Friday, October 10, 2014

****ထုိ္င္းရဲ႕လုပ္ရပ္မ်ားတေန႔တျခား ရြံဘုိ႔ေကာင္းေနသလုိမ်ိဳးပါ ***

*****ေယာက်ၤား အေကာင္ေသးေလးကေန အေကာင္ၾကီးကုိ တုိက္ခိုက္ျပီး ရရွိတဲ႔ဒဏ္ရာနဲ႔ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိမရွိ ကုိ ေဝဖန္သုံးသပ္ မႈ႔မ်ား ထုိင္းသတင္းဌာန မွ အၾကီးက်ယ္သုံးသပ္ျပီး စိတ္ဝင္စားစရာ မႈ႔ခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ႔ပါျပီ ဒီလုိအမႈ႔ခင္းမ်ိဳးကုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ဆုံးျဖတ္တဲ႔ ရဲတာဝန္ရွိမ်ား ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဘို႔ေကာင္းပါတယ္ *****ဘာ႔ေၾကာင္႔လဲ
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။


ထို္င္းနိဳင္ငံ ရွိ နံမည္ၾကီး ထုိင္းရတ္ သတင္းဌာနမွ အမႈ႔ခင္းဆုိင္ရာႏွင္႔ ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ေနသလို တာဝန္ရွိမ်ား၏စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကြဲလြဲမႈ႔မ်ိဳးကုိ ေထာက္ျပေနသည္ကုိ ထုိင္းရတ္သတင္းတြင္ေရးသားေဖၚျပထားသည္။ ေယာကၤ်ား အင္ အားငယ္မ်ားႏွင္႔ တဖက္ရွိ က်ား/မ အရပ္ရွည္အင္အားၾကီးတုိ႔ျဖစ္သည္ ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားရမည္က လိပ္ကြ်န္းေပၚက အမႈ႔ခင္း၏ ျဖစ္ရပ္ မွာ ေပါက္ျပား အျပင္ လက္သီးဆုတ္ထဲကုိ ဓါးသြင္းျပီးထုိ္းျခင္း DNA မစစ္ေဆးခင္ သြားျပီးမေရာ ရေလေအာင္ ေဒါက္တာ ေဖၚန္ထစ္က Dr. Pornthip Rojanasunand, director of the Institute of ForensicScience,MinistrynectarRojanasunand"fair.)ဒီလုိမ်ိဳးေျပာျပထားပါတယ္ေပါက္ျပား+ဦးေခါင္း= ၾကက္ဥအခြံကြဲ ဆိုၾကပါစုိ႔(ဆိုလုိတာက ဦးေခါင္းတြင္ရရွိေသာ ဒဏ္ရာကိုဆုိလုိသည္) ဦးေခါင္းတြင္ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာ သည္ အေရျပား ႏွင့္ ထိေတြ႔ေသာ အရာဝတၱဳ တစ္ခုခု အမ်ိဳးမ်ိဳးပုံပန္း သဏၭန္ေတြ႔ရွိရလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္ ။ ဒဏ္ရာအၾကီးတြင္ ေတြ႔ရွိနုိင္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ အမာသားႏွင္႔ထိေတြ႔ျခင္း၊အမာသားတြင္အသြားမ်ားပါျခင္း၊မပါျခင္း၊ေသနတ္ျဖင္႔ရရွိေသာဒဏ္ရာ၊အပူေၾကာင္႔ရရွိေသာ ဒဏ္ရာ၊ ဒဏ္ရာရရွိေသာ အသားအေရခြန္ေပၚတြင္ သုံးသပ္ေျပာဆုိ္နုိင္ပါသည္။ ထိေတြ႔ေသာ အရာဝတၱဳ၏အေပၚကုိမူတည္ျပီးဆုံးျဖတ္နုိင္သည္၊ျဖစ္နုိင္ေခ်။မျဖစ္နုိင္ေခ်သုံးသပ္လုိ႔ရပါသည္။ေနာက္တစ္ခုကအရာဝတၱဳတစ္ခုရွသြားမ်ားမပါလ်င္ ထိေတြ႔ဒဏ္ရာရရွိေသာေနရာတြင္ အတြင္းဒဏ္ရာ အျပင္တြင္ ပြန္းေသာေနရာမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ထိေတြေသာေနရာတြင္ ခြက္သြားတာမ်ိဳး။ရရွိနုိင္ေသာ ဒဏ္ရာသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အေရျပားသည္ အရွည္လုိက္ေတြ႔ရမည္ အတုိလုိက္မေတြ႔နုိင္ပါ။အမာကုိထိလ်င္ ကြဲအက္သြားတာမ်ိဳး၊ သူနာျပဳစကားျဖင္႔ေျပာရလ်င္ Eggshell fracture ဆုိနုိင္သည္။
ျပစ္မႈ႔ထဲတြင္ပါေသာ၊“ေပါက္ျပား”ကုိၾကည္႔ၾကပါစုိ႔…၃..ေနရာကိုၾကည္႔မယ္
၁၊ေပါက္ျပား၏အသြားဆုိလ်င္ ဒဏ္ရာ အရွည္လုိက္ျမင္နုိင္သည္။
၂၊ေပါက္ျပား၏ေနာက္ေၾကာဆုိလ်င္ ၾကက္ဥကုိ ထုခြဲသလုိမ််ိဳး ခြက္သြားနုိင္သည္၊ကြဲသြားနုိင္သည္၊ဒဏ္ရာမ်ိဳးကုိေတြ႔နုိင္သည္၊
 ၃ လက္ကုိင္ရုိးဆုိလ်င္ ျဖစ္လာနုိင္မည္႔ ဒဏ္ရာမ်ား အျပန္အလွန္သုံးသပ္ရမည္ ဦးေခါင္းသည္ အုန္းသီးအခြံ မပာုတ္သလုိ ဖရဲသီး လဲအစားထုိးသုံးလုိ႔မရနုိင္ပါ ဒါေၾကာင္႔မုိ႔ေပါက္ျပားႏွင္႔ အမွန္တကယ္ရုိက္ပါသလား ? ပုံစံတူေပါက္ျပားကုိ နမူနာၾကည္႔ျပီး ဘယ္လုိကုိင္ ဘယ္လုိရုိက္ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးျဖစ္နုိင္ပါသလဲ ? ဦးေခါင္းဆုိလ်င္လဲ ဦးေခါင္းပုံစံႏွင္႔တူေအာင္လုပ္ရမည္ အုန္းသီခြံ သုိ႔မပာုတ္ ဖရဲသီးပုံ အစားသြင္းမည္ဆုိပါက ဘယ္လုိ႔မွ နည္းတူ အစားထုိ္းလုပ္လုိ႔မရနုိင္ပါ ဘယ္လုိမွလဲ တုိင္းဆလုိ႔မရပါ ေနာက္တစ္ခုက လက္သီးဆုတ္ထဲတြင္ဓါးဆုတ္၍ ထုိးသည္ပာု လဲသိရသည္ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ DNA မွာ အေရးၾကီးေသာေသာ႔တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ပါသည္ ေပါက္ျပားကေတာ႔ျဖစ္နုိင္ေခ် ရိွပါတယ္ ဘာ႔ေၾကာင္႔လဲ ေပါက္ျပားသည္ သံျဖစ္ေနတဲ႔အတြက္ အဓိက ဘယ္နွစ္ခ်က္လဲဆုိတာ ေရတြက္နုိင္ဘုိ႔ ဦးတည္ရမွာက ေပါက္ျပားရဲ႕အျဖားပုိင္း ျဖစ္နုိင္သည္၊ ေနာက္တစ္ခုစဥ္းစားရမွာက အားလုံးက ထုိးၾကိတ္ၾကတယ္လုိ႔ျမင္တယ္ဆုိရင္ ကုိယ္တုိင္အေတြးကေတာ႔ နဲနဲခက္လိမ္႔မယ္ အဲဒီလုိျမင္တာ အေလးခ်ိန္နဲေနသလုိပါ ဒဏ္ရာကုိၾကည္႔မယ္ဆုိရင္ အထဲအရုိးအထိ ျမင္ရပါတယ္ ဒါဆုိရင္ ဝင္ရုိးကုိ ကုိင္ျပီးရုိက္တယ္ ဒဏ္ရာကုိၾကည္႔ျပီး ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ေပါက္ျပားအသြားနဲ႔ အမ်ားဆုံးရုိက္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ ေပါက္ျပားက အခ်က္အမ်ားၾကီးရုိက္တာေၾကာင္႔ ေပါက္ျပားမွာ DNA စစ္ရင္ ေတြ႔နုိင္ပါသည္။ ေနာက္ ကြန္တုံး ထဲ ကပ္ေနတဲ႔သုတ္ရည္ မေတြ႔ေပမဲ႔လဲ အျပင္က DNA ကုိလဲ အသားအေရႏွင္႔ထိေတြေသာေနရာကုိ ရွာ ရမည္ဆုိလ်င္ ၂ မ်ိဳးေတြ႔နုိင္ပါသည္ သုတ္ေရမထြက္ခင္ ႏွင္႔သုတ္ရည္ထြက္ျပီး သုတ္ရည္တစ္ခုထည္းသာ ရွာလုိ႔ရသည္႔အျပင္ တျခားအရာမ်ိဳးႏွင္႔ပတ္သက္လည္းရွာရနုိင္ပါေသးသည္၊ တျခားပင္လယ္ေရနွင္႔ေဆးပစ္မည္ဆုိပါက မိန္းခေလး၏ DNA က်န္ေနေသးသည္ ၁၊DNA စစ္သည္႔အခါမွာ အာနိသင္ေပၚရန္အတြက္ ၃ နာရီေစာင္႔ေပးရမည္၊၂ DNA အေျဖေပၚရန္အတြက္ ၁ နာရီ ၃၊ DNA ကုိျပန္တုိးရေအာင္ ၃ နာရီ အမႈ႔တြဲအျမန္လုိခ်င္သည္ဆုိလ်င္ လုပ္ရပ္အစီစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျမွင္႔တင္ရပါသည္ အကယ္၍ စစ္ေဆးၾကည္႔လုိ႔မေတြ႔ရဘူးဆုိလ်င္ DNA စစ္ေဆးရမည္႔ေနရာႏွင္႔ မမွန္ေၾကာင္းတုိ႔ျဖစ္နုိင္သည္။ DNA စစ္၍ မေတြ႔ခဲ႔ပါလ်င္ အခ်ိန္အမ်ားၾကီးေပး၍ ေစာင္႔ေပးရသည္ အကယ္၍ အခိ်န္မေပးနုိ္င္လ်င္လဲ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဂၚျပားမွာလဲေပ်ာက္သြားနုိင္သည္ပာုဆုိသည္ ။
ေဒါက္တာ ေဖၚန္ထစ္က (Dr. Pornthip Rojanasunand) မွ
ေပါက္ျပားမွာအေလးခ်ိန္မ်ားေနသည္ ထုိးၾကိတ္တာ အေလးခ်ိန္နဲေနသည္ ဒါဆုိရင္ ေပါက္ျပား ဒဏ္ရာျဖစ္နုိင္ပါသလားလုိ႔ ေမးပါလ်င္ ျဖစ္နုိင္ပါသည္ပာုဆုိသည္။ ဒဏ္ရာမွာလည္း တုိတုိနဲ႔အထဲထိနက္ဝင္သြားသည္။ဒဏ္ရာရရွိေသာတခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ညီေနသလုိ တခ်ိဳ႕ေေနရာတြင္ မညီပါ တခ်ိဳ႕က ထုိးၾကိတ္ၾကတာလုိ႔ထင္ေနတာ ဒဏ္ရာကုိၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔အားနည္းေနသည္ကုိလည္းေတြ႔ရသည္၊ လက္ကေနျပီးအင္အင္သုံးထားတဲ႔သေဘာပါ၊
Forensicexperts၏ျမင္ခ်က္အရ(၁)အခ်က္ကေတာ႔ဒီလုိအမႈ႕မ်ိဳးမွာအရင္ကသိပ္ေနာက္က်ေနေသာ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္၊ နည္းလမ္းက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္တိ၂က်၂ ျဖစ္နုိင္ရန္ ေဆးဆရာဝန္မ်ားသာ အဓိကက်ပါသည္၊။အမႈ႔စစ္အရာရွိကအဓိကမက်ပါ Forensic expertsနုိင္ငံအတြင္းႏွင္႔နုိင္ငံျခားေတြမွာလည္းဒီလုိပါဘဲ၊အမႈ႕စစ္အရာရွိကေစာင္႔ေပးရပါမည္၊အမႈ႔စစ္ကအရင္ဝင္စစ္ခ်င္ပါသည္ဆုိလဲခြင္႔မျပဳပါ၊အခ်က္
(၃)ခ်က္ကေတာ႔အေရးမၾကီးပါ၊အေရးၾကီးသည္၊အရမ္းအေရးၾကီးသည္ ေဆးဆရာမ်ားႏွင္႔Forensic အဖြဲ႔မ်ားသာ အမႈ႔ခင္းတြင္ရရွိနုိင္ေသာအခ်က္လက္မ်ားကုိသာ စုစည္းတင္ျပရပါမည္ `ဤအမႈ႔တြဲသည္ အမ်ားအျမင္မွာ ထုိင္းနုိင္ငံ၏တရားမွ်တမႈ႔ကုိအတြင္းက်က်ေျပာင္းရန္လုိအပ္ေနသည္ကုိသိရွိရမည္ ဒါေပမဲ႔ တာဝန္ရွိအင္အားနည္းတာမ်ိဳး ေတြ႔ရတတ္သလို အထက္စီးနင္းဆုိင္ရာမ်ားလုပ္တတ္မႈ႔မ်ိဳး မည္သူမွ်အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ေပးမည္မပာုတ္ပါ ဘယ္သူမွ အသံတစ္ခုႏွင္႔သာအလုပ္မလုပ္ပါ ဒါေၾကာင္႔ဤအမႈ႔တြဲသည္ ဤကဲ႔သုိ႔ျဖစ္လာသည္
forensic သည္ ရဲတာဝန္ရွိ၏အလုပ္မပာုတ္ပါ အမႈ႔တြဲတြင္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပါ။ သက္ေသခုိင္လုံမႈ႔ ႏွင္႔အေထာက္ထားမ်ားကုိျပနုိင္မွသာလ်င္ယုံၾကည္မႈေပၚေပါက္လာနုိင္မည္ျဖစ္သည္၊ ထုိင္းရတ္အြန္လုိင္းမွေရးသားထားသည္ကုိ တင္ျပအပ္ပါသည္ ေအာက္ပုိင္းတြင္အကုန္ဘာသာမျပန္သည္ ႔စာသားမ်ားမွာ အပ္ေၾကာင္းမ်ားထပ္ေန၍ မျပန္ေပးသည္ ကုိ အြန္လုိင္းေပၚမွ မိတ္ေဆြမ်ားခြင္႔လႊတ္ေပးနုိင္မည္ပာုယုံၾကည္ပါသည္။
หลังจาก "เฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์" นำเสนอประเด็นข้อสงสัย กรณีชายตัวเล็ก จะสามารถทำร้ายชายหญิงที่ตัวสูงใหญ่กว่ามากได้หรือไม่ไปแล้วนั้น วันนี้ ในตอนที่ 2 จะนำท่านผู้อ่านร่วมตั้งข้อสังเกตถึง คดีสังหารนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่เกาะเต่า ถึงอาวุธสังหาร ที่ว่า นอกจาก "จอบ" ที่เป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้แล้ว จะมี "มีดชก" อาวุธอีกชนิดที่หลายคนสงสัยหรือไม่ รวมถึงประเด็นเรื่องการตรวจ DNA วันนี้เราจึงขอนำทุกท่านมาฟังทัศนะ ของ "แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์" ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
จอบ VS กะโหลกมนุษย์ = เปลือกไข่แตก
โดยแพทย์หญิงคุณหญิง ให้ความรู้เบื้องต้นว่า การเกิดบาดแผล โดยเฉพาะที่ศีรษะ ปกติจะมีการเกิดบาดแผลจากหลายรูปแบบ แต่มีการแบ่งประเภทใหญ่ออกเป็นดังนี้ คือ บาดแผลจากของแข็งไม่มีคม บาดแผลจากของมีคม บาดแผลจากกระสุนปืน และบาดแผลจากความร้อน เหล่านี้คือแผลที่เห็นและบอกได้บนหนังที่ศีรษะ ยกตัวอย่างเช่น หากโดนของแข็งไม่มีคม ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุ ซึ่งหลักๆ คือ ถ้าเป็นสิ่งที่มีลักษณะยาว ไม่มีสัน บาดแผลจะเป็นเส้นยาวตรง แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ของแข็งนั้นมีมุม จะเกิดรอยบุ๋ม มีรอยแตกเฉพาะ แต่ถ้าเกิดจากสิ่งที่เป็นมุม ลักษณะผิวหนังอาจจะเป็นรอยยาวๆ หรือเป็นมุมอะไรก็ได้ แต่ส่วนกะโหลกศีรษะมันจะแตกยุบเหมือนเปลือกไข่ ภาษาทางการแพทย์ เรียกว่า Eggshell fracture
อธิบายบาดแผลศพ
หมอพรทิพย์ ตั้งข้อสังเกตถึง "จอบ" อาวุธสังหาร ว่า ลักษณะของจอบจะมี 3 จุดที่ก่อให้เกิดแผลได้ 3 แบบ คือ ด้ามจอบ จะก่อให้เกิดแผลในลักษณะยาวเท่านั้น ทั้งผิวหนังและกะโหลกศีรษะจะเป็นรอยยาว ส่วนใบจอบจะมีสองด้าน คือด้านคมจอบและโคนจอบ เมื่อไรก็ตามที่โดนด้านโคนจอบบาดแผลจะมีลักษณะเหมือนเปลือกไข่ทุบ เพราะมันเป็นมุมกะโหลกมันจะบุ๋ม ผิวหนังอาจจะดูไม่ออกแต่ดูกะโหลกจะเห็น แต่ถ้าไปโดนส่วนมุมของคมจอบ บาดแผลจะมีรอยเล็ก และอีกอย่างหนึ่งก็คือโดนส่วนปลาย
หมอพรทิพย์ ยังตั้งข้อสังเกตถึงสภาพศพนักท่องเที่ยวอังกฤษ ว่า จากบาดแผลของศพมันเป็นขอบไม่เรียบ แต่เกือบเรียบ ขอบจะมีแผลถลอกตื้น หรือ แผลรุ่งริ่ง ถ้าเมื่อไรถูกของมีคมขอบจะคมเรียบเลย แต่ว่าสิ่งที่กระแทกต้องไปดูที่กะโหลก ถ้าถามว่าโดนด้ามไม้ตีลงไป โอกาสที่จะเห็นแบบนี้น้อยหน่อย เพราะว่ามันดูลึก เพราะฉะนั้น ต้องไปดูที่ตรงตัวกะโหลกรอยแผลขอบไม่เรียบก็คือของไม่มีคม ดูจากรอยแผลส่วนใหญ่เหมือนแผลมันลึก ถ้าแผลมันลึกก็ไม่ใช่ด้ามจอบ ถ้าจะเป็นไปได้คือมุมจอบ แต่ไม่ทราบว่ามันลึกหรือไม่ แต่ถ้าแผลมันลึกคือมุมของจอบ เพราะว่ามันเกือบคม เห็นได้ว่ารอยแผลมันเรียบ ต้องนำจอบอันนั้นมาดู
ภาพกราฟฟิกประกอบ บาดแผลเหยื่อ
กะโหลกมนุษย์ ไม่ใช่ มะพร้าว หรือ แตงโม แทนกันไม่ได้
ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ระบุอีกว่า วิธีง่ายมากที่จะรู้ว่าอาวุธสังหารเป็นจอบหรือไม่ คือการจำลองเหตุการณ์ หากต้องการรู้ว่าบาดแผลนี้เกิดจากอาวุธชนิดใด ก็ให้ใช้หนังหมูมาทดลอง เช่น เกิดจากจอบ ก็ใช้จอบมาฟาดใส่หนังหมู ก็จะได้บาดแผล แต่สำหรับแผลที่เกิดขึ้นกะโหลกนั้น ไม่สามารถจำลองได้ เพราะไม่มีอะไรมาใช้จำลองแทนกะโหลกได้ ดังนั้น การนำมะพร้าว หรือ แตงโม มาใช้จำลองเหตุการณ์จึงไม่สามารถวัดผลอะไรได้
DNA ที่จอบน่าจะเป็นกุญแจสำคัญ
"จอบมีความไปได้ เพราะว่าจอบเป็นโลหะ ประเด็นคือต้องนับครั้งให้ได้ว่ากี่หน ซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ส่วนปลาย แต่ถ้าเป็นในส่วนของประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าอาวุธที่ใช้เป็นมีดชกหรือเปล่า ส่วนตัวคิดว่ายากเพราะน้ำหนักของมือเวลาต่อยค่อนข้างน้อย ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้แผลลึกจนไปถึงกระดูกได้ ส่วนจอบจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากทิ้งน้ำหนักไปได้เต็มๆ แต่ถ้าแผลไม่มาก แต่ลึกแปลว่าน้ำหนักที่ดันลงไปเยอะ ซึ่งเหมือนจอบมากที่สุด ถ้าดูตามนี้ DNA ที่จอบต้องขึ้น เพราะมีการตีหลายครั้ง
ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐออนไลน์
หา DNA ในถุงยาง ไม่ได้หาได้เพียงที่อสุจิ
หมอพรทิพย์ ยังได้ตั้งข้อสังเกต ถึงเรื่องประเด็นการตรวจหา DNA ในถุงยางอนามัยด้วยว่า แม้จะไม่เกิดการหลั่งน้ำอสุจิของเพศชาย แต่ก็ยังสามารถตรวจสอบหา DNA ได้ โดยการตรวจสอบจากเซลล์ผิวอวัยวะเพศชาย ทั้งนี้ เพราะ DNA ที่จะปรากฏของผู้ชายจะมีอยู่สองอย่าง คือ การหลั่งอสุจิ หรือถ้าไม่หลั่งจะมีแต่เฉพาะเซลล์ผิวอวัยวะเพศ ส่วนอาจะถูกถูกทำลาย หรือถูกล้างโดยน้ำทะเลนั้น ก็เป็นไปได้ เพราะหากโดนน้ำนิดเดียวก็หายไปแล้ว แต่ถ้าเป็นน้ำทะเลล้างออกแล้วทำไมจึงยังมี DNA ของผู้หญิงอยู่
คุณหญิงหมอ เผยต่อว่า สำหรับกระบวนการตรวจ DNA ประกอบด้วย 1.การสกัด DNA 3 ชม. 2.การวัด DNA 1 ชม. 3.การเพิ่ม DNA 3 ชม. ในคดีที่เร่งรีบ อาจจะมีการมีข้ามขั้นตอนการเพิ่ม DNA ส่วนการตรวจ DNA ในจอบนั้น หากไม่เจอก็อาจจะเป็นเพราะการตรวจไม่ถูกจุด เพราะคดีเร่งรีบอาจจะไม่ได้ทำการจำลองการจับจอบ ก็อาจะเป็นได้ที่จะตรวจผิดตำแหน่งทำให้ไม่พบ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการสกัด DNA ต้องใช้เวลาในการสกัดพอสมควร หากมีเวลาไม่พอ ประกอบกับถ้ามีน้อย มันก็อาจจะหายไปได้
จอบอาวุธสังหาร
จอบ เป็นไปได้มากสุด มีดชก น้ำหนักน้อย
หมอพรทิพย์ ยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่า อาวุธสังหารจะเป็นจอบได้หรือไม่ ว่า คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ เพราะแผลค่อนข้างสั้นแคบ ลึก ขอบเรียบ บางจุดก็ไม่เรียบ มันเข้ากับวัตถุอันนี้
ส่วนประเด็นข้อสงสัย เรื่อง "มีดชก" หมอพรทิพย์ ระบุว่า ความน่าเชื่อถือน้อยมาก มันยาก เพราะว่าน้ำหนักของการใช้มันน้อยที่จะทำให้เกิดแผลลึกเข้าไปถึงกะโหลก อาวุธแบบนี้วิธีใช้มันต้องมาจากมืออย่างเดียว
อีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์
สุดท้าย พญ.คุณหญิงพรทิพย์ ได้เสนอแนะถึงรัฐบาลว่า คดีนี้เป็นตัวอย่างที่มันตรงกับสิ่งที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย แต่ว่าจะทำอย่างไรมันเป็นเรื่องของกระบวนยุติธรรม ข้อแรกคือ กฎหมายโบราณ คดีแบบนี้มันต้องใช้กฎหมายที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุกับแพทย์มี หน้าที่หลัก ไม่ใช่พนักงานสอบสวน ซึ่งในต่างประเทศ พนักงานสอบสวนคือรอ แต่ว่าในกรณีที่ได้พยานหลักฐานต้องให้แพทย์กับเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ลงไป สิ่งสำคัญการตรวจดีเอ็นเอ พยาน กับบุคคล ก็ต้องแยกกันตรวจ และไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ก้าวล่วงการทำงานนิติวิทยาศาสตร์ จะให้ลัดคิวไม่ได้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราจะมีเซตเป็นระบบไว้ว่าธรรมดา ด่วน ด่วนที่สุด
"คดีนี้เป็นภาพสะท้อนว่าระบบใหญ่ต้องเปลี่ยน เพราะคดีนี้สะท้อนว่า กระบวนการยุติธรรมไทยเรายังไม่อำนวยได้หมด แรกเริ่มก็คือ เกาะเต่า ก็ไม่มีพนักงานเพียงพอ สองเราทุ่มไปช่วยเฉพาะฝรั่ง ถ้าเป็นตาสีตาสาจะไม่มีใครมาทุ่มอย่างนี้เลย จะไม่มีใครมาเป็นปากเป็นเสียง นี่คือภาพสะท้อนจากคดีนี้ และความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นถ้ากระจายอำนาจ ก็คืองานนิติวิทยาศาสตร์จะต้องไม่ใช่ตำรวจ" หมอพรทิพย์ กล่าว

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...