Friday, April 27, 2012

အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ~ (၂) :ပါရဂူ


by Zay Ya on Thursday, April 26, 2012 at 11:27am 

အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ~ (၁) မွ အဆက္ ~


အျပင္အပ က အေႏွာင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ အျပင္အတြင္းက အေႏွာင္အဖြဲ႕လည္း ရွိေသးသည္။ စိတ္ဓာတ္ ေပ်ာ့ညံ့ျခင္းသည္ အတြင္း အေႏွာင္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ အစ ပထမတြင္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း လမ္းမေပၚတြင္ ေလ်ာက္သြားရန္ လိုလားေသာ သူသည္ မိမိ မသိဖူး၊ မၾကံဳဖူးေသာ လမ္းျဖစ္၍ ထိတ္လန္႔ စိုးရိမ္စိတ္ ေပၚလာတတ္သည္။


ခရီးသည္ေပါင္း မ်ားစြာ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ကို အားကိုးလ်က္ အမိုက္ေမွာင္ထဲ ခုန္ဆင္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား ဥာဏ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပထမ တန္းစား လုလင္မ်ား ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကို မ်က္ကန္း ယံုၾကည္သူ ဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိသနည္း။

သို႔ေသာ္လည္း မိမိ အေတြ႕အၾကံဳ အရ ေျပာရမည္ ဆိုလ်ွင္ အမိုက္ေမွာင္ထဲ တြင္ ခုန္ဆင္းရန္ အတြက္ အနည္းငယ္ မ်ွပင္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ မေနသင့္ေပ။ လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ယင္းကဲ့သို႔ အမိုက္ေမွာင္ထဲ ခုန္ဆင္း ေနၾကသည္။ ေဒလီ ႏွင့္ ကာလ ကတၱား လမ္းမ်ား ေပၚ၌ ႏွစ္စဥ္ နွစ္တိုင္း လူေပါင္း မည္မ်ွ ေမာ္ေတာ္ကား ႏွင့္ ဓာတ္ရထား တိုက္၍ ေသကုန္ၾကသနည္း။ ယင္းကို ၾကည့္လ်က္ မိမိတို႔၏ အိမ္မွ လမ္းေပၚ ထြက္ျခင္း သည္လည္း ေျပာရလိမ့္မည္။ ကိုယ့္အိမ္ထဲတြင္ ကိုယ္ေနေသာ္လည္း မည္မ်ွ စိတ္ခ် ရသနည္း။ ငလ်င္ လႈပ္သည့္ အတြက္ အိမ္အမိုး ႏွင့္ နံရံမ်ား ျပိဳက်ျပီး လူေပါင္း မည္မ်ွ ေသဆံုး သြားၾကသနည္း။ မီးရထား ေမွာက္သည့္ အတြက္ လူအမ်ား ေသဆံုး ၾကရေသာေၾကာင့္ မီးရထားႏွင့္ ခရီး မသြားရ ဘူးလား။

ထိုေန႔က ဆီလီဗိုရီ မွ ကာလကတၱား သို႔ ေလယာဥ္ ႏွင့္ သြားရမည့္ အေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား အတူ စီးလာေသာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္က "ကၽြႏ္ုပ္လည္း ေလယာဥ္ပ်ံ ႏွင့္ ေတာ့ သြားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလယာဥ္ပ်ံ စီးရမွာ ေၾကာက္ေန တယ္" ဟု ေျပာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္က ျပန္ေျပာလိုက္သည္။ "ဘာျဖစ္လို႔ ေၾကာက္ရတာလဲ။ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚက က်တဲ့ သူေတြ ဟာ ေယာဂီေတြ ေသ သလို ေသၾကရတယ္။ ဘယ္သူမွ ေျခလက္ အဂၤါ ပ်က္ျပီး အသက္ရွင္ က်န္ေနတယ္လို႔ မရွိဘူး။ ပြဲခ်င္းျပီး ေသ သြား ရတယ္။"

ကၽြႏ္ုပ္၏ အေဖာ္သည္ ေယာဂီ ေသသလို ေသဖို႔ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ မရွိေပ။  ကၽြႏ္ုပ္က ေျပာျပရျပန္သည္။ "ေလယာဥ္စီးတဲ့ သူေတြ အားလံုး ေလယာဥ္ပ်ံ ေပၚက က်ျပီး ေသၾကရသလား၊ ေသတဲ့ လူေတြ အေရအတြက္ အလြန္ နည္းတယ္။ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္ ေလာက္ ပဲ ရွိလိမ့္မယ္။ တစ္သိန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္သာ ေသဖို႔ ၾကံဳလာတယ္ ဆိုရင္ မိတ္ေဆြက ၉၉၉၉၉ ေယာက္ကို ထားခဲ့ျပီး ဘာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ေနခ်င္ရ တာလဲ"

ကၽြႏ္ုပ္ေျပာသည္ကို ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သေဘာေပါက္ သြားပံု ရသည္။ ဗာဂဒို ဂရာ ေလဆိပ္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ ေလေၾကာင္း ခရီး ျဖင့္ လာခဲ့ၾကရာ ႏွစ္နာရီေလာက္ အၾကာတြင္ ကာလကတၱား သို႔ ေရာက္ရွိ လာၾကသည္။

ေလယာဥ္ ေပၚတြင္ ေဘးဘက္ရွိ ျပတင္းမွ ကမၻာေလာကကို ၾကည့္ရွဳေသာ္လည္း ေက်နပ္ အားရျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေလသူရဲ ၏ အနီးသို႔ သြားလ်က္ ၾကည့္ရွဳရန္ ၾကိဳးစား အားထုတ္သည္။ ေလယာဥ္ ေပၚတက္လာျပီး သည့္ေနာက္၌ သူ၏ အေၾကာက္အရြံ႕သည္ ဘယ္ေရာက္ သြားသနည္း။

ထိုနည္း အတိုင္းပင္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း လမ္းမ ေပၚတြင္ ေျခမခ် ခင္ အခ်ိန္၌ အေတြ႕အၾကံဳ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ အိမ္က ထြက္ေျပးၾကေသာ လူေပါင္း သိန္းသန္း မ်ားစြာ ထဲတြင္ ထမင္း မစားရေသာေၾကာင့္ ေသသြားသူ လူ ဘယ္ ႏွစ္ေယာက္ ရွိသနည္း။ တစ္ခါတစ္ရံ အခက္အခဲ ေတြ႕ခ်င္ ေတြ႕လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္  ယင္းအခက္အခဲမွာ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာျခင္း ဟင္း အမယ္ ထဲတြင္ ဆားခတ္သလို ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာသူ ၏ လမ္းသည္ ပန္းခင္းေသာ လမ္း မဟုတ္ေစကာမူ လက္ကမ္းမည္သူ မ်ား ေနရာ အႏွံ႕အျပား ၌ ရွိေနသည္ ဟူ၍ နားလည္ ထားရမည္။ ယင္းကမ္းေသာ လက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ၏ လက္မဟုတ္ေပ။ လူသား ၏ လက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

လူသား ၏ ယေန႔ ကိုယ္က်ိဳး၊ ကိုယ့္စီးပြား ၾကည့္ေလ့ ရွိသည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ၾကည့္လ်က္ လူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့သည့္ အေၾကာင္းကို ျဖန္႔ျဖဴး ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူစိမ္း တစ္ရံဆံ တစ္ျပည္ရပ္ျခားက ပုဂၢိဳလ္ကို ဘုရားသခင္ အျဖစ္ႏွင့္ အကူအညီ ေပးရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္လာသူမွာ လူသား စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္သည္ သူစိမ္းတစ္ရံဆံ ျဖစ္လာေလ ထိုသူ၏ အေပၚ ၌ ေထာက္ထားငဲ့ညွာမႈ မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ဘာသာစကား ကို နားမလည္သူ တစ္ေယာက္ မိမိတို႔ ေဒသ ေရာက္ သြားလ်ွင္ ထိုေဒသက လူမ်ားသည္ ထိုသူအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အကူအညီ ေပးဖို႔ရန္မွာ မိမိတို႔ ၏ ဝတၱရား ျဖစ္သည္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ ယူဆ ထားၾကသည္။

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္ကို ေသလြယ္ ေပ်ာက္လြယ္ ဟူ၍ ထင္မွတ္ ယူဆၾကမည္ ဆိုလ်ွင္ မွန္မည္ မဟုတ္ေပ။ လူ႕အသက္သည္ ေသခဲေသာ အရာ ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ထဲတြင္ သေဘာၤပ်က္သြားေသာ အခါ ပ်ဥ္ျပားတစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ အသက္ရွင္ သြားသူမ်ား အမ်ား အျပား ရွိသည္။ အသက္ကယ္ သေဘၤာမ်ားလည္း ေရာက္လာ ေပလိမ့္မည္။ ေတာနက္ ထဲတြင္လည္း လူတို႔ကို အကူအညီေပးရန္ အတြက္ မိမိတို႔၏ အသိဥာဏ္မွ တစ္ပါး အျခားလူမ်ားလည္း ေရာက္ရွိ လာေပလိမ့္မည္။

အမွန္မွာ လူသား ၏ စိတ္ဓာတ္သည္ တိုးတက္မႈ ရွိလာသည္ ျဖစ္၍ အသက္အႏၱရာယ္ သည္ လြယ္လြယ္ ကူကူႏွင့္ ေရာက္ရွိ မလာႏိုင္ေပ။ မိမိ၏ ျမိဳ႕ကို စြန္ခြာ ထြက္သြား ၾကည့္စမ္းပါ။ ျမိဳ႕ေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက လက္ကမ္းဖို႔ ရန္ အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေန သည္ ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာက ေစာင့္ၾကိဳ ေနၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ တစ္ကိုယ္တည္း မဟုတ္ေပ။ ေျခမဲ့ လက္မဲ့ မဟုတ္ေပ။

မိမိ၏ ေပ်ာ့ညံ့ေေနေသာ စိတ္ဓာတ္ကို စြန္႔ပယ္ ပစ္လိုက္ပါ။ ကမၻာေလာက ကို အႏိုင္ရရွိလာေပလိမ့္မည္။ ကမၻာေလာကရွိ မည္သည့္ ေနရာ ဌာန ကို မဆို သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ မရွိဘဲႏွင့္လည္း သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ရဲဝံ့စြန္႔စားမႈ ရွိဖို႔သာ လိုသည္။ အျပင္ထြက္ ဖို႔သာ လိုသည္။ သူရဲေကာင္း ကဲ့သို႔ ေသျခင္းတရားကို ရယ္ပစ္လိုက္ဖို႔သာ လိုသည္။ ေသျခင္းတရား ေရာက္ လာႏိုင္သည္ ဆို လ်ွင္ ေသျခင္းတရား ထက္ ၾကီးက်ယ္ေသာ အျခား မည္သည့္ အရာ ရွိဦးမည္နည္း။ ေသျခင္းတရားသည္ မည္သည့္ ေနရာ ၌ ေနေန ေရာက္ရွိ လာႏုိင္သည္။

လူသည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းကိုလည္း ရင္ဆိုင္ ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ေျခေသၤ့ကို အမဲလိုက္ရန္ သြားေသာ သူသည္ အကယ္၍ ထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ ဆိုလ်ွင္ ေရွ႕သို႔ ေျခလွမ္း တိုးသြားရန္ လိုအပ္ပါသေလာ။ အကယ္၍ အနာဂတ္ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ သည္ အသက္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ ႏုေသးသည္ ~ နည္းေသးသည္ ဆိုလ်ွင္ ပထမ ဦးစြာ အနီး အပါး ၌သာလ်ွင္ ပ်ံသန္း ၾက သည္။

ဦးစြာ ပထမ ပ်ံသန္းမႈ ျပဳရာ၌ အိမ္မွ ေငြေၾကး အနည္းငယ္ ရရွိႏိုင္သည္ ဆိုလ်ွင္ ယူစရာ မလိုဟူ၍ မေျပာလိုေပ။ သို႔ရာတြင္ အိမ္က ေပးေသာ ေငြေၾကးကို သံုးစြဲလ်က္ ပထမတန္းစား သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ တန္းစား ခရီးသည္ ျဖစ္မလာေပ။ ေျခသလံုး အိမ္တိုင္ ခရီးသည္ သည္ မိမိ၏ အိတ္ကို အားကိုး အားထား မျပဳဘဲ မိမိ ၏ အသိဥာဏ္၊ မိမိ ၏ လက္ရံုး ၊ မိမိ ၏ စြမ္းအားကိုသာ အားကိုး အားထား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ မိမိ ၏ အိမ္က ယူလာေသာ ေငြေၾကးသည္ ဘယ္ႏွစ္ရက္ အထိ ခံမည္နည္း။ ေနာက္ဆံုး တြင္မူ မိမိ၏ အသိဥာဏ္ ႏွင့္ မိမိ ၏ အားကိုးသာ လ်ွင္ အားကိုး အားထားရာ ျပဳရေပလိမ့္မည္။......။

...............
April 27th 2012 at 12:30 AM
......................
http://zayya.wordpress.com/
http://zayya.blog.com/
......................

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...