသတာမ်ိဳးေပါ႔။
West က good practice ကိုပဲယူ သင္႔တယ္။ အားလံုး ယူစရာမလုိပါ။ စာေရးသူက ဒါကိုေျပာခ်င္လို႔ ေရာမသားမ်ားဆိုတဲ႔ ေဆာင္းပါးကို ၾကိဳေရးခဲ႕တာပါ။ တိန္ေလ်ာက္ပိန္ဟာ အေနာက္က ေကာင္းတာေတြကို ယူျပီး ငၾကင္းဆီနဲ႔ ငၾကင္းျပန္ေက်ာ္ခဲ႔ ေပမဲ႔ ဘာလုပ္လုပ္ Chinese Characteristic ဆိုတာကို သတိမေမ႔ဖူး။ အတုယူစရာ။

ေနာက္ဆံုး လူသားအားလံုး ေကာင္းစားဖို႔ထက္ မိမိတုိ္င္းသူျပည္သား ဗမာႏုိင္ငံသားေတြ ၾကီးပြားခ်မ္းးသာဖို႔ အရင္ စဥ္းစား အားထုတ္ရမယ္။ တရုတ္လည္း ေနာက္ဆံုး တရုတ္ေတြအတြက္ လုပ္တာပဲ။ ကုလားလည္း ကုလားအတြက္ လုပ္တာပဲ။ အေနာက္ႏုိင္ငံက စိတ္ကူးယဥ္ သမားေတြသာ အားလံုးအတြက္ ေအာ္ေနၾကရင္း ေရနစ္ေတာ႔မယ္။ ၂၁ ရာစုဟာ အာရွေခတ္ပဲ။ ဗမာေတြ မက်န္ခဲ႔ဖို႔ လိုတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကလို ဗမာႏုိင္ငံသား ဆိုျပီး ေမာ္ၾကြားႏိုင္ပါေစ။

စိတ္၀င္စားတဲ႔ လူငယ္ေလးေတြ သိရေအာင္ပါ။

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...