Tuesday, June 5, 2012

ဖန္ဆင္းရွင္ကိုဘယ္သူဖန္ဆင္းသလဲဆိုတဲ့ ေရႊအိမ္စည္ ေရးတဲ့စာကိုျပန္စာ

ရိုးရွင္းစြာမွ်ေ၀ျခင္း

ဖိုးသား

လူသားအပါအ၀င္ဖန္ဆင္းခံမ်ားမွာ အၾကား၊အျမင္ခံစားမွဳရသအာရံုနဲ့ ေတြး
ေတာႏိုင္မွဳဟာ အရာရာတိုင္းမွာ အကန့္အသတ္ျဖင့္သာရွိပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကတစ္ေန့့ ေခ်ာင္းတစ္ခုနားရပ္ၾကည့္ေနရင္း သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္
အလယ္ကကြဲသြားတယ္။ အလယ္ကြဲတဲ့ေနရာကအလိုလိုခ်ိဳင့္သြားျပီး
ေလွေလးျဖစ္သြားတယ္။ ေလွေလးကေခ်ာင္းနားကိုအလုိလိုေရာက္လာတယ္။
အဲဒီလိုေျပာရင္မိတ္ေဆြ ယံုမလား?

သာမန္ဦးေႏွာက္နဲ့စဥ္းစားတာနဲ့တင္ သစ္ပင္ၾကီးကအလိုလိုေလွျဖစ္သြားစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။

အက်ိဳးနဲ့အေၾကာင္းကိုလက္ခံရင္ ျပဳလုပ္သူမရွိဘဲဘယ္အရာမွအလိုလိုျဖစ္မလာပါ။
မိုးနဲ့ေျမကိုဘာနဲ့ေဒါက္ေထာက္ထားလဲ။ လွပတဲစၾကၤာ၀ဋာမွာေန၊လ၊နတ္ခတ္တာယာ၊ ရွဳရွိဳက္တဲေလ၊ ေရ
၊ေျမ၊ မီး စတာေတြ ဘယ္အရာမွအလုိလိုျဖစ္မလာပါ။
ေန့ႏွင့္ညတစ္လွည့္စီျဖစ္ေပၚေနတာစသည္တို့ဟာ
ဖန္ဆင္းရွင္မွျပဳလုပ္ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟုတို့ယံုၾကည္ပါသည္။

အခ်ိဳ့ကိုတိုက္ရိုက္ဖန္ဆင္းျပီးအခ်ိဳ့ကိုတဆင့္ခံျဖစ္စဥ္ process
နဲ့ဖန္ဆင္းထားတယ္လုိ့ တို့ဘာသာတရားရဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ကို မွ်ေ၀ပါတယ္။

တို့ဘာသာမွာဖန္ဆင္းရွင္၊ထာ၀ရအရွင္ဟာတစ္ပါးတည္းသာရွိပါသည္။

ထိုအရွင္ကိုေမြးျခင္း၊ထိုအရွင္မွေမြးဖြားျခင္းအလွ်င္းမရွိ၊
ထိုအရွင္သည္ငိုက္ျမည္းျခင္းမရွိ
အဆံုးမရွိတည္ျမဲေတာ္မူေသာအနန္ဒတန္ခိုးေတာ္ရွင္ တစ္ပါးတည္းေသာအရွင္ျဖစ္သည္
ဟုတို့က်မ္းစာမွာ ပါ ပါသည္၊


ထိုအရွင္မွ မိမိရွိေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ပါးတည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ သက္ေသမ်ားအား
ဖန္ဆင္းခံတို့တြင္
နမူနာျပထားသည္။

ေန့စဥ္ရွဴရွိဳက္ေနေသာေလမွာမည္သည့္အရာႏွင့္ၾကည့္ၾကည့္မျမင္ရပါ
မျမင္ရေသာအရာ၏အင္အားၾကိီးမွဳအားမုန္တိုင္းတုန္းကသစ္ပင္အျမစ္ကြ်တ္တာပါေတြ့ျမင္ဖူးၾက
မွာပါ။ ရွိျပီးမျမင္ႏုိင္ေသာအရာအမ်ားၾကီးရွိပါသည္။အခ်ိဳ့ေသးငယ္ေသာေရာဂါပိုးမြားမ်ားသာမန္
မ်က္စိျဖင့္မျမင္ပါကမွန္ဘီလူးႏွင့္ၾကည့္ကျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္းေလကိုဘာႏွင့္မွ်မျမင္ရပါ။
ဘယ္ေလာက္ခ်စ္တာ၊ဘယ္ေလာက္မုန္းတာ စတဲ့စိတၱဇနာမ္ေတြအမ်ားၾကီးပါ။
ရွိျပီးမျမင္ရတာကိုလက္ခံႏုိင္မွာပါ။

ဖန္ဆင္းခံတို့ရဲ့ အၾကားအျမင္ႏွင့္အာရံုအားလံုးတြင္ minimum and maximum
Extent (အနည္းဆံုးႏွင့္အမ်ားဆံုးလက္ခံႏိုင္အား) ဆိုတာရွိပါတယ္။
နီးလြန္း၊ေ၀းလြန္းရင္ ခံစားမသိရွိရတာေတြအကန့္အသတ္ႏွင့္ရွိပါတယ္။

ရုပ္နဲ့နာမ္မွာ နာမ္ရဲ့ မျမင္ရတဲ့အကြယ္အင္အားကလြန္စြာၾကီးမားပါတယ္။
ေမတ္တာတရားလိုမ်ိဳး။
လူသူဘာမွမရွိတဲ့ေနရာမွာကိုယ္တစ္ေယာက္ထည္းရွိပါလွ်က္ႏွင့္လူေတြဘာကိုမွမျမင္ရဘဲေၾကာက္
စိတ္ရွိေနတာဘာေၾကာင့္လဲ။ အကြယ္ရဲ့စိုးမိုးမွဳရွိေနတာသတိထားမိမွာပါ။
မျမင္ႏိုင္တဲ့အကြယ္ေလာက ဖန္ဆင္းခံေတြလည္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္းက်မ္းစာအရ
ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။

မိခင္ဟူသည္ႏွစ္ဦးမရွိ၊ အဖဟူသည္ႏွစ္ေယာက္မရွိ တစ္ဦးစီသာရွိၾကသည္။
ႏွစ္ဦးဆိုလွ်င္မည္သို့
ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ထုိအရွင္မွ ေခတ္အသီးသီး၊လူမ်ိုဳးအသီးသီးတို့ေပၚတြင္္
ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ဖန္ဆင္းခံတို့အား သိေစရန္ႏွဳိးေဆာ္ ျပီး၊
ေန့စဥ္လူမွဳဘ၀အားထာ၀ရအရွင္၏ႏွစ္သက္ေသာဘ၀လမ္းစဥ္အတိုင္းျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္
ေရွ့ေဆာင္လမ္းျပတမန္ေတာ္ မ်ားကိုပြင့္ ေပၚေစခဲ့၊ ေစလြတ္ခဲ့သည္။
ထိုတမန္ေတာ္တို့သည္ လူသားႏွင့္ေကာင္းကင္နတ္သားတို့မွ
သတ္မွတ္ပါရမီရွိခဲ့ဲၾကျပီး ထာ၀ရအရွင္၏သတ္မွတ္ခ်က္အရပြင့္ေပၚခဲ့ၾကသည္။

မိမိႏွဳတ္လ်ာ၊ခန္ဒါကိုယ္ႏွင့္မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္မွတစ္ျခားေသာသူ၊ဖန္ဆင္းခံအေပါင္းတို့
အားဓုတ္ခမေပးေသာသူကိုသာလွ်င္တို့ယံုၾကည္ေသာသာသနာ၀င္အျဖစ္ထာ၀ရအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ
ေသာဖန္ဆင္းရွင္ကသတ္မွတ္ေတာ္မူ၏။  (လက္ကြက္စာလံုးေပါင္းခြင့္လြတ္ေပးပါ)

-ယံုၾကည္မွဳ၊(ထာ၀ရအရွင္ႏွင့္ထိုအရွင္၏ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္)
 -ခ၀ပ္ကိုးကြယ္မွဳ၊(ေန့စဥ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဥပုဒ္ေဆာင့္ျခင္း၊ ဆင္းရဲသားေၾကး
တစ္ရာကိုႏွစ္
                       က်ပ္ခြဲထုတ္လွဴရျခင္း၊ တစ္သက္တစ္ခါ
တတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ လွ်င္ယံုၾကည္
                      သူတို့၏အျမတ္ဆံုးေက်ာင္းေတာ္သို့သြားျပီးသတ္မွတ္ ကာလတြင္
                      က်င့္စဥ္မ်ားက်င့္ျခင္း)
                      လူသားႏွင့္ဖန္ဆင္းခံတို့၏တာ၀န္၀တ္တရားမ်ားအားေက်ပြန္ျခင္း
 -လူသားတုိ့၏ယံုုၾကည္မွဳျဖင့္အပ္ႏွံေသာ ပစ္စည္းႏွင့္
  စီးပြါးဥစ္စာအအေပၚမွန္ကန္သစ္စာရွိစြာအေပးအယူျပဳလုပ္ျခင္း၊
-မွန္ကန္မွ်တခ်စ္ၾကည္ႏွစ္လိုဖြယ္လူမွဳဆက္ဆံေရးႏွင့္
-ရည္စူးခ်က္ႏွလံုးစိတ္ထားျဖဴစင္မွဳကိုအစဥ္ရင္၀ယ္ပိုက္ထားျခင္း

စသည္တုိ့အေပၚဘာသာေရးအေျခခံမန္တိုင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္။

ေသျပီးျပန္လည္ရွင္ထရမည့္ ထာ၀ရအရွင္ေရွ့ေမွာက္တြင္းတရားစီရင္ခံရမည့္ေန့ကိုယံုၾကသည္။
မိမိ၏ ကိုယ္ႏွဳတ္ႏွလံုးသံုးပါးစလံုးကေလာကီတြင္ျပဳခဲ့သမွ်ကိုသက္ေသထြက္ေစေတာ္မူျခင္းခံရ
မည္။

ေကာင္းေသာက်င့္ၾကံမွဳလုပ္ရင္ေကာင္းမွဳပြါးျပီး၊မေကာင္းတာလုပ္ရင္ အကုသိုလ္အပစ္ခံရ
မည္ဟုက်မ္းစာတြင္မိန့္ထား၏။

ဘာသာတရားသည္မည္သူမွ်မပိုင္ပါ။ လက္ခံသူတို့ကသက္၀င္ယံုၾကည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာစူးစမ္းေလ့လာလက္ခံခြင့္လူတိုင္းတြင္အခြင့္အေရးရွိသည္။
လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္
ယံုၾကည္ခြင့္ရွိၾက၏။အယူတရားေျပာင္းျခင္းျဖင့္မိမိလူမ်ဳး Race မေျပာင္းသြားပါ။

ေမြးဖြါးျခင္းရွိကေသဆံုးျခင္းျဖင့္အဆံုးသတ္ရမည္
ျဖစ္ျခင္းရွိကပ်က္ျခင္းျဖင့္အဆံုးသတ္ရမည္
အစရွိကအဆံုးရွိမည္။
အစမရွိအဆံုးမရွိ အနန္ဒျဖစ္ေတာ္မူေသာ အျမဲယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ေလာကီတြင္မက
ေလာကုတ္တရာပါေစာင္မၾကည့္ရွဳေတာ္မူႏိုင္ေသာဖန္ဆင္းရွင္အားကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အရာ၀တ္ထု သို့မဟုတ္တစ္ဦးဦးကိုခ်စ္ဖူးၾကမွာပါ။
ဘာကိုဘယ္လိုခ်စ္မိတာဆုိတာအေျဖမရွိပါ။ ၾကိဳက္ၾကတာကိုသာအေျဖထုတ္ႏိုင္ပါသည္။

တို့ဘာသာမွာက်မ္းဂန္ၾကီးႏွင့္က်မ္းစာအုပ္မ်ားစြာရွိၾကဖတ္ၾကပါသည္
တို့ယံုၾကည္မွဳမွာအေထာက္အထားမလိုပါ။ ျမင္ပါကယံုစရာဆိုတဲ့စကားမလိုေတာ့ပါ။
အကြယ္ရွိဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာထာ၀ရအရွင္အားအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေန့စဥ္ဘ၀ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာလည္း အခ်စ္၊ေမတ္တာတို့ကိုခံစားနားလည္ေနၾကသလို
ဘာသာတရား၏သက္ေသမ်ားေန့စဥ္တို့ယံုၾကည္ေလ့လာ
မွဳမ်ားအရျမင္ေတြ့ခံစားသိရွိေနၾကလွ်က္ပါ။

လက္ကြက္အခက္အခဲေၾကာင့္စာလံုးေပါင္းမ်ားကိုနားလည္ခြင့္လြတ္စြာဖတ္ေပးေစလိုပါသည္။
အီးေမး၏ရည္ညြန္းခ်က္ေခါင္းစဥ္အားယံုၾကည္ခ်က္ကိုအနည္းငယ္ခံစားမွ်ေ၀ေပးျခင္း၊
မိမိအယူဘာသာတရားအားတင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးကိုေလးစားလ်က္ပါ။ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အစ္စလာမ္ စကားလံုးဟာ အာရဗ္ဘာသာစကားအရ
အမိန့္ကိုနာခံျခင္း၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း
မြတ္စလင္ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရက အမိန့္ကိုနာခံသူ၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပဳလုပ္သူလို့
အာရဗ္လိုအဓိပ္ပါယ္ရ
ပါတယ္။
ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ေသာထာ၀ရအရွင္ရဲ့အမိန့္ပညတ္ခ်က္မ်ားကိုနာခံျခင္း
ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ျပသခဲ့တဲ့ဘ၀လမ္းစဥ္မ်ားအတုိင္းေန့စဥ္ဘ၀မွာေနထုိင္ၾကင့္
သံုးေဆာက္တည္သြားျခင္း စသူကိုမြတ္စလင္လို့ ေခၚတာပါ။
နာမည္ခံဘာသာ၀င္ဟာလက္ခံက်င့္သံုးသူသာျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ခံမြတ္စလင္ဆိုသည္ႏွင့္
မြတ္စလင္ျဖစ္မသြားပါ။ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ဘာသာ၀င္တိုင္းကိုကိုယ္စားမျပဳပါ။ က်မ္းစာမ်ား
၏ျပီးျပည့္စံုေသာမိန့္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္ေနသူသာျဖစ္သည္
ျပီးျပည့္စံုေသာသာသနာ
ကို ကိုယ္စားျပဳသူမဟုတ္။ ေသဆံုးသည္အထိက်င့္ၾကံေနရမည္သာ။  ေလာဘေဒါသႏွင့္
အဖ်က္သေဘာေဆာင္ေသာအေနွာက္အယွက္ရွိဳင္သန္ ဟုေခၚေသာအကြယ္ေလာကမွဖန္ဆင္းခံ
သည္ေသြးသားအထိ ေနွက္ယွက္ေလ့ရွိသည္။
(က်မ္းစာ)အျမဲစိတ္ရိုင္းကိုေအာင္ျမင္ျပီးဖန္ဆင္းရွင္မိန့္ၾကားထားေသာ၊တမန္ေတာ္လက္ေတြ့ျပခဲ့ေသာဘ၀
လမ္းစဥ္ကုိ အတုယူၾကိဳးစားေနရမည့္သာျဖစ္ပါသည္။ မိမိယံုၾကည္မွဳကိုမွ်ေ၀ျခင္းသာ၊

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္ (စလာမ္=အရဗ္စကား=ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ)

  1 comment:

  1. ကုရ္အာန္ကအႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္မယံုရင္ထာ၀ရငရဲယံုမွေကာင္းကင္ဘံုမြတ္ဆလင္သာသနာ အတြက္ဂ်ီဟာဒ္စစ္တိုက္ဖို႔ခရစ္ယာန္နဲ႔ရဟူဒီကိုပုတ္ခတ္ထားတာဒါေတြပါဘဲ.. မယံုၾကည္တဲ့သူဆိုဘာမွတန္ဖိုးမရွိေတာ့တဲ့လူေတြလိုေဟာထားတာ..အေၾကာင္းအရာတူရာစုလိုက္ရင္က်မ္းအုပ္အထူရဲ႕တ၀က္ေတာင္မရွိပါဘူး.ီဟဒီးစ္မွာလည္းဂ်ီဟာဒ္သာသနာစစ္ တိုက္ဖို႔အဆံုးအမေတြကေတာ့လက္ခ်ဳိးေရလို႔မရပါဘူး..ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြမရွိေတာ့ဘူးလားဆိုရင္ေတာ့မရွိလို႔ဘယ္ရမွာလည္း..ဘာသာတစ္ခုမွာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြမရွိရင္တစ္ ရက္မခံပါဘူး..ေကာင္းရုံနဲ႔မွန္မသြားႏိုင္ပါဘူး..ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘာသာလို႔ေျပာတိုင္းဘာသာအားလံုးဟာအတူတူဘဲလို႔ေျပာတိုင္းဘာသာတူခ်င္းမွလားတျခားဘာသာ၀င္ေတြလူသားေတြ အေပၚေရာဘယ္လိုအျမင္ရွိလည္းဆန္းစစ္ရမွာပါ..ဘာသာအားလံုးမွန္တဲ့အမွန္တရားဆိုတာမရွိႏိုင္ပါဘူး..ကုရ္အာန္ကိုသစ္ရြက္ေတြအရုိးေခါင္းေတြသေရေတြအေပၚေရးမွတ္ခဲ့တာပါ..ဟဒီးစ္လည္းဒီတိုင္းပါဘဲ..ဘာသာရဲ႕အစကိုကလည္း အမွန္တရားကိုေတြ႕လို႔ပံုစံနဲ႔မဟုတ္ဘဲဘာသာတည္ေထာင္ဖို႔စစ္တိုက္ခဲ့တယ္..က်မ္းစကားေတြမွာလည္းတိုက္ဖို႔တည့္ကိုအားေပးထားတယ္..႔ကုရ္အာန္က်မ္းနဲ႔ဟဒီးစ္ထဲမွာစစ္တိုက္ဖို႔အားေပးထားတာေတြခ်ည္းပလူပ်ံေနတာဘဲ..သာသနာစစ္သာသနာစစ္နဲ႔..သာသနာအတြက္စစ္တိုက္ ရင္းေသရင္ေကာင္းကင္ဘံုမွာအျမင့္ဆံုးအဆင့္ရမယ္လို႔မုဟမၼဒ္ႏႈတ္ထြက္ဟဒီးစ္ေတာ္ေတြမွာပါေတာ့စဥ္းသာစဥ္းစားၾကည့္ၾကေပေတာ့...ဒါ့ေၾကာင့္ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမဆုိျပသနာတက္ၿပီ ဆိုတာန႔ဲသာသနာအတြက္ကာကြယ္တာသာသနာေစာ္ကားခံရတယ္သာသနာစစ္သာသနာစစ္္ေခါင္းစဥ္တပ္တာ..အေပၚကေရးတဲ့သူကိုေတာ့အားနာပါတယ္..

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...