Saturday, June 23, 2012

အမွန္တရားသိရွိဖို့ အမွန္တရားကိုလက္ခံနိဳင္ဖို့အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကေရးသားခဲ့ၿပီး လ ဝ က မဂၢဇင္းတြင္အသံုးျပဳရန္ ေပးပို့ခဲ့ေသာ္လည္း


by Maungmaung Skw on Saturday, June 23, 2012 at 1:05am ·

ျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးျပသနာ

          ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ အုပ္စိုးမႈကာလ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ တင္းႀကပ္ေသာ စစ္ေကာင္စီ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကာလမ်ား လြန္ေျမာက္ျပီး ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္မွာ အမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
          ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးလာေသာအခါ အေျခခံဥပေဒမွ ျပဌာန္း ေပးျပီး ျဖစ္သည္႔အတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္တို႔ကို မည္သူ႔ထံမွ ေတာင္းခံေနရန္ မလိုေတာ့ဘဲ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ  ေဆာင္ရြက္လာ နိဳင္ႀကျပီျဖစ္သည္။
          ဒီမိုကေရစီစနစ္ႀကီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ရင့္သန္တိုးတက္လာသေလာက္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုရရွိလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
          ကွ၊္စာတမ္းတြင္ “နိဳင္ငံႀကီးသားတိုင္း ေစာင့္ထိမ္းအပ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား” ကိုအဓိကထား တင္ျပလိုပါသည္။

          လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရး ျပသနာသည္ လြပ္လပ္ေသာ နိဳင္ငံတိုင္းတြင္ရွိတတ္ေသာ ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။အထူးသျဖင့္ လြပ္လပ္ေသာနိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္း နိဳင္ငံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိဳင္ငံေရး အစရွိသည္႔အေျခအေနမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္ ပြားသည္႔အခ်ိန္၊ မိမိနိဳင္ငံ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိဳင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈရွိ သည္႔ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္ ပိုမို ဂရုစိုက္ရမည္႔ ျပသနာရပ္ျဖစ္ေႀကာင္း ကမၻာ႔နိဳင္ငံ အမ်ားအျပား တြင္ေတြႀကံဳေနႀကရသည္ကို သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သိရွိနိဳင္ပါသည္။
          အစၥေရးနိဳင္ငံထူေထာင္လိုက္ေသာအခါ အိမ္နီးခ်င္း အာရပ္နိဳင္ငံမ်ားသို႔ ပါလက္စတိုင္း ဒုကၡသည္မ်ား  အလံုးအရင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ႀကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသလို အီရတ္နိဳင္ငံ တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေသာအခါ အိမ္နီးခ်င္းနိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ႀကေသာ အီရန္၊ တူရကီ၊ ဆီးရီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား နိဳင္ငံမ်ားအတြင္းသို႔ အီရတ္နိဳင္ငံသားမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္
၀င္ေရာက္ခိုလွံဳ ေနထိုင္ႀကသည္ကို သိရွိႀကရပါသည္။
အာဖဂန္နစၥတန္နိဳင္ငံတြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေသာအခါ ၄င္း၏အိမ္နီးျခင္းနိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ႀကဳ
ေသာ ပါကစၥတန္၊ အီရန္ႏွင့္ဗဟိုအာရွနွိဳင္ငံမ်ားသုိ႔ အာဖဂန္နစၥတန္နိဳင္ငံသားမ်ားအမ်ားအျပား
၀င္ေရာက္ခိုလွံဳေနထိုင္ႀကသည္မွာလည္း အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
          စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည္႔ အေျခအေနမဟုတ္ဘဲ နိဳင္ငံေရး ပဋိပကၡေႀကာင့္ နိဳင္ငံတစ္ နိဳင္ငံမွ အျခားအိမ္နီးျခင္းနိဳင္ငံမ်ားသို႔  ကူးေျပာင္း ခိုလွံဳေနထိုင္ႀကမႈမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။          ဥပမာ-ဆီးရီးယားအစိုးရက ၄င္းတို႔ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ား၊ အတိုက္အခံနိဳင္ငံ ေရးသမားမ်ား၊ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူမ်ား ကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား-စစ္တပ္မ်ားျဖင့္
အင္အားသံုးကာ ျဖိဳခြဲ ႏွိမ္နင္းေသာအခါ အိမ္နီးခ်င္း တူရကီနိဳင္ငံအတြင္းသို႔ ဆီးရီးယား နိဳင္ငံ သာ း ဒုကၡသည္မ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ႀကသည္႔ အျဖစ္လည္းရွိေနပါ သည္။
ရာသီီဥတုေဘးဒဏ္ေႀကာင့္၄င္း၊ အစာေရစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈေႀကာင့္၄င္းမိမိတို႔ ေနရင္း နိဳင္ငံကို စြန္႔ခြာျပီး အျခားတစ္နိဳင္ငံ (သို႔မဟုတ္) အိမ္နီးျခင္းနိဳင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခိုလံႈေနႀကသူမ်ားကို ဆူဒန္၊အီသီယိုပီးယား၊ဆိုမာလီ အစရွိေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္နိဳင္ ပါသည္။
          အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ မိမိတိုင္းျပည္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရသည္႔ အေျခအေနကို အားရေက်နပ္မႈ မရွိသူမ်ားက အခြင့္အလမ္းသာလိမ့္နိဳး၊
အေျခအေနေကာင္းလိမ့္နိဳးျဖင့္ အျခားတစ္နိဳင္ငံသု႔ိ တရား၀င္ေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ေရာ
တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပါ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုလႈံေနထိုင္မႈမ်ား၊ခိုး၀င္မႈမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ထုတ္
သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ အျမဲပါရွိ ဖတ္ရႈ႕ ေနရေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
          အာဖရိကတိုက္ဆင္းရဲေသာနိဳင္ငံမ်ားမွျပည္သူအမ်ားသည္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ဖြံ႔ ျဖိဳးတိုးတက္ျပီးျဖစ္ေသာဥေရာပတိုက္နိဳင္ငံမ်ားသို႔ခိုး၀င္ေနမႈမ်ား၊ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနိမ့္က်ေသာလက္တင္
အေမရိကနိဳင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူအမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္းသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္
ေရာက္နိဳင္ေရးအတြက္ က်ိဳးပမ္းေနမႈမ်ား၊ ယခင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အုပ္စု၀င္ အေရွ႕ဥေရာပ နိဳင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားက အေနာက္ဥေရာပနိဳင္ငံမ်ား အတြင္း ခိုး၀င္နိဳင္ရန္ က်ိဳးပမ္းအားထုတ္
မႈမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ အာရွနိဳင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သူတို႕နိဳင္ငံထက္ အေျခအေနေကာင္းေသာ မေလးရွားနိဳင္ငံသို႔၄င္း-ႀသစေတးလ်နိဳင္ငံသို႔၄င္းတရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနထိုင္နိဳင္ရန္၊လုပ္ကုိင္ စားေသာက္နိဳင္ရန္က်ိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားမွာ မႀကားခ်င္မွအဆံုး၊မျမင္ခ်င္မွအဆံုးေန႔စဥ္ထုတ္
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈေနရေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
          ခရစ္စယန္သာသနာကို ကိုးကြယ္ေသာ အာဖရိကန္ တစ္ေယာက္သည္ ဥေရာပနိဳင္ငံ
နိဳင္ငံတစ္ခုခုသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ကိုးကြယ္သည္႔ဘာသာ တူယံုမွ်ျဖင့္ ဥေရာပနိဳင္ငံသားတစ္
ေယာက္ျဖစ္မသြားနိဳင္ပါ။ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူျဖစ္ပါက တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္
ကိုင္ေဆာင္သူ နိဳင္ငံျခားသားတစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါမည္။ ခိုး၀င္လာသူျဖစ္ပါက တရားမ၀င္ေနထိုင္ သူသာ ျဖစ္သြားပါမည္။ နိဳင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနသူ မွန္သမွ်ကို မည္သည့္နိဳင္ငံကမွ သူတို႔
နိဳင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
          အာရဗ္လူမ်ိဳးအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ အီရတ္နိဳင္ငံသားတစ္ေယာက္သည္လည္း
အထက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္းပင္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အာရဗ္လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ေသာဆီးရီးယား
နိဳင္ငံတြင္ နိဳင္ငံျခားသား သာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
          အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ပါလက္စတိုင္းအာရဗ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေရာက္ရွိရာ အာရဗ္နိဳင္ငံ
တိုင္းတြင္ နိဳင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။
          ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးတူ ဘာသာတူမ်ားျခင္း အိမ္နီးနားျခင္းနိဳင္ငံျဖစ္ေနေသာအခါ ႏွစ္နိဳင္ငံ
ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ဆက္ဆံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာမွအစ မိမိနိဳင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္နိဳင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာနိဳင္ငံမ်ား၏ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ အထူးဂရုျပဳ ေစာင့္ႀကည္႔စီစစ္ရမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေပသည္။
          ကၽြႏု္ပ္တို႔မွီတင္းေနထိုင္ရာျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ပထ၀ီအေန
အထားအရ ကမၻာ့ လူဦးေရအမ်ားဆံုး နိဳင္ငံႀကီး ႏွစ္နိဳင္ငံ၏အႀကားတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အထူးသတိ ၀ီရိယအျမဲထား နိဳးႀကားေနရ
မည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္ေလသည္။
          ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးနိဳင္ငံႏွစ္ခု ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယနိဳင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္နိဳင္ငံတို႔ အျပင္
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနိဳင္ငံ ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္မွာလည္း အထူးဂရုျပဳရမည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
          အိႏၵိယ၊ တရုတ္ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိဳင္ငံတို႔သည္ လူဦးေရ အလြန္မ်ားျပားျပီး လူဦးေရ
တိုးပြားႏွဳန္းလည္းျမင့္မားလြန္းေသာ နိဳင္ငံမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။အထူးသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံ
သည္ပိုင္နက္နယ္ေျမက်ဥ္းေျမာင္းျပီးလူဦးေရထူထပ္လြန္းျခင္း၊ သဘာ၀ေဘး ရာသီဥတု ေဘး
အႏၱရာယ္မ်ားကို အျမဲမျပတ္ခံစား ေနရျခင္းမ်ားေႀကာင့္ နိဳင္ငံကို စြန္႔ခြာလိုသူ အေရအတြက္ အစဥ္အျမဲ ျမင့္မားေနတတ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။
          ေရွးအစဥ္အဆက္ကာလမ်ားကပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းသို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္(ယခင္အေရွ႕ ပါကစၥတန္)နိဳင္ငံမွဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားစိမ့္၀င္မွဳ၊ ခိုး၀င္မွဳ၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္ႀကမွဳ၊ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္က်ိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္ လက္ရွိလည္း တရားမ၀င္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခိုး၀င္ရန္ က်ိဳးပမ္အားထုတ္မွဳမ်ား ျပဳေနသည္ကို လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ဖမ္းဆီး အေရးယူေနရသည္မ်ားရွိေနပါသည္။
          ျမန္မာနိဳင္ငံျဖစ္လာမည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္းသို႔ ကမၻာ့နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ေဒသမ်ား
မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၀င္ေရာက္လာမွဳမွာ ခရစ္သကၠရာဇ္ (၉)ရာစုႏွစ္ေလာက္က အစျပဳ
ခဲ့ေႀကာင္း၊ မြန္ဘုရင္၊ ရခိုင္ဘုရင္၊သထံုဘုရင္မ်ားလက္ထက္-ေနာက္ပုဂံမင္းဆက္မ်ားလက္ ထက္ ကပင္ ကုန္သည္မ်ား၊ စစ္မွဳထမ္းမ်ား၊ သံု႔ပံ့မ်ား အျဖစ္ေရာက္ရွိေနထိုင္ခဲ့ႀကေႀကာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိနိဳင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
          ျမန္မာဘုရင္မ်ားက နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အခန္းက႑မ်ိဳးစံုတို႔တြင္ တာ၀န္ခ် ထားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ဘဂၤလား၊ အာသံ၊ မဏိပူရ အစရွိေသာနယ္မ်ားမွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္၊
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ပုဏားလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာျပီး အရည္
အခ်င္းအလိုက္ အခ်ိဳ႕ကို နန္းတြင္းအပါးေတာ္တြင္ တာ၀န္ေပး အသံုးခ်ခဲ့သလို အခ်ိဳ႕ကိုစစ္မွဳ
ထမ္းေစျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို တိုင္ျပည္အႏွံ သီးစား လုပ္စား ေျမေနရာမ်ားခ်ထားေပးလ်က္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။
          ကိုလိုနီေခတ္တြင္လည္း အဂၤလိပ္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္အတူ ကမၻာ့အနယ္္နယ္အရပ္ရပ္ မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အထူးသျဖင့္ အိႏၵိယတိုက္နယ္မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ဟိႏၵဴ
ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္၊ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္၊ တည္ေဆာက္ေရးတာ၀န္၊ ပညာသင္ႀကားေရးတာ၀န္ အစရွိေသာ တာ၀န္မ်ိဳးစံုထမ္းေဆာင္ႀကရင္း ၀န္ထမ္းဘ၀ႏွင့္ ျမန္ မာနိဳင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
          ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံ မႏၱေလးျမိဳ့လယ္တြင္ေနထိုင္ေသာ  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္၏ ဘိုးဘြား ဘီဘင္ တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀-
ေက်ာ္အခ်ိန္ကာလ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲအျပီးအခ်ိန္ကတည္းက မီးရထားလုပ္ငန္း
တာ၀န္ျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ႀကရာ ျမင္ကြန္းျမင္းခံုတိုင္အေရးအခင္း
ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ့သို႔ ေရာက္ရွိ ေနခဲ့ႀကျပီးျဖစ္ပါသည္။
          ကၽြႏု္ပ္၏ ဘခင္ဘက္မွျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသည္၄င္း၊ မိခင္ဘက္မွေတာ္စပ္
ေသာေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသည္၄င္းထုထည္အင္အားႀကီးမားစြာျဖင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား
ေနထိုင္လ်က္ရွိေနႀကပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္နိဳင္ငံသားဥပေဒအရနိဳင္ငံသားျဖစ္မွဳကိုႀကိဳက္ႏွစ္ သက္သလိုမွတ္ေက်ာက္တင္အစစ္အေဆးခံနိဳင္သည့္ အေနအထားရွိပါသည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္
မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္၊ အျခားသူမ်ားႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ျမန္မာ
လူမိ်ဳး ျမန္မာနိဳင္ငံသား ျဖစ္ေနႀကပါျပီ။အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိပါ။
          ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့အစားအစာမ်ားကိုသာ စားေလ့ရွိပါသည္။ျမန္မာစကားကိုသာ ေျပာတတ္၊ေရးတတ္၊ဖတ္တတ္ႀကပါသည္။ျမန္မာရုပ္ရွင္၊ျမန္မာသီခ်င္း၊ျမန္မာ၀တၳဳမ်ားကိုသာ
ခံစားတတ္ႀကပါသည္။ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳအတိုင္းသာ ေနထိုင္ေျပာဆိုႀကပါသည္။ဘာသာေရး
အရ ေနပံုထိုင္ပံု အနည္းငယ္ ကြဲျပားေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္းသာ ေနထိုင္ႀကပါ
သည္။
          ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမန္မာနိဳင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားလက္ မွတ္ကို တရား၀င္ ရရွိကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားစစ္စစ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္
ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ျမန္မာနိဳင္ငံသား ဇနီးမွ ေမြးဖြားထားေသာ သားႏွင့္သမီးတို႕အတြက္ နိဳင္ငံသား စီစစ္ေရးလက္မွတ္ကိုေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ကၽြႏု္ပ္၏ မိသားစု ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ဇယား
အရ၄င္း၊ဇနီးသည္၏မိသားစု ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ဇယားအရ၄င္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးျပီး
သည့္ အခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ား၏ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးလက္မွတ္မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီရရွိ
မည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေႀကာင္း ကၽြႏု္ပ္အျပည့္အ၀ ယံုႀကည္ပါသည္။
          လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စီစစ္ စစ္ေဆးမွဳဆိုသည္မွာ နိဳင္ငံေတာ္က ၄င္းတို႔အား
ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ေႀကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျပည္သူမ်ားက  နား လည္သေဘာေပါက္ လက္ခံရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
          အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နိဳင္ငံတြင္းသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက တည္းက အိမ္နီးခ်င္းနိဳင္ငံမ်ားမွ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူမ်ား အမ်ားအျပားေရာက္ေန ရွိေန
ႀကေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
          ၄င္းတို႕သည္ဗုဒၥ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဘုရားသြား ေက်ာင္း တက္လုပ္နိဳင္ႀကျခင္းေႀကာင့္ေသာ္၄င္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ
ဗလီေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတူတစ္ကြ ဘုရား၀တ္ျပဳနိဳင္ႀကျခင္းေႀကာင့္ေသာ္၄င္း ကၽြႏု္တို႔ႏွင့္
တန္းတူညီမွ်ေသာ နိဳင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားခြင့္ ရရွိနိဳင္မည္ မဟုတ္ပါ။
          ၄င္းတို႔၏အေျခအေနကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ သိႀကရမည္ျဖစ္သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း
မိမိတို႔ အေျခအေန မိမိတို႔တန္ဘိုးကို သိရွိႀကဘို႔လိုအပ္ပါသည္။
          ၄င္းတို႔အား စီစစ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔အားထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔အားအေရးယူျခင္းမ်ားသည္
နိဳင္ငံတကာကေဆာင္ရြက္ေနႀကသည့္ လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း ဌာနဆိုင္
ရာ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းကၽြႏု္ပ္
တို႔ ျပည္သူအမ်ားက နားလည္ သေဘာေပါက္ႀကရပါမည္။
          အဆိုပါတရားမ၀င္ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနထိုင္ႀကသူမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာမိသူမ်ား၊ေသြးေႏွာ
သူမ်ားမွ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေမြးဖြားလာသူမ်ားကိုနိဳင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပားထုတ္မေပးနိဳင္ေသး
ျခင္း၊ ႀကန္႕ႀကာေနျခင္းမ်ားမွာ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မဟုတ္
ေႀကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးက နားလည္သေဘာေပါက္ႀကရပါမည္။
          တစ္ပါတီ အာဏာရွင္၏ ႀကိဳးနီစနစ္ေႀကာင့္၄င္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ တင္းႀကပ္လြန္းေသာ
စစ္ေကာင္စီ၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုေႀကာင့္၄င္း နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးလက္မွတ္-ကဒ္ျပားရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမွဳ
ႀကန္႔ႀကာမွဳမ်ားရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိလာျခင္း၊ေျဖေလ်ာ့မွုမ်ားျပဳလုပ္ေပးလာျခင္းတို႔ေႀကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမွဳ၊ႀကန္႕ႀကာ
မွဳ၊ ခက္ခဲမွဳျပသနာမ်ားမွာ လွ်င္ျမန္စြာ ေျပလည္သြားေတာ့မည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေပသည္။
          ယခင္အခ်ိန္အခါမ်ားက ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအစၥလာမ္ျဖစ္ေနသူ-ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာခရစ္စယန္ျဖစ္ေနသူမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္-ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္သူေတာ
သူေတာင္သား ဗုဒၵဘာသာကိုးကြယ္ႀကသူမ်ားပင္ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ရရွိေရးအတြက္
မ်ားစြာခက္ခဲခဲ့ႀကရပါသည္။ေငြေႀကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံမွသာ စီစစ္ေရးကဒ္ရခဲ့ႀကပါသည္။
ယခုကဲ့သို႔ ေရးသားတင္ျပေနရျခင္းမွာ နိဳင္ငံေတာ္အတြင္း ေအးအတူ ပူအမွ် အတူေန ထိုင္ႀကေသာနိဳင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းေသာ္၄င္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ယူထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာ၀န္၀တၱရားေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကိုအေႀကာင္းျပဳရ်္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမွဳ၊ အထင္အျမင္လြဲမွားမွဳမ်ား မျဖစ္ႀကေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ နိဳင္ငံသားမ်ားဘက္မွလည္း မမွန္မကန္ျဖစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေတြ႔ျမင္သိရွိ ခဲ့ပါက ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႔အမွန္အတိုင္းတင္ျပႀကရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ားကလည္း အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႀကရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။မိမိတို႔ သိရွိ ေသာ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား ရရွိေအာင္က်ိဳးပမ္းမွဳမွန္သမွ်ကို ေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ နိဳင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား လက္၀ယ္ကိုင္ ေဆာင္ထားမွဳ၊ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရရွိေအာင္က်ိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳ တစ္ခုခုကို သိရွိပါလွ်က္ ထိမ္ခ်န္ ထားသူသည္ လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒအရ အပစ္ရွိသူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။                          
ကၽြႏု္ပ္သည္(၁၉၈၅)ခုႏွစ္ကတမူးျမိဳ႕သို႔အလည္အပတ္သြားရင္းတစ္ဘက္နိဳင္ငံမိုးေရး ျမိဳ႕သို႔ေနခ်င္းျပန္ အလည္အပတ္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။မိုးေရးျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွအိႏၵိယနိဳင္ငံသို႔ အျပီးျပန္သြားျပီးသူအေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။၄င္းတို႔မွာ အိႏၵိယတြင္ျမန္မာနိဳင္ငံထက္ အေျခအေနေကာင္းလိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အိႏၵိယသို႔ ျပန္သြားခဲ့ႀကျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔တြင္ ေနေရးထိုင္ေရး၊အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းေရး၊လူမွဳေရးမွအစ အေျခအေန မေကာင္းသျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းသို႔ အခြင့္အခါသင့္လွ်င္ျပန္လည္၀င္ေရာက္နိဳင္ေရး ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ျဖင့္ မိုးေရးတြင္ ေခတၱခိုကပ္ေနျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ကာယကံရွင္မ်ားကေျပာျပသျဖင့္ သိရွိခဲ့ရဘူးပါသည္။
သကၠရာဇ္(၂၀၀၀)ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကမႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး မိသားစုတစ္စု ကိုေတြ႔ခဲ့ဘူးပါသည္။၄င္းမိသားစု၏အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံဇာတိမ်ားျဖစ္ႀက ျပီးျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုး၀င္လာသူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမရွိ၊ပံုစံ (၁၀)မရွိႀကပါ။ျမန္မာစကားလံုး၀မတတ္ႀကပါ။သူတို႔၏သားသမီးအခ်ိဳ႕မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႕ကို ျမန္မာနိဳင္ငံထဲေရာက္မွေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။သူတို႔ကေတာ့ ျမန္မာစကားကို ေကာင္းစြာတတ္ကၽြမ္းႀကပါသည္။ျမန္မာစာကိုလည္းေရးတတ္ဖတ္တတ္ႀကပါသည္။ခိုး၀င္လာ သူ၏ေျမးမ်ားကေတာ့အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ ပညာသင္ႀကားေနႀကပါျပီ။မည္သည့္ လမ္းေႀကာင္းမွ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မည္သည့္အေထာက္အထားမွမရွိဘဲ မႏၱေလးျမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ လာခဲ့ေႀကာင္းမသိရပါ။မႏၱေလးျမိဳ႕သစ္ အစြန္အဖ်ားတြင္မည္သို႔တိုင္ႀကားသည္ မသိဘဲ ဧည့္ စာရင္းႏွင့္ေနထိုင္ႀကျခင္းျဖစ္ပါသည္။(၂၀၀၂)ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ရန္ကုန္သို႔ေျပာင္းမည္ဆိုျပီး ေပ်ာက္သြားႀကပါသည္။ယခု ဘယ္ေရာက္ေနႀကမွန္းမသိပါ။သူတို႔ကဲ့သိုေသာ မိသားစုမ်ား အေရအတြက္မည္မွ် ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းေရာက္ရွိေနႀကျပီလည္းကၽြႏု္ပ္ မခန္႔မွန္းတတ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္(၂၀၀၂)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းက မေလးရွားနိဳင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံကလာပါသည္ဟုေျပာေသာဘဂၤါလီလူမ်ိဳးေျမာက္မ်ားစြာကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ထိုလူ မ်ားထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္္္ငံံံသားမ်ားလည္းအမ်ားအျပားပါရွိေႀကာင္းကို သူတို႔ဘဂၤါလီခ်င္း ေျပာျပမွဳေႀကာင့္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။မေလးရွားနိဳင္ငံတြင္ အေနေခ်ာင္ေရး၊UNHCR မွထုတ္ေပး ေသာဒုကၡသည္ကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရေရးအတြက္ လိမ္ညာျပီး ျမန္မာနိဳင္ငံသားလုပ္ထား သူအမ်ားအျပားကိုေတြ႔ခဲ့ရဘူးပါသည္။
ကြာလာလမ္ပူတြင္ ဘဂၤါလီလူငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျပီးစကားေျပာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႔အသက္မွာ (၁၉)ႏွစ္ခန္႔ရွိျပီး-မႀကာမွီကမွမေလးရွားနိဳင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္သျဖင့္ရိုးရိုး သားသားစကားေျပာလို႔ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သူ၏ဇာတိမွာ ဘူးသီးေတာင္မွ ျဖစ္ပါသည္။သူ၏မိခင္မွာ ဘူးသီးေတာင္အရပ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးျဖစ္ျပီးဖခင္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံမွျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းခိုး၀င္လာခဲ့သူဘဂၤလီ လူမ်ိဳးျဖစ္ေႀကာင္းသိရပါသည္။သူ႔ကို ေမြးဖြားျပီးသည့္ေနာက္သူ႔ဘခင္မွာ သူ႔ဇာတိနိဳင္ငံသား မ်ား၏ထံုစံအတိုင္း သားမယားျပစ္ျပီး အိမ္မွထြက္သြားသျဖင့္ သားအမိႏွစ္ေယာက္ ဆင္းဆင္း ရဲရဲႏွင့္ျဖစ္သလို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ အသက္ေမြးခဲ့ရေႀကာင္းေျပာျပပါသည္။ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ကမွ သူ၏ဖခင္ မေလရွားနိဳင္ငံ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕တြင္ရွိေနေႀကာင္း သတင္းႀကားရသျဖင့္ ဖခင္ ရွိရာသို႔လိုက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။
သူေနထိုင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သားမ်ားမွာ ျပည္မ(သို႔မဟုတ္)ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာရန္ မဆိုထားႏွင့္ တစ္ရြာမွတစ္ရြာ ကူးသန္းသြားလာရန္ေတာင္မလြယ္ကူေႀကာင္း၊ထို႔ေႀကာင့္ ဘူး သီးေတာင္မွ ငါးဖမ္းေလွျဖင့္ပင္လယ္တြင္းသို႔လိုက္သြားျပီး ေတာင္ဘက္ပိုင္းက်ေသာရြာမွ ငါး ဖမ္းေလွႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္မွာေတြ႔-ေလွေျပာင္းစီး၊ေတာင္ဘက္ပိုင္းက်ေသာရြာသို႔ေရာက္-ႏွစ္ ရက္-သံုးရက္နား၊ေနာက္ထပ္ငါးဖမ္းေလွထပ္စီး-ပင္လယ္ျပင္မွာ ပိုျပီးေတာင္ပိုင္းက်တဲ့ရြာက ေလွနဲ႔ေတြ႕-ေလွေျပာင္းစီး-ဒီလိုနဲ႔တျဖည္းျဖည္းေလွေျပာင္းစီးလိုက္-ေတာင္ပိုင္းကရြာေတြ ေရာက္လိုက္နဲ႔-အခ်ိန္တစ္လခန္႔အႀကာမွာ ပုသိမ္ျမိဳ႕ကိုေရာက္လာခဲ့ေႀကာင္း၊ပုသိမ္မွ ရန္ကုန္ သို႔ ကုန္းလမ္းခရီးမွ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္လာခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေရာက္ေသာအခါတြင္ေတာ့ သူ႔ဘ ခင္ဘက္မွ ေတာ္စပ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ဆီးႀကိဳႀကျပီီး လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး ေအာက္လမ္းမွ ထိုင္းနိဳင္ငံသို႔ပို႔ေပးႀကေႀကာင္း၊ထိုင္းနိဳင္ငံမွတဆင့္ မေလးရွား နိဳင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊လက္ရွိမေလးရွားနိဳင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ျပီး မေလးရွားနိဳင္ငံ သူႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ျပီး ထမင္းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားသူ ဖခင္ႏွင့္အတူေနထိုင္လ်က္ရွိေနေႀကာင္း အဆိုပါလူငယ္က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ဒီလူငယ္ေလးလိုမ်ိဳး ျမန္မာနိဳင္ငံထဲကို တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ေနတဲ့သူ ဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္မ်ားရွိေနျပီလည္း ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မစဥ္းစားတတ္ပါ။
(၁၉၉၈)နဲ႔(၂၀၀၃)ခုႏွစ္ေတြမွာ ကၽြႏု္ပ္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံကို ဘုရားဖူးေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံ ဂ်စ္ဒါျမိဳ႕၊မကၠာျမိဳ႕ နဲ႔ မဒီနာျမိဳ႕ေတြကိုေရာက္ခဲ့စဥ္က ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားနိဳင္ငံမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ျပီး လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ေနထိုင္ေနႀကေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။
ျမန္မာနိဳင္ငံမွ အမွန္တကယ္ စြန္႔ခြာလာႀကေသာ ဘဂၤါလီႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အနဲငယ္ ကိုသာ ေတြ႕ခဲ့ရျပီး အမ်ားစုမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံမွျဖစ္ႀကပါသည္။၄င္းတို႔သည္ ေဆာ္ဒီနိဳင္ငံ တြင္ဒုကၡသည္အျဖစ္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိနိဳင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔လာခဲ့ရင္းနိဳင္ငံကို ျမန္မာနိဳင္ငံဟု လိမ္ညာ တင္ျပထားသူမ်ားျဖစ္ႀကပါသည္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိဳင္ငံသားမ်ား ေဆာ္ဒီနိဳင္ငံတြင္ဒုကၡ သည္အျဖစ္ေနထိုင္ခြင့္၊ခံယူခြင့္မေပးသျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားအျဖစ္ အမည္ခံ-သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေထာက္ခံထြက္ဆိုႀကျပီး ဒုကၡသည္လက္မွတ္ကိုရယူထားႀကျပီး လုပ္စား ေနႀကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာစကားလံုး၀မတတ္ႀကပါ။ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကို လံုး၀နားမလည္ႀကပါ၊ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို အထင္ေသးႀကပါသည္။ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကိုေတြ႕ထိ ဆက္ဆံရလွ်င္ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံတတ္ပါသည္။သူတို႔ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေအာင္ အသံုးခ်ထားေသာ နိဳင္ ငံအမည္ကိုပင္ ေထာက္ထားမွဳမရွိႀကပါ။ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတူျခင္းျဖစ္သည္ကုိလည္း သူ တို႔ ဂရုမစိုက္ႀကပါ။
အဆိုပါလူမ်ားကဲ့သို႔ တရားမ၀င္ခိုး၀င္လာသူမ်ားက မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ အစရွိေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းပိုင္း ျမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ျပီးသည့္ေနာက္ သားသမီးမ်ားေမြဖြား လာ ခဲ့ႀကျပီးျမန္မာနိဳင္ငံသား တစ္ဦးဦးႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ျပီး သားသမီးမ်ားေမြးဖြားလာသည္ဆိုပါစို႔-အဆိုပါ ကေလးမ်ားအတြက္ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားႀက မည္နည္း။အလြယ္တကူပင္-မျပည့္စံုသည့္အပိုင္းကတစ္ပိုင္း-လိမ္လည္ေရးသြင္းထားသည့္ အ ပိုင္းကတစ္ပိုင္း-ပံုစံျဖည့္ရ်္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႀကေပမည္။ထိုအခါ-၄င္းတို႔ေလွ်ာက္လႊာ၏ မေသခ်ာ မေရရာမွဳေႀကာင့္ လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးဦးစီဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ စစ္ေဆး စီစစ္ရ သည့္အခ်ိန္ႀကာပါေတာ့မည္။နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားထုတ္မေပးနိဳင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ရပါေတာ့မည္။မည္သူ႔ကို အျပစ္ေျပာႀကမည္နည္း။ေသခ်ာပါသည္-လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးဦး စီဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား သည္သာ အျပစ္တင္ခံရမည့္သူမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ ေသခ်ာစြာ သိရွိသည္မ်ားကို မွန္မွန္ ကန္ကန္တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံ၏အျခားတစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္မွ စိနတိုင္း သားမ်ား၏နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တရားမ၀င္၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနမည္မွာလည္း အေသအျခာပင္ျဖစ္ပါသည္။မႏၱေလးျမိဳ႕ႀကီးေပၚတြင္ပင္ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရး ကဒ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး ျမန္မာစာ-ျမန္မာစကား မတတ္သူေတြ မႀကာခဏ ေတြ႕ေနရပါ သည္။(၁၉၉၃)ခုႏွစ္ကပင္ မႏၱေေလး-မိုးကုတ္ ကားလမ္းေဘးရွိ လိပ္က်ေရႊတြင္းစခန္းတြင္ ျမန္ မာစကားမတတ္ေသာ၊ျမန္မာေငြကိုမျမင္ဘူးေသာ-မသံုးတတ္ေသာ-မႏၱေလးကို “၀ခ်ဲ႕န္” ဟု ေခၚတတ္ေသာ၊ အသားျဖဴျဖဴ၊မ်က္ေပါက္က်ဥ္းက်ဥ္းႏွင့္ အရြယ္ေကာင္းလူငယ္ေလးမ်ားကို ေတြ႕ခဲ့ဘူးပါသည္။သူတိုကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ဗုဓၵဘာသာဟု ဆိုတတ္ေျပာတတ္သျဖင့္ ျမန္မာဗုဓၵဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေရာလြယ္ရွက္လြယ္ရွိႀကပါလိမ့္မည္။အျခား ဘာသာ၀င္မဟုတ္ သူမ်ား ကေတာ့ တသီးတျခား ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနႀကပါလိမ့္မည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ဆႏၵအရဆိုလွ်င္ေတာ့ စီစစ္မွတ္ေက်ာက္အတင္ခံရျပီးမွ ရရွိလာေသာ နိဳင္ငံ သားစီစစ္ေရးကဒ္ကို တန္ဘိုးထားႀကရမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။လြယ္လင့္တကူ ဘုန္းေဘာ လေအာထုတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ မလိုအပ္ဘဲ ႀကန္႔ႀကာျခင္း၊ထစ္ထားျခင္း၊ရစ္ေနျခင္း၊ပညာျပ ျခင္း၊ထုတ္မေပးဘဲထားျခင္း မ်ားကိုဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားတြင္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မွဳ၊အသိပညာ ကင္းမဲ့မွဳ၊မိသားစု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားအဆင္မေျပမွဳ၊အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနမွဳ၊သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရမွဳ အစရွိ ေသာအေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာစာရြက္စာတမ္းတင္ျပနိဳင္မွဳ အားနည္းျခင္း၊  မျပည့္စံုျခင္းမ်ား သည္လည္း အစဥ္အျမဲႀကံဳေတြ႕ႀကရမည့္ ျပသနာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားအတြက္ လူ၀င္မွဳႀကီးႀကပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနႏွင့္သေဘာထားႀကီး စြာျဖင့္နားလည္မွဳရွိေပးျပီးေလွ်ာက္ထားသူ၏၀မ္းကြဲေဆြမ်ိဳးမ်ား၊အႀကီးအကဲမ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ကို စံုစမ္းေမးျမန္းရ်္ ေျဖေလွ်ာ့မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိဳင္သည့္ အေျခအေနရွိပါသည္။သို႔ျဖစ္သည့္အ တြက္နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား အမွန္တကယ္ရရွိထိုက္သူ၊မွန္မွန္ကန္ကန္ေလွ်ာက္ထားသူ မ်ားအတြက္ နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားရရွိနိဳင္ေရးသည္ မ်ားစြာခက္ခဲလွသည့္ ျပသနာတစ္ ရပ္ မဟုတ္ေတာ့ပါဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမိျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးအေပၚ က်ေရာက္လာ နိဳင္ေသာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဖ်က္အေမွာင့္ ပေယာဂ ေဘးရန္မ်ားကိုမဆို မိမိအသိစိတ္ႏွင့္မိမိ ၀ိုင္း၀န္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႀကရန္မွာ ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ား၏ လႊဲေရွာင္ရ်္ မရေသာတာ၀န္ ျဖစ္ေပသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဘိုးအဘြားမ်ားသည္ ဟိုးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာဘုရင္မ်ားအုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကတည္းကအစျပဳရ်္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲမ်ားအလယ္-ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ အပါအ၀င္ မဆလေခတ္ပါမက်န္ နိဳင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သားစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္တာ၀န္ယူခဲ့ႀကသည္မွာအထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။နိဳင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကာ ကြယ္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊တရားစီရင္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊သံတမန္ေရး၊တည္ေဆာက္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ပညာေရးႏွင့္အႏုပညာေရးတြင္ပါမက်န္ ေနရာက႑စံုလင္စြာျဖင့္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ ေျမာက္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ႀကသည္မွာ မည္သူမွျငင္းပယ္ရ်္မရေအာင္သမိုင္း အေထာက္ အထားစံုလင္စြာျဖင့္ရွိေနပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံသားျဖစ္ရသည္မွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံသား စစ္စစ္မ်ားအျဖစ္ မိမိမ်ိဳးႏြယ္ဆက္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစလိုပါသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံသားမဟုတ္သူ မ်ားႏွင့္ မိမိ၏မ်ိဳးဆက္မ်ား ေသြးေႏွာျခင္းမ်ားကိုဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ား နိဳင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား မရရွိျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အလုပ္မဟုတ္ပါ။၄င္းတို႕ ၏အေျခအေနႏွင့္၄င္းတို႔ေနႀကပါေစ။ကၽြႏု္ပ္တို႔နိဳင္ငံသားစစ္စစ္မ်ားလည္း မိမိအဆင့္အတန္း ႏွင့္မိမိေနထိုင္ႀကေစလိုပါသည္။
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိဳင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နိဳင္ငံသား အင္ အားမ်ားကို အစြမ္းကုန္အသံုးျပဳရ်္တည္ေဆာက္ႀကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။
နိဳင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုတြင္ျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ား လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႀကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္အခါသို႕ေရာက္ရွိလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။
နိဳင္ငံျခားသားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတြင္ တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားရ်္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရနိဳင္ပါသည္။သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီပါက ဧည့္နိဳင္ငံသား အ ျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသလို ျမန္မာနိဳင္ငံသားျပဳေပးရန္အတြက္လည္း ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိပါ သည္။ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မွန္မွန္ ကန္ကန္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပသနာမွ မရွိ နိဳင္ပါ။
အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိအေျခအေန၊မိမိအခြင့္အေရး၊မိမိ၏တန္ဘိုး ကို မသိႀကပဲ၊အေလးမထားႀကပဲ နိဳင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာခဲ့ႀကျပီး သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမွစစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊စီစစ္ျခင္းခံရေသာအခါ ျမန္မာနိဳင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ကတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္အတြက္ ဘာသာေရးျပသနာ လုပ္တတ္ ႀကပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နိဳင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေ
 ·  · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...