Saturday, October 11, 2014

ထြန္းၾကိဳင္ပံုျပင္ (မင္းဒင္)


(၁)
လြန္ခဲ့ေသာစက္တင္ဘာလ။ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း ေကာ့ေတာင္ကၽြန္း ျဗိတိန္စံုတြဲ အသတ္ခံရမွဳ၌ ျမန္မာ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား လူသတ္ တရားခံအျဖစ္စြဲခ်က္တင္ခဲ့ရာ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေဝဖန္ေထာက္ ျပသံမ်ားဆူညံစြာ ထြက္ေပၚ လာေန၏။ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွဳ အလြဲေပါင္းမ်ားစြာအနက္ စကားျပန္လက္မွတ္ မရွိသူ ျမန္မာ ျပည္ေပါက္ဟု ဆုိေသာ ဆူရတ္ဌာနီျမိဳ႕မွ စကားျပန္ႏွစ္ဦးကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္း သည္လည္း အေၾကာင္းတရပ္ အျဖစ္ပါဝင္ေနသည္။

စြပ္စြဲခံရေသာျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦး၊မွဳခင္းက်ဴးလြန္ပံုကုိ လက္ေတြ႔သရုပ္ေဖာ္ျပသေစရာ၌၊ အဆုိပါစကားျပန္ႏွစ္ဦးသည္ လုိသည္ထက္ပုိ၍ တက္ၾကြေနၾကျပီး မူမမွန္ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကုိေထာက္ျပလာၾကသည္။ယင္းစကားျပန္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ထိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႔အမွတ္အသားပါ အကႌ်ကိုဝတ္ဆင္ထားသည္ကုိပင္ေတြ႔ရွိရ၏။
ထုိအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္စကားစပ္မိသည့္အခါ သူက “ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ထြန္းၾကိဳင္ေတြအမ်ားၾကီးပါပဲဗ်ာ”ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကုိျပဳခဲ့ရာ၊က်ေနာ္ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ က်ေနာ့္လက္ တစ္ကမ္းမွထြန္းၾကိဳင္မ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသအႏွံ႔အျပား၌၊တြင္က်ယ္ေနၾကေသာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔၏အေၾကာင္းျခင္းရာသည္၊ က်ေနာ့္စိတ္အစဥ္ တြင္အစီအရီဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ နယ္ခ်ဲ႕ျဗိတိသွ်တုိ႔သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္က အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိ၊ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ကင္ေပတုိင္စကားျပန္၊ စစ္အစုိးရ လက္ထက္မ်ားတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးတုိ႔ကုိျပန္ေျပာင္း သတိရဖြယ္ျဖစ္ေလ၏။

(၂)
ကုိယ့္တုိင္းကိုယ့္ျပည္မွာ ေရမၾကည္ျမက္မႏုေလသည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ေအာက္၊ အေၾကအညာတဝွမ္းမွ၊မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ ျမန္မာတုိ႔ သည္ ယုိးယားတည္းဟူေသာထုိင္းေျမသုိ႔ တစ္ဝမ္းတစ္ခါးအလို႔ငွာေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ ေက်ာ္မွ်ရွိခဲ့ျပီ။ အထူးသျဖင့္ဗမာျပည္တြင္ စစ္အစုိးရအာဏာရယူခဲ့ေသာ (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလ်ားမွ ထုိင္း ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာၾက သည့္ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အေရအတြက္မွာေၾကာက္ခမန္းလိလိရွိခဲ့သည္။
စာရင္းအတိအက် ေကာက္ယူရႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ခန္႔မွန္းေခ်အားျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ထုိင္းတႏုိင္ငံလုံးတြင္လက္ရွိအေနအထားအားျဖင့္ ျမန္မာ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရစုစုေပါင္း သံုးသန္းေက်ာ္ဟုဆုိသည္။
၁၉၈၈မတုိင္မီအခ်ိန္မတုိင္မီကမူ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားမွာ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ကရင္ ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္း(ေကာ့ေသာင္း၊ေရး၊ဘိတ္၊ထားဝယ္)စသည့္ေဒသတုိ႔မွ အေရအတြက္အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာျဖစ္ ေသာ္ျငား၊တစတစ ျမန္မာျပည္အထက္ေအာက္ျမိဳ႕ရြာတုိင္းမွလုိလို ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္အလံုးအရင္း ေရာက္ရွိလာၾက၏။
ေရာက္ရွိလာသူအမ်ားစုကား လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္အားေကာင္းေမာင္းသန္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသကဲ့သုိ႔ အမ်ားစုကား အေျခခံပညာခ်ဳိ႕တဲ့ၾကရွာ သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ကာလေဒသပေရာဂကုိ မွန္ကန္စြာနားလည္သိရွိသူအလြန္တရာနည္းပါးသည္။ျမန္မာျပည္ႏွင့္ႏွဳိင္းစာလွ်င္ အတန္ငယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေနသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏အေျခအေနကုိ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ၾကရင္း၊ေနရာေဒသအသစ္မွာက်ီးကန္းေတာင္းေမွာက္ျဖစ္ၾကရသည္။ ဘာသာစကားမတူညီမွဳေၾကာင့္ေယာင္နနျဖစ္ၾကရ၏။ ထုိင္းပုလိပ္တုိ႔၏နည္းမ်ဳိးစံု၊ ပုဒ္မမ်ဳိး အေၾကာင္းျပေငြညွစ္မွဳ၊ ထုိင္းအလုပ္ရွင္တုိ႔၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမွဳမ်ဳိးစံုကုိ ခါးစည္းခံၾကရသည္ ။ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္မ်ားၾကံဳေတြ႔ေနသည့္၊ ဒုကၡမ်ဳိးစံု၏ျမစ္ဖ်ားခံရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ အနက္၊ထြန္းၾကိဳင္တုိ႔၏အခန္းက႑သည္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေနသည္။

(၃)
ထြန္းၾကိဳင္အမ်ားစုမွာ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ အေရာက္ေစာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္၍ထုိင္းစာ၊ထုိင္းစကားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ေရးတတ္ေျပာတတ္ၾက ၏။ေက်ာင္းေနပညာေရးအေျခခံဆယ္တန္းခန္႔အထိ တတ္ေျမာက္ေလ့ရွိသည္။ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔သည္ ထုိင္းေရာက္ဗမာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ စိတ္ေနစရုိက္ႏွင့္အားနည္းခ်က္မ်ဳိးစုံကုိ အူမေခ်းခါးမက်န္သိ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ထိုင္းသူေဌး၊ ထုိင္းပုလိပ္ တုိ႔၏ လူယံုမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ မည္သူ႔ထံတြင္ အလုပ္သမားဘတ္ရွိမရွိ၊ ပတ္စပုိ႔ရွိမရွိ၊ ေငြေၾကး စုေဆာင္းမိျခင္းရွိမရွိ၊ မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ေနသည္၊စသည့္အခ်က္အလက္မ်ဳိးစံုကုိ သိေနၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ ထုိသူတုိ႔ကုိလက္ကတံုးေတာင္ေဝွးအျဖစ္ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ထုိင္း ရဲတုိ႔ကုိ ဝင္ေငြေကာင္းေစသည္။ထုိင္းသူေဌးတုိ႔နည္းမ်ဳိးစုံအႏိုင္က်င့္ခြင့္ရၾကသည္။
ထုိင္းပုလိပ္မ်ား၊ ဗမာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔ကုိ ေနရာအခ်ိန္မေရြး ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထြန္းၾကိဳင္တေယာက္ေယာက္ပါလာတတ္သည္ျဖစ္ရာ ငယ္သည့္အမွဳၾကီး ေအာင္၊ၾကီးသည့္ အမွဳ ကိုယ္က်ဳိးနည္းေအာင္ အျမဲတေစေစာင္မၾကည့္ရွဳတတ္ၾကသည္။ “မင္းမွာပတ္စပုိ႔ရွိတာမွန္တယ္။ ဝါ့ပါမစ္က သူေဌးနာမည္မတူဘူး၊ ပုလိပ္ေတာင္းတဲ့ေငြမေပးရင္ မင္းေထာင္က်မွာ”၊ “မင္းပါ့စပုိ႔နဲ႔ဝါ့ပါမစ္က သက္တမ္းကုန္ေနျပီ၊သူတုိ႔ေတာင္းတာ မေပးရင္ မင္းကုိဗမာျပည္ျပန္ပုိ႔မွာ၊ျပန္မပုိ႔ခင္ အခ်ဳပ္ထဲ မွာႏွစ္လေနရမယ္” “ဘတ္ငါးရာနဲ႔ဘယ္ရမလဲ၊အနည္းဆံုးသံုးေထာင္ေတာ့ေပးရ မယ္” “မင္းတုိ႔အာစီယံေသာက္တာ ရဲကသိေနတယ္၊ ဘတ္တစ္ေသာင္းမေပးရင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမွဳနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ဆယ္ႏွစ္အထိ က်မွာ” စေသာျခိမ္းလံုးေျခာက္လံုးတုိ႔မွာ ထြန္းၾကိဳင္တုိ႔၏လက္သံုးစကားမ်ားျဖစ္၏။
ထုိ႔အတူထုိင္းအလုပ္ရွင္သူေဌးတုိ႔၊ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္အားခမရွင္းေပးႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ “မင္းတုိ႔သူေဌးကုိ ဘာမွလုပ္ လို႔ မရဘူး။သူေဌးက ရဲကုိလက္တုိ႔လုိက္ရင္ မင္းတုိ႔တဖြဲ႔လုံး အခ်ဳပ္ထဲေရာက္ကုန္မွာ” ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထုိင္းသူေဌးဘက္မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ၾက သူမ်ားမွာလည္းထြန္းၾကိဳင္တုိ႔သာျဖစ္သည္။ရာဘာေစးျခစ္ရင္း မစားရက္မေသာက္ရက္ ျခိဳးျခံစုေဆာင္း ထားေသာ ဗမာအလုပ္သမားတုိ႔၏ေရႊထည္ေငြေၾကးတုိ႔ ထုိင္းလူဆုိးဓားျပတုိ႔လက္ဝယ္သုိ႔ ေရာက္ေအာင္ သတင္းေပး လက္ေထာက္ ခ်သူမ်ားမွာလည္း အသားထဲကေလာက္ထြန္းၾကိဳင္တုိ႔ျဖစ္၏။ ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔၏ယုတ္မာရက္စက္မွဳမ်ားကုိ မခံစားႏိုင္ သည့္အဆံုး ဗမာေရြ႕ ေျပာင္းအလုပ္သမား နာက်ည္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ရက္စက္ျပင္းထန္စြာလက္စားေခ်သတ္ျဖတ္ခံရမွဳမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ခဲ့ ဖူး ေလျပီ။

(၄)
လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က ဖူးခက္ျမိ႕မရွိက်ေနာ့္ေစ်းဆုိင္ကုိထုိင္းပုလိပ္ဝင္ေမႊရာ၊ ထုိင္းပုလိပ္တုိ႔သည္ မည္သည့္ပစၥည္းကုိ အေၾကာင္းျပ ဖမ္းဆီးရ ေကာင္းမွန္းမသိ၊ နေဝတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေနလ်က္ရွိရာ၊ေဘးမွာ အဆင္သင့္ပါလာသူတစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ဦးခ်ိန္တီလ်က္ဆားသည္ တရားမဝင္ေဆးဝါးစာရင္း ဝင္ရေတာ့သည္။ ယုဇနလက္ဖက္သည္ ေထာင္ဒဏ္ထုိက္သင့္ေသာ၊ တရားမဝင္စားေသာက္ကုန္ျဖစ္ ရေတာ့၏။ သူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ဘီယာဖုိး ဘတ္ငါးေထာင္မွ်ျဖင့္ျပီးရမည့္ကိစၥသည္၊ ထိုင္းပုလိပ္ေတာင္းခံသည့္အတုိင္း ဘတ္သံုးေသာင္း ကုန္မွသာ ဆံုးခန္းတုိင္ခဲ့၏။ ထိုသူသည္ က်ေနာ္မ်က္ႏွာကုိေစ့ေစ့မၾကည့္၊ ထုိင္းစကားကိုတြင္တြင္ေျပာရင္း ထုိင္းလူမ်ဳိး ဟန္ဇြတ္ဖမ္းထားေသာ္ျငား သူ႔လက္ဖ်ံေပၚက ေဆးမွင္ေၾကာင္ရုပ္မွဗမာစာလံုးတုိ႔သည္ သူသည္ဗမာထြန္းၾကိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း အထင္ အရွားေဖာ္ျပေနသည္။
မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းကလည္း ဖူးခက္ျမိဳ႕ပါေတာင္ကမ္းေျခတြင္ က်ေနာ့္အလုပ္သမားတစ္ဦး၊ ထုိင္းပုလိပ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေသာ ျပႆ နာတစ္ရပ္တြင္လည္း၊ ထြန္းၾကိဳင္စာရင္းဝင္ ဗမာတစ္ဦး၏ ကုလားဖန္ထုိးမွဳေၾကာင့္၊ ထုိင္းပုလိပ္က ဘတ္ငါးေသာင္းအထိေတာင္းခံခဲ့ရာ၊ ကုိယ္တုိင္ဝင္ရွင္းမွသာ ဘတ္သံုးေသာင္းျဖင့္ေစ်းတည့္ေျပျငိမ္းခဲ့ရသည္။
ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔ကား ႏွစ္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားတင္ပုိ႔မွဳစာခ်ဳပ္ (MOU) ပြဲစား၊ ပတ္စပုိ႔ပြဲစား၊ အလုပ္သမားလက္မွတ္ (ဘတ္)ပြဲစား၊ ေငြလဲႊ သူ၊ အလုပ္ရွင္လူယံု၊ လမ္းေဘးရုိတီေရာင္းသူစသည္ျဖင့္ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးယူကာ၊ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တုိင္ေအာင္လံထူေနၾကဆဲျဖစ္၏။ ထုိင္းႏုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမွဳ တုိက္ဖ်က္ေရးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ မွတ္ခ်က္အရထုိင္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တရားခံတဝက္ နီးပါးသည္ လူစားထုိးခံရ သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆုိပါသည္။ အခ်ဳိ႕ျပစ္မွဳမ်ားတြင္ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိ အမွဳႏွင့္ လံုးဝဆက္စပ္ ပတ္သက္ျခင္း မရွိျခင္းပဲ၊ဓားစားခံအျဖစ္ ထုိးေကၽြးခံရသည့္ လူမသိသူမသိျဖစ္ရပ္တုိ႔မ်ားစြာရွိေနမည္မွာေသခ်ာလွေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ဗမာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား မ်ား သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲခံရျပီး လက္သည္မေပၚ၊ မည္သည့္တရားရံုးသုိ႔မွ် တင္ပုိ႔တရားစြဲဆုိ ႏိုင္မွဳ မရွိျခင္း တုိ႔တြင္လည္း ဗမာထြန္းၾကိဳင္ တုိ႔၏ပေယာဂမကင္းေခ်။
ေခတ္ေဟာင္းကမူ၊ ထြန္းၾကိဳင္အမ်ားစုသည္ ဘန္ေကာက္ျမန္မာသံရံုးႏွင့္လည္း အဝင္အထြက္အကၽြမ္း တဝင္ရွိတတ္ၾကသည္။ေခတ္ ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းေနျပီဆုိသည့္ လက္ရွိကာလ၌ထြန္းၾကိဳင္တုိ႔ ဘန္ေကာက္ သံရံုးတြင္ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ထားႏုိင္ထားျခင္းရွိမရွိ၊ ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။ ထြန္းၾကိဳင္တုိ႔၏ အခန္းက႑ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေရး၊ ထုိင္းေရာက္ဗမာအလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမွဳရွိေရးတုိ႔ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အထူးဥပေဒတစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မွဳမွ စကားျပန္ ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔က မီးေမာင္းထုိးျပေနေလျပီ။
ထုိစကားျပန္ ထြန္းၾကိဳင္ ႏွစ္ဦးအနက္မွတစ္ဦးဆုိ လွ်င္ ျမန္မာသံရံုးကိုယ္စားလွယ္ျမန္မာေရွ႕ေနကုိပင္ ထုိင္းရဲတုိ႔ေရွ႕တြင္ “ခင္ဗ်ားဟာ က်ေနာ္တုိ႔ အေၾကာင္းမီဒီယာေတြ၊ သတင္းဌာနေတြကို တင္ေနေျပာေနတဲ့ သူဆုိတာလား” ဟုပင္ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေမးခြန္းထုတ္သည္အထိ အတင့္ရဲအားစမ္းလာၾကသည္။ စြပ္စြဲခံရသူျမန္မာလူငယ္တုိ႔ကုိ ရုိက္ႏွက္စစ္ေဆးရာတြင္ ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔ပါဝင္သည့္ သတင္းမ်ားပလူပ်ံ လ်က္ရွိ သည္ကုိ ထုိင္းရဲတုိ႔အားကုိးျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာတုန္႔ျပန္လိုဟန္ရွိ၏။ အဆုိပါထြန္းၾကိဳင္ တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္ေပါက္ ရန္ကုန္သား မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆုိ ျခင္းမွာ မွန္ကန္ပါ၏ေလာ။ တိက်စြာဆန္းစစ္သင့္လွသည္။ ဗမာထြန္းၾကိဳင္တုိ႔ ေနမဝင္ေသးသ၍၊ျမန္မာအစုိးရ၏ ကူညီေဖးမမွဳ မရွိသေရြ႕၊ ဗမာေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔၏ဘဝ၊ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနၾကရဦးမည္သာျဖစ္ေခ်သည္။

(၅)
စာရွဳသူအေနျဖင့္ ဤေနရာသုိ႔ေရာက္သည့္တုိင္ ထြန္းၾကိဳင္ဟူေသာစကားလံုး၏အဓိပၸါယ္ကို နားမရွင္းေသးဆုိျငားအံ့။ ထြန္းၾကိဳင္ ဟူသည့္ စကားလံုးကို ဗမာစကားလိမ္နည္းအတုိင္း ေျပာင္းျပန္ အသံထြက္ၾကည့္လွ်င္ အေျဖေပၚလာပါလိမ့္မည္။

၁၀ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၄ေန႔ထုတ္ သည္ေလးဒီးစ္ဂ်ာနယ္မွ။ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...