Monday, April 9, 2012

အိမ္ေဆာက္သူ

By Cloud Cuckoo Land in Big Brothers & Sisters ·

အသက္ရွင္သန္ ႐ုန္းကန္ရမႈမွာ
သူ ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ
သူတို႔ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ
ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲလို႔ ေမးသူဟာ
သင္ကိုယ္တိုင္၊ သူကိုယ္တိုင္
ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနေလရဲ႕။

အသက္ရွင္သန္ ႐ုန္းကန္ရမႈမွာ
အ႐ံႈးအျမတ္တြက္ၾကရမယ္ ေျပာသူ
ရိွေနခဲ့တယ္။

ဆင္ပဲရရ၊ ဆိတ္ပဲရရ၊ ငါးပဲရရ
ငါးမရလည္း ေရခ်ဳိးျပန္ခဲ့ရတာေတြ
အသက္ရွင္သန္ ႐ုန္းကန္ရမႈမွာ
လက္လႈပ္မွ ပါးစပ္လႈပ္ရတဲ့ အလုပ္သမားနဲ႔
အစဥ္အဆက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူ အလုပ္ရွင္
အိုက္တင္ခံ ကိုယ္ပိုင္ကားစီးသူနဲ႔
ဘတ္စ္ကား တိုးေ၀ွ႔စီးသူေတြ
မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး
အသက္ရွင္႐ုန္းကန္ရမႈမွာ
အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမမ်ား
ေျမႀကီးကို တူးဆြရန္ေစခိုင္းသူနဲဲ႔
ေျမႀကီးကို တူးဆြေနရသူမ်ား
အေပၚကလူနဲ႔ ေအာက္လူ
ဟက္ဟက္ပက္ပက္ စကားအျပန္အလွန္
ေျပာေနၾကၿပီလား။

သမိုင္းဦး ကမ႓ာဦးကလူေတြ အမဲလိုက္ခဲ့တယ္။
အမဲမလိုက္တဲ့ေခတ္ ရွိလို႔လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းရွင္သန္လာတယ္။
ေခတ္တစ္ေခတ္က “ဘီး”ကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွတယ္။
ေခတ္တစ္ေခတ္က “ဘာသာစကား”ကို ဖန္တီးခဲ့တယ္။
ေခတ္တစ္ေခတ္က “ေက်းကၽြန္”စနစ္ကို ထြန္းကားခဲ့တယ္။
ေခတ္တစ္ေခတ္က “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္”ကို ရွာေဖြ႕ေတြ႕ရိွတယ္။
ထိုေခတ္ထိုကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အသက္ရွင္သန္႐ုန္းကန္ရမႈမွာ
အေပၚကလူနဲ႔ ေအာက္ကလူဆိုတဲ့စကား
ငါတို႔နဲ႔ သူတို႔ဆိုေသာ စကားမ်ား ဖံြၿဖိဳးလာခဲ့ရ။

ဟုတ္ၿပီ မိတ္ေဆြ၊
က်ဳပ္တို႔ဟာ အိမ္ေဆာက္သူေတြပဲ
က်ဳပ္တို႔ေနဖို႔အိမ္ကို က်ဳပ္တို႔ ေဆာက္ရသလို
က်ဳပ္တို႔ ခႏၶာအိမ္ေတြကိုလည္း
အသက္ရွင္သန္႐ုန္းကန္ေနသေရြ႕ ေဆာက္တည္ၾကရမယ္။
ေနဖု႔ိအိမ္ပဲ ေဆာက္ေဆာက္
ခႏၶာအိမ္ပဲ ေဆာက္ေဆာက္
အဲဒီအိမ္ဟာ ေနခ်င္စဖြယ္အိမ္ပဲ ျဖစ္ရမယ္။

ေနပါဦး... အခုေျပာတဲ့လူက ဘာလုပ္သလဲ
သူလား... သူ႕အလုပ္လား
သူဟာ လူေတြဘာေၾကာင့္ အသက္ရွင္သန္
႐ုန္းကန္ေနသင့္သလဲဆိုတဲ့ အေျဖေတြကို
ေရးသားေ၀ငွေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါက သူ႕အလုပ္လား၊ သူ႔ကိစ္ၥလား
ေမးေနတာက အဲဒါမဟုတ္ဘူး
သူ႔အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
အလုပ္ကို ေမးတာ
သူ႕စီးပြားေရး ဘာလုပ္သလဲ၊
ဒါကိုေမးတာ
သိရသေလာက္ေတာ့ ဒီလူ႔မွာ
အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ေတာင္ ရိွတာ မဟုတ္ဘူး။
ဆယ္ေပေျမတစ္ကြက္ေတာင္ မပိုင္ဘူး။

ဗ်ာ... သူလား
သူ အိမ္ေဆာက္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ပါတယ္။
ခန္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ အိမ္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
သာမန္လူေတြ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္မ်ဳိးေပါ့။
ကိုယ္ပိုင္ကားစီးသူေတြရဲ႕ အိမ္မ်ဳိး
သူ မေဆာက္တတ္ပါဘူး။
ဘတ္စ္ကားတိုးေ၀ွ႕စီးသူေတြရဲ႕ အိမ္မ်ဳိးသာ
သူ ေဆာက္တတ္ပါတယ္။
သူ အခြန္မွန္မွန္ေဆာင္ရဲ႕လား။
အေႂကြးကင္းရဲ႕လား။
အလွဴဒါနျပဳတတ္သူလား။
မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြအေပၚ ေကာင္းရဲ႕လား။
သူဟာ  အိမ္ေဆာက္သူဆိုေတာ့
အိမ္ေဆာက္သူတစ္ေယာက္မွာ ရိွသင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ရိွရဲ႕လား။
က်ဳပ္ေမးတာေတြကို ေျဖစမ္းပါ။

အိမ္ေဆာက္သူ တစ္ေယာက္မွာ
ရိွသင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး
ပုရြက္ဆိတ္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး
ပင့္ကူရဲ႕ စိတ္ဓာတ္မ်ဴိးေတာ့ ရိွပါတယ္။
သူတို႔အိမ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္လည္း
မညည္းမညဴဘဲ သူတို႔အိမ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္
ျပန္ေဆာက္တတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ရိွပါတယ္။

ကမ႓ာျမေပၚေရေတြ လႊမ္းလိုက္ မီးေတြေလာင္လိုက္
ကမ႓ာအႀကိမ္ႀကိမ္ပ်က္ၿပီး ကမ႓ာျပန္ျပဳ
သမိုင္းေခတ္အႀကိမ္ႀကိမ္
ဘ၀အႀကိမ္ႀကိမ္
အခ်ိန္ကာလရွည္လ်ား ဘ၀ရွည္လ်ားခဲ့ၿပီဆိုေတာ့
ဒီရွည္လ်ားမႈက ေလးတြဲ႕ၿပီး
ညိႇဳးႏြမ္းသြားသလား။
ပန္းေတြ ျပန္ပြင့္လာ ျပန္လန္းဆန္းလာသလို
ေရေတြ ၾကည္လင္ ေအးျမေနသလို
ဘ၀ဟူသည္ ျပန္ပြင့္လာ ျပန္လည္လန္းဆန္းလာရေပလိမ့္
ျပန္လည္ၾကည္လင္လာ
ျပန္လည္ ေအးျမလာရေပလိမ့္
ဘ၀အဓိပၸာယ္ ညိႇဳးႏြမ္းမသြားဘူး။
ယေန႔ေခတ္ ညိႇဳးႏြမ္းမသြားဘူး။
အျခားေသာအရာေတြ ညိႇဳးႏြမ္းမသြားဘူး။

ဟုတ္ၿပီ ဒီစာသားေလးေတြ
ေစ်းထဲသြားၿပီး ေ၀ငွလိုက္ပါဗ်ာ။
အသုဘမွာ ေ၀ရင္လည္း အက်ဳိးရွိပါတယ္။
လူစည္ကားရာ လမ္းဆံုလမ္းခြမွာလည္း
ေ၀လိုက္ပါ။
“ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနစရာအိမ္ေကာင္းေကာင္း မရိွလည္း သူတစ္ပါးအိမ္ ငွားေနရတဲ့
အိမ္ငွားျဖစ္လည္း
မလြဲဧကန္ပိုင္ဆုိင္ေနရေသာ
ကိုယ့္ခႏၶာအိမ္ကိုေတာ့ ေကာင္းမြန္စြာ
တရားမွ်တစြာ တည္ေဆာက၊္ၾကပါစို႔”
မ်က္မျမင္ဒုကိၡတတစ္ေယာက္ဟာ
တစ္ေလာကလံုးၾကားေလာက္ေအာင္
ေအာ္ေျပာေနေလရဲ႕။ ။

Written by ထြန္းေ၀ျမင့္
Teen မဂၢဇင္း


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...