Sunday, June 17, 2012

ရွိႏွင့္ၿပီးသား တံခါးဝမ်ား


by Zay Ya on Sunday, June 17, 2012 at 6:11pm 

Osho: အသိ ဉာဏ္ အလင္း ဘယ္ အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္ပါ သလဲ ဆိုရင္ - ဆရာသခင္ ေရာ တပည့္ ျဖစ္သူ ပါ ဘာမွ မလုပ္ေတာ့ တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိအက် ထပ္ေျပာပါမယ္ - အသိ ဉာဏ္ အလင္း ဟာ ခင္ဗ်ား ဘာဆို ဘာမွ မလုပ္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွ သာ ျဖစ္တည္ တယ္။ အျပည့္ အဝ ၿငိမ္ဝပ္ သြားခ်ိန္မွသာ အသိဉာဏ္ အလင္း ေပၚေပါက္ ပါတယ္။ ဘာလို႔ဆို - ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ၾကည္စင္ မႈ၊ (ဝါ) ဉာဏ္ အလင္း ဟာ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ ကိုယ္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ ဖန္တီးလို႔ မရတဲ့ အရာ တစ္ခု မို႔လို႔ပဲ။ အသိဉာဏ္ အလင္း ရရွိဖို႔ အတြက္ တစ္ခုတည္း ရွိေနရ မယ့္ အေျခအေနဟာ- "မိမိ ကိုယ္ ကို၊ မိမိ သႏၱာန္ကုိ အပြင့္လင္း ဆံုး ဖြင့္ဟ ထားဖို႔" သာ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒါေလး ပဲ။


မိမိ သေဘာနဲ႔ အျခား ဘယ္အရာေတြမ်ား လုပ္ကိုင္လို႔ ရပါသလဲ။ ခ်မ္းေျမ့မႈ ရလိုေဇာနဲ႔ - မိမိ ဆႏၵ အေလ်ာက္ ဘယ္အရာကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္သလဲ။ စင္စစ္ ခ်မ္းေျမ့မႈ ဟာ သူ႔သေဘာနဲ႔ သူ သာ စီးေမ်ာ ဝင္လာ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိရွိ သမ်ွ ေလာကဓာတ္ တစ္ခု လံုးဟာ --- (ခင္ဗ်ား သာ ဖြင့္ဟ ထားႏိုင္ပါေစ) -- ခ်မ္းေျမ့မႈ သႏၱိ ရသကို မိမိ သႏၱာန္ ထဲ အလို အေလ်ာက္ ျဖည့္တင္း ေပး သြား ပါ လိမ့္ မယ္။

အမ်ား အားျဖင့္ - က်ေနာ္တို႔ ခင္ဗ်ား တို႔မွာ အပိတ္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိတယ္။ တစ္ခုခု ကို ရဖို႔ - မိမိဆႏၵ နဲ႔ လုပ္ကိုင္ဖို႔ - ႀကိဳးစား တယ္။ မိမိလိုအင္ဆႏၵ ျဖည့္တင္းမႈ မ်ားေလ - တံခါးဝကို ပိုၿပီး ပိတ္ဆို႔ထားေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့သည္ အက်င့္ဝသီ အတိုင္း - ႀကိဳးစား ရင္း မာန္ခဲ ေလ - မိမိ သႏၱာန္ ကို မိမိ ဘာသာ ပိတ္ ဆို႔ ျပီးသား ျဖစ္ေလပဲ။ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ရင္း ျဖစ္တည္ လာသမ်ွ - အားလံုး ဟာ အဲ့အခ်ိန္ မွာ- မိမိ အတၱ အထည္ ကိုယ္ ႀကီးထြား လာေအာင္သာ ပံ့ပိုး ေပးတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္လာ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား ဘယ္အရာ ဖန္တီး ဖန္တီး - ခင္ဗ်ား အတၱ အတြက္ ခ်ည္းပဲ ရွိေနေတာ့တယ္။

မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ မိမိ - တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ေနတယ္၊ ႀကိဳးစားေနတယ္ လို႔ မွတ္ယူမယ္ ဆိုပါစို႔။ အရာ ႏွစ္ခု မလြဲမေသြ ၾကံဳဆံုရ ပါတယ္။

ပထမ တစ္ခုက - ခင္ဗ်ား ဘာလုပ္လုပ္ - လုပ္သမ်ွဟာ - "ငါလုပ္ေနတယ္" ဆိုတဲ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အတၱ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ က - ခင္ဗ်ား လုပ္ေနတဲ့ အရာ ကို "ေရွ႕အနာဂတ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ အထိ ဆြဲဆန္႔ သြား" တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ အနာဂတ္ ဆိုတာ- တစ္ စကၠန္႔ လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တစ္ မိနစ္၊ တစ္နာရီ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလို၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ တစ္ဘဝ စာလံုး၊ တစ္သံသရာ လံုး လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

အဓိက က - အခု လက္ရွိ အခ်ိန္ တည့္တည့္ အေပၚ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အသိသက္သက္ - ၿငိမ္ဝပ္ၿပီး မရွိေန ႏိုင္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ခဏ အေပၚ မွာ ၿငိမ္ဝပ္ မေနႏိုင္တာနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း - ေရွ႕ကို (ဝါ) အနာဂတ္ကို - ဆက္လက္ ေမ်ွာ္မွန္း ေနမိရက္သား ျဖစ္လာတယ္။ ဒီ ပထမ နဲ႔ ဒုတိယ အရာႏွစ္ခု စလံုး ဟာ - ဒီလိုနည္းနဲ႔ - ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ အသိဉာဏ္ အလင္း ကို ခင္ဗ်ားသႏၱာန္ထဲ စီးေမ်ွာ ခြင့္ မေပးဘူး။ အျပည့္ အဝ ပိတ္ပင္ တားဆီ ထားပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အဓိက နားလည္ရမယ့္ အရာဟာ -- တစ္ခုတည္း လို႔ ဆိုပါမယ္။ - "You must be here and now"ဒီေနရာ၊ ဒီအခ်ိန္ မွာ - ခင္ဗ်ား အျပည့္ အဝ ရွိေန႐ံုေလး ပဲ။ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္၊ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ေနရာ မွာ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ကုိ အျပည့္အဝ ဖြင့္ဟ ထား႐ံုေလး ပဲ လိုပါတယ္ ။ အဲ့ဒီ အခါ - ခ်မ္းေျမ့ မႈ၊ ၾကည္စင္မႈ သႏၱိ ဟာ အလိုအေလ်ာက္ စီးဆင္း လာပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ "Here and Now" မွာ ရွိေန ပါလ်က္နဲ႔ - ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ ၿငိမ္ဝပ္ မေနပါဘူး ဆိုရင္ - ခင္ဗ်ား တစ္စံု တစ္ခု ကို ေမ်ွာ္လင့္ေနဆဲ၊ လုပ္ကိုင္ ေန ဆဲ ျဖစ္ေန လို႔၊ (ဝါ) လက္ရွိ "Here and Now" ပစၥဳပၸန္ ခဏ အေပၚ အသိ အျပည့္အဝ ရွိမေနေသးလုိ႔ ပဲ။

တကယ္လို႔ - မရရေကာင္းလား ဆိုတဲ့ လိုအင္ နဲ႔ ပိုၿပီး မာန္တင္း တဲ့အခါ -ခင္ဗ်ား ပိုၿပီး လြဲေခ်ာ္ သြားဖို႔ သာ ရွိပါတယ္။

စင္စစ္ ခ်မ္းေျမ့မႈဟာ အစဥ္အျမဲ စီးဆင္းလ်က္ ရွိေနတယ္။ အနီးအပါးမွာ - အဆင္သင့္ ရွိေနျပီး သား ရယ္။ အခုခဏ-ဒီေနရာမွာတင္ - ခင္ဗ်ား သႏၱာန္မွာ တင္က်န္ ေနၿပီးသား ရွိပါတယ္။ မိမိ အေန နဲ႔ - တံခါးဖြင့္ေပးဖို႔ ေလးပဲ လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ - တံခါးေတြ ကို လံုးဝ ပိတ္ထား ၾကတာ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိသႏၱာန္ အတြင္း မိမိ ဘာသာ အက်ဥ္းက် တယ္။ မိမိ အာ႐ံု အတြင္း မိမိ ဘာသာ နစ္မြန္းေန မယ္။ ဒီအခ်ိန္ - ဒီေနရာ ကို မၾကည့္အားဘူး -(ဝါ) လက္ရွိ တည့္တည့္မွာ မေနႏိုင္ဘူး - ေရွ႕အနာဂတ္ကို ေမ်ွာ္မယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ - အတိတ္ ကို ျပန္ေတြး ရင္း ေဆြး မယ္။ ဒါဟာ အမ်ားစု ရွိေနၾကတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ အမ်ားစုမွာ ခ်မ္းေျမ့ မေနႏိုင္ဘဲ - ပူေလာင္မႈနဲ႔သာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းေန ၾကရတယ္။ စင္စစ္ အဲ့ဒီ - "အခု တစ္ခဏ တာ" အေပၚ ေကာင္းေကာင္း အသိ မရွိျခင္း ကိုယ္၌က - တံခါး အားလံုး ပိတ္ပင္ ထားတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

အမ်ားစု က (ဝါ) ဘာသာေရး သမားေတြက - မိမိ စိတ္သႏၱာန္ ေအးခ်မ္းႏိုင္ဖို႔ - ဘာဝနာ လုပ္ၾကပါ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ တိုက္တြန္းေလ့ ရွိတယ္။ အမ်ားစုကလည္း ဘာဝနာ ဟာ ခ်မ္းေျမ့မႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစ တဲ့ လက္နက္ တစ္ခုပဲလို႔ ထင္မွတ္ေလ့ ရွိတယ္။ စင္စစ္ - ဘာဝနာ က မိမိ သႏၱာန္ကို ေအးခ်မ္း သြားေစ တာ၊ ခ်မ္းေျမ့သြားေစတာ မဟုတ္ဘူး -။ ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခ်မ္းေျမ့မႈ အတြက္ ေဖာက္လုပ္ေပး ရာ လမ္း သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဘာဝနာရဲ႕ အလုပ္က- မိမိ ရဲ႕ သႏၱာန္အတြင္း အဲ့ဒီ တံခါးေပါက္ေတြ ဖြင့္ဟေပးဖို႔သာ စြမ္းေဆာင္ေပးတယ္။ သူတို႔က - ခင္ဗ်ား တံခါးကို ဆြဲဖြင့္ ေပးမယ္ - ခင္ဗ်ား တံခါး ေရွ႕မွာ ခုခံေနတဲ့- အေလးအပင္ ပစၥည္းပစၥယ အမိႈက္ သ႐ိုက္ မွန္သမ်ွ ရွင္းလင္း ထုတ္ပစ္ ဖို႔ အျပည့္ အဝ တာဝန္ ယူထားတယ္။

အဲ့ဒီ အခါ - ခ်မ္းေျမ့မႈ ဟာ သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ခင္ဗ်ား သႏၱာန္ထဲ ျဖည့္တင္းၿပီးသား၊ စီးဝင္ လာၿပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
......................
Note: Grace has been flowing always, that is already the case. It is there right now, flowing around you, but you don’t give a door to it. All your windows are closed, all your doors are closed; you are closed, imprisoned in yourself, you don’t allow any winds to blow. These meditations we are doing are just to help you to drop all doing.
.......................
~ Vedanta: Seven Steps to Samadhi
.......................
June 18th 2012 at 8:00 AM
.......................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...