Wednesday, April 25, 2012

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းလႊဲဖို႔ “ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” ရဲ႕အေရးကို ဝါဒျဖန္႔လာျပန္ၿပီ


by Lwin Aung Soe on Thursday, April 26, 2012 at 12:00pm 


“ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတာ ျပည္ပ မြတ္စလင္ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ေသြးထိုး ေျမွာက္ပင့္ ပံ့ပိုးမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္ ဖ်က္ဆီးခ်င္တဲ့ ဘဂၤလာဒက္ရွ္ႏိုင္ငံက ကုလားေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ မြတ္စလင္ ဘာသာ ကိုးကြယ္မႈနဲ႔လည္း မဆိုင္ပါဘူး။

ဒီေလာက္ထိ သိသာကြာျခားေနရာမွာ အဲဒီ “ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” ကို အားေပးေထာက္ခံသူမွန္သမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ ပ်က္စီးေအာင္ အားေပး လႈံ႔ေဆာ္သူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ရွိကိုရွိရမယ့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း တာဝန္ရွိတဲ့ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို မထိန္းသိမ္းခ်င္သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ အေျမာ္အျမင္ မထားသူ အက်ဳိးစီးပြား မလိုလားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲထြက္သြားေအာင္ လမ္းဖြင့္ ႀကိဳးပမ္းေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ နာမည္ႀကီးလိုမႈ၊ အခြင့္အေရး ရလိုမႈ၊ လာဘ္လာဘ ရလိုမႈ ဆိုတဲ့ မိမိတို႔ ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ၿပီး တမ်ဳိးသားလံုး၊ တႏိုင္ငံလံုးကို လူမ်ဳိးျခား က်ဴးေက်ာ္သူေတြရဲ႕လက္ကို ဝကြက္အပ္ရဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္သူေတြဟာ အနာခံ၊ အမုန္းခံ၊ အေသခံ လုပ္ေပးမယ့္သူေတြကို ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္ အားေပးတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေဒသတခုကို က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အႀကီးအကဲ ခန္႔ေပးေတာ့မလိုလို ကတိေတြနဲ႔ မက္လံုးေပး ေျမွာက္ပင့္ထားၿပီး တကယ္တမ္း ရလာတဲ့အခါ ကတိေပးခံထားရသူေတြ အားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ႀကိဳးကိုင္သူေတြကပဲ ေနရာယူ ခ်ယ္လွယ္တတ္ၾကပါတယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္လာတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အျခား ဥပေဒ အသီးသီးကို ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ အႀကံဳးဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ဥပေဒနဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာ တားဆီးဖယ္ရွားဖို႔ ျမန္မာအစိုးရမွာသာ လံုးဝ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေထာက္ခံ အားေပးဖို႔ ပါဝင္ၾကရပါမယ္။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လည္း က်ရာ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” သာမက အျခားနည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္ခ်င္သူ မွန္သမွ်ကိုလည္း ေနာင္ေခတ္အဆက္ဆက္ တားဆီးႏိုင္ဖို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္တိုင္းက လက္ဆင့္ကမ္း တာဝန္ယူၾကရပါမယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” ရဲ႕အေရး ဆိုၿပီး ဝါဒျဖန္႔ လႈံ႔ေဆာ္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ ျမန္မာ့အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ငဲ့ညွာၿပီး မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အျမန္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းသင့္ပါတယ္။ မရပ္ဆိုင္းဘဲ ပိုမို အတင့္ရဲလာလာရင္ ျပည္သူလူထုက ၿငိဳျငင္မုုန္းတီးၿပီး ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္လာမွာကို ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္သလို ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ အေရးယူမႈေတြကို ခံလာရေစဖို႔ အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ရွိလာႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီ “ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ” ရဲ႕အေရးဟာ ယုတၱိမတန္၊ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ ဘယ္ေတာ့မွ မရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုပဲ ထပ္တလဲလဲ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာဟာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးက အမ်ဳိးသားေရး လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္လာမွာကို မျဖစ္ေစရေအာင္ ဟန္႔တားဖို႔၊ ပ်က္စီးေစဖို႔၊ လမ္းလႊဲဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

“ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြ”နဲ႔ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္သူတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈေတြကို အပ်က္အစီး မခံႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအာရံု ေျပာင္းလဲတာမ်ဳိး အျဖစ္မခံႏိုင္ပါဘူး။ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈအေပၚ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူအားလံုးကို ေသြးခြဲတာမ်ဳိး လံုးဝ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာလိုက္ပါမယ္။

လြင္ေအာင္စိုး
၂၅-၄-၂ဝ၁၂

  1 comment:

 1. ဟုတ္ပါ့ ဘယ္တံုးကမွမႀကားဖူးတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူေတြက

  သူတို့ပဲျမန္မာျပည္မွာေနခဲ့တာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာျပီးသလိုလိုနဲ့

  သတင္းလွြင့္ေနလိုက္တာ သူတို့သာတကယ္ဒီေလာက္နွစ္ေပါင္း

  မ်ားစြာႀကာေအာင္ေနခဲ့ရင္ သူတို့ရဲ့လူျမိဳသာသနာေႀကာင့္ ဒို့ျမန္မာ

  ေတြကုလားျဖစ္တာႀကာေပါ့...ရိုဟင္ဂ်ာေတြ

  ဒို့ေျမေပၚကခ်က္ခ်င္းထြက္သြားပါ။

  ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...