Sunday, September 7, 2014

“ၾဆာဒင္ေရးသားစီရင္အပ္ေသာ၊ ေခတ္သစ္ရာဇနီတိဆံုးမစာ” (မင္းဒင္)

Min Din
၀၇စက္တင္ဘာ၂၀၁၄ေန႔ုထုတ္ မက္ဆင္ဂ်ာ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ။

“ၾဆာဒင္ေရးသားစီရင္အပ္ေသာ၊ေခတ္သစ္ရာဇနီတိဆံုးမစာ”

(မင္းဒင္)
(က်မ္းဦးစကား)

ဇေကာႏွင့္တူလွေသာဗမာျပည္ၾကီးတြင္၊ရာဇာတည္းဟူေသာမင္းတုိ႔၏ထင္ရာစုိင္းမွဳေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားဇီးျဖဴသီးတုိ႔ ကၽြမ္းထုိး ေမွာက္ခံုျဖစ္ေနျခင္း အေပၚ၊မင္းသမၼအစုိးရစသည္တုိ႔ အားေထာက္ျပေခ်ခၽြတ္ဆံုးမရမည့္သူတုိ႔ကား၊ မင္းဆရာဂုိဏ္းဝင္သံဃာ့နာယက အစရွိေသာ က်မ္းတတ္အေက်ာ္အေမာ္ေထရ္ၾကီးဝါၾကီးတုိ႔ျဖစ္ေခ်သည္။

သုိ႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ကားေလာကီထုပၸတ္လူတုိ႔ဇာတ္ကုိရြံ႔ရွာ၍ေရွာင္ရွား၊ ေရငံုႏွဳတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊အခ်ဳိ႕ကား လင္ခရူ ဆာ၊မာစီးဒီးဘင့္စ္၊အီဆူးဇူးဘစ္ဟြန္းႏွင့္၊သံဃာ့ဌာနႏၱရတုိ႔အေပၚ မက္ေမာတြယ္ျငိကာ၊ ဝတၱရားပ်က္ေလသျဖင့္ ျမင္းအလုပ္ကုိ ငဒင္ ဝင္ရွဳပ္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္း အား၊နားလည္ ခြင့္လႊတ္ၾကေစလုိပါ၏။

(တစ္)
ေတဘုမၼာ၊ဘံုသံုးပါးတြင္အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱတည္းဟူေသာလကၡေရးသံုးပါးကုိ အစုိးရမင္းတုိ႔၏ဥာဏ္တြင္မထင္၊တရားမရၾကေလသျဖင့္ သံသရာတြင္ လည္ခဲ့ေပါင္းမ်ားခဲ့ေလျပီ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊သမၼတ၊ဝန္ၾကီး၊လႊတ္ေတာ္အမတ္စေသာရာထူးၾကီးငယ္တုိ႔တြင္ မက္ေမာေနျခင္းကား၊ကာမတဏွာ၊ ဘ၀တဏွာဟုေခၚေသာ ေလာဘႏွင့္ ဒိ႒ိ၊ အ၀ိဇၨာအရင္းခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၍ သံသရာတြင္ တလည္ လည္ေမ်ာေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ရာဇပလႅင္ဖင္ကပ္ပါလာသည့္ဟုထင္ေနၾကသူမ်ားၾကီးစြာေသာသတိျဖင့္ယွဥ္ေစလိုဘိသည္။သံသရာကားသမုဒၵရာႏွင့္တူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ၾသဃဟု ေခၚေခ်သည္။ 

ထိုၾသဃေလးျဖာ သံသရာသမုဒၵရာတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္တလည္လည္ေမ်ာပါရံုမွ်မက၊တတုိင္းတျပည္လံုးပ်က္စီးျခင္းငါးပါးဆုိ လ်က္ခၽြတ္ခ်ဳံက်ေနရျခင္း၏ အဓိကတရားခံမွာ(၁၉၆၂)ခုႏွစ္မွာယေန႔အထိ အစဥ္အဆက္ေသာအစုိးရမင္းတုိ႔၏အာဏာတပ္မက္မႈ တဏွာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔အတူစစ္မင္းဆက္ထူေထာင္လုိသူတို႔၏ကာေမာဃာ ၊ဘေ၀ါဃာ၊ ဒိေ႒ာဃာ၊ အ၀ိေဇၹာဃာ၊ စိတ္ေမာဟာ မကင္းရျခင္း၏လက္သည္ တရားခံသည္လည္း တဏွာပင္ျဖစ္ကာ၊ ဒိ႒ိဥာဏ္ဝင္လ်က္၊ ငါသမၼတ၊ငါဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၊ ငါ့လႊတ္ေတာ္၊ငါ့ပါတီ၊ငါ့အုပ္စုဟူေသာ၊ ငါ့ျမင္းငါ ထင္ရာစုိင္းေနသည့္သကၠာယအျမင္မွားတုိ႔ျဖင့္ မာနေထာင္လႊားေနၾကျခင္းကုိ ရပ္တန္း ကရပ္သင့္ လွေခ်ျပီ။လူဘဲနတ္ဘဲ မွတ္စြဲလို႔သာ၊ မွားခ်က္အလြန္နာ၊ ငါ့သားငါ့ မယား လင္သားဥစၥာ၊ ငါ့ကိုယ္ငါ့ဟာ အစဥ္မကြာ သကၠာ ယေၾကာင့္ မာနေထာင္ေနၾကျခင္း သာ ျဖစ္ ေၾကာင္းကၽြဲအပါးတြင္ေစာင္းတီးလုိက္ရေပသည္။

(ႏွစ္)
အာဏာမက္ေမာသူအစုိးရမင္းအမ်ားစုမွာ၊သံသရာလႊတ္ေၾကာင္းတရားမ်ားမွဒုန္းေဝးၾကေသာ္ျငားဝိပႆနာဥာဏ္ဝင္စားႏုိင္ပါက ငါငါ ဟုစြဲေနေသာ၊အနတၱခႏၶာသည္၊ ဘာအႏွစ္မွ်ရွာမရ၊ အ,သာရကသေဘာ၊ျဖစ္ရင္း၊တည္ရင္း၊ပ်က္ရင္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း၊မည္သည့္အာဏာရွင္၏ရုပၸတိသညာမဆုိအခါမလပ္ ဆိတ္သုဥ္းေဖာက္ျပန္လ်က္၊စၾကာဝေတးမင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ အနိစၥတည္းဟူေသာရုပ္နာမ္တရားႏွစ္ျဖာမွ် သာဟုအမွန္ျမင္ႏိုင္ၾကေပအံ့။

ထုိနည္းမျခား၊ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အာဏာဟူသည္ျပည္သူလူထုမွသက္ဆင္းေလရာ၊အစုိးရမင္းမွန္သမွ်၊လူထု၏အေစအပါးဝန္ထမ္း မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းသတိသမၸဇဥ္ျဖင့္ဆင္ျခင္ထုိက္လွေလ၏။ရာဇဂုဏ္ေမာက္သူတုိ႔၊ငါႏွင့္ငါသာႏွဳိင္းစရာဟူေသာစိတ္ကုိေဖ်ာက္ၾကပါေလ။

လေဘာ္ဂနီ၊မားစီးဒီးဘင့့္ဇ္စီး၍၊သိန္းေသာင္းခ်ီတန္ေသာျခံဝန္းတုိက္တာတုိ႔တြင္ ေနလင့္ကစားဘဝဟူသည္အတည္မက်ေလသျဖင့္ အိုရမည္နာရမည္ ကားမခၽြတ္တည္း။တုိေတာင္းလွေသာ “ဘင္”ဟူသည့္ကာလသည္သခါၤရသေဘာ၊ခဏတျဖဳတ္မွ်သာတည္ေလသည္။ လက္ရွိတည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပံုဥေဒအရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတ၏သက္တမ္းငါးႏွစ္ဟူေသာအခ်ိန္သည္၊သံသရာအရွည္ႏွင့္ႏွဳိင္းစာလွ်င္မ်က္စိတမွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ပင္မရွိေလ။

လက္မတစ္ႏွိပ္စာႏိုင္ငံငယ္ကုိအစုိးရရံုမွ်ကာႏွင့္ ငါသမၼတပဲ၊ ငါဝန္ၾကီးပဲ၊ငါ့လက္ထဲမွာ အာဏာရွိတယ္ဟူေသာ၊ငါအစြဲအလန္းျဖင့္သာ ေသသြားၾကလွ်င္ နတ္၊ လူ၊ ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ တိရစၧာန္ ဟူေသာ ဂတိငါးမ်ဳိးတြင္ ငရဲ၊ၿပိတၱာ၊တိရစၧာန္ဟူေသာ အပါယ္ဂတိသို႔ သာ ေရာက္ ေပလိမ့္မည္မခၽြတ္။ကုိယ္ျပဳေသာကံ၊ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္ျဖစ္၍ကိုယ္စီးေသာျမင္းအထီးအမ၊ခြဲျခားႏိုင္ေစလုိသည္။

လက္နက္မဲ့ျပည္သူတုိ႔ကုိ အညွာတာကင္းမဲ့စြာပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း၊မိမိႏွင့္အယူအဆမတူမွ်သူတုိ႔ကုိ ရာဇဝင္စာတင္ေလာက္သည့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ဒီပဲယင္းအရပ္တြင္လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေကာက္က်စ္ယုတ္မာခဲ့ျခင္း၊ရဟန္သံဃာပါမခ်န္ေလာင္မီးဗံုးျဖင့္ခြင္း ျခင္းစသည့္ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အကုသုိလ္ကံအေၾကာင္းတရားတုိ႔၏အက်ဳိးဆက္သည္ ေသခါနီးလားရာဂတိထင္ခ်ိန္တြင္၊အပါယ္ ဂတိသုိ႔တြင္တြင္ၾကီးတြန္းပုိ႔မည္မွာေသခ်ာလွေခ်သည္။

ေနာက္ဘဝငရဲက်မီစပ္ၾကား၊လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ဘဝမွာပင္၊ဇာတ္သိမ္းမလွခဲ့ေသာ၊ရူေမးနီးယားသမၼတနီကုိေလေခ်ာင္ရွက္ရွကူ၊အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ဘင္လာဒင္၊လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ကဒါဖီ၊ အီရတ္သမၼတ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္ တုိ႔၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္ဆုိးသာဓကကုိ မေမ့ သင့္ၾကေလကုန္။ညေမွာင္ေမွာင္သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္တြင္နိ႒ိတံရေသာဘဝဆုိးကုိ မေၾကာက္ေလသေလာ။ ၾကိဳးစင္ကုိမျမင္ေလ သေလာ။ 

လူထုၾကားမွာပင္ေခါင္းတျခားကုိယ္တျခားျဖစ္ခဲ့ေသာအျဖစ္ကုိမေၾကာက္ရြံ႕ေလသေလာ။  ေရႊစင္အတိျပီးေသာေသနတ္ငယ္ ကိုကုိင္ ကာ၊ေရေျမာင္းထဲ တြင္ေၾကာက္လန္႔တၾကားေရွာင္တိမ္း ပုန္းေအာင္းရင္း၊ မျမင္ရက္၊မရွဳရက္အျဖစ္ဆုိးျဖင့္ အသက္ထြက္ရသည့္ၾကက္သီး ေမႊးညွင္းထဖြယ္ ဘဝနိဂံုးကုိမျမင္မသိေလသေလာ။တရားမွန္ကုိတစ္လံမွ်ေသာခႏၶာကိုယ္တြင္ရွာေခ်ေလာ့။

(သံုး)
အာဏာကုိဖက္တြယ္ထားျခင္းကားရွယ္ဖြယ္လိလိစိတ္ထားျဖစ္၍၊၊မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာအျမိဳက္ေဆးကုိသံုးေဆာင္ၾကလ်က္ဝိပႆ နာဥာဏ္ဝင္စားကာ(၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲကုိျဖစ္ပါေစကုန္ေလာ့။ အျမင္၊ အၾကား၊အနံ႔၊အရသာ၊ အေတြ႕အထိ ဟူေသာ၊အာ႐ုံမ်ားသည္ အာဏာလက္ကုိင္ရွိ သူတုိ႔ကို သာယာဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္တတ္ၾကေလရာ၊ လကၡဏာေရးသံုးပါး တင္၍ရွဳႏုိင္ၾကလွ်င္၊ ယင္းတုိ႔ သည္ကာမမည္ေပ၏။

အာဏာကုိနိစၥသေဘာျမဲသည္ဟုထင္ျမင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကိုကလိမ္ကက်စ္နည္း သံုးရန္၊ အရူးအႏွမ္းစိတ္မဝင္ၾက ေလႏွင့္။တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မွာစုိးရိမ္တယ္ဟူေသာဆင္ေျခသည္သစၥာထုိက္မထုိက္၊ဆန္းစစ္ပါေလ။အာဏာ၏ဆြဲေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ယစ္မူးသာယာကာ၊ ရုန္းမထြက္ ခ်င္ေအာင္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနမွဳသည္ကား ဂုဏျဖစ္ေခ်သည္။ ကာမႏွင့္ဂုဏ ေပါင္းစပ္မိေသာ အခါကာမဂုဏ္မည္၏။ 

ထုိကာမဂုဏ္တရားတုိ႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကေတာ္ပါ၏။ ေနာက္ဆံုးေပၚေမာ္ဒယ္ျမင့္ ေမာ္ေတာ္ကားၾကီးပါ၏။သားသမီးေျမးျမစ္တုိ႔ပါဝင္၏။အဘ၊အဘၾကီးဟူ၍ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုပ္ေနသည့္ေျခြရံသင္းပင္း၊တပည့္လက္ ရံုးတုိ႔ပါဝင္၏။အခန္းခန္းအေဆာင္ေဆာင္တုိ႔ျဖင့္ နန္းေတာ္ၾကီးတမွ်ခန္းနားေသာ တုိက္တာအေဆာက္အဦး တုိ႔ပါဝင္၏။ ယင္းတုိ႔အား လံုးသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေသြး ေခၽြးတုိ႔ျဖင့္ ထုဆစ္သြန္းေလာင္းထားရသည္ကုိ ေကာင္းစြာသိရာ၏။

မီးေပါက္ေသနတ္စေသာလက္နက္အားကုိးျဖင့္ဖန္တီးထားေလေသာ၊ထိုကာမဂုဏ္မ်ားအေပၚ လိုလားမႈ တဏွာဆႏၵကို ျဖတ္ႏိုင္မွသာ လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံသရာစက္ရဟတ္က ျပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္မႈပ်က္မႈ ဒုကၡသစၥာကို မျမင္ၾကသျဖင့္ တြယ္တာမႈသမုဒယ ျဖစ္လာကာဆက္တုိက္မုိက္မဲလ်က္၊ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၊လက္ပံေတာင္းေတာင္မွေၾကးနီစီမံကိန္းစေသာတုိင္းျပည္ဘ႑ာတုိ႔ကုိ လစ္လွ်င္လစ္သလို အရည္ေဖ်ာ္ကိုယ္က်ဳိးရွာသည့္၊ကံသခၤါရမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကိမ္ေပါင္း မနည္းလွေတာ့ေခ်။

ထုိအေခ်ာင္သမား၊သူခုိးသူဝွက္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ လူအမ်ား၏မုန္းတီးရြံ႕ရွာစက္ဆုတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဒုကၡ သစၥာကုိ ထပ္၍ရလာျပန္သည္ကုိ လူ႔ဗာလတုိ႔သည္ဥာဏ္တြင္မထင္ၾကေလသေလာ။ 
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အခ်င္းခ်င္းစားမာန္ခုတ္ရာမွရာထူးၾကီးၾကီးမွျပဳတ္၍အရပ္သားဘဝေရာက္ခဲ့ၾကေလေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေလး တုိ႔ကား ေခြးေလ ေခြးလြင့္မွ်ေလာက္ပင္ လူတုိးမႏုိင္ရွာၾကပဲ၊မ်က္ႏွာငယ္ျဖင့္ကိုယ္ေပ်ာက္အတတ္ကုိ က်င့္ကာ၊နတ္စည္းစိမ္တမွ်ၾကြယ္ဝ လွသည့္ဥစၥာဓန တုိ႔ကုိပုိက္ရင္း အရွင္လတ္လတ္ငရဲက်ေနသည့္အျဖစ္တုိ႔ကုိ သံေဝဂတရားျဖင့္သခၤန္းစာယူထုိက္လွေပသည္။

(ေလး)
စစ္ဝါဒီတုိ႔၏ေရွးဘဝအဆက္ဆက္ အကုသိုလ္အဟုန္ကားၾကီးလွေခ်၏။ေတာ္ရံုအကုသုိလ္ ဆက္မပါပဲတတုိင္းျပည္လံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း ေအာင္ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္မဖ်က္ဆီးနိုင္တန္ရာ။ထုိအကုသုိလ္ အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ေတာက္ေလာက္ကာ၊ မဟာကပ္ကမၻာမွသည္ သုညကမၻာသို႔ခ်ဥ္းသည့္တုိင္မလြတ္ႏိုင္သည့္မဟာအဝီစိငရဲတြင္ခံစားမည့္အေရးကို ေတြးလ်က္ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသနားၾကေစခ်င္ပါ၏။ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာရွိ စဥ္ခဏတြင္၊ေျမသိိမ္းယာသိမ္း၊ သူတစ္ပါးအသုိက္အျမံဳတုိ႔ ကိုဘူဒုိဇာျဖင့္ထုိးလ်က္၊မဲမဲျမင္ရာ ထင္တုိင္းၾကဲျခင္းျဖင့္ ႏွစ္လေန႔ရက္ နာရီတုိ႔ကုိ အလဟႆ အခ်ည္းအႏွီးမကုန္ဆံုးပါေစႏွင့္။ျမန္မာ့သမုိင္းအေစာင္ေစာင္တြင္၊ လူထုကုိႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့ ေသာမေကာင္းမွဳဒုစရုိက္တုိ႔ကား ကမၻာေၾကေသာ္လည္းဥဒါန္းမေၾကႏိုင္၊မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွေခ်ျပီ။ 
“ငါးဆူရွင္ ပါရမီေတာ္ရင့္သည္။ ပြင့္ေတာ္မူရာ ဘဒၵဤကမၻာ၊ ဗုဒၶဳပၸါ ငါးၾကိမ္ဆင့္ေတာင္ ကၽြတ္ခြင့္မပါ လြဲလ်က္မွန္စြာ၊ ရွည္လ်ား- သုညကမၻာေတြမွာ- ဓမၼာေသြခြါ အပါေယမွာ ေပ်ာ္ဖို ့၊ တရားမသိလို ့အျမဲမိစၧာ၊ အမွားအတိ အလြဲစိတ္မွာ၊ ငရဲတိရစၧာ တကတဲမဆိတ္စြာ အသဲထိတ္စရာ စည္ပင္ၾကေတာ့မွာ”ဟူေသာ တရားဓမၼေတးသံကုိၾကားေယာင္ၾကပါေလာ့။

ၾကယ္ေလးပြင့့္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဝတ္စံု၊ေမာင့္ၾကက္သေရေခါင္းေပါင္းတုိ႔ႏွင့့္၊အပုပ္ေကာင္ကုိတင့္တယ္ေအာင္စီမံထားၾကေသာ္ျငား စင္စစ္ပထဝီ၊ေတေဇာ၊အာေပါ၊ဝါေရာဟူသည့္ ေျမေရေလမီးဓာတ္ၾကီးအစုပင္ျဖစ္၍ ဘယ္လုိၾကည့္ၾကည့္မျမတ္ေသာ၊စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာ ဖြယ္အတိျပီးေသာ ခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာၾကီးသာျဖစ္ေခ်၏။သလိပ္၊သည္းေျခ၊အရုိးအရည္အစရွိသည့္၊၊မုန္းစရာေကာင္းလွေသာ သုံး ဆယ့္ႏွစ္ေကာဠာသအစုအပံုကို ရွဳဖြယ္တင့္ေမာဖြယ္ပါတကား ဟုျမင္ေနၾကျခင္းကား အဝိဇၨာဖံုးေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။မလွန္သာ၊ မတတ္သာသျဖင့္ျငိမ္ခံေနၾကရေသာလူထုသည္ အသင္တုိ႔အားေလးစားျမတ္ႏိုးေန သည္ဟုရံခါမွ်ပင္မေတြးစေကာင္း။

အသင္တုိ႔၏ ၾကီးျမတ္လွေသာေခါင္းေဆာင္ၾကီး၏အမည္မေဖာ္ျပရဲေသာမိသားစုဝင္တစ္ဦးပင္နာျခင္းတည္းဟူေသာဒုကၡေၾကာင့္ စကၤာပူ ေဆးရံုမွ ဆင္းလာခဲ့သည္ပင္မၾကာေသး။ အသင္လည္းဤသုိ႔နာရရံုသာမက လမ္းဆံုးတြင္မရဏတည္းဟူေသာေသျခင္းတရားႏွင့္ မုခ်ဆတ္ဆတ္ ၾကံဳရေခ်ဦးမည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးလည္းေသမ်ဳိးျဖစ္၏။ သမၼတဟူ၍၊ ဝန္ၾကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ဟူ၍ေသေဘးမွလြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ရသူဟူသည္မရွိ။

အတီတာ မိုက္စ မိုက္ပင္ပ်ဳိး၍မိုက္ဆိုးခဲ့သည္မွာ(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ကတည္းကျဖစ္ေခ်၏။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ထပ္၍မုိက္၏။(၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ ဝတ္စံုေျပာင္းကာဆက္၍လွည့္ဖ်ား၏။ (၂၀၁၅)တြင္လည္း၊တရားလက္လြတ္ယုတ္မာေကာက္က်စ္သည့္အက်င့္စရုိက္တုိ႔ျဖင့္ မုိက္ျမဲမုိက္ လ်က္၊လူထုေအာ့ႏွလံုးနာေအာင္အမုိက္ခရီး ဆက္လ်က္ရွိေနၾကေခ်ေသးသည္။ ယခုလည္းမုိက္ျမဲမွန္စြာ၊ေရွ႕ကုိတုိးလုိ႔တံပုိးမုိက္ေနၾကသည္ လုပ္ရပ္တုိ႔ကား မတုန္႔မဆုိင္းျမန္ျမန္ၾကီးအဆံုးသတ္သင့္ၾကေလျပီ။

(ငါး)
တရားကြာ၍ မွားရွာၾကသည့္အစုိးရမင္းတုိ႔သည္၊ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏မတည္ျမဲေသာ ဘ၀အေနကာ ျဖစ္ပ်က္သံသရာကုိမသိၾက ေလေယာင္တကား။မုသားကုိေရလုိသံုးေနသူမ်ားအတြက္မလုပ္ရဲတာမရွိေလသည့္အစုိးရမင္းတုိ႔၏ကာမဂုဏ္ရမၼက္ဆုိးကို အဘယ္ကာ လတြင္မွရုိက္ခ်ဳိးႏုိင္ၾကပါမည္နည္း။ပညာပါရမီနည္းပါးလွေခ်၏။မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္အေလာင္းပင္မေကာက္ႏိုင္ေသာကာလတြင္ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတည္ျပဳခဲ့၏။

ထုိ႔ထက္ဆုိးသည္ကား၊ထုိစဥ္ကမဲႏိုင္ရခဲ့သည့္ရာခုိင္ႏွဳန္းေဖာ္ျပခ်က္မွာယခုေကာက္ယူျပီးစီသည့္သန္းေခါင္ စာရင္းအရ လိမ္ညာလွည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေခ်သည္။ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္းလူေျခာက္သန္းေက်ာ္ေသဆံုးကုန္ရန္မျဖစ္ႏိုင္၍ မဲခိုးထားေၾကာင္းေပၚလြင္ေန၏။ အရွက္တရားႏွင့္လူလုပ္ၾကပါမူအသက္ႏွင့္လဲသင့္ၾကလွေခ်သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ပုဂၢိဳလ္ကလည္း၊ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ကိုယ္ပုိင္ျမိဳ႕သစ္ၾကီးတစ္ခုကိုစိတ္ကူးဖဲရုိက္ေနခဲ့ သည္မွာ၊ အႏုသယကိေလသာကို ယတိျပတ္ေျခြပယ္ဖို႔ေဝးစြ။သမာဝါယမ၊မျဖစ္မူ၍၊လံုးလံုးလ်ားလ်ား သမာဓိကင္းမဲ့ေလသျဖင့္ ဝိပႆ နာဥာဏ္စိုးစဥ္းမွ်မရွိေၾကာင္းထင္ရွားရာသည္။

သည္လုိပံုႏွင့္မုိးၾကီးခ်ဳပ္လွ်င္ျဖင့္၊မီးဆယ့္တစ္မီး ျငိမ္းရာခ်ဴပ္ရာအျမိဳက္နိဗၺာန္ေရႊဘံုထီးႏွင့္အပုံၾကီးကြာဆဲသာျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ေလာဘရမက္ အလွ်ံတညီးညီးေတာက္ေလာင္ဆဲျဖစ္၍ဒိ႒ိႏွင့္ဝိစိကိစၱာကုိ သမုေစၦပဟာန္ဧကန္ပယ္ခြာႏုိင္ရန္လမ္းစမွ်မျမင္ေသးေခ်။မဂ္တရားဖုိလ္တ ရားႏွင့္ေဝးလွပါဘိေတာင္း။နတ္ရြာနိဗၺာန္လမ္းကို လွမ္းဖို ့အမႈမွာ စိတ္ထဲတြင္ပင္ေပၚဟန္မတူေသးေခ်။သုိ႔ဆုိပါမူျပည္သူလူထု၏စိမ္ေရ သင့္ေသာဘဝႏွင့္ပင္ ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပေဘးရန္တကာျဖင့္ အစတံုးကာဘဝဆံုးရရွာေပေတာ့မည္။ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္တုိ႔နည္းပါးေအာင္ ယခုကပင္က်င့္ၾကံပါေလေတာ့။ 

ကိုယ္ခ်မ္းသာလွ်င္ျပီးေရာ၊တုိင္းျပည္အား၊အေပါင္ဆံုးပစၥည္းအျဖစ္ေပါက္ေဖာ္မသူေတာ္ေပေမွးတုိ႔လက္သုိ႔ ထုိးအပ္မည့္ ယုတ္မာလွသည့္ အၾကံအစည္ကုိရပ္တန္းကရပ္ပါၾကကုန္ေလာ့။

(က်မ္းဆံုးနိဂံုး)
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္မွာၾကားလုိသည္ကားအစုိးရမင္းတုိ႔မည္သည္၊မ်ဳိးႏြယ္သီလျပည့္စံုသည္လည္းတပါး၊အဂတိေလးပါးမလုိက္မွန္ကန္သည္လည္းတပါး၊ေကာက္ယူဆြဲငင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၌ပညာရွိသည္လည္းတပါး၊ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကုိဆုိတတ္သည္လည္းတပါး၊ဓမၼသတ္ရာဇ သတ္ျဖတ္ထံုးတုိ႔၌လိမၼာျခင္းသည္လည္းတစ္ပါး၊ငါးပါးေသာရာဇဂုဏ္ျဖင့္ျပည့္စံုရေၾကာင္းရာဇနီတိတြင္ျပဆုိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍တျဖဳန္းျဖဳန္းေမာက္မုိ၍တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနေသာေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ၊ကိေလသာေလာင္မီးတုိ႔ျငိမ္း ေစခ်င္လွ သည္။အာဏာကုိအလြဲသုံးကာ၊ျပဳလြယ္ျဖစ္လြယ္ေသာ အကုသုိလ္စရုိက္ဆုိးတုိ႔ကုိမဆင္ျခင္ႏိုင္သမွ်၊လားရာဂတိသည္အပါယ္သုိ႔သာ ဦးတည္ေနေပလိမ့္မည္။သမၼတ၊ဝန္ၾကီး၊လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔၏ပွ်မ္းမွ်အသက္မွာ ေသေပါက္ေသဝသုိ႔ ေျခတစ္ဖက္ လွမ္းေနၾကျပီ ျဖစ္၍မိမိ တို႔မူလလာရာအရပ္ အပါယ္ေလးဘုံကုိ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့တသမေနၾကေလႏွင့္။

ဤေမတၱာစာ သည္စနစ္တက်မွားယြင္း ေနၾက သူအားလုံးသုိ႔ု၊ တဲ့တုိးတုိက္ရုိက္ရည္ညြန္း၏။ ခရုိနီတုိ႔လည္းပါဝင္၏။ စစ္ဝါဒီေလာ္ဘီတုိ႔ႏွင့္ လည္းသက္ ဆုိင္၏။ အခ်ိန္မိအသိ ရၾကပါေေစသတည္း။စၾကာဝဠာတုိက္တစ္ေသာင္းမွ၊လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းသည္၊စစ္ဝါဒီတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲခံ ရျခင္းဒုကၡ ေဘးမွကင္း ေဝးၾကပါေစကုန္သတည္း။

ေခတ္သစ္ရာဇနီတိဆံုးမစာဤတြင္ျပီး၏။

-ေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္ 
ေတဘုမၼာ = အပါယ္ေလးဘုံ လူ႔ဘုံႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ပါ၀င္သည့္ ကာမဘုံ၊ ႐ူပဘုံ၊ အ႐ူပဘုံဟု ေခၚေသာ ဘုံသုံးပါး။
ပဋိစၥသမုပၸန္ = ပဋိစၥသမုပၸါဒ = အဖန္ဖန္ျဖစ္ျခင္း။ ဘ၀ခႏၶာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ျဖစ္ျခင္း။ 
အ,သာရကာ= ဘာအႏွစ္သာရမွ်မရွိ

- ကိုးကား။ ။ 
(၁) ဆရာႀကီးဒဂုန္ဦးထြန္းျမင့္၏ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္ 
(၂) လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဒီပနီ
(၃) ဆန္းစုႏိုင္၏ေတဘုမၼာသီခ်င္းရွင္းလင္းခ်က္

ဇေကာႏွင့္တူလွေသာဗမာျပည္ၾကီးတြင္၊ရာဇာတည္းဟူေသာမင္းတုိ႔၏ထင္ရာစုိင္းမွဳေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားဇီးျဖဴသီးတုိ႔ ကၽြမ္းထုိး ေမွာက္ခံုျဖစ္ေနျခင္း အေပၚ၊မင္းသမၼအစုိးရစသည္တုိ႔ အားေထာက္ျပေခ်ခၽြတ္ ဆံုးမရ မည့္သူတုိ႔ကား၊ မင္းဆရာဂုိဏ္းဝင္သံဃာ့နာယက အစရွိေသာ က်မ္းတတ္အေက်ာ္ အေမာ္ေထရ္ၾကီးဝါၾကီး တုိ႔ျဖစ္ေခ်သည္။

သုိ႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ကားေလာကီထုပၸတ္လူတုိ႔ဇာတ္ကုိရြံ႔ရွာ၍ေရွာင္ရွား၊ ေရငံုႏွဳတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊အခ်ဳိ႕ကား လင္ခရူ ဆာ၊မာစီးဒီးဘင့္စ္၊အီဆူးဇူးဘစ္ဟြန္းႏွင့္၊သံဃာ့ဌာနႏၱရတုိ႔အေပၚ မက္ေမာတြယ္ျငိကာ၊ ဝတၱရားပ်က္ေလသျဖင့္ ျမင္းအလုပ္ကုိ ငဒင္ ဝင္ရွဳပ္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္း အား၊နားလည္ ခြင့္လႊတ္ၾကေစလုိပါ၏။
(တစ္)
ေတဘုမၼာ၊ဘံုသံုးပါးတြင္အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱတည္းဟူေသာလကၡေရးသံုးပါးကုိ အစုိးရမင္းတုိ႔၏ဥာဏ္တြင္မထင္၊တရားမရၾကေလသျဖင့္ သံသရာတြင္ လည္ခဲ့ေပါင္းမ်ားခဲ့ေလျပီ။ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၊သမၼတ၊ဝန္ၾကီး၊လႊတ္ေတာ္အမတ္စေသာရာထူးၾကီးငယ္တုိ႔တြင္ မက္ေမာေနျခင္းကား၊ကာမတဏွာ၊ ဘ၀တဏွာဟုေခၚေသာ ေလာဘႏွင့္ ဒိ႒ိ၊ အ၀ိဇၨာအရင္းခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၍ သံသရာတြင္ တလည္ လည္ေမ်ာေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ရာဇပလႅင္ဖင္ကပ္ပါလာသည့္ဟုထင္ေနၾကသူမ်ားၾကီးစြာေသာသတိျဖင့္ယွဥ္ေစလိုဘိသည္။သံသရာကားသမုဒၵရာႏွင့္တူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ၾသဃဟု ေခၚေခ်သည္။

ထိုၾသဃေလးျဖာ သံသရာသမုဒၵရာတြင္ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္တလည္လည္ေမ်ာပါရံုမွ်မက၊တတုိင္းတျပည္လံုးပ်က္စီးျခင္းငါးပါးဆုိ လ်က္ခၽြတ္ခ်ဳံက်ေနရျခင္း၏ အဓိကတရားခံမွာ(၁၉၆၂)ခုႏွစ္မွာယေန႔အထိ အစဥ္အဆက္ေသာအစုိးရမင္းတုိ႔၏အာဏာတပ္မက္မႈ တဏွာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထုိ႔အတူစစ္မင္းဆက္ထူေထာင္လုိသူတို႔၏ကာေမာဃာ ၊ဘေ၀ါဃာ၊ ဒိေ႒ာဃာ၊ အ၀ိေဇၹာဃာ၊ စိတ္ေမာဟာ မကင္းရျခင္း၏လက္သည္ တရားခံသည္လည္း တဏွာပင္ျဖစ္ကာ၊ ဒိ႒ိဥာဏ္ဝင္လ်က္၊ ငါသမၼတ၊ငါဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၊ ငါ့လႊတ္ေတာ္၊ငါ့ပါတီ၊ငါ့အုပ္စုဟူေသာ၊ ငါ့ျမင္းငါ ထင္ရာစုိင္းေနသည့္သကၠာယအျမင္မွားတုိ႔ျဖင့္ မာနေထာင္လႊားေနၾကျခင္းကုိ ရပ္တန္း ကရပ္သင့္ လွေခ်ျပီ။လူဘဲနတ္ဘဲ မွတ္စြဲလို႔သာ၊ မွားခ်က္အလြန္နာ၊ ငါ့သားငါ့ မယား လင္သားဥစၥာ၊ ငါ့ကိုယ္ငါ့ဟာ အစဥ္မကြာ သကၠာ ယေၾကာင့္ မာနေထာင္ေနၾကျခင္း သာ ျဖစ္ ေၾကာင္းကၽြဲအပါးတြင္ေစာင္းတီးလုိက္ရေပသည္။
(ႏွစ္)
အာဏာမက္ေမာသူအစုိးရမင္းအမ်ားစုမွာ၊သံသရာလႊတ္ေၾကာင္းတရားမ်ားမွဒုန္းေဝးၾကေသာ္ျငားဝိပႆနာဥာဏ္ဝင္စားႏုိင္ပါက ငါငါ ဟုစြဲေနေသာ၊အနတၱခႏၶာသည္၊ ဘာအႏွစ္မွ်ရွာမရ၊ အ,သာရကသေဘာ၊ျဖစ္ရင္း၊တည္ရင္း၊ပ်က္ရင္းခ်ဳပ္ေနေၾကာင္း၊မည္သည့္အာဏာရွင္၏ရုပၸတိသညာမဆုိအခါမလပ္ ဆိတ္သုဥ္းေဖာက္ျပန္လ်က္၊စၾကာဝေတးမင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ အနိစၥတည္းဟူေသာရုပ္နာမ္တရားႏွစ္ျဖာမွ် သာဟုအမွန္ျမင္ႏိုင္ၾကေပအံ့။

ထုိနည္းမျခား၊ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ အာဏာဟူသည္ျပည္သူလူထုမွသက္ဆင္းေလရာ၊အစုိးရမင္းမွန္သမွ်၊လူထု၏အေစအပါးဝန္ထမ္း မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္းသတိသမၸဇဥ္ျဖင့္ဆင္ျခင္ထုိက္လွေလ၏။ရာဇဂုဏ္ေမာက္သူတုိ႔၊ငါႏွင့္ငါသာႏွဳိင္းစရာဟူေသာစိတ္ကုိေဖ်ာက္ၾကပါေလ။
လေဘာ္ဂနီ၊မားစီးဒီးဘင့့္ဇ္စီး၍၊သိန္းေသာင္းခ်ီတန္ေသာျခံဝန္းတုိက္တာတုိ႔တြင္ ေနလင့္ကစားဘဝဟူသည္အတည္မက်ေလသျဖင့္ အိုရမည္နာရမည္ ကားမခၽြတ္တည္း။တုိေတာင္းလွေသာ “ဘင္”ဟူသည့္ကာလသည္သခါၤရသေဘာ၊ခဏတျဖဳတ္မွ်သာတည္ေလသည္။ လက္ရွိတည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပံုဥေဒအရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတ၏သက္တမ္းငါးႏွစ္ဟူေသာအခ်ိန္သည္၊သံသရာအရွည္ႏွင့္ႏွဳိင္းစာလွ်င္မ်က္စိတမွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္ခန္႔ပင္မရွိေလ။
လက္မတစ္ႏွိပ္စာႏိုင္ငံငယ္ကုိအစုိးရရံုမွ်ကာႏွင့္ ငါသမၼတပဲ၊ ငါဝန္ၾကီးပဲ၊ငါ့လက္ထဲမွာ အာဏာရွိတယ္ဟူေသာ၊ငါအစြဲအလန္းျဖင့္သာ ေသသြားၾကလွ်င္ နတ္၊ လူ၊ ငရဲ၊ ၿပိတၱာ၊ တိရစၧာန္ ဟူေသာ ဂတိငါးမ်ဳိးတြင္ ငရဲ၊ၿပိတၱာ၊တိရစၧာန္ဟူေသာ အပါယ္ဂတိသို႔ သာ ေရာက္ ေပလိမ့္မည္မခၽြတ္။ကုိယ္ျပဳေသာကံ၊ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္ျဖစ္၍ကိုယ္စီးေသာျမင္းအထီးအမ၊ခြဲျခားႏိုင္ေစလုိသည္။
လက္နက္မဲ့ျပည္သူတုိ႔ကုိ အညွာတာကင္းမဲ့စြာပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္း၊မိမိႏွင့္အယူအဆမတူမွ်သူတုိ႔ကုိ ရာဇဝင္စာတင္ေလာက္သည့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ဒီပဲယင္းအရပ္တြင္လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေကာက္က်စ္ယုတ္မာခဲ့ျခင္း၊ရဟန္သံဃာပါမခ်န္ေလာင္မီးဗံုးျဖင့္ခြင္း ျခင္းစသည့္ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အကုသုိလ္ကံအေၾကာင္းတရားတုိ႔၏အက်ဳိးဆက္သည္ ေသခါနီးလားရာဂတိထင္ခ်ိန္တြင္၊အပါယ္ ဂတိသုိ႔တြင္တြင္ၾကီးတြန္းပုိ႔မည္မွာေသခ်ာလွေခ်သည္။
ေနာက္ဘဝငရဲက်မီစပ္ၾကား၊လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ဘဝမွာပင္၊ဇာတ္သိမ္းမလွခဲ့ေသာ၊ရူေမးနီးယားသမၼတနီကုိေလေခ်ာင္ရွက္ရွကူ၊အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ဘင္လာဒင္၊လစ္ဗ်ားအာဏာရွင္ကဒါဖီ၊ အီရတ္သမၼတ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္ တုိ႔၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရပ္ဆုိးသာဓကကုိ မေမ့ သင့္ၾကေလကုန္။ညေမွာင္ေမွာင္သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္တြင္နိ႒ိတံရေသာဘဝဆုိးကုိ မေၾကာက္ေလသေလာ။ ၾကိဳးစင္ကုိမျမင္ေလ သေလာ။
လူထုၾကားမွာပင္ေခါင္းတျခားကုိယ္တျခားျဖစ္ခဲ့ေသာအျဖစ္ကုိမေၾကာက္ရြံ႕ေလသေလာ။ ေရႊစင္အတိျပီးေသာေသနတ္ငယ္ ကိုကုိင္ ကာ၊ေရေျမာင္းထဲ တြင္ေၾကာက္လန္႔တၾကားေရွာင္တိမ္း ပုန္းေအာင္းရင္း၊ မျမင္ရက္၊မရွဳရက္အျဖစ္ဆုိးျဖင့္ အသက္ထြက္ရသည့္ၾကက္သီး ေမႊးညွင္းထဖြယ္ ဘဝနိဂံုးကုိမျမင္မသိေလသေလာ။တရားမွန္ကုိတစ္လံမွ်ေသာခႏၶာကိုယ္တြင္ရွာေခ်ေလာ့။
(သံုး)
အာဏာကုိဖက္တြယ္ထားျခင္းကားရွယ္ဖြယ္လိလိစိတ္ထားျဖစ္၍၊၊မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာအျမိဳက္ေဆးကုိသံုးေဆာင္ၾကလ်က္ဝိပႆ နာဥာဏ္ဝင္စားကာ(၂၀၁၅)ခုႏွစ္တြင္တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲကုိျဖစ္ပါေစကုန္ေလာ့။ အျမင္၊ အၾကား၊အနံ႔၊အရသာ၊ အေတြ႕အထိ ဟူေသာ၊အာ႐ုံမ်ားသည္ အာဏာလက္ကုိင္ရွိ သူတုိ႔ကို သာယာဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္တတ္ၾကေလရာ၊ လကၡဏာေရးသံုးပါး တင္၍ရွဳႏုိင္ၾကလွ်င္၊ ယင္းတုိ႔ သည္ကာမမည္ေပ၏။

အာဏာကုိနိစၥသေဘာျမဲသည္ဟုထင္ျမင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲကိုကလိမ္ကက်စ္နည္း သံုးရန္၊ အရူးအႏွမ္းစိတ္မဝင္ၾက ေလႏွင့္။တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်မွာစုိးရိမ္တယ္ဟူေသာဆင္ေျခသည္သစၥာထုိက္မထုိက္၊ဆန္းစစ္ပါေလ။အာဏာ၏ဆြဲေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ယစ္မူးသာယာကာ၊ ရုန္းမထြက္ ခ်င္ေအာင္ေႏွာင္ဖြဲ႔ေနမွဳသည္ကား ဂုဏျဖစ္ေခ်သည္။ ကာမႏွင့္ဂုဏ ေပါင္းစပ္မိေသာ အခါကာမဂုဏ္မည္၏။
ထုိကာမဂုဏ္တရားတုိ႔တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကေတာ္ပါ၏။ ေနာက္ဆံုးေပၚေမာ္ဒယ္ျမင့္ ေမာ္ေတာ္ကားၾကီးပါ၏။သားသမီးေျမးျမစ္တုိ႔ပါဝင္၏။အဘ၊အဘၾကီးဟူ၍ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုပ္ေနသည့္ေျခြရံသင္းပင္း၊တပည့္လက္ ရံုးတုိ႔ပါဝင္၏။အခန္းခန္းအေဆာင္ေဆာင္တုိ႔ျဖင့္ နန္းေတာ္ၾကီးတမွ်ခန္းနားေသာ တုိက္တာအေဆာက္အဦး တုိ႔ပါဝင္၏။ ယင္းတုိ႔အား လံုးသည္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ေသြး ေခၽြးတုိ႔ျဖင့္ ထုဆစ္သြန္းေလာင္းထားရသည္ကုိ ေကာင္းစြာသိရာ၏။
မီးေပါက္ေသနတ္စေသာလက္နက္အားကုိးျဖင့္ဖန္တီးထားေလေသာ၊ထိုကာမဂုဏ္မ်ားအေပၚ လိုလားမႈ တဏွာဆႏၵကို ျဖတ္ႏိုင္မွသာ လွ်င္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံသရာစက္ရဟတ္က ျပတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္မႈပ်က္မႈ ဒုကၡသစၥာကို မျမင္ၾကသျဖင့္ တြယ္တာမႈသမုဒယ ျဖစ္လာကာဆက္တုိက္မုိက္မဲလ်က္၊ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတ၊သဘာဝဓာတ္ေငြ႔စီမံကိန္း၊လက္ပံေတာင္းေတာင္မွေၾကးနီစီမံကိန္းစေသာတုိင္းျပည္ဘ႑ာတုိ႔ကုိ လစ္လွ်င္လစ္သလို အရည္ေဖ်ာ္ကိုယ္က်ဳိးရွာသည့္၊ကံသခၤါရမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါလုပ္ခဲ့သည့္ အၾကိမ္ေပါင္း မနည္းလွေတာ့ေခ်။
ထုိအေခ်ာင္သမား၊သူခုိးသူဝွက္လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ပင္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာပင္ လူအမ်ား၏မုန္းတီးရြံ႕ရွာစက္ဆုတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဒုကၡ သစၥာကုိ ထပ္၍ရလာျပန္သည္ကုိ လူ႔ဗာလတုိ႔သည္ဥာဏ္တြင္မထင္ၾကေလသေလာ။
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္အခ်င္းခ်င္းစားမာန္ခုတ္ရာမွရာထူးၾကီးၾကီးမွျပဳတ္၍အရပ္သားဘဝေရာက္ခဲ့ၾကေလေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေလး တုိ႔ကား ေခြးေလ ေခြးလြင့္မွ်ေလာက္ပင္ လူတုိးမႏုိင္ရွာၾကပဲ၊မ်က္ႏွာငယ္ျဖင့္ကိုယ္ေပ်ာက္အတတ္ကုိ က်င့္ကာ၊နတ္စည္းစိမ္တမွ်ၾကြယ္ဝ လွသည့္ဥစၥာဓန တုိ႔ကုိပုိက္ရင္း အရွင္လတ္လတ္ငရဲက်ေနသည့္အျဖစ္တုိ႔ကုိ သံေဝဂတရားျဖင့္သခၤန္းစာယူထုိက္လွေပသည္။

(ေလး)
စစ္ဝါဒီတုိ႔၏ေရွးဘဝအဆက္ဆက္ အကုသိုလ္အဟုန္ကားၾကီးလွေခ်၏။ေတာ္ရံုအကုသုိလ္ ဆက္မပါပဲတတုိင္းျပည္လံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း ေအာင္ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္မဖ်က္ဆီးနိုင္တန္ရာ။ထုိအကုသုိလ္ အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ေတာက္ေလာက္ကာ၊ မဟာကပ္ကမၻာမွသည္ သုညကမၻာသို႔ခ်ဥ္းသည့္တုိင္မလြတ္ႏိုင္သည့္မဟာအဝီစိငရဲတြင္ခံစားမည့္အေရးကို ေတြးလ်က္ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသနားၾကေစခ်င္ပါ၏။

လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အာဏာရွိ စဥ္ခဏတြင္၊ေျမသိိမ္းယာသိမ္း၊ သူတစ္ပါးအသုိက္အျမံဳတုိ႔ ကိုဘူဒုိဇာျဖင့္ထုိးလ်က္၊မဲမဲျမင္ရာ ထင္တုိင္းၾကဲျခင္းျဖင့္ ႏွစ္လေန႔ရက္ နာရီတုိ႔ကုိ အလဟႆ အခ်ည္းအႏွီးမကုန္ဆံုးပါေစႏွင့္။ျမန္မာ့သမုိင္းအေစာင္ေစာင္တြင္၊ လူထုကုိႏွိပ္စက္ကလူျပဳခဲ့ ေသာမေကာင္းမွဳဒုစရုိက္တုိ႔ကား ကမၻာေၾကေသာ္လည္းဥဒါန္းမေၾကႏိုင္၊မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွေခ်ျပီ။
“ငါးဆူရွင္ ပါရမီေတာ္ရင့္သည္။ ပြင့္ေတာ္မူရာ ဘဒၵဤကမၻာ၊ ဗုဒၶဳပၸါ ငါးၾကိမ္ဆင့္ေတာင္ ကၽြတ္ခြင့္မပါ လြဲလ်က္မွန္စြာ၊ ရွည္လ်ား- သုညကမၻာေတြမွာ- ဓမၼာေသြခြါ အပါေယမွာ ေပ်ာ္ဖို ့၊ တရားမသိလို ့အျမဲမိစၧာ၊ အမွားအတိ အလြဲစိတ္မွာ၊ ငရဲတိရစၧာ တကတဲမဆိတ္စြာ အသဲထိတ္စရာ စည္ပင္ၾကေတာ့မွာ”ဟူေသာ တရားဓမၼေတးသံကုိၾကားေယာင္ၾကပါေလာ့။

ၾကယ္ေလးပြင့့္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးဝတ္စံု၊ေမာင့္ၾကက္သေရေခါင္းေပါင္းတုိ႔ႏွင့့္၊အပုပ္ေကာင္ကုိတင့္တယ္ေအာင္စီမံထားၾကေသာ္ျငား စင္စစ္ပထဝီ၊ေတေဇာ၊အာေပါ၊ဝါေရာဟူသည့္ ေျမေရေလမီးဓာတ္ၾကီးအစုပင္ျဖစ္၍ ဘယ္လုိၾကည့္ၾကည့္မျမတ္ေသာ၊စက္ဆုတ္ရြံ႕ရွာ ဖြယ္အတိျပီးေသာ ခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာၾကီးသာျဖစ္ေခ်၏။သလိပ္၊သည္းေျခ၊အရုိးအရည္အစရွိသည့္၊၊မုန္းစရာေကာင္းလွေသာ သုံး ဆယ့္ႏွစ္ေကာဠာသအစုအပံုကို ရွဳဖြယ္တင့္ေမာဖြယ္ပါတကား ဟုျမင္ေနၾကျခင္းကား အဝိဇၨာဖံုးေနေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။မလွန္သာ၊ မတတ္သာသျဖင့္ျငိမ္ခံေနၾကရေသာလူထုသည္ အသင္တုိ႔အားေလးစားျမတ္ႏိုးေန သည္ဟုရံခါမွ်ပင္မေတြးစေကာင္း။
အသင္တုိ႔၏ ၾကီးျမတ္လွေသာေခါင္းေဆာင္ၾကီး၏အမည္မေဖာ္ျပရဲေသာမိသားစုဝင္တစ္ဦးပင္နာျခင္းတည္းဟူေသာဒုကၡေၾကာင့္ စကၤာပူ ေဆးရံုမွ ဆင္းလာခဲ့သည္ပင္မၾကာေသး။ အသင္လည္းဤသုိ႔နာရရံုသာမက လမ္းဆံုးတြင္မရဏတည္းဟူေသာေသျခင္းတရားႏွင့္ မုခ်ဆတ္ဆတ္ ၾကံဳရေခ်ဦးမည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးလည္းေသမ်ဳိးျဖစ္၏။ သမၼတဟူ၍၊ ဝန္ၾကီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ဟူ၍ေသေဘးမွလြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ရသူဟူသည္မရွိ။
အတီတာ မိုက္စ မိုက္ပင္ပ်ဳိး၍မိုက္ဆိုးခဲ့သည္မွာ(၁၉၆၂)ခုႏွစ္ ကတည္းကျဖစ္ေခ်၏။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ထပ္၍မုိက္၏။(၂၀၁၀)ခုႏွစ္တြင္ ဝတ္စံုေျပာင္းကာဆက္၍လွည့္ဖ်ား၏။ (၂၀၁၅)တြင္လည္း၊တရားလက္လြတ္ယုတ္မာေကာက္က်စ္သည့္အက်င့္စရုိက္တုိ႔ျဖင့္ မုိက္ျမဲမုိက္ လ်က္၊လူထုေအာ့ႏွလံုးနာေအာင္အမုိက္ခရီး ဆက္လ်က္ရွိေနၾကေခ်ေသးသည္။ ယခုလည္းမုိက္ျမဲမွန္စြာ၊ေရွ႕ကုိတုိးလုိ႔တံပုိးမုိက္ေနၾကသည္ လုပ္ရပ္တုိ႔ကား မတုန္႔မဆုိင္းျမန္ျမန္ၾကီးအဆံုးသတ္သင့္ၾကေလျပီ။
(ငါး)
တရားကြာ၍ မွားရွာၾကသည့္အစုိးရမင္းတုိ႔သည္၊ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏မတည္ျမဲေသာ ဘ၀အေနကာ ျဖစ္ပ်က္သံသရာကုိမသိၾက ေလေယာင္တကား။မုသားကုိေရလုိသံုးေနသူမ်ားအတြက္မလုပ္ရဲတာမရွိေလသည့္အစုိးရမင္းတုိ႔၏ကာမဂုဏ္ရမၼက္ဆုိးကို အဘယ္ကာ လတြင္မွရုိက္ခ်ဳိးႏုိင္ၾကပါမည္နည္း။ပညာပါရမီနည္းပါးလွေခ်၏။မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္အေလာင္းပင္မေကာက္ႏိုင္ေသာကာလတြင္ (၂၀၀၈)ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအတည္ျပဳခဲ့၏။

ထုိ႔ထက္ဆုိးသည္ကား၊ထုိစဥ္ကမဲႏိုင္ရခဲ့သည့္ရာခုိင္ႏွဳန္းေဖာ္ျပခ်က္မွာယခုေကာက္ယူျပီးစီသည့္သန္းေခါင္ စာရင္းအရ လိမ္ညာလွည့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနေခ်သည္။ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္းလူေျခာက္သန္းေက်ာ္ေသဆံုးကုန္ရန္မျဖစ္ႏိုင္၍ မဲခိုးထားေၾကာင္းေပၚလြင္ေန၏။ အရွက္တရားႏွင့္လူလုပ္ၾကပါမူအသက္ႏွင့္လဲသင့္ၾကလွေခ်သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ပုဂၢိဳလ္ကလည္း၊ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပင္ ေမ့ေလ်ာ့ကာ၊ကိုယ္ပုိင္ျမိဳ႕သစ္ၾကီးတစ္ခုကိုစိတ္ကူးဖဲရုိက္ေနခဲ့ သည္မွာ၊ အႏုသယကိေလသာကို ယတိျပတ္ေျခြပယ္ဖို႔ေဝးစြ။သမာဝါယမ၊မျဖစ္မူ၍၊လံုးလံုးလ်ားလ်ား သမာဓိကင္းမဲ့ေလသျဖင့္ ဝိပႆ နာဥာဏ္စိုးစဥ္းမွ်မရွိေၾကာင္းထင္ရွားရာသည္။

သည္လုိပံုႏွင့္မုိးၾကီးခ်ဳပ္လွ်င္ျဖင့္၊မီးဆယ့္တစ္မီး ျငိမ္းရာခ်ဴပ္ရာအျမိဳက္နိဗၺာန္ေရႊဘံုထီးႏွင့္အပုံၾကီးကြာဆဲသာျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ေလာဘရမက္ အလွ်ံတညီးညီးေတာက္ေလာင္ဆဲျဖစ္၍ဒိ႒ိႏွင့္ဝိစိကိစၱာကုိ သမုေစၦပဟာန္ဧကန္ပယ္ခြာႏုိင္ရန္လမ္းစမွ်မျမင္ေသးေခ်။မဂ္တရားဖုိလ္တ ရားႏွင့္ေဝးလွပါဘိေတာင္း။နတ္ရြာနိဗၺာန္လမ္းကို လွမ္းဖို ့အမႈမွာ စိတ္ထဲတြင္ပင္ေပၚဟန္မတူေသးေခ်။သုိ႔ဆုိပါမူျပည္သူလူထု၏စိမ္ေရ သင့္ေသာဘဝႏွင့္ပင္ ကုိယ္တြင္းကုိယ္ပေဘးရန္တကာျဖင့္ အစတံုးကာဘဝဆံုးရရွာေပေတာ့မည္။ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္တုိ႔နည္းပါးေအာင္ ယခုကပင္က်င့္ၾကံပါေလေတာ့။
ကိုယ္ခ်မ္းသာလွ်င္ျပီးေရာ၊တုိင္းျပည္အား၊အေပါင္ဆံုးပစၥည္းအျဖစ္ေပါက္ေဖာ္မသူေတာ္ေပေမွးတုိ႔လက္သုိ႔ ထုိးအပ္မည့္ ယုတ္မာလွသည့္ အၾကံအစည္ကုိရပ္တန္းကရပ္ပါၾကကုန္ေလာ့။
(က်မ္းဆံုးနိဂံုး)
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္မွာၾကားလုိသည္ကားအစုိးရမင္းတုိ႔မည္သည္၊မ်ဳိးႏြယ္သီလျပည့္စံုသည္လည္းတပါး၊အဂတိေလးပါးမလုိက္မွန္ကန္သည္လည္းတပါး၊ေကာက္ယူဆြဲငင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၌ပညာရွိသည္လည္းတပါး၊ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကုိဆုိတတ္သည္လည္းတပါး၊ဓမၼသတ္ရာဇ သတ္ျဖတ္ထံုးတုိ႔၌လိမၼာျခင္းသည္လည္းတစ္ပါး၊ငါးပါးေသာရာဇဂုဏ္ျဖင့္ျပည့္စံုရေၾကာင္းရာဇနီတိတြင္ျပဆုိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍တျဖဳန္းျဖဳန္းေမာက္မုိ၍တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ေနေသာေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ၊ကိေလသာေလာင္မီးတုိ႔ျငိမ္း ေစခ်င္လွ သည္။အာဏာကုိအလြဲသုံးကာ၊ျပဳလြယ္ျဖစ္လြယ္ေသာ အကုသုိလ္စရုိက္ဆုိးတုိ႔ကုိမဆင္ျခင္ႏိုင္သမွ်၊လားရာဂတိသည္အပါယ္သုိ႔သာ ဦးတည္ေနေပလိမ့္မည္။သမၼတ၊ဝန္ၾကီး၊လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔၏ပွ်မ္းမွ်အသက္မွာ ေသေပါက္ေသဝသုိ႔ ေျခတစ္ဖက္ လွမ္းေနၾကျပီ ျဖစ္၍မိမိ တို႔မူလလာရာအရပ္ အပါယ္ေလးဘုံကုိ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့တသမေနၾကေလႏွင့္။
ဤေမတၱာစာ သည္စနစ္တက်မွားယြင္း ေနၾက သူအားလုံးသုိ႔ု၊ တဲ့တုိးတုိက္ရုိက္ရည္ညြန္း၏။ ခရုိနီတုိ႔လည္းပါဝင္၏။ စစ္ဝါဒီေလာ္ဘီတုိ႔ႏွင့္ လည္းသက္ ဆုိင္၏။ အခ်ိန္မိအသိ ရၾကပါေေစသတည္း။စၾကာဝဠာတုိက္တစ္ေသာင္းမွ၊လူနတ္ျဗဟၼာအေပါင္းသည္၊စစ္ဝါဒီတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲခံ ရျခင္းဒုကၡ ေဘးမွကင္း ေဝးၾကပါေစကုန္သတည္း။
ေခတ္သစ္ရာဇနီတိဆံုးမစာဤတြင္ျပီး၏။
-ေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္
ေတဘုမၼာ = အပါယ္ေလးဘုံ လူ႔ဘုံႏွင့္ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ပါ၀င္သည့္ ကာမဘုံ၊ ႐ူပဘုံ၊ အ႐ူပဘုံဟု ေခၚေသာ ဘုံသုံးပါး။
ပဋိစၥသမုပၸန္ = ပဋိစၥသမုပၸါဒ = အဖန္ဖန္ျဖစ္ျခင္း။ ဘ၀ခႏၶာမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ အဖန္ဖန္ ျဖစ္ျခင္း။
အ,သာရကာ= ဘာအႏွစ္သာရမွ်မရွိ

- ကိုးကား။ ။
(၁) ဆရာႀကီးဒဂုန္ဦးထြန္းျမင့္၏ ပါဠိသက္ေ၀ါဟာရ အဘိဓာန္
(၂) လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဒီပနီ
(၃) ဆန္းစုႏိုင္၏ေတဘုမၼာသီခ်င္းရွင္းလင္းခ်က္

၀၇စက္တင္ဘာ၂၀၁၄ေန႔ုထုတ္ မက္ဆင္ဂ်ာ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္မွ။

(က်မ္းဦးစကား)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...